MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

XXI.
Felséges Második Jósef Tsászár Halálának emlékezet innepén, utánna egy esztendővel.
Posonyban 22. Febr.

A’ NAGY Isten körűl lévő fényességből,
Le-tekintvén szűz szent Asszonyunk az Égből,
Az emlékezetes Jósef’ gyász Innepén,
Lát egy gyászos Magyart Országunk közepénn:
’S kérdi, hogy az ennyi Farsangolók között
Hogy van, hogy ő éppen ma gyászba öltözött?
Így felel a’ bátor Hazafi hirtelen,
Ne ütközz-meg szent Szűz ez fekete jelen;
Innepet szentelek Jósef’ árnyékának,
Mert ma esztendeje kora halálának.
’S hogy hogy? kérdi a’ Szűz: ’s előtted lehet-e
Olly jeles a’ Jósef’ bús emlékezete,
Kit ti, ’s a’ mint vélem nem tsak Ti magatok,
Tagjait rongáló Főnek tartottatok. –
Én – felel a’ Magyar – én – és kezd könyvezni,
Tartozom míg élek róla emlékezni,
Nekem úgy mond egyszer méllyen aluttomban,
Mellém lopakodott Jósef alattomban,
Nagy és kemény szóval fel-serkent engemet,
De reá tsak alig vethetém szememet,
El-tünt, ’s míg réműlve tsudálom magamat,
Mellettem találom őrző Angyalomat.
Meg-szóllít az Angyal és int hogy fel-keljek
És mindjárt Jósefnek Oszlopot emeljek. –
Hozzá fogok, ’s félig már fel-építettem,
Midőn sok Hazafi Társaim mellettem
Nagy kiáltásokkal öszve tódúlának,
’S hogy Oszlopját fellyebb rakjam, el-tiltának. –
Most hát felel a’ Szűz építsd-fel egésszen,
Talám már akadály ’s tilalom nem lészen;
Nem – így szóll a’ Magyar, mert már meg-értettem,
Hogy Fundamentomát nem jó helyre tettem:
Egy iszonyú méllység vólt ásva alatta,
Mint őrző Angyalom már meg sugarlotta:
Még pedig félelem, gyanúság, kétségbe-
Esés, és villongás laktak a’ mélységbe;
De emelek most mást emlékezetére,
Mellynek minden Magyar kész építésére.
Ennek a’ talp-köve lessz a’ bizodalom,
Közép-forrasztása az édes Hatalom:
Tetején az okos szabadság’ tzímere,
Sándor Leopold lessz építő Mestere.