HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Szócikkek keresése

név mitológiai név hely szómagyarázat rövidítés
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
betöltés folyamatban...
Aba Sámuel
(990 k.–1044), magyar király, 1041-ben lépett trónra.
szócikk
a0Aba Sámuel
Abaffy Anna Berzeviczy Pálné
Abaffy Ferenc Árva megyei alispán lánya, Berzeviczy Pál felesége.
szócikk
a0Abaffy Anna Berzeviczy Pálné
Abaffy Antal
Abaffy Ferenc Árva megyei alispán fia.
szócikk
a0Abaffy Antal
Abaffy Ferenc
(1734–1817) Árva megyei alispán.
szócikk
a0Abaffy Ferenc
Abaffy János
Abaffy Ferenc Árva megyei alispán fia.
szócikk
a0Abaffy János
Abaffy József
Abaffy Ferenc Árva megyei alispán fia.
szócikk
a0Abaffy József
Abaffy Vendel
(1769‒1842), Árva megyei alispán (1813‒1837), Abaffy Ferenc fia.
szócikk
a0Abaffy Vendel
Al-Ma’arri, Abú al-’Alá al-Maarrí; Abu’lola
(973–1057), arab költő.
szócikk
a0Al-Ma’arri, Abú al-’Alá al-Maarrí; Abu’lola
Abul-Gázi Bahadur Abu al-Ghazi Bahadur; Abulgazi Bayadur
(1603–1663), Khiva (ma Üzbegisztán) kánja (1645‒1663), történetíró.
szócikk
a0Abul-Gázi Bahadur Abu al-Ghazi Bahadur; Abulgazi Bayadur
Adelung, Johann Christoph
(1732‒1806), német nyelvész.
szócikk
a0Adelung, Johann Christoph
Agrippa, Marcus Vipsanius
(i. e. 63–12), római hadvezér, politikus, a Pantheon építtetője, Augustus császár barátja, Horatius ódát írt hozzá.
szócikk
a0Agrippa, Marcus Vipsanius
Alkibiadész Alcibiadesz; Alcibiades
(i. e. 450–404), athéni államférfi, szónok, hadvezér.
szócikk
a0Alkibiadész Alcibiadesz; Alcibiades
Anakreón Anacreon; Anakreon
(i. e. 572‒487), görög költő.
szócikk
a0Anakreón Anacreon; Anakreon
Andrád Sámuel
(1751–1807), író, orvos, több anekdotagyűjtemény kiadója; Bécsben, majd Erdélyben élt.
szócikk
a0Andrád Sámuel
Andrássy Károly (?‒1833) Andrássy II. Károly
gróf, az Erdődy lovasezred katonája, gróf Batthyány Seraphine férje.
szócikk
a0Andrássy Károly (?‒1833) Andrássy II. Károly
Batthyány Seraphine Andrássy Károlyné
(1769–1839), grófnő, Batthyány József György lánya, Andrássy Károly tábornok felesége.
szócikk
b0Batthyány Seraphine Andrássy Károlyné
Andritska Sámuel
földmérő, egy évben (1792-ben) kezd felsőbb szintű tanulmányaiba a debreceni kollégiumban ifjabb Csokonai Józseffel (a költő öccsével), valamint több közeli barátjával.
szócikk
a0Andritska Sámuel
Anonymus Anonymus magister; P. mester
(12‒13. sz.), feltehetően III. Béla király jegyzője, a Gesta Hungarorum szerzője.
szócikk
a0Anonymus Anonymus magister; P. mester
Ányos Pál István
(1756–1784), költő, pálos rendi szerzetes, tanár; verseit elsőként Batsányi János adta ki (Bécs, 1798).
szócikk
a0Ányos Pál István
I. Apafi Mihály
(1632–1690), erdélyi fejedelem 1661-től halálig, II. Apafi Mihály apja.
szócikk
i0I. Apafi Mihály
Apáczai Csere János
(1625–1659), író, filozófus, pedagógiai munkák írója.
szócikk
a0Apáczai Csere János
Apellész Apellesz; Apelles
(i. e. 4. sz.), görög festő, Nagy Sándor udvari festője.
szócikk
a0Apellész Apellesz; Apelles
Aphthonius, Aelius Festus
(i. sz. 3. vagy 4. sz.), római grammatikus.
szócikk
a0Aphthonius, Aelius Festus
Apuleius Apuléjus
(125 k.‒170 k.), római író.
szócikk
a0Apuleius Apuléjus
Aranka György
(1737–1817), író, költő, nyelvész, irodalomszervező, az erdélyi királyi tábla ülnöke, az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság titkára; szabadkőműves.
szócikk
a0Aranka György
Arisztarkhosz Aristarchus
(i. e. 216 k.–i. e. 144 k.), görög grammatikus.
szócikk
a0Arisztarkhosz Aristarchus
Arisztotelész Aristoteles; Arisztoteles; Arisztóteles
(i. e. 384–i. e. 322), görög filozófus.
szócikk
a0Arisztotelész Aristoteles; Arisztoteles; Arisztóteles
Arkhimédész Archimedes
(i. e. 287–212), görög fizikus és matematikus.
szócikk
a0Arkhimédész Archimedes
Arkhütász Architas
(i. e. 428‒i. e. 347), görög matematikus, filozófus, politikus.
szócikk
a0Arkhütász Architas
Árpád Arpád
(?–907), magyar nagyfejedelem.
szócikk
a0Árpád Arpád
Asbóth János
(1768‒1823), író, a keszthelyi Georgikon tanára, majd igazgatója, Festetics György uradalmának igazgatója.
szócikk
a0Asbóth János
Assemani, Giuseppe Simone
(1687–1768), libanoni könyvtáros, orientalista, püspök.
szócikk
a0Assemani, Giuseppe Simone
Attila Atila; Atilla; Etele
(410 k.‒453), hun uralkodó (433–453).
szócikk
a0Attila Atila; Atilla; Etele
Augustus Caius Octavius; Gaius Octavius
(i. e. 63–i. sz. 14), római császár, Vergilius pártfogója.
szócikk
a0Augustus Caius Octavius; Gaius Octavius
Bálintitt János
(?‒1784), báró, testőríró.
szócikk
b0Bálintitt János
Baranyi József
Bihar vármegyei táblabíró, Kazinczy társa a népesség-összeírásban (1804 k.).
szócikk
b0Baranyi József
Baranyi László, váradi
(1729‒1796), író, bécsi testőr (1760‒1763), debreceni városi tanácsos (1763‒1774).
szócikk
b0Baranyi László, váradi
Barczafalvi Szabó Dávid
(1752 k.–1828), író, szerkesztő, műfordító, nyelvművelő, sárospataki tanár, rektor.
szócikk
b0Barczafalvi Szabó Dávid
Barcsay Ábrahám
(1742–1806), testőrtiszt, költő.
szócikk
b0Barcsay Ábrahám
Barkassy János Barkasi
táblabírósági esküdt Pesten (1801 k.).
szócikk
b0Barkassy János Barkasi
Barkassy András Barkasy
valószínűleg Barkassy János rokona (1802 k.).
szócikk
b0Barkassy András Barkasy
Báróczi Sándor Bárótzi; Bárótzy; Báróczy
(1735–1809), testőríró, műfordító, alkimista.
szócikk
b0Báróczi Sándor Bárótzi; Bárótzy; Báróczy
Baronio, Cesare
(1538‒1607), olasz bíboros, történész.
szócikk
b0Baronio, Cesare
Baróti Szabó Dávid Szabó
(1739–1819), jezsuita szerzetes, pap, tanár, költő.
szócikk
b0Baróti Szabó Dávid Szabó
Bartha Boldizsár
(1623 vagy 1624‒1690), Debrecen főbírája; megírta a város 1564‒1664 közötti történetét (1666).
szócikk
b0Bartha Boldizsár
Barthélemy, Jean-Jacques
(1716–1795), francia ókorkutató, író, numizmatikus, abbé.
szócikk
b0Barthélemy, Jean-Jacques
Bartók Mihály
(1783‒1841), 1797-ben a nagykőrösi kollégiumban tanult, majd 1800-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, 1811‒1820-ig nagykőrösi városi jegyző, majd másodbíró, később szenátor.
szócikk
b0Bartók Mihály
Batáry Pál Batári
(1784‒1832 után), 1799-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, 1813-ban földmérő oklevelet szerzett a pesti egyetemen, 1823-tól Komárom vármegyében mérnök.
szócikk
b0Batáry Pál Batári
Báthory Erzsébet, ecsedi Nádasdy Ferencné; Báthori
(1560–1614), báró Nádasdy Ferenc (1555‒1604) felesége, 1610-ben fogságra ítélték, ahol megőrült.
szócikk
b0Báthory Erzsébet, ecsedi Nádasdy Ferencné; Báthori
Batsányi János Bacsányi
(1763–1845), író, költő, szerkesztő.
szócikk
b0Batsányi János Bacsányi
Batteux, Charles Battő
(1713–1780), francia író, filozófus.
szócikk
b0Batteux, Charles Battő
Batthyány-Strattmann Lajos
(1753‒1806), herceg (1788-tól), Vas vármegye adminisztrátora (1781–1784), majd 1790-től haláláig főispánja.
szócikk
b0Batthyány-Strattmann Lajos
Bek Pál Beck
(1758–1827), téglási földbirtokos, mérnök, kormánybiztos.
szócikk
b0Bek Pál Beck
Habsburgok
uralkodói család
szócikk
h0Habsburgok
Bél Mátyás
(1684‒1749), evangélikus lelkész, történetíró, földrajztudós.
szócikk
b0Bél Mátyás
Benedek István
a debreceni kollégiumban tanult, papjelöltként került tanítónak Csurgóra 1790-ben.
szócikk
b0Benedek István
Benedek Mihály
(1748–1821), debreceni református lelkész, 1806-tól a tiszántúli református egyházkerület püspöke, a debreceni Magyar Grammatika egyik szerzője.
szócikk
b0Benedek Mihály
Beniczky Péter Benitzki
(1603? v. 1606?–1664), barokk költő, katona.
szócikk
b0Beniczky Péter Benitzki
Bernáth Gedeon
(1768‒1828), bihari birtokos, akinek birtokközpontja és kúriája (épült: 1790) Érmihályfalván volt; felesége Boronkay Anna-Mária.
szócikk
b0Bernáth Gedeon
Bernoulli, Jacob
(1654‒1705), svájci matematikus.
szócikk
b0Bernoulli, Jacob
Berzeviczy Pál
(1758–1828), író, helytartósági tanácsos és altárnokmester.
szócikk
b0Berzeviczy Pál
Bessenyei György Bessenyey
(1747–1811), író, költő, drámaíró, királyi testőr, református ügyvivő.
szócikk
b0Bessenyei György Bessenyey
Bessenyei Sándor
(1743–1809), műfordító, királyi testőr, katonatiszt.
szócikk
b0Bessenyei Sándor
Bessenyei Zsigmond
(1743 után‒1809), Bessenyei György és Sándor testvére, szabolcsi birtokos, Paszabon lakott.
szócikk
b0Bessenyei Zsigmond
Bethlen Gábor
(1580–1629), erdélyi fejedelem (1613–1629).
szócikk
b0Bethlen Gábor
Bethlen János
(1613–1678), Erdély kancellárja, történetíró; Bethlen Farkas fia, Miklós apja.
szócikk
b0Bethlen János
Bethlen Miklós
(1642–1716), gróf, diplomata, erdélyi kancellár, önéletíró; 1704-ben felségsértés vádjával a bécsi udvar elfogatta és börtönbe záratta, Bécsben halt meg; Bethlen János fia.
szócikk
b0Bethlen Miklós
Bethleni Dániel
(1765 vagy 1766‒1834), könyvtáros a debreceni kollégiumban, református lelkész, 1822-től püspökladányi esperes.
szócikk
b0Bethleni Dániel
Blumauer, Aloys Alois
(1755–1798), osztrák költő.
szócikk
b0Blumauer, Aloys Alois
Bod János
(?–1830), Csokonai diáktársa, közeli barátja, 1798-tól bárándi lelkész.
szócikk
b0Bod János
Bodonyi József
Széchényi Ferenc titkára (?) (1805 k.).
szócikk
b0Bodonyi József
Boerhaave, Hermann
(1668–1738), holland orvos, botanikus, vegyész, tankönyvíró.
szócikk
b0Boerhaave, Hermann
Bolingbroke, Henry Saint John
(1678–1751), angol főnemes, államférfi.
szócikk
b0Bolingbroke, Henry Saint John
Borbély Gábor
(1761–1830), debreceni diák, majd katonatiszt, tiszaroffi birtokos; házassága alkalmából írta Csokonai A’ Szépség’ ereje a’ bajnoki szívenn című verset (1800.).
szócikk
b0Borbély Gábor
Borbély Imre
(1766?‒?), debreceni diák (1781-től), majd assessor Tiszaderzsen, Csokonai ismerőse.
szócikk
b0Borbély Imre
Borbély János
(?–?), debreceni diák, neve szerepel Csokonai 1800-as előfizetési ívén.
szócikk
b0Borbély János
Borbély József
(1755–1835), tiszaroffi földbirtokos, aljegyző; Borbély Sándor testvére, Gábor unokatestvére.
szócikk
b0Borbély József
Borbély Sándor
(1768‒1839), tiszaroffi földbirtokos, Borbély József testvére, Gábor unokatestvére.
szócikk
b0Borbély Sándor
Boros Mihály
1799-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, majd kismarjai jegyző (1829‒1848 között).
szócikk
b0Boros Mihály
Kováts Vágási Bothka Menyhárt
Eszterházy Miklós derecskei ügyvédje.
szócikk
k0Kováts Vágási Bothka Menyhárt
Bouillon, Gottfried Boullion
(1058 k.‒1100), lotharingiai herceg, a keresztes hadak vezére; Tasso eposzának idealizált hőse.
szócikk
b0Bouillon, Gottfried Boullion
Braida, Ludwig Brajda Lajos; Bréda
(1787–1827), gróf, katonatiszt, kamarás.
szócikk
b0Braida, Ludwig Brajda Lajos; Bréda
Somssich Constancia Somsich; Braida Lajosné; Braidané
(?–1806 előtt), Ludwig Braida felesége, Somssich Antal lánya.
szócikk
s0Somssich Constancia Somsich; Braida Lajosné; Braidané
Budai Ézsaiás
(1766–1841), református püspök, debreceni kollégiumi tanár, történész.
szócikk
b0Budai Ézsaiás
Budai Pál
(1769‒1854), lelkész; Komáromban, Debrecenben, majd 1798-ban Jénában tanult, 1800-tól lelkész Somogy megye több településén.
szócikk
b0Budai Pál
Bürger, Gottfried August
(1747–1794), német költő; Kazinczy több versét fordította, hatott Csokonai Lilla-dalaira és Kisfaludy Károly balladáira is.
szócikk
b0Bürger, Gottfried August
Büsching, Anton Friedrich
(1724–1793), német geográfus, történész, tanár.
szócikk
b0Büsching, Anton Friedrich
Julius Caesar, Caius Gaius
(i. e. 100–i. e. 44), római államférfi, hadvezér, történetíró.
szócikk
j0Julius Caesar, Caius Gaius
Campe, Joachim Heinrich Kámpe
(1746–1818), német író, pedagógus, nyelvész.
szócikk
c0Campe, Joachim Heinrich Kámpe
Caraffa, Antonio
(1642‒1693), gróf, olasz származású császári tábornok, az udvari haditanács tagja.
szócikk
c0Caraffa, Antonio
Cartouche, Louis Dominique Chartuch; Garthausen; Bourguignon
(1693–1721), francia haramiavezér.
szócikk
c0Cartouche, Louis Dominique Chartuch; Garthausen; Bourguignon
Cato Censorius Marcus Porcius Cato Maior; idősebb Cato; Cátó; Kátó
(i. e. 234–i. e. 149), római író, politikus, szónok, censor; Cato Uticensis dédapja.
szócikk
c0Cato Censorius Marcus Porcius Cato Maior; idősebb Cato; Cátó; Kátó
Catullus, Gaius Valerius Catull; Caius
(i. e. 84 k.–54 k.), római költő.
szócikk
c0Catullus, Gaius Valerius Catull; Caius
Cecei Lénárd Tzétzei Lenárd; Czeczei
(1500 k.–1551 vége), 1534-től kassai várkapitány.
szócikk
c0Cecei Lénárd Tzétzei Lenárd; Czeczei
Tamás, Calanói Tommaso da Celano
(1190‒1260) olasz ferences szerzetes, hagiográfus, költő; a Dies irae feltételezett szerzője.
szócikk
t0Tamás, Calanói Tommaso da Celano
Cetto Benedek
(1731–1799), piarista szerzetes, tanár, iskolaigazgató.
szócikk
c0Cetto Benedek
Chapelain, Jean
(1595–1674), francia költő.
szócikk
c0Chapelain, Jean
Chaucer, Geoffrey
(1344 k.–1400), angol költő.
szócikk
c0Chaucer, Geoffrey
Chaulieu, Guillaume Amfrye de
(1639–1720), francia költő.
szócikk
c0Chaulieu, Guillaume Amfrye de
Chodowiecki, Daniel Niklaus Chodovjeczky; Chodowiecky; Chodowieczky; Chodowiczky; Chodowicki
(1726–1801), berlini lengyel festő, rézkarcoló, a berlini művészeti akadémia igazgatója.
szócikk
c0Chodowiecki, Daniel Niklaus Chodovjeczky; Chodowiecky; Chodowieczky; Chodowiczky; Chodowicki
Khoirilosz Iaszeusz Choerilus
(i. e. 4. sz.), görög költő, a fűzfapoéta prototípusa; Nagy Sándor udvari költőjeként az uralkodóról írt eposza minden jó soráért egy aranyat kapott: a hagyomány szerint csak hét jó sora volt.
szócikk
k0Khoirilosz Iaszeusz Choerilus
Cicero, Marcus Tullius
(i. e. 106–i. e. 43), római szónok, író, politikus.
szócikk
c0Cicero, Marcus Tullius
Sachsen-Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias von Koburg; Saxe-Coburg-Saalfeld
(1737–1815), osztrák herceg, tábornok; részt vett az törökök, illetve a franciák elleni háborúkban.
szócikk
s0Sachsen-Coburg-Saalfeld, Friedrich Josias von Koburg; Saxe-Coburg-Saalfeld
Colardeau, Charles Pierre
(1732–1776), francia költő.
szócikk
c0Colardeau, Charles Pierre
Konfuciusz Confucius; Kung Csiu; Confuccio
(i. e. 551‒i. e. 479), kínai filozófus.
szócikk
k0Konfuciusz Confucius; Kung Csiu; Confuccio
VII. Kónsztantinosz Porphürogennétosz; Bíborbanszületett Konstantin; Constantinus Porphyrogennetus
(905–959), bizánci császár, író, tudós.
szócikk
v0VII. Kónsztantinosz Porphürogennétosz; Bíborbanszületett Konstantin; Constantinus Porphyrogennetus
Cornelius Nepos
(i. e. 100 k.–i. e. 25 k.), római történetíró, életrajzíró.
szócikk
c0Cornelius Nepos
Cornides Dániel (1732–1787)
(1732–1787), történész, egyetemi tanár, könyvtáros.
szócikk
c0Cornides Dániel (1732–1787)
Cromwell, Oliver
(1599–1658), angol államférfi, hadvezér.
szócikk
c0Cromwell, Oliver
Cronegk, Johann Friedrich
(1731‒1758), német költő, drámaíró.
szócikk
c0Cronegk, Johann Friedrich
Kürosz Cyrus
i. e. 6. sz.), perzsa király.
szócikk
k0Kürosz Cyrus
Czetter Sámuel Zetter; Tzetter
(1765–1819 után), rézmetsző.
szócikk
c0Czetter Sámuel Zetter; Tzetter
Czindery Pál
(1758?‒1798), Somogy vármegyei alispán, a nemesi ellenzék egyik vezére, felesége Festetics Mária.
szócikk
c0Czindery Pál
Czirjék Mihály Cziriék
(1753–1797), testőríró; Sárospatakon tanult, majd 1775–1787 között a nemesi testőrségben szolgált.
szócikk
c0Czirjék Mihály Cziriék
Czövek István
(1777–1828), református prédikátor, tanár, ügyvéd, műfordító.
szócikk
c0Czövek István
Csapody Gábor Csapodi
(1760–1825), Somogy vármegyei főszolgabíró (1789-től), alispán (másod: 1806-tól, első: 1808‒1813); felesége Tersztyánszky Erzsébet.
szócikk
c0Csapody Gábor Csapodi
Csapó József
(1734‒1799), győri születésű debreceni orvos 1767-től 1799-ig.
szócikk
c0Csapó József
Császár József
(?‒19. sz. eleje), a Magyar Hírmondó szerkesztője (1802–1803), a debreceni kollégium tanára (1804).
szócikk
c0Császár József
Császári Lósi Pál Csaszári
(1771–1823), csurgói tanár, református lelkész.
szócikk
c0Császári Lósi Pál Csaszári
Csehy József Csehi
(1778–1812), lovaskapitány, pesti író, az oroszok elleni harcban esett el.
szócikk
c0Csehy József Csehi
Csépán István Csepán; Cseppány
(1758–1830), ügyvéd, református egyházkerületi gondnok, író.
szócikk
c0Csépán István Csepán; Cseppány
Csépán János
(1761‒1805), református lelkész, tanár.
szócikk
c0Csépán János
Cserti István
csurgói jobbágy.
szócikk
c0Cserti István
Csíkos István
1796-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban.
szócikk
c0Csíkos István
Csikós József
(?‒1846 után), 1799-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, házitanító, majd református lelkész (1808: Újvidék, 1814: Kő, 1819: Rétfalu, 1839‒1846: Haraszti).
szócikk
c0Csikós József
Csohány József
(1777 körül ‒ 1812 után), a debreceni kollégium diákja, később katonatiszt.
szócikk
c0Csohány József
Csóka János
(1770‒1806), Csokonai Vitéz Mihály debreceni diáktársa, a kollégium után Jénában tanult, majd 1798-tól haláláig érsemjéni református lelkész volt; felesége 1801-től Kassai Erzsébet.
szócikk
c0Csóka János
Csokonai Ferenc
(1768–1849), debreceni diák, majd tanító.
szócikk
c0Csokonai Ferenc
Csokonai József (1747–1786)
debreceni borbélymester, Csokonai Vitéz Mihály apja.
szócikk
c0Csokonai József (1747–1786)
Csokonai József (1777–1805) (Vitéz)
jegyző, jószágigazgató, Csokonai Vitéz Mihály öccse.
szócikk
c0Csokonai József (1777–1805) (Vitéz)
Diószegi Sára Csokonai Józsefné
(1755–1810), Csokonai József felesége, Csokonai Vitéz Mihály anyja.
szócikk
d0Diószegi Sára Csokonai Józsefné
Csúry Ferenc Tsury; Csúri
(?‒1808 után), a váci siketnéma intézet gazdasági ügyintézője (1802‒1807), festő.
szócikk
c0Csúry Ferenc Tsury; Csúri
Dareiosz Dárius
(i. e. 550‒i. e. 486), perzsa uralkodó.
szócikk
d0Dareiosz Dárius
Darvas Ferenc (1740–1810)
nógrádi alispán, helytartói tanácsos, országgyűlési követ, ongai birtokos.
szócikk
d0Darvas Ferenc (1740–1810)
Darvas János
(1772 előtt‒1805), Abaúj vármegyei főszolgabíró, drámafordító.
szócikk
d0Darvas János
Gerleni Anna Darvasné; Darvas Józsefné [II.]
Darvas József [II.] harmadik felesége, Puky Istvánné Darvas Anna anyja.
szócikk
g0Gerleni Anna Darvasné; Darvas Józsefné [II.]
Dávid
(i. e. 1040 k.‒i. e. 970), Izrael királya, költő.
szócikk
d0Dávid
Dayka Gábor
(1768–1796), költő.
szócikk
d0Dayka Gábor
Deáki István, id.
debreceni kollégiumban tanult (szenior 1769-ben), majd debreceni lelkész (ispotálybéli prédikátor); ifjabb Deáki István apja.
szócikk
d0Deáki István, id.
Deáki István, ifj.
a debreceni kollégium diákja (1792-ben kezdte felsőbb szintű tanulmányait, 1803-ban szenior), utóbb (Ér)bogyoszlói lelkész; idősebb Deáki István fia.
szócikk
d0Deáki István, ifj.
Decsy Sámuel
(1742–1816), író, orvos, bécsi lapszerkesztő.
szócikk
d0Decsy Sámuel
Degen, Johann Friedrich
(1752–1836), német író, pedagógus, filológus.
szócikk
d0Degen, Johann Friedrich
Dezsericzky Ince József Desericius
(1702–1763), piarista szerzetes, történetíró, egyházi író és szónok.
szócikk
d0Dezsericzky Ince József Desericius
Diogenész Diogenesz; Diogenes; Diógenes
(?‒i. e. 323), görög filozófus.
szócikk
d0Diogenész Diogenesz; Diogenes; Diógenes
Diószegi Mihály
(1711–1781), debreceni szabó, városi esküdt, vásári felügyelő, Csokonai nagyapja.
szócikk
d0Diószegi Mihály
Diószegi Sámuel (1761–1813)
debreceni botanikus, református lelkész, a Magyar Fűvészkönyv társszerzője.
szócikk
d0Diószegi Sámuel (1761–1813)
Dobozi József
(1793/95–1841), szolgabíró; Dobozi Mihály (1767‒1845) fia, Lajos (1792–1851) testvére, Fráter Viktória férje.
szócikk
d0Dobozi József
Dobozi Lajos (1792–1851) Dobozy
1809-ben inszurgens hadnagy, vármegyei tisztviselő, egyházi ülnök; Dobozi Mihály (1767‒1845) fia, József testvére, Beleznay Júlia férje.
szócikk
d0Dobozi Lajos (1792–1851) Dobozy
Dobrai [jegyző]
(kabai) jegyző (1805 k.).
szócikk
d0Dobrai [jegyző]
Domby Márton
(1778–1864), pesti ügyvéd; Csokonai debreceni iskolatársa, barátja, munkáinak kiadója és életrajzírója.
szócikk
d0Domby Márton
Domokos Lajos
(1728–1803), debreceni főbíró, a debreceni református egyház és kollégium gondnoka.
szócikk
d0Domokos Lajos
Domokos Lőrinc
(1761–1825), főjegyző, országgyűlési követ; Domokos Lajos debreceni főbíró fia.
szócikk
d0Domokos Lőrinc
Dorffmaister István Dorffmeister
(1741‒1797), osztrák származású soproni freskó- és oltárképfestő.
szócikk
d0Dorffmaister István Dorffmeister
Döme Károly Mede Pál (írói név)
(1768–1845), pozsonyi kanonok, költő, műfordító, akadémikus.
szócikk
d0Döme Károly Mede Pál (írói név)
Dryden, John
(1631–1700), angol költő.
szócikk
d0Dryden, John
Dugonics András
(1740–1818), író, költő, matematikus, egyetemi tanár, piarista szerzetes.
szócikk
d0Dugonics András
Édes Gergely
(1763–1847), költő, református lelkész.
szócikk
e0Édes Gergely
Éles István
komáromi, majd 1803-tól nagymegyeri tanító, Csokonai Vitéz Mihály barátja.
szócikk
e0Éles István
Engel, Johann Christian Engel János Keresztély
(1770–1814), szepességi szász történetíró, jogtudós, cenzor.
szócikk
e0Engel, Johann Christian Engel János Keresztély
Ennius, Quintus
(i. e. 239–i. e. 169), római költő.
szócikk
e0Ennius, Quintus
Erasmus, Desiderius Rotterdami Erasmus; Rézmán; Roterdámi
(1466–1536), németalföldi humanista író, tudós.
szócikk
e0Erasmus, Desiderius Rotterdami Erasmus; Rézmán; Roterdámi
Festetics Mária Czindery Pálné; Erdődy Zsigmondné
(1774‒1837), grófnő, Festetics Lajos (1732‒1797) lánya; első férje Czindery Pál, második Erdődy Zsigmond (1775‒1813).
szócikk
f0Festetics Mária Czindery Pálné; Erdődy Zsigmondné
Erőss Gábor Erős
(1779–1815), debreceni rézmetsző.
szócikk
e0Erőss Gábor Erős
Erőss János
(1777?–1817?), a debreceni kollégium diákja, majd református lelkész Kabán és Bakonszegen.
szócikk
e0Erőss János
Eschenburg, Johann Joachim
(1743–1820), német kritikus és irodalomtörténész.
szócikk
e0Eschenburg, Johann Joachim
Eszenyi Mihály
debreceni lakos volt 1803-ban, feltehetően kereskedő.
szócikk
e0Eszenyi Mihály
Esterházy Miklós (II.) (1765–1833) Eszterházy
herceg, táborszernagy; Esterházy Antal fia, „Fényes” Miklós unokája; Napóleon 1809-ben magyar királynak javasolta.
szócikk
e0Esterházy Miklós (II.) (1765–1833) Eszterházy
Esterházy Pál (I.) (1635–1713) Eszterházy
herceg, író, költő, mecénás, államférfi, hadvezér, Magyarország nádora.
szócikk
e0Esterházy Pál (I.) (1635–1713) Eszterházy
Etsédi Gábor Ecsedy
(1782‒1852), 1798-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, utóbb Gyulán református lelkész (1817‒1852); a Tudományos Gyűjteményben cikket közölt Gyula város történetéről, kéziratait a debreceni kollégium őrzi.
szócikk
e0Etsédi Gábor Ecsedy
Etsedi János Ecsedi
(1776‒1813), Érkeserűben született, 1791-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, 1798‒1799-ben praeceptor, 1801 szeptembere és 1802 márciusa között a kollégium seniora, majd külföldön tanult; 1803-tól 1812-ig Révkomáromban tanár.
szócikk
e0Etsedi János Ecsedi
Euler, Leonhard Eyler
(1707‒1783), svájci matematikus, fizikus.
szócikk
e0Euler, Leonhard Eyler
Fábián Julianna Bédi Jánosné; Balog Istvánné
(1765–1810), költő, komáromi háza irodalmi találkozóhely volt; első férje Bédi János csizmadia, második Balog István.
szócikk
f0Fábián Julianna Bédi Jánosné; Balog Istvánné
Fabri, Johann Ernst
(1755–1825), német földrajztudós, statisztikus, tankönyvszerző, 1794-től az erlangeni egyetem professzora.
szócikk
f0Fabri, Johann Ernst
Faludi Ferenc
(1704–1779), író, költő, fordító, jezsuita szerzetes.
szócikk
f0Faludi Ferenc
Farkas András
Farkas András, berei (1770–1832), vándorköltő, alkalmi versszerző; a debreceni kollégiumba járt, de 1792-ben eltanácsolták.
szócikk
f0Farkas András
Fazekas Mihály Fazékas
(1766–1828), főhadnagy, költő.
szócikk
f0Fazekas Mihály Fazékas
Fazekas György
(1784‒1850?), református lelkész; 1801-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, ahol 1809-ben praeceptor lett, majd rektor Szalacson (1810‒1811), lelkész Bihardiószegen (1812‒1813), Éradonyban (1813‒1817), végül Biharfélegyházán (1817‒1850); Fazekas István (1742–1812) fia, Fazekas István (1778–1826) testvére.
szócikk
f0Fazekas György
Fazekas István (1778–1826)
református lelkész; 1795-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, Szalacson tanító volt, majd német egyetemekre járt, 1806-tól Érsemjénben, majd 1818-tól haláláig Bihardiószegen volt lelkész; Fazekas István (1742–1812) fia, Fazekas György (1784‒1850?) testvére.
szócikk
f0Fazekas István (1778–1826)
Fekete János, galántai
(1741–1803), gróf, író, költő, tábornok, politikus.
szócikk
f0Fekete János, galántai
Fénelon, François de Salignac de la Mothe
(1651–1715) francia író, teológus.
szócikk
f0Fénelon, François de Salignac de la Mothe
I. Ferenc (Habsburg‒Lotaringiai)
(1768–1835), 1792-től magyar király és II. Ferenc néven német-római, majd osztrák császár.
szócikk
i0I. Ferenc (Habsburg‒Lotaringiai)
Ferge István
a debreceni kollégium diákja, 1766-ban kezdett felsőbb szintű tanulmányaiba a debreceni kollégiumban.
szócikk
f0Ferge István
Ferge János
((?‒1835 után), református lelkész; Csokonai diáktársa, 1785-ben kezdett felsőbb szintű tanulmányaiba a debreceni kollégiumban, 1796-tól 1835-ig (nyír)pazonyi lelkész, egyházmegyei ülnök.
szócikk
f0Ferge János
Festetics György
(1755–1819), gróf, mecénás, a keszthelyi Georgikon alapítója.
szócikk
f0Festetics György
Festetics Lajos (1732‒1797)
gróf, Festetics János (1781–1809), Lajos (1772‒1840) és Mária apja.
szócikk
f0Festetics Lajos (1732‒1797)
Festetics Lajos (1772‒1840)
gróf, Festetics Lajos (1732‒1797) fia.
szócikk
f0Festetics Lajos (1772‒1840)
Festetics László
(1785–1846), gróf, Festetics György (1755‒1819) fia.
szócikk
f0Festetics László
Fischer, Johann Eberhard
(1697–1771), német történész, nyelvész, az orosz akadémia tagja.
szócikk
f0Fischer, Johann Eberhard
Florian, Jean-Pierre Claris de
(1755–1794), francia költő, legnevezetesebb a 89 állatmesét tartalmazó műve.
szócikk
f0Florian, Jean-Pierre Claris de
Fodor Gerzson Nánási
(1763‒1835), református lelkész, tanár, író, a debreceni kollégiumban Csokonai tanítója volt.
szócikk
f0Fodor Gerzson Nánási
Földi János (1755–1801) Főldi
író, költő, nyelvész, a hajdúkerület főorvosa, természettudós.
szócikk
f0Földi János (1755–1801) Főldi
Földi János (1778–1854)
a debreceni kollégium diákja, később pénztárosa, városi hivatalnok.
szócikk
f0Földi János (1778–1854)
Földvári József
kömlődi rektor.
szócikk
f0Földvári József
Földvári József
(1766–1830), debreceni református lelkész (1796-tól), ideiglenes kollégiumi tanár (1803–1805), a debreceni egyházmegye jegyzője (1809-től), esperese (1813–1826).
szócikk
f0Földvári József
Franklin, Benjamin
(1706–1790), amerikai fizikus, feltaláló, politikus.
szócikk
f0Franklin, Benjamin
Fráter István
(?–1806), bihari birtokos, Kazinczy barátja, Csokonai támogatója.
szócikk
f0Fráter István
Fráter Pál (1758–1812)
érsemjéni birtokos nemes, Bihar vármegyei főszolgabíró; Fráter József fia, felesége Péchy Katalin (1763‒1820), gyermekei: Fráter Terézia, Mihály, Gedeon, András, Tamás, Ágoston, Imre, Jakab, Petronella, Dániel, Pál (1807‒1867).
szócikk
f0Fráter Pál (1758–1812)
Freisingi Ottó
(1111/1114–1158), püspök, történetíró.
szócikk
f0Freisingi Ottó
II. Frigyes (Hohenzollern) Nagy Frigyes; Nagy Fridrik; Friedrich
(1712–1786), porosz király (1740–1786).
szócikk
i0II. Frigyes (Hohenzollern) Nagy Frigyes; Nagy Fridrik; Friedrich
Frimont, Johann Maria
(1759–1831), lovassági tábornok.
szócikk
f0Frimont, Johann Maria
Fülöp János
kassai szenátor.
szócikk
f0Fülöp János
Gaál László Gál
(?‒1845 után), csurgói diákként Csokonai tanítványa (1800 k.), később ügyvéd, Somogy vármegyei táblabíró.
szócikk
g0Gaál László Gál
Galénosz Claudius Galenus
(129–216 k.), görög származású római orvos, filozófus, az ókori gyógyászati ismeretek összefoglalója.
szócikk
g0Galénosz Claudius Galenus
Galilei, Galileo
(1564–1642), olasz csillagász.
szócikk
g0Galilei, Galileo
Gáspár Pál
Szatmár vármegye főjegyzője (1790 k.); a Martinovics-perben is felmerült a neve.
szócikk
g0Gáspár Pál
Gatterer, Johann Christoph
(1727–1799), német történetíró, heraldikus, göttingeni egyetemi tanár.
szócikk
g0Gatterer, Johann Christoph
Gebhardi, Ludwig Albrecht
(1735–1802), német történész, 1799-től hannoveri udvari levéltáros és törénész.
szócikk
g0Gebhardi, Ludwig Albrecht
Gelei József Gellei
(1754–1838), református tanár, író, műfordító; 1790-től Jászberényben, 1807-től Sárospatakon tanított.
szócikk
g0Gelei József Gellei
Gellert, Christian Fürchtegott
(1715-1769), német költő, író.
szócikk
g0Gellert, Christian Fürchtegott
Gessner, Salomon
(1730–1788), svájci-német író és festő.
szócikk
g0Gessner, Salomon
Girardin, René-Louis de
(1735-1808), márki, Rousseau támogatója, az ermenonvillei kastély tulajdonosa.
szócikk
g0Girardin, René-Louis de
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
(1719–1803), német költő.
szócikk
g0Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
Gorani, Guiseppe Goráni
(1744–1819), a francia Moniteur című hírlap forradalmi cikkírója (Martinovics Ignác e néven is publikált).
szócikk
g0Gorani, Guiseppe Goráni
Gottlieb Antal Vencel
(1760–1823) nyomdát üzemeltett Vácott és Nagyváradon, 1804-ben végül ő adta ki Csokonai Dorottya c. művét.
szócikk
g0Gottlieb Antal Vencel
Göntzi Ádám
1796-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban.
szócikk
g0Göntzi Ádám
Görög Demeter
(1760–1833), bécsi magyar író, szerkesztő, akadémikus, udvari tanácsos.
szócikk
g0Görög Demeter
Grönerspergné, Catharina Noé Grünersbergné
férje 1798-ban az obrovici fegyház igazgatója, Johann von Grünersberg (Grűnersperg); a rab Kazinczy titkos levelezését segítette.
szócikk
g0Grönerspergné, Catharina Noé Grünersbergné
Guarini, Giovanni Battista Giambattista
(1538–1612), olasz költő.
szócikk
g0Guarini, Giovanni Battista Giambattista
Guignes, Joseph de Deguignes; de Guignes
(1721–1800), francia keletkutató, nyelvész, akadémikus.
szócikk
g0Guignes, Joseph de Deguignes; de Guignes
Gvadányi József
(1725–1801), gróf, író, generális.
szócikk
g0Gvadányi József
Gyöngyösi István
(1629–1704), költő, műfordító, Wesselényi Ferenc nádor titkára.
szócikk
g0Gyöngyösi István
Gyöngyössi János Gyöngyösi
(1741–1818) tordai református lelkész, költő.
szócikk
g0Gyöngyössi János Gyöngyösi
György József
(megh. 1852), sárospataki diák volt.
szócikk
g0György József
Győri József
1794-ben Csokonai diákja volt, utóbb aktívan részt vett a költő műveinek és előfizetési felhívásainak terjesztésében.
szócikk
g0Győri József
Habókai Márton
kismarjai nótárius.
szócikk
h0Habókai Márton
Háfiz, Samszu’d-Dín Muhammad Hafíz
(1325 k.–1390), perzsa költő.
szócikk
h0Háfiz, Samszu’d-Dín Muhammad Hafíz
Hajnóczy József
(1750–1795), jogtudós, a Martinovics-mozgalom egyik kivégzett vezetője.
szócikk
h0Hajnóczy József
Halász József
(1736–1793), református püspök.
szócikk
h0Halász József
Haller, Albrecht von Haller Albert
(1708–1777), svájci német költő, természettudós, a göttingeni egyetemen a botanika és az orvostudomány professzora.
szócikk
h0Haller, Albrecht von Haller Albert
Haller Ferenc
(megh. 1807) nagyváradi kanonok.
szócikk
h0Haller Ferenc
Haller János
(1626–1697), író, a Hármas Istória fordítója.
szócikk
h0Haller János
Hannibal Hannibál
(i. e. 247 k.–i. e. 183), karthágói hadvezér.
szócikk
h0Hannibal Hannibál
Hatvani István (1766–1816)
író, fordító, nagyváradi iskolaigazgató.
szócikk
h0Hatvani István (1766–1816)
Hatvani István (1718–1786) Hathvani
debreceni orvos, matematika- és fizikaprofesszor, kollégiumi tanár.
szócikk
h0Hatvani István (1718–1786) Hathvani
Haydn, Joseph
(1732–1809), osztrák zeneszerző.
szócikk
h0Haydn, Joseph
Haykul Antal
(19. sz.), bécsi nyomdász, könyvkiadó.
szócikk
h0Haykul Antal
Héczei Gábor
debreceni tógás diák (1804 k.).
szócikk
h0Héczei Gábor
Hell Miksa
(1720–1792), selmecbányai születésű csillagász, matematikus, fizikus, 1755-től a bécsi egyetemi csillagvizsgáló igazgatója.
szócikk
h0Hell Miksa
Heltai Gáspár Kaspar Heltner
(1510?–1574), szász nyomdász, író, kolozsvári plébános, majd prédikátor.
szócikk
h0Heltai Gáspár Kaspar Heltner
Helvétius Claude-Adrien Helvetius; Claude Adrien
(1715–1771), francia materialista filozófus.
szócikk
h0Helvétius Claude-Adrien Helvetius; Claude Adrien
IV. Henrik (Bourbon)
(1553–1610), francia király 1589-től; második felesége Medici Mária volt.
szócikk
i0IV. Henrik (Bourbon)
Molainville, Barthélemy de Herbelot de
(1625-1695), francia orientalista.
szócikk
m0Molainville, Barthélemy de Herbelot de
Herder, Johann Gottfried
(1744‒1803), német író, költő, esztéta, filozófus.
szócikk
h0Herder, Johann Gottfried
Heyne, Christian Gottlob
(1729–1812), göttingai klasszika-filológus.
szócikk
h0Heyne, Christian Gottlob
Hippokratész Hippocrates; Hipokrates
(i. e. 460 k.‒i. e. 370 k.), görög orvos.
szócikk
h0Hippokratész Hippocrates; Hipokrates
Hobbes, Thomas
(1588–1679), angol filozófus.
szócikk
h0Hobbes, Thomas
Holbach, Paul Henri Dietrich, baron d’
(1723–1789), francia filozófus.
szócikk
h0Holbach, Paul Henri Dietrich, baron d’
Homérosz Homér; Homer; Homérus; Homérósz; Homerus; Homeros
(i. e. 8. sz.), görög költő.
szócikk
h0Homérosz Homér; Homer; Homérus; Homérósz; Homerus; Homeros
Horatius Flaccus, Quintus Horat; Horác; Horátz; Horátzius
(i. e. 65–i. e. 8) római költő.
szócikk
h0Horatius Flaccus, Quintus Horat; Horác; Horátz; Horátzius
Pálóczi Horváth Ádám Pálótzi
(1760–1820), író, költő.
szócikk
p0Pálóczi Horváth Ádám Pálótzi
Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795) Hunyadi Ferenc
református egyházi író, debreceni lelkész, 1791-től püspök.
szócikk
h0Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795) Hunyadi Ferenc
Hunyadi János
(1395–1400 között–1456), hadvezér, Magyarország kormányzója, I. Mátyás király apja.
szócikk
h0Hunyadi János
I. Mátyás (Hunyadi)
(1443–1490), magyar király (1458–1490).
szócikk
i0I. Mátyás (Hunyadi)
Takács Károly (Illei) Illei Takács Károly
(?–1821 után), nagyváradi katolikus vallástanár, plébános, alkalmi versek szerzője. Csokonai barátja, verseinek kiadója.
szócikk
t0Takács Károly (Illei) Illei Takács Károly
Institoris Gábor (Mossóczy)
(?–1808), pesti könyvkereskedő, az első magyar kölcsönkönyvtár alapítója.
szócikk
i0Institoris Gábor (Mossóczy)
Institoris Károly
Institoris Gábor fia (megh. 1822)
szócikk
i0Institoris Károly
Jaquet-Droz, Henri-Louis (tévesen: Jacquet)
(1752–1791), svájci óraműves, feltaláló, Pierre Jaquet-Droz fia.
szócikk
j0Jaquet-Droz, Henri-Louis (tévesen: Jacquet)
Jaquet-Droz, Pierre (tévesen: Jacquet)
(1721–1790), svájci óraműves, feltaláló, Henri-Louis Jaquet-Droz apja.
szócikk
j0Jaquet-Droz, Pierre (tévesen: Jacquet)
d’Arc, Jeanne Szent Johanna
(1412 k.–1431), katolikus szent, francia nemzeti hős; a százéves háború idején vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen.
szócikk
d0d’Arc, Jeanne Szent Johanna
Jones, William Jónes; Guilielmo Jones
(1746–1794), angol orientalista.
szócikk
j0Jones, William Jónes; Guilielmo Jones
II. József (Habsburg‒Lotaringiai)
(1741–1790), német-római császár (1765–1790), magyar király (1780–1790).
szócikk
i0II. József (Habsburg‒Lotaringiai)
I. Jusztinianosz Iustinianus; Flavius Petrus Sabbatius
(482–565) bizánci császár (527-től haláláig).
szócikk
i0I. Jusztinianosz Iustinianus; Flavius Petrus Sabbatius
Kandó Ferenc
feltehetően Csokonai iskolatársa, aki Tiszaburán született, és 1782-ben iratkozott be a második gimnáziumi osztályba.
szócikk
k0Kandó Ferenc
Kandó József
(1756–1821), pesti táblabíró, ügyvéd.
szócikk
k0Kandó József
Kant, Immanuel
(1724–1804), német filozófus.
szócikk
k0Kant, Immanuel
Karacs Ferenc
(1770–1838), 1787-től a debreceni kollégium diákja, majd Pesten működő grafikus, rézmetsző, térképész.
szócikk
k0Karacs Ferenc
Kármán József
(1768–1795), író, az Uránia c. folyóirat szerkesztője.
szócikk
k0Kármán József
VI. Károly (Habsburg) III. Károly
(1685–1740), német-római császár (1711–1740), spanyol király (1706–1714) és III. Károly néven magyar király (1711-től); Mária Terézia apja.
szócikk
v0VI. Károly (Habsburg) III. Károly
Károlyi Antal
(1751–1791), gróf.
szócikk
k0Károlyi Antal
Károlyi József
(1768–1803), gróf, katonatiszt, Békés, majd Szatmár vármegye főispánja (1791–1803); Károlyi Antal fia, Károlyi György apja.
szócikk
k0Károlyi József
Katona István
(1732–1811), jezsuita történetíró, apát-kanonok; 1769-től 1784-ig egyetemi professzor (Nagyszombat, Buda, Pest), 1790-től a kalocsai könyvtár vezetője.
szócikk
k0Katona István
Kauffmann, Angelica
(1741–1807), svájci festőnő.
szócikk
k0Kauffmann, Angelica
Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) Kazincy; Kazinci
Kazinczy Ferenc ükapja, ítélőmester.
szócikk
k0Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) Kazincy; Kazinci
Kazinczy Ferenc Kazintzi; Kazintzy; K. F.; Kazincy
(1759–1831), költő, író, szerkesztő.
szócikk
k0Kazinczy Ferenc Kazintzi; Kazintzy; K. F.; Kazincy
VI. Kelemen Pierre Roger
(1291‒1352), a negyedik avignoni pápa.
szócikk
v0VI. Kelemen Pierre Roger
Kelemen László
(1762–1814), színész, színigazgató, színműíró.
szócikk
k0Kelemen László
Kemény Mihály
1799-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban.
szócikk
k0Kemény Mihály
Kengyel Lajos
jegyző.
szócikk
k0Kengyel Lajos
Kerekes Sámuel
(1757?–1800), bécsi magyar újságíró, szerkesztő, tanár, térképkiadó.
szócikk
k0Kerekes Sámuel
Keresztesi György
sélyi lelkész.
szócikk
k0Keresztesi György
Kinizsi Pál
(?‒1494), hadvezér.
szócikk
k0Kinizsi Pál
Kis János (1770–1846)
evangélikus püspök, író, költő, műfordító, akadémikus.
szócikk
k0Kis János (1770–1846)
Kisfaludy Sándor
(1772–1844), költő, író.
szócikk
k0Kisfaludy Sándor
Kiss Imre (lelkész) Kis
szentpéterszegi református lelkész (1801‒1813), a salétrominspektor Kiss Imre (1775–1831) apja, Szondi Mária férje.
szócikk
k0Kiss Imre (lelkész) Kis
Kiss Imre (1775–1831) Kis
debreceni salétromkészítő hivatali főfelügyelő (inspektor), Csokonai barátja, halála után művei kiadója, Kazinczy vitapartnere az Árkádia-perben.
szócikk
k0Kiss Imre (1775–1831) Kis
Kiss Imre (író) Kis
feltehetően nem azonos a debreceni Kiss Imre (1775–1831) salétrominspektorral; műve: Az erkölcsös feleség, Bécs, 1798.
szócikk
k0Kiss Imre (író) Kis
Szondi Mária Kiss Imréné
Kiss Imre lelkész felesége, a salétrominspektor Kiss Imre (1775–1831) anyja.
szócikk
s0Szondi Mária Kiss Imréné
Kis István (1783–1817) Kiss
pesti könyvkötő, könyvkereskedő és nyomdász, azonos nevű apja üzletét vitte tovább.
szócikk
k0Kis István (1783–1817) Kiss
Kiss László
nagykállói felügyelő.
szócikk
k0Kiss László
Kleist, Ewald Christian von
(1715–1759), porosz költő, katonatiszt.
szócikk
k0Kleist, Ewald Christian von
Klopstock, Friedrich Gottlieb
(1724–1803), német költő.
szócikk
k0Klopstock, Friedrich Gottlieb
Kocsis Ferenc Kotsis
radványi református rektor.
szócikk
k0Kocsis Ferenc Kotsis
Koháry Ferenc
(1766–1826), gróf, 1815-től birodalmi herceg, Hont vármegyei főispán (1793-tól), főpohárnokmester (1814‒1822), kancellár (1820‒1826), főudvarmester (1822‒1826).
szócikk
k0Koháry Ferenc
Komáromi Pál
Csokonai diáktársa, szalkszentmártoni tanító.
szócikk
k0Komáromi Pál
Komjáthy Ábrahám Komjáty
(1743–1827), a sárospataki kollégium diákja, majd miskolci iskolaigazgató, református lelkész.
szócikk
k0Komjáthy Ábrahám Komjáty
Konti Sámuel
(?–1822), Csokonai diáktársa, 1822-től debreceni alügyész.
szócikk
k0Konti Sámuel
Kónyi János
(1753 k.–1792 után), író, műfordító, strázsamester.
szócikk
k0Kónyi János
Korabinszky József Mátyás Johann Matthias Korabinsky
(1740–1811), író, német nyelvű államismereti művéről ismert.
szócikk
k0Korabinszky József Mátyás Johann Matthias Korabinsky
Kossovits József Kosovics; Kossowits; Koschovitz
(1750 után–1819 előtt), zeneszerző, muzsikus; a tizenkét magyar tánca először 1798 körül jelent meg.
szócikk
k0Kossovits József Kosovics; Kossowits; Koschovitz
Kościuszko, Tadeusz Kosciusko; Kosciuszko
(1746–1817), lengyel hadvezér, szabadsághős.
szócikk
k0Kościuszko, Tadeusz Kosciusko; Kosciuszko
Kotsi Sebestyén István Kocsi; Kotsi István
(1761–1841), a keleti nyelvek és a filozófia professzora a debreceni kollégiumban 1792-től, 1803-tól lelkész Hajdúböszörményben, később Hajdúszoboszlón, Kecskeméten és Monoron, majd a pápai kollégium tanára.
szócikk
k0Kotsi Sebestyén István Kocsi; Kotsi István
Kotzebue, August Friedrich Germanus
(1761–1819), német drámaíró, költő.
szócikk
k0Kotzebue, August Friedrich Germanus
Kovács Ferenc
(1746 k.‒1819), okleveles mérnök, műkedvelő irodalmár.
szócikk
k0Kovács Ferenc
Kovács József (1732–1795)
író, költő, tanár.
szócikk
k0Kovács József (1732–1795)
Kovács József (1761–1830) Háló; Kováts
református lelkész, műfordító.
szócikk
k0Kovács József (1761–1830) Háló; Kováts
Kovács István (tanító) Kováts
másodtanító Csurgón 1801-ig.
szócikk
k0Kovács István (tanító) Kováts
Kováts László Kovács
a debreceni kollégium diákja 1800 körül.
szócikk
k0Kováts László Kovács
Kováts Sámuel
(1770–1830), Csokonainak Debrecenben volt diáktársa; 1796-tól Bicskén tanító, 1799-től Csákváron lelkész.
szócikk
k0Kováts Sámuel
Kölcsey Ferenc
(1790–1838), költő.
szócikk
k0Kölcsey Ferenc
Kőrösi János
a debreceni kollégium diákja 1796 körül.
szócikk
k0Kőrösi János
Matoltsi
(?–?), seborvos, felcser (1800 k., Csokonai ismerőse).
szócikk
m0Matoltsi
Kövy Sándor Kövi
(1763–1829), jogtudós, sárospataki tanár, tankönyvszerző.
szócikk
k0Kövy Sándor Kövi
Kultsár István (1760–1828) Kulcsár
író, a Hazai és Külföldi Tudósítások c. folyóirat szerkesztője.
szócikk
k0Kultsár István (1760–1828) Kulcsár
Kún István
kecskeméti földmérő.
szócikk
k0Kún István
XIV. Lajos (Bourbon) Napkirály
(1638–1715), francia király 1643-tól.
szócikk
x0XIV. Lajos (Bourbon) Napkirály
Laki Sándor
debreceni diák, esküdt a Csokonai-pörben (1794 k.)
szócikk
l0Laki Sándor
Lakos János
(1776–1843), báró, katonatiszt (1835-től tábornok), író, a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja (1832); diákként a soproni Magyar Társaság tagja (1792–1793), Kis János és Kazinczy barátja.
szócikk
l0Lakos János
Laky Bálint
komáromi szolgabíró, ügyvéd, Csokonai szállásadója; Laky Gábor apja (1797 k.)
szócikk
l0Laky Bálint
Landerer Anna
a budai Landerer nyomda vezetője.
szócikk
l0Landerer Anna
Landerer Ferenc
nyomdász.
szócikk
l0Landerer Ferenc
Lavotta János
(1764–1820), hegedűművész, zeneszerző.
szócikk
l0Lavotta János
Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibnitz
(1646–1716), német filozófus.
szócikk
l0Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibnitz
Lengyel József
(1770‒1821), református lelkész, debreceni tanár, egyházi énekszerző.
szócikk
l0Lengyel József
VI. Leó Bölcs León
(866–912), bizánci császár, VII. Kónsztantinosz apja.
szócikk
v0VI. Leó Bölcs León
Leó, X.
(1475–1521), e néven volt pápa 1513-tól Giovanni Medici, Raffaello és Michelangelo mecénása.
szócikk
l0Leó, X.
Lessing, Gotthold Ephraim
(1729-1781), német író, esztéta.
szócikk
l0Lessing, Gotthold Ephraim
Linné, Carl von
(1707–1778), svéd természettudós, botanikus.
szócikk
l0Linné, Carl von
II. Lipót (Habsburg‒Lotaringiai) Leopold
(1747–1792), magyar király, német-római császár (1790-től).
szócikk
i0II. Lipót (Habsburg‒Lotaringiai) Leopold
Livius Titus Livius
(i. e. 59–i. sz. 17), római történetíró.
szócikk
l0Livius Titus Livius
Locke, John Lock; Lokk
(1632–1704), angol filozófus.
szócikk
l0Locke, John Lock; Lokk
Lónyai Gábor
(1778-1824), Zemplén vármegye alispánja, kamarás, a Szent István-rend lovagja, 1809-ben ungvári adminisztrátor, 1817-ben ungvári főispán lesz.
szócikk
l0Lónyai Gábor
Lónyai Menyhárt
(1769–1816), 1786-ban országgyűlési követ volt.
szócikk
l0Lónyai Menyhárt
Lowth, Robert
(1710-1787), püspök, a poétika professzora, nyelvész.
szócikk
l0Lowth, Robert
Lucanus, Marcus Annaeus
(i. sz. 39–65), római költő.
szócikk
l0Lucanus, Marcus Annaeus
Lucretius Carus, Titus Lukretzius; Lucrétz
(i. e. 96 k.–i. e. 55), római költő, filozófus.
szócikk
l0Lucretius Carus, Titus Lukretzius; Lucrétz
Luidprand
(920k.–972), itáliai történetíró, cremonai püspök.
szócikk
l0Luidprand
Lukács István (diák)
a debreceni kollégum széniora (1801. március 14. és szeptember 18. között).
szócikk
l0Lukács István (diák)
Végh István
(1763–1834), a Helytartótanács tanácsosa (1787-től), Baranya vármegye főispáni helytartója (1805-től), majd főispánja (1807-től), második koronaőr (1825‒1834), a Magyar Tudós Társaság igazgatósági tagja (1830); Végh Péter koronaügyész fia, gróf Almásy Amália férje.
szócikk
v0Végh István
Luther, Martin
(1483–1546), a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor.
szócikk
l0Luther, Martin
Macpherson, James
(1736–1796), skót költő, író, az Ossian szerzője.
szócikk
m0Macpherson, James
Magyar Mihály
1794-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, tanulmányai végeztével Hajdúbagoson, Mezőtúron lelkész, közben Debrecenben tanár, 1820-ban halt meg.
szócikk
m0Magyar Mihály
Malesherbes, Chrétien Guillaume Lamoignon de
(1721–1794), francia politikus.
szócikk
m0Malesherbes, Chrétien Guillaume Lamoignon de
Mándi István
csengeri birtokos, fordító.
szócikk
m0Mándi István
Margitai István (?–1786)
nyomdász, 1759–1786 között a debreceni városi nyomda vezetője.
szócikk
m0Margitai István (?–1786)
Margitai István (lelkész)
1792-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, majd lelkész.
szócikk
m0Margitai István (lelkész)
Mária Terézia (Habsburg) Therésia
(1717‒1780), magyar és cseh királynő (1740-től), német–római császárné (1745-től).
szócikk
m0Mária Terézia (Habsburg) Therésia
Marikovszky Márton
fordító.
szócikk
m0Marikovszky Márton
Marino, Giambattista
(1569–1625), olasz költő.
szócikk
m0Marino, Giambattista
Maróthi György
(1715–1744), a kollégium híres professzora, 1741-ben elindította a klasszikus latin auktorok kiadásainak sorozatát.
szócikk
m0Maróthi György
Martini
professzor.
szócikk
m0Martini
Martinovics Ignác
(1755–1795), bölcseleti és teológiai doktor, természettudós, aki császári titkosügynökből lett a magyar jakobinusok vezére.
szócikk
m0Martinovics Ignác
Márton Gábor
(1775‒1848) csurgói tanító (1801 körül), református lelkész.
szócikk
m0Márton Gábor
Márton József
(1771–1840), újságszerkesztő, nyelvkönyv- és szótáríró, a bécsi magyar művelődés egyik jeles alakja, Csokonai műveinek kiadója.
szócikk
m0Márton József
Mátyási József
(1765–1849), ügyvéd, költő; gr. Teleki József (1789‒1794), majd gr. Fekete János (1796‒1803) magántitkára.
szócikk
m0Mátyási József
Meidinger, Johann Valentin
(1756–1822), német nyelvész, egy népszerű olasz grammatika szerzője.
szócikk
m0Meidinger, Johann Valentin
Mendelssohn, Moses Mendelsohn
(1729–1786), zsidó származású német filozófus, bibliafordító, esztéta; a felvilágosodás meghatározó alakja, Lessing róla mintázta Bölcs Náthán alakját.
szócikk
m0Mendelssohn, Moses Mendelsohn
Menipposz Menippus
(i. e. 300. k.), görög filozófus, a cinikus iskola egyik első képviselője.
szócikk
m0Menipposz Menippus
Mérey Sándor
(1779–1848), író, drámafordító, a pesti magyar színtársulat vezetője (1811‒1813), főispán, királyi személynök.
szócikk
m0Mérey Sándor
Metastasio, Pietro Antonio Trapassi
(1698–1782), olasz drámaíró és költő, a zenés dráma (melodráma) megújítója.
szócikk
m0Metastasio, Pietro Antonio Trapassi
Mező István
(1770–1834), a debreceni kollégium diákja, majd falusi rektor, lelkész, költő.
szócikk
m0Mező István
Michelangelo, Buonarroti
(1475–1564), olasz szobrász.
szócikk
m0Michelangelo, Buonarroti
Miháltz István Mihalcz
(1726‒1785), erdélyi jezsuita szerzetes, író, műfordító.
szócikk
m0Miháltz István Mihalcz
Mikes Kelemen
(1690–1761), II. Rákóczi Ferenc kamarása, író.
szócikk
m0Mikes Kelemen
Mikola István
révkomáromi iskolarektor 1792-ben.
szócikk
m0Mikola István
Mikolai István
Csokonai egykori debreceni tanítványa.
szócikk
m0Mikolai István
Miller Jakab Ferdinánd
(1749‒1823), könyvtártudós, tanár; a nagyváradi gimnázium, majd jogi akadémia tanára és könyvtárosa (1776–1798), a Széchényi-könyvtár első őre (1803-tól), a Nemzeti Múzeum első igazgatója (1808-tól).
szócikk
m0Miller Jakab Ferdinánd
Milton, John
(1608–1674), angol eposzíró, költő.
szócikk
m0Milton, John
Mindszenti Antal
Mindszenti Sámuel fia.
szócikk
m0Mindszenti Antal
Mindszenti Sámuel
komáromi prédikátor.
szócikk
m0Mindszenti Sámuel
Mirabaud, Jean-Baptiste de
(1675–1760), francia író és fordító. Holbach a Természet rendszere c. művét az ő neve alatt jelentette meg.
szócikk
m0Mirabaud, Jean-Baptiste de
Molnár János (1749–1815) Müllersheimi; Ioan Piuariu-Molnar
magyar nemességet nyert román származású szemészorvos, nyelvész.
szócikk
m0Molnár János (1749–1815) Müllersheimi; Ioan Piuariu-Molnar
Montaigne, Michel de
(1533–1592), francia író, gondolkodó.
szócikk
m0Montaigne, Michel de
Montesquieu, Charles Louis de Secondat
(1689–1755), francia filozófus, író, politikus.
szócikk
m0Montesquieu, Charles Louis de Secondat
Mozart, Wolfgang Amadeus
(1756‒1791), osztrák zeneszerző, 1781-től Bécsben dolgozott; szabadkőműves.
szócikk
m0Mozart, Wolfgang Amadeus
Muratori, Lodovico Antonio
(1672–1750), olasz archeológus, történész.
szócikk
m0Muratori, Lodovico Antonio
Nagy Gábor (1770–1861)
debreceni, majd pesti ügyvéd.
szócikk
n0Nagy Gábor (1770–1861)
Nagy Gergelyné
Csokonai csurgói szállásadója (1800 k.).
szócikk
n0Nagy Gergelyné
Nagy István
hajdúböszörményi, 1788-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban; 1796–97-ben a poéták praeceptora, majd kontraskriba és senior, 1799-től hajdúböszörményi lelkész.
szócikk
n0Nagy István
Nagy János
kollégiumi diák volt, aki 1802-ben karácsonyi legációba ment Bicskére, s visszafelé tartva Pesten időzött.
szócikk
n0Nagy János
Nagy Mihály
Hatvan utcai esküdt, s talán azonos azzal a Szappanos Nagy Mihállyal, akinek neve Csokonai apjának receptkönyvében szerepel.
szócikk
n0Nagy Mihály
Nagy Sámuel (1773?–1810)
komáromi orvos, műfordító.
szócikk
n0Nagy Sámuel (1773?–1810)
Nagy Sándor Alexandrosz; Alexander; Sándor
(i. e. 356–323), makedón király, hadvezér.
szócikk
n0Nagy Sándor Alexandrosz; Alexander; Sándor
Napóleon, Bonaparte Napoléon; Buonaparte
(1769–1821), francia hadvezér, államférfi, I. Napóleon néven francia császár (1804–1815).
szócikk
n0Napóleon, Bonaparte Napoléon; Buonaparte
Némethi János
Eszterházy Miklós ügyvédje.
szócikk
n0Némethi János
Neoklész Nicocles
(Kr. e. 6. sz. k.), Themisztoklész apja.
szócikk
n0Neoklész Nicocles
Nesztor / Nyesztor
(1056–1114), orosz krónikaíró.
szócikk
n0Nesztor / Nyesztor
Newton, Isaac Isaacus
(1643–1727), angol fizikus, matematikus, csillagász.
szócikk
n0Newton, Isaac Isaacus
Nieupoort, Guiljelmus Henricus
(1670–1730), holland ókortörténész.
szócikk
n0Nieupoort, Guiljelmus Henricus
Obernyik József
(?–1826), diák, majd tanító és tanár a debreceni kollégiumban (1803–1804), Derecskén (1804–1806) és Losoncon (1806–1814), majd református lelkész Kömlődön. Csokonai barátja.
szócikk
o0Obernyik József
Olvaszthó József
Csokonaival együtt kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, majd Csengerben rektor, Solton jegyző, 1830-ban halt meg.
szócikk
o0Olvaszthó József
Opitz, Martin
(1597–1639), német barokk költő.
szócikk
o0Opitz, Martin
Orbilius, Pupillus
(Kr. e. 1. sz.), római grammatikus, tanító, a szigorúság jelképe, Horatius egyik mestere.
szócikk
o0Orbilius, Pupillus
Orczy László
(1750–1807), báró, Abaúj vármegye főispánja, Orczy Lőrinc (1718–1789) fia.
szócikk
o0Orczy László
Orczy Lőrinc (1718–1789)
báró, tábornok, költő.
szócikk
o0Orczy Lőrinc (1718–1789)
Ossian Osszián; Oszián
James Macpherson skót költő költeményeinek fiktív szerzője; a 18. század második felében többnyire valóságos személynek vélték.
szócikk
o0Ossian Osszián; Oszián
Osterwald, Jean Fréderik
(1663–1747), svájci református lelkész.
szócikk
o0Osterwald, Jean Fréderik
Ovidius Naso, Publius Ovid
(i. e. 43–i. sz. 17.), római költő.
szócikk
o0Ovidius Naso, Publius Ovid
Pajor Gáspár
(1766 vagy 1767‒1840), az Uránia szerkesztője, orvos, író.
szócikk
p0Pajor Gáspár
Palma, Károly Ferenc Pálma
(1735–1787), történetíró, jezsuita szerzetes, püspök.
szócikk
p0Palma, Károly Ferenc Pálma
Palóczi László
(1783–1861), ellenzéki politikus, Borsod vármegye országgyűlési követe, főjegyzője, másodalispánja (1840–43); Sárospatakon tanult (1801 k.).
szócikk
p0Palóczi László
Pánczél Dániel
(1759–1827), a bécsi Magyar Merkurius című lap (1793–1798) alapító szerkesztője.
szócikk
p0Pánczél Dániel
Papszász József Pap Szász; Pap-szász
(1763–?), tiszaigari földbirtokos, Heves megye táblabírája, egyházi főgondnoka, Csokonai támogatója.
szócikk
p0Papszász József Pap Szász; Pap-szász
Pápai Páriz Ferenc
(1649–1716), író, szótáríró, orvos.
szócikk
p0Pápai Páriz Ferenc
Papp József (rézmetsző) Pap
debreceni togátus diák 1804 körül, rézmetsző.
szócikk
p0Papp József (rézmetsző) Pap
Patai József
(megh. 1797.), a sárospataki református kollégium főgondnoka 1784 és 1796 között.
szócikk
p0Patai József
Patay (pesti asztalos) Patai
pesti asztalos (1802 k.).
szócikk
p0Patay (pesti asztalos) Patai
Patzkó Ferenc Ágoston
(1730k.–1792 után), pesti nyomdász.
szócikk
p0Patzkó Ferenc Ágoston
Patzkó Ferenc József
(1755k.–1806), Ágoston fia, annak halála után a nyomda vezetője.
szócikk
p0Patzkó Ferenc József
Péchy Imre
(1753–1841), alnádor, a hétszemélyes tábla bírája, a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsának tagja, a tiszántúli református egyházkerület főgondnoka.
szócikk
p0Péchy Imre
Péczeli József Pétzeli
(1750–1792), református lelkész, író, műfordító, folyóirat-szerkesztő.
szócikk
p0Péczeli József Pétzeli
Perecsényi Nagy László
(1771–1827), nyelvész, alkalmi versszerző.
szócikk
p0Perecsényi Nagy László
Kazy Ferenc Kazy Franciscus
(1695–1759), bölcseleti és teológiai doktor, Jázus-társasági áldozópap és tanár.
szócikk
k0Kazy Ferenc Kazy Franciscus
Periklész
(i. e. 495 k.– i. e. 429), görög államférfi, hadvezér.
szócikk
p0Periklész
Takáts József (1767–1821) Takács; (péteri és théti)
nevelő, író, költő, jogász, földbirtokos.
szócikk
t0Takáts József (1767–1821) Takács; (péteri és théti)
Pethes Dávid Petes
debreceni rézmetsző, Csokonai barátja, togátus diák 1804-ben.
szócikk
p0Pethes Dávid Petes
Petrarca Petrarcha; Petrárcha; Francesco Petracco
(1304–1374), olasz költő.
szócikk
p0Petrarca Petrarcha; Petrárcha; Francesco Petracco
Petrovics Ferenc
Széchényi Ferenc gyermekeinek nevelője, később írnok.
szócikk
p0Petrovics Ferenc
Phaedrus Phaedrusz
(i. e. 15 k.‒i. sz. 55 k.), római meseköltő.
szócikk
p0Phaedrus Phaedrusz
Piccolomini, Aeneas Sylvius
(1405–1464), II. Pius pápa.
szócikk
p0Piccolomini, Aeneas Sylvius
Pindarosz Pindarus; Pindaros; Pindár
(i. e. 522 v. 518–i. e. 422 v. 438), görög lírikus, kardalköltő.
szócikk
p0Pindarosz Pindarus; Pindaros; Pindár
Pintér György
(?–?), Festetics György szalkszentmártoni, illetve pesti ügyvédje, intézője (1800 k.)
szócikk
p0Pintér György
Pistorius, Johannes
(1546–1608), német teológus, történetíró.
szócikk
p0Pistorius, Johannes
Plan Carpin, Jean du
(1220 k.), francia utazó.
szócikk
p0Plan Carpin, Jean du
Platón Plátó; Plato
(i. e. 427 k.–i. e. 347 k.), görög filozófus.
szócikk
p0Platón Plátó; Plato
Plenck, Jacob Joseph
(1735–1807) korának neves sebészorvosa, 1770–1783 között a pesti egyetem tanára.
szócikk
p0Plenck, Jacob Joseph
Plinius, Caius Secundus Maior az idősebb Plinius
(23/24–79), római polihisztor.
szócikk
p0Plinius, Caius Secundus Maior az idősebb Plinius
Plutarkhosz Plutarchusz; Plutarch
(45 után–120 után), görög író.
szócikk
p0Plutarkhosz Plutarchusz; Plutarch
Pollio, Asinius
(Kr. e. 76–5), római államférfi, a tudományok és művészetek pártfogója.
szócikk
p0Pollio, Asinius
Poóts András Pócs
(1740‒1747 között‒1812), költő, református lelkész Csenkeszfán.
szócikk
p0Poóts András Pócs
Pope, Alexander Póp
(1688–1744), angol költő, kritikus, elméletíró.
szócikk
p0Pope, Alexander Póp
Pray György Práy
(1723–1801), jezsuita történetíró, az egyetemi könyvtár őre, nagyváradi kanonok.
szócikk
p0Pray György Práy
Prévost, Antoine François, abbé
(1697–1763), író, historikus, publicista.
szócikk
p0Prévost, Antoine François, abbé
Propertius, Sextus Propertz
(i. e. 50 k.–i. e. 15. k.), római elégiaköltő.
szócikk
p0Propertius, Sextus Propertz
Publicola, Publius Valerius
(i. e. ?‒i. e. 503), római konzul.
szócikk
p0Publicola, Publius Valerius
Puky István
(1778 vagy 1779–1848), gesztelyi birtokos, Csokonai barátja.
szócikk
p0Puky István
Puky József
(1802–1835), Puky István és Darvas Anna fia.
szócikk
p0Puky József
Püthagorász Pythagoras
(i. e. 570 k.–i. e. 496), görög filozófus, matematikus.
szócikk
p0Püthagorász Pythagoras
Rácz Sámuel
(1744–1807), orvostudós, orvosi tankönyvíró.
szócikk
r0Rácz Sámuel
Ráday Gedeon (1713–1792) Ráday (I.) Gedeon
báró, gróf, költő, irodalomszervező, mecénás, országgyűlési követ.
szócikk
r0Ráday Gedeon (1713–1792) Ráday (I.) Gedeon
Raff, Georg Christian
(1748–1788), német pedagógus, tankönyvíró.
szócikk
r0Raff, Georg Christian
Ragályi Gedeon
(1762 előtt–1810 után), Gömör vármegyei alispán.
szócikk
r0Ragályi Gedeon
Ragályi Zsigmond (1771–1849)
pesti ügyvéd, borsodi birtokos, főszolgabíró.
szócikk
r0Ragályi Zsigmond (1771–1849)
Rájnis József Rajnis; Reinisch
(1741–1812), jezsuita szerzetes, pap, tanár, költő, műfordító.
szócikk
r0Rájnis József Rajnis; Reinisch
Ramler, Karl Wilhelm Ramler
(1725–1798), német költő.
szócikk
r0Ramler, Karl Wilhelm Ramler
Regino
(9. sz. közepe–915), egyházi író, prümi apát.
szócikk
r0Regino
Répszeli László
(1703–1763), jezsuita eposzíró.
szócikk
r0Répszeli László
Retsky László
1795-ben kezdte meg felső fokú tanulmányait a debreceni kollégiumban, tanulmányai után Pesten ügyvédkedett, utóbb hevesi főszolgabíró, egyházmegyei gondnok.
szócikk
r0Retsky László
Révai Miklós
(1750–1807), piarista szerzetes, pap, költő, nyelvtudós, egyetemi tanár.
szócikk
r0Révai Miklós
Reviczky Károly Imre gróf
(1736–1793), diplomata, berlini követ, császári miniszter, orientalista; ő fedezte fel Európa számára Háfiz perzsa költőt.
szócikk
r0Reviczky Károly Imre gróf
Born Ignác
(1742–1791), erdélyi származású bécsi természettudós, udvari tanácsos.
szócikk
b0Born Ignác
Rhédey Ferenc (1613–1667)
gróf (1659-től), erdélyi fejedelem (1657–1658); Rhédey Ferenc (1560 k.‒1621) fia.
szócikk
r0Rhédey Ferenc (1613–1667)
Rhédey Lajos
(1760–1831), gróf, főispáni adminisztrátor, királyi kamarás.
szócikk
r0Rhédey Lajos
Kácsándy Terézia Rhédey Lajosné
(1764–1804), Kácsándy László lánya, Zsuzsanna nővére, Kazinczy barátnéja, Rhédey Lajos felesége 1786-tól; Csokonai az ő temetésére írta a Halott verseket.
szócikk
k0Kácsándy Terézia Rhédey Lajosné
Richelieu, Armand Jean du Plessis
(1585–1642), francia bíboros.
szócikk
r0Richelieu, Armand Jean du Plessis
Riegler, Franz Paul Rigler; Riegless
(1747/1748–1796), osztrák zeneszerző.
szócikk
r0Riegler, Franz Paul Rigler; Riegless
Rinaldi, Odorico
(1595–1671), olasz történész.
szócikk
r0Rinaldi, Odorico
Roscius, S
.
szócikk
r0Roscius, S
Rost
lipcsei képkereskedő és antikvárius.
szócikk
r0Rost
Rousseau, Jean-Jacques Russzó
(1712–1778), francia filozófus, író.
szócikk
r0Rousseau, Jean-Jacques Russzó
Rozgonyi József (1756–1823)
sárospataki tanár.
szócikk
r0Rozgonyi József (1756–1823)
Rubruk, Guiljelmus
(1220k.-1290k.), flamand ferences szerzetes.
szócikk
r0Rubruk, Guiljelmus
Rudbeck, Olof, ifj.
(1660–1740), svéd tudós.
szócikk
r0Rudbeck, Olof, ifj.
Sacy, Antoine-Isaac
(1758–1838), orientalista.
szócikk
s0Sacy, Antoine-Isaac
Sacy, Claude-Louis-Michel de
(1746–1790), író, történetíró.
szócikk
s0Sacy, Claude-Louis-Michel de
Lukács Lajos
(1814 k.‒1840), költő, író; pesti joghallgató, majd a királyi tábla jegyzője, a Jelenkor segédszerkesztője (1838).
szócikk
l0Lukács Lajos
Sajnovics János
(1733–1785), jezsuita nyelvész, csillagász; a finnugor-magyar nyelvrokonság első felvetője (1770).
szócikk
s0Sajnovics János
Salamon (i. e. 990 k.‒931 k.)
Izrael harmadik királya, uralkodott kb. i. e. 970‒931 között.
szócikk
s0Salamon (i. e. 990 k.‒931 k.)
Sándor Dániel
(?‒1844), csépi birtokos nemes (Komárom vm.), jogász; Csokonai tanulótársa volt Sárospatakon.
szócikk
s0Sándor Dániel
Sándorffi József Sándorffy
(1767–1824), nagyváradi orvos, költő, lapszerkesztő, színházi mecénás.
szócikk
s0Sándorffi József Sándorffy
Sandrart, Joachim
(1606–1688), német rézmetsző.
szócikk
s0Sandrart, Joachim
Sárközy Albert
(1790–1860), csurgói diák, később somogyi főispán (1848–1849).
szócikk
s0Sárközy Albert
Sárközy Antal
(1780–1828), csurgói diák (1800 k.).
szócikk
s0Sárközy Antal
Sárközy Boldizsár Bódi
(1801–?), Sárközy István fia.
szócikk
s0Sárközy Boldizsár Bódi
Sárközy Erzsébet Visoly Jánosné
(1791–1844), Sárközy István és Chernel Eszter lánya, Visoly János felesége.
szócikk
s0Sárközy Erzsébet Visoly Jánosné
Sárközy Gábor
(?‒1811) Sárközy István unokaöccse, fogalmazó a Magyar Kamaránál Budán.
szócikk
s0Sárközy Gábor
Sárközy István Sárközi
(1759–1845), Somogy vármegyei tisztviselő, alispán.
szócikk
s0Sárközy István Sárközi
Sárközy János
(1738 k.–1806), Sárközy István unokabátyja.
szócikk
s0Sárközy János
Sárközy Judit Kocsi Horváth Józsefné
(1788–1853), Sárközy István lánya, Kocsi Horváth József felesége.
szócikk
s0Sárközy Judit Kocsi Horváth Józsefné
Sárközy Justina Pálóczi Horváth Ádámné; Jusztina
(?‒1818), Pálóczi Horváth Ádám második felesége (1793‒1808: elváltak), Sárközy István unokahúga, Sárközy Gábor lánya.
szócikk
s0Sárközy Justina Pálóczi Horváth Ádámné; Jusztina
Sárközy Kazimir Casimir; Kázmér
(1799–1876), Fehér vármegyei tisztviselő, alnádor.
szócikk
s0Sárközy Kazimir Casimir; Kázmér
Sárközy Mária Christina
(1794–1802), Sárközy István lánya.
szócikk
s0Sárközy Mária Christina
Sárközy Terézia
(?‒1801), Sárközy István unokahúga, Csokonai az ő emlékére írta a Sárközi kisasszon halálára című versét.
szócikk
s0Sárközy Terézia
Ilosvay Krisztina Christine; Kriska; Sárosy Andrásné; Tholdi Ádámné
(1782–1806 után), Ilosvay László alispán lánya; első férje Sárosy András katonatiszt, második férje gróf Tholdi Ádám főispán; Batsányi János és Kazinczy Ferenc egyaránt udvarolt neki.
szócikk
i0Ilosvay Krisztina Christine; Kriska; Sárosy Andrásné; Tholdi Ádámné
Sárvári Pál Sárváry
(1765–1846), debreceni tanár.
szócikk
s0Sárvári Pál Sárváry
Sas János
Csokonai iskolatársa volt, később hajdúnánási professzor, majd tokaji lelkész.
szócikk
s0Sas János
Scaliger, Josephus Justus
(1540–1609), itáliai eredetű francia humanista, a kálvinizmus híve, orvos, filológus és történetíró.
szócikk
s0Scaliger, Josephus Justus
Schall, Johann Adam
(1591–1669), német misszionárius, sokáig élt Kínában, ahol kínai nyelven (Thang-yo-wang néven) matematikai és asztronómiai műveket publikált.
szócikk
s0Schall, Johann Adam
Schedius Lajos János Schédius
(1768–1847), pesti egyetemi tanár, író, szerkesztő, akadémikus.
szócikk
s0Schedius Lajos János Schédius
Schikaneder, Emanuel
(1751–1812), osztrák vígjátékíró és opera-librettista. Prágában volt színházigazgató, Bécsben ő alapította a Theater an der Wient. Ő írta Mozart Varázsfuvola című operájának szövegkönyvét.
szócikk
s0Schikaneder, Emanuel
Schiller, Friedrich
(1759–1805), német esztéta, költő és drámaíró.
szócikk
s0Schiller, Friedrich
Schlegel, Johann Adolf
(1721–1793), német evangélikus lelkész, író.
szócikk
s0Schlegel, Johann Adolf
Schlözer, August Ludwig
(1735–1809), göttingai történetíró.
szócikk
s0Schlözer, August Ludwig
Schneider, Johann Gottlob
(1750–1820), német klasszika-filológus
szócikk
s0Schneider, Johann Gottlob
Schraud Ferenc
(1761–1806), országos főorvos.
szócikk
s0Schraud Ferenc
Schwandtner, Johann Georg
(1716–1791), osztrák történetíró, Anonymus munkájának első, bécsi kiadója.
szócikk
s0Schwandtner, Johann Georg
Schwartner Márton
(1759–1823), hazai statisztika megalapozója, pesti egyetemi tanár.
szócikk
s0Schwartner Márton
Katanchich Mátyás Péter
(1750–1825), horvát költő, ferences szerzetes, régész, pesti egyetemi tanár, az egyetemi könyvtár őre (1796‒1809).
szócikk
k0Katanchich Mátyás Péter
Schwarzl Ferenc
(1740–1817), váci teológiatanár.
szócikk
s0Schwarzl Ferenc
Schwarzl Zsigmond
író, cenzor.
szócikk
s0Schwarzl Zsigmond
Sebő Pál
(?‒1810), sárospataki diák, 1800. szeptembertől 1801. májusig a kollégium alkönyvtárosa (ekkor terjesztette Csokonai tervezett köteteit), 1804-től haláláig Tállyán református lelkész.
szócikk
s0Sebő Pál
Seneca, Lucius Annaeus
(i. e. 4–i. sz. 65), római államférfi, filozófus, költő, drámaszerző.
szócikk
s0Seneca, Lucius Annaeus
Severini, Ján Joannes Severini;
(1716–1789), selmecbányai evangélikus rektor.
szócikk
s0Severini, Ján Joannes Severini;
Seyfried, Ignaz
(1776–1841), zeneszerző, karmester.
szócikk
s0Seyfried, Ignaz
Shakespeare, William
(1564–1616), angol drámaíró, költő.
szócikk
s0Shakespeare, William
Sinai Miklós (1730–1808)
debreceni professzor, református püspök, egyháztörténész.
szócikk
s0Sinai Miklós (1730–1808)
Somssich Lázár Somsich; Somsics
(1739–1807), latin nyelvű költő, Zala vármegyei követ (1790‒1791), 1792-ben helytartósági, később udvari tanácsos.
szócikk
s0Somssich Lázár Somsich; Somsics
Soós István
nagybajomi tanító (1801. k.).
szócikk
s0Soós István
Spáh Gábor
debreceni kereskedő.
szócikk
s0Spáh Gábor
Spittler, Ludwig Timotheus
(1752–1810), göttingai történetíró.
szócikk
s0Spittler, Ludwig Timotheus
Stuver, Johann Georg
(18. sz.), bécsi tűzmester, ünnepi tűzijátékok rendezője, 1799-ben fia, Gaspar veszi át tisztét.
szócikk
s0Stuver, Johann Georg
Sulzer, Johann Georg
(1720–1779), svájci német esztéta, teológus.
szócikk
s0Sulzer, Johann Georg
Szabó Mihály (Csokonai ismerőse)
Csokonai ismerőse, esetleg több azonos nevű ismerőse (1789‒1805 k.).
szócikk
s0Szabó Mihály (Csokonai ismerőse)
Szalay Katalin
Nagyváthy János fogadott leánya.
szócikk
s0Szalay Katalin
Szalkay Antal Szalkai
(1753–1804), költő, fordító, főhadnagy, a nádor kamarása.
szócikk
s0Szalkay Antal Szalkai
Szapphó Sappho; Szafó; Záffo
(i. e. 612 k.–i. e. 550 k.), görög költőnő.
szócikk
s0Szapphó Sappho; Szafó; Záffo
Szarka János
(megh. 1820), komáromi kereskedő.
szócikk
s0Szarka János
Szathmári Király Pál Szatmári
(1726–1807), testőrkapitány, hangácsi birtokos, műkedvelő festő.
szócikk
s0Szathmári Király Pál Szatmári
Szathmári Mihály (?–1828) Szathmáry
a debreceni kollégium diákja (1792 k.), Csokonai barátja, pesti ügyvéd, Szathmári József ágens apja.
szócikk
s0Szathmári Mihály (?–1828) Szathmáry
Széchenyi István
(1791–1860), gróf, miniszter, író.
szócikk
s0Széchenyi István
Széchényi Ferenc
(1754–1820), gróf, Somogy vármegyei főispán, helyettes országbíró, múzeum- és könyvtáralapító.
szócikk
s0Széchényi Ferenc
Festetics Julianna Széchényi Józsefné; Széchényi Ferencné
(1753–1824), grófnő, gróf Széchényi Ferenc felesége.
szócikk
f0Festetics Julianna Széchényi Józsefné; Széchényi Ferencné
Székely Péter
(?‒1824?) a debreceni kollégium diákja (1792 k.), 1802-ben senior, később tiszafüredi, majd mezőtúri lelkész.
szócikk
s0Székely Péter
Szekér Joákim
(1752–1810), ferences tanár.
szócikk
s0Szekér Joákim
Széky Zsigmond
(megh. 1803), Puky István nagyapja
szócikk
s0Széky Zsigmond
Szeles Sándor
Szeless József nagybátyja, Szeles Zsigmond apja.
szócikk
s0Szeles Sándor
Szeless József
Csokonai iskolatársa.
szócikk
s0Szeless József
Szenci Molnár Albert
(1574‒1634), református lelkész, író, zsoltárköltő, szótáríró, fordító.
szócikk
s0Szenci Molnár Albert
Szentesi János
debreceni fuvaros.
szócikk
s0Szentesi János
Szentgyörgyi József
(1765–1832), debreceni orvos, író.
szócikk
s0Szentgyörgyi József
Szentjóbi Szabó László Szent-Jóbi
(1767–1795), költő, író.
szócikk
s0Szentjóbi Szabó László Szent-Jóbi
Szentkirályi László
(1764–1833), Pest vármegye aljegyzője, másodalispánja, országgyűlési követe (1825‒1827), a hétszemélyes tábla bírája; a magyar színtársulat pártfogója.
szócikk
s0Szentkirályi László
Szigethy Mihály
(1760‒1831), nyomdász; 1792‒1804-ben a debreceni városi nyomdában segéd, majd vezető, 1804-től Nagyváradon, 1812-től Miskolcon üzemeltetett saját nyomdát.
szócikk
s0Szigethy Mihály
Szikszai Benjámin Szikszay
(1772–1828), debreceni diák és köztanító (1798-ig), majd lelkész Kabán (1799-től) és Makón (1803-tól); Szikszai György lelkész fia.
szócikk
s0Szikszai Benjámin Szikszay
Szikszai György (1738–1803) Szikszay
debreceni református lelkész, a Debreceni Grammatika egyik szerkesztője.
szócikk
s0Szikszai György (1738–1803) Szikszay
Szikszai György (1778–1806) Szikszay
debreceni diák, majd hajdúbagosi lelkész; Szikszai György (1738–1803) debreceni lelkész fia.
szócikk
s0Szikszai György (1778–1806) Szikszay
Szikszai János Szikszay
a debreceni kollégium diákja (1801 k.).
szócikk
s0Szikszai János Szikszay
Szikszai József (1766‒1821) Szikszay
a debreceni kollégium diákja, később hajmáskéri lelkész, Szikszai György debreceni lelkész fia.
szócikk
s0Szikszai József (1766‒1821) Szikszay
Szikszai József (?‒1827) Szikszay
1785‒1795 között a debreceni kollégium diákja, 1798-tól haláláig Asszonyvásárán lelkész.
szócikk
s0Szikszai József (?‒1827) Szikszay
Szilágyi Gábor (Piskárkosi)
(1759?‒1807) debreceni teológiaprofesszor, Szilágyi Sámuel (1719‒1785) debreceni református püspök fia, Csokonai 1794-es kollégiumi pörének egyik szereplője.
szócikk
s0Szilágyi Gábor (Piskárkosi)
Szilágyi Márton, piskárkosi
(1748–1790), sárospataki kollégiumi tanár, Szilágyi Sámuel református püspök fia.
szócikk
s0Szilágyi Márton, piskárkosi
Szilágyi Mihály, piskárkosi
mérnök, hegyközkovácsi birtokos, Szilágyi Sámuel (1719‒1785) debreceni református püspök fia.
szócikk
s0Szilágyi Mihály, piskárkosi
Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785)
debreceni tanár, református püspök, író, költő, fordító, polihisztor.
szócikk
s0Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785)
Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1745‒1818)
Bihar vármegyei táblabíró, a bihari egyházmegye segédgondnoka, Szilágyi Sámuel református püspök fia, Szilágyi Lajos apja.
szócikk
s0Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1745‒1818)
Szokolai Bejámin
debreceni diák; neve a Kollégium növendékeinek névsorában közvetlenül Csokonai előtt áll, utóbb szőnyi rektor.
szócikk
s0Szokolai Bejámin
Szokolay Dániel
Somogy megyei esküdt, később főnótárius.
szócikk
s0Szokolay Dániel
Szókratész Socrates; Szókrates; Szokratész
(i. e. 469–i. e. 399), görög filozófus.
szócikk
s0Szókratész Socrates; Szókrates; Szokratész
Szomor Máté
ügyvéd.
szócikk
s0Szomor Máté
Szophoklész Sophokles; Sofokles
(i. e. 496 k.–406 k.), görög drámaíró.
szócikk
s0Szophoklész Sophokles; Sofokles
Szrogh Sámuel Szrógh
(1763 k.–1829), miskolci ügyvéd, táblabíró; költő, drámafordító, a miskolci színház igazgatója.
szócikk
s0Szrogh Sámuel Szrógh
I. Szulejmán Szolimán
(1494‒1566), oszmán szultán 1520-tól.
szócikk
i0I. Szulejmán Szolimán
Tasso, Torquato
(1544–1595), olasz költő.
szócikk
t0Tasso, Torquato
Tassoni, Alessandro
(1565-1635), eposzíró.
szócikk
t0Tassoni, Alessandro
Teleki Imre
gróf.
szócikk
t0Teleki Imre
Teleki József (1738–1796)
gróf, író, költő, református főgondnok, koronaőr.
szócikk
t0Teleki József (1738–1796)
Teleki László (diák)
debreceni tógátus diák 1802-ben, Dobozi Lajos és József nevelője.
szócikk
t0Teleki László (diák)
Teleki László (1764‒1821)
gróf, író, költő, nyelvész, főispán, császári és királyi kamarás, országgyűlési követ.
szócikk
t0Teleki László (1764‒1821)
Teleki Sámuel (1739–1822)
gróf, főispán, erdélyi kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-téka alapítója.
szócikk
t0Teleki Sámuel (1739–1822)
Teleky Sámuel (?‒1835)
(?‒1835), 1786-ban kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, Csokonai baráti körének tagja, később Hajdúszoboszlón rektor, majd Áporkán (?) lelkész.
szócikk
t0Teleky Sámuel (?‒1835)
Terentius Afer, Publius Terentz; Térencz; Térenc; Terent.; Terrentius
(i. e. 195/185–159?), római vígjátékíró.
szócikk
t0Terentius Afer, Publius Terentz; Térencz; Térenc; Terent.; Terrentius
Tertina Mihály
(1750-1808), Az Ephemerides Budenses (1790–1793) című latin nyelvű lap főszerkesztője.
szócikk
t0Tertina Mihály
Tessedik Sámuel
(1742‒1820), evangélikus lelkész, pedagógus, pedagógiai és gazdasági szakíró.
szócikk
t0Tessedik Sámuel
Thalész
(Kr. e. 624 k.–548 k.), görög filozófus, matematikus és csillagász.
szócikk
t0Thalész
Themisztoklész
(i. e. 525?–i. e. 460?), athéni államférfi, hadvezér.
szócikk
t0Themisztoklész
Theodorovits Arsza
(1786–1826), szerb festő.
szócikk
t0Theodorovits Arsza
Thomson, James
(1700–1748), angol költő, főműve a korban nagy hatású The Seasons (Évszakok).
szócikk
t0Thomson, James
Tibullus, Albius Tibull
(i. e. 55 k.–i. e. 19), római költő.
szócikk
t0Tibullus, Albius Tibull
Tichy János
nyomdavezető.
szócikk
t0Tichy János
Tinódi Sebestyén Lantos
(1510 k.‒1556), költő, zeneszerző, énekmondó.
szócikk
t0Tinódi Sebestyén Lantos
Tissot, Simon-André
(1728–1797), svájci orvos.
szócikk
t0Tissot, Simon-André
Tóth Mihály
debreceni könyvkötő.
szócikk
t0Tóth Mihály
Townson, Robert
(1762–1827), angol utazó, természettudós, író.
szócikk
t0Townson, Robert
Töltési Ferenc
a kollégiumi jegyzőkönyv 1794-ben mint komáromi illetőségű diákot említi.
szócikk
t0Töltési Ferenc
Töltésy István
komáromi könyvkötő.
szócikk
t0Töltésy István
Trattner Mátyás
(1745–1828), pesti nyomdász.
szócikk
t0Trattner Mátyás
Tunyogi Szűcs György
szabolcsi járási tisztviselő.
szócikk
t0Tunyogi Szűcs György
Tunyogi Szűcs János
szabolcsi járási tisztviselő.
szócikk
t0Tunyogi Szűcs János
Tunyogi Szűcs László
1790-ben kezdte meg felső szintű tanulmányait a debreceni kollégiumban, majd 1807-ben Csengerben, 1808-ban Porcsalmán lelkész.
szócikk
t0Tunyogi Szűcs László
Turgot, Anne-Robert-Jacques
(1727–1781), francia államférfi és közgazdász, XVI. Lajos francia király minisztere.
szócikk
t0Turgot, Anne-Robert-Jacques
Túróczi László
(1682–1765), jezsuita tanár, író.
szócikk
t0Túróczi László
Új Péter
(1780 k. – 1842 k. után), ügyvéd, 1825-ig karcagi nótárius, majd kerületi számvevő, ügyész.
szócikk
u0Új Péter
II. Ulászló (Jagelló)
(1456‒1516), cseh és magyar király.
szócikk
i0II. Ulászló (Jagelló)
Ungvárnémeti Tóth László
(1788-1820), költő.
szócikk
u0Ungvárnémeti Tóth László
Ürményi József
(1741–1825), galíciai kormányzó, országbíró, főispán.
szócikk
u0Ürményi József
Vad Tamás
Csokonai iskolatársa, majd hajdúnánási birtokos.
szócikk
v0Vad Tamás
Vajda Julianna Lilla; Lévai Istvánné; Végh Mihályné
(1776–1855), komáromi kisasszony, Csokonai verseinek Lillája; első férje Lévai István kereskedő (1798-tól), második Végh Mihály mocsi esperes (1844-től)
szócikk
v0Vajda Julianna Lilla; Lévai Istvánné; Végh Mihályné
Vajkovics Imre
(1715–1798), jezsuita szerzetes, majd választott püspök (1790), egyetemi tanár (1759), egyházi író, cenzor (1767).
szócikk
v0Vajkovics Imre
Vályi K. András Wályi; Valy
(1764–1801), író, tanár, tanfelügyelő, egyetemi tanár, geográfus.
szócikk
v0Vályi K. András Wályi; Valy
Vályi Klára Kovács Gáborné
(18. sz. vége‒19. sz. eleje), műkedvelő, alkalmi versszerző, Hont vármegye bábaasszonya.
szócikk
v0Vályi Klára Kovács Gáborné
Vályi Nagy Ferenc Wályi
(1765–1820), költő, fordító, sárospataki tanár, lelkész.
szócikk
v0Vályi Nagy Ferenc Wályi
Vámoss Gábor
a debreceni kerületi tábla kancellistája.
szócikk
v0Vámoss Gábor
Vanière, Jacques
(1664–1739), francia jezsuita pap, latin nyelvű költő, gazdálkodó.
szócikk
v0Vanière, Jacques
Varjas János
(1721–1786), debreceni professzor.
szócikk
v0Varjas János
Varró György
az idősebb János testvére.
szócikk
v0Varró György
Varró István
az idősebb János testvére.
szócikk
v0Varró István
Varró János
(1752–1804)
szócikk
v0Varró János
Varró János
kancellista.
szócikk
v0Varró János
Vay József (1752–1821)
szeptemvir, udvari tanácsos, alispán.
szócikk
v0Vay József (1752–1821)
Vay Miklós (1756–1824)
báró, hadmérnök, tábornok, vállalkozó főnemes, országgyűlési követ.
szócikk
v0Vay Miklós (1756–1824)
Werbőczy István Verbőczy
(1460 előtt–1541), jogtudós, országbírói ítélőmester, királyi személynök, nádor, kancellár; a Tripartitum szerzője.
szócikk
w0Werbőczy István Verbőczy
Veres András
Csokonai tanítványa volt.
szócikk
v0Veres András
Vergilius Maro, Publius Virgilius; Vírgil; Máró
(i. e. 70–i. e. 19), római költő.
szócikk
v0Vergilius Maro, Publius Virgilius; Vírgil; Máró
Vrchovszki Sámuel Vrchowszky; Verhovszky
(1770?–1797), ügyvéd, a Martinovics-pör elítéltje.
szócikk
v0Vrchovszki Sámuel Vrchowszky; Verhovszky
Verseghy Ferenc Versegi; Verseghi
(1757–1822), pálos szerzetes, pap, nyelvész, költő, író, műfordító, zeneszerző.
szócikk
v0Verseghy Ferenc Versegi; Verseghi
Viète, François Franciscus Vieta; Viéta
(1540–1603), francia matematikus.
szócikk
v0Viète, François Franciscus Vieta; Viéta
Villaume, Peter
(1746-1825), német teológus és pedagógus.
szócikk
v0Villaume, Peter
Virág Benedek
(1754–1830), pálos szerzetes, pap, költő, történetíró, tanár.
szócikk
v0Virág Benedek
Vitkovics Mihály Mihailo Vitković
(1778–1829), szerb származású pesti ügyvéd, költő, író, műfordító.
szócikk
v0Vitkovics Mihály Mihailo Vitković
Vizi István
(?–?), tanító volt Nagybajomban 1801-ben.
szócikk
v0Vizi István
Voltaire Voltér; Voltair; Arouet, François-Marie
(1694–1778) francia író, költő, filozófus.
szócikk
v0Voltaire Voltér; Voltair; Arouet, François-Marie
Vositz Ferenc
debreceni postamester (1794‒1804).
szócikk
v0Vositz Ferenc
Weber Simon Péter Wéber
(18. sz. közepe–1833 után), szász nyomdász, nyomdatulajdonos, költő; 1783-ban Pozsonyban, 1789-ben Komáromban indított nyomdát; szabadkőműves.
szócikk
w0Weber Simon Péter Wéber
Weingand János Mihály Johann Michael
(1744–1802), bajor származású könyvkereskedő; Budán a várban, Pesten a Beleznay-házban volt könyvesboltja, elsőként rendelkezett nagyobb készlettel külföldi könyvekből.
szócikk
w0Weingand János Mihály Johann Michael
Weinmüller Klára Weinmüller Bálintné
(?‒1826 után), komáromi nyomdász.
szócikk
w0Weinmüller Klára Weinmüller Bálintné
Weszprémi István
(1723–1799), debreceni orvos, író.
szócikk
w0Weszprémi István
Wieland, Christoph Martin
(1733–1813), német költő, író, műfordító.
szócikk
w0Wieland, Christoph Martin
Wolf Fülöp
lipcsei könyvkereskedő.
szócikk
w0Wolf Fülöp
Zeininger Anna
Schraud Ferencné.
szócikk
z0Zeininger Anna
Zichy Károly (1753–1826)
gróf, nagybirtokos, főispán, országbíró, helytartótanácsi elnök.
szócikk
z0Zichy Károly (1753–1826)
Zóilosz
(Kr. e. 4. sz.), görög szofista, görög rétor, Homéroszról írott kilenckötetes bíráló műve alapján a rosszakaratú bíráló példájaként szokták említeni.
szócikk
z0Zóilosz
Zrínyi Miklós (1508 k.–1566) Zrinyi
gróf, hadvezér, horvát bán, a szigetvári hős, a költő Zrínyi Miklós dédapja.
szócikk
z0Zrínyi Miklós (1508 k.–1566) Zrinyi
Zrínyi Miklós (1620–1664) Zrinyi; Zríni
gróf, költő, hadvezér, horvát bán, a szigetvári hős Zrínyi Miklós dédunokája, Zrínyi Péter testvére.
szócikk
z0Zrínyi Miklós (1620–1664) Zrinyi; Zríni
I. József (Habsburg)
(1678–1711), magyar király (megkoronázva 1687-ben, uralkodik 1705-től) és német-római császár (1705-től).
szócikk
i0I. József (Habsburg)
I. Lajos (Anjou) Nagy Lajos
(1326‒1382), magyar (1342‒1382) és lengyel (1370‒1382) király.
szócikk
i0I. Lajos (Anjou) Nagy Lajos
Vitéz János
(1400 k.–1472), író, politikus, mecénás, esztergomi érsek, Janus Pannonius nagybátyja.
szócikk
v0Vitéz János
II. Mehmed II. Mohammed; II. Mahomet
(1432–1481), török szultán 1451-től; 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt, 1456-ban sikertelenül ostromolta Nándorfehérvárt.
szócikk
i0II. Mehmed II. Mohammed; II. Mahomet
I. Ferenc (Lotaringiai)
(1708–1765) német-római császár és toszkán herceg, Mária Terézia magyar királynő férje.
szócikk
i0I. Ferenc (Lotaringiai)
II. András (Árpád-ház) Endre; Jeruzsálemi
(1177 k.–1235), magyar király 1205-től.
szócikk
i0II. András (Árpád-ház) Endre; Jeruzsálemi
II. Katalin (Holstein‒Gottorp‒Romanov) Nagy
(1729–1796), orosz cárnő 1762-től.
szócikk
i0II. Katalin (Holstein‒Gottorp‒Romanov) Nagy
Hérodotosz
(i. e. 484 k.–i. e. 425), görög történetíró.
szócikk
h0Hérodotosz
II. Lajos (Jagelló)
(1506–1526), magyar és cseh király (1516–1526).
szócikk
i0II. Lajos (Jagelló)
Kodrusz Kodrosz; Codrus
(i. e. 11. sz.), mitikus athéni király, az önfeláldozó hazaszeretet jelképe.
szócikk
k0Kodrusz Kodrosz; Codrus
I. Ulászló (Jagelló)
(1424–1444), lengyel és magyar király.
szócikk
i0I. Ulászló (Jagelló)
Laudon, Gideon Ernst
(1717–1790), gróf, osztrák tábornok, hadvezér, 1789 augusztusától a törökök ellen harcoló Habsburg-sereg főparancsnoka.
szócikk
l0Laudon, Gideon Ernst
Szemiramisz Semiramis; Shammuramat
(i. e. 9. sz.), asszír királynő, függőkertje a világ hét csodájának egyike (Szemiramisz a történeti Shammuramat királynő legendássá vált alakja).
szócikk
s0Szemiramisz Semiramis; Shammuramat
Maecenas, Caius Cilnius
(Kr. e. 70–8), római író, Augustus császár barátja, Horatius pártfogója.
szócikk
m0Maecenas, Caius Cilnius
I. Erzsébet (Tudor)
(1533–1603), angol királynő 1558-tól haláláig.
szócikk
i0I. Erzsébet (Tudor)
Aszpászia Aspázia
(i. e. 470 k.‒i. e. 400 k.), Periklész élettársa, híres nagy műveltségéről.
szócikk
a0Aszpászia Aspázia
Nero Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
(37–68), római császár (54‒68).
szócikk
n0Nero Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
Domitianus, Titus Flavius
(51–96), római császár.
szócikk
d0Domitianus, Titus Flavius
XI. Lajos (Valois)
(1423–1483), francia király.
szócikk
x0XI. Lajos (Valois)
Tiberius Caesar Augustus Tiberius Claudius Nero
(i. e. 42–i. sz. 37), római császár, Augustus fogadott fia.
szócikk
t0Tiberius Caesar Augustus Tiberius Claudius Nero
XII. Lajos (Valois)
(1462–1515), francia király.
szócikk
x0XII. Lajos (Valois)
Ragályi József (1733–1804)
Borsod vármegyei alispán, királyi tanácsos.
szócikk
r0Ragályi József (1733–1804)
Horányi Elek
(1736–1809), piarista tudós, irodalomtörténész, tanár, bibliográfus.
szócikk
h0Horányi Elek
Miller, Johann Martin
(1750–1814), német író.
szócikk
m0Miller, Johann Martin
Károly Ágost
(1757–1828), szász‒weimar–eisenachi nagyherceg (1775-től).
szócikk
k0Károly Ágost
Pázmány Péter
(1570–1637), esztergomi érsek, író.
szócikk
p0Pázmány Péter
Bárczay Ferenc (1766–1836)
Abaúj vármegyei szolgabíró, Kazinczy Ferenc sárospataki iskolatársa, barátja.
szócikk
b0Bárczay Ferenc (1766–1836)
Lavater, Johann Kaspar
(1741–1801), svájci német író, lelkész, a fiziognómia elméletének kidolgozója.
szócikk
l0Lavater, Johann Kaspar
Oláh Miklós (1493–1568)
humanista főpap, történetíró; egri püspök (1548-tól), esztergomi érsek (1553-tól), királyi helytartó (1562-től).
szócikk
o0Oláh Miklós (1493–1568)
Musonius, Rufus Caius
(1. sz.), római sztoikus filozófus.
szócikk
m0Musonius, Rufus Caius
Izabella (Jagelló)
(1519–1559), magyar királyné, I. János király felesége, János Zsigmond erdélyi fejedelem anyja.
szócikk
i0Izabella (Jagelló)
Mária Ludovika (Bourbon) Mária Lujza
(1745‒1792), spanyol hercegnő, II. Lipót magyar király felesége.
szócikk
m0Mária Ludovika (Bourbon) Mária Lujza
Kroiszosz Krezus; Krőzus; Croesus
(i. e. 6. sz.), legendásan gazdag lüdiai király.
szócikk
k0Kroiszosz Krezus; Krőzus; Croesus
Esterházy Károly Eszterházy
(1725–1799), gróf, egri püspök.
szócikk
e0Esterházy Károly Eszterházy
Horatius Cocles, Publius Koklesz
Koklesz (i. e. 6. sz.), római hős, valószínűleg mitológiai alak.
szócikk
h0Horatius Cocles, Publius Koklesz
Mohamed Mahoméd; Muhamed; Mahom
(570‒632), az iszlám vallás alapítója, legfőbb prófétája.
szócikk
m0Mohamed Mahoméd; Muhamed; Mahom
Correggio, Antonio da Corregio
(1489‒1534), itáliai festő.
szócikk
c0Correggio, Antonio da Corregio
van Dyck, Antoon Van-Dyck; Vandyck
(1599–1641), flamand festő, Rubens tanítványa, angol udvari festő.
szócikk
v0van Dyck, Antoon Van-Dyck; Vandyck
Forgács Miklós
(1731/1732–1795), a nemesi ellenállás jelentős alakja volt az 1790-es évek első felében, később az udvarnak sikerült megnyernie.
szócikk
f0Forgács Miklós
Batthyány József
(1727–1799), gróf, esztergomi érsek, bíboros, hercegprímás, egyházszervező, könyvgyűjtő.
szócikk
b0Batthyány József
Aszalay János Szabó; Aszalai
(1769–1796), református tanító, író.
szócikk
a0Aszalay János Szabó; Aszalai
Aiszóposz Aisopos; Aesopus; Ezóp; Ezópusz; Aezópusz
(i. e. 6. sz. eleje‒i. e. 6. sz. közepe), görög meseíró.
szócikk
a0Aiszóposz Aisopos; Aesopus; Ezóp; Ezópusz; Aezópusz
Szimónidész Simonides; Szimonidesz
(i. e. 557–i. e. 468), görög költő.
szócikk
s0Szimónidész Simonides; Szimonidesz
Brutus, Marcus Junius Brútusz
(i. e. 85–i. e. 42), római államférfi, Julius Caesar fogadott fia, és gyilkosainak egyike.
szócikk
b0Brutus, Marcus Junius Brútusz
Xenophón Xenofón; Xénofon; Kszenofon
(i. e. 430/427 k.–i. e. 355/354 k.), görög prózaíró, hadvezér, politikus.
szócikk
x0Xenophón Xenofón; Xénofon; Kszenofon
Geganius Macerinus, Titus
(i. e. 5. sz.), római consul i. e. 492-ben.
szócikk
g0Geganius Macerinus, Titus
Phocion Phokion; Fócion
(i. e. 402 k.‒i. e. 318), athéni államférfi.
szócikk
p0Phocion Phokion; Fócion
Pheidiasz Fídiasz
(i. e. 480 k.–i. e. 430 k.), görög szobrász, festő, építész.
szócikk
p0Pheidiasz Fídiasz
Démokritosz Demokritusz; Demokrit
(i. e. 470 és 460 között–i. e. 370 k.), görög filozófus.
szócikk
d0Démokritosz Demokritusz; Demokrit
Hérakleitosz Heraclitus; Heraklítusz
(i. e. 550 k.–i. e. 475), görög filozófus, kozmogónus; tanításai homályos nyelvű töredékekben maradtak fenn.
szócikk
h0Hérakleitosz Heraclitus; Heraklítusz
Lüszipposz Lysippos
(i. e. 390 k.–i. e. 300 k.), görög szobrász, Nagy Sándor udvari művésze.
szócikk
l0Lüszipposz Lysippos
Justinus, Marcus Junianus
(200 vagy 400 k.) római történetíró, fő műve az Epitoma historiarum Philippicarum.
szócikk
j0Justinus, Marcus Junianus
Nagyváthy János Nagyváti
(1755–1819), mezőgazdász, népszerű szakíró, szabadkőműves.
szócikk
n0Nagyváthy János Nagyváti
Poussin, Nicolas
(1594–1665), francia festő.
szócikk
p0Poussin, Nicolas
Claude Lorrain (eredetileg: Claude Gellée)
(1600–1686) francia tájképfestő.
szócikk
c0Claude Lorrain (eredetileg: Claude Gellée)
Cherubini, Luigi
(1760–1842), itáliai zeneszerző.
szócikk
c0Cherubini, Luigi
Káldi György
(1573–1634), jezsuita egyházi író, bibliafordító.
szócikk
k0Káldi György
Tiziano Vecellio
(1488 k.–1576), olasz festő.
szócikk
t0Tiziano Vecellio
Höfel, Blasius Höfel Balázs; Hőfel
(1792–1863), osztrák festő, réz- és fametsző.
szócikk
h0Höfel, Blasius Höfel Balázs; Hőfel
Prónay Sándor
(1760–1839), báró, a Magyar Tudós Társaság támogatója, igazgatóságának tagja (1830), az evangélikus egyház első egyetemes felügyelője (1819–1839), királyi kamarás; Prónay László fia, gróf Teleki Jeanette férje, Prónay Albert nevelőapja, Kazinczy barátja.
szócikk
p0Prónay Sándor
I. Rákóczi György
(1593‒1648), erdélyi fejedelem 1630-tól.
szócikk
i0I. Rákóczi György
Illés Illyés
( i. e. 9. sz.), ószövetségi próféta.
szócikk
i0Illés Illyés
II. Rákóczi György Rákotzi, Rákótzi
(1621–1660), 1648-tól erdélyi fejedelem.
szócikk
i0II. Rákóczi György Rákotzi, Rákótzi
Széchy Anna Mária Szétsi Mária; Bethlen Istvánné; Kún Istvánné; Wesselényi Ferencné
(1610 k.–1679), Murány várának úrnője, mecénás; Széchy György és Homonnai Drugeth Mária lánya; ifj. Bethlen István, majd Kun István, majd gróf Wesselényi Ferenc (1605–1667) felesége.
szócikk
s0Széchy Anna Mária Szétsi Mária; Bethlen Istvánné; Kún Istvánné; Wesselényi Ferencné
Wesselényi Ferenc (1605–1667) Wesselényi (I.) Ferenc; Veselényi
gróf, főkapitány, nádor; szervezője a Habsburgok elleni, 1666. évi főúri szövetkezésnek.
szócikk
w0Wesselényi Ferenc (1605–1667) Wesselényi (I.) Ferenc; Veselényi
Wesselényi Pál Veselényi
(1654–1694), báró, erdélyi nagybirtokos, Wesselényi Ferenc nádor unokaöccse.
szócikk
w0Wesselényi Pál Veselényi
Bocskai István (1557–1606) Bocskay; Botskai
erdélyi, majd magyarországi fejedelem (1605–1606), az I. Rudolf ellen fölkelt rendek vezetője.
szócikk
b0Bocskai István (1557–1606) Bocskay; Botskai
I. László, Szent (Árpád-ház)
(1040 k.–1095), magyar király 1077-től.
szócikk
i0I. László, Szent (Árpád-ház)
Pompeius, Gnaeus Magnus Pompejus
(i. e. 106–i. e. 48), római hadvezér, államférfi, az első triumvirátus tagja.
szócikk
p0Pompeius, Gnaeus Magnus Pompejus
Esterházy Miklós (1582–1645) Eszterházy
gróf, nádor; herceg Esterházy Pál (1635–1713) nádor apja.
szócikk
e0Esterházy Miklós (1582–1645) Eszterházy
Karolina Auguszta (Wittelsbach) Augusta
(1792‒1873), bajor hercegnő, 1816-tól osztrák császárné és magyar királyné, I. Ferenc császár és király negyedik felesége.
szócikk
k0Karolina Auguszta (Wittelsbach) Augusta
I. János (Szapolyai) Zápolya
(1487‒1540), erdélyi vajda, 1526-tól magyar király.
szócikk
i0I. János (Szapolyai) Zápolya
Hufeland, Christoph Wilhelm
(1762‒1836), német orvos.
szócikk
h0Hufeland, Christoph Wilhelm
Báthory István, ecsedi Bátori; Báthori
(?‒1493), hadvezér, erdélyi vajda.
szócikk
b0Báthory István, ecsedi Bátori; Báthori
Töhötöm Tuhutum
(9. sz.), Anonymus szerint a hét honfoglaló magyar vezér egyike.
szócikk
t0Töhötöm Tuhutum
Mezid bég Mezét; Mezet
(?‒1442), török hadvezér.
szócikk
m0Mezid bég Mezét; Mezet
Kemény Simon (?‒1442) Kamonyai
Hunyadi János katonája; a szebeni csatában Hunyadival páncélt cserélve halt hősi halált.
szócikk
k0Kemény Simon (?‒1442) Kamonyai
Országh Mihály, guti Ország; Gúthy
(?–1484), magyar főméltóság, hadvezér, nádor (1458‒1484).
szócikk
o0Országh Mihály, guti Ország; Gúthy
Csupor Miklós
1468‒1472 között erdélyi vajda.
szócikk
c0Csupor Miklós
Pongrác János Pongrácz
(?‒1476), I. Mátyás király unokatestvére, hadvezér, erdélyi vajda (1462 és 1476 között többször).
szócikk
p0Pongrác János Pongrácz
Fráter György (1482 k.‒1551) Martinuzzi György; Martinuzi
kincstartó, helytartó, váradi püspök, bíboros.
szócikk
f0Fráter György (1482 k.‒1551) Martinuzzi György; Martinuzi
I. Ferdinánd (Habsburg)
(1503‒1564), magyar és cseh király (1526-tól), német-római császár (1558-tól).
szócikk
i0I. Ferdinánd (Habsburg)
Castaldo, Giambattista Kasztald
(1493 k.‒1563), itáliai hadvezér, császári tábornok.
szócikk
c0Castaldo, Giambattista Kasztald
Báthory András, somlyói
(1562/63?‒1599), bíboros (1584), erdélyi fejedelem (1599).
szócikk
b0Báthory András, somlyói
V. Károly (Habsburg)
(1500–1558), spanyol és német király (1516-tól, ill. 1519-től 1556-ig), német–római császár (1530‒1556).
szócikk
v0V. Károly (Habsburg)
Szondi György
(?‒1552), Drégely várának kapitánya.
szócikk
s0Szondi György
Teuffel, Erasmus von Teuffel Erazm; Teufel
(?‒1554), német báró, császári hadvezér, győri főkapitány, az 1552-es palásti csata főkapitányaként török fogságba esett, 1554-ben kivégezték.
szócikk
t0Teuffel, Erasmus von Teuffel Erazm; Teufel
Theotmár Theodmár
(?‒907), salzburgi érsek, a pozsonyi csatában esett el.
szócikk
t0Theotmár Theodmár
Yorick
híres udvari bolond a középkori angol királyi udvarban.
szócikk
y0Yorick
Tarhos Tarkacsu; Turkátz
(10. sz.), Árpád vezér fia (VII. Kónsztantinosz szerint).
szócikk
t0Tarhos Tarkacsu; Turkátz
I. Simeon Nagy Simeon
(864‒927), a Bolgár Birodalom kánja, majd császára.
szócikk
i0I. Simeon Nagy Simeon
Álmos Ámos
(?‒894?), magyar nagyfejedelem, Árpád fejedelem apja.
szócikk
a0Álmos Ámos
Géza Gyéza; Geysa; Gyeücs
(940 k.–997), magyar nagyfejedelem (kb. 970-től haláláig), I. István apja.
szócikk
g0Géza Gyéza; Geysa; Gyeücs
Perényi Péter Prényi
(1502–1548), koronaőr, erdélyi vajda.
szócikk
p0Perényi Péter Prényi
Mekcsey István Mecskei; Metskei
(?‒1553), Eger várának alkapitánya 1552-ben.
szócikk
m0Mekcsey István Mecskei; Metskei
Dobó István
(1502 k.–1572), nagybirtokos főnemes, Eger várkapitánya, erdélyi vajda.
szócikk
d0Dobó István
Bornemissza Gergely Bornemisza
(1510 után–1555), királyi udvarnok, gyalogos hadnagy, egri várkapitány (1553-tól).
szócikk
b0Bornemissza Gergely Bornemisza
Nádasdy Tamás Nádasdy (I.) Tamás
(1498‒1562), báró, államférfi, hadvezér, országbíró, főparancsnok, 1554-től nádor.
szócikk
n0Nádasdy Tamás Nádasdy (I.) Tamás
Balassa Menyhért Balassi Menyhárt
(1511‒1568), főispán, dunáninneni főkapitány, Balassi Bálint nagybátyja.
szócikk
b0Balassa Menyhért Balassi Menyhárt
Mani Manó; Mánes
(216–276), iráni szinkretista vallásalapító.
szócikk
m0Mani Manó; Mánes
Teleki Klára Wartensleben Vilmosné
(1750‒1798), grófnő, Teleki László (1710–1778) és Ráday Eszter lánya, Ráday I. Gedeon unokahúga, gróf Wartensleben Vilmos felesége 1773-tól.
szócikk
t0Teleki Klára Wartensleben Vilmosné
Pál, Szent Saul; Paulus
(10 k.–64 és 68 között), héber apostol-író, egyházszervező.
szócikk
p0Pál, Szent Saul; Paulus
Török Lajos, szendrői
(1748‒1810), gróf, szabadkőműves, tankerületi főigazgató, Kazinczy Ferenc felettese, később apósa.
szócikk
t0Török Lajos, szendrői
Cato Uticensis Marcus Porcius Cato Minor; ifjabb Cato
(i. e. 95–i. e. 46), római politikus, sztoikus filozófus, író, szónok; Cato Censorius dédunokája.
szócikk
c0Cato Uticensis Marcus Porcius Cato Minor; ifjabb Cato
Abelárd, Pierre Petrus Abaelardus; Abélard; Abaelard
(1079–1142), latinul író francia filozófus, költő, szerzetes.
szócikk
a0Abelárd, Pierre Petrus Abaelardus; Abélard; Abaelard
Blaschke János
(1770–1833), pozsonyi származású Bécsben működő rézmetsző.
szócikk
b0Blaschke János
Cservenka, Johann Czerwenka János
(1730 k.‒1799 után), császári katonatiszt, kufsteini erődparancsnok.
szócikk
c0Cservenka, Johann Czerwenka János
Almásy Pál (1749–1821)
Arad vármegye főispánja, koronaőr, a Királyi Tábla bírája.
szócikk
a0Almásy Pál (1749–1821)
Dobsa Ferenc
(1768–1813?), érsemjéni birtokos nemes, költő, segédszerkesztő, orvos.
szócikk
d0Dobsa Ferenc
Bossányi Zsuzsanna Kazinczy Józsefné
(1740–1812), Kazinczy József (1732–1774) felesége, Kazinczy Ferenc anyja.
szócikk
b0Bossányi Zsuzsanna Kazinczy Józsefné
Török Sophie Antonia, szendrői Kazinczy Ferencné; Zsófia
(1780–1842), grófnő, gróf Török Lajos lánya, Kazinczy Ferenc felesége.
szócikk
t0Török Sophie Antonia, szendrői Kazinczy Ferencné; Zsófia
Bosnyák Erzsébet Mária Bosnyak Maria Elisabeth; Bosnyák Elíze; Glaczinger Ludwigné; Tőke Károlyné; Teoke Károlyné; Tőke Elise; Elise Teőke; Teőke Eliza
(1769‒1841), lőcsei lakos; Bosnyák Pál és Maucksch Marianna lánya, 1786-tól Glaczinger Ludwig, majd 1794-től Tőke Károly katonatiszt felesége.
szócikk
b0Bosnyák Erzsébet Mária Bosnyak Maria Elisabeth; Bosnyák Elíze; Glaczinger Ludwigné; Tőke Károlyné; Teoke Károlyné; Tőke Elise; Elise Teőke; Teőke Eliza
Kazinczy Iphigenie (1805–1806) Phigie, Fizsi, Génie, Izsi
(1805–1806), Kazinczy Ferenc és Török Sophie első gyermeke.
szócikk
k0Kazinczy Iphigenie (1805–1806) Phigie, Fizsi, Génie, Izsi
Kazinczy József
(1772–1855), Kazinczy Ferenc öccse.
szócikk
k0Kazinczy József
Winckelmann, Johann Joachim Winkelmann
(1717–1768), német művészettörténész, régész.
szócikk
w0Winckelmann, Johann Joachim Winkelmann
Sulla, Lucius Cornelius Lucius Cornelius Sulla Felix; Sylla
(i. e. 138‒i. e. 78.), római hadvezér, politikus, diktátor.
szócikk
s0Sulla, Lucius Cornelius Lucius Cornelius Sulla Felix; Sylla
VI. Mithridatész Mithridates Eupator
(i. e. 135 k.‒i. e. 63), az ókori anatóliai Pontosz királya.
szócikk
v0VI. Mithridatész Mithridates Eupator
Balambér Balamir; Balámber
(i. sz. 4. sz.), a hunok első ismert uralkodója a krónikás hagyomány szerint, a 370-es években uralkodott (lehetséges azonban, hogy nem egy valóságos személy).
szócikk
b0Balambér Balamir; Balámber
I. Károly (Karoling-ház) Nagy Károly; Carolus Magnus
(747 k.–814), frank király 768-tól, császár 800-tól.
szócikk
i0I. Károly (Karoling-ház) Nagy Károly; Carolus Magnus
Zolta Zoltas; Solt; Zoltán
(894/896 k.‒950 k.), magyar fejedelem, Árpád nagyfejedelem fia.
szócikk
z0Zolta Zoltas; Solt; Zoltán
Arnulf (Karoling)
(850 k.–899), keleti frank király.
szócikk
a0Arnulf (Karoling)
Arnulf herceg
(890 k.–937), bajor herceg.
szócikk
a0Arnulf herceg
I. Henrik (Liudolf-ház) Madarász Henrik; Henricus Auceps
(876–936), szász herceg 912-től, német király 919-től haláláig.
szócikk
i0I. Henrik (Liudolf-ház) Madarász Henrik; Henricus Auceps
I. Rákóczi Ferenc Rákótzi
(1645–1676), választott erdélyi fejedelem (1652).
szócikk
i0I. Rákóczi Ferenc Rákótzi
Báthory Zsófia, somlyói Bátori Sófia
(1629–1680), II. Rákóczi György erdélyi fejedelem felesége.
szócikk
b0Báthory Zsófia, somlyói Bátori Sófia
Makay Kata Kazinczy Péterné
(?–1689 után), Kazinczy Ferenc ükanyja; Makay Tamás és Ujhelyi Erzsébet lánya, 1662-től Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) felesége.
szócikk
m0Makay Kata Kazinczy Péterné
Zrínyi Ilona Zrinyi
(1649–1703), fejedelemasszony; Zrínyi Péter és Frangepán Anna Katalin lánya, I. Rákóczi Ferenc, majd Thököly Imre felesége, II. Rákóczi Ferenc anyja.
szócikk
z0Zrínyi Ilona Zrinyi
II. Rákóczi Ferenc Rákótzy; Rákótzi
(1676–1735) erdélyi fejedelem (1704–1711), a Rákóczi-szabadságharc vezetője.
szócikk
i0II. Rákóczi Ferenc Rákótzy; Rákótzi
I. István, Szent (Árpád-ház)
(969/975‒1038), magyar nagyfejedelem, az első magyar király.
szócikk
i0I. István, Szent (Árpád-ház)
Teleki Mihály
(1634–1690), gróf (1685-től), erdélyi kancellár, I. Apafi Mihály fejedelem híve, hadvezér; a Thököly Imre ellen vívott zernyesti csatában esett el.
szócikk
t0Teleki Mihály
Rhédey Ferenc (?‒1684) Rédei
erdélyi főnemes, fejedelmi tanácsos, Kolozs vármegye főispánja, Kolozsvár kapitánya.
szócikk
r0Rhédey Ferenc (?‒1684) Rédei
Berquin, Arnaud
(1747‒1791), francia író.
szócikk
b0Berquin, Arnaud
Zachariä, Justus Friedrich Wilhelm Zachariae
(1726-1777), német író.
szócikk
z0Zachariä, Justus Friedrich Wilhelm Zachariae
Lafontaine, August Heinrich Julius Miltenberg [írói név]
(1758‒1831), német regényíró.
szócikk
l0Lafontaine, August Heinrich Julius Miltenberg [írói név]
Ruszek József
(1779–1851), keszthelyi plébános (1814-től).
szócikk
r0Ruszek József
Nádasdy Ferenc (1555–1604) Nádasdy (II.) Ferenc
báró, hadvezér, főlovászmester; Báthory Erzsébet férje.
szócikk
n0Nádasdy Ferenc (1555–1604) Nádasdy (II.) Ferenc
Chernel Eszter Sárközy Istvánné
(1771‒1829), Sárközy István felesége 1787-től, Sárközy Judit, Albert, Erzsébet és Kázmér anyja.
szócikk
c0Chernel Eszter Sárközy Istvánné
Darvas Anna Puky Istvánné
(1780–1854), Puky István első felesége.
szócikk
d0Darvas Anna Puky Istvánné
Hunyadi Szabó Ferenc, ifj. Hunyadi Ferenc, ifj.
Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795) református püspök fia.
szócikk
h0Hunyadi Szabó Ferenc, ifj. Hunyadi Ferenc, ifj.
Erdődy Zsigmond (1775‒1813)
gróf, Festetics Mária második férje.
szócikk
e0Erdődy Zsigmond (1775‒1813)
Weszprémi Julianna Földi Jánosné; Kállai Andrásné; Szabó Györgyné
(1773‒1829) Weszprémi István debreceni orvos lánya; első férje 1790-től Földi János (1755–1801) orvos, második 1808-tól Kállai András, harmadik 1816-tól Szabó György szűrszabó.
szócikk
w0Weszprémi Julianna Földi Jánosné; Kállai Andrásné; Szabó Györgyné
Mária Dorottya (Württemberg) Mária Dorothea
(1797–1855), hercegnő, József nádor harmadik felesége.
szócikk
m0Mária Dorottya (Württemberg) Mária Dorothea
.
.
szócikk
.0.
Gyulaffy László (1520?–1579) Gyulafi
katona, várkapitány, a török elleni harcok hőse.
szócikk
g0Gyulaffy László (1520?–1579) Gyulafi
Kálmán (Árpád-ház) Könyves
(1074–1116), magyar király (1095–1116).
szócikk
k0Kálmán (Árpád-ház) Könyves
I. Károly (Anjou) Károly Róbert; Robert Károly
(1288–1342), magyar király 1301-től.
szócikk
i0I. Károly (Anjou) Károly Róbert; Robert Károly
Janus Pannonius Csezmiczei János; Johannes de Chesmicze; Pannoni Jánusz
(1434–1472), humanista költő, pécsi püspök.
szócikk
j0Janus Pannonius Csezmiczei János; Johannes de Chesmicze; Pannoni Jánusz
Miskoltzi Mária
Weszprémi Istvánné.
szócikk
m0Miskoltzi Mária
Vay Johanna Janette; Janet; Borbély Gáborné
(?–?), Borbély Gábor felesége, házasságkötésükre írta Csokonai A’ Szépség ereje a’ bajnoki szívenn című versét.
szócikk
v0Vay Johanna Janette; Janet; Borbély Gáborné
Varró István
debreceni diák.
szócikk
v0Varró István
II. Katalin (Valois‒Courtenay)
(1303–1346), címzetes konstantinápolyi latin császárnő.
szócikk
i0II. Katalin (Valois‒Courtenay)
Durazzói Ágnes (Capeting‒Anjou)
(1345‒1388), tarantói hercegnő, címzetes konstantinápolyi latin császárnő.
szócikk
d0Durazzói Ágnes (Capeting‒Anjou)
IV. Lajos (Wittelsbach) Bajor Lajos
(1283–1347), 1327-től itáliai király, 1328-tól német-római császár.
szócikk
i0IV. Lajos (Wittelsbach) Bajor Lajos
XXII. János Jacques Dueze
(1245‒1334), a második avignoni pápa.
szócikk
x0XXII. János Jacques Dueze
Futaki Demeter Meszesi; Nethkei
nagyváradi püspök (1345‒1372).
szócikk
f0Futaki Demeter Meszesi; Nethkei
Drugeth Miklós
(?‒1355), Ung vármegyei főispán (1344‒1354), országbíró (1354-től); 1350-ben Salerno kapitánya.
szócikk
d0Drugeth Miklós
Philoxenosz Philoxenes; Philoxénus
(i. e. 432–i. e. 380), görög költő, akit a zsarnok Dionysius (Dionüsziosz) száműzött.
szócikk
p0Philoxenosz Philoxenes; Philoxénus
Gritti, Ludovico
(1480–1534), velencei nagykereskedő, I. Szulejmán szultán tanácsadója, János király kincstárnoka, Magyarország kormányzója 1531-től.
szócikk
g0Gritti, Ludovico
Majláth István Majlát
(1502–1550), erdélyi vajda (1534‒1544).
szócikk
m0Majláth István Majlát
Czibak Imre Czibák
(?–1534), váradi püspök, Erdély helyettes vajdája.
szócikk
c0Czibak Imre Czibák
Ártándi Balázs Artándi
(16. sz.), Szapolyai János pártján hadakozó magyar köznemes, Ártándi Pál (?–1530) testvére.
szócikk
a0Ártándi Balázs Artándi
Dóczy János Dóczi
(?‒1534), Szapolyai János híve, kincstartó (1525), alkormányzó (1532‒1534).
szócikk
d0Dóczy János Dóczi
Csák Máté Trenchényi
(1260 k.‒1321), nádor (1297), az ország északnyugati részének tartományura, birtokközpontja Trencsén volt.
szócikk
c0Csák Máté Trenchényi
Petenye fia Péter Petnefia Péter; Peteunch
(?‒1318 v. 1321) zempléni tartományúr, többek között Purustyán várának ura.
szócikk
p0Petenye fia Péter Petnefia Péter; Peteunch
Aba Amadé Omodé
(1240 k.–1311), magyar országbíró, nádor.
szócikk
a0Aba Amadé Omodé
Drugeth Fülöp Fülep
(?‒1327), I. Károly magyar király bizalmas embere, hadvezér, 1323-tól nádor.
szócikk
d0Drugeth Fülöp Fülep
Salamon (Árpád-ház)
(1053‒1087), magyar király 1063‒1074 között.
szócikk
s0Salamon (Árpád-ház)
I. Géza (Árpád-ház) Gejza
(1040 k.–1077), magyar király (1074‒1077).
szócikk
i0I. Géza (Árpád-ház) Gejza
I. Béla (Árpád-ház)
(1015/20 k.–1063), magyar király (1060‒1063).
szócikk
i0I. Béla (Árpád-ház)
I. András (Árpád-ház) Endre
(1015–1060), magyar király 1046-tól.
szócikk
i0I. András (Árpád-ház) Endre
Bátor Opos
(11. sz.), Salamon király vitéze.
szócikk
b0Bátor Opos
Nikétász
Belgrád görög parancsnoka (1070 k.).
szócikk
n0Nikétász
Matthisson, Friedrich von
(1761‒1831), német költő.
szócikk
m0Matthisson, Friedrich von
Báthory Margit, ecsedi Szilágyi Mihályné; Báthori
(1420 k.‒1498 után), Szilágyi Mihály kormányzó felesége.
szócikk
b0Báthory Margit, ecsedi Szilágyi Mihályné; Báthori
Cserey Farkas (1773–1842) Cserei
őrnagy, műgyűjtő, botanikus, erdélyi nagybirtokos; 1805-től Kazinczy bizalmas barátja; gróf Haller Krisztina férje, idősebb Wesselényi Miklós sógora, Cserey Farkas (1719–1782) fia.
szócikk
c0Cserey Farkas (1773–1842) Cserei
Wesselényi Miklós (1750–1809)
báró, zsibói birtokos, Közép-Szolnok főispáni helytartója.
szócikk
w0Wesselényi Miklós (1750–1809)
I. Johanna (Capeting‒Anjou) Joanna
(1326 k.‒1382), nápolyi királynő; I. Róbert nápolyi király unokája, először András magyar herceg, majd I. (Capeting‒Anjou) Lajos felesége.
szócikk
i0I. Johanna (Capeting‒Anjou) Joanna
Kont Miklós Tóth
(?‒1367), főpohárnokmester (1345‒1351), nádor (1356‒1367).
szócikk
k0Kont Miklós Tóth
Kazinczy Miklós
(1774–1844), Kazinczy Ferenc öccse.
szócikk
k0Kazinczy Miklós
III. Kázmér (Piast) Nagy Kázmér; Kazimir
(1310‒1370), lengyel király 1333-tól.
szócikk
i0III. Kázmér (Piast) Nagy Kázmér; Kazimir
Nagy Mária Maris
(1788 k.–?), a Kazinczy család szolgálója.
szócikk
n0Nagy Mária Maris
Dessewffy József Desőffy; Pipsz
(1771–1843), gróf, költő, író, országgyűlési követ, a Magyar Tudós Társaság (MTA) tiszteletbeli tagja.
szócikk
d0Dessewffy József Desőffy; Pipsz
Károly Ambrus (Habsburg-Lotaringiai)
(1785–1809), osztrák főherceg, modenai herceg, esztergomi érsek (1808-tól), hercegprímás.
szócikk
k0Károly Ambrus (Habsburg-Lotaringiai)
Szilágyi Mihály
(1400 k.–1461), hadvezér, kormányzó; Szilágyi Erzsébet testvére, I. Mátyás király nagybátyja.
szócikk
s0Szilágyi Mihály
Garai László
(?‒1459), nádor (1447‒1458).
szócikk
g0Garai László
Csaraton
hun uralkodó a krónikás hagyomány szerint (lehetséges azonban, hogy nem egy valóságos személy).
szócikk
c0Csaraton
Szentgyörgyi Cecília Rozgonyi Caecilia; Rozgonyi Istvánné
(?‒1436 és 1439 között), Rozgonyi István ispán felesége, a török elleni harcok hőse.
szócikk
s0Szentgyörgyi Cecília Rozgonyi Caecilia; Rozgonyi Istvánné
IV. Lajos (Karoling) Gyermek Lajos
(893–911), keleti frank király 900-tól.
szócikk
i0IV. Lajos (Karoling) Gyermek Lajos
Török Bálint, enyingi
(1502/1503‒1550), főnemes, hadvezér, János Zsigmond gyámja; felesége 1524-től Pemfflinger Katalin
szócikk
t0Török Bálint, enyingi
Pemfflinger Katalin Pemmflinger; Török Bálintné
(?‒1553), Mária királynő udvarhölgye, enyingi Török Bálint felesége 1524-től.
szócikk
p0Pemfflinger Katalin Pemmflinger; Török Bálintné
Petrovics Péter
(1485 k.‒1557), tiszántúli főnemes, temesi bán, János Zsigmond gyámja.
szócikk
p0Petrovics Péter
János Zsigmond (Szapolyai) II. János
(1540‒1571), magyar király, erdélyi fejedelem; I. János király fia.
szócikk
j0János Zsigmond (Szapolyai) II. János
I. Zsigmond (Jagelló)
(1467‒1548), lengyel király és litván nagyfejedelem 1506-tól, Izabella magyar királynő apja.
szócikk
i0I. Zsigmond (Jagelló)
Kazinczy Sophie Vay Ábrahámné
(1794–1843), Kazinczy Péter és Ragályi Zsuzsanna lánya, Kazinczy Ferenc unokatestvére, gróf Vay Ábrahám (1789–1855) felesége 1810-től.
szócikk
k0Kazinczy Sophie Vay Ábrahámné
Rát Mátyás Ráth; Rath
(1749–1810), evangélikus lelkész, újságíró, szerkesztő.
szócikk
r0Rát Mátyás Ráth; Rath
Genersich, Johann
(1761–1825), késmárki tanár, író.
szócikk
g0Genersich, Johann
Staël, Madame de Anne Louise Germaine Necker; baronne de Staël-Holstein
(1766–1817), francia írónő.
szócikk
s0Staël, Madame de Anne Louise Germaine Necker; baronne de Staël-Holstein
II. Ottokár (Přemysl)
(1232‒1278), cseh király 1253-tól.
szócikk
i0II. Ottokár (Přemysl)
Bérczy János Stand
(1776‒1839), Nógrád vármegye főorvosa (1804-től haláláig), a jénai mineralógiai társaság tagja (1820 k.); eredeti családi neve Stand, 1804-ben változtatta meg.
szócikk
b0Bérczy János Stand
Maret, Hugues-Bernard
(1763–1839), francia diplomata.
szócikk
m0Maret, Hugues-Bernard
Esterházy Pál (1786–1866) Eszterházy
herceg, Esterházy Miklós (1765–1833) fia, akinek Márton József volt a nevelője.
szócikk
e0Esterházy Pál (1786–1866) Eszterházy
Wesselényi Miklós (1796–1850)
báró, zsibói birtokos, színműfordító, a reformkor meghatározó politikusa.
szócikk
w0Wesselényi Miklós (1796–1850)
Rozgonyi István Rozgoni
(?‒1439/40), ispán, várnagy; Szentgyörgyi Cecilia férje.
szócikk
r0Rozgonyi István Rozgoni
Goethe, Johann Wolfgang von Göthe; Gothe; Gőthe
(1749–1832), német költő, író, drámaszerző.
szócikk
g0Goethe, Johann Wolfgang von Göthe; Gothe; Gőthe
Fekete Zavisz Zawisza Czarny z Garbowa
(1370 k.‒1428), lengyel lovag, hadvezér.
szócikk
f0Fekete Zavisz Zawisza Czarny z Garbowa
Hunyadi László
(1431‒1457), horvát-dalmát bán, temesi főispán, Hunyadi János fia, I. Mátyás király testvére.
szócikk
h0Hunyadi László
Szirmay Antal (1747–1812)
zempléni történetíró, levéltáros és udvari tanácsos.
szócikk
s0Szirmay Antal (1747–1812)
Canova, Antonio
(1757–1822), olasz klasszicista szobrász.
szócikk
c0Canova, Antonio
Horvát István
(1784–1846), történetíró, nyelvész, egyetemi tanár. Vitkovics Mihállyal és Szemere Pállal Kazinczy pesti triászának tagja.
szócikk
h0Horvát István
Szemere Pál
(1785–1861), péceli birtokos, költő, kritikus, szerkesztő.
szócikk
s0Szemere Pál
Berzsenyi Dániel
(1776–1836), költő.
szócikk
b0Berzsenyi Dániel
Csokonai Vitéz Mihály
(1773–1805), költő.
szócikk
c0Csokonai Vitéz Mihály
Epameinóndasz Epaminondas
(i. e. 418–i. e. 362), thébai hadvezér és államférfi.
szócikk
e0Epameinóndasz Epaminondas
Dercsényi János
(1755–1837), Zemplén vármegye főorvosa (1782), Bereg vármegyei táblabíró, tanácsos (1814), mineralógus, timsógyár-tulajdonos.
szócikk
d0Dercsényi János
Trattner János Tamás (ifjabb)
(1789–1824), pesti nyomdász. Trattner Mátyás (1745–1828) fia, az idősebb Trattner János Tamás (1717–1798) keresztfia.
szócikk
t0Trattner János Tamás (ifjabb)
Helmeczy Mihály Helmeczi
(1788–1852), író, műfordító és szerkesztő.
szócikk
h0Helmeczy Mihály Helmeczi
III. Frigyes Vilmos (Hohenzollern)
(1770–1840), porosz király (1797–1840).
szócikk
i0III. Frigyes Vilmos (Hohenzollern)
Gyarmathi Sámuel Gyarmathy
(1751–1830), orvos, nyelvész, újságíró.
szócikk
g0Gyarmathi Sámuel Gyarmathy
Döbrentei Gábor
(1785–1851), író, műfordító, irodalomszervező.
szócikk
d0Döbrentei Gábor
Budai Ferenc
(1760–1802), szováti református lelkész, történész, Budai Ézsaiás testvére.
szócikk
b0Budai Ferenc
Hedvig, Szent (Anjou) Jadwiga
(1372?–1399), lengyel királyné, I. (Nagy) Lajos király lánya, II. Ulászló (1362 k.‒1434) lengyel király felesége.
szócikk
h0Hedvig, Szent (Anjou) Jadwiga
Szombathy József Cseh-Szombathy; Szombati
(1748–1815), országos főorvos.
szócikk
s0Szombathy József Cseh-Szombathy; Szombati
Horváth Endre, pázmándi
(1778–1839), költő, katolikus pap.
szócikk
h0Horváth Endre, pázmándi
Szegedy Róza Kisfaludy Sándorné
(1775‒1832), Szegedy Ferenc zalai alispán testvére, Kisfaludy Sándor költő felesége (1800-tól).
szócikk
s0Szegedy Róza Kisfaludy Sándorné
Sághy Ferenc
(1767‒1839), színműfordító, az egyetemi nyomda gondnoka (1804–1838), Verseghy Ferenc barátja, Sághy Sándor apja.
szócikk
s0Sághy Ferenc
Rumy Károly György
(1780–1847), német anyanyelvű író, történész, tanár.
szócikk
r0Rumy Károly György
Báthory Zsigmond, somlyói
(1572–1613), erdélyi vajda, majd fejedelem.
szócikk
b0Báthory Zsigmond, somlyói
John, Friedrich
(1769–1843), bécsi rézmetsző.
szócikk
j0John, Friedrich
Brunszvik József Brunsvik; Brunswik
(1750‒1827), gróf, főispán, országbíró.
szócikk
b0Brunszvik József Brunsvik; Brunswik
Majthényi Anna Mária Brunszvik Józsefné
(1764‒1851), Brunszvik József országbíró felesége.
szócikk
m0Majthényi Anna Mária Brunszvik Józsefné
Székely Sándor, aranyosrákosi Aranyosrákosi Székely Sándor
(1797–1854), író, erdélyi unitárius lelkész, majd püspök.
szócikk
s0Székely Sándor, aranyosrákosi Aranyosrákosi Székely Sándor
Thewrewk József (Ponori); Thewreck
(1793–1870), régiséggyűjtő, író, konzervatív publicista.
szócikk
t0Thewrewk József (Ponori); Thewreck
Szacsvay Sándor Szacsvai; Szatsvai
(1752–1815), újságíró, a pozsonyi Magyar Hírmondó (1784‒1786) és a bécsi Magyar Kurír (1787‒1793) szerkesztője.
szócikk
s0Szacsvay Sándor Szacsvai; Szatsvai
Buczi Emil Buczy
(1782–1839), piarista pap, költő, tanár, akadémikus (l. 1832), gyulafehérvári kanonok, az Erdélyi Múzeum egyik alapítója.
szócikk
b0Buczi Emil Buczy
Schönwiesner István Schönvisner
(1738–1818), jezsuita történész, régész, egyetemi tanár, rektor, nagyváradi kanonok (1802).
szócikk
s0Schönwiesner István Schönvisner
IV. Béla (Árpád-ház)
(1206‒1270), magyar király (1235‒1270).
szócikk
i0IV. Béla (Árpád-ház)
Mailáth János Majláth
(1786–1855), gróf, német műveltségű író, konzervatív politikus, Kossuth Lajos Pest vármegyei ellenfele.
szócikk
m0Mailáth János Majláth
Márton István
(1760–1831), a pápai református kollégium igazgató-tanára, Márton Gábor testvére.
szócikk
m0Márton István
Prónay család
(1795 körül)
szócikk
p0Prónay család
Ertsey Klára Ercsei; Budai Ézsaiásné
Ertsey Dániel lánya; Budai Ézsaiás felesége.
szócikk
e0Ertsey Klára Ercsei; Budai Ézsaiásné
Szkander bég Gjergj Kastrioti; Kasztrióta György; Skanderbeg
(1405?–1468), albán fejedelem, hadvezér, a török elleni harcok hőse.
szócikk
s0Szkander bég Gjergj Kastrioti; Kasztrióta György; Skanderbeg
Kerekes Ferenc (1784–1850)
tanár, 1815-től a debreceni kollégium ásvány-, növény- és vegytani tanszékén tanított; a Lúdas Matyi első kiadója.
szócikk
k0Kerekes Ferenc (1784–1850)
Teleki József (1790–1855)
gróf, nyelvész, történész, az Akadémia első elnöke.
szócikk
t0Teleki József (1790–1855)
III. András (Árpád-ház)
(1265?‒1301), az utolsó Árpád-házi magyar király 1290-től haláláig.
szócikk
i0III. András (Árpád-ház)
II. Ulászló (Jagelló; lengyel király)
(1352 k. vagy 1362 k.‒1434), litván nagyfejedelem, lengyel király.
szócikk
i0II. Ulászló (Jagelló; lengyel király)
IV. Kázmér (Jagello)
(1427‒1492), lengyel király (1447‒1492).
szócikk
i0IV. Kázmér (Jagello)
Perényi István Perén
(?‒1483 k.), zempléni ispán, királyi asztalnokmester és tárnokmester (1472‒1478).
szócikk
p0Perényi István Perén
Rozgonyi Rajnáld Rozgon
(?‒1472), magyar főméltóság, ispán, tárnokmester.
szócikk
r0Rozgonyi Rajnáld Rozgon
Szapolyai Imre Zápolya
(?‒1487), gróf, főispán, horvát-szlavón bán, nádor; I. János magyar király nagybátyja.
szócikk
s0Szapolyai Imre Zápolya
Husz János Jan Hus
(1370 k.‒1415), cseh pap, egyetemi tanár, vallásreformátor; tanaira épült a huszitizmus.
szócikk
h0Husz János Jan Hus
Rozgonyi Sebestyén Rozgon
(?‒1463 után), erdélyi vajda, a Hunyadiak híve; Rozgonyi István vajda fia.
szócikk
r0Rozgonyi Sebestyén Rozgon
Beatrix (Aragóniai) Beatrice d’Aragona
(1457‒1508), magyar királyné, I. Mátyás király felesége.
szócikk
b0Beatrix (Aragóniai) Beatrice d’Aragona
I. Ferdinánd (Aragóniai)
(1423‒1494), nápolyi király, I. Mátyás magyar király apósa.
szócikk
i0I. Ferdinánd (Aragóniai)
Újlaki Miklós Újlaky
(?‒1477), magyar főúr, macsói és szlavón bán, erdélyi vajda (1444‒1465), Bosznia királya (1471‒1477); Perényi István apósa.
szócikk
u0Újlaki Miklós Újlaky
IV. Frigyes (Aragóniai)
(1452–1504), Nápoly királya 1496 és 1501 között; Beatrix magyar királyné testvére.
szócikk
i0IV. Frigyes (Aragóniai)
Luxemburgi Zsigmond
(1368-1437), magyar, német és cseh király, német-római császár.
szócikk
l0Luxemburgi Zsigmond
Cziráky Antal Mózes
(1772‒1852), gróf, országbíró, jogtörténetíró, akadémikus.
szócikk
c0Cziráky Antal Mózes
Telli Hasszán Hasan
(1530 k.‒1593), boszniai török pasa.
szócikk
t0Telli Hasszán Hasan
Sinan Szinán; Koca Sinan Pasha
(1520 k.‒1596), albán születésű török nagyvezér.
szócikk
s0Sinan Szinán; Koca Sinan Pasha
Erdődy Tamás
(1558‒1624), gróf (1607-től), hadvezér, horvát bán, étekfogómester, tárnokmester, Varasd vármegye főispánja.
szócikk
e0Erdődy Tamás
III. Murád Murát
(1546‒1595), oszmán szultán 1574-től.
szócikk
i0III. Murád Murát
II. Rudolf (Habsburg) I. Rudolf
(1552–1612), német-római császár (1576–1612), I. Rudolf néven magyar király is (1576–1608).
szócikk
i0II. Rudolf (Habsburg) I. Rudolf
Thaisz András
(1789–1840), a Tudományos Gyűjtemény (1817–1827) és a Sas (1831–1833) szerkesztője, ügyvéd, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja (1831).
szócikk
t0Thaisz András
Kisfaludy Károly (Álnevei és betűjelei: K.; B. K.; MF; M. J.; M. T.; Cs. S.; Böködi; Szalay Benjamin; Szalai Benjamin; Zordy)
(1788–1830), író, költő, drámaíró.
szócikk
k0Kisfaludy Károly (Álnevei és betűjelei: K.; B. K.; MF; M. J.; M. T.; Cs. S.; Böködi; Szalay Benjamin; Szalai Benjamin; Zordy)
I. Miksa (Habsburg) (1459‒1519) Maximilian
német-római császár, német király, Ausztria főhercege.
szócikk
i0I. Miksa (Habsburg) (1459‒1519) Maximilian
Horkovits József Horkovicz
(?‒1840 után), ügyvéd, költő, nógrádi birtokos.
szócikk
h0Horkovits József Horkovicz
Bárány Ágoston
(1798‒1849), ügyvéd, levéltáros, akadémikus, költő, író.
szócikk
b0Bárány Ágoston
Teleki Ferenc
(1785–1831), gróf, költő, a Magyar Tudós Társaság tiszteleti tagja.
szócikk
t0Teleki Ferenc
Dózsa György Székely
(1470 k.‒1514), az 1514-es parasztháború vezére.
szócikk
d0Dózsa György Székely
II. Murád Amurát
(1404‒1451), oszmán szultán 1421-től.
szócikk
i0II. Murád Amurát
Mesmer, Franz Anton
(1734‒1815), német orvos, csillagász, pszichiáter, pszichológus.
szócikk
m0Mesmer, Franz Anton
Hahnemann, Christian Friedrich Samuel
(1755‒1843), német orvos, a homeopátia rendszerének kidolgozója.
szócikk
h0Hahnemann, Christian Friedrich Samuel
Titus, Flavius Vespasianus Titus Caesar Vespasianus
(39–81), római császár 79-től.
szócikk
t0Titus, Flavius Vespasianus Titus Caesar Vespasianus
Jacobs, Friedrich
(1764–1847), német műfordító, filológus.
szócikk
j0Jacobs, Friedrich
Donát János Johann Daniel Donat
(1744–1830), német származású arcképfestő.
szócikk
d0Donát János Johann Daniel Donat
Igaz Sámuel (1786–1826)
Bécsben dolgozó szerkesztő, hírlapíró.
szócikk
i0Igaz Sámuel (1786–1826)
Toldy Ferenc Schedel; Schédel; Sédel; Budai (írói álnév)
(1805–1875), irodalomtörténész, kritikus, orvos.
szócikk
t0Toldy Ferenc Schedel; Schédel; Sédel; Budai (írói álnév)
Kacskovics Károly
(1799–1880), Nógrád vármegyei jogász, főügyész (1836–1839), író.
szócikk
k0Kacskovics Károly
Petrich András
(1765–1842), festőművész, rézmetsző, katonai mérnök-tábornok.
szócikk
p0Petrich András
I. Albert (Habsburg)
(1397–1439), 1437-től I. Albert néven magyar, II. Albert néven német király; az első Habsburg magyar trónon.
szócikk
i0I. Albert (Habsburg)
I. Miksa (Habsburg) (1527–1576) Maximillian von Österreich
I. Miksa néven cseh (1549) és magyar király (1563), II. Miksa néven német-római császár (1564).
szócikk
i0I. Miksa (Habsburg) (1527–1576) Maximillian von Österreich
Guzmics Izidor László
(1786–1839), író, költő, bencés szerzetes.
szócikk
g0Guzmics Izidor László
Kovacsóczy Mihály
(1801–1846), író, fordító, az Aspasia c. évkönyv szerkesztője (1824-től).
szócikk
k0Kovacsóczy Mihály
Kazinczy Julianna Dercsényi Jánosné
(1762–1844), Kazinczy József (1732–1774) lánya, Kazinczy Ferenc húga, 1785-től Dercsényi János felesége.
szócikk
k0Kazinczy Julianna Dercsényi Jánosné
Fáy András
(1786–1864), író, a Kisfaludy Társaság első elnöke, akadémikus, 1835-ben Pest vármegye reformpárti országgyűlési követe.
szócikk
f0Fáy András
Fenyéri Gyula Stettner György; Zádor György
(1799–1866), író, jogtudós, szerkesztő, akadémikus, az Aurora-kör tagja, a Kisfaludy Társaság egyik alapítója; eredetileg Stettner György, a másik írói neve Zádor György.
szócikk
f0Fenyéri Gyula Stettner György; Zádor György
II. Artemiszia
(?‒i. e. 350), kis-ázsiai uralkodónő, Mauszólosz testvére és felesége, a halikarnasszoszi mauzóleum építtetője.
szócikk
i0II. Artemiszia
Károlyi István (1794–1863)
pesti ügyvéd, táblabíró, 1824-től a Trattner-nyomda vezetője, 1837–1841 között a Tudományos Gyűjtemény utolsó szerkesztője.
szócikk
k0Károlyi István (1794–1863)
Vay Ábrahám (1789–1855)
gróf, az Akadémia egyik alapítója, főispán.
szócikk
v0Vay Ábrahám (1789–1855)
Károlyi György
(1802–1877), gróf, katonatiszt, a Magyar Tudós Társaság egyik alapítója.
szócikk
k0Károlyi György
Teleki László (1811‒1861)
gróf, író, politikus, akadémikus, gróf Teleki László (1764‒1821) fia.
szócikk
t0Teleki László (1811‒1861)
Mednyánszky Alajos Aloyz
(1784–1844), báró, német nyelvű magyar író, akadémikus.
szócikk
m0Mednyánszky Alajos Aloyz
Canning, George Caning
(1770–1827), angol politikus, miniszterelnök; küzdött a Szentszövetség ellen és a dél-amerikai spanyol gyarmatok függetlenségéért, emlékére a franciák emlékpénzt adtak ki 1828-ban.
szócikk
c0Canning, George Caning
Dobozi Krisztina Fráter Istvánné
(1766‒1826), Fráter István felesége, Dobozi Mihály lánya (gyermekéről a családtörténeti szakirodalom nem tud).
szócikk
d0Dobozi Krisztina Fráter Istvánné
Barthos András Bartos
(1767–1838), huszártiszt, 1816-ban őrnagyként került nyugállományba, zempléni táblabíró (1828), az 1831-es koleralázadás idején a sátoraljaújhelyi gárda parancsnoka.
szócikk
b0Barthos András Bartos
Bártfay László Bártfai; (írói álneve: Vándorfy)
(1797–1858), író, naplóíró, irodalomszervező, akadémikus.
szócikk
b0Bártfay László Bártfai; (írói álneve: Vándorfy)
Mauks Jozefina Gosztonyi Istvánné; Bártfay Lászlóné
(1794–1860), a pesti társasélet egyik meghatározó alakja, Bártfai László felesége, korábban Gosztonyi Istvánné.
szócikk
m0Mauks Jozefina Gosztonyi Istvánné; Bártfay Lászlóné
Ferenczy István (1792–1856)
klasszicista szobrász, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja.
szócikk
f0Ferenczy István (1792–1856)
Andrássy György Andrási; Andrásy
(1797–1872), gróf, főispán, országgyűlési követ, az Akadémia alapítóinak egyike.
szócikk
a0Andrássy György Andrási; Andrásy
Kazinczy Lajos
(1820–1849), Kazinczy Ferenc fia. Az 1848–49-es szabadságharc tábornoka, aradi vértanú.
szócikk
k0Kazinczy Lajos
Bajza József (írói álneve: Széplaki; Széplaki Erneszt)
(1804–1858), író, költő, kritikus, publicista, szerkesztő, a Magyar Tudós Társaság tagja.
szócikk
b0Bajza József (írói álneve: Széplaki; Széplaki Erneszt)
Szentmiklóssy Alajos Szent-Miklósy Aloyz; (írói álneve: Szerényi)
(1793–1849), költő, fordító, ügyvéd.
szócikk
s0Szentmiklóssy Alajos Szent-Miklósy Aloyz; (írói álneve: Szerényi)
Vörösmarty Mihály Veresmarty; (írói álneve: Csaba; Holló; P.)
(1800–1855) költő.
szócikk
v0Vörösmarty Mihály Veresmarty; (írói álneve: Csaba; Holló; P.)
Wigand, Otto
(1795–1870), kassai, majd pesti német könyvkereskedő és kiadó.
szócikk
w0Wigand, Otto
Heinrich, Thugut Bonifaz
(1798‒1850‒60-as évek?,) bécsi festő; 1820-as évek közepén a Brunszvik család hívására költözött Budára, majd 1831-ben Münchenben telepedett le.
szócikk
h0Heinrich, Thugut Bonifaz
Szeder Fábián János Fabian
(1784–1859), bencés rendi áldozópap és tanár, író, költő, néprajzkutató.
szócikk
s0Szeder Fábián János Fabian
Balásházi János Balashazy
(1797–1857), mezőgazdasági szakíró, akadémikus.
szócikk
b0Balásházi János Balashazy
Mészáros Zsuzsanna Domby Mártonné
(1803 k.‒1858), a Csokonai-életrajzíró Domby Márton ügyvéd felesége (kb. 1824-től).
szócikk
m0Mészáros Zsuzsanna Domby Mártonné
Vay Miklós (1802–1894)
báró, kancellár, főrendiházi elnök, koronaőr.
szócikk
v0Vay Miklós (1802–1894)
Eratoszthenész Eratosthenes; Erasztothenész; Erastothenes
(i. e. 276 k.– i. e. 194 k.), görög matematikus, földrajztudós, csillagász, filozófus, költő, zenész.
szócikk
e0Eratoszthenész Eratosthenes; Erasztothenész; Erastothenes
Bárczay Anna Náni; Bek Pálné
(1781‒1848), Bárczay Miklós lánya, férje 1804-től Bek Pál.
szócikk
b0Bárczay Anna Náni; Bek Pálné
Müllner, Amandus Gottfried Adolf
(1774–1829), német drámaíró és kritikus.
szócikk
m0Müllner, Amandus Gottfried Adolf
Houwald, Christoph Ernst Freiherr von
(1778–1845), német elbeszélő és drámaszerző.
szócikk
h0Houwald, Christoph Ernst Freiherr von
Rossini, Gioachino Antonio
(1792‒1868), olasz zeneszerző.
szócikk
r0Rossini, Gioachino Antonio
Beethoven, Ludwig van
(1770‒1827), német zeneszerző.
szócikk
b0Beethoven, Ludwig van
Weber, Carl Maria Friedrich Ernst von
(1786-1826), német zeneszerző.
szócikk
w0Weber, Carl Maria Friedrich Ernst von
Fichte, Johann Gottlieb
(1762‒1814), német filozófus.
szócikk
f0Fichte, Johann Gottlieb
Makáry György
(1799‒1857), író, egri ügyvéd és líceumi tanár, Heves vármegye táblabírája.
szócikk
m0Makáry György
II. Béla (Árpád-ház) Vak Béla
(1108/10 k.–1141), magyar király (1131‒1140).
szócikk
i0II. Béla (Árpád-ház) Vak Béla
III. Boleszláv (Piast) Bolesław; Boliszló
(1086–1138), lengyel fejedelem 1102-től.
szócikk
i0III. Boleszláv (Piast) Bolesław; Boliszló
Ali pasa Hadim Ali
(?‒1557), török hadvezér, budai, majd boszniai pasa.
szócikk
a0Ali pasa Hadim Ali
Kara Ahmed Amhát
(?‒1555), albán származású ottomán pasa, hadvezér.
szócikk
k0Kara Ahmed Amhát
Albert Kázmér (Wettin-ház)
(1738–1822), szász–tescheni herceg, magyarországi helytartója (1765–1780).
szócikk
a0Albert Kázmér (Wettin-ház)
Mária Krisztina (Habsburg‒Lotaringiai)
(1742‒1798), főhercegnő, Lotaringiai Ferenc császár és Mária Terézia királynő lánya, Albert Kázmér szász-tescheni herceg felesége.
szócikk
m0Mária Krisztina (Habsburg‒Lotaringiai)
Teleki László (1710–1778)
gróf, kamarás, belső titkos tanácsos, Erdély főpohárnoka.
szócikk
t0Teleki László (1710–1778)
Ráday Eszter Teleki Lászlóné
(1716–1764), grófnő, Ráday I. Pál lánya, Ráday I. Gedeon testvére, gróf Teleki László (1710–1778) felesége 1732-től, Teleki József (1738–1796), Eszter és Klára anyja.
szócikk
r0Ráday Eszter Teleki Lászlóné
Nagy Sámuel (1730–1802)
a Ráday család nevelője, református ügyvivő Bécsben.
szócikk
n0Nagy Sámuel (1730–1802)
Ráday III. Gedeon
(1772?–?), bányatanácsos, Ráday II. Gedeon és Fáy Zsuzsanna fia, 1793-1797 között a dunántúli, 1797-től a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka.
szócikk
r0Ráday III. Gedeon
Beleznay Miklós
(1713 k.–1787), gróf, katonatiszt, református főgondnok, mecénás.
szócikk
b0Beleznay Miklós
Teleki Eszter (1732–1778) Toroczkay Zsigmondné
grófnő, Teleki László (1710–1778) és Ráday Eszter lánya, gróf Toroczkay Zsigmond felesége (1757-től).
szócikk
t0Teleki Eszter (1732–1778) Toroczkay Zsigmondné
Ragályi József (1769–?)
kamarai ügyész (1806–1810), Ragályi József (1733–1804) fia, Bernáth Zsuzsanna férje.
szócikk
r0Ragályi József (1769–?)
Szilágyi Erzsébet Hunyadi Jánosné
(?–1483 vagy 1484), Hunyadi János felesége, Hunyadi László és I. Mátyás király anyja.
szócikk
s0Szilágyi Erzsébet Hunyadi Jánosné
Lábatlan Gergely
világosvári várkapitány (1459 k.).
szócikk
l0Lábatlan Gergely
Ali bég Mihaloğlu Ali Bey; Ali Kodzsa
(1425‒1507), török hadvezér, ruméliai beglerbég; a török sereg vezére a magyar győzelemmel záruló kenyérmezei csatában (1479).
szócikk
a0Ali bég Mihaloğlu Ali Bey; Ali Kodzsa
Gőböl Mária Kovács Józsefné
Gőböl Gáspár lánya, férje Kovács József (1761–1830) lelkész, akivel tizennyolc fogadott gyermeket neveltek.
szócikk
g0Gőböl Mária Kovács Józsefné
Kozma Gergely
-
szócikk
k0Kozma Gergely
Batthyány család
magyar főnemesi család
szócikk
b0Batthyány család
Viczay József
(1746–1810), kassai orvos, sebész.
szócikk
v0Viczay József
Darvas József [I.]
(?–?), nógrádi alispán
szócikk
d0Darvas József [I.]
Darvas József [II.]
(?–?), nógrádi jegyző, ongai birtokos
szócikk
d0Darvas József [II.]
Darvas Mária Mocsáry Antalné
(1769 k.–1803), Mocsáry Antal felesége, Darvas Ferenc lánya.
szócikk
d0Darvas Mária Mocsáry Antalné
Darvas Zsuzsanna Puky Ferencné
(?‒1805), Puky Ferenc felesége, Darvas Ferenc lánya.
szócikk
d0Darvas Zsuzsanna Puky Ferencné
Diószeghy Sámuel (1752–1804 vagy 1805) Diószeghi
debreceni lakos, bihari nemes.
szócikk
d0Diószeghy Sámuel (1752–1804 vagy 1805) Diószeghi
Rhédey Zsuzsanna Diószeghy Sámuelné [I.]
(1767?–?), Diószeghy Sámuel (1752–1804 v. 1805) felesége 1804-től, Rhédey Ferenc és gróf Rhédey Lajos testvére.
szócikk
r0Rhédey Zsuzsanna Diószeghy Sámuelné [I.]
Fejes István
Csokonai ismerőse (1800 k.).
szócikk
f0Fejes István
Fekete János (?–1806) (Ivánkai)
katonatiszt.
szócikk
f0Fekete János (?–1806) (Ivánkai)
Kis István (1757 k.–1805) Kiss; Pápai; P. Kiss
könyvkötő, könyvkereskedő és nyomdász Óbudán (1783), majd Pesten (1795) és Debrecenben (1805).
szócikk
k0Kis István (1757 k.–1805) Kiss; Pápai; P. Kiss
Laczkovics János
(1754–1795), huszárkapitány, a magyar jakobinusok egyik vezetője.
szócikk
l0Laczkovics János
Szabó András (1738–1819)
római katolikus püspök.
szócikk
s0Szabó András (1738–1819)
Szűts Lajos
(?–?), talán debreceni lakos (1801 k.)
szócikk
s0Szűts Lajos
Vay József (1782‒1809)
gróf, királyi tanácsos, Vay József (1752–1821) fia.
szócikk
v0Vay József (1782‒1809)
Vay Miklós (1828–1886)
báró, szobrász, a sárospataki kollégium gondnoka, báró Vay Miklós (1802–1894) és Geymüller Katalin fia.
szócikk
v0Vay Miklós (1828–1886)
Nádasdy Ferenc (1623–1671) Nádasdy (III.) Ferenc
gróf, nagybirtokos, országbíró (1655–1670), nádor (1667–1670); a Wesselényi-féle összeesküvés egyik vezetőjeként Bécsben lefejezték, javait elkobozták.
szócikk
n0Nádasdy Ferenc (1623–1671) Nádasdy (III.) Ferenc
Nádasdy Ferenc (1708–1783) Nádasdy (V.) Ferenc
gróf, hadvezér, horvát bán.
szócikk
n0Nádasdy Ferenc (1708–1783) Nádasdy (V.) Ferenc
Andre, Christian Carl
(1763–1831) német természettudós.
szócikk
a0Andre, Christian Carl
Bossányi Julianna Festetics Pálné
(1734‒1805), grófnő, gróf Festetics Pál felesége (1751-től), Festetics György, Julianna és Imre anyja.
szócikk
b0Bossányi Julianna Festetics Pálné
Festetics Pál
(1722‒1782), gróf, nagybirtokos, kamarai alelnök, titkos tanácsos, Baranya vármegye főispánja.
szócikk
f0Festetics Pál
Bay Eszter Takáts Józsefné
Takáts József (1767–1821) felesége.
szócikk
b0Bay Eszter Takáts Józsefné
Sárosy András; Sárosi
(1767–1802), őrnagy, Ilosvay Krisztina első férje.
szócikk
s0Sárosy András; Sárosi
Braun József
salétrom inspektor, 1805‒1806-ban a nagykállói salétromház vezetője.
szócikk
b0Braun József
Konti Julianna
?
szócikk
k0Konti Julianna
Pyber Benedek
(1758–1823) Komárom vármegyei táblabíró.
szócikk
p0Pyber Benedek
Pyber Ferenc
(?–1789) Komárom vármegyei főjegyző.
szócikk
p0Pyber Ferenc
Orczy István
(1767‒1785), báró, Orczy Lőrinc (1718–1789) fia.
szócikk
o0Orczy István
Baumberg, Gabrielle Batsányi Jánosné
(1766–1839), osztrák költőnő, Batsányi János felesége 1805-től.
szócikk
b0Baumberg, Gabrielle Batsányi Jánosné
Orczy család
magyar bárói család.
szócikk
o0Orczy család
József nádor (Habsburg–Lotaringiai) Josephus
(1776–1847), főherceg, nádor.
szócikk
j0József nádor (Habsburg–Lotaringiai) Josephus
Saurau, Franz
(1760–1832), gróf, osztrák rendőrfőkapitány, rendőrminiszter, 1794-ben ő leplezte le a bécsi jakobinus szervezkedést és a Martinovics-mozgalmat.
szócikk
s0Saurau, Franz
Sándor Lipót (Habsburg–Lotaringiai) Leopold; Alexander Leopold
(1772–1795), főherceg, Magyarország nádora.
szócikk
s0Sándor Lipót (Habsburg–Lotaringiai) Leopold; Alexander Leopold
Mészöly Kata Puky Istvánné
Puky István második felesége (1810 után).
szócikk
m0Mészöly Kata Puky Istvánné
Bánffy Pál
(1798–1863), báró, Borbély Gábor lányának, Amáliának (1803–1864) férje.
szócikk
b0Bánffy Pál
Borbély Amália Bánffy Pálné
(1803–1864), báró Bánffy Pál felesége, Borbély Gábor lánya.
szócikk
b0Borbély Amália Bánffy Pálné
Somssich Antal Somsich
(1742‒?), Somogy vármegyei főbíró, Somssich Lázár testvére, Somssich Constantia apja.
szócikk
s0Somssich Antal Somsich
Schmutzer, Jakob Matthias
(1733–1811), osztrák festő, rézmetsző, a bécsi rajz- és rézmetsző akadémia igazgatója (1768-tól).
szócikk
s0Schmutzer, Jakob Matthias
Szirmay Zsuzsanna [I.] Darvas Józsefné [II.]
idősebb Darvas József felesége, ifjabb Darvas József és Ferenc anyja.
szócikk
s0Szirmay Zsuzsanna [I.] Darvas Józsefné [II.]
Darvas Katalin Gyürkei Istvánné
Darvas József [II.] lánya, Gyürkei István felesége.
szócikk
d0Darvas Katalin Gyürkei Istvánné
Váradi Kata Darvas Józsefné [II.]
Darvas József [II.] első felesége.
szócikk
v0Váradi Kata Darvas Józsefné [II.]
Plathi Mária Darvas Józsefné [II.]
Darvas József [II.] második felesége.
szócikk
p0Plathi Mária Darvas Józsefné [II.]
Vattay Krisztina Darvas Ferencné
(?‒1772) Darvas Ferenc (1740–1810) első felesége.
szócikk
v0Vattay Krisztina Darvas Ferencné
Fáy Erzsébet [I.] Darvas Ferencné
Darvas Ferenc (1740–1810) második felesége.
szócikk
f0Fáy Erzsébet [I.] Darvas Ferencné
Darvas József [III.]
Nógrád vármegyei szolgabíró, Darvas Ferenc (1740–1810) fia.
szócikk
d0Darvas József [III.]
Darvas Ferenc (1760 után–?)
szolgabíró, Darvas Ferenc (1740–1810) fia.
szócikk
d0Darvas Ferenc (1760 után–?)
Darvas Erzsébet Fáy Mózesné
Fáy Mózes felesége, Darvas Ferenc (1740–1810) lánya.
szócikk
d0Darvas Erzsébet Fáy Mózesné
Darvas Antal
Darvas Ferenc (1740–1810) fia.
szócikk
d0Darvas Antal
Fáy Magdolna Darvas Jánosné
Darvas János első felesége, Fáy Mihály lánya.
szócikk
f0Fáy Magdolna Darvas Jánosné
Csemniczky Zsuzsanna Darvas Jánosné
Darvas János (1772 előtt‒1805) második felesége (1800 k.).
szócikk
c0Csemniczky Zsuzsanna Darvas Jánosné
Darvas Borbála
Darvas József (I.) lánya.
szócikk
d0Darvas Borbála
Fazekas Mária Diószegi Sámuelné
Diószegi Sámuel (1761–1813) felesége 1789-től, Fazekas Mihály testvére.
szócikk
f0Fazekas Mária Diószegi Sámuelné
Diószegi Mária Margitai Józsefné
Margitai József felesége, Diószegi Mihály lánya, Csokonai Vitéz Mihály nagynénje.
szócikk
d0Diószegi Mária Margitai Józsefné
Czégény Erzsébet Diószegi Mihályné
(1718‒1783), Diószegi Mihály felesége, Csokonai Vitéz Mihály nagyanyja.
szócikk
c0Czégény Erzsébet Diószegi Mihályné
Szigeti Mária Földi Jánosné
(1776 k.‒1835), debreceni lakos, Szigeti Mihály (meghalt 1804 előtt) és László Kata lánya, Földi János (1778‒1854) felesége.
szócikk
s0Szigeti Mária Földi Jánosné
József Ferenc (Habsburg–Lotaringiai)
(1799–1807), főherceg, I. Ferenc magyar király fia.
szócikk
j0József Ferenc (Habsburg–Lotaringiai)
Kubínyi Károly Kubinyi
(1761‒1811), tápiószentmártoni birtokos; felesége Plathy Katalin (később Onodi Zsigmondné).
szócikk
k0Kubínyi Károly Kubinyi
Nagy Jeromos
(1724‒1803), piarista szerzetes, pap, tanár, író, a Festetics családnál nevelő és könyvtáros.
szócikk
n0Nagy Jeromos
Sárközy Anna Kandó Józsefné
Kandó József első felesége (1800 k.).
szócikk
s0Sárközy Anna Kandó Józsefné
Josinczy Judit Kandó Józsefné
Kandó József második felesége (1800 k.).
szócikk
j0Josinczy Judit Kandó Józsefné
Kazinczy család
(17–19. század)
szócikk
k0Kazinczy család
Lukács Jeanette Joanna; Nagy Gáborné
(1789 k.–?), Nagy Gábor debreceni ügyvéd örmény származású felesége (1805-től).
szócikk
l0Lukács Jeanette Joanna; Nagy Gáborné
Ráday család
(18–19. század)
szócikk
r0Ráday család
Ragályi Zsigmond (?‒1762 előtt)
Szentmiklóssy Mária férje, Ragályi Gedeon apja.
szócikk
r0Ragályi Zsigmond (?‒1762 előtt)
Szentmiklóssy Mária Ragályi Zsigmondné
(?‒1776 után), Ragályi Zsigmond (?‒1762 előtt) felesége, Ragályi Gedeon anyja.
szócikk
s0Szentmiklóssy Mária Ragályi Zsigmondné
Ragályi Pál
(1830 k.), Ragályi Gedeon Gömör vármegyei alispán fia, Ragályi Zsigmond testvére.
szócikk
r0Ragályi Pál
Szeremley Krisztina Ragályi Gedeonné
Ragályi Gedeon (1762 előtt‒1810 után?), Gömör vármegyei alispán felesége.
szócikk
s0Szeremley Krisztina Ragályi Gedeonné
Ragályi Magdolna Ragályi Tamásné
Ragályi István lánya, Ragályi Tamás unokatestvére és felesége (1811-től).
szócikk
r0Ragályi Magdolna Ragályi Tamásné
Ragályi Tamás
(1785–1849): író, szerkesztő, országgyűlési követ, alnádor.
szócikk
r0Ragályi Tamás
Ragályi István
(1752‒1825), Borsod vármegyei első alispán.
szócikk
r0Ragályi István
Szemere Katalin Ragályi Józsefné
Ragályi József (1733–1804) felesége; egyik lánya, Ragályi Mária Magdolna, Kazinczy József felesége.
szócikk
s0Szemere Katalin Ragályi Józsefné
Ragályi Kata Szepesi Lászlóné
(?–1815), Szepesi László felesége, Ragályi József (1733–1804) lánya.
szócikk
r0Ragályi Kata Szepesi Lászlóné
Ragályi János
táblabíró, Ragályi József (1733–1804) fia.
szócikk
r0Ragályi János
Ragályi Klára Rhédey Gedeonné
Ragályi József (1733–1804) lánya, Kazinczy Ferenc kassai barátnéja (1780 k.), Rhédey Gedeon felesége.
szócikk
r0Ragályi Klára Rhédey Gedeonné
Ragályi Mária Magdolna Kazinczy Józsefné
(1778–1839), Kazinczy Ferenc sógornője.
szócikk
r0Ragályi Mária Magdolna Kazinczy Józsefné
Ragályi Erzsébet Fáy Józsefné
Fáy József (?–1817) felesége, Ragályi József (1733–1804) lánya.
szócikk
r0Ragályi Erzsébet Fáy Józsefné
Szentmarjay Ferenc Szentmarjai; Szent-Marjay
(1767–1795), jogász, publicista, fordító, a Martinovics-féle szervezkedés egyik vezetője.
szócikk
s0Szentmarjay Ferenc Szentmarjai; Szent-Marjay
Csécsi János (1689‒1769) Tsétsi
sárospataki református tanár, történetíró, Csécsi János (1650–1708) fia, Rozgonyi József nagyapja.
szócikk
c0Csécsi János (1689‒1769) Tsétsi
Kazay Krisztina Sárközy Lászlóné
Sárközy László (?‒1795) felesége, Sárközy Albert anyja; Csokonai őt köszöntötte [Krisztina napra] című versével.
szócikk
k0Kazay Krisztina Sárközy Lászlóné
Dessewffy Aurél Dezsőffy
(1808–1842), gróf, politikus, a reformkori „fontolva haladók” vezére, író, szerkesztő, akadémikus.
szócikk
d0Dessewffy Aurél Dezsőffy
Teleki Sándor
(1679–1754), erdélyi főkormányszéki tanácsos, mecénás.
szócikk
t0Teleki Sándor
Bethlen Júlia Teleki Sándorné
(1686‒1722), grófnő, gróf Bethlen Miklós (1642‒1716) lánya, gróf Teleki Sándor első felesége.
szócikk
b0Bethlen Júlia Teleki Sándorné
Nagy Zsuzsanna (petki); Teleki Sándorné
(?‒1748), gróf Teleki Sándor második felesége, Teleki Sámuel (1739–1822) anyja.
szócikk
n0Nagy Zsuzsanna (petki); Teleki Sándorné
Teleki Mária Teleki Lászlóné
(1770‒1800), grófnő, Teleki Ádám (1740–1792) lánya, Teleki László (1764‒1821) első felesége.
szócikk
t0Teleki Mária Teleki Lászlóné
Mészáros Jeanette Johanna; Teleki Lászlóné
(1784–1844), bárónő, gróf Teleki László (1764‒1821) második felesége, Teleki Józsefnek (1790–1855), az Akadémia elnökének mostohaanyja.
szócikk
m0Mészáros Jeanette Johanna; Teleki Lászlóné
Trattner Károly
(1789 előtt‒1859 után), író, hadmérnök, 1832-ben százados, 1859-ben altábornagy és a krakkói vár parancsnoka; 1840‒41-ben Kisázsiában tett nagyobb utazást; Trattner Mátyás fia.
szócikk
t0Trattner Károly
Trattner János Tamás (idősebb)
(1717–1798) Mária Terézia udvari nyomdásza, 1783–1789 között Pesten működtetett nyomdát és könyvkereskedést; ifjabb Trattner János Tamás keresztapja.
szócikk
t0Trattner János Tamás (idősebb)
Makó Pál
(1723–1793), jezsuita tanár, apát, kanonok.
szócikk
m0Makó Pál
Terstyánszky Dániel
(1730–1800), levéltáros, szerkesztő, jogtudós.
szócikk
t0Terstyánszky Dániel
Komjáthy Anna Ürményi Józsefné
(1751 k.–1830), Ürményi József országbíró felesége.
szócikk
k0Komjáthy Anna Ürményi Józsefné
Kollár Ádám Ferenc
(1718‒1783), szlovák‒magyar jogtudós, nyelvész, a bécsi császári könyvtár igazgatója.
szócikk
k0Kollár Ádám Ferenc
Ürményi Miksa
(1773–1836), cs. kir. tanácsos és kamarás, Fejér vármegye alispánja, országgyűlési követe; Ürményi József fia, Nagy Julianna férje.
szócikk
u0Ürményi Miksa
Ürményi János
(1778–1843), Ürményi József fia.
szócikk
u0Ürményi János
Ürményi Ferenc
(1780–1858), Ürményi József fia.
szócikk
u0Ürményi Ferenc
Ürményi Vince
Ürményi József fia.
szócikk
u0Ürményi Vince
Ürményi Imre
(1790–1822), Ürményi József fia.
szócikk
u0Ürményi Imre
Mocsáry Erzsébet Vay Józsefné
(1757?–1813), Vay József (1752–1821) felesége.
szócikk
m0Mocsáry Erzsébet Vay Józsefné
Vay Katalin Zeyk Dánielné
(1785‒1871), Vay József (1752–1821) lánya, Zeyk Dániel felesége.
szócikk
v0Vay Katalin Zeyk Dánielné
Vay Eulalia Lila; Lilla; Eulalie; Lónyai Jánosné
(1812–1873), grófnő, Vay Ábrahám (1789–1855) és Kazinczy Sophie lánya; az első férje Lónyai János (1827-től; meghalt), a második gróf Csáky Zsigmond (1851-ben elváltak), a harmadik őrgróf Pallavicini Roger.
szócikk
v0Vay Eulalia Lila; Lilla; Eulalie; Lónyai Jánosné
Vay Erzsébet (1814‒1865) Gyürky Pálné
grófnő, Vay Ábrahám (1789–1855) és Kazinczy Sophie lánya, Gyürky Pál krassói főispán harmadik felesége.
szócikk
v0Vay Erzsébet (1814‒1865) Gyürky Pálné
Vay Péter
(1813–1836): gróf, hadnagy, párbajban halt meg; Vay Ábrahám (1789–1855) és Kazinczy Sophie fia.
szócikk
v0Vay Péter
Vay Ábrahám (1697?–1762)
királyi tanácsos, a sárospataki kollégium világi főgondnoka.
szócikk
v0Vay Ábrahám (1697?–1762)
Vay Erzsébet Péli Nagy Jánosné
Vay József (1752–1821) lánya, Péli Nagy János felesége.
szócikk
v0Vay Erzsébet Péli Nagy Jánosné
Vay Lajos
(1803–1888), báró, 1848-as honvédtiszt, Borsod vármegye követe és főispánja, Vay Miklós (1756–1824) fia, gróf Teleki Erzsébet férje 1829-től.
szócikk
v0Vay Lajos
Adelsheim Joanna Adesheim; Johanna; Puky Andrásné; Vay Miklósné
bárónő (1776–1863), német nyelvű naplóíró, első férje Puky András (1755–1797), második báró Vay Miklós (1756–1824).
szócikk
a0Adelsheim Joanna Adesheim; Johanna; Puky Andrásné; Vay Miklósné
Ramsden, Jesse (tévesen: Ramsdon)
(1735–1800), angol csillagász, feltaláló, tudományos műszerek készítője, a Royal Society tagja (1786).
szócikk
r0Ramsden, Jesse (tévesen: Ramsdon)
I. Ferenc József (Habsburg‒Lotaringiai)
(1830‒1916), osztrák császár és magyar király.
szócikk
i0I. Ferenc József (Habsburg‒Lotaringiai)
Geymüller Katalin Geimüller; Gaymiller; Gaimüller; Vay Miklósné
(1809‒1880), báróné, Johann Heinrich Geymüller bankár lánya, Geymüller Henriett testvére; 1828-tól Vay Miklós (1802–1894) felesége, Miklós (1828–1886) és Heinrich János László (1830–1867) anyja.
szócikk
g0Geymüller Katalin Geimüller; Gaymiller; Gaimüller; Vay Miklósné
Vay Heinrich János László
(1830–1867), báró Vay Miklós (1802–1894) és Geymüller Katalin fia.
szócikk
v0Vay Heinrich János László
Millot, Claude-François-Xavier
(1726‒1785), francia exjezsuita történész.
szócikk
m0Millot, Claude-François-Xavier
Szapáry család
(1800 k.)
szócikk
s0Szapáry család
Stunder, Johann Jakob Jean-Jacques; Jean Jaques
(1760–1811), dán oltárkép- és portréfestő.
szócikk
s0Stunder, Johann Jakob Jean-Jacques; Jean Jaques
Alexovics Vazul
(1742‒1796), pálos szerzetes, a pesti egyetem hitszónoka.
szócikk
a0Alexovics Vazul
VII. Pius gróf Luigi Barnaba Chiaramonti
(1742–1823), 1800-tól pápa; Napóleon szövetségese volt 1809-ig, ezután Napóleon Savonába vitette és csak a lipcsei csata után, 1814-ben térhetett vissza Rómába.
szócikk
v0VII. Pius gróf Luigi Barnaba Chiaramonti
Szapáry Leopoldina Teleki Ferencné
(1794‒1866), grófnő, Szapáry János főudvarmester lánya, gróf Teleki Ferenc (1790‒1853) felesége.
szócikk
s0Szapáry Leopoldina Teleki Ferencné
Prónay László (1734–1808) Pr. L.; BPrL.
báró, főispán, helytartói tanácsos.
szócikk
p0Prónay László (1734–1808) Pr. L.; BPrL.
Prónay László (1802–?)
báró, Prónay Simon és Hirgeist Anna fia.
szócikk
p0Prónay László (1802–?)
Schaibl Erzsébet Verseghy Jánosné; Vigh Ignácné
(1723/1724 k.–1811?), Verseghy Ferenc anyja; első férje Verseghy János (?–1757 után) szolnoki sótiszt, második Vigh Ignác (?–1789) egri püspöki számtartó.
szócikk
s0Schaibl Erzsébet Verseghy Jánosné; Vigh Ignácné
Verseghy János
(?–1757 után), Verseghy Ferenc apja, szolnoki sótiszt, Schaibl Erzsébet első férje.
szócikk
v0Verseghy János
Széchényi József
(1751‒1774), gróf, Széchényi Ferenc testvére, gróf Festetics Julianna első férje.
szócikk
s0Széchényi József
Festetics Imre
(1764‒1847), gróf, Festetics Pál fia, Festetics György és Julianna testvére.
szócikk
f0Festetics Imre
Marie Antoinette (Habsburg‒Lotaringiai) Mária Antónia
(1755–1793), Mária Terézia királynő lánya, XVI. Lajos francia király felesége; 1793. október 16-án kivégezték.
szócikk
m0Marie Antoinette (Habsburg‒Lotaringiai) Mária Antónia
Izdenczy József
(1724 k.‒1811), államtanácsos.
szócikk
i0Izdenczy József
Zichy Károly (1779–1834)
gróf, nagybirtokos, főispán, a magyar udvari kamara elnöke, Zichy Károly (1753–1826) fia; az első felesége gróf Eszterházy Francisca, a második gróf Festetics Júlia, a harmadik gróf Seilern Crescence.
szócikk
z0Zichy Károly (1779–1834)
Seilern Crescencia Seilern-Aspang Crescence; Zichy Károlyné; Széchenyi Istvánné
(1799‒1875), grófnő, első férje gróf Zichy Károly (1779–1834), második gróf Széchenyi István (1836-tól).
szócikk
s0Seilern Crescencia Seilern-Aspang Crescence; Zichy Károlyné; Széchenyi Istvánné
Zichy Ferenc (1751–1812)
gróf, főispán (Békés: 1777–1782, Zemplén: 1785–1792, Veszprém: 1792–1812), királyi kamarás, főpohárnokmester (1787–1812), Zichy Károly (1753–1826) testvére.
szócikk
z0Zichy Ferenc (1751–1812)
Héloïse
(1100 k.‒1164 k.), Pierre Abelárd felesége, majd apáca.
szócikk
h0Héloïse
Losonci István (?–1552) Losonczi
Temesvár kapitánya.
szócikk
l0Losonci István (?–1552) Losonczi
Losonczy István (1709–1780) Losontzi
református teológus, pedagógus, a nagykőrösi református gimnázium tanára és igazgatója, a mintegy 70 kiadást megért Hármas kis tükör c. tankönyv szerzője.
szócikk
l0Losonczy István (1709–1780) Losontzi
Bernoulli, Daniel
(1700–1782), svájci matematikus, a fizika, az anatómia és a botanika tanára Bázelben, Jacob Bernoulli fia.
szócikk
b0Bernoulli, Daniel
Kis János (1806–1865)
soproni ügyvéd, táblabíró, Kis János evangélikus püspök és író fia.
szócikk
k0Kis János (1806–1865)
Festetics család
magyar főnemesi család
szócikk
f0Festetics család
Hervey, James
(1713–1758), angol költő, filozófus.
szócikk
h0Hervey, James
Young, Edward Yung
(1683–1765), angol pap, költő, drámaíró.
szócikk
y0Young, Edward Yung
Oroszy Julianna Oroszi; Pálóczi Horváth Ádámné; Kazay Gáborné
(1766‒1842), Pálóczi Horváth Ádám első felesége (1782-től 1793-ig; elváltak), Oroszy Pál testvére.
szócikk
o0Oroszy Julianna Oroszi; Pálóczi Horváth Ádámné; Kazay Gáborné
Kazinczy Klára Pálóczi Horváth Ádámné
(1785‒1849), egy dunántúli református lelkész lánya, Pálóczi Horváth Ádám élettársa, majd harmadik felesége (1818-tól) (nem rokona Kazinczy Ferencnek).
szócikk
k0Kazinczy Klára Pálóczi Horváth Ádámné
Aczél István
(1747‒1815), ítélőmester, alországbíró, államtanácsos.
szócikk
a0Aczél István
Tihanyi Tamás
(1750–1834): Pest vármegyei alispán 1784-től, alországbíró, szeptemvir, 1825-től Tolna vármegye főispánja.
szócikk
t0Tihanyi Tamás
Nákó család
Torontál vármegyei család (18. sz.)
szócikk
n0Nákó család
Anna Amália (Brunswick-Wolfenbüttel)
(1739‒1807), szász‒weimar‒eisenachi hercegné, Károly Ágost anyja.
szócikk
a0Anna Amália (Brunswick-Wolfenbüttel)
Hadik András
(1710–1790), gróf, tábornagy, hadvezér.
szócikk
h0Hadik András
Draskovics János (1740–1787) Draskovich
gróf, katonatiszt, szabadkőműves páholyalapító; Nádasdy Ferenc (1708–1783) fogadott fia.
szócikk
d0Draskovics János (1740–1787) Draskovich
III. Ágost (Wettin-ház)
(1696‒1763), lengyel király, Albert Kázmér magyarországi helytartó apja.
szócikk
i0III. Ágost (Wettin-ház)
Apponyi Antal
(1782–1852), gróf, politikus, 1825-től haláláig párizsi követ.
szócikk
a0Apponyi Antal
Mansfeld, Johann Georg
(1764–1817) bécsi rézmetsző.
szócikk
m0Mansfeld, Johann Georg
Ehrenreich Sándor Ádám (eredetileg Móric)
(1791–1844) pest-budai rézmetsző.
szócikk
e0Ehrenreich Sándor Ádám (eredetileg Móric)
Tischler Antal
(18. sz.), budai rézmetsző, 1776‒1793 között dolgozott, többek között Dugonics András Etelkájához készített képeket.
szócikk
t0Tischler Antal
Podmaniczky Judit Orczy Lőrincné
(1716‒1755), bárónő, báró Orczy Lőrinc (1718–1789) első felesége, Podmaniczky Sándor (1723–1786), Anna-Mária (Beleznay Miklósné) és János testvére.
szócikk
p0Podmaniczky Judit Orczy Lőrincné
Laffert Anna Mária Orczy Lőrincné
(1729‒1792), báróné, báró Orczy Lőrinc (1718–1789) második felesége (1759).
szócikk
l0Laffert Anna Mária Orczy Lőrincné
Orczy Anna Haller Péterné
(1741–1805), bárónő, Orczy Lőrinc (1718–1789) lánya, gróf Haller Péter felesége 1766-tól.
szócikk
o0Orczy Anna Haller Péterné
Orczy Zsuzsanna Splényi Gáborné
(1744–1784?), bárónő, Orczy Lőrinc (1718–1789) lánya; 1760-tól báró Splényi Gábor felesége, tizenhét gyermekük volt.
szócikk
o0Orczy Zsuzsanna Splényi Gáborné
Orczy Mária Vécsey Miklósné
(1750 után?–1805?), bárónő, Orczy Lőrinc (1718–1789) lánya, báró Vécsey Miklós (1749–1829) felesége
szócikk
o0Orczy Mária Vécsey Miklósné
Berényi Borbála Orczy Józsefné
(1755‒1819), grófnő, Berényi György testvére, 1773-tól báró Orczy József felesége.
szócikk
b0Berényi Borbála Orczy Józsefné
Orczy József
(1746–1804), báró, költő, politikus, főispán, az Orczy-kert létrehozója.
szócikk
o0Orczy József
Orczy Lőrinc (1784–1847)
báró, Csongrád vármegye főispáni helytartója (1827–1830), Arad vármegye főispánja (1830-tól), a költő és tábornok Orczy Lőrinc unokája, Orczy József fia.
szócikk
o0Orczy Lőrinc (1784–1847)
Orczy Terézia Keglevich Ádámné
(1758–1813), bárónő, Orczy Lőrinc (1718–1789) lánya, gróf Keglevich Ádám (1748‒1820) felesége 1783-tól.
szócikk
o0Orczy Terézia Keglevich Ádámné
Barkóczy Ferenc (1700–1765)
gróf, esztergomi érsek.
szócikk
b0Barkóczy Ferenc (1700–1765)
Gessner-Heidegger, Judith Gessnerné
(1736–1818), Salomon Gessner svájci-német író felesége, a zürichi polgármester unokahúga; Kazinczy 1793–1794-ben több levelet is váltott vele.
szócikk
g0Gessner-Heidegger, Judith Gessnerné
Oeser, Adam Friedrich Őser
(1717–1799), pozsonyi származású német festő, szobrász, rézkarcoló.
szócikk
o0Oeser, Adam Friedrich Őser
Geyser, Christian Gottlieb
(1742–1803), német rézmetsző, könyvillusztrátor.
szócikk
g0Geyser, Christian Gottlieb
Hatvani Julianna Milesz Józsefné
(1753‒1812), Hatvani István debreceni professzor lánya, Milesz József (1730‒1793) debreceni orvos és kollégiumi tanár özvegye.
szócikk
h0Hatvani Julianna Milesz Józsefné
Hatvani Pál Hathvani
(1759‒1826), Bihar és Szabolcs vármegyék táblabírája, Hatvani István debreceni professzor fia.
szócikk
h0Hatvani Pál Hathvani
Hatvani Mária Hathvani; Paksi Kis Andrásné
(1752–1809), Hatvani István debreceni professzor lánya, Paksi Kis András (1744–1811) református lelkész felesége.
szócikk
h0Hatvani Mária Hathvani; Paksi Kis Andrásné
Hatvani Sámuel
(1755‒1773 k.), Hatvani István debreceni professzor fia.
szócikk
h0Hatvani Sámuel
Igaz Sámuel (1755 k.–1829)
miskolci református lelkész, esperes, Igaz Sámuel (1786–1826) szerkesztő apja.
szócikk
i0Igaz Sámuel (1755 k.–1829)
Teleki család
főrangú magyar család.
szócikk
t0Teleki család
Barco, Vincent Barkó
(1719–1797), osztrák tábornagy, a titkosrendőrség főparancsnoka, Magyarország katonai főparancsnoka.
szócikk
b0Barco, Vincent Barkó
Szabó Márton (1796 k.) Szentjóbi
főhadnagy, Szentjóbi Szabó László testvére.
szócikk
s0Szabó Márton (1796 k.) Szentjóbi
Dobozi család Dobozy
Bihar és Borsod vármegyében birtokos nemesi család (15. századtól).
szócikk
d0Dobozi család Dobozy
Bourbon-ház Bourbonok
európai uralkodói család.
szócikk
b0Bourbon-ház Bourbonok
I. Lajos Fülöp (Orléans) Lajos Filep
(1773–1850), herceg, francia király (1830–1848).
szócikk
i0I. Lajos Fülöp (Orléans) Lajos Filep
Lujza (Mecklenburgi)
(1776–1810), hercegnő, 1793-tól III. Frigyes Vilmos porosz király felesége.
szócikk
l0Lujza (Mecklenburgi)
Tischbein, Johann Friedrich August
(1750–1812), német portréfestő, a lipcsei művészeti akadémia igazgatója.
szócikk
t0Tischbein, Johann Friedrich August
Schiavonetti, Luigi
(1765–1810), olasz rézmetsző.
szócikk
s0Schiavonetti, Luigi
Fodor Pál (1741‒1798) Nánási
református lelkész, Fodor Gerzson apja.
szócikk
f0Fodor Pál (1741‒1798) Nánási
Gönczy Zsuzsanna Fodor Pálné
Fodor Pál (1741‒1798) református lelkész felesége, Fodor Gerzson anyja.
szócikk
g0Gönczy Zsuzsanna Fodor Pálné
Molnár Mihály
Farkas Sára férje, Molnár Mária apja.
szócikk
m0Molnár Mihály
Molnár Mária Fodor Gerzsonné
Molnár Mihály lánya, Fodor Gerzson lelkész felesége (1792 k.)
szócikk
m0Molnár Mária Fodor Gerzsonné
Farkas Sára Inárcsi; Molnár Mihályné
(1752–?), Farkas Pál lánya, Molnár Mihály felesége, Molnár Mária anyja.
szócikk
f0Farkas Sára Inárcsi; Molnár Mihályné
Beöthy Imre Beothy; Beőthy
(1744–1830), Bihar vármegyei országgyűlési követ (1790‒1791, 1792), ítélőmester, szeptemvir, udvari tanácsos; Beöthy János és László testvére, (Felsőbüki) Nagy Teréz férje.
szócikk
b0Beöthy Imre Beothy; Beőthy
Dobsa László
(1759 után‒1812 után), érsemjéni birtokos nemes, Dobsa Ferenc testvére.
szócikk
d0Dobsa László
Lenz, Johann Georg
(1748–1832), német mineralógus, a jénai egyetem tanára, a jénai Ásványtani Társaság alapítója.
szócikk
l0Lenz, Johann Georg
D’Este Viktor Este Victor
(?‒1838?), katolikus pap, szepesi apát (1806‒1838), kassai tanár, a kassai tankerület főigazgató helyettese (1824‒1828).
szócikk
d0D’Este Viktor Este Victor
Benkő Sámuel
(1743–1825), bölcselet- és orvosdoktor, Borsod vármegye főorvosa, több tudós társaság tagja; katolizált.
szócikk
b0Benkő Sámuel
Perger Anna Mária Kultsár Istvánné
(?‒1856), a szerkesztő Kultsár István felesége 1822-től, a Hazai és Külföldi Tudósítások tulajdonosa férje halála (1828) után.
szócikk
p0Perger Anna Mária Kultsár Istvánné
Kultsár István (1822 után‒?) Kulcsár
Kultsár István (1760–1828) szerkesztő és Perger Anna Mária fia.
szócikk
k0Kultsár István (1822 után‒?) Kulcsár
Blaskó János Johann Blasino; Blaskovich
jénai diák, a jénai Mineralógiai Társaság magyar tagjainak titkára (1803 k.)
szócikk
b0Blaskó János Johann Blasino; Blaskovich
Mitterpacher Lajos
(1734‒1814), katolikus pap, egyetemi tanár, agrártudós.
szócikk
m0Mitterpacher Lajos
Teleki Domokos
(1773‒1798), gróf, a jénai Ásványtani Társaság első elnöke, gróf Teleki Sámuel (1739–1822) fia.
szócikk
t0Teleki Domokos
Szathmári Paksi István
(1719–1791), a debreceni kollégium tanára, református püspök.
szócikk
s0Szathmári Paksi István
Szathmári Paksi Mihály (1715–1778)
sárospataki teológus, tanár, református lelkész.
szócikk
s0Szathmári Paksi Mihály (1715–1778)
Szathmári Paksi Mihály (1745–1773)
sárospataki tanár, bölcsészdoktor.
szócikk
s0Szathmári Paksi Mihály (1745–1773)
Szathmári Paksi Sámuel
(1749–1774), a poétai osztály tanítója Sárospatakon (1771–1773), Szathmári Paksi Mihály (1715–1778) fia.
szócikk
s0Szathmári Paksi Sámuel
Szathmári Paksi Simon
(?‒1792 után?), Szathmári Paksi Mihály (1715–1778) fia.
szócikk
s0Szathmári Paksi Simon
Szathmári Paksi Mózes Szathmáry
Kazinczy sárospataki diáktársa és barátja, a kollégium könyvtárosa; Szathmári Paksi Mihály (1715–1778) fia.
szócikk
s0Szathmári Paksi Mózes Szathmáry
Almásy József (1802–1881)
Heves vármegyei főszolgabíró, Almásy József (1774–1858) fia, Prónay Antónia férje (1829-től).
szócikk
a0Almásy József (1802–1881)
Almásy József Jakab
(1742–1788), tanácsos, Borsod vármegyei alispán (1782); Almásy Pál (1722‒1804) testvére, József (1774–1858) apja; első felesége Palásthy Konstanca, Palásthy Márton lánya.
szócikk
a0Almásy József Jakab
Kovanecz Fruzsina Kohanyecz; Almásy Józsefné
(1781–1833), egy miskolci kereskedő lánya, 1799-től Almásy József (1774–1858) felesége.
szócikk
k0Kovanecz Fruzsina Kohanyecz; Almásy Józsefné
Almásy József (1774–1858)
Heves vármegye főispáni helytartója, gömöri főispán.
szócikk
a0Almásy József (1774–1858)
Mailáth György (1752–1821) Majláth
gróf, a királyi tábla elnöke, főispán.
szócikk
m0Mailáth György (1752–1821) Majláth
Balogh Sámuel, almási
(1796–1867), református lelkész, író, akadémikus.
szócikk
b0Balogh Sámuel, almási
Balogh Pál, almási
(1794–1867), orvos, akadémikus.
szócikk
b0Balogh Pál, almási
Szilágyi Mária, piskárkosi Vécsey Sámuelné
Szilágyi Sámuel református püspök lánya.
szócikk
s0Szilágyi Mária, piskárkosi Vécsey Sámuelné
Szilágyi Anna, piskárkosi Őry Fülep Gáborné
Szilágyi Sámuel református püspök lánya, Őry Fülep Gábor református püspök felesége.
szócikk
s0Szilágyi Anna, piskárkosi Őry Fülep Gáborné
Szilágyi Sára, piskárkosi Vincze Pálné
(1752‒1809), Szilágyi Sámuel református püspök lánya.
szócikk
s0Szilágyi Sára, piskárkosi Vincze Pálné
Szilágyi Zsuzsanna, piskárkosi Füredy Sándorné
Szilágyi Sámuel református püspök lánya.
szócikk
s0Szilágyi Zsuzsanna, piskárkosi Füredy Sándorné
Kazinczy Péter (?–1649 előtt)
Kazinczy Ferenc szépapja, a család első ismert tagja; jobbágyként szerzett nemességet.
szócikk
k0Kazinczy Péter (?–1649 előtt)
Kazinczy Anna Tussay Mártonné
Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) és Makay Kata lánya.
szócikk
k0Kazinczy Anna Tussay Mártonné
Kazinczy András (1660 v. 1662–1728)
Kazinczy Ferenc dédapja, alispán.
szócikk
k0Kazinczy András (1660 v. 1662–1728)
Kazinczy Erzsébet Dessewffy Ádámné
(1659–?), Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) és Makay Kata lánya.
szócikk
k0Kazinczy Erzsébet Dessewffy Ádámné
Lorántffy család
zempléni főnemesi család.
szócikk
l0Lorántffy család
Szabó Borbála Kazinczy Péterné
(?‒1649 előtt), Kazinczy Ferenc szépanyja, Kazinczy Péter (?–1649 előtt) felesége.
szócikk
s0Szabó Borbála Kazinczy Péterné
Bárczay Sámuel Bárcay
(?‒1814), Kazinczy Ferenc sárospataki iskolatársa, Bárczay Ferenc (1766–1836) testvére.
szócikk
b0Bárczay Sámuel Bárcay
Bárczay Ferenc (1726–1801)
bárcai birtokos, Bárczay László és Szemere Klára fia, Dessewffy Katalin férje, többek között Bárczay Ferenc (1766–1836), Sámuel és István apja.
szócikk
b0Bárczay Ferenc (1726–1801)
Bárczay Mihály
(1806–1865), abaúji szolgabíró, országgyűlési követ (1843); apja Bárczay Ferenc (1766–1836), Kazinczy Ferenc barátja.
szócikk
b0Bárczay Mihály
Bárczay István
(1762–1829), Bárczay Ferenc (1726–1801) fia.
szócikk
b0Bárczay István
Bernáth Klára Bárczay Ferencné
(1781 k.‒1848), a zempléni alispán Bernáth Ferenc lánya, 1797-től Bárczay Ferenc (1766–1836) felesége.
szócikk
b0Bernáth Klára Bárczay Ferencné
Jenni Jenny
Kazinczy Ferenc és Bárczay Ferenc közös ismerőse 1790 körül.
szócikk
j0Jenni Jenny
Domokos Márton
(1697–1764), debreceni jegyző, majd főbíró (1735–1764), a debreceni református egyház gondnoka; Domokos Lajos apja.
szócikk
d0Domokos Márton
Kenesey Katalin Domokos Lajosné
(?–1804), Domokos Lajos debreceni főbíró felesége.
szócikk
k0Kenesey Katalin Domokos Lajosné
Dobozi Mihály (?‒1526) Dobozy
a Mohács utáni törökellenes harcok legendás hőse (egykorú források alapján valóságos személy).
szócikk
d0Dobozi Mihály (?‒1526) Dobozy
Domokos László
(1791–1853), Domokos Lajos unokája, Domokos Jakab bihari alispán fia.
szócikk
d0Domokos László
Domokos Jakab
(1756–1821), a Wartensleben-ezredben hadnagy, majd Bihar vármegyei főadószedő és alispán; Domokos Lajos debreceni főbíró fia.
szócikk
d0Domokos Jakab
Domokos Imre
debreceni szenátor (1805 k.); Domokos Lajos debreceni főbíró fia.
szócikk
d0Domokos Imre
Domokos Dienes
Bihar vármegyei táblabíró; Domokos Lajos debreceni főbíró fia.
szócikk
d0Domokos Dienes
Benedek Nursiai Szent Benedek
(480 k.–543 k.) a bencés rend alapítója.
szócikk
b0Benedek Nursiai Szent Benedek
Horváth Zsigmond, szentgyörgyi
(1735–1808), Békés vármegyei főispán, császár és királyi kamarás, udvari tanácsos; Balatonfüreden szállodát építtetett a 18. század végén (Horváth-ház).
szócikk
h0Horváth Zsigmond, szentgyörgyi
Ticonius Szent Tichon; Tychon
(?‒400 előtt), Karthago donatista püspöke.
szócikk
t0Ticonius Szent Tichon; Tychon
Ányos Szent; Anián; Anianus
(358‒453), orléans-i püspök, a tihanyi apátság patrónusa.
szócikk
a0Ányos Szent; Anián; Anianus
Nunkovics György Nunkovits
(1734‒1790), római katolikus pap, pécsi plébános, választott püspök.
szócikk
n0Nunkovics György Nunkovits
Gyulaffy család
(rátóti), magyar nemesi, a 17. századtól grófi család.
szócikk
g0Gyulaffy család
Gyulaffy László (1466 k.)
a csobánci vár ura.
szócikk
g0Gyulaffy László (1466 k.)
Kisfaludy Mihály
(1773–1852[?]) Győr vármegyei főjegyző, alispán (1836), Kisfaludy Sándor és Károly testvére.
szócikk
k0Kisfaludy Mihály
Thököly Imre Tököli
gróf, Felső-Magyarország (1682–1685) és Erdély (1690) fejedelme, Zrínyi Ilona második férje.
szócikk
t0Thököly Imre Tököli
Ferenc, Assisi, Szent
(1182/82‒1226), rendalapító.
szócikk
f0Ferenc, Assisi, Szent
Lippay György
(1600–1666), veszprémi, majd egri püspök, esztergomi érsek (1642); főispán, kancellár; egyik előkészítője a Wesselényi-féle szervezkedésnek.
szócikk
l0Lippay György
Széchényi György Szécsényi
(1605/1606‒1695), kalocsai, majd esztergomi érsek.
szócikk
s0Széchényi György Szécsényi
Szelepcsényi György
(1604 k.‒1685), kalocsai érsek, majd esztergomi prímás.
szócikk
s0Szelepcsényi György
Danch (1315?)
[?]
szócikk
d0Danch (1315?)
Thuróczy (1315?)
[?]
szócikk
t0Thuróczy (1315?)
Révay család
régi magyar bárói és nemesi család.
szócikk
r0Révay család
Zsigmond (Luxemburgi)
(1368‒1437), magyar király (1387-től), német-római császár (1433-tól).
szócikk
z0Zsigmond (Luxemburgi)
Corvin János
(1473–1504), herceg, I. Mátyás király és Edelpeck Borbála fia.
szócikk
c0Corvin János
Poky Antal Pók
(1468‒1504 előtt), siklósi várnagy, Poky Péter testvére.
szócikk
p0Poky Antal Pók
Poky Péter Pók
(?‒1496), bajmóci várkapitány, Poky Antal testvére; II. Ulászló király árulásért kivégeztette.
szócikk
p0Poky Péter Pók
Ernuszt János (1465 k.‒1519 k.) Ernst; Ernusth; Ernesth
főlovászmester, horvát bán, Ernuszt János (?‒1476) fia.
szócikk
e0Ernuszt János (1465 k.‒1519 k.) Ernst; Ernusth; Ernesth
Ernuszt Zsigmond Ernst; Ernusth; Ernesth
(1445 k.‒1505), pécsi püspök, horvát bán, Ernuszt János (?‒1476) fia.
szócikk
e0Ernuszt Zsigmond Ernst; Ernusth; Ernesth
Ernuszt János (?‒1476) Ernst; Ernusth; Ernesth; Hampó
ausztriai zsidó származású budai kereskedő, bányavállalkozó, kincstartó, főispán, Csáktornya és Szklabina várának birtokosa; Ernuszt János és Zsigmond apja.
szócikk
e0Ernuszt János (?‒1476) Ernst; Ernusth; Ernesth; Hampó
Révay Ferenc (1489‒1553)
(1489‒1553), Turóc vármegyei főispán, királyi személynök, I. Ferdinánd király híve; Révay János és István testvére.
szócikk
r0Révay Ferenc (1489‒1553)
Révay István
(1528 k.), újlaki kapitány; Révay János és Ferenc testvére.
szócikk
r0Révay István
Révay János
(?‒1519 előtt) katona; Révay Ferenc és István testvére.
szócikk
r0Révay János
Szoby Mihály Zob
(1526 k.), Werbőczy István pártfogója.
szócikk
s0Szoby Mihály Zob
Pálóczy Antal Pálócz
(?‒1526), Zemplén vármegyei főispán, Mohácsnál esett el.
szócikk
p0Pálóczy Antal Pálócz
Révay Péter Petrus Revai
(1568–1622), báró, Turóc vármegye főispánja (1598), koronaőr (1608–1622), történetíró; Révay Ferenc testvére, Forgách Mária férje.
szócikk
r0Révay Péter Petrus Revai
Révay Ferenc (1630 k.)
királyi táblai ülnök (1588), Révay Péter testvére, Forgách Zsuzsanna férje.
szócikk
r0Révay Ferenc (1630 k.)
Forgách Mária Révay Péterné
(1577‒?), Révay Péter koronaőr felesége.
szócikk
f0Forgách Mária Révay Péterné
Szapolyai család Zápolya
magyar főnemesi-királyi család.
szócikk
s0Szapolyai család Zápolya
Révay László
(1757 k.)
szócikk
r0Révay László
Pethő család (gersei)
dunántúli magyar nemesi család.
szócikk
p0Pethő család (gersei)
Dersffy család (zerdahelyi)
dunántúli magyar nemesi család.
szócikk
d0Dersffy család (zerdahelyi)
Szathmári Király József (1792–1833) Szatthmáry
író, jogi doktor, a tiszántúli kerületi tábla ülnöke; Szathmári Király József (1750–1819) szabolcsi alispán fia, Borbála apja.
szócikk
s0Szathmári Király József (1792–1833) Szatthmáry
Anjou-ház
európai uralkodói család.
szócikk
a0Anjou-ház
Mária (Capeting‒Anjou)
(1329‒1366), nápolyi hercegnő; I. Róbert nápolyi király lánya, Durazzói Károly felesége.
szócikk
m0Mária (Capeting‒Anjou)
András (Anjou)
(1327‒1345), magyar herceg, I. Lajos király testvére, I. Johanna nápolyi hercegnő férje.
szócikk
a0András (Anjou)
Altamura Pipin Giovanni Pipino di Altamura
(?‒1357), itáliai nemes.
szócikk
a0Altamura Pipin Giovanni Pipino di Altamura
Erzsébet (Piast) Łokietek
(1305‒1380), magyar királyné, I. Károly negyedik felesége, I. Lajos anyja.
szócikk
e0Erzsébet (Piast) Łokietek
I. Lajos (Capeting‒Anjou)
(1320‒1362) tarentói herceg, I. Johanna királynő második férjeként nápolyi uralkodó.
szócikk
i0I. Lajos (Capeting‒Anjou)
Artus Bertalan Beltrám
itáliai nemes (1350 k.).
szócikk
a0Artus Bertalan Beltrám
Durazzói Károly (Capeting‒Anjou)
(1323‒1348), Durazzo hercege, Mária nápolyi hercegnő férje; András herceg megölése miatt I. Lajos magyar király kivégeztette.
szócikk
d0Durazzói Károly (Capeting‒Anjou)
III. Bertrand (Baux)
(1295‒1347), Montescaglioso grófja, nápolyi országbíró.
szócikk
i0III. Bertrand (Baux)
Gravina, Domenico da
(?‒1350 után), olasz krónikaíró.
szócikk
g0Gravina, Domenico da
Cajetani Miklós Nicola Caetani
(1324 előtt‒1350), Fondi grófja.
szócikk
c0Cajetani Miklós Nicola Caetani
Lallo Campenesco Lalli
Aquilla kapitánya (1347 k.).
szócikk
l0Lallo Campenesco Lalli
Cavalcanti, Jacopo
I. Johanna nápolyi királynő főlovászmestere (1347 k.)
szócikk
c0Cavalcanti, Jacopo
Déaulx, Bertrand de Deux Bertalan
(1290 k.‒1355), francia püspök, kardinális.
szócikk
d0Déaulx, Bertrand de Deux Bertalan
Acciaiuoli, Niccolo Acciajoli Miklós
(1310‒1365), nápolyi hadvezér.
szócikk
a0Acciaiuoli, Niccolo Acciajoli Miklós
II. Fülöp (Capeting‒Anjou)
(1329‒1373), tarentói herceg, I. Lajos nápolyi király testvére.
szócikk
i0II. Fülöp (Capeting‒Anjou)
Durazzói Lajos (Capeting‒Anjou)
(1324‒1362), durazzói herceg; András herceg megölése miatt I. Lajos magyar király fogságba vetette.
szócikk
d0Durazzói Lajos (Capeting‒Anjou)
Károly (Anjou)
(1345‒1348), András herceg és I. Johanna nápolyi királynő fia, I. Lajos magyar király unokaöccse.
szócikk
k0Károly (Anjou)
Laczkfi István (tévesen: Apor)
(?‒1353), hadvezér, erdélyi vajda (1344‒1350), horvát bán (1351).
szócikk
l0Laczkfi István (tévesen: Apor)
Wolfhardt Ulrik Wolfhart
német zsoldoskapitány, I. Lajos magyar király nápolyi helytartója (1348).
szócikk
w0Wolfhardt Ulrik Wolfhart
István (Anjou)
(1332‒1354), herceg, I. Lajos magyar király testvére.
szócikk
i0István (Anjou)
Csúzy János
magyar főúr, I. Lajos magyar király hadvezére (1348 k.).
szócikk
c0Csúzy János
Wolfhardt Konrád (tévesen: Wolf)
német zsoldoskapitány, 1348-ban I. Lajos magyar királyt szolgálta.
szócikk
w0Wolfhardt Konrád (tévesen: Wolf)
Werner Verner
német zsoldoskapitány, 1349-ben I. Lajos magyar király ellen harcolt.
szócikk
w0Werner Verner
Mitsbán Filep
katona (?) (1348 k.).
szócikk
m0Mitsbán Filep
Miklóssy Tamás
katona (?) (1348 k.).
szócikk
m0Miklóssy Tamás
Kont Dénes
katona (?) (1348 k.).
szócikk
k0Kont Dénes
Gilétfi Miklós Gilet
(?‒1356), nádor (1342‒1356).
szócikk
g0Gilétfi Miklós Gilet
Széchy Miklós Széchi
(?‒1387), horvát bán (1346‒1349), nádor (1385‒1387).
szócikk
s0Széchy Miklós Széchi
Bebék család
magyar nemesi család.
szócikk
b0Bebék család
Laczkfi család (tévesen: Apor; Latzkovits)
magyar nemesi család.
szócikk
l0Laczkfi család (tévesen: Apor; Latzkovits)
Csuzi család Csúzy
magyar nemesi család.
szócikk
c0Csuzi család Csúzy
Kanisai család
magyar nemesi család.
szócikk
k0Kanisai család
Laczkfi András Lackfi; (tévesen: Apor; Latzkovits)
(?‒1359), székely ispán (1345‒1352), erdélyi vajda (1356‒1359).
szócikk
l0Laczkfi András Lackfi; (tévesen: Apor; Latzkovits)
Annibale, di Ceccano Annibaldi; Annibald
(1282 k.‒1350) olasz bíboros, diplomata, 1326-tól 1328-ig Nápoly érseke volt.
szócikk
a0Annibale, di Ceccano Annibaldi; Annibald
Pignataro, Jacopo Pignatelli
Aversa parancsnoka (1350).
szócikk
p0Pignataro, Jacopo Pignatelli
Laczkfi Dénes Lackfi; (tévesen: Apor)
(?‒1366), erdélyi vajda (1360‒1366); Laczkfi István erdélyi vajda fia.
szócikk
l0Laczkfi Dénes Lackfi; (tévesen: Apor)
Hebinger
német zsoldos I. Lajos magyar király szolgálatában (?) (1350 k.).
szócikk
h0Hebinger
Guido
tusculumi püspök (?) (1350 k.).
szócikk
g0Guido
Wilhelm
bíboros (?) (1350 k.).
szócikk
w0Wilhelm
Morialis
egyházi vagy világi előljáró (?) (1350 k.).
szócikk
m0Morialis
Brault, Louis
(1782‒1829), francia dalszerző.
szócikk
b0Brault, Louis
Choron, Alexandre-Étienne
(1771–1834), francia zeneszerző.
szócikk
c0Choron, Alexandre-Étienne
F ‒ Y.
írói álnév (?).
szócikk
f0F ‒ Y.
Batthyány Orbán
(?‒1547), versszerző főúr, Gritti kormányzó segítője, később Fráter György ellenlábasa.
szócikk
b0Batthyány Orbán
Giczi István
Batthyány Orbán hadnagya (1534 k.).
szócikk
g0Giczi István
Kendi Ferenc
(?‒1558), erdélyi vajda (1553‒1556).
szócikk
k0Kendi Ferenc
Bernárdi Tamás
magyar nemes, katona (1534 k.).
szócikk
b0Bernárdi Tamás
Nagy Julianna, felsőbüki Ürményi Miksáné; Ü-né, szül. F. B. N. J.
(1788‒1826), az Aurora szerzője; férje Ürményi Miksa, Ürményi József országbíró fia.
szócikk
n0Nagy Julianna, felsőbüki Ürményi Miksáné; Ü-né, szül. F. B. N. J.
Töltényi Szaniszló
(1795‒1852), orvos, sebész, író.
szócikk
t0Töltényi Szaniszló
Aba Dávid
(?–1312), Aba Amádé fia.
szócikk
a0Aba Dávid
Aba Miklós
(?–1312), Aba Amádé fia.
szócikk
a0Aba Miklós
Mikcs Mychk; Ákos nembeli Mikcs
(?‒1343), a királyné udvarbírója, tárnokmestere, majd szlavón bán (1325-től).
szócikk
m0Mikcs Mychk; Ákos nembeli Mikcs
Lél Lehel
(?‒955), magyar vezér.
szócikk
l0Lél Lehel
Kis Lajos (1797‒1869)
költő, bécsi hivatalnok, miniszteri tanácsos; Kis János evangélikus püspök és író fia.
szócikk
k0Kis Lajos (1797‒1869)
H. K. (írói név)
(1823)
szócikk
h0H. K. (írói név)
I. Mária (Stuart)
(1542‒1587), skót királynő.
szócikk
i0I. Mária (Stuart)
Rizzio, David
(1533‒1566), itáliai nemes, Stuart Mária titkára.
szócikk
r0Rizzio, David
Balla Károly
(1792‒1873), költő, pesti jegyző, megyei kapitány, az akadémia levelező tagja.
szócikk
b0Balla Károly
Ödön
hun uralkodó a krónikás hagyomány szerint (lehetséges azonban, hogy nem egy valóságos személy).
szócikk
o0Ödön
Antal, Páduai, Szent
(1190 vagy 1195‒1231), egyháztanító.
szócikk
a0Antal, Páduai, Szent
Mózes ( i. e. 13. sz.) Mojzes
ószövetségi próféta.
szócikk
m0Mózes ( i. e. 13. sz.) Mojzes
Előd
(9. sz.), honfoglaláskori magyar vezér.
szócikk
e0Előd
Bulcsu Bulcs
(?‒955), magyar vezér.
szócikk
b0Bulcsu Bulcs
Huba
(9. sz.), Anonymus szerint a hét honfoglaló magyar vezér egyike.
szócikk
h0Huba
Sieghard Sighard
(10. sz.), IV. (Karoling) Lajos király rokona, a pozsonyi csata német hajóhadának parancsnoka.
szócikk
s0Sieghard Sighard
Czuczor Gergely
(1800–1866), bencés szerzetes, költő, nyelvész, szótáríró, akadémikus.
szócikk
c0Czuczor Gergely
Edvi Illés Pál Illyés
Illyés (1793‒1871), evangélikus lelkész, író, akadémikus.
szócikk
e0Edvi Illés Pál Illyés
Német
azonosítatlan költő (1824 k.).
szócikk
n0Német
Náray Antal
(1795‒1870), költő, író, 1826-tól ügyvéd.
szócikk
n0Náray Antal
Szabolcs Zabolcs
(9. sz.), a magyar krónikás hagyomány szerint honfoglaló vezér.
szócikk
s0Szabolcs Zabolcs
I. Albert (Habsburg) (1255–1308)
német király 1298-tól.
szócikk
i0I. Albert (Habsburg) (1255–1308)
I. Antiokhosz Szótér Antiochus Soter
(i. e. 324 k.–i. e. 261), a Szeleukida Birodalom második uralkodója.
szócikk
i0I. Antiokhosz Szótér Antiochus Soter
I. Szeleukosz Nikatór Seleucus Nicator
(i. e. 358 k.–i. e. 281), Nagy Sándor halála után a Szeleukida Birodalom megalapítója.
szócikk
i0I. Szeleukosz Nikatór Seleucus Nicator
Sztratonikhé
(i. e. 320 k.–i. e. 254), a Szeleukida Birodalom királynéja.
szócikk
s0Sztratonikhé
Erazisztratosz Erasistratus
(i. e. 304 k.‒i. e. 250 k.), görög orvos I. Szeleukosz Nikatór udvarában.
szócikk
e0Erazisztratosz Erasistratus
Nagy A., T.
azonosítatlan író (1824 k.).
szócikk
n0Nagy A., T.
Szenvey József (eredetileg: Kvicsola, majd Leiden; írói álneve: Szendey)
(1800–1857): költő, műfordító.
szócikk
s0Szenvey József (eredetileg: Kvicsola, majd Leiden; írói álneve: Szendey)
Anasztázia (Rurik) Anasztaszija Jaroszlavna
(1028 k.‒1074 után), magyar királyné, Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem lánya, I. András magyar király felesége.
szócikk
a0Anasztázia (Rurik) Anasztaszija Jaroszlavna
I. Jaroszláv (Rurik) Bölcs Jaroszláv
(983/987‒1054), kijevi nagyfejedelem, Anasztázia magyar királyné apja.
szócikk
i0I. Jaroszláv (Rurik) Bölcs Jaroszláv
Fejér Antal
(?–1790 vagy 1791), költő, ügyvéd.
szócikk
f0Fejér Antal
Mária (Habsburg) Spanyolországi Mária
(1528‒1603), osztrák főhercegnő, I. Miksa magyar király feleségeként magyar királyné és német-római császárné.
szócikk
m0Mária (Habsburg) Spanyolországi Mária
Brown, John Browne
(1735–1788), skót orvos, a róla elnevezett módszer (brownianizmus) kidolgozója; terápiája az ingerek mérséklésére, ill. fokozására irányult, ezért pl. alkoholt és ópiumot is alkalmazott.
szócikk
b0Brown, John Browne
Katona József
(1791‒1830), drámaíró, költő.
szócikk
k0Katona József
Szemere Krisztina Szemere Pálné; (író álneve: Képlaki Vilma)
(1792–1828), Szemere László lánya, Szemere Pál első felesége (1814-től).
szócikk
s0Szemere Krisztina Szemere Pálné; (író álneve: Képlaki Vilma)
III. István (Musat)
(1433‒1504) moldvai fejedelem.
szócikk
i0III. István (Musat)
Jakab (1829 k.)
az Auróra szerzője.
szócikk
j0Jakab (1829 k.)
Bánffy Miklós
(?‒1501), királyi főpohárnok, Pozsony vármegye főispánja.
szócikk
b0Bánffy Miklós
Drágffy Bertalan
(1447‒1501), magyar főméltóság, erdélyi vajda (1493‒1498).
szócikk
d0Drágffy Bertalan
Jézus Krisztus
(1. sz.), vallásalapító.
szócikk
j0Jézus Krisztus
L. M.
írói álnév (?) (1822 k.).
szócikk
l0L. M.
Takács Judit, dukai Dukai Takách; Takáts; Göndöcz Ferencné; Patyi Istvánné; (írói neve: Malvina)
(1795‒1836), költő.
szócikk
t0Takács Judit, dukai Dukai Takách; Takáts; Göndöcz Ferencné; Patyi Istvánné; (írói neve: Malvina)
Gyulay Ignác
(1763–1831), gróf, tábornok (1797), horvát-szlavón bán (1806), táborszernagy (1813), az udvari Haditanács elnöke (1830).
szócikk
g0Gyulay Ignác
Edelsheim Júlia Gyulay Ignácné; (tévesen: Edelsheim Erzsébet)
(1779‒1830), bádeni születésű bárónő, gróf Gyulay Ignác táborszernagy felesége.
szócikk
e0Edelsheim Júlia Gyulay Ignácné; (tévesen: Edelsheim Erzsébet)
Békés István Békési
lugosi bán, Facsád várura (1595 k.); felesége Borbély György erdélyi hadvezér ismeretlen nevű lánya.
szócikk
b0Békés István Békési
Borbély [lánynév] Békés Istvánné
Borbély György erdélyi hadvezér ismeretlen nevű lánya; Békés István lugosi bán felesége.
szócikk
b0Borbély [lánynév] Békés Istvánné
Székely Mózes Mojses
(1553‒1603), székely katona, csapattiszt, erdélyi fejedelem (1603); második felesége Kornis Anna.
szócikk
s0Székely Mózes Mojses
Kornis Anna (?‒1603) Székely Mózesné
Kornis Farkas székely főkapitány lánya, Székely Mózes erdélyi fejedelem második felesége 1592-től.
szócikk
k0Kornis Anna (?‒1603) Székely Mózesné
Basta, Giorgio Basta György
(1550?‒1607), albán származású német-római császári hadvezér, erdélyi kormányzó.
szócikk
b0Basta, Giorgio Basta György
Borbély György
(1543?‒1603), erdélyi hadvezér, Békés István lugosi bán apósa.
szócikk
b0Borbély György
Vásárhelyi János
(1800‒1843), költő, Csanád vármegyei alispán, országgyűlési követ.
szócikk
v0Vásárhelyi János
Debreczenyi Márton Debreczeni
(1802‒1851), költő, bányaügyi igazgató.
szócikk
d0Debreczenyi Márton Debreczeni
Dolci, Carlo Dolce
(1616–1686), olasz barokk Madonna- és portréfestő.
szócikk
d0Dolci, Carlo Dolce
Tomori Pál Tomory
(1475 k.–1526), kalocsai érsek, a mohácsi csatában a magyar sereg egyik fővezére.
szócikk
t0Tomori Pál Tomory
XIII. Ptolemaiosz
(i. e. 62 k.‒i. e. 47), egyiptomi uralkodó.
szócikk
x0XIII. Ptolemaiosz
Meritzay Antal Mericzay; (tévesen: Mericzei)
(1788–1854), költő, pap; 1830-tól mogyoródi, majd hódmezővásárhelyi plébános, 1837-től váci kanonok, pesti főesperes, a váci egyházmegye kormányzója (püspök-helyettese) 1849–1851-ben.
szócikk
m0Meritzay Antal Mericzay; (tévesen: Mericzei)
Fabius nemzetség Fábiusz
ókori római nemzetség
szócikk
f0Fabius nemzetség Fábiusz
Scipio család Scípiók
ókori római család, a Cornelius nemzetség tagja.
szócikk
s0Scipio család Scípiók
Malatesta, Pandolfo
(1325‒1373), itáliai hadvezér, Rimini ura.
szócikk
m0Malatesta, Pandolfo
Zách Felicián Záh; Zács
(?‒1330), Csák Máté, majd I. Károly király híve; 1330-ban sikertelen merényletet követett el a király ellen.
szócikk
z0Zách Felicián Záh; Zács
Zách Klára Záh; Zács
(14. sz.), a hagyomány szerint Zách Felicián lánya.
szócikk
z0Zách Klára Záh; Zács
Sanseverino
(14. sz.), gróf (?).
szócikk
s0Sanseverino
Mauszólosz
(?‒i. e. 353), kis-ázsiai uralkodó, II. Artemiszia testvére és férje.
szócikk
m0Mauszólosz
Arión Arion; Árion
(i. e. 7. sz.), görög költő; a hagyomány szerint delfinek mentették meg az életét.
szócikk
a0Arión Arion; Árion
Besse János Bese; Besze (?)
(1765–1841 k.), utazó, földrajzi író; 1791-től Nyugat-Európában utazott, illetve katonáskodott, 1824-ben hazatért, 1829 tavaszától Alexander von Humboldt oroszországi expedíciójával az őshazát keresve beutazta a Kaukázus vidékét.
szócikk
b0Besse János Bese; Besze (?)
Landerer Lajos
(1800–1854), nyomdász, 1824-től a pest Landerer-nyomda vezetője, 1840-től társa Heckenast Gusztáv; Landerer Mihály János fia.
szócikk
l0Landerer Lajos
Brunszvik Antal
(1709–1780), gróf (1775-től), szeptemvir, nádori ítélőmester, királyi biztos, Esztergom (1769–1776) és Bihar vármegyei főispán (1779–1780); Brunszvik József apja.
szócikk
b0Brunszvik Antal
Brunszvik Ferenc
(1777–1849), gróf, csellista, színházi vezető; Ludwig van Beethoven tanítványa és barátja; Brunszvik Teréz testvére; 1824-től Justh Szidónia zongorista (1801–1866) férje.
szócikk
b0Brunszvik Ferenc
Brunszvik Henriette Brunswik; Chotek Hermann-né
(1789–1857), grófnő, festő, csillagkeresztes hölgy, Brunszvik József lánya, gróf Chotek Hermann felesége (1813‒1822).
szócikk
b0Brunszvik Henriette Brunswik; Chotek Hermann-né
Brunszvik Júlia Forray Andrásné
(1786‒1866), grófnő, Brunszvik József lánya, 1805-től Forray András felesége.
szócikk
b0Brunszvik Júlia Forray Andrásné
Brunszvik Teréz
(1775–1861), grófnő, az első nőegylet és óvoda alapítója (Angyalkert, 1828); Brunszvik Ferenc testvére.
szócikk
b0Brunszvik Teréz
Kiss Károly Kis
(1793–1866), kapitány, hadtörténész, költő, az Aurora munkatársa, a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudós Társaság tagja.
szócikk
k0Kiss Károly Kis
Kötöny Kuthen
(?‒1241), kun fejedelem; 1239-ben népével együtt Magyarországra menekült a tatárok elől.
szócikk
k0Kötöny Kuthen
Tóth Mihály (16. sz.)
szegedi főbíró (1543 k.), hajdúkapitány; 1552-ben megrohamozta a törökök által megszállt Szegedet.
szócikk
t0Tóth Mihály (16. sz.)
Hrabovszky Dávid Hrabowszky
(1804‒1868), költő, útirajzíró, tanár.
szócikk
h0Hrabovszky Dávid Hrabowszky
Ernyei
(?‒1074), a krónikás hagyomány szerint Salamon magyar király ispánja, a mogyoródi csatában esett el.
szócikk
e0Ernyei
Richeza (Adelhaid?)
(11. sz.), lengyel fejedelem lánya, I. Béla magyar király felesége.
szócikk
r0Richeza (Adelhaid?)
Persius Flaccus, Aulus
(34–62), római költő.
szócikk
p0Persius Flaccus, Aulus
Upor László
(15. sz.), máramarosi ispán (1457‒1459).
szócikk
u0Upor László
Tesauro, Emanuele
(1591‒1675), olasz elméletíró, történetíró, pap.
szócikk
t0Tesauro, Emanuele
Dionysius Cato (írói név)
(3. vagy 4. sz.), a Dicta Catonis című gyűjtemény ismeretlen nevű szerzője.
szócikk
d0Dionysius Cato (írói név)
Erzsébet (Árpád-ház)
(1292‒1338), magyar hercegnő, III. András király lánya.
szócikk
e0Erzsébet (Árpád-ház)
Perényi Imre Perén
(?‒1519), főasztalnokmester, nádor (1504‒1519); Perényi István fia, Péter apja.
szócikk
p0Perényi Imre Perén
Aksamit, Peter Axamit; Akzamit
(1400 k.‒1458), huszita vezér, Sárospatak mellett esett el.
szócikk
a0Aksamit, Peter Axamit; Akzamit
Talafúz, Ján Thalafúz
(?‒1458), cseh huszita vezér.
szócikk
t0Talafúz, Ján Thalafúz
Rangoni Gábor
(1420 k.‒1486), veronai születésű egri püspök (1476-tól), bíboros (1477-től); 1479-ben visszatért Itáliába.
szócikk
r0Rangoni Gábor
Vetési Albert
(1410 k.‒1486), megyéspüspök, diplomata.
szócikk
v0Vetési Albert
Nyirkállai Tamás Nyirkállói
(?‒1484 után), I. Mátyás király kancelláriai jegyzője (1476-tól).
szócikk
n0Nyirkállai Tamás Nyirkállói
Vér András
(?‒1507 előtt), békési birtokos, Szilágyi Erzsébet udvarnoka (1471 k.).
szócikk
v0Vér András
I. György (Podjebrád)
(1420‒1471), cseh király.
szócikk
i0I. György (Podjebrád)
Marzio, Galeotto Galeottus Martius
(1427‒1497 k.), latin nyelven alkotó olasz humanista író.
szócikk
m0Marzio, Galeotto Galeottus Martius
Kristóf bajor herceg
1476 k. (?)
szócikk
k0Kristóf bajor herceg
Vilmos müncheni gróf
1476 k. (?)
szócikk
v0Vilmos müncheni gróf
Lajos bajor herceg
1476 k. (?)
szócikk
l0Lajos bajor herceg
Bernát ebersteini gróf
1476 k. (?)
szócikk
b0Bernát ebersteini gróf
Miltitz Henrik
lovag 1476 k. (?)
szócikk
m0Miltitz Henrik
Geréb Mátyás Gereb
(?‒1493), horvát, dalmát és szlavón bán (1482‒1490), hadvezér.
szócikk
g0Geréb Mátyás Gereb
Thuróczy György
(?‒1492 után), királyi főpohárnokmester (1488‒1492).
szócikk
t0Thuróczy György
Országh László
(?‒1493 után), királyi főlovászmester (1484‒1493), Országh Mihály nádor fia.
szócikk
o0Országh László
Palóczy Imre
(?‒1482 után), királyi főpohárnokmester.
szócikk
p0Palóczy Imre
Héderváry Miklós
(?‒1492 vagy 1493), királyi tárnokmester.
szócikk
h0Héderváry Miklós
Magyar Balázs
(1410 k.‒1490 után), a Fekete Sereg hadvezére.
szócikk
m0Magyar Balázs
Laki Túz Osvát Thúz Osvát
(1437 k.‒1499), zágrábi püspök (1465-től).
szócikk
l0Laki Túz Osvát Thúz Osvát
Frangepán István
(?‒1481), horvát, dalmát és szlavón bán.
szócikk
f0Frangepán István
Hynek (Podjebrád) Hinko; Hinco
(1452‒1492), cseh herceg, I. György cseh király fia, I. Mátyás magyar király sógora.
szócikk
h0Hynek (Podjebrád) Hinko; Hinco
Batthyány Mária Cziráky Antal Mózesné
(1783‒1840), grófnő, Cziráky Antal Mózes országbíró második felesége.
szócikk
b0Batthyány Mária Cziráky Antal Mózesné
Jurák Balázs Juracs
(16. sz.), 1593-ban Sziszek várának védője, (zágrábi kanonok?).
szócikk
j0Jurák Balázs Juracs
Fintics Mátyás
(?‒1593), zágrábi kanonok, 1593-ban Sziszek várának védőjeként az ostromban halt meg.
szócikk
f0Fintics Mátyás
Draskovics János (1550–1613) Draskovich
báró, hadvezér, horvát bán (1596‒1606), tárnokmester (1610‒1613).
szócikk
d0Draskovics János (1550–1613) Draskovich
Török István, enyingi
(1564–1618), királyi tanácsos, hadvezér, pápai várkapitány; Török Bálint unokája, az enyingi Török család benne halt ki.
szócikk
t0Török István, enyingi
Tahy István
(?‒1601), hadvezér, Belső-Szolnok vármegye főispánja (1601).
szócikk
t0Tahy István
Dersffy Ferenc Dersfy
(?‒1609?), hadvezér, főpohárnok (1608-tól), Sáros vármegyei főispán (1596‒1609).
szócikk
d0Dersffy Ferenc Dersfy
Thuróczy Benedek Turóczi
(?‒1616), katona, horvát-szlavón bán (1615‒1616).
szócikk
t0Thuróczy Benedek Turóczi
Forgách Zsigmond (1565–1621)
nógrádi főispán (1592–1621), főpohárnok, tárnokmester, országbíró, nádor (1618–1621); gróf Forgách Ádám (1601–1681) apja.
szócikk
f0Forgách Zsigmond (1565–1621)
Szeghegyi
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
s0Szeghegyi
Kerekes
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
k0Kerekes
Paradízi
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
p0Paradízi
Ligeti
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
l0Ligeti
Memi bég Mehmed; Gazi Memi
(?‒1593), szadzsákbég; a nevéhez kötődik a pécsi Memi pasa dzsámija.
szócikk
m0Memi bég Mehmed; Gazi Memi
Kurd bég Kurt
(16. sz.), török katona, Ferhád pasa fia, vulcitrini bég (1593 k.).
szócikk
k0Kurd bég Kurt
Juranics László
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
j0Juranics László
Jussuf aga
(16. sz.), török katona 1593 k. (?).
szócikk
j0Jussuf aga
Siklósi
(16. sz.), katona 1593 k. (?).
szócikk
s0Siklósi
Mehemed bég Mehemet
(16. sz.), hercegovinai török bég 1593 k.
szócikk
m0Mehemed bég Mehemet
Hasszán (pasa) Haszán
(16. sz.), szigetvári pasa (1538 k.).
szócikk
h0Hasszán (pasa) Haszán
Mike
(19. sz.), az Auróra szerzője (1827 k.).
szócikk
m0Mike
Tessedik Ferenc
(1800–1844), útirajzíró, ügyvéd.
szócikk
t0Tessedik Ferenc
Iszhák bég Ízsa-bég; Ishak Bey
(15. sz.), oszmán katona és kormányzó, 1414 és 1439 között Bosznia első mohamedán kormányzója.
szócikk
i0Iszhák bég Ízsa-bég; Ishak Bey
Csák Imre Csáky
(16. sz.), Hollókő várának kapitánya, 1552-ben ellenállás nélkül adta át a várat a töröknek.
szócikk
c0Csák Imre Csáky
Sághy András Száki; Zsáki; Saaghy Andor
(16. sz.), Hollókő várának védője (1552 k.).
szócikk
s0Sághy András Száki; Zsáki; Saaghy Andor
Rostopchine, Sophie Countess of Ségur
(1799–1874), orosz születésű francia írónő.
szócikk
r0Rostopchine, Sophie Countess of Ségur
S. Tézi
az Auróra azonosítatlan szerzője (1827 k.).
szócikk
s0S. Tézi
Kovács Tamás Kováts
(1799–1831), költő, hírlapíró, szerkesztő, ügyvéd, bölcsész és jogi doktor.
szócikk
k0Kovács Tamás Kováts
Almásy Amália Terézia
Végh Istvánné (1772 k.‒1827), grófnő, Végh István országbíró felesége.
szócikk
a0Almásy Amália Terézia
Paziazi Mihály P. M.
(1802–?), rumén származású, német anyanyelvű pesti ügyvéd, költő, fordító, az Auróra szerzője.
szócikk
p0Paziazi Mihály P. M.
Nicot, Jean
(1530‒1604), Franciaország portugáliai nagykövete, nevéből származik a dohány tudományos neve.
szócikk
n0Nicot, Jean
Pané, Ramon
(15. sz.), spanyol szerzetes, az első Amerikában írt úti beszámoló szerzője.
szócikk
p0Pané, Ramon
Báthory család, somlyói Báthoriak
erdélyi magyar nemesi, fejedelmi család.
szócikk
b0Báthory család, somlyói Báthoriak
M. M. Sz. gróf M. M.
(19. sz.), az Auróra szerzője (1828 k.); talán gróf székhelyi Mailáth Mária.
szócikk
m0M. M. Sz. gróf M. M.
Gruber, Johann Gottfried
(1774‒1851), német lexikográfus, író.
szócikk
g0Gruber, Johann Gottfried
Ersch, Johann Samuel
(1766‒1828), német lexikográfus, egyetemi tanár, könyvtáros.
szócikk
e0Ersch, Johann Samuel
Schlegel, August Wilhelm
(1767–1845), német kritikus, esztéta, műfordító; Friedrich Schlegel testvére.
szócikk
s0Schlegel, August Wilhelm
Astorga, Emanuele d’Astorga
(1680‒1757), itáliai zeneszerző.
szócikk
a0Astorga, Emanuele d’Astorga
Bühler, Franz
(1760‒1823), német zeneszerző.
szócikk
b0Bühler, Franz
Durante, Francesco
(1684–1755), itáliai zeneszerző.
szócikk
d0Durante, Francesco
Jommelli, Niccolò
(1714–1774), itáliai zeneszerző.
szócikk
j0Jommelli, Niccolò
Neukomm, Sigismund von
(1778–1858), osztrák zeneszerző, zongoraművész.
szócikk
n0Neukomm, Sigismund von
Palestrina, Giovanni Pierluigi da
(1525 k.–1594), itáliai zeneszerző.
szócikk
p0Palestrina, Giovanni Pierluigi da
Pergolesi, Giovanni Battista
(1710–1736), itáliai zeneszerző.
szócikk
p0Pergolesi, Giovanni Battista
Vogler, Georg Joseph
(1749–1814), német zeneszerző.
szócikk
v0Vogler, Georg Joseph
Winter, Peter
(1754–1825), német zeneszerző.
szócikk
w0Winter, Peter
Borisz (Árpád-ház) Borics
(1114 k.‒?), Kálmán király és felesége, Eufemia Vlagyimirovna hercegnő (1095–1116) fia; sikertelenül próbálta megszerezni a magyar trónt.
szócikk
b0Borisz (Árpád-ház) Borics
Koppány Kupa
(?‒997), magyar nemzetségfő.
szócikk
k0Koppány Kupa
Álmos (Árpád-ház) (1070 k.‒1129) Álmus
magyar herceg, Kálmán király öccse, II. (Vak) Béla király apja.
szócikk
a0Álmos (Árpád-ház) (1070 k.‒1129) Álmus
Vas Miklós
(16. sz.), lovas tiszt; Dobó István futára Eger 1552-es ostromakor.
szócikk
v0Vas Miklós
Pethő Gáspár Pető
(?–1561 után), lovas tiszt, birtokos nemes; a királyi sereg főhadnagyaként negyves lovassal vett részt Eger védelmében 1552-ben.
szócikk
p0Pethő Gáspár Pető
Zolthay István Zolthay; Zoltai
(1520 k.‒1573), huszártiszt, birtokos nemes; Eger várának 1552-es ostromakor főhadnagy, később Szendrő főkapitánya.
szócikk
z0Zolthay István Zolthay; Zoltai
Hegedűs István
(?‒1552), gyalogos hadnagy, Eger ostromakor árulásért kivégezték.
szócikk
h0Hegedűs István
Nyáry Lőrinc
(1517 k.–1563), a szolnoki vár kapitánya (1547‒1552), főispán, koronaőr.
szócikk
n0Nyáry Lőrinc
Figedy János Fügedy
(?‒1566), lovas tiszt, birtokos nemes, az egri vár védője 1552-ben, később egri várnagy.
szócikk
f0Figedy János Fügedy
Ulama bég Ulemán; Ulemanes
(16. sz.), boszniai bég (1541‒1547), Pozsega szandzsákbégje (1547‒1552).
szócikk
u0Ulama bég Ulemán; Ulemanes
Ormándy János
(16. sz.), lovas tiszt, az egri vár védője 1552-ben, zalai birtokos nemes.
szócikk
o0Ormándy János
Bay Ferenc (?‒1598 után)
lovas tiszt, Eger várának védője 1552-ben, később Erdőd, Krasznahorka, majd 1570-től Munkács várkapitánya és Bereg vármegye főispánja.
szócikk
b0Bay Ferenc (?‒1598 után)
Kamber Kámber; Camberes
(16. sz.), török katona, részt vett Eger 1552-es ostromában.
szócikk
k0Kamber Kámber; Camberes
Bolyky Tamás Bolyki
(?‒1552), gyalogos hadnagy, borsodi birtokos nemes; Eger védelmében 50 puskás parancsnokaként esett el.
szócikk
b0Bolyky Tamás Bolyki
I. Móric (Wettin-ház)
(1521‒1553), szász választófejedelem (1547-től).
szócikk
i0I. Móric (Wettin-ház)
Marius, Caius Gaius
(i. e. 157 k.‒i. e. 86), római hadvezér, politikus.
szócikk
m0Marius, Caius Gaius
Pozsgai János
(?‒1552), hadnagy, Eger 1552-es ostromában ágyúgolyótól halt meg.
szócikk
p0Pozsgai János
Gyulai György
(?‒1553), lovas tiszt, Eger ostromában 1552-ben megsebesült.
szócikk
g0Gyulai György
Zádornik Ambrus Zádovics; Zádor
(16. sz.), kassai gyalogos hadnagy, Eger várának védője 1552-ben.
szócikk
z0Zádornik Ambrus Zádovics; Zádor
Pálffy Fidél
(1788–1864), gróf, konzervatív politikus, Árva vármegye főispánja, a helytartótanács kamarása, szeptemvir, tárnokmester (1828‒1836), Pozsony vármegye főispáni helytartója (1828‒1832), kancellár (1836‒1838).
szócikk
p0Pálffy Fidél
Dőry Ernesztina Pálffy Fidélné
(1791–1861), grófnő, gróf Dőry Gábor és báró Eötvös Katalin lánya, gróf Pálffy Fidél felesége (1816-tól).
szócikk
d0Dőry Ernesztina Pálffy Fidélné
Vespasianus, Titus Flavius
(9–79) római császár 69-től.
szócikk
v0Vespasianus, Titus Flavius
Porsenna Porsena
(i. e. 6. sz.), etruszk király.
szócikk
p0Porsenna Porsena
Scaevola, Caius Mucius Gaius Mucius Cordus
(i. e. 6. sz.), római hős, valószínűleg mitikus alak, aki tűzbe tette a kezét hazájáért.
szócikk
s0Scaevola, Caius Mucius Gaius Mucius Cordus
III. Antiokhosz Megasz Nagy Antiokhosz; Antiochus
(i. e. 241 k.–i. e. 187), a Szeleukida Birodalom hatodik uralkodója.
szócikk
i0III. Antiokhosz Megasz Nagy Antiokhosz; Antiochus
Kossuth Lajos
(1802‒1894), kormányzó elnök.
szócikk
k0Kossuth Lajos
Batthyány Lajos
(1806‒1849), gróf, az első magyar miniszterelnök.
szócikk
b0Batthyány Lajos
Bitnicz Lajos Bittnicz
(1790–1871), római katolikus püspök, matematikus, akadémikus.
szócikk
b0Bitnicz Lajos Bittnicz
Setét Imre Setéth; Setétt
(19. sz.), huszárhadnagy, fordító (1830 k.).
szócikk
s0Setét Imre Setéth; Setétt
Tittel Pál
(1784–1831), csillagász, egyetemi tanár, római katolikus pap, akadémikus.
szócikk
t0Tittel Pál
Bartal György
(1785–1865), jogtörténész, ítélőmester, akadémikus.
szócikk
b0Bartal György
Károlyi család
magyar főnemes család.
szócikk
k0Károlyi család
Bene Ferenc
(1775–1858), orvos, egyetemi tanár, akadémikus.
szócikk
b0Bene Ferenc
Széchényi család
magyar grófi család.
szócikk
s0Széchényi család
Széchenyi Pál (1789–1871)
gróf, császári és királyi alezredes; Széchenyi István bátyja; második felesége gróf Zichy-Ferraris Emilia; az Akadémia alapítására 10 ezer forintot adományozott.
szócikk
s0Széchenyi Pál (1789–1871)
Gyula vezér
(9. sz.), Kézai Simon krónikája szerint a honfoglaló törzsfők egyike.
szócikk
g0Gyula vezér
Holubár
(16. sz.), német lovag, akit I. Mátyás király párviadalban legyőzött (Galotto Marzio szerint).
szócikk
h0Holubár
Toldi Miklós
(1320 k.‒1390), vitéz, zsoldos alvezér, ispán.
szócikk
t0Toldi Miklós
Kapuy Károly
költő, színműíró (1829 k.).
szócikk
k0Kapuy Károly
I. Lipót (Habsburg) Leopold
(1640–1705), német-római császár (1658–1705) és magyar király (1657–1705).
szócikk
i0I. Lipót (Habsburg) Leopold
Szodoray Boldizsár
(18. sz.), szatmári birtokos.
szócikk
s0Szodoray Boldizsár
Szirmay Klára
(18. sz.), Szirmay István (1723 k.) lánya.
szócikk
s0Szirmay Klára
Szirmay család
magyar bárói, grófi és nemesi család.
szócikk
s0Szirmay család
Szirmay István (1723 k.)
Szirmay György (1692 k.) fia, Szirmay Ilona féltestvére, Szirmay Klára apja.
szócikk
s0Szirmay István (1723 k.)
Szirmay György (1692 k.)
Bay Mária, majd Mikolai Judit férje, Szirmay István (1723 k.) és Ilona apja.
szócikk
s0Szirmay György (1692 k.)
Mikolai Judit Szirmay Györgyné
Szirmay György (1692 k.) második felesége, Szirmay Ilona anyja.
szócikk
m0Mikolai Judit Szirmay Györgyné
Szirmay Ilona
(18. sz.), Szirmay György (1692 k.) és Mikolai Judit lánya, Szirmay István (1723 k.) testvére; 1717-ben tatár (török) fogságba került, ahonnan 1724-ben váltották ki.
szócikk
s0Szirmay Ilona
Savoyai Jenő Eugène de Savoie-Carignan; François Eugène de Savoie; Eugen von Savoyen; Eugénius Szabaudiai herceg
(1663–1736), francia származású tábornagy, császári főparancsnok.
szócikk
s0Savoyai Jenő Eugène de Savoie-Carignan; François Eugène de Savoie; Eugen von Savoyen; Eugénius Szabaudiai herceg
Ali nagyvezér Silâhdâr Ali
(?‒1716), török hadvezér, a péterváradi csatában esett el.
szócikk
a0Ali nagyvezér Silâhdâr Ali
Bagossy László Bagosy; Bagosi
(?‒1738 után), a Szatmár vármegyei hajdúk parancsnoka, alispán (1724–1727, 1734–1738); 1717-ben az ő vezetésével győzték le a krími tatárokat; Bagossy Zsuzsanna apja.
szócikk
b0Bagossy László Bagosy; Bagosi
Babocsay (1717 k.)
alispán (?).
szócikk
b0Babocsay (1717 k.)
III. Mihály (Racoviță) Rakovicza Mihály; Mihai Racoviță
(1660 k.‒1744), moldvai fejedelem (1703‒1705, 1707‒1709, 1716‒1726).
szócikk
i0III. Mihály (Racoviță) Rakovicza Mihály; Mihai Racoviță
György, Sárkányölő, Szent
(?‒296‒303 között), katona, keresztény vértanú.
szócikk
g0György, Sárkányölő, Szent
Gaál György
(1783‒1855), író, mesekutató, könyvtáros.
szócikk
g0Gaál György
Mundziuch Mundzuk; Mundzsuk; Bendeguz
(4‒5. század), hun nagyfejedelem, Attila apja a krónikás hagyomány szerint (a Bendeguz névalak elíráson alapul).
szócikk
m0Mundziuch Mundzuk; Mundzsuk; Bendeguz
Cecília, Szent Caecilia; Cicelle
(3. sz.), római vértanú, a szent zene védőszentje.
szócikk
c0Cecília, Szent Caecilia; Cicelle
Fábián Gábor (írói álneve: Nőzséri; Nőzséry)
(1795‒1877), író, fordító, ügyvéd, országgyűlési képviselő, akadémikus; Fábián József lelkész fia.
szócikk
f0Fábián Gábor (írói álneve: Nőzséri; Nőzséry)
Scott, Walter
(1771–1832), skót költő, író.
szócikk
s0Scott, Walter
Irving, Washington
(1783‒1859), amerikai író; 1815-től Európában tartózkodott.
szócikk
i0Irving, Washington
Varro, Marcus Terentius Váró
(i. e. 116‒i. e. 27), római író, költő, polihisztor.
szócikk
v0Varro, Marcus Terentius Váró
Aurelianus, Lucius Domitius
(214–275), római császár 270-től.
szócikk
a0Aurelianus, Lucius Domitius
Izajás Izaiás; Isaias
(i. e. 740 k.), ószövetségi próféta.
szócikk
i0Izajás Izaiás; Isaias
I. Nikomédész Nicomedes
(?–i. e. 255), bithüniai (ma Törökország része) király.
szócikk
i0I. Nikomédész Nicomedes
Petronius Arbiter
(?–66), római író.
szócikk
p0Petronius Arbiter
Fabius Maximus (Allobrogicus), Quintus
(i. e. 120 k.), római hadvezér, konzul.
szócikk
f0Fabius Maximus (Allobrogicus), Quintus
X. Károly (Bourbon) Artois grófja
(1757–1836), Artois grófja, francia király (1824–1830 között).
szócikk
x0X. Károly (Bourbon) Artois grófja
Zichy-Ferraris Emilia Széchenyi Pálné
(1803–1866), grófnő, gróf Széchenyi Pál (1789–1871) második felesége.
szócikk
z0Zichy-Ferraris Emilia Széchenyi Pálné
Zrínyi Péter
(1621‒1671), gróf, költő, hadvezér, horvát-szlavón bán (1665‒1671); Zrínyi Miklós (1620–1664) testvére, Frangepán Anna Katalin férje (1641-től), Zrínyi Ilona apja.
szócikk
z0Zrínyi Péter
Frangepán Anna Katalin Ana Katarina Frankopan; Zrínyi Péterné
(1625?‒1673), grófnő, író, mecénás, gróf Zrínyi Péter felesége, Zrínyi Ilona anyja.
szócikk
f0Frangepán Anna Katalin Ana Katarina Frankopan; Zrínyi Péterné
Caprara, Aeneas Sylvius Enea Silvio de Caprara
(1631‒1701), olasz gróf, császári tábornok, az Udvari Haditanács alelnöke.
szócikk
c0Caprara, Aeneas Sylvius Enea Silvio de Caprara
Rákóczi Julianna Borbála Aspremont Ferdinándné
(1672‒1717), I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona lánya, II. Rákóczi Ferenc testvére; férje a magyar nemességet nyert Ferdinand Gobert Aspremont gróf.
szócikk
r0Rákóczi Julianna Borbála Aspremont Ferdinándné
Rákóczi Erzsébet (?‒1688)
I. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona lánya, II. Rákóczi Ferenc testvére; gyermekkorban halt meg.
szócikk
r0Rákóczi Erzsébet (?‒1688)
Zrínyi János Antal Boldizsár (tévesen: Zrínyi Péter)
(1651?–1703), Zrínyi Péter és Frangepán Anna Katalin fia; I. Lipót neveltette, 1684-ben a császár hűtlenség vádjával elfogatta és élete végéig börtönbe záratta; a család utolsó sarja volt.
szócikk
z0Zrínyi János Antal Boldizsár (tévesen: Zrínyi Péter)
Zrínyi Auróra Veronika
(1658?–1735), apáca; Zrínyi Péter és Frangepán Anna Katalin lánya.
szócikk
z0Zrínyi Auróra Veronika
Zrínyi Judit Petronella
(1652–1699), apáca, az zágrábi klarisszák apátnője (1696); Zrínyi Péter és Frangepán Anna Katalin lánya.
szócikk
z0Zrínyi Judit Petronella
Frangepán Ferenc Kristóf Fran Krsto Frankopan
(1643–1671), gróf, Frangepán Anna Katalin öccse, Zrínyi Péter sógora; felségsértés vádjával halálra ítélték és lefejezték.
szócikk
f0Frangepán Ferenc Kristóf Fran Krsto Frankopan
Tattenbach, Hans Erasmus
(1631‒1671), bajor gróf, stájerországi helytartótanácsos; felségsértés vádjával halálra ítélték és lefejezték.
szócikk
t0Tattenbach, Hans Erasmus
Starhemberg, Heinrich Ernst Rüdiger
(1638–1701), osztrák gróf, császári tábornok, 1670-ben a tokaji vár kapitánya.
szócikk
s0Starhemberg, Heinrich Ernst Rüdiger
Kiss Imre (1631‒1705) Kis Imre; (tévesen: Kis Péter)
jezsuita szerzetes, II. Rákóczi Ferenc nevelője, Báthory Zsófia végrendeletének végrehajtója.
szócikk
k0Kiss Imre (1631‒1705) Kis Imre; (tévesen: Kis Péter)
Forgách Miklós (1672 k.) Forgács
köznemes, a kuruc sereg egyik vezetője 1672-ben.
szócikk
f0Forgách Miklós (1672 k.) Forgács
Ispán Ferenc
(1672 k.), köznemes, a kuruc sereg egyik vezetője 1672-ben.
szócikk
i0Ispán Ferenc
Thököly István Tököli
(1623–1670), gróf, Árva vármegye főispánja, Árva, Likava és Késmárk várának ura; Thököly Imre apja.
szócikk
t0Thököly István Tököli
Sebestyén András
(?‒1683), szkardonai, majd erdélyi választott püspök (1678, 1679); 1682-től Thököly Imre híve.
szócikk
s0Sebestyén András
Teleki Anna Apafi Miklósné; Kemény Jánosné
(1662 előtt‒?), grófnő, Teleki Mihály erdélyi kancellár lánya; 1676-tól 1679-ig Apafi Miklós, majd báró Kemény János felesége, a két házassága között Thököly Imre jegyese.
szócikk
t0Teleki Anna Apafi Miklósné; Kemény Jánosné
Apafi Miklós
(?‒1679), a fejedelmi család tagja, Teleki Anna férje 1676-tól.
szócikk
a0Apafi Miklós
Saponara, Philipp Sanseverino
(17. sz.), császári alezredes, a Scherffenberg-ezred és a sárospataki vár parancsnoka (1683-ig).
szócikk
s0Saponara, Philipp Sanseverino
Glavics Miklós Glávics
(17. sz.), 1694-ben Thököly Imre szolgálatában lévő dalmát nemes.
szócikk
g0Glavics Miklós Glávics
Révérend, Dominique
(1648‒1734), francia abbé, diplomata.
szócikk
r0Révérend, Dominique
Cserei Mihály
(1667 vagy 1668‒1756), erdélyi történetíró, krónikáját császárpárti időszakában írta.
szócikk
c0Cserei Mihály
Kara Musztafa Caramusztafa
(1634 vagy 1635–1683), oszmán-török nagyvezír.
szócikk
k0Kara Musztafa Caramusztafa
Thököly Mária Pethő Lászlóné; Nádasdy Istvánné; Tournon János Henrikné
(1656‒1695 után), grófnő, Thököly Imre testvére; második férje, gróf Nádasdy István 1686-ban halt meg.
szócikk
t0Thököly Mária Pethő Lászlóné; Nádasdy Istvánné; Tournon János Henrikné
Absolon Dániel, Lilienberg Absalon
(1640-es évek‒1701 k.), diplomata, 1682-től Thököly Imre, 1688-tól a császár szolgálatában állt.
szócikk
a0Absolon Dániel, Lilienberg Absalon
Radics András
(1640 k.‒1710), Thököly Imre szolgálatában Munkács várkapitánya 1685‒1688 között, 1704-től II. Rákóczi Ferenc híve, kassai parancsnok, brigadéros.
szócikk
r0Radics András
Klobusiczky Ferenc (?–1717)
báró (1695-től), 1682-től zempléni alispán, Thököly Imre híve, majd a császár pártjára állt és az elkobzott Rákóczi-birtokok igazgatója lett, 1704-ben ismét csatlakozott a kurucokhoz.
szócikk
k0Klobusiczky Ferenc (?–1717)
Kollonich Lipót Károly Kolonich
(1631‒1707), esztergomi érsek, bíboros, az Udvari Haditanács tagja, a Magyar Kamara elnöke.
szócikk
k0Kollonich Lipót Károly Kolonich
Aspremont-Reckheim, Ferdinand-Gobert
(1643‒1708), reckheimi gróf, császári altábornagy, Rákóczi Julianna férje 1691-től.
szócikk
a0Aspremont-Reckheim, Ferdinand-Gobert
Aspremont család Aspermont
birodalmi grófi család, amelynek egyik ága magyar honosságot nyert; a magyar ág utolsó fiú utódja, Aspremont János Gobert 1819-ben halt meg.
szócikk
a0Aspremont család Aspermont
Heister, Sigbert
(1646–1718), osztrák gróf, császári tábornagy.
szócikk
h0Heister, Sigbert
Benier (?)
18. sz.), francia teológus, matematikus (?).
szócikk
b0Benier (?)
Zöld Márton Zöld Marci
(1791 k.‒1816), nemes származású személy, 6 évet ült a nagyváradi börtönben, majd katonának adták, megszökött és betyárnak állt; felakasztották.
szócikk
z0Zöld Márton Zöld Marci
Kovács Pál
(1808‒1886), író, orvos, az Akadémia levelező tagja, a Kisfaludy-társaság rendes tagja.
szócikk
k0Kovács Pál
Byron, George Gordon Noel
(1788–1824), angol költő.
szócikk
b0Byron, George Gordon Noel
Sulpicia
(i. sz. 1. sz.), római költőnő.
szócikk
s0Sulpicia
Warens, Françoise-Louise de Françoise-Louise de la Tour
(1699–1762), francia-svájci bárónő, Jean-Jacques Rousseau szerelme és támogatója.
szócikk
w0Warens, Françoise-Louise de Françoise-Louise de la Tour
Pintér Endre Pintér András
(1796‒1877), író, népdalgyűjtő, premontrei kanonok, gimnáziumi igazgató.
szócikk
p0Pintér Endre Pintér András
Sz. T. (írói álnév)
az Auróra szerzője (1830 k.).
szócikk
s0Sz. T. (írói álnév)
R. (írói álnév)
az Auróra szerzője (1830 k.).
szócikk
r0R. (írói álnév)
Zotmund búvár Kund
(9. sz.), a Képes krónika szerint magyar búvár, aki 1052-ben III. Henrik német császár hajóhadát Pozsonynál elsüllyesztette.
szócikk
z0Zotmund búvár Kund
III. Henrik (Száli-ház)
(1017–1056), német király (1039-től haláláig), német-római császár (1046-tól haláláig).
szócikk
i0III. Henrik (Száli-ház)
Otrágyi
az Auróra szerzője (1830 k.).
szócikk
o0Otrágyi
Tarló János
(15‒16. sz.), lengyel gróf (1515 k.) (?).
szócikk
t0Tarló János
Batthyány Ferenc (1497–1566)
főlovászmester, Vas vármegye főispánja, horvát bán; Batthyány Boldizsár fia.
szócikk
b0Batthyány Ferenc (1497–1566)
Batthyány Boldizsár
(1452 k.‒1519), alországbíró; Batthyány Ferenc (1497–1566) apja.
szócikk
b0Batthyány Boldizsár
Sikorszky Katalin Sikorski (?)
(16. sz.), lengyel nemes (?).
szócikk
s0Sikorszky Katalin Sikorski (?)
Sikorszky Sikorski (?)
(16. sz.), lengyel nemes (?).
szócikk
s0Sikorszky Sikorski (?)
Mailáth György (1786–1861) Majláth
gróf, főispán, a királyi tábla elnöke, országbíró.
szócikk
m0Mailáth György (1786–1861) Majláth
Uzovics Karolina Lucia Franciska Uzovich; Mailáth Györgyné
(1793–1856), Mailáth György (1786–1861) országbíró felesége.
szócikk
u0Uzovics Karolina Lucia Franciska Uzovich; Mailáth Györgyné
Ségur, Louis Philippe
(1753–1830) francia diplomata és historikus.
szócikk
s0Ségur, Louis Philippe
Kind, Johann Friedrich
(1768–1843), német író.
szócikk
k0Kind, Johann Friedrich
Coigny
francia lovag (?).
szócikk
c0Coigny
Biasz
(i. e. 6. sz.), a hét ókori görög bölcs egyike.
szócikk
b0Biasz
Boétie, Étienne de La
(1530–1563), francia író, politikus, filozófus.
szócikk
b0Boétie, Étienne de La
Timon Athéni Timon
(i. e. 5. sz.), embergyűlöletéről híres gazdag athéni férfi.
szócikk
t0Timon Athéni Timon
Diderot, Denis
(1713–1784), francia filozófus, író.
szócikk
d0Diderot, Denis
Laelius, Gaius
(i. e. 235 k.‒i. e. 160 k.), római hadvezér, politikus, Scipio Africanus barátja.
szócikk
l0Laelius, Gaius
Sully Maximilien de Béthune, duc de Sully
(1559–1641), francia államférfi, IV. Henrik francia király barátja és tanácsadója.
szócikk
s0Sully Maximilien de Béthune, duc de Sully
Lucilius Iunior
(1. század), költő, Nero uralkodása idején Szicília helytartója, Seneca barátja és levelezőpartnere.
szócikk
l0Lucilius Iunior
IV. László (Árpád-ház) Kun László
(1262‒1290), magyar király 1272-től.
szócikk
i0IV. László (Árpád-ház) Kun László
Egyed
(13. sz.), Pozsony vármegyei (fő)ispán, tárnokmester (1270‒1272).
szócikk
e0Egyed
Oldamur
(13. sz.), magyarországi lázadó kun vezér, akit IV. László 1282-ben (vagy 1280-ban) győzött le.
szócikk
o0Oldamur
Ágnes (Habsburg)
(1281‒1364), magyar királyné, Habsburg Albert lánya, III. András király második felesége (1296-tól).
szócikk
a0Ágnes (Habsburg)
I. Basarab Bazarad
(1280 előtt‒1352), havasalföldi vajda.
szócikk
i0I. Basarab Bazarad
Székács József
(1809‒1876), műfordító, költő.
szócikk
s0Székács József
Fogarasi János Fogarasy
(1801‒1878), költő, szótáríró, jogász, bíró, akadémikus.
szócikk
f0Fogarasi János Fogarasy
Spissich János Spisits; Spisics
(1745–1804), Zala vármegyei alispán, országgyűlési követ.
szócikk
s0Spissich János Spisits; Spisics
Sz. Á. (írói álnév)
az Auróra szerzője (1831 k.).
szócikk
s0Sz. Á. (írói álnév)
N. (szerzői monogram?)
az Auróra szerzője (1831.).
szócikk
n0N. (szerzői monogram?)
Draskovics Mária Euzébia Draskovich; Zrínyi Miklósné; Viola
(1630‒1650), Zrínyi Miklós (1620–1664) első felesége (1646-tól), a Zrínyi-versek Violája.
szócikk
d0Draskovics Mária Euzébia Draskovich; Zrínyi Miklósné; Viola
Batthyány Vince
(1772–1827), gróf, az udvari kancellária tanácsosa, Hont, majd Esztergom vármegye főispánja, illetve főispáni helytartója; német nyelvű útleírások szerzője; Batthyány József György fia.
szócikk
b0Batthyány Vince
Beudant, François Sulpice
(1787–1850), francia mineralógus, geológus, egy magyarországi útirajz írója.
szócikk
b0Beudant, François Sulpice
Lancaster, Joseph Lancester
(1778–1838), angol kvéker reformpedagógus, ingyenes népiskolák alapítója.
szócikk
l0Lancaster, Joseph Lancester
Bell, Andrew
(1753‒1832), skót anglikán pap, pedagógus, iskolaalapító.
szócikk
b0Bell, Andrew
McAdam, John Loudon Mac-Adam
(1756‒1836), skót mérnök, a makadámút feltalálója.
szócikk
m0McAdam, John Loudon Mac-Adam
Clapperton, Hugh
(1788–1827), skót tengerésztiszt, felfedező, útirajzíró.
szócikk
c0Clapperton, Hugh
Aldini, Giovanni
(1762–1834), olasz fizikus.
szócikk
a0Aldini, Giovanni
Herz, Henri
(1803–1888), osztrák zeneszerző és zongorista.
szócikk
h0Herz, Henri
Beszédes József
(1787–1852), vízépítő mérnök, akadémikus.
szócikk
b0Beszédes József
Keglevich Gábor
(1784–1854), gróf, Nógrád vármegyei főispán (1827‒1848), koronaőr (1831‒1842), a Magyar Királyi Kamara alelnöke, majd elnöke (1832/1836‒1842), főtárnokmester (1842‒1848); a Magyar Tudós Társaság igazgatósági tagja (1830).
szócikk
k0Keglevich Gábor
Sándor Matild Keglevich Gáborné
(1798‒1843), grófnő, Sándor Móric testvére, gróf Keglevich Gábor felesége.
szócikk
s0Sándor Matild Keglevich Gáborné
Koháry István (1649–1731)
báró, 1685-től gróf, költő, Hont vármegyei főispán, füleki kapitány, császári altábornagy, országbíró (1714-től haláláig).
szócikk
k0Koháry István (1649–1731)
Pfeffel, Johann Andreas
(1674–1748), német rézmetsző művész; Bécsben, majd Augsburgban dolgozott.
szócikk
p0Pfeffel, Johann Andreas
Ilona (Vukanović-ház)
(1109 után‒1146 után), magyar királyné, II. (Vak) Béla felesége (1831-től).
szócikk
i0Ilona (Vukanović-ház)
Pered (1132 k.)
II. Béla király oldalán részt vett az 1132-es Sajó menti csatában (?).
szócikk
p0Pered (1132 k.)
Márk (1136 k.)
II. Béla király orosz híve (?).
szócikk
m0Márk (1136 k.)
Lámpért (1136 k.)
II. Béla király híve (?).
szócikk
l0Lámpért (1136 k.)
Koháry István (1616‒1664)
báró, Hont vármegyei főispán, füleki kapitány, császári altábornagy; Koháry István (1649–1731) apja.
szócikk
k0Koháry István (1616‒1664)
III. Ince Lothar de Segni
(1160/61‒1216), pápa 1198-tól.
szócikk
i0III. Ince Lothar de Segni
XI. Ince Benedetto Odescalchi
(1611‒1689), pápa 1676-tól haláláig
szócikk
x0XI. Ince Benedetto Odescalchi
Auria János Doria
(1686 k.), császári hadvezér.
szócikk
a0Auria János Doria
Bercsényi Miklós
(1665–1725), gróf, kuruc főgenerális.
szócikk
b0Bercsényi Miklós
Pálffy Miklós
(1657–1732), gróf, nádor (1714‒1732), császári tábornagy.
szócikk
p0Pálffy Miklós
Széchy család Szécsi
magyar nemesi család.
szócikk
s0Széchy család Szécsi
Bethlen István Betlen
(1606–1632), gróf, nagyváradi főkapitány, bihari főispán, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem unokaöccse, Széchy Anna Mária férje 1627-től.
szócikk
b0Bethlen István Betlen
Richter, Jean Paul
(1763–1825), német író.
szócikk
r0Richter, Jean Paul
Tarnai György
az Aurora szerzője (1832 k.).
szócikk
t0Tarnai György
Gaál József Gaal
(1811–1866), költő, akadémikus (l., 1837), a Kisfaludy Társaság tagja (1841); 1826-tól pesti joghallgató, 1848-ban szatmári főjegyző; apja a Károlyi család gazdatisztje volt.
szócikk
g0Gaál József Gaal
Palocsay Tivadar
(1809–1835), báró, költő; Palocsay Ferdinánd fia.
szócikk
p0Palocsay Tivadar
Thompson (spanyol asszony)
1830 k. (?).
szócikk
t0Thompson (spanyol asszony)
Scribe, Eugéne
(1791–1861), francia színműíró.
szócikk
s0Scribe, Eugéne
Borromeo, Renato
(17. sz.?) az itáliai nemes Borromeo család tagja, birtokközpontja a Maggiore-tó környékén volt.
szócikk
b0Borromeo, Renato
Borromeo, Vitaliano
(17. sz.?) az itáliai nemes Borromeo család tagja, birtokközpontja a Maggiore-tó környékén volt.
szócikk
b0Borromeo, Vitaliano
Borromeo család
itáliai nemesi család.
szócikk
b0Borromeo család
Carracci család
itáliai festőcsalád a 16‒17. században.
szócikk
c0Carracci család
Giordano, Luca
(1634–1705), olasz festő és rézmetsző.
szócikk
g0Giordano, Luca
Procaccini, Giulio Cesare
(1574–1625), olasz festő.
szócikk
p0Procaccini, Giulio Cesare
Veronese, Paolo
(1528–1588), olasz festő.
szócikk
v0Veronese, Paolo
Károly, Borromei, Szent Carolus Boromeus; Boromus
(1538–1584), milánói érsek, bíboros.
szócikk
k0Károly, Borromei, Szent Carolus Boromeus; Boromus
Zanella, Siro
(17. sz.), olasz szobrász.
szócikk
z0Zanella, Siro
Falconi, Bernardo
(1620 k.‒1696), olasz szobrász.
szócikk
f0Falconi, Bernardo
I. Rudolf (Habsburg)
(1218–1291), német–római császár (1273–1291), a Habsburg-dinasztia hatalmának megalapítója.
szócikk
i0I. Rudolf (Habsburg)
Eltz Imre
(1771–1844), gróf, császári-királyi kamarás, tanácsos, spanyol követ, Szerém vármegye főispánja; második felesége gróf Somogyi Mária (1821-től).
szócikk
e0Eltz Imre
Somogyi Mária Eltz Imréné
(1795‒1864), grófnő, Somogyi János alkancellár lánya, gróf Eltz Imre második felesége 1821-től.
szócikk
s0Somogyi Mária Eltz Imréné
I. Rómanosz Lekapénosz
(871–948), a Bizánci Birodalom császára 920-tól 944-ig.
szócikk
i0I. Rómanosz Lekapénosz
II. Pál Pietro Barbo
(1418‒1471), pápa 1464-től.
szócikk
i0II. Pál Pietro Barbo
Madách László Madács
?‒1521 előtt), nógrádi birtokos nemes, I. Mátyás király vitéze (1470 k.).
szócikk
m0Madách László Madács
Szénás László
(15. sz.), csejtei várnagy (1465 k.).
szócikk
s0Szénás László
Manó Pál
lóversenyző, 1828-ban ő nyerte meg a pesti lóversenyt.
szócikk
m0Manó Pál
Tieck, Ludwig
(1773–1853), német költő, író, műfordító.
szócikk
t0Tieck, Ludwig
Kilián György (1805‒1877)
pesti nyomdász, könyvkereskedő és -kiadó, 1832-től indította meg vállalkozásait; idősebb Kilián György nyomdász fia.
szócikk
k0Kilián György (1805‒1877)
Nogarola Teréz Nogarolla; Therese von Nogarola; Apponyi Antalné
(1790–1874), itáliai származású grófnő, gróf Apponyi Antal felesége 1808-tól.
szócikk
n0Nogarola Teréz Nogarolla; Therese von Nogarola; Apponyi Antalné
II. Nabukodonozor Nabú-kudurri-uszur; Nebukadnezár; Nabugodonozor
(i. e. 605 előtt–562), babilóniai király.
szócikk
i0II. Nabukodonozor Nabú-kudurri-uszur; Nebukadnezár; Nabugodonozor
I. Oszmán Hódító
(1259–1326), az Oszmán Birodalom alapítója és első uralkodója 1299-től.
szócikk
i0I. Oszmán Hódító
Othmán Oszmán
(573 k.‒656), kalifa, Mohamed próféta veje.
szócikk
o0Othmán Oszmán
I. Szelim Selim
(1470–1520), oszmán szultán 1512-től, I. Szulejmán apja, elfogalta Szíriát és Egyiptomot is.
szócikk
i0I. Szelim Selim
Dzsingisz kán Dsingischán; Dsingischkan
(1162–1227), az első mongol nagykán.
szócikk
d0Dzsingisz kán Dsingischán; Dsingischkan
Timur Lenk Tamerlan; Timur Lang
(1336–1405), mongol-török fejedelem.
szócikk
t0Timur Lenk Tamerlan; Timur Lang
Vajda Péter
(1808‒1846), költő, író, publicista; jobbágycsaládból származott, Vajda János költő rokona.
szócikk
v0Vajda Péter
Ariston
(i. e. 5. sz.), athéni arisztokrata, Platón apja.
szócikk
a0Ariston
I. Leónidasz Leonidas
(i. e. ?‒i. e. 480), spártai király.
szócikk
i0I. Leónidasz Leonidas
Kórógyi János Korógyi; Korog
(?‒1456?), több vármegye főispánja, macsói bán (1448‒1456).
szócikk
k0Kórógyi János Korógyi; Korog
Giskra János Jan Jiškra; Jiszkra
(?‒1468 után), cseh-morva zsoldosvezér.
szócikk
g0Giskra János Jan Jiškra; Jiszkra
Uhland, Johann Ludwig
(1787–1862), német költő, politikus.
szócikk
u0Uhland, Johann Ludwig
Schubert, Franz
(1797–1828), osztrák zeneszerző.
szócikk
s0Schubert, Franz
Csató Pál
(1804‒1841), író, színműíró, újságíró.
szócikk
c0Csató Pál
Kunoss Endre (Bústavi Zoltán; írói név)
(1811‒1844), költő, ügyvéd.
szócikk
k0Kunoss Endre (Bústavi Zoltán; írói név)
Margit, Szent (Árpád-ház)
(1242‒1270), IV. Béla király lánya.
szócikk
m0Margit, Szent (Árpád-ház)
Schillerné (1792 k.)
színésznő (?).
szócikk
s0Schillerné (1792 k.)
Marczibányi István
(1752–1810), mecénás, a Marczibányi-díj alapítója, műgyűjtő, Csanád vármegye alispánja, udvari tanácsos.
szócikk
m0Marczibányi István
Hild József
(1789–1867) építész.
szócikk
h0Hild József
Pollack Mihály Pollak
(1773–1855), építész.
szócikk
p0Pollack Mihály Pollak
Palladio, Andrea
(1508–1580), észak-itáliai építész.
szócikk
p0Palladio, Andrea
Sansovino, Jacopo
(1486–1570), olasz szobrász és építész.
szócikk
s0Sansovino, Jacopo
Marczibányi Márton
(1785‒1834), Szerém vármegye országgyűlési követe, nagybirtokos, pesti polgár.
szócikk
m0Marczibányi Márton
Kupetzky, Johann Kupeczky János
(1667–1740) cseh festő, dolgozott II. Rákóczi Ferenc és VI. Károly császár udvarában, továbbá Rómában, Bécsben és Nürnbergben is.
szócikk
k0Kupetzky, Johann Kupeczky János
Mányoki Ádám
(1673–1757), barokk festő, II. Rákóczi Ferenc udvari arcképfestője.
szócikk
m0Mányoki Ádám
Rumbach Sebestyén Rombach
(1764‒1844), pesti tisztifőorvos, az első fővárosi tisztasági fürdő alapítója.
szócikk
r0Rumbach Sebestyén Rombach
Coriolanus, Caius Martius Gnaeus Marcius Coriolanus
(i. e. 5. sz.), római hadvezér.
szócikk
c0Coriolanus, Caius Martius Gnaeus Marcius Coriolanus
Szabó József (1834 k.)
az Aurora szerzője.
szócikk
s0Szabó József (1834 k.)
Pálffy (15. század)
(?)
szócikk
p0Pálffy (15. század)
Kerecsényi (15. sz.)
magyar vitéz (?).
szócikk
k0Kerecsényi (15. sz.)
Kosztolányi (15. sz.)
magyar vitéz (?).
szócikk
k0Kosztolányi (15. sz.)
Csónakosi (15. sz.)
magyar vitéz (?).
szócikk
c0Csónakosi (15. sz.)
Pálóczi Miklós
(15. sz.), magyar vitéz (?).
szócikk
p0Pálóczi Miklós
Islaim (15. sz.)
török tiszt (?).
szócikk
i0Islaim (15. sz.)
Kucsuk (15. sz.)
török tiszt (?).
szócikk
k0Kucsuk (15. sz.)
Mehemed basa
(15. sz.) török tiszt (?).
szócikk
m0Mehemed basa
Imur (15. sz.)
krími tatár-török katona (?).
szócikk
i0Imur (15. sz.)
Ali (1479 k.)
Ali bég (Ali Kodzsa) fia (?).
szócikk
a0Ali (1479 k.)
Luka József Erdélyi József
magyar huszár, aki 1547-ben fogságba ejtette János Frigyes szász választófejedelmet.
szócikk
l0Luka József Erdélyi József
II. Illés Iliaș; Illyés
(1531‒1562), moldvai fejedelem (1546‒1551); 1551-ben iszlám hitre tért és lemondott a trónról.
szócikk
i0II. Illés Iliaș; Illyés
Arszlán bég Arslan pasa
(?‒1566), budai szandzsákbég (1552 k.), majd 1565-tól budai pasa.
szócikk
a0Arszlán bég Arslan pasa
Nagy Lukács Nagy Lajos (névtévesztés)
(?‒1564 után), gyalogos tizedes, 1552-ben Eger védője, 1564-ben egri százados.
szócikk
n0Nagy Lukács Nagy Lajos (névtévesztés)
Dionüsziosz Dionysius; Diénes; Szirakúzai Dionüsziosz; Szyrakúzi Diónyziusz
(i. e. 432 k.–i. e. 367), görög türannosz, költő; a hagyomány szerint költői sikereit is zsarnoki hatalmával nyerte el, a verseit kritizáló Philoxenoszt száműzte és Platónt rabszolgának adatta el.
szócikk
d0Dionüsziosz Dionysius; Diénes; Szirakúzai Dionüsziosz; Szyrakúzi Diónyziusz
Garay János
(1812‒1853), író.
szócikk
g0Garay János
Polübiosz Polybius
(i. e. 200 k.‒i. e. 120 k.), görög történetíró.
szócikk
p0Polübiosz Polybius
Caracalla Marcus Aurelius Antoninus
(188‒217), római császár.
szócikk
c0Caracalla Marcus Aurelius Antoninus
Brutus, Lucius Junius Iunius
(i. e. 6. sz.), a Római Köztársaság alapítója és egyik első consulja a történeti hagyomány szerint.
szócikk
b0Brutus, Lucius Junius Iunius
Tarquinius Superbus, Lucius Tarquín
(?–i. e. 495 k.), az ókori Római Királyság utolsó uralkodója (i. e. 535‒509) a történeti hagyomány szerint.
szócikk
t0Tarquinius Superbus, Lucius Tarquín
Minucius Augurinus, Publius
(i. e. 5. sz.), római consul i. e. 492-ben.
szócikk
m0Minucius Augurinus, Publius
Sicinius Bellutus, Lucius Vellutus
(i. e. 5. sz.), Róma egyik első tribunusa (i. e. 493.).
szócikk
s0Sicinius Bellutus, Lucius Vellutus
Spurius Icilius
(i. e. 5. sz.), római tribunus (i. e. 493, 481, 470), plebejus aedilis (i. e. 494).
szócikk
s0Spurius Icilius
Gelon
(?‒i. e. 478), Szicília türannisza.
szócikk
g0Gelon
Tullus Hostilius
(?–i. e. 640 k.), az ókori Róma harmadik királya (i. e. 672‒640) a történeti hagyomány szerint.
szócikk
t0Tullus Hostilius
Veturia Volumnia; Vergilia
(i. e. 5. sz.), a római Coriolanus anyja.
szócikk
v0Veturia Volumnia; Vergilia
Cominius Auruncus, Postumus
(i. e. 5‒6. sz.), római consul.
szócikk
c0Cominius Auruncus, Postumus
Dionüsziosz Halikarnasszeusz Dionysios; Halikarnasszoszi
(i. e. 1. sz.‒i. e. 8 k.), görög szónok, történetíró.
szócikk
d0Dionüsziosz Halikarnasszeusz Dionysios; Halikarnasszoszi
Appius Claudius Crassus
(i. e. 5. sz.), római szenátor, consul (i. e. 451).
szócikk
a0Appius Claudius Crassus
Decius, Marcus
(i. e. 5. sz.), római tribunus (i. e. 491).
szócikk
d0Decius, Marcus
Servius Tullius
(i. e. 6. sz.) az ókori Római Királyság hatodik uralkodója (i. e. 578‒535) a történeti hagyomány szerint.
szócikk
s0Servius Tullius
Sulpicius, Quintus Camerinus Cornutus
(i. e. 5. sz.), római consul (i. e. 490).
szócikk
s0Sulpicius, Quintus Camerinus Cornutus
Larcius, Spurius Largius; Lartius
(i. e. 5. sz.), római consul (i. e. 501, 498).
szócikk
l0Larcius, Spurius Largius; Lartius
Pinarius, Publius Mamercinus Rufus
(i. e. 5. sz.), római consul (i. e. 489), szenátor.
szócikk
p0Pinarius, Publius Mamercinus Rufus
Julius, Gaius Iulus Cajus Julus
(i. e. 5. sz.), római consul (i. e. 489).
szócikk
j0Julius, Gaius Iulus Cajus Julus
Attius Tullius Tullus Aufidius
(i. e. 5. sz.), volscus vezető és hadvezér.
szócikk
a0Attius Tullius Tullus Aufidius
Valeria
(i. e. 5. sz.), Publius Valerius Publicola római konzul testvére vagy lánya.
szócikk
v0Valeria
Volumnia Vergilia
(i. e. 5. sz.), a római Coriolanus felesége.
szócikk
v0Volumnia Vergilia
Fabius Pictor, Quintus
(i. e. 270 k.‒i. e. 200 k.), az első ismert római történetíró.
szócikk
f0Fabius Pictor, Quintus
Numa Pompilius
(i. e. 753 k.–i. e. 672) az ókori Római Királyság hatodik uralkodója (i. e. 715-től haláláig) a történeti hagyomány szerint.
szócikk
n0Numa Pompilius
Medici-család
itáliai bankár-, fejedelmi és hercegi család (13‒18. század).
szócikk
m0Medici-család
Gellért, Szent
(977 után–1046), velencei bencés szerzetes, magyar püspök.
szócikk
g0Gellért, Szent
Martin, William Charles Linnaeus
(1798–1864), angol természettudós, William Martin (1767‒1810) természettudós és paleontológus fia.
szócikk
m0Martin, William Charles Linnaeus
Zöldy (álnév?)
az Aurora szerzője (1835).
szócikk
z0Zöldy (álnév?)
Lukács Móric
(1812‒1881), publicista, műfordító, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
szócikk
l0Lukács Móric
Immermann, Karl Lebrecht
(1796–1840), német író.
szócikk
i0Immermann, Karl Lebrecht
Nagy Ignác
(1810‒1854), német, majd magyar nyelvű író, szerkesztő; 1829-ben pesti egyetemi hallgató, 1831-től állami tisztviselő.
szócikk
n0Nagy Ignác
Pontius Pilatus, Quintus Poncius Pilátus
(1. sz.), 26–36 között római császári helytartó Júdea provinciában; ő ítélte halálra Jézus Krisztust.
szócikk
p0Pontius Pilatus, Quintus Poncius Pilátus
Claypole, Elizabeth
(1629‒1658), Oliver Cromwell lánya, John Claypole felesége.
szócikk
c0Claypole, Elizabeth
I. Károly (Stuart)
(1600–1649), Anglia, Skócia és Írország királya 1625-től kivégzéséig.
szócikk
i0I. Károly (Stuart)
Angyal Bandi Ónody András
(1760?‒1806), Ónody András, felvidéki nemes, az első közismert magyar betyár.
szócikk
a0Angyal Bandi Ónody András
Selem Pista/Ferkó
(19. sz.), somogyi betyár (a keresztneve bizonytalan).
szócikk
s0Selem Pista/Ferkó
Hérakleiosz Flavius Heraclius Augustus
(574 k.–641), bizánci császár.
szócikk
h0Hérakleiosz Flavius Heraclius Augustus
Amr ibn al-Ász Amru
(592–682), mohamedán arab hadvezér, Egyiptom meghódítója és első helytartója.
szócikk
a0Amr ibn al-Ász Amru
Ptolemaida-dinasztia Ptolemaioszok
hellenisztikus eredetű egyiptomi uralkodói család (i. e. 305–i. e. 30-ig).
szócikk
p0Ptolemaida-dinasztia Ptolemaioszok
Tóth Lőrinc
(1814‒1903), író, költő, jogi doktor, akadémikus.
szócikk
t0Tóth Lőrinc
Csák család
magyar nemesi, főnemesi család.
szócikk
c0Csák család
Strauss, Johann
(1804–1849), osztrák zeneszerző, zeneköltő.
szócikk
s0Strauss, Johann
Vivar, Rodrigo Díaz de El Cid; Cid
(1048 k.–1099), spanyol hadvezér, a mórok elleni felszabadító háború hőse.
szócikk
v0Vivar, Rodrigo Díaz de El Cid; Cid
Almanzor Al-Mansur
(938 k.–1002), muszlim arab andalúziai hadvezér és államférfi.
szócikk
a0Almanzor Al-Mansur
VI. Alfonz (Navarrai-ház) Bátor Alfonz
(1047–1109), leóni, majd kasztíliai király (1065-től és 1072-től).
szócikk
v0VI. Alfonz (Navarrai-ház) Bátor Alfonz
II. Sancho (Navarrai-ház) Erős Sancho
(1036–1072), kasztíliai király 1065-től.
szócikk
i0II. Sancho (Navarrai-ház) Erős Sancho
Pelayo (Kantábriai-ház)
(685‒737), Asztúria első uralkodója.
szócikk
p0Pelayo (Kantábriai-ház)
Vilmos, Blois grófja
(772 k.–834), Blois francia grófság uralkodója.
szócikk
v0Vilmos, Blois grófja
Júszuf ibn Tásufín Juszuf
(1061–1106), marokkói uralkodó.
szócikk
j0Júszuf ibn Tásufín Juszuf
Zaida, Sevillai
(1070 k.‒1093/1107?), muszlim hercegnő, aki VI. Alfonz kasztíliai király szeretője, majd talán felesége lett.
szócikk
z0Zaida, Sevillai
Erdélyi János
(1814‒1868), író, költő, kritikus, népdalgyűjtő, akadémikus.
szócikk
e0Erdélyi János
Lépes György
(1375 k.–1442), erdélyi katolikus püspök; a törökök elleni harcban esett el.
szócikk
l0Lépes György
Tamás (?‒1321)
esztergomi érsek (1305-től).
szócikk
t0Tamás (?‒1321)
Aba Domokos Domos
(?–1312 után), Aba Amádé fia.
szócikk
a0Aba Domokos Domos
Széchy Dénes Szécsi
(1410 k.–1465), bíboros, esztergomi érsek, I. Mátyás megkoronázója; Széchy Miklós nádor fia.
szócikk
s0Széchy Dénes Szécsi
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
(1775–1854), német filozófus.
szócikk
s0Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1770–1831), német filozófus.
szócikk
h0Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Cincinnatus, Lucius Quinctius
(i. e. 519–i. e. 430), római államférfi, aki lemondott consuli tisztségéről, visszavonult birtokára, de az eke szarva mellől visszahívták Rómába dictatornak.
szócikk
c0Cincinnatus, Lucius Quinctius
Dentatus, Manius Curius
(?–i. e. 270), római hadvezér, háromszoros konzul, az egyszerűség, önzetlenség mintaképe, aki birtokát saját kezével művelte meg.
szócikk
d0Dentatus, Manius Curius
Szontagh Gusztáv Szonntagh; Szontágh
(1793–1858), író, kritikus, akadémikus.
szócikk
s0Szontagh Gusztáv Szonntagh; Szontágh
Szontagh Ádám Szonntagh
(1751 v. 1759–1840), vastermelő, Gömör vármegye szolgabírája és a megye evangélikus egyházának és nemzeti iskoláinak felügyelője; Kazinczy Ferenc patvarista társa volt; Szontagh Gusztáv apja.
szócikk
s0Szontagh Ádám Szonntagh
Kont István Héderváry
(?–1393), magyar főúr; a Zsigmond király elleni fölkelés egyik vezetője, kivégezték.
szócikk
k0Kont István Héderváry
Remete Péter Pierre l’Ermite; Pierre d’Amiens
(1050 k.‒1115 vagy 1131), francia pap, a progromokkal és fosztogatásokkal kísért 1096‒1099-es első keresztes hadjárat egyik kulcsfigurája.
szócikk
r0Remete Péter Pierre l’Ermite; Pierre d’Amiens
Kapisztrán János, Szent
(1386–1456), itáliai ferences szerzetes, vándorprédikátor, a nándorfehérvári keresztesek vezére.
szócikk
k0Kapisztrán János, Szent
Bulwer-Lytton, Edward George
(1803–1873), angol író, politikus.
szócikk
b0Bulwer-Lytton, Edward George
Zarathustra Zoroaszter; Zoroaster
(i. e. 10. sz. vagy 7‒6. sz.), iráni próféta, a zoroasztrizmus vallásának létrehozója.
szócikk
z0Zarathustra Zoroaszter; Zoroaster
Deáki Filep Sámuel Deáky Fülöp Sámuel
(1784–1855), költő, író, műfordító, akadémikus (l. 1831), az erdélyi kormányszék és kancellária tisztviselője.
szócikk
d0Deáki Filep Sámuel Deáky Fülöp Sámuel
Xiczyk Zsuzsanna Barthos Andrásné; Bartos Andrásné; [tévesen: Xieczyk]
(?‒1847), Barthos András felesége 1816-tól, Bártfay Lászlóné Mauks Jozefa barátnéja.
szócikk
x0Xiczyk Zsuzsanna Barthos Andrásné; Bartos Andrásné; [tévesen: Xieczyk]
Barthos János Barthos Muki
(1821–1894), író, jogász, tisztviselő, 1867 után államtitkár; Barthos András fia.
szócikk
b0Barthos János Barthos Muki
Barthos Paulina
(1819‒1882 előtt), Barthos András lánya.
szócikk
b0Barthos Paulina
Barthos Szerafina
(1823‒1882 előtt), Barthos András lánya.
szócikk
b0Barthos Szerafina
Barthos József
(1817‒1838 előtt), Barthos András fia.
szócikk
b0Barthos József
Barthos Tivadar Theodor
(1832‒1907), táblabíró; Barthos András fia, Barthos Andor apja.
szócikk
b0Barthos Tivadar Theodor
Barthos Andor András
(1865‒?), író, országgyűlési képviselő; Barthos Tivadar fia.
szócikk
b0Barthos Andor András
Tőke Károly Teőke; Carl Teőke
(1755–1802), szepesi nemes, őrnagy (Obrist-Wachtmeister); 1794-től Bosnyák Erzsébet férje.
szócikk
t0Tőke Károly Teőke; Carl Teőke
Mauksch Marianna Maucksch; Bosnyák Pálné
(1749‒1836), lőcsei lakos, Bosnyák Pál felesége, Bosnyák Erzsébet anyja.
szócikk
m0Mauksch Marianna Maucksch; Bosnyák Pálné
Dercsényi Károly
(1787–1848), huszártiszt, 1830-ban kapitányként nyugdíjazták; Dercsényi János és Kazinczy Julianna fia.
szócikk
d0Dercsényi Károly
Dercsényi Ferenc
(1789–1825), timsógyári igazgató; Dercsényi János és Kazinczy Julianna fia.
szócikk
d0Dercsényi Ferenc
Dercsényi Terézia Dessewffy Tamás Sámuelné
(1791–1814), Dercsényi János és Kazinczy Julianna lánya, Dessewffy Tamás Sámuel felesége.
szócikk
d0Dercsényi Terézia Dessewffy Tamás Sámuelné
Dercsényi Pál
(1797–1843), báró (1839-től), huszártiszt, majd földbirtokos, gazdálkodó; Dercsényi János és Kazinczy Julianna fia, báró Geymüller Henriett férje; 1828-ban 100 arany pályadíjat tűzött ki a magyar mezőgazdaság javítására.
szócikk
d0Dercsényi Pál
Dercsényi János Lajos
(1802–1863), báró (1839-től), udvari tanácsos, a temesi kamarai igazgatóság elnöke (1836-tól), mezőgazdasági szakíró; Dercsényi János és Kazinczy Julianna fia.
szócikk
d0Dercsényi János Lajos
Fazekas István (1742–1812)
Fazekas István (1742–1812), református lelkész, költő; Debrecenben, majd Svájcban tanult, 1772-től Sárándon, 1775-től Nagykállóban, 1779-től Bihardiószegen lelkész, érmelléki esperes (1796‒1812); Fazekas István (1778–1826) és Fazekas György (1784‒1850?) lelkészek apja.
szócikk
f0Fazekas István (1742–1812)
Axmann, Josef
(1793–1873), osztrák rézmetsző, Johann Blaschke tanítványa, 1820 és 1825 között Pesten tevékenykedett.
szócikk
a0Axmann, Josef
Schärmer, Johann Martin Schermer
(1785–1868), osztrák festő.
szócikk
s0Schärmer, Johann Martin Schermer
Clarot, Alexander
(1796–1842), osztrák festő, egy ideig Pesten dolgozott.
szócikk
c0Clarot, Alexander
Loos, Friedrich
(1797–1890), osztrák festő, acél- és rézmetsző, litográfus.
szócikk
l0Loos, Friedrich
Mayer, Carl
(1798–1868), német acél- és rézmetsző, grafikus és kiadó.
szócikk
m0Mayer, Carl
Mahlknecht, Carl
(1810‒1893), bécsi acél- és rézmetsző, fotográfus.
szócikk
m0Mahlknecht, Carl
Eissner, Franz Xaver
(1800–1869), bécsi acél- és rézmetsző.
szócikk
e0Eissner, Franz Xaver
Barabás Miklós
(1810–1898), festő, grafikus, fényképész, akadémikus.
szócikk
b0Barabás Miklós
Robinson, John Henry
(1796–1871), angol acél- és rézmetsző.
szócikk
r0Robinson, John Henry
Sharpe, Eliza
(1796–1874), angol miniatűrfestő, Louisa Sharpe testvére.
szócikk
s0Sharpe, Eliza
Sharpe, Louisa
(1798–1843), angol miniatűrfestő, Eliza Sharpe testvére.
szócikk
s0Sharpe, Louisa
Stocks, Lumb
(1812–1892), angol acél- és rézmetsző.
szócikk
s0Stocks, Lumb
Fisk, William
(1796–1872), angol festő.
szócikk
f0Fisk, William
Hancock, Charles
(1800–1877), angol festő (elsősorban állatfestő).
szócikk
h0Hancock, Charles
Goodyear, Joseph
(1799–1839), angol acél- és rézmetsző.
szócikk
g0Goodyear, Joseph
Rolls, Charles
(1799–1885), angol acél- és rézmetsző.
szócikk
r0Rolls, Charles
Wood, John
(1801–1870), angol festő.
szócikk
w0Wood, John
Aspremont János Gobert
(1759‒1819), gróf, valóságos belső titkos tanácsos; a német eredetű főúri család magyar ágának utolsó fiú utódja.
szócikk
a0Aspremont János Gobert
Lüdemann, Georg Wilhelm
(1796–1863), német író.
szócikk
l0Lüdemann, Georg Wilhelm
Baszileiosz, szent Vazul; Bazíl; Nagy Szent Bazil
(330–379), görög keresztény szerzetes, püspök, egyházatya.
szócikk
b0Baszileiosz, szent Vazul; Bazíl; Nagy Szent Bazil
Kézai Simon
(13. sz. második fele), krónikaíró, IV. László papja.
szócikk
k0Kézai Simon
Körner, Carl Theodor
(1791–1813) német író.
szócikk
k0Körner, Carl Theodor
I. Péter (Bragança-ház) Dom Pedro; IV. Péter
(1798‒1834), brazil császár (1822-től), illetve IV. Péter néven portugál király, testvére I. Mihály (Dom Miguel) (1802‒1866) portugál király.
szócikk
i0I. Péter (Bragança-ház) Dom Pedro; IV. Péter
I. Mihály (Bragança-ház) Dom Miguel
(1802‒1866) portugál király; I. Péter (Dom Pedro; IV. Péter) brazil császár, illetve portugál király testvére.
szócikk
i0I. Mihály (Bragança-ház) Dom Miguel
Jackson, Andrew
(1767–1845), az Amerikai Egyesült Államok hetedik elnöke.
szócikk
j0Jackson, Andrew
Ibrahim pasa
(1789‒1848), egyiptomi alkirály és hadvezér.
szócikk
i0Ibrahim pasa
Valerius Maximus
(1. sz.), római történetíró.
szócikk
v0Valerius Maximus
I. Alfonz (Burgundy‒Portugal) Hódító Alfonz; Alfonso Henriques
(1109?‒1185), Portugália első királya.
szócikk
i0I. Alfonz (Burgundy‒Portugal) Hódító Alfonz; Alfonso Henriques
Henrik (1066 k.‒1112) Henrique
portugál gróf, I. Alfonz portugál király apja.
szócikk
h0Henrik (1066 k.‒1112) Henrique
Ausonius, Decimus Magnus
(310–392), ókeresztény latin költő.
szócikk
a0Ausonius, Decimus Magnus
II. Amenhotep
(i. e. 1446 k.–i. e. 1401), egyiptomi fáraó.
szócikk
i0II. Amenhotep
Parris, Edmund Thomas
(1793–1873), angol festő és könyvillusztrátor.
szócikk
p0Parris, Edmund Thomas
Einsle, Anton
(1801–1871), osztrák festő, József nádor udvari festője Pesten.
szócikk
e0Einsle, Anton
Weber, Friedrich
(1813–1882), svájci réz- és acélmetsző; 1835 táján végzett a müncheni Akadémián, illetve Karlsruhéban Karl Ludwig Frommel tanítványaként.
szócikk
w0Weber, Friedrich
Staub, Andreas
(1806–1839), osztrák akvarellfestő és litográfus.
szócikk
s0Staub, Andreas
Amerling, Friedrich von
(1803–1887), bécsi portréfestő.
szócikk
a0Amerling, Friedrich von
Schuler, Eduard
(1806–1882), elzászi acél- és rézmetsző, illusztrátor.
szócikk
s0Schuler, Eduard
Frommel, Karl Ludwig
(1789–1863), német tájképfestő, acél- és rézmetsző.
szócikk
f0Frommel, Karl Ludwig
Schwindt Károly
(1797–1867), festő, grafikus, 1830-tól Pesten működött, főként város- és tájképeket alkotott.
szócikk
s0Schwindt Károly
Serz, Johann Georg John Serz
(1808–1881), német születésű, később Amerikában élő acélmetsző művész.
szócikk
s0Serz, Johann Georg John Serz
Nehrlich, Gustav
(1807–1840), német festő.
szócikk
n0Nehrlich, Gustav
Schwerdgeburth, Carl August
(1785–1878), német rézmetsző és festő, weimari udvari festő.
szócikk
s0Schwerdgeburth, Carl August
Mezler, Johann Jacob
(1804–1839), német festő, Bécsben is működött.
szócikk
m0Mezler, Johann Jacob
Stöber, Franz Xaver
(1795–1858), bécsi rézmetsző művész.
szócikk
s0Stöber, Franz Xaver
Perlaska Domokos Perslasca
(1801–1846), bécsi születésű grafikus, rézmetsző, gordonkaművész; 1815-től Pesten élt.
szócikk
p0Perlaska Domokos Perslasca
Kärgling, Johann Tobias Kärgling János Tóbiás; Kaergling
(1780–1845), német grafikus, csendélet- és arcképfestő; 1809-ben telepedett le Pesten, többek között Virág Benedek, Berzsenyi Dániel és Ferenczy István portréját is elkészítette.
szócikk
k0Kärgling, Johann Tobias Kärgling János Tóbiás; Kaergling
Lenhardt Sámuel Lehnhardt
(1790 k.–1840 után), réz- és acélmetsző, grafikus, Blasius Höfel tanítványa; 1817-től Pesten dolgozott.
szócikk
l0Lenhardt Sámuel Lehnhardt
Ender, Johann Nepomuk
(1793–1854), osztrák portéfestő és rézmetsző.
szócikk
e0Ender, Johann Nepomuk
Stöber, Joseph
(1768–1852), osztrák acél- és rézmetsző, Johann Nepomuk Ender apósa.
szócikk
s0Stöber, Joseph
Steinmüller, Joseph
(1795–1841), bécsi acél- és rézmetsző.
szócikk
s0Steinmüller, Joseph
Melegh Gábor
(1801–1832 vagy 1835), festő és litográfus, elsősorban Versecen és Bécsben dolgozott.
szócikk
m0Melegh Gábor
Rahl, Karl Heinrich
(1779–1843), osztrák festő és rézmetsző.
szócikk
r0Rahl, Karl Heinrich
Höschl József
(19. sz. első fele), pesti kőnyomdász.
szócikk
h0Höschl József
Dworźak, Adolph Dworzack
(1802 előtt‒1838 után), Bécsben dolgozó cseh acél- és rézmetsző.
szócikk
d0Dworźak, Adolph Dworzack
Poratzky, Leopold
(19. sz. első fele), bécsi rézmetsző.
szócikk
p0Poratzky, Leopold
Schwind, Moritz von
(1804–1871), osztrák festő, grafikus.
szócikk
s0Schwind, Moritz von
Kovatsch, Joseph Kovátsch József
(1799–1839), bécsi rézmetsző.
szócikk
k0Kovatsch, Joseph Kovátsch József
Hofmann, Michael Hoffmann
(1797–1867), bécsi rézmetsző.
szócikk
h0Hofmann, Michael Hoffmann
Carolsfeld, Ludwig Ferdinand Schnorr von
(1788–1853), német származású bécsi festő, acél- és rézmetsző, litográfus.
szócikk
c0Carolsfeld, Ludwig Ferdinand Schnorr von
Schöfft József Károly Scheff; Shoefft; Schofft; Schöeft
(1776–1851), pesti festőművész, oltárképfestő; apja Schöfft József és fia Schöfft József Ágoston szintén pesti festő.
szócikk
s0Schöfft József Károly Scheff; Shoefft; Schofft; Schöeft
Langer, Sebastian
(1772–1841), osztrák-cseh rajzoló, acél- és rézmetsző.
szócikk
l0Langer, Sebastian
Tepplar, Anton
(1804–1839 után), lengyel acél- és rézmetsző, Blasius Höfel tanítványa.
szócikk
t0Tepplar, Anton
Kramer, Franz
(1797–1834), osztrák miniatűr-festő, litográfus.
szócikk
k0Kramer, Franz
Fendi, Peter
(1796–1842), osztrák festő, litográfus.
szócikk
f0Fendi, Peter
Mike Sándor
(1795–1867), erdélyi levéltáros.
szócikk
m0Mike Sándor
Jacob, Therese Albertine Luise von Robinson; Talvj (írói név)
(1797–1870), német írónő, írói neve Talvj.
szócikk
j0Jacob, Therese Albertine Luise von Robinson; Talvj (írói név)
Hajmási László Hagymás
(15. sz.), temesi főispán; földbirtokos.
szócikk
h0Hajmási László Hagymás
Hartleben Konrád Adolf Conrad Adolph Hartleben
(1778–1863) német könyvkereskedő és könyvkiadó; Budán és Pesten 1802 és 1844 között működött.
szócikk
h0Hartleben Konrád Adolf Conrad Adolph Hartleben
Sobri Jóska Pap József
(1810‒1837) útonálló, bakonyi betyár.
szócikk
s0Sobri Jóska Pap József
Planudes, Maximos Maximosz Planudész
(1260‒1310), bizánci író, szerzetes.
szócikk
p0Planudes, Maximos Maximosz Planudész
Kefalas, Konstantinos Kephalas
(10. sz.), a görög antológia összeállítója.
szócikk
k0Kefalas, Konstantinos Kephalas
Saumeise, Claude de
(1588–1653), francia klasszika-filológus.
szócikk
s0Saumeise, Claude de
Gyulai Pál
(1826‒1909), irodalomtörténész, író.
szócikk
g0Gyulai Pál
Meleagrosz
(i. e. 2–1. sz.), a fennmaradt első görög epigrammagyűjtemény, az Sztephanosz (’Koszorú’) szerzője.
szócikk
m0Meleagrosz
Abszürtosz
a görög mitológiában Aiétész kolkhiszi király fia, Médeia fivére.
szócikk
a1Abszürtosz
Aiolosz Aeolus
a négy égtáj szeleinek istene a görög-római mitológiában.
szócikk
a1Aiolosz Aeolus
Aeonok
a múzsák a görög mitológiában.
szócikk
a1Aeonok
Aszklépiosz Aeszkuláp; Eskuláp; Eszkuláp; Aesculáp
a gyógyítás istene a görög-római mitológiában.
szócikk
a1Aszklépiosz Aeszkuláp; Eskuláp; Eszkuláp; Aesculáp
Aganippé
Pegaszosznak, a múzsák szárnyas lovának patkója nyomán fakadt két forrás egyike a Helikon hegyének oldalán a görög mitológiában; ezekben fürdenek a múzsák, belőlük merítenek ihletet és lelkesedést.
szócikk
a1Aganippé
Akhilleusz Achilles; Akhilles; Akilles; Achilles
Homérosz Iliászának főhőse; szép, bátor, erős, ám hirtelen haragú hérosz a görög mitológiában.
szócikk
a1Akhilleusz Achilles; Akhilles; Akilles; Achilles
Ambrózia Ambrosia
az istenek halhatatlanságot és örök ifjúságot biztosító eledele a görög mitológiában.
szócikk
a1Ambrózia Ambrosia
Amon Ammon
régi egyiptomi főisten, a görögöknél és rómaiaknál Zeusz, illetve Jupiter.
szócikk
a1Amon Ammon
Ámor Amor, Ámór
a szerelem istene a római mitológiában.
szócikk
a1Ámor Amor, Ámór
Aphrodité Paphia; Küprisz; Kütherea; Cythere
a szerelem és a szépség istennője a görög mitológiában.
szócikk
a1Aphrodité Paphia; Küprisz; Kütherea; Cythere
Apollón Apollo, Apolló
a művészetek és tudományok istene a görög mitológiában.
szócikk
a1Apollón Apollo, Apolló
Alkésztisz
Admétosz felesége a görög mitológiában. Férjéért feláldozta a saját életét, de Héraklész visszahozta az alvilágból.
szócikk
a1Alkésztisz
Árkádia Arcadia
az idillikus költészetben a boldogság, a gondtalan pásztorok országa; eredetileg pásztornép által lakott vidék Görögországban.
szócikk
a1Árkádia Arcadia
Arión Arion
híres énekes, aki dalával elbűvölte még az állatokat is a görög mitológiában.
szócikk
a1Arión Arion
Bakkhosz Bachus; Bacchus; Bakchusz; Bakhusz; Bakkhusz; Bakkus; Liber
a bor és mámor istene a római mitológiában. Más néven Liber.
szócikk
b1Bakkhosz Bachus; Bacchus; Bakchusz; Bakhusz; Bakkhusz; Bakkus; Liber
Boreász Boreás, Boréas, Boreas
a szelek királya a görög mitológiában.
szócikk
b1Boreász Boreás, Boréas, Boreas
Kalliopé Calliope
az epikus költészet, az eposz múzsája.
szócikk
k1Kalliopé Calliope
Démétér
a földművelés és a termékenység istennője a görög mitológiában.
szócikk
d1Démétér
Ceres Czéres; Céresz; Czeresz, Czeres; Ceres
a földművelés, a termékenység istennője a római mitológiában.
szócikk
c1Ceres Czéres; Céresz; Czeresz, Czeres; Ceres
Kháriszok Cháriszok
a báj, a kellem, a jóság, a harmónia, a termékenység, a teremtő ihlet istennői a görög mitológiában.
szócikk
k1Kháriszok Cháriszok
Kharón Cháron
az alvilág révésze a görög mitológiában.
szócikk
k1Kharón Cháron
Klió Clio; Klíó
a történetírás múzsája a görög mitológiában.
szócikk
k1Klió Clio; Klíó
Künthosz Czintus
Apollón isten Délosz szigetén, a Künthosz-hegy oldalában született.
szócikk
k1Künthosz Czintus
Dido Dídó; Elisa; Elissa
Karthágó királynője a római mitológiában, beleszeret az udvarába vetődő Aeneasba, de az nem marad vele, így öngyilkos lesz.
szócikk
d1Dido Dídó; Elisa; Elissa
Ekhó Echo; Echó; Ecchó; Ekho; Ekkhó
a visszhang nimfája a görög mitológiában.
szócikk
e1Ekhó Echo; Echó; Ecchó; Ekho; Ekkhó
Elízium Éliziom; Elizium; Elysium; Elízeum; Elüsion
túlvilági hely a görög mitológiában, a boldogok mezeje; átvitt értelemben üdvösség, enyh.
szócikk
e1Elízium Éliziom; Elizium; Elysium; Elízeum; Elüsion
Erósz Erosz
a szerelem és a szexuális vágy istene a görög mitológiában.
szócikk
e1Erósz Erosz
Erátó Erato; Érato
a szerelmi költészet múzsája a görög mitológiában.
szócikk
e1Erátó Erato; Érato
Erebosz Erebus
a sötétség istene a görög mitológiában, átvitt értelemben az alvilág.
szócikk
e1Erebosz Erebus
Apollo
a Nap, a művészetek és tudományok istene a római mitológiában.
szócikk
a1Apollo
Eumolpusz Eumolpus
görög mitológiai alak, thrák énekes, Orpheus tanítványa, aki Attikába bevándorolva megalapította az eleusisi misztériumokat.
szócikk
e1Eumolpusz Eumolpus
Euridiké Euridice; Eürydicse; Euriditze
a legendás költő, Orfeusz felesége, a görög mitológiában. Férje lemegy érte az alvilágba, de nem sikerül visszahoznia őt.
szócikk
e1Euridiké Euridice; Eürydicse; Euriditze
Eurosz
a keleti szél istene a görög mitológiában.
szócikk
e1Eurosz
Tantalusz Tantalus
király a görög mitológiában, Zeusz fia; gyermekgyilkosságért Zeusz az alvilágban örök éhezésre és szomjúságra büntette.
szócikk
t1Tantalusz Tantalus
Phoibé Febe
a Hold uralkodója, egyike az első titánoknak a görög mitológiában.
szócikk
p1Phoibé Febe
Phoibosz Fébus; Phoebus; Phoebusz
ragyogó, fénylő; Apollónnak mint a görög mitológiai napistennek a másik neve.
szócikk
p1Phoibosz Fébus; Phoebus; Phoebusz
Flóra
a virágok és a tavasz istennője a római mitológiában.
szócikk
f1Flóra
Lucifer Fosforus
fényhozó; a görög és római mitológiában a Vénusz bolygó neve, a judeo-keresztény kultúrkörben a gonosz megtestesítője.
szócikk
l1Lucifer Fosforus
Fúriák
a bosszúállás istennői a római mitológiában.
szócikk
f1Fúriák
Gráciák Grátziák; Grátiák
a báj, a kellem, a jóság, a harmónia, a teremtő ihlet istennői a római mitológiában.
szócikk
g1Gráciák Grátziák; Grátiák
Hebrus
Thrákia fő folyója, völgye Orpheus kedvelt tartózkodási helye volt.
szócikk
h1Hebrus
Hektor
Trója legvitézebb hőse és vezére, Apolló kegyeltje a görög mitológiában.
szócikk
h1Hektor
Helikon Hélicon
görögországi hegység, a múzsák szent lakhelye.
szócikk
h1Helikon Hélicon
Heszperuszok Hesperus
nimfák, az esthajnalcsillag (Heszperosz) leányai.
szócikk
h1Heszperuszok Hesperus
Hymen
a házasság istene vagy istenasszonya a görög mitológiában.
szócikk
h1Hymen
Hórák Hora
az emberek és istenek közti harmónia, az évszakok és az ezek váltakozásából eredő természeti rend, illetve az idő istennői a görög mitológiában.
szócikk
h1Hórák Hora
Hügieia Hygiéa; Hygéa
az egészség, a tisztaság istennője a görög mitológiában.
szócikk
h1Hügieia Hygiéa; Hygéa
Hüperión
titán a görög mitológiában.
szócikk
h1Hüperión
Ízisz Izis
az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb istensége, a varázslás, a termékenység, a víz és szél istennője, a nőiesség és a hűség szimbóluma.
szócikk
i1Ízisz Izis
Janus Jánusz
a kapuk istene, kétarcú római isten, egyik arca a múltba, a másik a jövőbe néz, a be- és kijárás, a kezdet és vég védőszelleme.
szócikk
j1Janus Jánusz
Jehova
Jahve, Isten neve az Ótestamentumban.
szócikk
j1Jehova
Juno Junó; Júnó
a szülés és a házasság istennője, Jupiter főisten felesége a római mitológiában.
szócikk
j1Juno Junó; Júnó
Kasztál Kasztalis; Castalius
a Parnasszosz hegyén eredő forrás a görög mitológiában, az ihletforrás egyik allegóriája.
szócikk
k1Kasztál Kasztalis; Castalius
Léthe Lethe
a felejtés alvilági folyója a görög mitológiában.
szócikk
l1Léthe Lethe
Médeia Medéa
kolkhiszi varázslónő a görög mitológiában.
szócikk
m1Médeia Medéa
Argosz Argus
százszemű óriás pásztor a görög mitológiában.
szócikk
a1Argosz Argus
Melkizedek Melchisédek; Melkisédek
az Ószövetségben Sálem királya.
szócikk
m1Melkizedek Melchisédek; Melkisédek
Melpomené Melpomene
a drámaírás múzsája a görög mitológiában.
szócikk
m1Melpomené Melpomene
Minerva
a tudományok és a művészetek istennője a római mitológiában.
szócikk
m1Minerva
Minósz Minos
Zeusz és Európé fia, Kréta királya a görög mitológiában; bölcsessége és igazságossága miatt halála után az alvilág három bírájának egyike lett.
szócikk
m1Minósz Minos
Minótaurosz Minotaurus
embertestű, bikafejű szörny a görög mitológiában.
szócikk
m1Minótaurosz Minotaurus
Arethusza Arethusa
Néreusz tengeristen leánya, nimfa a görög mitológiában.
szócikk
a1Arethusza Arethusa
Éósz
a hajnal istennője a görög mitológiában.
szócikk
e1Éósz
Morpheusz
az álom istene a görög-római mitológiában.
szócikk
m1Morpheusz
Museus
Orpheus tanítványa a görög mitológiában.
szócikk
m1Museus
Nektár
az istenek itala a görög mitológiában.
szócikk
n1Nektár
Olümposz Olympus; Olympusz; Olimpus
Görögország legmagasabb hegye, az istenek lakhelye.
szócikk
o1Olümposz Olympus; Olympusz; Olimpus
Orpheus Orfeus
legendás dalnok a görög mitológiában, a líra feltalálója.
szócikk
o1Orpheus Orfeus
Pallasz Athéné Pállás; Pallás; Pallas; Pallász; Athenae; Athéné
a bölcsesség, az igazságos háború, a jog, az igazságosság, a művészetek, a kézművesség és a képzés istennője a görög mitológiában.
szócikk
p1Pallasz Athéné Pállás; Pallás; Pallas; Pallász; Athenae; Athéné
Párkák Párcák
a sors három istennője a római mitológiában.
szócikk
p1Párkák Párcák
Parnasszosz Parnassus; Parnasszus; Párnasszus
a múzsák szent hegye a görög mitológiában.
szócikk
p1Parnasszosz Parnassus; Parnasszus; Párnasszus
Irisz
a szivárvány istennője a görög mitológiában.
szócikk
i1Irisz
Pégaszosz Pégáz; Pegasus; Pégazus
a múzsák szárnyas lova a görög mitológiában, lába nyomán fakadnak az ihlet forrásai (Aganippé, Hippokréné), ezekben fürdenek a Múzsák.
szócikk
p1Pégaszosz Pégáz; Pegasus; Pégazus
Permessus
a Helikon oldalában folyó patak, melyben múzsák fürdenek a görög mitológia szerint.
szócikk
p1Permessus
Perszephoné Persephone
a termékenység, termés istennője a görög mitológiában; Hádész felesége s így az alvilág úrnője is.
szócikk
p1Perszephoné Persephone
Perszeusz
görög mitológiai hérosz, Zeusz és Danaé gyermeke, Mükéné alapítója, Medúsza (az egyik Gorgó) legyőzője.
szócikk
p1Perszeusz
Philémón
hitvese Baukisz; az idős házaspár megvendégelte az isteneket, akik ezért szerény kunyhójukat templommá változtatták a görög mitológiai történet szerint.
szócikk
p1Philémón
Brahma Bráma
a hindu vallásban az isteni hármasság egyik alakja, teremtő isten.
szócikk
b1Brahma Bráma
Pimpleia Pimpla
a múzsák hegye a görög mitológiában.
szócikk
p1Pimpleia Pimpla
Pindosz Pindus
hegység Görögországban, a múzsák egyik lakóhelye, a költészet jelképe.
szócikk
p1Pindosz Pindus
Pluto Plútó
az alvilág istene a római mitológiában.
szócikk
p1Pluto Plútó
Polühümnia Polymnia; Polyhymnia; Polyhimnia
a kardal, a vallási, himnikus és elégiaköltészet múzsája a görög mitológiában.
szócikk
p1Polühümnia Polymnia; Polyhymnia; Polyhimnia
Pomona
a gyümölcsfák istennője a római mitológiában.
szócikk
p1Pomona
Priamosz Priamus
a trójai háború idején Trója királya a görög mitológiában.
szócikk
p1Priamosz Priamus
Szkülla Scilla
tengeri szörny a görög mitológiában.
szócikk
s1Szkülla Scilla
Hermaion Hermáon
szerencse, Hermész ajándéka; a gymnasionokban a testgyakorlás, a rátermettség hermészi ünnepe a Hermaia.
szócikk
h1Hermaion Hermáon
Sztüx Styx; Stix
alvilági folyó, amelyen Kharón, az alvilág révésze ladikkal szállítja át a holtak lelkeit.
szócikk
s1Sztüx Styx; Stix
Tempe
a múzsák kedvelt völgye Észak-Görögországban.
szócikk
t1Tempe
Thália Thalia
a vígjátékírás múzsája.
szócikk
t1Thália Thalia
Themisz Themis
a törvényes világrend istennője a görög mitológiában.
szócikk
t1Themisz Themis
Thétisz Thétis
tengeri istennő, Akhilleusz anyja.
szócikk
t1Thétisz Thétis
Tibur
Tivoli, város Róma közelében, kedvelt pihenőhely volt.
szócikk
t1Tibur
Tritón Tríton
félig ember, félig hal tengeri istenség a görög mitológiában.
szócikk
t1Tritón Tríton
Turnus
a rutulusok királya, Aeneas ellenfele az Aeneisben.
szócikk
t1Turnus
Uránia Urania; Uranie
a tudomány, főleg a csillagászat múzsája.
szócikk
u1Uránia Urania; Uranie
Zephürosz zephyr; zefir; zephyrus; zefirus; zephirus
a nyugati szél istene a görög mitológiában, a szelek közül a legenyhébb, csapadékot hozó.
szócikk
z1Zephürosz zephyr; zefir; zephyrus; zefirus; zephirus
Zeusz Zeus; Zevs
az istenek és a mindenség királya a görög mitológiában.
szócikk
z1Zeusz Zeus; Zevs
Héliosz
napisten a görög mitológiában.
szócikk
h1Héliosz
Sion Szión
Jeruzsálem legmagasabb dombja, szent hely a zsidó-keresztény vallásban.
szócikk
s1Sion Szión
Heszperosz Heszper
esthajnalcsillag, a Vénusz bolygó.
szócikk
h1Heszperosz Heszper
Mars Márs; Mársz; Mávors
hadisten a római mitológiában.
szócikk
m1Mars Márs; Mársz; Mávors
Amphión Amphion
híres lantos a görög mitológiában, aki dalával építette fel Théba városát.
szócikk
a1Amphión Amphion
Philoméla
athéni királylány a görög mitológiában, az istenek fülemülévé változtatták.
szócikk
p1Philoméla
Lúna
a hold istenasszonya a római mitológiában.
szócikk
l1Lúna
Jupiter Júpiter; Iupiter
főisten a római mitológiában.
szócikk
j1Jupiter Júpiter; Iupiter
Szatürosz Szatyrus; Szatirus
a szatírok Dionüszosz isten kíséretéhez tartozó ló vagy kecskefarkú, disznófülű, a nimfákat bujaságukkal egyre zaklató könnyelmű, vidám erdei félistenségek.
szócikk
s1Szatürosz Szatyrus; Szatirus
Faun Faunus
szarvval és patával ábrázolt erdei félisten a római mitológiában, a bujaság jelképe.
szócikk
f1Faun Faunus
Hippokréné Hippocréné; Hippocrene
költői ihletet adó forrás a görög mitológiában; vize a Helikon oldalán, Pégaszosz patanyomából fakad.
szócikk
h1Hippokréné Hippocréné; Hippocrene
Venus Vénusz; Vénus
a szerelem istennője a római mitológiában.
szócikk
v1Venus Vénusz; Vénus
Endümión Endymion
Szeléné holdistennő örökös álomba merült ifjú kedvese a görög mitológiában.
szócikk
e1Endümión Endymion
Neptunus Neptún
a vizek és tengerek istene a római mitológiában..
szócikk
n1Neptunus Neptún
Érisz Éris
a viszály istennője a görög mitológiában.
szócikk
e1Érisz Éris
Bellona Bellóna
a hadak, a harc istennője a római mitológiában.
szócikk
b1Bellona Bellóna
Cupido Cupidó
más néven Ámor, a szerelem istene a római mitológiában.
szócikk
c1Cupido Cupidó
Küthereia Cziteréa
Aphrodité szerelemistennő, miután anyja megszülte, még egy ideig a tengerben időzött, kagylóhéjban hajózott Küthéra szigetére (ezért egyik mellékneve Küthereia), majd Küprosz szigetére érkezett.
szócikk
k1Küthereia Cziteréa
Diana Dianna; Diánna; Diána
a vadászat istennője a római mitológiában.
szócikk
d1Diana Dianna; Diánna; Diána
Parisz Paris; Párisz
szépséges trójai királyfi, Trója vesztének okozója.
szócikk
p1Parisz Paris; Párisz
Heléna Helena; Helené
Menelaosz spártai király felesége, Zeusz és Léda leánya a görög mitológiában. Miatta tört ki a trójai háború.
szócikk
h1Heléna Helena; Helené
Küprisz Cypris
a szerelem görög istennőjének, Aphroditének a másik neve (a ciprusi).
szócikk
k1Küprisz Cypris
Thészeusz Thézeus
hérosz a görög mitológiában, Athén királya, a Minótaurosz legyőzője.
szócikk
t1Thészeusz Thézeus
Vesta Veszta
a családi tűzhely, az otthon és a család istennője a római mitológiában
szócikk
v1Vesta Veszta
Páfosz Páphosz
Aphrodité városa, ennek közelében született meg, kiemelkedvén a tengerből.
szócikk
p1Páfosz Páphosz
Ganümédész Ganimédes; Ganymedes; Ganymédesz
Trósz király fia, Zeusz kedvese, az istenek pohárnoka a görög mitológiában.
szócikk
g1Ganümédész Ganimédes; Ganymedes; Ganymédesz
Aeneas Aineiasz
mitológiai alak, a római nép ősatyja.
szócikk
a1Aeneas Aineiasz
Kalüpszó Calypszó
tengeri nimfa a görög mitológiában.
szócikk
k1Kalüpszó Calypszó
Kadmosz Cadmus; Kadmusz
Théba mitikus királya.
szócikk
k1Kadmosz Cadmus; Kadmusz
Aurora Auróra
a hajnal istennője a római mitológiában, az éjszakát legyőző fény allegorikus alakja.
szócikk
a1Aurora Auróra
Fortuna
a sors és a szerencse istennője a római mitológiában.
szócikk
f1Fortuna
Káin Kain
az első ember, Ádám fia, aki megölte testvérét, Ábelt.
szócikk
k1Káin Kain
Tartarosz Tartarusz
a görög mitológiában a kárhozat helye, az istenek börtöne.
szócikk
t1Tartarosz Tartarusz
Mercurius Merkuriusz; Merkúriusz
a kereskedelem és a haszon istene, az istenek követe a római mitológiában.
szócikk
m1Mercurius Merkuriusz; Merkúriusz
Erünniszek Erynniszek
az átok és a bosszúállás három istennője a görög mitológiában.
szócikk
e1Erünniszek Erynniszek
Nemeszisz Némezisz
a megtorlás istennője a görög mitológiában.
szócikk
n1Nemeszisz Némezisz
Fátum
a végzet, a megmásíthatatlan sors az antik mitológiában.
szócikk
f1Fátum
Orcus Orkusz
az alvilág istene a római mitológiában.
szócikk
o1Orcus Orkusz
Herkules Herkulesz; Hercules
hérosz, Zeusz kedvelt fia a görög mitológiában.
szócikk
h1Herkules Herkulesz; Hercules
Dióné Dióne
az eső és források istennője a görög mitológiában.
szócikk
d1Dióné Dióne
Medusza Medúza
görög mitológiai szörny, a gorgók egyike, Pégaszosz anyja. Perszeusz ölte meg.
szócikk
m1Medusza Medúza
Mídász Mídás
király a görög mitológiában, aki népét Macedóniából Phrügiába vezette; minden arannyá változott, amihez hozzáért.
szócikk
m1Mídász Mídás
Drüász Dryász
fában lakozó nimfák a görög mitológiában.
szócikk
d1Drüász Dryász
Pszükhé Pszyche; Psyche; Pszyché
a görög mitológiában előbb halandó királylány, aki Erósz kedvese lesz, majd mint istennő a feleségévé válik; a szerelmes emberi lélek jelképe.
szócikk
p1Pszükhé Pszyche; Psyche; Pszyché
Hébe
az ifjúság istennője a görög mitológiában.
szócikk
h1Hébe
Deukalión Deukálion
Prométheusz fia, a hellének ősatyja a görög mitológiában.
szócikk
d1Deukalión Deukálion
Pürrha Pyrrha
férjével, Deukaliónnal a görög mitológia özönvíz-történetének főszereplői, akik újra benépesítik a földet.
szócikk
p1Pürrha Pyrrha
Hermész Triszmegisztosz Hermesz–Trizmegistusz
Háromszor nagy Hermész a görög Hermész és az egyiptomi Thot alakjának hellenisztikus kombinációja; az ókori hagyomány szerint számos hermetikus és alkimista szöveg szerzője.
szócikk
h1Hermész Triszmegisztosz Hermesz–Trizmegistusz
Főnix Foenix; Phoenix
az egyiptomi mitológiából származó szent tűzmadár, mely élete végén porrá ég, de hamvaiból új tűzmadár születik; az újjáéledés szimbóluma.
szócikk
f1Főnix Foenix; Phoenix
Adonisz Adónis; Adonis
csodálatos szépségű ifjú a görög mitológiában.
szócikk
a1Adonisz Adónis; Adonis
Castor Kasztor; Kásztor
Léda spártai királynő ikrei Castor és Pollux, a példás testvéri szeretet megtestesítői a görög mitológiában; egyikük halandó, másikuk isteni, ezért váltották egymást az alvilágban.
szócikk
c1Castor Kasztor; Kásztor
Szirén
csodás hangú, de gyilkos természetű tengeri nimfa.
szócikk
s1Szirén
Aédón Aëdon
tévedésből saját gyermekét megölő anya a görög mitológiában, akit az istenek csalogánnyá változtattak.
szócikk
a1Aédón Aëdon
Küthéra Cythére
annak az öbölnek a neve, ahol a szerelem istennője, Aphrodité először a szárazföldre lépett; Aphrodité egyik mellékneve.
szócikk
k1Küthéra Cythére
géniusz
az ókori római vallásban személyes védőszellem; alkotó, teremtő szellem.
szócikk
g1géniusz
nimfa nümpha
a szépség, a termékenység, a természet alkotó és tápláló erőinek női megtestesítői a görög mitológiában, alacsonyabb rangú istenségek.
szócikk
n1nimfa nümpha
Hüpnosz Hüpnus
az alvás megszemélyesítője a görög mitológiában, az Éj istennőjének egyik fia.
szócikk
h1Hüpnosz Hüpnus
Arakhné Arachna
Kolophón hercegnője, ügyes kezű szövőnő a görög mitológiában, aki Athénét hívta ki versengésre, végül az istennő pókká változtatta.
szócikk
a1Arakhné Arachna
Cipria Cypria
Aphroditénak – Venusnak – a szülőhelyéről kapott neve.
szócikk
c1Cipria Cypria
Phószphorosz Phosporus; Fosforus
Éósz hajnalistennő és Asztraiosz titán fia, a Hajnalcsillag megszemélyesítője és istene.
szócikk
p1Phószphorosz Phosporus; Fosforus
Daphné
nimfa, Péneiosz folyóisten lánya a görög mitológiában; Apollón szerelmével üldözte, atyja babérfává változtatta.
szócikk
d1Daphné
Klóthó Clothé
a három mitológiai sorsistennő, párka egyike.
szócikk
k1Klóthó Clothé
Harpüia Harpyja; Harpya
félig nő, félig madár alakú, bűzt árasztó szörnyek a görög-római mitológiában.
szócikk
h1Harpüia Harpyja; Harpya
Memnón Memnon
az aithiopszok királya a görög mitológiában; Éosz istennő és Thitónosz trójai király gyermeke.
szócikk
m1Memnón Memnon
Pügmalión Pygmalion
beleszeret saját szobrába, az istenek pedig imáját meghallgatva életre keltik azt. Ovidius, Átváltozások, X. könyv.
szócikk
p1Pügmalión Pygmalion
Ariadné Ariádna; Ariadne
Minósz krétai király és Pasziphaé leánya a görög mitológiában, segített Thészeusznak legyőzni a Minótauroszt, s utána kijutnia a labirintusból.
szócikk
a1Ariadné Ariádna; Ariadne
múzsa mú'sa
Zeusznak és Mnémoszünének, az emlékezés istennőjének kilenc lánya, a művészetek istennői a görög mitológiában.
szócikk
m1múzsa mú'sa
hérosz herós; heró
félisten a görög mitológiában; hős.
szócikk
h1hérosz herós; heró
najádok Nájász
a források, kutak, a folyó- és állóvizek nimfái a görög mitológiában.
szócikk
n1najádok Nájász
Oreászok
a hegyek, magaslatok nimfái a görög mitológiában.
szócikk
o1Oreászok
Árész Arész; Ares
hadisten a görög mitológiában.
szócikk
a1Árész Arész; Ares
Ahura Mazda Ormuzd; Ormosd
Ormosd (az ősi perzsa vallásban Ahura Mazda) a 19. századi fiktív magyar ősvallás rendszerében a megtestesült jó alakja, a "Bölcsesség Ura".
szócikk
a1Ahura Mazda Ormuzd; Ormosd
Cerberus Kerberosz
a görög mitológiában az Alvilág bejáratát őrző, háromfejű kutya.
szócikk
c1Cerberus Kerberosz
Saturnus
A földművelés istene, Jupiter apja, Kronosz latin megfelelője.
szócikk
s1Saturnus
Telamón Telamon
Szalamisz sziget királya, részt vett az Argonautáknak az aranygyapjú megszerzésére indított kolkhiszi expedíciójában és Héraklész barátjaként a trójai háborúban is.
szócikk
t1Telamón Telamon
Aiasz Aiax; Ajax
híres harcos a görög mitológiában. „Nagy” Aiaszként emlegetik. Szülei Telamón szalamiszi király és Periboia.
szócikk
a1Aiasz Aiax; Ajax
Ikelosz Icelosz
az alvás, az álom istene a görög-római mitológiában.
szócikk
i1Ikelosz Icelosz
Aión Áon
az idő(tartam) istene a görög mitológiában.
szócikk
a1Aión Áon
Tellusz Tellus
a görög Gaia megfelelője a római mitológiában; a Földanya, a női princípium, a születés és a termékenység megtestesítője.
szócikk
t1Tellusz Tellus
Prométheusz Prométh
görög mitológiai titán, aki ellopta a tüzet az istenektől az emberek számára.
szócikk
p1Prométheusz Prométh
Kronosz
Zeusz apja a görög mitológiában.
szócikk
k1Kronosz
Asztraeia Astraea
az ártatlanság és tisztaság szűz istennője a görög mitológiában.
szócikk
a1Asztraeia Astraea
Romulusz
Róma mitológiai alapítója.
szócikk
r1Romulusz
Admétosz
görög mitológiai király.
szócikk
a1Admétosz
Camoena
a költészet múzsája a római mitológiában.
szócikk
c1Camoena
Nimród
bibliai király Mezopotámiában, az erő szimbóluma, Bábel tornya építője.
szócikk
n1Nimród
Phaethón Phaëton
Héliosz napisten fia a görög mitológiában, megpróbálta vezetni apja nap-fogatát, de belehalt.
szócikk
p1Phaethón Phaëton
Kharübdisz Karibdisz
a görög mitológia egyik tengeri nimfája, aki napi háromszor beszívja, majd kizúdítja a vizet, ezzel halálos veszélybe sodorva a tengerészeket.
szócikk
k1Kharübdisz Karibdisz
Nestor
görög mitológiai alak, Pülosz királya; átvitt értelemben idős, bölcs tanító.
szócikk
n1Nestor
Atlasz
a görög mitológiában a titánok leszármazottja, az óriás, aki a vállán tartja az égboltot.
szócikk
a1Atlasz
Ikarosz
Daidalosz fia a görög mitológiában, aki apjával repülni szeretett volna, de annak intése ellenére túl közel került a Naphoz, és viaszból összerakott szárnyai megolvadtak, ő pedig a tengerbe zuhanva szörnyethalt.
szócikk
i1Ikarosz
Pollux
Léda spártai királynő ikrei Castor és Pollux, a példás testvéri szeretet megtestesítői a görög mitológiában.
szócikk
p1Pollux
Aigisz Aegisz
Zeusz pajzsa a görög mitológiában.
szócikk
a1Aigisz Aegisz
Mnémoszüné Mnemósyne
az emlékezés istennője, a múzsák anyja a görög mitológiában.
szócikk
m1Mnémoszüné Mnemósyne
Anadyomené
a tenger vizéből kiemelkedett Aphrodité egyik mellékneve (a görög szó jelentése: felemelkedő).
szócikk
a1Anadyomené
Enkeladosz Encheladus; Enceladus; Enczelád
Egy a gigászok, az Uranosz vércseppjeitől megtermékenyült Gaia földistennő fiai közül. Jupiter legyőzte őt, s rágördítette az Etnát, így a vulkán működésekor ő leheli ki a lángot.
szócikk
e1Enkeladosz Encheladus; Enceladus; Enczelád
Linusz
Apolló fia, híres lantos a görög mitológiában.
szócikk
l1Linusz
menádok
Dionüszosz női követői a görög mitológiában.
szócikk
m1menádok
Niobé
thébai királyné a görög mitológiában.
szócikk
n1Niobé
Oresztész
Mükéné, Argosz és Spárta királya, Agamemnón fia a görög mitológiában. Apja meggyilkolását megbosszulva megölte anyját, Klütaimnésztrát.
szócikk
o1Oresztész
Philoktétész
mesterien nyilazó királyfi a görög mitológiában.
szócikk
p1Philoktétész
Szaturnusz
istenség a római mitológiában, a görög mitológiai alakok közül kb. Kronosszal azonosítható.
szócikk
s1Szaturnusz
Szeléné
a hold istennője a görög mitológiában.
szócikk
s1Szeléné
Ábrahám
ősatya a judaizmus, a kereszténység és az iszlám vallás szerint.
szócikk
a1Ábrahám
Létó
Zeusz kedvese, Artemisz és Apollón anyja a görög mitológiában.
szócikk
l1Létó
Hádész
az alvilág istene a görög mitológiában.
szócikk
h1Hádész
Évoé
ujjongó kiáltás a Dionüszosz-ünnepeken.
szócikk
e1Évoé
Kánaán
a bibliai ígéret földje.
szócikk
k1Kánaán
Szodoma és Gomora Sodoma; Gomorra
bibliai bűnös város, mely tüzes eső által pusztul el, s melynek lakói közül csak Lót és két leánya érdemesül megmenekülésre. (Ter. 19. 1–29.)
szócikk
s1Szodoma és Gomora Sodoma; Gomorra
griff
mitológiai állat, amelyet oroszlán testtel, sas szárnnyal és fejjel képzeltek el.
szócikk
g1griff
Püladész Pyladesz
Oresztész barátja a görög mitológiában.
szócikk
p1Püladész Pyladesz
Hermész
Zeusz fia, az istenek hírnöke a görög mitológiában.
szócikk
h1Hermész
Sámson
rendkívüli erejű bibliai személy (Bír. 13–16.).
szócikk
s1Sámson
Hüdra Hydra
görög mitológiai szörny, kilenc feje volt, és minden levágott feje helyett két újat növesztett; Héraklész végzett vele.
szócikk
h1Hüdra Hydra
Thot Taut
a tudományok és az írás istene az ókori Egyiptomban.
szócikk
t1Thot Taut
Khaosz
a tátongó űr, a rendezetlenség megtestesítője a görög mitológiában.
szócikk
k1Khaosz
Kekropsz Cekrops
Attika első királya, félig kígyótestű alak a görög mitológiában.
szócikk
k1Kekropsz Cekrops
Klütaimnésztra Klütemnestra
Agamemnón felesége a görög mitológiában. Férje feláldozta leányukat a trójai háború sikere érdekében, Klütaimnésztra bosszúból meggyilkolta hazatérő férjét. Fia, Oresztész ölte meg, édesapját megbosszulván.
szócikk
k1Klütaimnésztra Klütemnestra
Fama Fáma
a hír istennője a római mitológiában.
szócikk
f1Fama Fáma
Visnu
a hindu vallásban az isteni hármasság egyik alakja, fenntartó isten.
szócikk
v1Visnu
Síva Sivén
a hindu vallásban az isteni hármasság egyik alakja, pusztító, üdvözítő isten.
szócikk
s1Síva Sivén
Ozirisz Oziris
a túlvilág istene az egyiptomi vallásban, a három főisten egyike Ízisz és Hórusz mellett.
szócikk
o1Ozirisz Oziris
Matuzsálem Methusalem
969 évig élő bibliai ősatya (I. Mózes 5, 25–27.).
szócikk
m1Matuzsálem Methusalem
Palamedes
a betűírás felfedezője a görög mitológiában.
szócikk
p1Palamedes
Háromalmás Almas; Almás
(RO)
szócikk
h2Háromalmás Almas; Almás
Alsok
szócikk
a2Alsok
Alsóregmec Regmecz; A. Regmecz; Alsó-Regmetz; Alsó Regmetz; Also-Regmecz; Regmetz; Regmecini; A. Redmecz
szócikk
a2Alsóregmec Regmecz; A. Regmecz; Alsó-Regmetz; Alsó Regmetz; Also-Regmecz; Regmetz; Regmecini; A. Redmecz
Asszonyvására Asszony-Vására; Aszszony Vására;
Tîrguşor (RO)
szócikk
a2Asszonyvására Asszony-Vására; Aszszony Vására;
Bagamér
szócikk
b2Bagamér
Balatonfüred B Füred
szócikk
b2Balatonfüred B Füred
Báránd
szócikk
b2Báránd
Bécs Béts; Wien; Wienn; Vienne
(AT)
szócikk
b2Bécs Béts; Wien; Wienn; Vienne
Bicske
szócikk
b2Bicske
Biharnagybajom NBajom
szócikk
b2Biharnagybajom NBajom
Buda Ofen; Budæ
szócikk
b2Buda Ofen; Budæ
Csákvár
szócikk
c2Csákvár
Csurgó Felsok
szócikk
c2Csurgó Felsok
Debrecen Debrecz.; Debretzen; Debrecini; Debreczen; Debrezin; Debr.
szócikk
d2Debrecen Debrecz.; Debretzen; Debrecini; Debreczen; Debrezin; Debr.
Derecske Deretske
szócikk
d2Derecske Deretske
Deregnyő
Drahňov (SK)
szócikk
d2Deregnyő
Eger Erlau
szócikk
e2Eger Erlau
Érsemjén Ér-Semjén; Semjén; Érsemlyén; Ér Semjén; Ér-Semlyén
Şimian (RO)
szócikk
e2Érsemjén Ér-Semjén; Semjén; Érsemlyén; Ér Semjén; Ér-Semlyén
Potsdam
(D)
szócikk
p2Potsdam
Fót Foth
szócikk
f2Fót Foth
Gesztely
szócikk
g2Gesztely
Hajdúböszörmény H-Böszörmény; Böszörmény
szócikk
h2Hajdúböszörmény H-Böszörmény; Böszörmény
Hajdúhadház Hadház
szócikk
h2Hajdúhadház Hadház
Hajdúnánás Nánás
szócikk
h2Hajdúnánás Nánás
Iharosberény Berény
szócikk
i2Iharosberény Berény
Kántorjánosi Kántor Janosi
szócikk
k2Kántorjánosi Kántor Janosi
Kaposvár
szócikk
k2Kaposvár
Karcag Kardszag
szócikk
k2Karcag Kardszag
Kassa Kaschau; Cassoviae
szócikk
k2Kassa Kaschau; Cassoviae
Kecskemét Kkemét; Ketskem.
szócikk
k2Kecskemét Kkemét; Ketskem.
Késmárk Kézsmárk
Kežmarok (SK)
szócikk
k2Késmárk Kézsmárk
Keszthely
szócikk
k2Keszthely
Bakonszeg
szócikk
b2Bakonszeg
Nyírpazony Pazony
szócikk
n2Nyírpazony Pazony
Kismarja Kiss-Marja
szócikk
k2Kismarja Kiss-Marja
Komárom RKomárom; R.-Komárom; Rév Komárom
szócikk
k2Komárom RKomárom; R.-Komárom; Rév Komárom
Losonc Losoncsz; Lossoncz; Losoncz; Losontz
Lučenec (SK)
szócikk
l2Losonc Losoncsz; Lossoncz; Losoncz; Losontz
Marosvásárhely MVásárhely; MVásárhelly
Târgu Mureș (RO)
szócikk
m2Marosvásárhely MVásárhely; MVásárhelly
Miskolc Miskóltz; Miskoltz; Miskolcz
szócikk
m2Miskolc Miskóltz; Miskoltz; Miskolcz
Mocsa Motsa
szócikk
m2Mocsa Motsa
Pétervárad Péterváradja
Петроварадин / Petrovaradin (SRB)
szócikk
p2Pétervárad Péterváradja
Nagybajom Nagy-Bajom; Nagy Bajom
szócikk
n2Nagybajom Nagy-Bajom; Nagy Bajom
Nagymegyer N Megyer; N. Megyer
szócikk
n2Nagymegyer N Megyer; N. Megyer
Nagyszeben Hermannstadt; Szeben
Sibiu (RO)
szócikk
n2Nagyszeben Hermannstadt; Szeben
Nagyvárad Várad; NVárad; NVarad; N.Várad; Várad-Olaszi
szócikk
n2Nagyvárad Várad; NVárad; NVarad; N.Várad; Várad-Olaszi
Onga
szócikk
o2Onga
Pest Pesth
szócikk
p2Pest Pesth
Pozsony Presburg; Poson; Posony
Bratislava (SK)
szócikk
p2Pozsony Presburg; Poson; Posony
Diósgyőr Diós-Győr
Ma Miskolc része.
szócikk
d2Diósgyőr Diós-Győr
Sárospatak SPatak; Patak; Sáros-Patak; S. Patak
szócikk
s2Sárospatak SPatak; Patak; Sáros-Patak; S. Patak
Sátoraljaújhely Ujhely; S. A. Újhely; Újhely; S.a. Ujhely
szócikk
s2Sátoraljaújhely Ujhely; S. A. Újhely; Újhely; S.a. Ujhely
Sopron Soprony
szócikk
s2Sopron Soprony
Szikszó Sziksó
szócikk
s2Szikszó Sziksó
Szomolnok Schmöllnitz; Schmölnitz
Smolník (SK)
szócikk
s2Szomolnok Schmöllnitz; Schmölnitz
Téglás
szócikk
t2Téglás
Tiszaigar Igar
szócikk
t2Tiszaigar Igar
Tiszaroff Roff
szócikk
t2Tiszaroff Roff
Tokaj Tokay
szócikk
t2Tokaj Tokay
Győr
szócikk
g2Győr
Badaló
szócikk
b2Badaló
Munkács
Mukachevo, Мукачево (UA)
szócikk
m2Munkács
Tiszaderzs Ders
szócikk
t2Tiszaderzs Ders
Kunmadaras Madaras
szócikk
k2Kunmadaras Madaras
Bukarest Bukerest
București (RO)
szócikk
b2Bukarest Bukerest
Genf Genéve; Genève
(CH)
szócikk
g2Genf Genéve; Genève
Montmorency
(FR)
szócikk
m2Montmorency
Sümeg Sümegh
szócikk
s2Sümeg Sümegh
Nagykőrös
szócikk
n2Nagykőrös
Székelyudvarhely
Odorheiu Secuiesc (RO)
szócikk
s2Székelyudvarhely
Nagyenyed
Aiud (RO)
szócikk
n2Nagyenyed
Szalkszentmárton
szócikk
s2Szalkszentmárton
Tiszafüred Füred
szócikk
t2Tiszafüred Füred
Hernádkak
szócikk
h2Hernádkak
Montmorency
(F)
szócikk
m2Montmorency
Székesfehérvár
szócikk
s2Székesfehérvár
Szatmárnémeti Szatmár; Satu Mare (RO); Sathmar
szócikk
s2Szatmárnémeti Szatmár; Satu Mare (RO); Sathmar
Miskolctapolca Tapolcza; Tapoltza
szócikk
m2Miskolctapolca Tapolcza; Tapoltza
Brünn Brűnn
Brno (CZ)
szócikk
b2Brünn Brűnn
Ragály
szócikk
r2Ragály
Aggtelek Agtelek
szócikk
a2Aggtelek Agtelek
Hangács
szócikk
h2Hangács
Hajdúbagos Bagos
szócikk
h2Hajdúbagos Bagos
Gáborján
szócikk
g2Gáborján
Diószeg Érdiószeg
Diosig (RO)
szócikk
d2Diószeg Érdiószeg
Létavértes Nagyléta
szócikk
l2Létavértes Nagyléta
Szeged
szócikk
s2Szeged
Dombóvár
szócikk
d2Dombóvár
Zsigárd
Žihárec (SK)
szócikk
z2Zsigárd
Szolnok Szólnok
szócikk
s2Szolnok Szólnok
Tihany Tihan; Tihon
szócikk
t2Tihany Tihan; Tihon
Szőny
szócikk
s2Szőny
Hegyközpályi Pályi; H. K. Pályi
Paleu (RO)
szócikk
h2Hegyközpályi Pályi; H. K. Pályi
Pécs Péts
szócikk
p2Pécs Péts
Somogyszob Szob
szócikk
s2Somogyszob Szob
Szenta
szócikk
s2Szenta
Berente
szócikk
b2Berente
Göttingen Göttinga
(D)
szócikk
g2Göttingen Göttinga
Lengyeltóti Lengyel Tóti; LTóti
szócikk
l2Lengyeltóti Lengyel Tóti; LTóti
Igal
szócikk
i2Igal
Balatonszemes Szemes
szócikk
b2Balatonszemes Szemes
Balatonszárszó Szárszó
szócikk
b2Balatonszárszó Szárszó
Nagyatád Attád
szócikk
n2Nagyatád Attád
Jéna Jena
Jena (D)
szócikk
j2Jéna Jena
Lábod Lábad
szócikk
l2Lábod Lábad
Kám
szócikk
k2Kám
Érmihályfalva Mihály falva
Valea Lui Mihai (RO)
szócikk
e2Érmihályfalva Mihály falva
Tiszadob Dob
szócikk
t2Tiszadob Dob
Belényes
Beiuş (RO)
szócikk
b2Belényes
Arad
(RO)
szócikk
a2Arad
Kiskunhalas Halas
szócikk
k2Kiskunhalas Halas
Hegyközkovácsi
Cauaceu (RO)
szócikk
h2Hegyközkovácsi
Mikepércs
Pérts
szócikk
m2Mikepércs
Beregszász
Берегове (UA)
szócikk
b2Beregszász
Vác Vátz
szócikk
v2Vác Vátz
Nagycenk Czenk
szócikk
n2Nagycenk Czenk
Kufstein
(AT)
szócikk
k2Kufstein
Sáránd
szócikk
s2Sáránd
Szigetvár
szócikk
s2Szigetvár
a' legitimé
(lat.) valóságosan.
szócikk
a3a' legitimé
a' propos
(fr.) erről jut eszembe, apropó.
szócikk
a3a' propos
Abriss
(ném.) tervvázlat, absztrakt.
szócikk
a3Abriss
absolute
(lat.) teljesen, tökéletesen.
szócikk
a3absolute
absolvál
(lat.) teljesít, elsajátít.
szócikk
a3absolvál
ac si foret
(lat.) mintha lenne.
szócikk
a3ac si foret
accentus
(lat.) a magánhangzó hosszúságát jelölő ékezet.
szócikk
a3accentus
accord
(lat.) egyezség.
szócikk
a3accord
acto
(lat.) ügyirat szerint.
szócikk
a3acto
ad faciem loci
(lat.) az illetékes helyre.
szócikk
a3ad faciem loci
ad vivum
(lat.) élethűen.
szócikk
a3ad vivum
adjectivum
(lat.) melléknév.
szócikk
a3adjectivum
adjutáns
(lat.) segéd.
szócikk
a3adjutáns
admittál
(lat.) megenged.
szócikk
a3admittál
adnexum
(lat.) függelék.
szócikk
a3adnexum
adsecurál
(lat.) biztosít.
szócikk
a3adsecurál
adverbium
(lat.) határozószó.
szócikk
a3adverbium
adversaria
(lat.) jegyzőkönyv.
szócikk
a3adversaria
áer aër
(lat.) levegő.
szócikk
a3áer aër
Aestheticum Auditorium
(lat.) esztétikai előadóterem.
szócikk
a3Aestheticum Auditorium
aesthezis
(lat.) esztétika.
szócikk
a3aesthezis
aether
(lat.) éter, levegő; légies, tündéri.
szócikk
a