Pozsonyi Magyar Múzsa

1787
 1. füzet, 1787.
füzet letöltése
Ti Isteni vérből származott Musák' a' kiknek...
A hírlap szerkesztői bevezetője a szerkesztői célkitűzésekről, a megjelenési gyakoriságról, az előfizetésről.
Ádámi Mihály...
Magyar tudós elődök listája: A - D-ig. A nevek mellett néhány mondatos méltatás.
A' környülállások ugy feküsznek, hogy itt most addig meg-áljuk, mig több idött nyerünk...
Rövid értekezés a kocsi történetéről, nevéről. A cikk a kocsi történetével, nevével foglalkozó munkákat idéz. A közlemény befejező részénél megadott szerző, Cornides Dániel.
 2. füzet, 1787.02.
füzet letöltése
A' Kotsiról való beszélgetésnek az utólja/ Cornides Daniel.
A Kotsi nevű település elhelyezkedéséről szóló elmélkedés.
A' N. Debretzeni Refor. Coll. Philosophiát, Matematikát tanító Profesornak, az orvosi tudomány Doktorának, és a' Bihar Vármegye Törvény-tábla Assessorának Ér-Hatvani, Hatvani István életének leírása.
Hatvani István életének és munkásságának bemutatása, amely a megboldogultanak egyik barátja által beküldött feljegyzések alaplján történik.
A' Tudományoknak széles határai között egy Tudomány sints, melly...
Az emberekről szóló elmélkedés, amely bölcs leereszkedésre inti a nagyokat(főrendek) és okos felemelkedésre a kicsiket.
A' Posonyi Könyvnyomtató Műhelyekben kijött vagy sajtó alatt levő könyvek.
A Pozsonyban kiadott és sajtó alatt lévő könyvek ismertetése.
A' 18-dik század' emlékeztető oszlopa
A Zusammenkünfte in den Elysaeischen Feldern c. német munka egy részének fordítása.
 3. füzet, 1787.03.
füzet letöltése
Az élysiumi egygyütt való beszélgetésnek follytatása
A Zusammenkünfte in den Elysaeischen Feldern c. német munka egy részének fordítása, Fridrik nagyszerűségéről, bölcsességéről szóló részlet.
Honnan vagyon, hogy az erköltsi meg-jobbúlásnak a' keresztyén Vallásnak Olly kevés tisztelöiben legyen látható munkálkodása,...
Ismerteti Johann Christoph Schwab értekezését arról, hogy az erkölcsi jó a keresztény vallás kevés tisztelőjében munkálkodik láthatóan.
Selectae e profanis Scriptoribus Historiae = A pogány írókból szedegettetett válogatott históriák
A deák munka részeinek (I. De Deo. - II. De Prudentia. - III. De Justia. - IV. De fortítudine. - V. De Temperantia) rövid bemutatása és a IV. könyv 17. részének fordítása: A halált tsendes lélekkel fogadja, a' ki jól éltet.
 4. füzet, 1787.04.
füzet letöltése
Azok között a'meg-köszönhetetlen ajándékok között, a' mellyeket meg esmértetett az örökkévaló jóság a' földnek polgáraival,...
II. Frigyes porosz király jó és bölcs fejedelemről értekező, Machiavelli nézeteivel vitázó munkájának ismertetése, részletek közlése.
 5. füzet, 1787.05.
füzet letöltése
A' félben maradt munkának bé-rekesztése.
II. Frigyes porosz király jó és bölcs fejedelemről értekező, Machiavelli nézeteivel vitázó munkáját ismertető közlemény második része.
Hol Fridrik? maréknyi pora temetőben
II. Frigyes porosz királyt dicsőítő vers.
Hieronymus József Úrnak, Sálisburgum Érsekének s'a't.Pásztori Leveléről.
A Galambos Mihály által magyarra fordított, Pozsonyban kiadott pásztori levél ismertetése kiemelve az igaz isteni tisztelet kérdését, a szükségtelen templomi díszek kerülését, a szentek tiszteletét, a Biblia olvasását.
A' magyar Tudósok' Laistromának folytatása.
A tudósok felsorolása közben Lánik Ferenc Frank Bálinthoz írott distichonjait idézi.
 6. füzet, 1787.06.
füzet letöltése
A' félben el-maradt munkának folytatása.
Tudósok és műveik rövid ismertetése.
Az 'Élysium' mezejei egygyütt való beszélgetésnek bé-rekesztése.
A Zusammenkünfte in den Elysaeischen Feldern c. német munka egy részének fordítása. József és Péter, portugál királyok nagyszerűségéről.
Meg ne botránkozzanak a' Szüzek és Aszszonyok, ha egy Bétsi...
Részletek a Háromszáz Feltételek, az aszszonyokról való természeti Tudományból című könyvből.
 7. füzet, 1787.07.
füzet letöltése
A' Patzkó Ágoston Úr Könyv-nyomtató Műhelyében található Magyar-Könyvek áraikkal egyetemben. p.110-112.
A nyomdában lévő könyvek címének közlése és a Robinson regény rövid ismertetése.
Eszköz, a'melly által egy jó Törvény -Könyvre szert lehet tenni. p. 113.
Anekdota az új törvénykönyvet kritizáló újságíróról és az uralkodóról.
Az aszszonyi természeti Tudományból még egy néhány fel tétel. p.97-100.
Részletek a Háromszáz Feltételek, az aszszonyokról való természeti Tudományból című könyvből:az asszonyi nem, a házasságtörés, az özvegyek sorsa.
Juvigny Rigoley a' Métzi Parlamentumnak... p. 100-101.
Juvigny Rigoley munkájának rövid ismertetése, Ciceró nagyságának bemutatása.
[... a túdós munkákhoz] p. 102
Fridrich Wilhelm levele Büschinghez, a Berlini Hónapi Levelek írójához.
A' Mágnes munkájáról. p.104-105.
Zimmermann udvari tanácsos tiltakozik, hogy nevét összefüggésbe hozták a strasburgi Hármóniás Társasággal és a mágneses gyógyítással.
Külömb külömb-féle Jegyzések. p.105-108.
Gyógyászati tanácsok.
 8. füzet, 1787.08.
füzet letöltése
Lády Johanna Gray Históriája. p.119-128.
Johanna páldázatos életének ismertetése.
 9. füzet, 1787.09.
füzet letöltése
A' tsászári orvosi - borbély Társaság Juliusnak... p.133-135.
Katharina császárné huszonöt esztendős uralkodásának ünneplése tudós találkozó keretében.
A' tudományoknak királyi Akadémiája, a Királynak az el-múlt Esztendőben... p.135-137.
A Tudományok Királyi Akadémiájának Berlinben tartott gyűlése.
A' Lády Johanna Gráy' Epitáphiuma. p.129-131.
Lády Johanna életének, jeles cselekedeteinek bemutatása.
Fridrikh Wilhelmnek ditsőséges Országlását... p.137-138.
Fridrik Wilhelm főiskolai kollégiumot építtetett és az iskolák megjobbításán fáradozott.
Augustusnak 25-én a' Lajos' Innepét egy fényes Gyűléssel ülte-meg p.138-140.
A Francia Akadémia ünnepi űlése Lajos tiszteletére.
A' Pétervári Tudományoknak Akadémiája a' Muszka - Birodalomnak a' mostani... p.138.
A Muszka birodalom tartományait ábrázoló orosz nyelvű térkép bemutatása.
Minthogy most olly közönséges a' Frantzia - Parlamentumról való beszéd,... p.140-143.
A parlament történetéről, működésének, tagjainak ismertetése.
10. füzet, 1787.10.
füzet letöltése
A' Török Birodalomnak rövid históriája. p.145-158.
A török hódításnak, az egymást követő uralkodók neveinek részletes ismertetése.
12. füzet, 1787.12.
füzet letöltése
A' Kereskedő és annak Története.
Altzest kereskedő hajótörése és kalandjai az emberi életut szimbolumaként elbeszélve.
Az Aszszonyi Nemnek, kivált a'Szűz Leánynak leg szebben fogó Ortza-festéklye.
Egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok fiatal lányok számára.
Böltsöt rengetö ének.
Altató ének a kisgyermeknek.
Az anyának éneke.
Az anyaság miatt érzett örömről szóló vers.
1788
 1. füzet, 1788.01.
füzet letöltése
Fillis' és Anna' Egygyütt-való beszélgetések. p.1-16.
Anna és Fillis beszélgetése a házasságról, a szűz leányok sorsáról.
 2. füzet, 1788.02.
füzet letöltése
A második Jósefnek lerajzolása p.1-48.
Az Austriai-Lotharingiai Ház rövid hsitróriája -- Jósefnek születése és neveltetése -- Jósef Római Német Királly és Tsászár lészen -- Jósefnek Magyar, Olasz-Országokbann, Slésiában, Tseh, Frantzia, Muszka-Országbann és a két Belgiumbann való útazása -- A Bavariai örökségbe való következésértt viseltt Hadakozást -- Jósef egyedül kezd az uralkodáshoz