MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

III.
Egy jegyzö Könyvnek Homlokára
Melly könyv 1789-dik esztendőre előre el-készíttetett 1788. Ádám Éva’ napján.

MIT tsinálsz? oh boldogtalan testben pihegő lélek!
Ígérhetek-e hólnapot magamnak, ki ma élek?
Erős az Isten meg-ölni egy por szemmel engemet;
Hogy merem tehát hosszabbnak reménylni életemet?
Én egy halandó léttemre könyveket szerzek előre
Emlékeztető könyveket – ma – a’ jövő esztendőre –
Hát-ha még az ejtszaka is, az én író pennámat
Egy falra író kéz forma fel-váltja, ’s a’ nap számot
Be tőltvén, az új esztendőt meg-érnem nem engedi,
Oh Isten! – de jó az Isten! – a’ bűnöst el-szenvedi.
És meg-tarthat engemet is az ő kegyelmessége,
Hogy még élek, amaz örök életnek reménysége,
Ösztöne legyen szívemnek, annak dítséretére,
A’ ki teremtett engemet maga ditsösségére.