HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Művek keresése

1515 1575 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1634 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1717 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1744 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1766 1767 1768 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1814 1831 1980 dátum nélkül
Raff, Georg Christian: Geographie für Kinder, Göttingen, 1783.
Korabinszky József Mátyás: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1786.
Vergilius Maro, Publius: Aeneis
Vályi K. András: Magyar Országnak leírása, I‒III, Buda, Királyi Magyar Universitás, 1796‒1799.
Budai Ézsaiás: Közönséges história I., Debrecen, Szigethy Mihály, 1800.
Pope, Alexander: La Boucle de Cheveux enlevée [Az elragadtatott hafürt] [nem ismert kiadásban]
Wieland, Christoph Martin: Die Grazien [nem ismert kiadásban]
Montesquieu, Charles Louis de Secondat: Le Temple de Gnide [A knüdoszi templom] [nem ismert kiadásban]
Tasso, Torquato: L’Aminta [nem ismert kiadásban]
A’ tavasz. írta Kleist, fordította Csokonay Vitéz Mihály. Hozzájárúlnak Kleistnak némelly apróbb Darabjai., Komárom, Weinmüller Klára, 1802.
Kleist, Ewald Christian von: Der Frühling [A tavasz] [nem ismert kiadásban]
Cicero, Marcus Tullius: Pro Sexto Roscia Amerino
Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae Disputationes [Tusculumi beszélgetések]
Millot, Claude-François-Xavier: A’ világnak közönséges történetei, I‒II., ford.: Verseghy Ferenc, Pest, Buda, Weingand János Mihály, 1790, 1791.
Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses [nem ismert kiadásban]
Meidinger, Johann Valentin: Italiens Grammatik [nem ismert kiadásban]
Riegler, Franz Paul: Anleitung zum gesange und dem Klavier [nem ismert kiadásban]
Túróczi László: Ungaria suis cum regibus compendio dato, 1729.
Molnár János (1749–1815): Walachische Sprachlehre, Hermannstadt, 1801.
Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte [Varázsfuvola] [szövegkönyv] [nem ismert kiadásban]
Vergilius Maro, Publius: Eclogae [nem ismert kiadásban]
Mikola István: Fordúló Föld, vagy ollyan eggynehány versek, mellyekben a’ Föld’ természeti forgásának mellesleg való említése mellett; ama hazája előtt sok és nagy érdemeiről esmeretes férjfiúnak, T. T. N. N. Pétzeli Jó’sef úrnak […], mint Földből lett földnek, a’ földbe való viszsza fordúlása rövideden elő-adatik, Komárom, Wéber Simon Péter, 1792.
Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Szrogh Sámuel, Pest, 1792.
Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Bálintitt János, Bécs, ny. n., 1784.
Pálóczi Horváth Ádám: Hunniás, vagy Magyar Hunyadi, az az Ama’ híres Magyar Vezér Hunyadi János’ életének egygy része, mellyet a’ Virgílius’ Éneisse’ formájába öntve, négy sorú Magyar Strófákkal le-írt Horváth Ádám, Győr, Streibig József, 1787.
Sárvári Pál: Moralis philosophia, Pest, Trattner Mátyás, 1802.
Pálóczi Horváth Ádám: Leg-rövidebb nyári éjtszaka, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1791.
Barczafalvi Szabó Dávid: A’ Tudományok magyarúl, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1792.
Assemani, Giuseppe Simone: Bibliotheca orientalis, Róma, 1719–1728.
Zrínyi Miklós (1620–1664): Szigeti veszedelem [nem ismert kiadásban]
Villaume, Peter: Praktische Logik für junge Leute die nicht studiesen wollen [nem ismert kiadásban]
Orczy Lőrinc (1718–1789): Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1787.
Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc (1718–1789): Két nagyságos elmének költeményes szüleményei, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1789.
Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi Külömb-külömb-féle dolgokról írt külömb-külömb-féle versek, Pest, Lettner József, 1788.
Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi Külömb-külömb-féle dolgokról irtt külömb-külömb-féle versek, és rész-szerént kötetlen folyó beszédek, II. darab, Győr, 1793.
Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi külömb-külömbféle dolgokról irtt darab-versek ’s rész szerént folyó beszédek: Harmadik darab, Pest, Trattner Mátyás, 1792.
Gessner, Salomon: Geszner’ Idylliumi, ford.: Kazinczy Ferenc, Kassa, Landerer Mihály, 1788.
Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, II., Göttingen, 1792.
Voltaire: Henriás, az az negyedik Henrik frantzia királynak Életének némelly része […] Második Izben némelly változtatásokkal ’s jobbításokkal ki-nyomtattatott, ford.: Péczeli József, Győr, Streibig József, 1792.
Campe, Joachim Heinrich: Ifiabbik Robinzon, íródott a’ gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok múlatságokra J. H. Kámpe Úr által. Fordítódott Németből Magyarra Gelei József által, ford.: Gelei József, Pozsony, Patzkó Ágoston Ferenc, 1787.
Mendelssohn, Moses: Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele... [nem ismert kiadásban]
Vanière, Jacques: Praedium rusticum. Carmen didacticum [nem ismert kiadásban]
Vanière, Jacques: Vanier Jakabnak […] Paraszti majorja, ford.: Miháltz István, Nagyszeben, Hochmeister Márton, 1779.
Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, III., Thübingen, 1793.
Vanière, Jacques: Paraszti majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe foglalt... [két kötetben] Baróthi Szabó Dávid, ford.: Baróti Szabó Dávid, Pozsony és Kassa, Landerer Mihály, 1779-1780.
Vanière, Jacques: Paraszti majorság. Fordította Vanierből Baróthi Szabó Dávid. Második ki-adás, meg-jobbítva, ford.: Baróti Szabó Dávid, Kassa, Landerer Mihály, 1794.
Szentjóbi Szabó László: Szent-Jóbi Szabó László költeményes munkái, Pest, 1791.
Palma, Károly Ferenc: Notitia rerum Hungaricarum (I–III), Nagyszombat, 1770-1771.
Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol, Kolozsvár, 1575.
Shakespeare, William: Hamlet
Townson, Robert: Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793, London, 1797.
Wieland, Christoph Martin: Geschichte der Abderiten [nem ismert kiadásban]
Voltaire: Voltér Úrnak Henriása, ford.: Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785), Pozsony, Füskúti Landerer Mihály, 1789.
Beniczky Péter: Magyar Rhytmusok, Nagyszombat, 1664.
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai útazása, mellyet önnön maga abban esett viszszontagságaival egygyütt az el aludt vérű magyar szívek’ fel serkentésére, és múlatságára e’ versekbe foglaltt, Pozsony és Komárom, Wéber Simon Péter, 1790.
Vergilius Maro, Publius: Georgicon
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalaúz. Az az: a’ magyar vers-szerzésnek példái és régulái, Pozsony, 1781.
Eschenburg, Johann Joachim: Beispielsammlung zur Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften, 1–8, Berlin und Stettin, Leipzig: Nicolai, Solbrig, 1788‒1795.
Eschenburg, Johann Joachim: Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften, Berlin und Stettin, Nicolai, 1783.
Voltaire: Oeuvres complètes de Voltaire, 71 kötet, À Basle, De l’Imprimerie de Jean-Jacques Tourneisen, 1784–1791.
Jones, William: Poeseos Asiaticae Commentariorum Libri Sex cum appendice auctore Guilielmo Jones, Lipsia, 1777.
Ovidius Naso, Publius: Tristia
Verseghy Ferenc: Mi a’ Poézis? és ki az igaz Poéta?, Buda, Landerer Katalin, 1793.
Sulzer, Johann Georg: Allgemeine Theorie der Schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt, I–IV., Lipcse, 1771–1774.
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Telemaknak az Ulisses fiának csudálatos történetei [1782; kéziratban maradt 1980-ig], ford.: Domokos Lajos, 1980.
Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
Werbőczy István: Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae [Hármaskönyv]
Gyöngyösi István: Mársal Társolkodó Muranyi Venus. Avagy annak emlekezete: Miképpen az Méltoságos Groff Hadádi Wesseleni Ferencz, Magyar Ország Palatinussa akkor Füleki fő Kapitány, az Tékéntetes, és Nagyságos Groff Rima-Szétsi, Szecsi Maria Aszszonnyal, jövendőbéli hazasságokrul való titkos vegezése által csudálatos képen meg-vette az hires Murany Varat, Kassa, 1664.
Somssich Lázár: Carmen ad Ludovicum Rhédei de Kiss Rhéde Nuncium Comitatus Szattmár ad Comitia Regni Hungariae Anno ae. Vulg. MDCCCII. Posonii celebrata Legatum pro Militaris Academiae in Hungaria Fundatione decem millia Florenorum donantem., Pozsony, 1802.
Barthélemy, Jean-Jacques: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Paris, De Bure, 1788.
Townson, Robert: Voyage en Hongrie, ford.: Cantwel, C., Leipzig, 1800.
Pálóczi Horváth Ádám: Psychologia az az a' lélekről való tudomány, Pest, Trattner Mátyás, 1792.
Heliconi Virágok, kiad.: Kazinczy Ferenc, Pozsony, Komárom, Wéber Simon Péter, 1791.
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Messiás
Rousseau, Jean-Jacques: Du contrat social ou Principes du droit politique
Wieland, Christoph Martin: Sokrates mainomenos oder die Dialoge des Diogenes von Sinope [nem ismert kiadásban]
Schiller, Friedrich: Die Räuber [nem ismert kiadásban]
Mendelssohn, Moses: Fédon. Vagy a' Lélek' halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe irta német nyelven Mendelsohn Mosen Magyarra fordittatott. Eggy hzafi által, ford.: Pajor Gáspár, Pest, Patzkó Ferentz, 1793..
Vajkovics Imre: Observationes criticae super Henriade Volteri et versioné ejusdem in lingvam Hungaricam Szilágyiana, Pest, Landerer Mihály, 1793.
Herder, Johann Gottfried: Herdernek Paramythionjai. Általtette Kazinczy Ferenc, ford.: Kazinczy Ferenc, Széphalom, 1793.
Magyar régiségek és ritkaságok, kiad.: Kazinczy Ferenc, Pest, Trattner Mátyás, 1808.
Guarini, Giovanni Battista: Il pastor fido, London, 1708.
Verseghy Ferenc: A' musikáról
Pope, Alexander: Essay on man
Haller János: Hármas istória, Kolozsvár, 1695.
Apáczai Csere János: Magyar encyclopaedia. Az az, minden igaz és hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása., Utrecht, Joannis Waesberg, 1655.
Metastasio, Pietro Antonio: La Didone Abbandonata [nem ismert kiadásban]
Metastasio, Pietro Antonio: L’Acchille in Sciro [nem ismert kiadásban]
Metastasio, Pietro Antonio: Il Ré Pastore [nem ismert kiadásban]
Zachariä, Justus Friedrich Wilhelm: Das Schnupftuch [nem ismert kiadásban]
Lafontaine, August Heinrich Julius: Der Naturmensch oder Natur und Liebe in Streit [nem ismert kiadásban]
Horatius Flaccus, Quintus: Ódák
Nieupoort, Guiljelmus Henricus: Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio
Fabri, Johann Ernst: Kurzer Abriss der Geographie, Halle, 1796.
Fabri, Johann Ernst: Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und Gymnasien, Halle, 1797.
Horatius Flaccus, Quintus: Episztolae
Zrínyi Miklós (1620–1664): Adriai tengernek syreniaia
Vergilius Maro, Publius: P. Virgilii Maronis: Opera varietate lecticonis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne, kiad.: Heyne, Christian Gottlob, Lipcse, 1787-1789.
Tissot, Simon-André: Avis au peuple sur sa santé, 1761.
Tissot, Simon-André: A' néphez valo tudósitás Miképpen kellyen a' maga egésségere vigyázni, ford.: Marikovszky Márton, Nagykároly, 1772.
Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Les aventures de Télémaque, fils d’ Ulysse, 1699, .
Kotzebue, August Friedrich Germanus: Das merkwürdigste Jahr meines Lebens [két kötet], Berlin, 1801.
Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmei. A kesergő szerelem., Buda, 1801.
Gebhardi, Ludwig Albrecht: Geschichte des Reiches Hungarn und damit verbundenen Staaten [négy kötet], 1778-1781.
Schlözer, August Ludwig: Allgemeine nordische Geschichte, Göttinga, 1771.
Schlözer, August Ludwig: Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Göttinga, 1795-1798.
Rudbeck, Olof, ifj.: Specimen usus linguae gothicae, Uppsala, 1717.
Sajnovics János: Demonstratio idioma Ungarorum et Lapporum idem esse, Koppenhága, 1770.
Schwartner Márton: De gente Croviaca Hungariae regum stripis Arpadiane, Pest, 1791.
Gatterer, Johann Christoph: Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte, I-II., Göttinga, 1761-1764.
Gatterer, Johann Christoph: Die Weltgeschichte in ihrem genzen Umfrange, I-II., Göttinga, 1785-1787.
Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, 1795.
Hell Miksa: Adjumentum memoriae manuale chronologico-genealogico-historicum, 1750.
Fischer, Johann Eberhard: De origine Ungarorum, Göttinga, 1770.
Fischer, Johann Eberhard: Sibirische Geschichte, St. Petersburg, 1768.
Büsching, Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung, Hamburg, 1770.
Spittler, Ludwig Timotheus: Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten, Göttinga, 1794.
Dezsericzky Ince József: De initiis ac majoribus Hungarorum Commantaria… [öt kötet], 1748-1760.
Dezsericzky Ince József: Dissertatio apologetica... amice alloquens Georgium Pray, é. n..
Pray György: Supplementum ad annales veteres hunnorum, avarum, et hungarorum congestos., Nagyszombat, 1764.
Guignes, Joseph de: Histoire générale des Huns, Turcs, Mongols et autres Tartares occidentaux avant et depuis Jésus-Christ jusq’au présent I–IV, Párizs, 1756-1758.
Severini, Ján: Commentatio historica de veteribus meiolis Hungariae Cis-Danubianae, Sopron, 1767.
Severini, Ján: Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibiscana, Lipcse, 1770.
Szekér Joákim: Magyarok' eredete a' régi és mostani magyaroknak nevezetessebb tselekedeteivel együtt, Pozsony és Komárom, Wéber Simon Péter, 1791.
Schwandtner, Johann Georg, Anonymus: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Bécs, 1746.
Anonymus: Magyar Sunád, avagy I. Béla királynak nevetlen író-deákja., ford.: Mándi István, Debrecen, Szigethy Mihály, 1799.
Cornides Dániel (1732–1787): Commentatio de religione veterum Hungarorum, Bécs, 1791.
Katona István: Historia critica regum Hungariae stripis Arpadianae, 1–7., Buda, 1779-1782.
VII. Kónsztantinosz: De administrando Imperio
VI. Leó: Taktika
Freisingi Ottó: Gesta Friderici imperatoris, Strassburg, 1515.
Luidprand: Antapodosis
Regino: Chronicon
Plan Carpin, Jean du, Rubruquis, Guillaume de: Relation des voyages en Tartarie de Fr. Guilleaume de Rubruquis et de Fr. Jean Plan de Carpin, Párizs, 1634.
Rinaldi, Odorico: Annales Ecclesiastici
Piccolomini, Aeneas Sylvius: Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio
Schall, Johann Adam: Historia narratio de Mission, S. J. apud Chinenses ex Literis R. P. Adami Schall S. J., Bécs, 1665.
Nesztor / Nyesztor: Povesztyi vremennih let (Übersetzungen des russischen Chronisten Nestor bis zum Jahr 980), ford.: Schlözer, August Ludwig, Göttinga, 1802.
Abul-Gázi Bahadur: Histoire généalogique des Tartares I–II., Leyden, 1726.
Pistorius, Johannes: Rerum Germanicarum veteres iam primum publicati scriptores, Frankfurt, 1583-1607.
Prévost, Antoine François, abbé: Histoire générale des voyages par mer et par terre qui ont été publiés jusqu’ à présent dans les différentes langues, Párizs, 1746-1759.
Tasso, Torquato: Gerusalemme liberata
Milton, John: Paradise Lost
Milton, John: Paradise Regained
Voltaire: Henriade, 1723.
Klopstock, Friedrich Gottlieb: Messiade, Altona, 1780.
Chapelain, Jean: La pucelle ou la France délivrée
Seneca, Lucius Annaeus: Octavia
Kossovits József: XII. Danses Hongroises Pour le Clavecin ou Piano-Forte, Bécs, 1800.
Florian, Jean-Pierre Claris de: Fables, 1792.
Répszeli László: Hunnias, sive Hunnorum e Scythia Asiatica egressus, Nagyszombat, 1731.
Márton József: A Magyar Lexiconnak szükséges voltát tárgyazó elmélkedések, Bécs, 1802.
Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785): Cebetis Thebani Tabula, Isocratis Paraenesis, et Pythagorae Aurea Carmina, Debrecen, 1774.
Cicero, Marcus Tullius: Marcus Tullii. Ciceronis ad Q[intum] fratrem dialogi de oratore, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
Terentius Afer, Publius: Publii Terentii Afri comodiae sex, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
Julius Caesar, Caius: Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico et Civilii, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
Metastasio, Pietro Antonio: Metastasiusnak egynehány játék darabjai, ford.: Döme Károly, Komárom, 1802.
Ovidius Naso, Publius: Ars amatoria (A szerelem művészete)
Rácz Sámuel: A' Borbélyi Tanításoknak Második Darabja a' Törvényes Orvosi Politziáról, Pest, 1794.
Anonymus: Gesta Hungarorum
Engel, Johann Christian: Vindicae anonymi Belae regi notariii, Buda, 1803.
Horatius Flaccus, Quintus: Szatírák
Seneca, Lucius Annaeus: Hercules furens
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei. A' kesergő szerelem, Buda, 1801.
Linné, Carl von: Systema Vegetabilium, Göttinga, 1784.
Bethlen János: Rerum Transylvanicarum libri quator… ab a. 1629 usque ad a. 1663. (Második kiadás), Kolozsvár, 1789.
Verseghy Ferenc: Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató Nyájaskodások külömbféle versnemekben, Buda, 1806.
Phaedrus: Fabulae Aesopiae
Specimen poeseos persicae…, kiad.: Reviczky Károly Imre gróf, Bécs, 1771.
Földvári József, Budai Ézsaiás: Földvári József és Budai Ézsaiás halotti beszédei Rhédey Lajosné felett, Nagyvárad, 1804.
Ovidius Naso, Publius: Heroides
Osterwald, Jean Fréderik: Abrégé de L’Histoire Sainte et du Catéchisme, Genf, 1702.
Osterwald, Jean Fréderik: A szent históriának rövid summája, Debrecen, 1744-től.
Budai Ézsaiás: Régi tudós világ históriája, melybenn a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak, főképpenn pedig, a’ görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudományoknak akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak, Debrecen, Szigethy Mihály, 1802.
Pope, Alexander: Elisa to Abelard
Gessner, Salomon: Ábel' Kain által lett halála, ford.: Kónyi János, Pest, 1775., 1778.
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig: Lieder nach dem Anacreon, Berlin, 1766., 1775.
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig: Versuch in scherzhaften Lieder, Berlin, 1749.
Degen, Johann Friedrich: Anacreontis carmina ex rec. Brunckii, varietatem lectionis selectam indicemque adiecit Joan. Frid. Degen. Ed. III., Erlangen, 1781.
Degen, Johann Friedrich: Über die Philosophie des Anakreon, ein Versuch von Joh. Fr. Degen, Erlangen, 1776.
Schneider, Johann Gottlob: Amerkungen über den Anakreon, Lipcse, 1770.
Batteux, Charles: Einleitung in die schönen Wissenschaften nach dem Franc. des Batteux mit Zusätzen vermehret v. K. W. Ramler, 1756., ford.: Ramler, Karl Wilhelm, 1756.
Batteux, Charles: Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz, Leipzig, 1751. További kiadások: 1759., 1770., ford.: Schlegel, Johann Adolf, Lipcse, 1751., 1759., 1770.
Zrínyi Miklós (1620–1664): Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651.
Sacy, Claude-Louis-Michel de: Histoire générale de Hongrie, Párizs, 1778.
Vergilius Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Márónak Éneás’ viseltt dolgairól írtt munkája. Mellyet magyar versekbe foglalván, ki adott Kováts Jó’sef N. Kőrösi prédikátor, I-III., ford.: Kovács József (1761–1830), Komárom, Weinmüller Nyomda (1-2. kötet), Buda, Landerer Nyomda (3. kötet), 1799 (1. kötet), 1804 (2. kötet), 1831 (3. kötet).
Földi János (1755–1801): Rövid kritika és rajzolat a’ magyar fűvésztudományról, Bécs, [Magyar Hírmondó], 1793.
Földi János (1755–1801): Természeti história. A’ Linne Systémája szerént. Első tsomó. Az állatok országa, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1801.
Görög Demeter: Magyar Átlás az az Magyar, Horvát és Tót országok’ Vármegyéi, s Szabad Kerülete’ és a’ határ-őrző Katonaság’ Vidékinek közönséges és különös Táblái, kiad.: Márton József, Bécs, [Pichler Antal], 1802–1811.
Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái. Az az: válogatott pásztori versei. Fordította Kőszegi Rájnis József, Pozsony, 1789.
Guarini, Giovanni Battista: Il pastor Fido [A hű pásztor] [nem ismert kiadásban]
Holbach, Paul Henri Dietrich, baron d’: Système de la Nature [A természet rendszere], London, 1777.
Homérosz: Iliász
Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Második darab. Máró Virgilius Publiusnak Georgikonja. Az-az gazdaságra tanító versei. Ford. Kőszegi Rájnis József. Az ő halála után kiadta Póka-Teleki Kondé József Benedek., Pest, 1814.
Lessing, Gotthold Ephraim: Lesszingnek meséi három könyvben, ford.: Aszalay János, Bécs, Hummel Dávid, 1793.
Raff, Georg Christian: Naturgesichte für Kinder, Göttingen, Johann Christian Dietrich, 1781.
Gessner, Salomon: Dafnis és az Első hajós. Gesznerből, ford.: Nagy Sámuel (1773?–1810), Pozsony, Wéber Simon Péter, 1797.
Pope, Alexander: The Rape of the Lock [Fürtrablás]
Pray György: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, Bécs, Georg Ludwig Schulz, 1761.
Pray György: Historia Regum Hungariae, 1‒3, Pest, Egyetemi nyomda, 1801.
Pray György: Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, Bécs, Augustin Bernard, 1775.
Blumauer, Aloys: Virgilius Éneássa, kit Blumauer németre travestált, most magyarosan Szalkai Antal úr által öltöztetett. Első rész, ford.: Szalkay Antal, Bécs, Alberti Ignác, 1792.
 • Abul-Gázi Bahadur: Histoire généalogique des Tartares I–II., Leyden, 1726.
 • Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, II., Göttingen, 1792.
 • Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, III., Thübingen, 1793.
 • Anonymus: Gesta Hungarorum
 • Anonymus: Magyar Sunád, avagy I. Béla királynak nevetlen író-deákja., ford.: Mándi István, Debrecen, Szigethy Mihály, 1799.
 • Schwandtner, Johann Georg, Anonymus: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Bécs, 1746.
 • Apáczai Csere János: Magyar encyclopaedia. Az az, minden igaz és hasznos böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása., Utrecht, Joannis Waesberg, 1655.
 • Assemani, Giuseppe Simone: Bibliotheca orientalis, Róma, 1719–1728.
 • Lessing, Gotthold Ephraim: Lesszingnek meséi három könyvben, ford.: Aszalay János, Bécs, Hummel Dávid, 1793.
 • Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Bálintitt János, Bécs, ny. n., 1784.
 • Barczafalvi Szabó Dávid: A’ Tudományok magyarúl, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1792.
 • Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc (1718–1789): Két nagyságos elmének költeményes szüleményei, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1789.
 • Vanière, Jacques: Paraszti majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe foglalt... [két kötetben] Baróthi Szabó Dávid, ford.: Baróti Szabó Dávid, Pozsony és Kassa, Landerer Mihály, 1779-1780.
 • Vanière, Jacques: Paraszti majorság. Fordította Vanierből Baróthi Szabó Dávid. Második ki-adás, meg-jobbítva, ford.: Baróti Szabó Dávid, Kassa, Landerer Mihály, 1794.
 • Barthélemy, Jean-Jacques: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, Paris, De Bure, 1788.
 • Batteux, Charles: Einleitung in die schönen Wissenschaften nach dem Franc. des Batteux mit Zusätzen vermehret v. K. W. Ramler, 1756., ford.: Ramler, Karl Wilhelm, 1756.
 • Batteux, Charles: Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz, Leipzig, 1751. További kiadások: 1759., 1770., ford.: Schlegel, Johann Adolf, Lipcse, 1751., 1759., 1770.
 • Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
 • Beniczky Péter: Magyar Rhytmusok, Nagyszombat, 1664.
 • Bethlen János: Rerum Transylvanicarum libri quator… ab a. 1629 usque ad a. 1663. (Második kiadás), Kolozsvár, 1789.
 • Blumauer, Aloys: Virgilius Éneássa, kit Blumauer németre travestált, most magyarosan Szalkai Antal úr által öltöztetett. Első rész, ford.: Szalkay Antal, Bécs, Alberti Ignác, 1792.
 • Földvári József, Budai Ézsaiás: Földvári József és Budai Ézsaiás halotti beszédei Rhédey Lajosné felett, Nagyvárad, 1804.
 • Julius Caesar, Caius: Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico et Civilii, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Budai Ézsaiás: Közönséges história I., Debrecen, Szigethy Mihály, 1800.
 • Cicero, Marcus Tullius: Marcus Tullii. Ciceronis ad Q[intum] fratrem dialogi de oratore, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Terentius Afer, Publius: Publii Terentii Afri comodiae sex, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Budai Ézsaiás: Régi tudós világ históriája, melybenn a’ könyvnyomtatás feltalálásáig élt mindenféle tudósoknak, főképpenn pedig, a’ görög és deák íróknak élete, munkái, érdemei, és a’ tudományoknak akkori állapotja, rendbeszedve, előadódnak, Debrecen, Szigethy Mihály, 1802.
 • Büsching, Anton Friedrich: Neue Erdbeschreibung, Hamburg, 1770.
 • Campe, Joachim Heinrich: Ifiabbik Robinzon, íródott a’ gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok múlatságokra J. H. Kámpe Úr által. Fordítódott Németből Magyarra Gelei József által, ford.: Gelei József, Pozsony, Patzkó Ágoston Ferenc, 1787.
 • Townson, Robert: Voyage en Hongrie, ford.: Cantwel, C., Leipzig, 1800.
 • Chapelain, Jean: La pucelle ou la France délivrée
 • Cicero, Marcus Tullius: Marcus Tullii. Ciceronis ad Q[intum] fratrem dialogi de oratore, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Cicero, Marcus Tullius: Pro Sexto Roscia Amerino
 • Cicero, Marcus Tullius: Tusculanae Disputationes [Tusculumi beszélgetések]
 • Cornides Dániel (1732–1787): Commentatio de religione veterum Hungarorum, Bécs, 1791.
 • Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Szrogh Sámuel, Pest, 1792.
 • Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Bálintitt János, Bécs, ny. n., 1784.
 • A’ tavasz. írta Kleist, fordította Csokonay Vitéz Mihály. Hozzájárúlnak Kleistnak némelly apróbb Darabjai., Komárom, Weinmüller Klára, 1802.
 • Degen, Johann Friedrich: Anacreontis carmina ex rec. Brunckii, varietatem lectionis selectam indicemque adiecit Joan. Frid. Degen. Ed. III., Erlangen, 1781.
 • Degen, Johann Friedrich: Über die Philosophie des Anakreon, ein Versuch von Joh. Fr. Degen, Erlangen, 1776.
 • Dezsericzky Ince József: De initiis ac majoribus Hungarorum Commantaria… [öt kötet], 1748-1760.
 • Dezsericzky Ince József: Dissertatio apologetica... amice alloquens Georgium Pray, é. n..
 • Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
 • Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Telemaknak az Ulisses fiának csudálatos történetei [1782; kéziratban maradt 1980-ig], ford.: Domokos Lajos, 1980.
 • Metastasio, Pietro Antonio: Metastasiusnak egynehány játék darabjai, ford.: Döme Károly, Komárom, 1802.
 • Engel, Johann Christian: Vindicae anonymi Belae regi notariii, Buda, 1803.
 • Eschenburg, Johann Joachim: Beispielsammlung zur Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften, 1–8, Berlin und Stettin, Leipzig: Nicolai, Solbrig, 1788‒1795.
 • Eschenburg, Johann Joachim: Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften, Berlin und Stettin, Nicolai, 1783.
 • Fabri, Johann Ernst: Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und Gymnasien, Halle, 1797.
 • Fabri, Johann Ernst: Kurzer Abriss der Geographie, Halle, 1796.
 • Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Les aventures de Télémaque, fils d’ Ulysse, 1699, .
 • Fénelon, François de Salignac de la Mothe: Telemaknak az Ulisses fiának csudálatos történetei [1782; kéziratban maradt 1980-ig], ford.: Domokos Lajos, 1980.
 • Fischer, Johann Eberhard: De origine Ungarorum, Göttinga, 1770.
 • Fischer, Johann Eberhard: Sibirische Geschichte, St. Petersburg, 1768.
 • Florian, Jean-Pierre Claris de: Fables, 1792.
 • Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
 • Földi János (1755–1801): Rövid kritika és rajzolat a’ magyar fűvésztudományról, Bécs, [Magyar Hírmondó], 1793.
 • Földi János (1755–1801): Természeti história. A’ Linne Systémája szerént. Első tsomó. Az állatok országa, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1801.
 • Földvári József, Budai Ézsaiás: Földvári József és Budai Ézsaiás halotti beszédei Rhédey Lajosné felett, Nagyvárad, 1804.
 • Freisingi Ottó: Gesta Friderici imperatoris, Strassburg, 1515.
 • Gatterer, Johann Christoph: Die Weltgeschichte in ihrem genzen Umfrange, I-II., Göttinga, 1785-1787.
 • Gatterer, Johann Christoph: Handbuch der allgemeinen Weltgeschichte, I-II., Göttinga, 1761-1764.
 • Gebhardi, Ludwig Albrecht: Geschichte des Reiches Hungarn und damit verbundenen Staaten [négy kötet], 1778-1781.
 • Campe, Joachim Heinrich: Ifiabbik Robinzon, íródott a’ gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok múlatságokra J. H. Kámpe Úr által. Fordítódott Németből Magyarra Gelei József által, ford.: Gelei József, Pozsony, Patzkó Ágoston Ferenc, 1787.
 • Gessner, Salomon: Ábel' Kain által lett halála, ford.: Kónyi János, Pest, 1775., 1778.
 • Gessner, Salomon: Dafnis és az Első hajós. Gesznerből, ford.: Nagy Sámuel (1773?–1810), Pozsony, Wéber Simon Péter, 1797.
 • Gessner, Salomon: Geszner’ Idylliumi, ford.: Kazinczy Ferenc, Kassa, Landerer Mihály, 1788.
 • Gleim, Johann Wilhelm Ludwig: Lieder nach dem Anacreon, Berlin, 1766., 1775.
 • Gleim, Johann Wilhelm Ludwig: Versuch in scherzhaften Lieder, Berlin, 1749.
 • Görög Demeter: Magyar Átlás az az Magyar, Horvát és Tót országok’ Vármegyéi, s Szabad Kerülete’ és a’ határ-őrző Katonaság’ Vidékinek közönséges és különös Táblái, kiad.: Márton József, Bécs, [Pichler Antal], 1802–1811.
 • Guarini, Giovanni Battista: Il pastor fido, London, 1708.
 • Guarini, Giovanni Battista: Il pastor Fido [A hű pásztor] [nem ismert kiadásban]
 • Guignes, Joseph de: Histoire générale des Huns, Turcs, Mongols et autres Tartares occidentaux avant et depuis Jésus-Christ jusq’au présent I–IV, Párizs, 1756-1758.
 • Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai útazása, mellyet önnön maga abban esett viszszontagságaival egygyütt az el aludt vérű magyar szívek’ fel serkentésére, és múlatságára e’ versekbe foglaltt, Pozsony és Komárom, Wéber Simon Péter, 1790.
 • Gyöngyösi István: Mársal Társolkodó Muranyi Venus. Avagy annak emlekezete: Miképpen az Méltoságos Groff Hadádi Wesseleni Ferencz, Magyar Ország Palatinussa akkor Füleki fő Kapitány, az Tékéntetes, és Nagyságos Groff Rima-Szétsi, Szecsi Maria Aszszonnyal, jövendőbéli hazasságokrul való titkos vegezése által csudálatos képen meg-vette az hires Murany Varat, Kassa, 1664.
 • Haller János: Hármas istória, Kolozsvár, 1695.
 • Hell Miksa: Adjumentum memoriae manuale chronologico-genealogico-historicum, 1750.
 • Heltai Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol, Kolozsvár, 1575.
 • Herder, Johann Gottfried: Herdernek Paramythionjai. Általtette Kazinczy Ferenc, ford.: Kazinczy Ferenc, Széphalom, 1793.
 • Vergilius Maro, Publius: P. Virgilii Maronis: Opera varietate lecticonis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne, kiad.: Heyne, Christian Gottlob, Lipcse, 1787-1789.
 • Holbach, Paul Henri Dietrich, baron d’: Système de la Nature [A természet rendszere], London, 1777.
 • Homérosz: Iliász
 • Horatius Flaccus, Quintus: Episztolae
 • Horatius Flaccus, Quintus: Ódák
 • Horatius Flaccus, Quintus: Szatírák
 • Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
 • Jones, William: Poeseos Asiaticae Commentariorum Libri Sex cum appendice auctore Guilielmo Jones, Lipsia, 1777.
 • Julius Caesar, Caius: Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico et Civilii, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, 1795.
 • Katona István: Historia critica regum Hungariae stripis Arpadianae, 1–7., Buda, 1779-1782.
 • Gessner, Salomon: Geszner’ Idylliumi, ford.: Kazinczy Ferenc, Kassa, Landerer Mihály, 1788.
 • Heliconi Virágok, kiad.: Kazinczy Ferenc, Pozsony, Komárom, Wéber Simon Péter, 1791.
 • Herder, Johann Gottfried: Herdernek Paramythionjai. Általtette Kazinczy Ferenc, ford.: Kazinczy Ferenc, Széphalom, 1793.
 • Magyar régiségek és ritkaságok, kiad.: Kazinczy Ferenc, Pest, Trattner Mátyás, 1808.
 • Kisfaludy Sándor: Himfy Szerelmei. A kesergő szerelem., Buda, 1801.
 • Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei. A' kesergő szerelem, Buda, 1801.
 • A’ tavasz. írta Kleist, fordította Csokonay Vitéz Mihály. Hozzájárúlnak Kleistnak némelly apróbb Darabjai., Komárom, Weinmüller Klára, 1802.
 • Kleist, Ewald Christian von: Der Frühling [A tavasz] [nem ismert kiadásban]
 • Klopstock, Friedrich Gottlieb: Messiade, Altona, 1780.
 • Klopstock, Friedrich Gottlieb: Messiás
 • Gessner, Salomon: Ábel' Kain által lett halála, ford.: Kónyi János, Pest, 1775., 1778.
 • Korabinszky József Mátyás: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1786.
 • Kossovits József: XII. Danses Hongroises Pour le Clavecin ou Piano-Forte, Bécs, 1800.
 • Kotzebue, August Friedrich Germanus: Das merkwürdigste Jahr meines Lebens [két kötet], Berlin, 1801.
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Márónak Éneás’ viseltt dolgairól írtt munkája. Mellyet magyar versekbe foglalván, ki adott Kováts Jó’sef N. Kőrösi prédikátor, I-III., ford.: Kovács József (1761–1830), Komárom, Weinmüller Nyomda (1-2. kötet), Buda, Landerer Nyomda (3. kötet), 1799 (1. kötet), 1804 (2. kötet), 1831 (3. kötet).
 • Lafontaine, August Heinrich Julius: Der Naturmensch oder Natur und Liebe in Streit [nem ismert kiadásban]
 • Lessing, Gotthold Ephraim: Lesszingnek meséi három könyvben, ford.: Aszalay János, Bécs, Hummel Dávid, 1793.
 • Linné, Carl von: Systema Vegetabilium, Göttinga, 1784.
 • Luidprand: Antapodosis
 • Anonymus: Magyar Sunád, avagy I. Béla királynak nevetlen író-deákja., ford.: Mándi István, Debrecen, Szigethy Mihály, 1799.
 • Tissot, Simon-André: A' néphez valo tudósitás Miképpen kellyen a' maga egésségere vigyázni, ford.: Marikovszky Márton, Nagykároly, 1772.
 • Márton József: A Magyar Lexiconnak szükséges voltát tárgyazó elmélkedések, Bécs, 1802.
 • Görög Demeter: Magyar Átlás az az Magyar, Horvát és Tót országok’ Vármegyéi, s Szabad Kerülete’ és a’ határ-őrző Katonaság’ Vidékinek közönséges és különös Táblái, kiad.: Márton József, Bécs, [Pichler Antal], 1802–1811.
 • Meidinger, Johann Valentin: Italiens Grammatik [nem ismert kiadásban]
 • Mendelssohn, Moses: Fédon. Vagy a' Lélek' halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe irta német nyelven Mendelsohn Mosen Magyarra fordittatott. Eggy hzafi által, ford.: Pajor Gáspár, Pest, Patzkó Ferentz, 1793..
 • Mendelssohn, Moses: Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele... [nem ismert kiadásban]
 • Metastasio, Pietro Antonio: Il Ré Pastore [nem ismert kiadásban]
 • Metastasio, Pietro Antonio: L’Acchille in Sciro [nem ismert kiadásban]
 • Metastasio, Pietro Antonio: La Didone Abbandonata [nem ismert kiadásban]
 • Metastasio, Pietro Antonio: Metastasiusnak egynehány játék darabjai, ford.: Döme Károly, Komárom, 1802.
 • Vanière, Jacques: Vanier Jakabnak […] Paraszti majorja, ford.: Miháltz István, Nagyszeben, Hochmeister Márton, 1779.
 • Mikola István: Fordúló Föld, vagy ollyan eggynehány versek, mellyekben a’ Föld’ természeti forgásának mellesleg való említése mellett; ama hazája előtt sok és nagy érdemeiről esmeretes férjfiúnak, T. T. N. N. Pétzeli Jó’sef úrnak […], mint Földből lett földnek, a’ földbe való viszsza fordúlása rövideden elő-adatik, Komárom, Wéber Simon Péter, 1792.
 • Millot, Claude-François-Xavier: A’ világnak közönséges történetei, I‒II., ford.: Verseghy Ferenc, Pest, Buda, Weingand János Mihály, 1790, 1791.
 • Milton, John: Paradise Lost
 • Milton, John: Paradise Regained
 • Molnár János (1749–1815): Walachische Sprachlehre, Hermannstadt, 1801.
 • Montesquieu, Charles Louis de Secondat: Le Temple de Gnide [A knüdoszi templom] [nem ismert kiadásban]
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte [Varázsfuvola] [szövegkönyv] [nem ismert kiadásban]
 • Gessner, Salomon: Dafnis és az Első hajós. Gesznerből, ford.: Nagy Sámuel (1773?–1810), Pozsony, Wéber Simon Péter, 1797.
 • Nesztor / Nyesztor: Povesztyi vremennih let (Übersetzungen des russischen Chronisten Nestor bis zum Jahr 980), ford.: Schlözer, August Ludwig, Göttinga, 1802.
 • Nieupoort, Guiljelmus Henricus: Rituum qui olim apud Romanos obtinuerunt succincta explicatio
 • Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc (1718–1789): Két nagyságos elmének költeményes szüleményei, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1789.
 • Orczy Lőrinc (1718–1789): Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1787.
 • Osterwald, Jean Fréderik: A szent históriának rövid summája, Debrecen, 1744-től.
 • Osterwald, Jean Fréderik: Abrégé de L’Histoire Sainte et du Catéchisme, Genf, 1702.
 • Ovidius Naso, Publius: Ars amatoria (A szerelem művészete)
 • Ovidius Naso, Publius: Heroides
 • Ovidius Naso, Publius: Metamorphoses [nem ismert kiadásban]
 • Ovidius Naso, Publius: Tristia
 • Mendelssohn, Moses: Fédon. Vagy a' Lélek' halhatatlanságáról. Három beszélgetésekbe irta német nyelven Mendelsohn Mosen Magyarra fordittatott. Eggy hzafi által, ford.: Pajor Gáspár, Pest, Patzkó Ferentz, 1793..
 • Palma, Károly Ferenc: Notitia rerum Hungaricarum (I–III), Nagyszombat, 1770-1771.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi Külömb-külömb-féle dolgokról irtt külömb-külömb-féle versek, és rész-szerént kötetlen folyó beszédek, II. darab, Győr, 1793.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi Külömb-külömb-féle dolgokról írt külömb-külömb-féle versek, Pest, Lettner József, 1788.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Hol-mi külömb-külömbféle dolgokról irtt darab-versek ’s rész szerént folyó beszédek: Harmadik darab, Pest, Trattner Mátyás, 1792.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Hunniás, vagy Magyar Hunyadi, az az Ama’ híres Magyar Vezér Hunyadi János’ életének egygy része, mellyet a’ Virgílius’ Éneisse’ formájába öntve, négy sorú Magyar Strófákkal le-írt Horváth Ádám, Győr, Streibig József, 1787.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Leg-rövidebb nyári éjtszaka, Pozsony, Wéber Simon Péter, 1791.
 • Pálóczi Horváth Ádám: Psychologia az az a' lélekről való tudomány, Pest, Trattner Mátyás, 1792.
 • Voltaire: Henriás, az az negyedik Henrik frantzia királynak Életének némelly része […] Második Izben némelly változtatásokkal ’s jobbításokkal ki-nyomtattatott, ford.: Péczeli József, Győr, Streibig József, 1792.
 • Phaedrus: Fabulae Aesopiae
 • Piccolomini, Aeneas Sylvius: Historia rerum ubique gestarum locorumque descriptio
 • Pistorius, Johannes: Rerum Germanicarum veteres iam primum publicati scriptores, Frankfurt, 1583-1607.
 • Plan Carpin, Jean du, Rubruquis, Guillaume de: Relation des voyages en Tartarie de Fr. Guilleaume de Rubruquis et de Fr. Jean Plan de Carpin, Párizs, 1634.
 • Pope, Alexander: Elisa to Abelard
 • Pope, Alexander: Essay on man
 • Pope, Alexander: La Boucle de Cheveux enlevée [Az elragadtatott hafürt] [nem ismert kiadásban]
 • Pope, Alexander: The Rape of the Lock [Fürtrablás]
 • Pray György: Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, Bécs, Georg Ludwig Schulz, 1761.
 • Pray György: Dissertationes historico-criticae in Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum, Bécs, Augustin Bernard, 1775.
 • Pray György: Historia Regum Hungariae, 1‒3, Pest, Egyetemi nyomda, 1801.
 • Pray György: Supplementum ad annales veteres hunnorum, avarum, et hungarorum congestos., Nagyszombat, 1764.
 • Prévost, Antoine François, abbé: Histoire générale des voyages par mer et par terre qui ont été publiés jusqu’ à présent dans les différentes langues, Párizs, 1746-1759.
 • Rácz Sámuel: A' Borbélyi Tanításoknak Második Darabja a' Törvényes Orvosi Politziáról, Pest, 1794.
 • Raff, Georg Christian: Geographie für Kinder, Göttingen, 1783.
 • Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, II., Göttingen, 1792.
 • Raff, Georg Christian, Andre, Christian Carl: Geographie für Kinder, III., Thübingen, 1793.
 • Raff, Georg Christian: Naturgesichte für Kinder, Göttingen, Johann Christian Dietrich, 1781.
 • Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalaúz. Az az: a’ magyar vers-szerzésnek példái és régulái, Pozsony, 1781.
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái. Az az: válogatott pásztori versei. Fordította Kőszegi Rájnis József, Pozsony, 1789.
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Második darab. Máró Virgilius Publiusnak Georgikonja. Az-az gazdaságra tanító versei. Ford. Kőszegi Rájnis József. Az ő halála után kiadta Póka-Teleki Kondé József Benedek., Pest, 1814.
 • Batteux, Charles: Einleitung in die schönen Wissenschaften nach dem Franc. des Batteux mit Zusätzen vermehret v. K. W. Ramler, 1756., ford.: Ramler, Karl Wilhelm, 1756.
 • Regino: Chronicon
 • Répszeli László: Hunnias, sive Hunnorum e Scythia Asiatica egressus, Nagyszombat, 1731.
 • Barcsay Ábrahám, Orczy Lőrinc (1718–1789): Két nagyságos elmének költeményes szüleményei, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1789.
 • Orczy Lőrinc (1718–1789): Költeményes Holmi egy nagyságos elmétől, kiad.: Révai Miklós, Pozsony, Loewe Antal, 1787.
 • Specimen poeseos persicae…, kiad.: Reviczky Károly Imre gróf, Bécs, 1771.
 • Riegler, Franz Paul: Anleitung zum gesange und dem Klavier [nem ismert kiadásban]
 • Rinaldi, Odorico: Annales Ecclesiastici
 • Rousseau, Jean-Jacques: Du contrat social ou Principes du droit politique
 • Plan Carpin, Jean du, Rubruquis, Guillaume de: Relation des voyages en Tartarie de Fr. Guilleaume de Rubruquis et de Fr. Jean Plan de Carpin, Párizs, 1634.
 • Rudbeck, Olof, ifj.: Specimen usus linguae gothicae, Uppsala, 1717.
 • Sacy, Claude-Louis-Michel de: Histoire générale de Hongrie, Párizs, 1778.
 • Sajnovics János: Demonstratio idioma Ungarorum et Lapporum idem esse, Koppenhága, 1770.
 • Sárvári Pál: Moralis philosophia, Pest, Trattner Mátyás, 1802.
 • Schall, Johann Adam: Historia narratio de Mission, S. J. apud Chinenses ex Literis R. P. Adami Schall S. J., Bécs, 1665.
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte [Varázsfuvola] [szövegkönyv] [nem ismert kiadásban]
 • Schiller, Friedrich: Die Räuber [nem ismert kiadásban]
 • Batteux, Charles: Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz, Leipzig, 1751. További kiadások: 1759., 1770., ford.: Schlegel, Johann Adolf, Lipcse, 1751., 1759., 1770.
 • Schlözer, August Ludwig: Allgemeine nordische Geschichte, Göttinga, 1771.
 • Schlözer, August Ludwig: Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Göttinga, 1795-1798.
 • Nesztor / Nyesztor: Povesztyi vremennih let (Übersetzungen des russischen Chronisten Nestor bis zum Jahr 980), ford.: Schlözer, August Ludwig, Göttinga, 1802.
 • Schneider, Johann Gottlob: Amerkungen über den Anakreon, Lipcse, 1770.
 • Schwandtner, Johann Georg, Anonymus: Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, Bécs, 1746.
 • Schwartner Márton: De gente Croviaca Hungariae regum stripis Arpadiane, Pest, 1791.
 • Seneca, Lucius Annaeus: Hercules furens
 • Seneca, Lucius Annaeus: Octavia
 • Severini, Ján: Commentatio historica de veteribus meiolis Hungariae Cis-Danubianae, Sopron, 1767.
 • Severini, Ján: Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibiscana, Lipcse, 1770.
 • Shakespeare, William: Hamlet
 • Somssich Lázár: Carmen ad Ludovicum Rhédei de Kiss Rhéde Nuncium Comitatus Szattmár ad Comitia Regni Hungariae Anno ae. Vulg. MDCCCII. Posonii celebrata Legatum pro Militaris Academiae in Hungaria Fundatione decem millia Florenorum donantem., Pozsony, 1802.
 • Spittler, Ludwig Timotheus: Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten, Göttinga, 1794.
 • Sulzer, Johann Georg: Allgemeine Theorie der Schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt, I–IV., Lipcse, 1771–1774.
 • Blumauer, Aloys: Virgilius Éneássa, kit Blumauer németre travestált, most magyarosan Szalkai Antal úr által öltöztetett. Első rész, ford.: Szalkay Antal, Bécs, Alberti Ignác, 1792.
 • Szekér Joákim: Magyarok' eredete a' régi és mostani magyaroknak nevezetessebb tselekedeteivel együtt, Pozsony és Komárom, Wéber Simon Péter, 1791.
 • Szentjóbi Szabó László: Szent-Jóbi Szabó László költeményes munkái, Pest, 1791.
 • Földi János (1755–1801), Benedek Mihály, Domokos Lajos, Hunyadi Szabó Ferenc (1743–1795), Szikszai György (1738–1803): Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenbenn egy Magyar Társaság, Bécs, A Magyar Hírmondó íróinak költségével, Alberti betűivel, 1795.
 • Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785): Cebetis Thebani Tabula, Isocratis Paraenesis, et Pythagorae Aurea Carmina, Debrecen, 1774.
 • Voltaire: Voltér Úrnak Henriása, ford.: Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785), Pozsony, Füskúti Landerer Mihály, 1789.
 • Cronegk, Johann Friedrich: Kodrus, ford.: Szrogh Sámuel, Pest, 1792.
 • Tasso, Torquato: Gerusalemme liberata
 • Tasso, Torquato: L’Aminta [nem ismert kiadásban]
 • Terentius Afer, Publius: Publii Terentii Afri comodiae sex, kiad.: Budai Ézsaiás, Debrecen, 1795.
 • Tissot, Simon-André: A' néphez valo tudósitás Miképpen kellyen a' maga egésségere vigyázni, ford.: Marikovszky Márton, Nagykároly, 1772.
 • Tissot, Simon-André: Avis au peuple sur sa santé, 1761.
 • Townson, Robert: Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793, London, 1797.
 • Townson, Robert: Voyage en Hongrie, ford.: Cantwel, C., Leipzig, 1800.
 • Túróczi László: Ungaria suis cum regibus compendio dato, 1729.
 • Vajkovics Imre: Observationes criticae super Henriade Volteri et versioné ejusdem in lingvam Hungaricam Szilágyiana, Pest, Landerer Mihály, 1793.
 • Vályi K. András: Magyar Országnak leírása, I‒III, Buda, Királyi Magyar Universitás, 1796‒1799.
 • Vanière, Jacques: Paraszti majorság, mellyet Vanierből hat lábbal mérséklett magyar versbe foglalt... [két kötetben] Baróthi Szabó Dávid, ford.: Baróti Szabó Dávid, Pozsony és Kassa, Landerer Mihály, 1779-1780.
 • Vanière, Jacques: Paraszti majorság. Fordította Vanierből Baróthi Szabó Dávid. Második ki-adás, meg-jobbítva, ford.: Baróti Szabó Dávid, Kassa, Landerer Mihály, 1794.
 • Vanière, Jacques: Praedium rusticum. Carmen didacticum [nem ismert kiadásban]
 • Vanière, Jacques: Vanier Jakabnak […] Paraszti majorja, ford.: Miháltz István, Nagyszeben, Hochmeister Márton, 1779.
 • Vergilius Maro, Publius: Aeneis
 • Vergilius Maro, Publius: Eclogae [nem ismert kiadásban]
 • Vergilius Maro, Publius: Georgicon
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Éneis, avagy P. Virgilius Márónak Éneás’ viseltt dolgairól írtt munkája. Mellyet magyar versekbe foglalván, ki adott Kováts Jó’sef N. Kőrösi prédikátor, I-III., ford.: Kovács József (1761–1830), Komárom, Weinmüller Nyomda (1-2. kötet), Buda, Landerer Nyomda (3. kötet), 1799 (1. kötet), 1804 (2. kötet), 1831 (3. kötet).
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Első darab. Máro Virgilius Publiusnak eklogái. Az az: válogatott pásztori versei. Fordította Kőszegi Rájnis József, Pozsony, 1789.
 • Vergilius Maro, Publius: Magyar Virgilius. Második darab. Máró Virgilius Publiusnak Georgikonja. Az-az gazdaságra tanító versei. Ford. Kőszegi Rájnis József. Az ő halála után kiadta Póka-Teleki Kondé József Benedek., Pest, 1814.
 • Vergilius Maro, Publius: P. Virgilii Maronis: Opera varietate lecticonis et perpetua adnotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne, kiad.: Heyne, Christian Gottlob, Lipcse, 1787-1789.
 • Verseghy Ferenc: A' musikáról
 • Millot, Claude-François-Xavier: A’ világnak közönséges történetei, I‒II., ford.: Verseghy Ferenc, Pest, Buda, Weingand János Mihály, 1790, 1791.
 • Verseghy Ferenc: Magyar Aglája, avvagy kellemetesen mulató Nyájaskodások külömbféle versnemekben, Buda, 1806.
 • Verseghy Ferenc: Mi a’ Poézis? és ki az igaz Poéta?, Buda, Landerer Katalin, 1793.
 • VI. Leó: Taktika
 • VII. Kónsztantinosz: De administrando Imperio
 • Villaume, Peter: Praktische Logik für junge Leute die nicht studiesen wollen [nem ismert kiadásban]
 • Voltaire: Henriade, 1723.
 • Voltaire: Henriás, az az negyedik Henrik frantzia királynak Életének némelly része […] Második Izben némelly változtatásokkal ’s jobbításokkal ki-nyomtattatott, ford.: Péczeli József, Győr, Streibig József, 1792.
 • Voltaire: Oeuvres complètes de Voltaire, 71 kötet, À Basle, De l’Imprimerie de Jean-Jacques Tourneisen, 1784–1791.
 • Voltaire: Voltér Úrnak Henriása, ford.: Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785), Pozsony, Füskúti Landerer Mihály, 1789.
 • Werbőczy István: Tripartitum opus juris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae [Hármaskönyv]
 • Wieland, Christoph Martin: Die Grazien [nem ismert kiadásban]
 • Wieland, Christoph Martin: Geschichte der Abderiten [nem ismert kiadásban]
 • Wieland, Christoph Martin: Sokrates mainomenos oder die Dialoge des Diogenes von Sinope [nem ismert kiadásban]
 • Zachariä, Justus Friedrich Wilhelm: Das Schnupftuch [nem ismert kiadásban]
 • Zrínyi Miklós (1620–1664): Adriai tengernek Syrenaia, Bécs, 1651.
 • Zrínyi Miklós (1620–1664): Adriai tengernek syreniaia
 • Zrínyi Miklós (1620–1664): Szigeti veszedelem [nem ismert kiadásban]