MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

IX.
Ugyan ahhoz.
2. Mai 1789.

A’ gyenge gyermekek félénk*
felénk Sajtóhiba, em.
lépésének*
lépesének Sajtóhiba, em.
Bátrabb vezetőji az erőssebb vének, –
Hogy sokat ne higyjen erőtlen szárnyának
Dedalus szab hasznos törvényt a’ Fijának.
Ha a’ frissebb képzést a’ tűz ’s láng miveli;
Úgy tehát az elmét a’ meleg érleli;
Pedig a’ Bőltseknek igaz az értelme,
Hogy idővel jobban meg-érik az elme.
Nem aluszik az el a’ fagyos Vénekben,
A’ mit a’ meleg vér gyúlytott a’ lélekben.
Mikor a’ főldből vett test meg-nehezedik,
A’ lélek az égre lángként emelkedik.
Egett Yung’ elméje az utólsó télen’
’S leg-szebbeket gondolt a’ koporsó szélen’