HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Filológiai lexikon

HU EN

Tematikus jegyzetek keresése

A Magyar Tudós Társaság alapítása (szerkesztői jegyzet)
Abaffy Ferenc életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Abelárd, Pierre (szerkesztői jegyzet)
Adelung, Johann Christoph (szerkesztői jegyzet)
Albert Kázmér (szerkesztői jegyzet)
Almásy József (1774–1858) (szerkesztői jegyzet)
Almásy Pál (1749–1821) életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Andritska Sámuel jegyzete a Csokonai-levelezés kiadásban
Aszalay János életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Aszalay János műveiről Kazinczy
Balásházi János (szerkesztői jegyzet)
Balogh Pál (szerkesztői jegyzet)
Balogh Sámuel (szerkesztői jegyzet)
Baranyi László végrendelete
Barcsay Ábrahám (szerkesztői jegyzet)
Barczafalvi Szabó Dávid (szerkesztői jegyzet)
Bárczay Ferenc (1766–1836) (szerkesztői jegyzet)
Baróti Szabó Dávid (szerkesztői jegyzet)
Bartal György (szerkesztői jegyzet)
Bártfay László (szerkesztői jegyzet)
Barthos András és családja
Bartók Mihály (adatforrás)
Batáry Pál (adatforrás)
Batsányi János életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Bek Pál (szerkesztői jegyzet)
Bene Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Bérczy János (adatforrás)
Bernoulli, Jacob (szerkesztői jegyzet)
Bessenyei György (szerkesztői jegyzet)
Bessenyei Sándor (szerkesztői jegyzet)
Bessenyei Sándor életrajzi összefoglaló a Csokonai levelezés kiadásához
Beszédes József (szerkesztői jegyzet)
Bitnicz Lajos (szerkesztői jegyzet)
Blumauer (szerkesztői jegyzet)
Borbély Gábor (szerkesztői jegyzet)
Born Ignác (szerkesztői jegyzet)
Boros Mihály (adatforrás)
Bosnyák Erzsébet, Mauksch Marianna és Kazinczy (szerkesztői jegyzet)
Braida, Ludwig (szerkesztői jegyzet)
Brunszvik József (szerkesztői jegyzet)
Budai Ézsaiás (szerkesztői jegyzet)
Caraffa eperjesi bírósága (szerkesztői jegyzet)
Chodowiecki és Kazinczy (szerkesztői jegyzet)
Csapó József végrendelete
Császári Lósi Pál (szerkesztői jegyzet)
Csépán István életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Csépán János (szerkesztői jegyzet)
Cservenka, Johann életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Csikós József rétfalui lelkész (szerkesztői jegyzet)
Csohány József (szerkesztői jegyzet)
Csokonai és anyjának kapcsolata: összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Csokonai Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Csokonai József (1747‒1786) (szerkesztői jegyzet)
Csokonai József (1777‒1805) (szerkesztői jegyzet)
Csokonai Kleist-fordítása
Csúry Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Czetter Sámuel (szerkesztői jegyzet)
Cziráky Antal (szerkesztői jegyzet)
Czövek István (szerkesztői jegyzet)
Czuczor Gergely (szerkesztői jegyzet)
Darvas Anna (szerkesztői jegyzet)
Darvas Ferenc (1740–1810) (szerkesztői jegyzet)
Darvas János (szerkesztői jegyzet)
Darvas József [I.] (szerkesztői jegyzet)
Darvas József [II.] (szerkesztői jegyzet)
Deáki István (adatforrás)
Decsy Sámuel (szerkesztői jegyzet)
Dercsényi János (szerkesztői jegyzet)
diák tisztségviselők
Die Zauberflöte jegyzete a Csokonai-levelezés kiadásban
Diószeghy Sámuel (1752–1804 v. 1805) (szerkesztői jegyzet)
Diószegi Mihály (szerkesztői jegyzet)
Diószegi Sámuel (1761–1813) (szerkesztői jegyzet)
Diószegi Sára (szerkesztői jegyzet)
Dobozi Lajos (1792–1851) (adatforrás)
Dobsa Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Domokos Lajos (szerkesztői jegyzet)
Donát János (szerkesztői jegyzet)
Eger 1552 (adatforrás)
Erőss Gábor (szerkesztői jegyzet)
Erőss János (szerkesztői jegyzet)
Erőss János életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Etsédi Gábor (adatforrás)
Etsedi János (adatforrás)
Fazekas Mihály (szerkesztői jegyzet)
Fekete János (Ivánkai) (szerkesztői jegyzet)
Festetics György (szerkesztői jegyzet)
Festetics György életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Festetics György életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Festetics Julianna (szerkesztői jegyzet)
Festetics Pál (szerkesztői jegyzet)
Fodor Gerzson életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Földi János (1755–1801) (szerkesztői jegyzet)
Földi János (1778‒1854) (szerkesztői jegyzet)
Földi János és Csokonai Blumauer-fordítása (összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához)
Fráter István (szerkesztői jegyzet)
Gelei József és Kazinczy Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Gessner, Salomon (szerkesztői jegyzet)
Görög Demeter (szerkesztői jegyzet)
Görög Demeter életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Guarini, Giovanni Battista (szerkesztői jegyzet)
Guzmics Izidor (szerkesztői jegyzet)
Gyarmathi Sámuel (szerkesztői jegyzet)
Hadik András (szerkesztői jegyzet)
Hatvani István (1718–1786) (szerkesztői jegyzet)
Hatvani István (1766–1816) (szerkesztői jegyzet)
Helvétius és Holbach: jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Horváth Zsigmond (adatforrás)
Idősebb és ifjabb Fazekas István és Fazekas György lelkészek
Igaz Sámuel (1786–1826) (szerkesztői jegyzet)
Italiens Grammatik jegyzete a Csokonai-levelezés kiadásban
Jénai Mineralógiai Társaság és Kazinczy Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Jenni vs. Bernáth Klára (szerkesztői jegyzet)
Kandó József (szerkesztői jegyzet)
Károlyi György (szerkesztői jegyzet)
Kazinczy Esterházy Miklós-portréja (szerkesztői jegyzet)
Kazinczy Ferenc és a Magyar Tudós Társaság (szerkesztői jegyzet)
Kazinczy Péter (?–1649 előtt) (szerkesztői jegyzet)
Kazinczy Péter (1638 k.‒1689 előtt) (szerkesztői jegyzet)
Kerekes Sámuel (szerkesztői jegyzet)
Kis János (1770–1846) (szerkesztői jegyzet)
Kisfaludy Sándor (szerkesztői jegyzet)
Kiss Imre (1775–1831) életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés számára
Klopstock (szerkesztői jegyzet)
Komjáthy Ábrahám (szerkesztői jegyzet)
Kovács József (1732–1795) (szerkesztői jegyzet)
Kovács József (1761–1830) (szerkesztői jegyzet)
Kováts László jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Kőrösi János jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Kövy Sándor (szerkesztői jegyzet)
Kultsár István (szerkesztői jegyzet)
Lengyel József (szerkesztői jegyzet)
Losonci István (?–1552) (szerkesztői jegyzet)
Magyar Grammatika (1795)
Mailáth György (1786–1861) (szerkesztői jegyzet)
Maret, Hugues-Bernard, életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Margitai István jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Márton Gábor (szerkesztői jegyzet)
Márton István (szerkesztői jegyzet)
Márton József (szerkesztői jegyzet)
Márton József jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Mátyási József jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Mecklenburgi Lujza királyné portéja (szerkesztői jegyzet)
Mészáros Zsuzsanna (adatforrás)
Miller, Johann Martin (szerkesztői jegyzet)
Molnár János (1749‒1815) (szerkesztői jegyzet)
Nagy Gábor (szerkesztői jegyzet)
Nagy Gábor jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Nagy Sámuel (1730–1802) (szerkesztői jegyzet))
Nagy Sámuel (1773?–1810) (szerkesztői jegyzet)
Oeser, Adam Friedrich (szerkesztői jegyzet)
Orczy István (szerkesztői jegyzet)
Orczy József életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Orczy László (szerkesztői jegyzet)
Orczy Lőrinc (1718–1789) (szerkesztői jegyzet)
Pálóczi Horváth Ádám (szerkesztői jegyzet)
Papp József (rézmetsző) (szerkesztői jegyzet)
Papszász József jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Péczeli József (szerkesztői jegyzet)
Pénztörténet (szerkesztői jegyzet)
Puky István (szerkesztői jegyzet)
Puky István életrajzi összefoglaló a Csokonai-levelezés kiadásához
Pyber Benedek (szerkesztői jegyzet)
Pyber Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Raff műve és Csokonai
Ragályi Gedeon (szerkesztői jegyzet)
Ragályi István (szerkesztői jegyzet)
Ragályi József (1733–1804) (szerkesztői jegyzet)
Rájnis József (szerkesztői jegyzet)
Révai Miklós (szerkesztői jegyzet)
Rousseau és Kazinczy (szerkesztői jegyzet)
Rozgonyi József (szerkesztői jegyzet)
Sándor Lipót (szerkesztői jegyzet)
Sándorffi József (szerkesztői jegyzet)
Sándorffi József jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Sárközy Albert (szerkesztői jegyzet)
Sárközy Antal jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Sárközy István (szerkesztői jegyzet)
Sárközy István jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Sárközy Kazimir (szerkesztői jegyzet)
Sárvári Pál (szerkesztői jegyzet)
Schedius Lajos (szerkesztői jegyzet)
Sebő Pál-szócikkhez adatforrások
Szabó András (1738–1819) (szerkesztői jegyzet)
Szabó Mihály jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Szalkay Antal (szerkesztői jegyzet)
Szathmári Paksi István (szerkesztői jegyzet)
Szathmári Paksi Mihály (1715–1778) (szerkesztői jegyzet)
Szathmári Paksi Mihály (1745–1773) (szerkesztői jegyzet)
Szathmáry Mihály jegyzete a Csokonai-levelezés kiadásban
Széchenyi István (szerkesztői jegyzet)
Széchényi-könyvtár; Nemzeti Múzeum (szerkesztői jegyzet)
Szentjóbi Szabó László életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Szentmiklóssy Alajos (szerkesztői jegyzet)
Szigethy Mihály (adatforrás)
Szigeti Mária (adatforrás)
Szikszai György (1738–1803) (szerkesztői jegyzet)
Szikszaiak: jegyzetek a Csokonai-levelezés kiadásához
Szilágyi Márton (szerkesztői jegyzet)
Szilágyi Sámuel, piskárkosi (1719–1785) (szerkesztői jegyzet)
Szontagh Gusztáv (szerkesztői jegyzet)
Takáts József (1767–1821) (szerkesztői jegyzet)
Teleki József (1790–1855) (szerkesztői jegyzet)
Teleki László (1710–1778) (szerkesztői jegyzet)
Teleki László (1764‒1821) (szerkesztői jegyzet)
Teleki Sándor (szerkesztői jegyzet)
Tessedik Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Tittel Pál (szerkesztői jegyzet)
Townson, Kazinczy, Csokonai
Townson, Robert: életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Trattner János Tamás (ifjabb) (szerkesztői jegyzet)
Trattner Mátyás (szerkesztői jegyzet)
Ürményi József (szerkesztői jegyzet)
Ürményi József életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Vallásalap; fundus religionarius (szerkesztői jegyzet)
Vályi K. András (szerkesztői jegyzet)
Vályi Nagy Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Vay Ábrahám (1789–1855) (szerkesztői jegyzet)
Vay József (1752–1821) (szerkesztői jegyzet)
Vay József (1752–1821) életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Vay Miklós (1756–1824) (szerkesztői jegyzet)
Vay Miklós (1756–1824) jegyzet a Csokonai-levelezés kiadásához
Vay Miklós (1802–1894) (szerkesztői jegyzet)
Verseghy Ferenc (szerkesztői jegyzet)
Verseghy Ferenc életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Virág Benedek (szerkesztői jegyzet)
Vrchovszki Sámuel életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Walachische Sprachlehre jegyzete a Csokonai-levelezés kiadásban
Weinmüller Klára (szerkesztői jegyzet)
Wieland, Christoph Martin (szerkesztői jegyzet)
Wigand (szerkesztői jegyzet)
Zichy Károly (1753–1826) (szerkesztői jegyzet)
Zichy Károly (1753–1826) életrajzi összefoglaló a Fogságom naplója kiadásához
Zrínyi Ilona (szerkesztői jegyzet)