MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

Szerkesztő
Csörsz Rumen István
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Tóth Barna

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra