Hadi és Más Nevezetes Történetek

1. szakasz, 1789.
Előzék, 1789.
füzet letöltése
1. szakasz
1789.
Rom. Sz. Bir. Gróf Hadik András fő hadi vezér [grafika] / Bikfalvi Kóré írta ; Márk mettzette
A kör alakú, karddal, trombitával, babérfűzérrel díszített keretbe foglalt mellképet koronás kétfejű sas hordozza hátán. Karmai között feliratos tekercs: Vitéz Vezérünk. Nagy Dísze s Bástyája hazánknak. Pétzeli Henr.
 1. füzet, 1789.
füzet letöltése
1. szakasz, 1. füzet
1789.
[Mitológiai jelenet] [grafika]
Tükör előtt hadi felszerelést próbáló puttók.
A mostani török háborúnak eredete p. 3-9.
Orosz-török konfliktus a Krím félsziget miatt 1774-1784 között.
Puttók [grafika] p. 3.
Puttók mezőben babérkoszorúval.
A Római Tsászár nagy készületeket tesz a Törökök ellen p. 9-12.
Magyar határvidékek megerősítése Rosti oberster vezetése alatt, katonaállítás, hadi eszközök, élés gyűjtése,
A Római Tsászár háborút izen a Törököknek p. 13-16.
1788 február 9. napján a bécsi udvar hadat üzen az ottomán portának. A horvát seregek hadműveletei Lichtenstein Károly vezetésével.
Kik ezen írásunkat meg-szerezni kívánják... p. 16.
Tájékoztatás az előfizetés módjáról. A társaság fenn kívánja tartani névtelenségét.
 2. füzet, 1789.07.14.
füzet letöltése
1. szakasz, 2. füzet
1789.07.14.
Horvát Országból egy levelző társunk a' többi között ezt írja .. p. 28-29
Vukásovits szabad seregbéli lovasok Károly városában borjút loptak.
Augustusnak 9-dik napján éjfél után... p. 1-15.
A török háború eseményei Horvátországban, Dubitza környékén 1788 augusztusától 1789 júniusáig.
Móldvából p. 15-17.
A török háború eseményei Moldvában 1789 júniusában.
Erdélyből p. 17-19.
A török háború eseményei Erdélyben 1789 júniusában.
Gróf Erdődi Magyar Lovas Regementjének fel-állításától fogva, e' folyó esztendöig való rövid históriája p. 19-26
A regiment vezéreinek és csatáinak felsorolása 1689-1788 között. Hadmozdulatainak és parancsnokainak leírása a török háborúk idején 1788-tól.
Alexander Hypselantes [grafika] : Walachiae Princeps
Hypselantes portréja ovalis keretben, címerekkel díszítve.
Az el-múlt napokban, két érdemes tagjai az eggyesült Magyar 's Erdély Országi Cancelláriának ... p. 27-28
Gróf Sauer Kajetán és Mikos Mihály udvari tanácsosokat kitüntették Szent István kisebb keresztjével. Mikos István életrajza.
Juniusnak 21-dik napján Káránsebesböl hozzánk utasított leveléböl egy érdemes hazánkfiának... p. 29-30
Az Erdődi regiment Karánsebesen táborozik június folyamán. Ellenség helyett oláh rablókkal hadakoznak. Tábori betegségek és a seregnek osztott bor.
Az újjra elindított Mindenes Gyűjteménynek ezen hónapnak első napján Komáromban költ első levelét... p. 30-32
A Komáromi Mindenes Gyűjteményének indulásának üdvözlése és buzdítás előfizetésre.
A' két árkushoz ezen mettzést is ide rekesztettük.. p. 32
A Földnek rövid le-írása c. könyv tervezett kiadásáról. A könyv közelmúlt hadi eseményei írja le és térkép metszetek is tartoznak majd hozzá. A peretzes golyóbist, sphera armillarist magyarázata.
 3. füzet, 1789.07.21.
füzet letöltése
1. szakasz, 3. füzet
1789.07.21.
Midőn a' nyomos okok serkentenek 's fel-inditanak a' virtusnak követésére... p. 41-45
A nemzeti példamutatásra való buzdítás. Báró Vay Miklós Ingenieur Kapitány Úr találmányairól (pamutfonó malom).
Konstantzinápolyból p. 50-55.
Török hadifogságról szóló levél.
 4. füzet, 1789.07.28.
füzet letöltése
1. szakasz, 4. füzet
1789.07.28.
Mindeneknek előtte botsánatot kérünk, azon hibákról... p. 57-58.
Elnézést kérnek a nyomtatott hibákért, ígérik, ezentúl még tökéletesebb munkát fognak végezni (az előző számban a 34. Levélen kimaradt egy szó)
Úgy szándékoztunk vólt, hogy Berbirnek, Dubitza 's Novi dijjára lett jutását... p.58-66
További Berbirről szóló tudósítások. Berbir ostroma 1789 júliusában.
Juliusnak 21. napján költ Irásunkal p. 79-80.
Magyarázatok a képekhez, írásokhoz.
Tábori Ágyuk [grafika]
A különböző tábori ágyúkat, azok részeit ábrázolja.
 5. füzet, 1789.08.04.
füzet letöltése
 6. füzet, 1789.08.07.
füzet letöltése
1. szakasz, 6. füzet
1789.08.07.
Más Levelünk érkezett a' Bánátból p.99-101
Mustafa Boritsi Aga levele Tersits Úrhoz.
Horvát Országból p.101-103
Francia levél magyarul a' Szluini Táborból
Bétsből p. 103-106.
II. József meggyógyult, Báró Ortzy Lőrintz meghalt.
Konstantzinápolyból p. 107-112.
Foglyokról szóló levél.
Igyekeztünk rajta, hogy Irásunkat kéttzer küldhessük eggy héten p. 112.
Tájékoztatnak, hogy a posta miatt csak egy fél év múlva tudják hetente kétszer küldeni az írásaikat, és nem kedden fogják, ahogy eddig, hanem pénteken.
 7. füzet, 1789.08.14.
füzet letöltése
1. szakasz, 7. füzet
1789.08.14.
A' már naponként erössödö, 's szemlátomást épülő Fejedelemnek p. 113-117.
Győzelmi hír érkezett Móldva Országából, és Erdéllyböl
Ha kik az érdemes elő-fizető Urak közzül ... p. 128.
Szerkesztői megjegyzés meg nem érkezett füzetekről.
Mozsár Ágyúk [grafika]
A mozsár ágyúk fajtáit, azok részeit ábrázolja.
10. füzet, 1789.09.04.
füzet letöltése
11. füzet, 1789.09.11.
füzet letöltése
1. szakasz, 11. füzet
1789.09.11.
A' Tsászár nevét viselö, Magyar Lovas Regementnek p. 207-217.
A' Tsászár nevét viselö, Magyar Lovas Regementnek, fel-állításától fogva, mind ez ideig való rövid Historiája
A' jövő Hónap elejivel p. 224.
A' jövő Hónap elejivel, eleget akarván tenni az érdemes Közönség' kivánságának, kéttzer kezdjük eggy héten járatni Irásunkat.
12. füzet, 1789.09.18.
füzet letöltése
1. szakasz, 12. füzet
1789.09.18.
Küldjük a' Hertzeg Eszterházy Miklós Granatérossait p. 248.
Küldjük a' Hertzeg Eszterházy Miklós Granatérossait, kiknek setét kék hajtókájok, fejér gombjok, és sinórjok vagyon.
Hertzeg Eszterházy Miklós Gránátérossai [grafika]
Hertzeg Eszterházy Miklós Gránátérossait ábrázolja.
17. füzet, 1789.10.23.
füzet letöltése
1. szakasz, 17. füzet
1789.10.23.
Bétsből p. 395.
Ő Felségének hellyre állott egészsége kezd állandó lenni.
Az Ő Felsége hatalma alatt lévő Belgák p. 396-397.
Pavet animus, horret; magna pernicies adest. Seneca in Medea.
Irásunknak 381-dik Levelén, emlitettük vólt p. 413-415.
Felsorolják, hogy a már megjelent Rajzolatokat még kinél, hol tudják megvenni.
Munkánk eránt kivántuk jelenteni p. 415.
Jelentik, hogy már ebben a hónapban hetente kétszer jelentették meg a lapot, ha esetleg a posta még nem követné ezt a tendenciát néhol, nem az ő hibájuk, ők betartják ígéretüket.
A' Hadi Történetek Nevezet p. 415.
A későbbi névváltoztatásról írnak.
A' Hadi Történetek Nevezet éppen nem szolgáltathat tsak leg-kissebb ollyas vélekedésre-is alkalmatosságot, hogy mi a' Had végeződésével félbe akarnánk szakasztani Irásunkat.[...]Nem tesszük le a' pennát mind addig kezünkből, míg kedves Hazánkfiai egéssz meg-elégedéssel olvasándják Irásunkat[...]
18. füzet, 1789.11.06.
füzet letöltése
1. szakasz, 18. füzet
1789.11.06.
Ez előtt két napokkal érkeze a' Vulkáni Táborból eggy igen kedves Levelünk. p. 417-422.
Hadi Tudósítás egy levél alapján.
Ez előtt két napokkal érkeze a' Vulkáni Táborból eggy igen kedves Levelünk.- Benne szép renddel elő van adva, a' Kara Mustafával történtt diadalmas verekedésnek kezdete, folyamatja, és vége.[...]
F.M.L.Vallis Úrnak Horvát Országból tett jelentése szerént p. 423.
Kitüntetésekről
F.M.L.Vallis Úrnak Horvát Országból tett jelentése szerént, a' Likai Reg.ből 3-an; az Ottotsániból pedig 2-en kaptak leg-közelebb ezüst érdem pénzt; és 1 ugyan tsak az Ottotsániból aranyat.
H. Coburg fő Vezértől jöve a' napokban egy Kadét p. 423-424.
Töröktől szerzett láncról, zászlókról, egy török kém felakasztásáról.
H. Coburg fő Vezértől jöve a' napokban egy Kadét bizonyos Tudósításokkal. Magával hozott egy darabot azon nehéz vas lántzok közzűl, mellyekről már Irásunknak 374-dik Lev. tettünk vala emlékezetet.[...]
F.M.L. Gr. Wartensleben parantsolatot vett p. 425.
Wartensleben parancsa
F.M.L. Gr. Wartensleben parantsolatot vett, hogy Mehádia mellől a' Suppaneki völgy felé nyomúllyon, a' minthogy Okt. 13-dikán meg-is inditotta arra felé, elől menő seregeit.
Irásunknak 394-dik Levelén, meg-tettük már az előre való Jelentést p. 425-428.
Hertzeg Hohenlóe Tudósításának összefoglalása
Irásunknak 394-dik Levelén, meg-tettük már az előre való Jelentést, Generál Pruglach Úr seregének a' Rimnik tájján megbizonyitott vitézségéről. Az egész dolog miként ment végbe, meg-irta maga az Erdélly Országi Sereg' fő Kormányzója H. Hohenlóe.
Közelebbi Irásunknak 403-dik Levelén p. 428.
Helyesbítések
Közelebbi Irásunknak 403-dik Levelén, a' hol Májor Hertzeg Eszterházy Úrról vagyon a' szó, méltóztassanak az érdemes Olvasók ezen igék hellyett: a' kardot, 's agyon vágván - így olvasni: a' puskát, 's agyon lővén. - A' hiba valamelly véletlen történet miatt esett.
Bétsből p. 429.
II. József egészségi állapotáról.
Ő Felsége' hova tovább való erősödésének jele, hogy már vadászni-is vólt. - Az orvossággal való élést ugyan, még sem hagyta félbe. Tegnap előtt-is ki-méne kétszer a' játék néző hellyből orvosság venni.
A' jövő hónapnak, úgymint Novemb. 1. napjától fogva p. 429.
Adófizetési rendeletről
A' jövő hónapnak, úgymint Novemb. 1. napjától fogva, úgy fog az adó fizetésre nézve folyni a' dolog Ausztriában, 's a' több úgy nevezett Német örökös Birodalmakban, a' mint az arról ki-adott újj Rendelések (Steuer Regulirung) tartják.
Magyar Ország p. 430-431.
Magyar öltözékről, nemzetről, nyelvről.
Örömmel értettük, hogy kedves Hazánknak minden részeiben, kezd a' diszes Magyar Köntösnek viselete mind inkább inkább hellyre állani.[...]Nagy reménységet nyújthat ez, minden igaz szivű Magyar Hazafinak, hogy született Nyelvünk naponként jobban jobban fog éledni, és még a' Törvényes Dolgok' folytatására-is alkalmaztatódni: a' melly meg-is lehet, tsak szives törekedéssel segíttsen e' munkán minden, a' ki Magyarnak nevezi magát, úgy a' mint tőle telik.
Konstantzinápoly p. 431-432.
Feltételezik, hogy III.Szelim már a békekötésen gondolkodik.
Hogy a' nagy Úr, III. Selim, talám inkább gondolkodik már a' békességről, mint Országlásának kezdetével: onnan sajdíthatni, hogy a'háborúnak eggyik fő okát a' Muftit fő Papi hivatalából ki-tette[...]
Frantzia Országból p. 432.
Az új párizsi zavargások okairól.
Az újjabb Párisi zűrzavarnak másszor említett okaihoz még ezek-is járúltak: Elősször. Hire lett, hogy a' Király Versaliából másuvá messzebb szándékozik. - Másodszor. A' Királyné felől rosszúl itélt már régtől fogva a' nép, 's ellene, valamint a' Fia ellen-is ártalmas gondolatokat forrált magában. - A' meg-hólt első Király Finak halála-is gyanús.
Nagy érdemű T.T.Pétzeli Jósef Úrnak töbd betses és méltán kedves munkáin kivűl p. 432.
A Pesti vásárt hirdetik és Pétzeli József három fordítását.
Nagy érdemű T.T.Pétzeli Jósef Úrnak töbd betses és méltán kedves munkáin kivűl, fognak a' jövő Pesti vásárkor, Véber Könyvnyomtató Úrnál, még ezen 3 gyönyörű Szomorú Játékok találtatni: Merop, Tankréd, Alzir. Ditséretekre mit mondhatnánk egyebet; Voltér munkái, 's Pétzeli forditásai! A' három árra 30 kr. - A' kik számossan kivánnak venni, Véber Úrral végezhetnek. -
A' Rajzolatot p. 432.
Nem tudták elküldeni a számhoz tartozó Rajzolatot, mert a hozzá kapcsolódó Jegyzéseket nem tudták kinyomtatni.
A' Rajzolatot, mellyet mostanra készíttettünk, el nem küldhettük; mert a' reá való Jegyzések' kinyomtatására nem vólt idő. -
Frantzia Ország p. 433-439.
A franciaországi események leírása. Benne Voltaire egy levelének részletét is közlik. Folytatása következik.
[...]A' vólt t. i. Frantzia Országnak a' baja, hogy több ment ki esztendőnként a' Kassából, mint a' mi bé-jött. - Nagy baj az illyen. - De honnan származott?[...]
Szervia p. 439-441.
Hadi tudósítások.
Belgrádból naponként szállingóznak vissza Bétsbe, az itt telelni kivánó Tiszt Urak.[...]
Magyar Ország p. 441-442.
A rendi gyűlésekről.
Ő Felsége meg-engedte, hogy az egéssz Országban Vármegyek' közönséges gyülései tarthassanak, mellyekben a' Rendek egymást között ki-tsinálhatnák, mi módon tellyesedhessen Ő Felsége kivánsága, 1-ször: a' Sereg számára adándó gabona; és 2-szor a' fegyver viselésre hónaponként ki-állítandó Iffjúság erántt.[...]
Bétsből p. 442.
Tiltott könyv fordítása miatt megbüntették Wucherer könyvkereskedőt.
Mostanában, eggy ide való gazdag Kereskedő, és Könyváros, Wucherer nevezetű, szerentsétlenné tette magát, azon felette tilalmas Könyvnek, Frantziából Német nyelvre lett fordittatása által, mellyet írt Valesiai de la Motte Grófné a' maga mentségére, és a' mellyről már mi Irásunknak 87-dik Levelében emlékeztünk.[...]
Wucherer-nél még nagyobb boldogtalanságot okozott magának Grossinger Máté Ferentz p. 442-443.
Tiltott könyv miatti büntetésként örökös fogságra ítélték Grossinger Máté Ferentzet.
Wucherer-nél még nagyobb boldogtalanságot okozott magának Grossinger Máté Ferentz, úgymint a' ki, a' napokban örökös fogságra küldetett Kuffsteinba.[...]
Az ide zártt Rajzolatban p. 444-448.
[A Tábori ágyúval való masírozás] című Rajzolathoz kapcsolódó jegyzeteket tartalmazza.
Az ide zártt Rajzolatban, azt kivántuk főképpen szemléltetni az érdemes Közönséggel, hogy esik a' marsirozás eggy 3 fontos Tábori ágyúval, midőn az ellenségre kell menni.[...]
Folytatása a' Frantzia Országi újjabb Történetek' elő-adásának. p. 449-453.
A franciaországi események folytatása.
Párisba bé-érvén, nem a' maga Palotájához; hanem leg-elsőben-is, a' Város-Házához vitetett a' Király.[...]
Ausztriai Belgium p. 453-454.
Tisztviselők meggyilkolásának tervét leplezték le, az összeesküvők nagy részét elfogták.
Szörnyű gondolatokat forraltak itt a' párt ütők elméjekben. - Harmintznál több nagy Házakat készültek puska-porral fel-vettetni[...]
Anglia p. 454.
A' Marokkói Tsászár Követet küldött Londonba, a' ki a' Királynak 12 szép Arabs lovakat vitt ajándékba. - Sokan vagynak itt a' Párisból el-szaladt fő Rendek közzűl, a' kik még előre nyilván beszéllték, hogy, majd ez, amaz fog történni Versaliában, Okt. első napján, 's már most azt mondják, eggy Gróf vólt annak az oka, hogy úgy el nem sűlhetett a' dolog, a' mint ki vólt tsinálva.
Svéd Ország p. 455.
Van, miben főjjön a' feje, a' Svédek' Királlyának, a' miólta seregeit mind a' tengeren, mind a' szárazon, derekassan megabajgatták az Oroszok.[...]
Béts p. 455-456.
Ő Felsége meg-engedte, hogy a' jövő esztendőnek első napjától fogva, szabadon szállíthatódjék a' gabona (ki-vévén az abraknak valót)[...]Az el-múlt esztendőben lett fel-számlálás szerént, a' Ts. 's K. Német örökös Tartományokban található Protestánsok száma, ment 156,865-re.[...]
Nandorfejérvár p. 456-464.
Midőn távolról (így ír Belgrádból egy Barátunk) meg-láttam Belgrád épületeinek imitt amott fenn álló darabjait: úgy tettzett mintha Vissegrád Várát, Magyar Hazánk Koronája' hajdani bátorságos szállását szemlélném.[...]
Streibig Jósef Ur újjonnan ki-nyomtattatta p. 464.
Streibig Jósef Ur újjonnan ki-nyomtattatta a' Helytai Gáspár Krónikáját, az 1574-dikbeli Kolosvári nyomtatás szerént.[...]Magasztaljuk a' meg-nevezett érdemes Urban a' született Nyelvünkön irott jó Könyvek száma nevelése erántt való szorgalmatoskodását.
19. füzet, 1789.11.13.
füzet letöltése
1. szakasz, 19. füzet
1789.11.13.
Horváth Ország p. 465.
Hadi Tudósítás
Innen jöttön jönnek a' Levelek, mellyek mind egyre bizonyítják, hogy 30,000 Töröknél több áll talpon Bosznya Országban, és veri a' készülőt, hogy három felől bé-üssön földünkre, 's bosszút állyon Nandorfejérváráért.[...]
Szervia p. 465.
Hadi Tudósítás
A' mit jelentettünk vólt Irásunknak 440-441-dik Lev. az Abdy Basa népéről, hogy az, a' Laudon jövetelétől való fékiben, Nissa felé szaladt, nem költemény vólt[...]
Frantzia Ország p. 466-467.
Franciaországi hírek.
A' Bétsi fő Uraságokhoz, tsak most érkezett Levelekben a' vagyon, hogy Párist négy felől felgyújtották, és az új fő Polgármestert, a' híres Mirabeaut eggy úttzán fel-akasztották.[...]a' Párisi nép, eggy ártatlan Kenyérsütőt tsupán gyanúságra fel-akasztott. A' Kenyérsütőnek özvegyét, 6000 Livrákkal segitette a' Király.[...]
Ausztriai Belgium p. 467.
Hadi tudósítások.
A' Pártosok Lilló Vára mellett, el-vették ő Felségének eggy Fregátját.[...]
Konstantzinápoly p. 467-468.
Hadi tudósítások.
Az el-múlt hónap elein igen fel-zúditották az ide való népet egynehány száz Ásiai Katonák, a' kik a' Martinestiei verekedésből szaladtak el, 's meg sem állottak Konstantzinápolyig.[...]
Béts p. 468-469.
Misét tartottak a háborúban elesettekért; meghalt Mária Anna herceg asszony és Schwarzenberg herceg is.
Novemb. 5-dikén, az Augustiniánusok Templomában nagy Mise tartatott, egéssz halotti pompával, a' Hadban el-esett Vitézeknek Lelkeikért.[...]Kettős szomorúságok vagyon a' Bétsi fő Uraságoknak. Eggyiket okozta az Ő Felsége Testvér Nennyének, Klagenfurtban lakott Mária Anna jó Hertzeg Asszonynak halála; a' másikat, Hertzeg Schwarzenbergé[...]
Buda p. 469-471.
Győzelmi ünnepek; Laudon köszönő levelének egy részlete; ajándékozások.
Nem tsak Fejedelmünk' lakó hellye Béts Városa, bizonyitotta meg igen hathatossan az abból származott örörmét, hogy ezután vele eggyütt Nandorfejérvára-is a' két fejű Sas szárnyai alatt fog nyúgodni.[...]Hasonló indulattól viseltetvén Heisler Sebestyén Úr-is, mint az elől számláltt Urak, Nov. első napján nagy Bált adott, és a' mit bé-vett, a' Pesti szegénység között kivánta fel-osztani. - Hála Istennek! hogy ma-is tsak vagynak Emberek, a' kik szükölködő Ember Társaiknak ügyöket szivekre veszik. - Bártsak az illyen példákra sokan fel-serkennének!!! -
Belgrád p. 472-473.
Rajta vagynak minden módon, hogy Nandorfejérvárát hová hamarébb lakható hellyé tsinálják.[...]
Semendria p. 473-474.
Ezen helly, másfél ölnyi magasságú vastag fallal van környül véve, három szeg formára. A' Duna felől való óldalán, 24 Tornyok szemléltetnek.[...]
Zimon p. 474-475.
Okt. 17-dikén hala meg itten az Anhalt Cothi Hertzeg, és 20-dikon rangjához illendő pompával el-temettetett.[...]
Posony p. 475-477.
Melly nagy ereje légyen az Anyák' képzelődéseiknek, 's indúlatjaiknak, a' tőllök származandó magzatokra nézve, nyilván bizonyitja közelebb azon szerentsétlen Anyának példája, a' ki fele ember, fele béka gyermeket szüle a' napokban.[...]
Grétz p. 477-480.
Az ide való Újságból, nevettségnek okáért ide iktatunk egy múlattságos Levelet, mellyet irt egy deákos falusi paraszt Fotsberg (Foitsberg) mellől, a' maga Grétzben szolgáló Hugának.[...]
Méltán meg-kivánhatja kedves Hazánk p. 481-489.
Verseket tartalmaz (latin nyelvű).
Méltán meg-kivánhatja kedves Hazánk, de hisszük, hogy jó néven-is veszi tőlünk, ha mind azt, valami örömére 's diszére szolgálhat, előtte fel-fedezzük.[...]
Komárom p. 489-491.
Magyar öltözetekről, magyar karakterről.
Nem régiben két Anglus Utazók mentek itt keresztűl.[...]Kár, hogy sokan mind nyelveknek, mind ruhájoknak változtatásával őnként törlik el Nemzeti Karaktereket.[...]Ezt irják a' Mindenes Gyűjteménynek nagy érdemű T. T. Szerzői, Sz. Andr. Hav. !-dik napján, költ X. Levelekben.[...]
Austriai Belgiom p. 491-493.
Linguet életrajzát is tartalmazza.
Tele vagynak a' Brüsszeli Tömlötzök el-fogott ártosokkal. Ama hires Lengé, Linguet is vason van, és alig ha bé nem telik rajta a' Voltér Profetziája.[...]
Küldjük a' Római, Orosz és Török Tsászárok között folyó Hadakozásnak Teátromát p. 494-496.
Rajzolat magyarázata.(A 494-495. lap között található a térkép.)
Küldjük a' Római, Orosz és Török Tsászárok között folyó Hadakozásnak Teátromát. Ezt, eggy érdemes Hazánkfia, Junker Ur mettzette[...]
Sajnáljuk, hogy az öszve hajtogatás miá, p. 496.
Elnézést kérnek a hajtogatott rajzolatok miatt, új könyv megjelenéséről is hírt adnak.
Sajnáljuk, hogy az öszve hajtogatás miá, nagyon rontsolódva vehetik ezen ide zártt Mappátskát 's vehették az eddig küldött más Rajzolatokat-is, az érdemes Előfizető Urak[...]
20. füzet, 1789.11.17.
füzet letöltése
1. szakasz, 20. füzet
1789.11.17.
Szervia p. 497-500.
Hadi tudósítás.
Még Okt. 25-dikén költ Losnitzából az itt midjárt következő Levél: kivántuk azt mindazáltal Irásunkba bé-iktatni; mivel olly dolgokat foglal magában, mellyek az utóbbi 's értésünkre tsak éppen most esett Szerviaitörténeteknek éppen eleikbe valók.[...]
Horváth Ország p. 500.
Hadi tudósítás.
Vojnitsból irja eggy érdemes Vitéz Úr[...]
Béts p. 501-502.
II. József egészségéről, színdarabról, Jónes Pálról.
Ő Felségén, mind ez ideig rajta van a' köhögés.[...]Játtzottak t.i. eggy igen ki-dolgozott elegyes szomorú és víg Játékot[...]Egynehány napoktól fogva, itten múlat, amaz egéssz Európában esmeretes Jónes Pál.[...]
Pest p. 502-503.
Buda bor adománya után, Pest 1000 hordó káposztát és szalonnát ad a vitézeknek.
Meg-tettzik, hogy Pest nem messze van Budához[...]
Austriai Belgyiom p. 503-506.
Felkelés Belgiumban.
A' midőn II. JOSEF, a' Kereszténység ellenségén győzedelmeskedik, Európának napkeleti részein: ugyan akkor kénteleníttetik kardot vonni a' maga tulajdon Jobbágyai ellen napnyúgoton.[...]
Német Ország p. 506-508.
Zendülés Németországban; a cenzúráról.
Trevir. Ezen fő Városában a' Treviri (Trier) Érsekségnek, nagy zúdúlás vólt Okt. 23-dik napján.[...]Azt nem lehet tagadni, hogy Angliában sok haszna van, a' minden tartalék nélkűl való irásbéli szabadságnak[...]Nállunk-is sokat szabad már most írni: de, még sem mindent.
Berlin p. 508-509.
Még mindig győzelmi ünneplésekről adnak hírt.
Nandorfejérvára meg-vétele örömét, még a' Prussziai Udvar-is lakta; és maga a' Király ivott a' LAUDON egészségeért, kiről a' többek között így emlékezett: "Tsak el-várom, mit követ még el az az ősz Vezér!"[...]
Anglia p. 509-511.
Az angol királyról.
A' Király, előbbeni veszedelmes nyavalyája után, igen jó egészséggel bir.[...]
Frantzia Ország p. 511.
Párizs felgyújtásáról, Mirabeau felakasztásáról.
Páris fel-gyújtatásának, 's benne Gróf Mirabeau-nak Polgármesteri fővel lett fel-akasztatásának, semmi nyomait nem találjuk[...]
Irásunknak 182-183. Levelén ki-hirdettük vólt már Tiszt. P. Hermolaus' p. 512.
Könyvek megvásárlási lehetőségei, helyesbítés.
Irásunknak 182-183. Levelén ki-hirdettük vólt már Tiszt. P. Hermolaus'[...]Irásunknak előbbeni Darabjában, el van hibázva, a' T.Hannulik Ur Verseinek első sora. A' Qualem minaci hellyett: Qualis minacem kellett vala tenni.
21. füzet, 1789.11.20.
füzet letöltése
1. szakasz, 21. füzet
1789.11.20.
Orosz Birodalom p. 520-527.
Hadi tudósítás, benne a Nassau-Siegen hercegének levele Szentpétervárról, és III. Gusztáv király levele.
T. Bethleni Hári Péter Ur p. 527-528.
Új könyvek megjelenéséről.
T. Bethleni Hári Péter Ur, a' M. Gróf és F.M.L. Wartensleben Ur ő Excel. kissebb Urfia Nevelője két szép Magyar munkákat adott ki nem régiben itt Bétsben.[...]
Pétsről, eggy nagy Lelkű Hazafi p. 528.
Mecénás; könyvvásárlási lehetőség.
Pétsről, eggy nagy Lelkű Hazafi, 30 aranyokat ajánlott közelebb, eggy, rövid időn meg-nevezendő hasznos Könyvnek Magyar Nyelven való ki-dolgozására serkentő jutalmáúl[...]Napja dérülhet még Nemzetünknek[...]
22. füzet, 1789.11.24.
füzet letöltése
1. szakasz, 22. füzet
1789.11.24.
A' fő Hadi Tanátsnak p. 534-539.
Hadi Tudósítás.
Spanyol Ország p. 539.
Spanyolországi felháborodás.
Orosz Birodalom p. 539-540.
II. Katalin megtiltotta az importot, aminek II. Frigyes Vilmos nem örült.
Svéd Ország p. 540.
Svédek és oroszok közti csata megszűnt, de úgy tudják, a svéd király újra csatára készül.
Lengyel Ország p. 540-541.
A hadsereg állítás nehézségeiről.
Anglia p. 541-542.
Angliában erősen figyelemmel követik az európai eseményeket.
Frantzia Ország p. 542-543.
Reménykednek, hogy Franciaországban helyre áll az eredeti rend, arra utaló jelekről írnak.
Austriai Belgyiom p. 543-544.
D'Alton és katonái elégnek bizonyultak a felkelés leverésére.
A' mit a' minapában irtunk p. 544.
Korábban hírt adtak arról, hogy Mária Anna hercegnő meghalt, most akarták helyesbíteni, hogy mégsem, de most azt kell közölniük, tényleg meghalt.
23. füzet, 1789.12.01.
füzet letöltése
1. szakasz, 23. füzet
1789.12.01.
Glinából (Horvát Országban) p. 547-548.
Hadi Tudósítás (levél által)
Az itt következendő Levelet p. 548-550.
Hadi Tudósítás (levél által)
Úgy irják, hogy a' Travniki Basa p. 551-554.
Travniki Basa haláláról, és annak okairól (levél által).
Orosz Birodalom p. 554-556.
Hadi tudósítás
Mindjárt öt hónapja most p. 556-558.
A lapnak egyre több előfizetője van, de azért kérik, hogy az előfizetés árát, pontosan küldjék.
[...]Azt fogadjuk, hogy a' nyerekedés, soha sem fog hív fáradozásunknak tzélja lenni: mellynek meg-bizonyitására, annál többet szándékozunk mind úntalan tselekedni, mentől többekre terjeszkedhetünk.[...]Igyekezetünk van ezentúl, az esmeretes érdemű Magyar Tudósok' képeiket-is ki-mettzeni.[...]
A' Magyar Lovasságnak emeltt p. 558-559.
Tájékoztatnak, hogy kinél, hol találhatók meg a Rajzolatok. A két oldal között található A' tűzi Testek Rajzolat.
Küldjük a' tűzi Testeknek Rajzolatjaikat p. 559-560.
A' tűzi Testeknek című kép magyarázata.
Folytatása a' Pétervárosai hadi Tudósitásnak p. 561-568.
Hadi tudósítás, benne 62 embert sorolnak fel, akik arany, ezüst pénzt kaptak.
Hertzeg Coburg-nak p. 568-570.
Hadi tudósítás, Coburg ünneplése.
Minthogy Bukarest mostanában p. 570-571.
Bukarestről tájékoztatnak.
Austriai Belgyiom p. 573.
A belgiumi zavargásokról újabb hírek.
Frantzia Ország p. 574.
A francia zavargásokról újabb pozitív hírek.
Béts p. 574-575.
Bécsi hírek, és egy vicces, nyulas történet.
Folytatása a' Tűzi Testekről való Jegyzéseknek. p. 575-576.
Elmagyarázzák, hogyan készülnek ezek a lövedékek.
24. füzet, 1789.12.08.
füzet letöltése
1. szakasz, 24. füzet
1789.12.08.
A' fő Hadi Tanáts p. 577-580.
Hadi tudósítások.
Béts p. 580-582.
II. Józsefről és Ferenc főhercegről. Magyar nyelvű törvényekről.
[...]Bár tsak azt-is ki-hirdethetnénk már hamar, hogy Ő Felsége meg-halgatta azon Nemes Vármegyéknek kéréseket, a' mellyek a' Törvénynek Magyar Nyelvünkön lehető folyásáért esedeztek.[...]Értettük, hogy valamelly érdemes Hazánkfia, fáradozott vólna már eggy ollyan Könyvnek ki-dolgozásában, a' melly nagy segéd lehetne, a' Törvénynek Magyarúl való folyhatására.[...]
Belgrád p. 583-584.
Belgrádról, Laudon unokájának temetéséről.
Német Ország p. 584-586.
Hadi tudósítások.
Anglia p. 586-587.
Vámról, sörről.
Svéd Ország p. 587.
Sokan meghaltak betegségben, a király Borgo városában volt.
Geneva p. 588.
Genova adakozik Franciaország számára.
Velentze p. 588.
Hadi tudósítás.
Török Ország p. 588-589.
Hadi tudósítás.
Frantzia Ország p. 589-590.
Francia események, vallásokról.
Folytatása a' Tűzi Testekről való Jegyzéseknek p. 590-592.
A Tűzi Testekről való Jegyzések folytatása.
Így végzi ama' nagy Fridrik p. 593-597.
Tudós társaságokról, tagjainak hazát dicsőítő tevékenységéről.
[...]Támadtak ezen Századnak végére siető részében, kedves Hazánkban-is olly Férjfiak, kik haldoklott Nyelvünknek újj életre való hozásában, vagy külön külön, vagy öszve vetett vállakkal is munkálódnak.[...]
Béts p. 597-600.
Őfelsége egészségéről; hadi tudósítások; Gyöngyösi és Horváth Ádám verset akartak írni Eszterházy Antal haláláról, de nem halt meg.
Magyar Ország p. 600-601.
Egy obsitosról, aki szimpatizált a törökökkel, de gúnyolták, végül selyemzsinórral öngyilkos lett, ahogyan a basák.
Gallitzia p. 601-603.
Rablásról; Karátsay-t ünnepelték a színházban, amikor észrevették.
Horváth Ország p. 603-605.
Hadi tudósítás
Oláh Ország p. 605-606.
Hadi tudósítás
Szervia p. 606-607.
Hadi tudósítás
Austriai Belgyiom p. 607-608.
Hadi tudósítás
Különös meg-illetődéssel p. 608.
Panaszkodnak a postatisztekre, néhányan több előfizetési pénzt kértek, néhányan nem kézbesítettek, de köszönik azoknak a munkáját, akik becsületesen dolgoznak.
25. füzet, 1789.12.15.
füzet letöltése
1. szakasz, 25. füzet
1789.12.15.
A' fő hadi Tanáts p. 609-617.
Hadi Tudósítás
F.M.L. Wallisch, azt irja p. 617-618.
Hadi Tudósítás
Béts p. 618-620.
Zehé Borbáláról; Ferenc főherceg és Hardeg gróf vadászatáról.
Szervia p. 621-622.
Egy katonáról, aki segített egy asszonynak és még a hálás asszony ajándékát sem fogadta el.
Olasz Ország p. 622-623.
Római udvarról.
Austriai Belgyiom p. 624.
Kegyelem ígérete a belga felkelőknek.
Kérettetnek az érdemes elő fizető Urak p. 624.
Kérettetnek az érdemes elő fizető Urak, hogy ezen ide zártt Tudósitásinkat méltóztassanak más jó Hazafiakkal közleni, kik még eddig köz haszonra intézett Munkánkat magoknak nem jártatták.
T. Révay Miklós Ur p. 625-626.
T. Révay Miklós Ur, Hazájához vonszó indulatból, és jó reménység alatt eggy szép Költeményes Gyűjteményt szándékozott vólt ki-adni: de jó igyekezetében (a' mit valóban lehet fájlalni) meg-gátoltatván, nem botsáthatott közre többet 4 Darab költeményes Munkáknál.[...]
Tudva van a' Haza előtt p. 626.
Horváth Ignátz Commentatio practica művének második része is megjelent nyomtatásban.
Béts p. 626-627.
Vegyes hírek az udvarból.
Buda p. 627-628.
Török tisztekről; gyilkosságról, ami a Lotteria pénzbeszedőjének halálával végződött.
Oláh Ország p. 628-630.
Tudósítás levél által.
Idő Járás p. 630-631.
Nagy havazásról írnak.
Német Ország p. 631-634.
Lipót főherceg koronázásának előkészülete; vegyes hírek.
Orosz Birodalom p. 634-636.
Suvarow kitüntetéséről.
Anglia p. 636-637.
A két oldal között található az Új Orsova és az azt ostromló tábor fekvése című rajzolat.
Lengyel Ország p. 637-639.
Hadi tudósítások.
Jegyzések Újj-Orsováról p. 639-640.
A két Orsova település elhelyezkedéséről, történetéről.
A' van eggy Brüsszeli Levélben p. 640.
A belga felkelők kegyelméről szóló rendelkezésről.
26. füzet, 1789.12.29.
füzet letöltése
1. szakasz, 26. füzet
1789.12.29.
Magyar Ország p. 644-646.
Vegyes hírek az országból (belobbant puskapor, 117 éves emberről).
Austriai Belgyiom p. 646.
Egy gyilkosságról.
Frantzia Ország p. 646-648.
A' Nemzet Gyűlése meg-tóldta eggyel a' vétkek Laistromát, mellybe még a' Király-is belé eshet[...]
Olasz Ország p. 649-653.
Vegyes hírek Olaszországból.
Prusszia p. 653-656.
Mindenkor igaz marad az: Auri sacra fames, quid non mortalia pectora cogit? A' pénznek szerelme, minden gonosznak gyökere[...]
Anglia p. 656.
Igen különös Tudósitást adott[...]"Touchvood Tamás, a' ki többé nem veszi a' maga életének hasznát: agyon akarja megát, Nov. utólsó napján Hétfőn, lőnni, ha elő fizetőket kap. Mivel ez a' múlattatás neme egésszen újj: reményli, hogy az érdemes Közönség előtt vele kedvességet talál. - Két keménnyen meg-töltött pisztolyokat veszen magához, mellyeknek eggyikével a' fejébe, a' másikkal pedig a' hasába fog lőnni.[...]"[...]
Ama' nagy lelkű Hazafihoz p. 657-658.
Ama' nagy lelkű Hazafihoz, Péts' eggyik fő Diszéhez, a' ki 30 Aranyakat áldozott fel, Nyelvünk' gyarapítására. (Vers)
Béts p. 659-660.
[...]Örvend ez a' jó Hertzeg, szép nyelvünk gyarapodásán. Ezen drága indúlatjának szembe tünő jelensége az, hogy Munkánk erántt velünk kegyessen parantsolni méltóztatott. Ezzel ditsekedünk: de a' Haza neviben.
Magyar Ország p. 660.
Minden egyre drágább, árakat írnak.
Erdélly p. 661-662.
Hadi jellegű hírek.
Olasz Ország p. 662-666.
Hadi jellegű tudósítások.
Frantzia Ország p. 666-670.
Franciaország anyagi helyzetét próbálják korrigálni.
Anglia p. 670.
Angliában is drágul minden.
Első Székely Regement [grafika]
A 671. és 672. oldal között.
A' Magyar Lovasságnak emeltt Oszlop erántt p. 672.
A képek vásárlási lehetőségeiről; küldik az első Székelly Regement képét; helyreigazításokról.
Kezdenek immár bokrossan érkezni hozzánk p. 673.
Kezdenek immár bokrossan érkezni hozzánk, a' Magyar Lovasságnak vitéz érdemeit magasztaló Versek[...]Leg elsőben is T.T. Kassai Prof. Baróti Szabó Dávid Úr küldötte kezünkbe gyönyörű Verseit, mellyeket, a' többekkel eggyütt, nem mulatunk el kedves Hazánkkal közleni. Most tsak a' kóstolót küldhetjük belőllök:[...]
Rajta tehát, oh Nemzetetek' nagy Magzati! kedves p. 673-674.
Baróti Szabó Dávid küldötte kezünkbe gyönyörű verseit.
Hazafiúi gondolkozásnak remekéül p. 674-675.
A Pétsi Mecénas levelének egy részlete.
[...]"A' mit tettem, bár mi ditséretes is, vallyon nem adósság e' az, mellyel tartozom Hazámnak? Nem kötelesség e', mellyre kötelez mind a' levegő, mellyet szivok, mind a' téj, mellyet szoptam, mind az az édes szó, mellyet Magyarúl ejtettem?"
Szervia p. 678.
Hadi Tudósítás
Béts p. 679-681.
Mária Terézia Vitézeinek Rendje 25 új taggal bővült.
Orosz Birodalom p. 681-684.
Hadi tudósítás.
Austriai Belgyiom p. 684-685.
II. József és a felkelők talán megegyeznek.
Lengyel Ország p. 685-686.
Lengyelországban is vannak hazafik, 4 ágyút ajándékozott a hazájának Malachovszky gróf.
Mi 10 forint elő pénznél p. 686-687.
Mi 10 forint elő pénznél, nem kivántunk többet esztendőre Munkánkért: még is[...]háláadó szivvel el fogadjuk; sőt arra kérjük az illyen drága Urakat, kik kérésünket jóságokkal meg előzték, hogy példájok követésére, másokat is fel serkenteni méltóztassanak[...]illy boriték irás alatt: a Mr. de Kerekes, in der Herrengasse Nro. 58. a Vienne.
Folytatása az Újj Orsováról való Jegyzéseknek p. 687-688.
Folytatják a rajzolat magyarázatát, és megemlítik II. Józsefet.
[...]Éllyen a' mi jó Fejedelmünk II. Jósef, a' ki nyelvünkről olly kegyessen gondolkodik, a' mint tsak ohajthattuk!!! -
Fel tette hatalmas Tsászárunk magában p. 689-694.
Vers
[...]Ezen kellemetes Verseknek Szerzője Fazekas Mihály Ur, Tsászár Húszár Reg.béli Hadnagy. - Irta még Sept.ben, az Ispotályban létében. - Közlötte velünk, a' Gerletsenii Táborból, Dobozy Lajos Ur, a' fenn nevezett Urnak Tiszti Társa.
Az Innepek miatt p. 696.
Az Innepek miatt, most többet nem nyomtattathattunk. - Irásunk' első Szakasszának mutató Tábláját, a' Titulussával eggyütt, rövid időn meg küldjük. - Vége az ELSŐ SZAKASZ-nak.
Függelék, 1789.12.29.
füzet letöltése
1. szakasz, 28. füzet
1789.12.29.
2. szakasz, 1790.
 1. füzet, 1790.01.01.
füzet letöltése
2. szakasz, 1. füzet
1790.01.01.
Oláh Ország p. 14-15.
Hadi tudósítás.
Lengyel Ország p. 15-16.
Hadi tudósítás.
Prusszia p. 16.
Hadi tudósítás.
 2. füzet, 1790.01.05.
füzet letöltése
2. szakasz, 2. füzet
1790.01.05.
Béts p. 17-24.
Hadi tudósítás.
Bánát p. 26-27.
Hadi tudósítás.
Austriai Belgyiom p. 27-28.
Hadi tudósítás.
Lengyel Ország p. 28.
Lengyelországban elégedetlenkednek.
Török Ország p. 28-30.
Hadi tudósítás.
Lüttich p. 30.
Hadi tudósítás.
Jegyzések a' Blokházról p. 30-32.
A Blokház című képhez tartozó magyarázatok.
 3. füzet, 1790.01.08.
füzet letöltése
2. szakasz, 3. füzet
1790.01.08.
Béts p. 33.
Az 1789-es év születési, halálozási, házasságkötési adatai.
Pest p. 33-35.
A háború özvegyeinek, árváinak pénzt osztottak, a tiszteket megvendégelték.
Anglia p. 38-40.
Fegyverkezésről, öngyilkosságról, szeretetről és hitről.
Portugallia p. 40-41.
Franciaországgal kapcsolatos hírek; pestisről.
Frantzia Ország p. 41-43.
Marie Antoinette leesett a lépcsőn; a franciák tartanak attól, hogy megtámadják őket.
[...]Mi lelné XIV. Lajost, ha most a' sirból ki jöhetne, és XVI. Lajos állapotját környül nézné? - Szörnyű halált halna, és a' sirba vissza térne.
Kérettetnek a' Bétsi Előfizető Uraságok p. 48.
Kérettetnek a' Bétsi Előfizető Uraságok, hogy a' bé állott Fertály Esztendőre való elő pénzt in das Trautmannsdorfisebe Haus, Nro. 51. in der Herrengasse, Kerekes Urhoz küldeni méltóztassanak.[...]
 4. füzet, 1790.01.15.
füzet letöltése
2. szakasz, 4. füzet
1790.01.15.
Bánát p. 52-53.
Hadi tudósítás
Béts p. 54-57.
Vegyes hírek, II. Józsefről, hadvezéreiről, bálokról.
Austriai Belgyiom p. 57-60.
Vegyes hírek Belgiumból: zavargások kezeléséről, utcanevekről, színdarabról.
Frantzia Ország p. 60-63.
Vegyes hírek: a 'Mirabó Familiáról', az ország pénzügyeiről.
Olasz Ország p. 63-64.
Nagylelkű adományokról.
Spanyol Ország p. 64.
Madridi tudósítás, királyi rendeletről.
Küldjük a' Gr. Gyulai Sámuel Reg. nek képét. p. 64.
Tájékoztatnak a következő kép küldéséről.
Magyar Ország p. 65-69.
Levél a magyar nyelv népszerűsítésének lehetőségeiről, új könyvek megjelenéséről.
A' meg betsülhetetlen Mindenes Gyűjteménynek p. 70-72.
Vegyes hírek: fiatal növendék papok magyar nyelven értekeztek, új művekről adnak hírt.
Szebenből irják p. 73.
Hadi tudósítások.
Béts p. 74-76.
Hadi tudósítások, előléptetések.
Török Birodalom p. 76-80.
Hadi tudósítások.
 5. füzet, 1790.01.19.
füzet letöltése
2. szakasz, 5. füzet
1790.01.19.
Béts p. 81-82.
Hadi tudósítás.
Gróf Gyulay Ignátz Úr p. 83.
Hadi tudósítás.
Ő Felsége nyavalyája neméről ' s mértékéről p. 83-87.
II. József egészségi állapotáról és Laudon megmeneküléséről (a kutyája mentette ki a füstből).
Hazánkban esett p. 87-88.
Egy fiatal testvérpár 2 aranyat ajánlott fel hadi előkészületekre, II. József ezért megjutalmazta őket.
Austriai Belgyiom p. 88-89.
Vandernoot-ról
Montenegro p. 89-90.
Hadi tudósítás.
Török Birodalom p. 90-96.
Hadi tudósítás.
 6. füzet, 1790.01.22.
füzet letöltése
2. szakasz, 6. füzet
1790.01.22.
Béts p. 97-101.
Hadi tudósítás.
Az Allion hegyéről p. 102.
Hadi tudósítás.
Ferentz fő Hertzeg p. 102-104.
Ferenc főherceg születendő gyermekének nemét találgatják; Laudonról (latin nyelvű) írás Birkenstocktól.
Egy Bétsi Barátunk p. 104.
Latin nyelvű írás "a' Martinestjei ditső győzedelem emlékezete"-ről.
Frantzia Ország p. 104-105.
Szabadon vállalhatnak a protestánsok és a katolikusok is bármilyen tisztséget.
Spanyol Ország p. 105-107.
Spanyolországban félnek, hogy a franciaországi eszmék náluk is terjedni fognak, könyveket is betiltottak.
Lengyel Ország p. 107-108.
Az el múlt Dec. 24-dike, vala az a' nevezetes napja ezen Országnak, mellyben a' jövendőbéli igazgatás formája 8 fundamentomos tzikkelyekben meg határoztatott.[...]
Cagliostro p. 108-112.
Cagliostro elfogásáról, annak lehetséges okairól.
 7. füzet, 1790.01.29.
füzet letöltése
2. szakasz, 7. füzet
1790.01.29.
Béts p. 113-117.
Hadi tudósítások, kitüntetések.
Tehát az 1790-dik esztendőnek első Hónapja p. 117-118.
Tehát az 1790-dik esztendőnek első Hónapja, és a' Timok környéke is okot szolgéltatnak minékünk arra, hogy Voltérnak, Szilágyi által Magyar köntösbe öltöztetett Henriássából, kedves Nemzetünkre szabhassunk kevés változtatással négy nevezetes sorokat: Magyarink! teszitek a' sok szép remeket,/Rátok is fordítják mindenek szemeket./Ezer tűzön által villog nagy fényetek,/Királyunk Reménnyi, - Portát rémétitek.
Ő Felsége még mindég változó egésségben vagyon. p. 118-119.
II. József egészségi állapotáról, udvari bálról, hadi tudósításokról.
Magyar Ország p. 119-125.
A magyar nyelv jelentőségéről, azokról, akik segítenek terjesztésében.
Spanyol Ország p. 125-126.
Tiltott könyvekről.
Cagliostro p. 126-128.
Cagliostro fogvatartásáról, önéletrajzi munkájából részletek.
Hollandiáról azt irják p. 128.
Hadi készületekről.
Az el múlt alkalmatossággal meg küldöttük p. 128.
Az el múlt alkalmatossággal meg küldöttük a' Gróf Károlyi Granatérosait, kiknek meggy szin hajtókájok, és sárga gombjok vagyon.
Magyar Ország p. 129-132.
Vármegyék gyűléséről, magyar nyelv terjesztéséről, magyar öltözetről.
Béts p. 132-133.
Regimentekről.
Prusszia p. 135.
II. Frigyes Vilmos költekezéséről, takarékoskodási intézkedéséről.
Frantzia Ország p. 135-143.
Franciaországi eseményekről.
Spanyol Ország p. 143.
Nints szűneti a' Barcellóniai, Malagai, Carthágenai és Mahoni hajó tsináló hellyekben, az új hadi hajók készítésének, és a' régiek igazításának.
Neápolis p. 143.
Hadi készületek.
Dánia p. 143-144.
Benzelstierna ügyéről
Irásunknak 72-dik Levelén p. 144.
Helyreigazítás, új könyv megjelenéséről, küldik az első Szakasz Mutató Tábláját.
 8. füzet, 1790.02.02.
füzet letöltése
2. szakasz, 8. füzet
1790.02.02.
A' Magyar Lovassághoz p. 145-152.
Édes Hazánk' Bástyáji! miként hálállyam ezernyi/Érdemitek', Magyar Húszárok? - Nints annyi tehettség[...]
Horváth Ország p. 152-155.
Hadi tudósítás.
Már a' minap, úgymint Jan. elein p. 155.
Hadi tudósítás, foglyokról szóló.
Portugallia p. 158-159.
Vallással kapcsolatos hír.
Svéd Ország p. 159.
Hadi készülődésről.
Lengyel Ország p. 160.
Hadi készülődésről.
Budán, a' Sz. Zsigmond Kápolnájában p. 160.
Budán, a' Sz. Zsigmond Kápolnájában, mellyben a' Sz. István jobb Keze tartatik, nagy készületek vagynak: mivel abba mintegy 3 hetek múlva egy drága Kints fog le érkezni. Rövid időn sokat fog hallani, 's reménységünk szerént háládatos szívvel a' Haza, a' mit még most meg nem irhatunk. - Az 1791-dik eszt. nevezetes esztendeje lessz Magyar Országnak.
 9. füzet, 1790.02.05.
füzet letöltése
2. szakasz, 9. füzet
1790.02.05.
Illyen öltözetben jelentek meg némely Magyar Fő Asszonyságok [grafika]
Illyen öltözetben jelentek meg némely Magyar Fő Asszonyságok az Ország szélén, a' Bétsből Haza jövő Koronánák fogadására. Febru. 18-ik napján[...]
A' Gládovai újjabb Tudósítások szerént p. 161.
A' Gládovai újjabb Tudósítások szerént, pénzt 's holmi drágaságokat is jó formán kaptak a' miéink, a' Negodinnál történt diadalmas verekedésben, - meg is érdemlették, mert oroszláni szívvel tusakodtak!
A' Tseh Országi Regementek p. 161-163.
Hadi tudósítás: a regimentek elhelyezkedéséről.
Ez alkalmatossággal kivántunk p. 163-165.
Ez alkalmatossággal kivántunk némelly jegyzéseket ide iktatni, az Ő Felsége Ármádiájában lévő Regementekről[...]
Szebenből irják p. 165.
Szebenből irják, hogy Mavrojenit (kinek már a' minap Kutsuk dijjára lett jutását hirlelték) fő Kormányzójává tette a' Porta[...]
Béts p. 165-169.
Vegyes hírek: II. Józsefről, Erzsébet főhercegnőről, Laudonról, egy-egy történet Galitziából és Montenegróból.
Frantzia Ország p. 169-174.
[...]Sok szépet, és jót lehetne még irni ollyat, a' mi mostanában történt Frantzia Országban; de bezzeg lehetne ellenkezőt is[...]Tsak azt jegyezzük meg most, hogy soká lessz még az, a' midőn a' békesség és a' bátorság egymást fogják Páris úttzáin tsókolgatni.[...]
Portugallia p. 174-175.
Portugallia, a' mint irják, szintúgy készíti magát a' hadhoz, mint Spanyol Ország, és valamint egy résztől, mind a' két Ország baráttságos indúlattal viseltetik az eggyesúltt Tsászári Udvarokhoz: úgy más részről nagyon figyelmez Frantzia Országra[...]
Anglia nagy hasznát veszi p. 175.
Anglia nagy hasznát veszi most a' Frantziákkal a' kereskedés eránt tett körésének; mert a' Frantziák felette kapdosván a' szabadsághoz, a' Fabrikákat jobbára mind oda hagyták: mint mást is. Arra nézve ugyan van keleti az Angliai portékáknak.
Romából p. 175.
Romából ollyan forma Tudósítás érkezett egy helyre Német Országba, mintha fel fogna még egyszer állani a' Jesuita Rend.
Weber Simon Péter Ur jelenti p. 175-176.
Weber Simon Péter Ur jelenti, hogy T. Pétzeli Jósef Urnak újra két munkáját ki nyomtattatta. Az első az Átzír, melly a' szomorú Játékon kivül e' következendőket foglalja magába[...]A' másik munka Hervéy Sirhalmai 's Elmélkedései, mellyek Angliában tizenötször nyomtattattak ki egymás után, 's reményljük, hogy nálunk is nagy kedvességet fognak találni.[...]Wéber Urnak rend szerént való szállása vagyon Pesten a' Szent Mihályi kapu előtt egy betsűletes Bodnár mester embernek házában.
Küldünk két Magyar Tántz Nótákat p. 176.
Küldünk két Magyar Tántz Nótákat, mellyek Clavicordiumra vagynak készítve: hanem Hegedűn is lehet vonni. Honnan kerültek, másszor meg irjuk.
10. füzet, 1790.02.09.
füzet letöltése
2. szakasz, 10. füzet
1790.02.09.
Nemes Abaúj és Torna eggyesűlt Vármegyéknek p. 177-182.
Vármegyék gyűléseiről, hazafias versekk, levelek.
Szervia p. 182-187.
Hadi tudósítás.
Török Birodalom p. 188-192.
Hadi tudósítás.
11. füzet, 1790.02.12.
füzet letöltése
2. szakasz, 11. füzet
1790.02.12.
MONUMENTUM TRIUMPHALE EQUESTRI HUNGAR. MILITIAE TURMAE p. 193-198.
Ezen Verseknek Szerzője T. Radlinger Úr Fő Vezér Laudon és Coburg, Hadi Tármester Hohenlohe, és F. M. L. Wartensleben Urakról is írt igen kellemetes Deák Verseket: de azoknak közlését más alkalmatosságokra tartjuk. Az előre botsátott szép Deák Verseket, kivántuk ezen gyönyörű Magyar Versekkel bé fejezni, mellyeknek Szerzője ama' szélessen ki terjedett tudományú nagy Hazafi Fő Tisztelendő Bélakuti Apátúr Molnár János Úr.
Béts p. 198-202.
II. József egészségi állapotáról, hadi tudósítások.
Magyar Ország p. 202-204.
Hadi hírek; az árak változásáról.
Méltán örülhet, 's ditsekedhetik vele Fr. Ország p. 204-205.
Francia és magyar adományokról az országok javára.
Eggy jó szivű érdemes Hazafi p. 205-207.
Egy Hazafi levelét közlik, mellyben beszámol egy farsangi bálról.
A' Történetek Irói is eljárták Bétsben p. 207.
A' Történetek Irói is eljárták Bétsben egynehány Magyar Urakkal eggyütt a' Kállai kettőt, 's ittak is a' jó Hazafiak' egészségekért.
Portugallia p. 207.
A Bétsi Udvari Újság egy tudósítását vették át, a klastromok ügyeivel foglalkoznak.
Olasz Ország p. 207-208.
Úgy irják Romából, hogy a' Pápa eggy Irást (Breve) botsátott a' Belgyiomi Püspökökhöz, mellyben jobbágyi kötelességeket, és tartozott engedelmességeket igen hathatóssan szivekre kötötte.[...]
Azon két Magyar Tántz Nóták p. 208.
Azon két Magyar Tántz Nóták, mellyeket Febr. 5-dikén küldöttünk, azok közzűl valók, mellyeket Erzsébet fő Hertzeg Asszonynak, azon alkalmatóssággal ajánlott eggy állortzás Magyar; midőn 1788-dik esztend. Jan. 31-dikén, Hitvesével Ferentz fő Hertzeggel, szép Magyar ruhában jelent vólna meg a' Redutban. Ki lett légyen az állortzás Magyar: máig sem tudatik.[...]
Az előbbeni Postával küldöttük p. 208.
Az előbbeni Postával küldöttük a' Mutató Táblából ismét egy fél árkusnyit[...]
12. füzet, 1790.02.16.
füzet letöltése
2. szakasz, 12. füzet
1790.02.16.
Béts p. 209-211.
A korona szállításának menetéről.
Febr. 12-dike éjtszakáján p. 211-215.
Febr. 12-dike éjtszakáján, igen rosszúll lett Ő Felsége
Erdélyben meg hirdettetett p. 216.
Kereskedési szabályokról.
Brüsszelből írják p. 216-217.
Brüsszelből irják, hogy három felé mennek a' gondolatok, az Ausztriai nevet el hagyni készült Belgyiomban.[...]A' melly Ország magában meg hasonlik, el pusztúl az!
Hollandia p. 217-219.
Az el múlt Jan. 20 dikán, kerülő Leveleket küldött a' kormányozó Szék minden felé, hogy az esztendőnként elől fordúlni szokott Böjt, a' következendő Mártziusnak 17-dikén mostan is meg tartassék.[...]
Anglia p. 219-224.
Az el múlt Jan. 21-dikén kezdődött itt az Ország Gyűlése[...]
Hétfőre virradóra p. 224.
Hétfőre virradóra igen rosszúl lett Ő Felsége: ugyan azért Hétfőn reggel maga kivánta az utolsó Kenetet.
13. füzet, 1790.02.19.
füzet letöltése
2. szakasz, 13. füzet
1790.02.19.
Béts p. 225-232.
II. József szavai a katonáihoz; meghalt Erzsébet főhercegnő a szülés után; a magyar korona szállításáról.
Az Allion hegyéről p. 232-234.
Hadi tudósítások.
Oláh Országból irták p. 234-235.
Hadi tudósítások.
Olasz Ország p. 235-236.
Cagliostróról.
Anglia p. 236-237.
London[...]Mi, szabadabbak akarunk lenni, azt mondják az Anglusok, mint a' Frantziák, a' kik most ki kaptak rajtunk[...]
Spanyol Ország p. 238-239.
A' Király olly parantsolatot adott ki, hogy minden más Országokból jövő nyomtatványokat, 's még az Újságokat is le kell tartóztatni, és a' meg visgálás után kell ki adni, ha arra valók lesznek, azoknak, a' kikhez útasíttattak. Tsupán a' Követekre nem terjed ki ezen parantsolat.
Az ide zártt Rajzolatban p. 239-240.
Az ide zártt Rajzolatban szemléltetjük az érdemes Olvasókkal Konstantzinápoly Városának 's környékének fekvését.[...]Folytatása következik.
Ezen mostan folyó Irásunknak p. 240.
Ezen mostan folyó Irásunknak 201-dik Levelén e' helyett: a' Sz. István Rendje Keresztjét is kell olvasni: az arany Kúltsát is.
14. füzet, 1790.02.26.
füzet letöltése
2. szakasz, 14. füzet
1790.02.26.
Béts p. 241-251.
[...]A' vólt az Ég végezése, hogy meg érje II. Jósef, Erzsébet H. Asszony halálát: de nem el temettetését. Nem tölt egésszen 48 óra belé, a' H. Asszony ki múlása után: hogy meg szűnt II. Jósef is közöttünk a' lenni, a' ki vólt.[...]Foglalatos vólt II. Jósef mind haláláig[...]még akkor sem szűnt meg, a' Statusról gondoskodni[...]kedves Nemzetünknek eránt vonszott indúlatjának végső, de örök időkre fenn maradandó Tanúbizonyságai az itt következő Vissza-Irások, mellyek közzül az elsőt irta a' F. K. Helyartó Tanátshoz; a' másikat minden Vármegyékhez, ezen folyó esztendőben[...]
Frantzia Ország p. 251-256.
A' Nemzet Gyülésének betsületére váló végezések közzűl eggy az, melly által az el múlt Jan. 16-dikán, az Országbéli Zsidóságnak egy része a' polgári just meg nyerte.[...]
Béts p. 257-259.
Ditső Eleihez lett költözése előtt, három rendeléseket tett Néhai Nagy Emlékezetű II. Josef Fejedelmünk, a' maga majdan meg hidegűlendő tetemeivel való bánás eránt. I-ször Hogy hólt testét fel ne bontsák. 2-szor Hogy tsupán 24 órákig tartsákazt az Udvari Kápolna közepén ki téve, és így mindjárt halála után más nap el temessék. 3-szor Hogy koporsója, Szüléinek lábaikhoz helyheztettessék.[...]
Magyar Ország p. 259-264.
Szóllottunk Hazánk' drága Kintsének, a' szentséges Magyar Koronának, Bétsből lett pompás ki indúlásáról: szóllunk most annak, az Országhatárán, 's bellyebb a' Haza kebelében, repeső örömmel, 's méltó tisztelettel lett fogadtatásáról.[...]
Győr Városa p. 264-271.
Győr Városa minémű Hazai szeretetét 's buzgóságát bizonyította szentséges Koronánknak méltóságához intézett fogadásában[...]
Ns Poson Vármegye p. 271-272.
Ns Poson Vármegye most is magyarúl hivogatja a' főbb 's alsóbb Rendeket, a' jövő Mártziusnak első napján tartandó Gyűlésre[...]
Már semmi nem hátráltathatja p. 272.
Már semmi nem hátráltathatja, az Első Szakasz bé köttetését: mivel mind a' Mutató Tábla, mind a' Titulus meg van kűldve.
A' 244-dik Levél végén p. 272.
A' 244-dik Levél végén, a' 10000. helyett 100000 kell olvasni.
15. füzet, 1790.03.02.
füzet letöltése
2. szakasz, 15. füzet
1790.03.02.
A' Szent Koronának p. 273.
A' Szent Koronának haza felé lett indúlásáról tett Tudósításunk alkalmatosságával, bizodalmat nyújtottunk vólt kedves Hazánknak a' felől, hogy boldogítására törekedő hív Fiai közzűl, elől fogunk némellyeket számlálni örömére.
Mi Kassaiak p. 273-275.
Mi Kassaiak (így ír hozzánk eggy érdemes Hazafi) a' kik nem tsupa ditséretet hajhásszuk, hanem a' Haza hasznán igaz lélekkel iparkodunk, gyakorta öszve gyűlünk hol eggyiknél, hol másiknál, 's közre tanátskozunk, mi módon helyheztethessük a' Magyar Nyelvet illendő méltóságába. - Fel fedezem, ki miben foglalatoskodik közzűlünk:[...]
Pétsett, T. T. Lethenyei Úr p. 275-276.
Pétsett, T. T. Lethenyei Úr, Béla Király nevetlen iró Deákjának (Anonymus Belae Regis Notarius) munkáját fordítja magyarra.[...]
Győrből ezt irja egy jó szivű Hazafi p. 276.
Győrből ezt irja egy jó szivű Hazafi: "Tiszt. Nagy János, Szőnyi Plébánus Úr, két rendbéli magyar munkát ád minden órán sajtó alá.[...]
A' Posoni Pap nevelő Házban p. 276.
A' Posoni Pap nevelő Házban, nagy haszonnal tanító Prof. Főtisz. Szvorényi Úr, Magyar Ország Eklésiai Históriaját Magyar nyelven dolgozza.
A' Pesti első esztendős Nevendék Papok' p. 276-277.
A' Pesti első esztendős Nevendék Papok' út mutatójok, T. Beke Úr, Campének a' Lélekről való Tanitásit (Seelenlehre), fordítja magyarra.[...]
A' Komáromi Tudós Társaságnak érdemei p. 277-278.
A' Komáromi Tudós Társaságnak érdemei, esmeretesebbek immár, 's szembe tünőbbek, hogy sem mint azokat szükség vólna magasztalni. Ennek mind eggyik Tagja külön külön új szolgálatokat teszen, a' közönségesen kivül is, a' Magyar Nyelv Templomának fel építésében. - Most tsak T. Mindszenti Sámuel Úrról emlékezünk.[...]nem sokára készen lessz eggy olly hasznos Könyvnek magyarra való forditásával[...]A' Könyvnek Szerzője eggy Tudós Anglus Brougthon.
T. Török Zsigmond Úr p. 278.
T. Török Zsigmond Úr, az el szegényedett Nemeseknek Szószollójok Budán, 20 Aranyokat igér eggy olly érdemes Hazafinak, a' ki Montesquieu-nek azt az örök betsben maradandó munkáját, melly l' Esprit des Loix, Törvények' Lelkének neveztetik, fontos, és könnyen folyó Magyarsággal le fordítja. Azon kivűl a' munkának leg tsinosabban lejendő ki nyomtatásáról rendelést fog tenni.
Itt Bétsben p. 278-279.
Itt Bétsben, egy nagy tudományú 's Nemzetünkhöz és Nyelvünkhöz (mellyet nagy elő menetellel tanúl is) különös indúlattal viseltető Könyv-Áros Stáhel Úr, olly meg betsűlhetetlen Könyvet fordíttat maga költségén Magyarra[...] A' Könyvnek német homlok irása ez: Noth und Hilfsbuch - magyarúl illy Titulussal fog meg jelenni: Szükségben segítő Könyv. - Eggyügyű embereknek vagyon irva, és így annál közönségesebb hasznú.
Örvendhetsz kedves Hazánk! p. 279-281.
Örvendhetsz kedves Hazánk! mert látod ezekből, hogy nem maradtál gyámol nélkűl[...]Meg adják az Egek nem sokára azon arany időket érned, mellyekben a' Tudományoknak 's nemes Mesterségeknek minden ágai saját nyelveden fognak taníttatni 's olvastatni. Az Anyai Nyelv virágoztatni fogja ezeket Te benned, és ismét ezek az Anyai Nyelvet[...]Nevedben, ezen három Kérdéseket tesszük fel, Tudománnyal ékeskedő Fijaidnak a' meg fejtésre: 1-ször Mitsoda ereje vagyon az Anyai Nyelvnek, a' Nemzet természeti tulajdonságának (Nationalis Character) fenn tartására? 2-szor Mennyire segíti a' Nemzet valóságos boldogúlasát 's pallérozódását, az Anyai Nyelv' gyarapodása; és ellenben mennyire hátráltatja azt, ennek valamelly idegenért való el mellőzése? 3-szor Mennyire szükséges a' Magyar Nemzetnek a' Deák nyelvnek tudása?[...]A' Feleleteknek hozzánk lejendő fel küldését Juliusnak 13-dikára határozzuk[...]
A' Magyar Grammatikának p. 281-282.
A' Magyar Grammatikának helyes ki dolgozására serkentő jutalom 50 arany fog ezentúl lenni, a' már meg igért 150 Exemplárokkal eggyütt.[...]Meg újjítjuk ez úttal is a' Magyar Grammatikának olly móddal lejendő készítését erányzó kérésünket, hogy abban egy talpra esett Nyelv tanitó Könyvnek minden részei, úgymint: az Etymologia, Syntaxis, Orthographia és Prosodia, a' lehettségig való tökélletességgel meg munkáltassanak, melly hogy annál szerentséssebb ki menetellel mehessen véghez: kivántunk hosszabb határt szabni annak ki dolgozására, úgymint ezen folyó esztendőnek a' végét.[...]
Komáromból így ír p. 282-286.
Pétzeli verseket kaptak -amik a Magyar Koronához szólnak- egy Levélből.
A' Budai Dámákat p. 286-290.
[...]"Valamennyi Budai 's Pesti Dáma vagyon, mind Magyarba öltözött, 's úgy várja a' Koronát. - Ennek illendő fogadása végett, az ide zártt Rendtartás tétetett Budán nyomtatásban közönségessé." - Mi, kivántuk azt Irásunkba szóról szóra bé iktatni[...]
A' Temetés pompája le irásának folytatása p. 290-296.
II. József temetésének leírását folytatják.
16. füzet, 1790.03.05.
füzet letöltése
2. szakasz, 16. füzet
1790.03.05.
Oláh Ország p. 297-300.
Hadi tudósítás levélből.
Szervia p. 300-305.
Hadi tudósítás, kitüntetésekről.
Bellentzről (a' Banátból) p. 305-307.
Hadi tudósítás.
Nagyváradról értjük p. 308.
Hadi tudósítás.
Ezen a' héten p. 312.
Ezen a' héten, eleibe indúlt Ferentz Főhertzeg az Attyának, Leopold Királyunknak; de tsak hamar vissza tért: mert öszve találkozván a' Florentziából jövő Kurirral, meg értette tőle, hogy tsak Febr. utólsó napján fogna meg indúlni Béts felé az emlitett Királyunk.
M. Gróf Pálfy Károly p. 312.
M. Gróf Pálfy Károly Kantzellárius Úrhoz egy Levele érkezett Leopold Királyunknak, mellyben az eránt tesz jelentést, hogy mind azokat szentül meg tartani kész, a' mellyeket meg boldogúlt II. Jósef meg igért; és hogy a' jövő Júniusban kivánja magát meg koronáztatni, 's Ország Gyűlést tartani.
Az itt múlató Magyar Méltóságoknak p. 312.
Az itt múlató Magyar Méltóságoknak nem Magyar születésű Dámáik is készíttetik már a' diszes Magyar öltözeteket, hogy a' Júniusi pompára illendő képpen jelenhessenek meg Hazánk kebelében.
17. füzet, 1790.03.09.
füzet letöltése
2. szakasz, 17. füzet
1790.03.09.
Magyar Ország p. 313-315.
A korona fogadtatásáról ír egy francia ember.
Buda p. 315-321.
A korona fogadtatásáról.
A' Haza tértt Magyar Királyi Koronának p. 321-323.
A' Haza tértt Magyar Királyi Koronának öröm Innepére készíttetett, 's hozzánk közelébb meg küldött Versekből im' e' következendő Tördelékeket iktathattunk tsak ide[...]
Nagyvárad p. 323-325.
"Febr. 4-dikén eggy olly nevezetes Vármegye Gyűlése tartatott itt, mellynek emlékezete örökre fenn fog maradni. Nem emlékezik reá senki, hogy valaha nagyobb számmal jelent vólna meg Gyűlésen a' Nemesség, mint ezen[...]A' Gyűlés első napját meg előző estvén, nagy Múlattságot adott az ide való Nemes Iffjúság, mellyre illyen nyomtatott magyar tzédulátskáknak el küldözése által hivattattak az Uraságok: Szabad Biliet, a' Gróf Teleki Házánál, Febr. 3-dikán, estvéli 6 órakor tartandó Magyar nemesi múlattságra.[...]
Szeged p. 325-326.
Vármegyék gyűléséről, farsangi bálról.
Pest p. 326-328.
"Hazafiúi örömnek érzékenységivel meg tellyesedve, jelentem az Uraknak, hogy az ide való Királyi Mindenségben (Universitas) annyira meg indították a' nagy érdemű Tanitó Urak, Anyai Nyelvünknek virágzását, hogy még a' főbb Tudományokból is magyarúl felelget nem tsak a' nevendék Papság; hanem a' világi tanúló Iffúság is.[...]
18. füzet, 1790.03.12.
füzet letöltése
2. szakasz, 18. füzet
1790.03.12.
Béts p. 329-330.
II. József búcsúzó levele a Dámákhoz, akiket kedvelt.
A' mi kedves Tsászárunk' p. 330-331.
A' mi kedves Tsászárunk' bútsú vevő Bilietjére való felelet[...]
Hertzeg Kaunitznak p. 331-332.
Hertzeg Kaunitznak N. Sopron Vármegyéhez adott Válassza[...]
Szomorúan kénteleníttetünk jelenteni p. 332.
Szomorúan kénteleníttetünk jelenteni, hogy azzal a' Nagy Hazánkfijával, Fő Vezér Gróf Hadik András Úrral, nem soká ditsekedhetünk[...]
H. Hohenlohe p. 333.
Hadi hír.
Ma 8. órakor reggel p. 333.
Ma 8. órakor reggel meg halálozott Gróf Hadik András Fő Hadi Vezér. - Ezen igen szomorú hírt éppen most vesszük!!!
Posony p. 333-335.
Posony. Az ezen folyó hónapnak első napjára tett közönséges Gyűlésében[...]
Buda. - Folytatás. p. 335-337.
A korona tiszteletére rendezett ünneplésről.
Kolosvár p. 337-342.
Kolosvár. Ide való Ref. Professor, T. T. Szathmári Pap Mihály Úr, olly betses Levelével örvendeztetett meg közelébb bennünket, a' millyet tsak egy Tudós és jó Hazafitól lehet várni.[...]
Frantzia Ország p. 342-343.
Az el múlt Febr. 13-dika örökre nevezetes napja lessz Frantzia Országnak. Ezeket végezte t.i. az emlitett napon a' Nemzet Gyűlése: hogy többé a' Törvény sem eggyik, sem másik Nemnek, a' szerzetes élet eránt való Fogadás-Tételeit meg nem engedi, 's ahoz képest semmi Pap Rendeknek és Gyűléseknek, mellyekben afféle Fogadások tevődtek, helyek többé Frantzia Országban nem lészen.[...]
Mi lessz a' magok között meg hasonlott Belgákkal p. 343.
Mi lessz a' magok között meg hasonlott Belgákkal, 's a' Prussziai Királyhoz mód nélkül ragaszkodó szomszédjaiknak, a' Lüttichieknek dolgából?[...]Ezek mind ollyan Kérdések, mellyekre nem lehet egész meg határozással felelni. -
Nagy Helyről értettük p. 343.
Nagy Helyről értettük, hogy azon, mesterséggel ki dolgozott öszve szövetkezéséből a' Prussziai Udvarnak a' Lengyelekkel, semmi sem leve. Már most a' Lengyelek újra az Ausztriai és Orosz Birodalommal kivánnak barátkozni.
A' fel tett három Kérdéseknek p. 344.
A' fel tett három Kérdéseknek nyomos meg fejtésére serkentő érdem pénz 30 Arany fog ezentúl lenni: minekutánna t. i. ama buzgó Hazafiságáról esmeretes Férjfiú T. Pétzeli Úr 10 Aranyokat igért az általunk jutalmúl ajánlott 20 Aranyokhoz[...]
Nagy örömmel értettük p. 344.
Nagy örömmel értettük, hogy Abaújvármegyében egy Tudós Hazafi Millotnak Közönséges Historiáját Magyar Nyelvre fordítja, 's nem sokára el is késziti az első Könyvet.
Szebenben (Erdély Országban) p. 344.
Szebenben (Erdély Országban) egy kis Magyar Társaság állott öszve, a' mellyről másszor bővebben fogunk emlékezni.
A' jövő Postával p. 344.
A' jövő Postával meg fogjuk küldeni Fő Vezér Laudon Képét.
19. füzet, 1790.
füzet letöltése
2. szakasz, 19. füzet
1790.
II. Leopold Királyunk p. 345-349.
II. Lipót bemutatása (családja: felesége, gyerekei), valamint első intézkedése, ami a magyar és német testőrök konfliktusának rendezése volt.
Egynehány Nemes Vármegyék p. 349.
Egynehány Nemes Vármegyék, Deputátusaikat küldötték fel ide Bétsbe H. Kaunitzhoz, kik meg köszönnék különössen nevekben, átaljában pedig a' Haza nevében azon szives törekedést, mellyel a' Hertzeg néhai II. Jósef Fejedelmünknek Nemzetünkhöz botsátott utolsó kegyelmes Ajánlását eszközleni méltóztatott.
A' F. Kantzellária p. 349-350.
A' F. Kantzellária ugyan tsak két kézre dolgozik a' Haza javára.[...]
Így bútsúzott el p. 350-352.
Így bútsúzott el a' már halálra vált, de még is el nem tsüggedt lelkű nagy Fejedelem II. Jósef, Gróf Rosenberg fő Kamarás Úrtól[...]
A' Bétsi Udvari Újság így emlékezik p. 352-353.
A' Bétsi Udvari Újság így emlékezik amaz el felejthetetlen Nagy Hazánkfiának, Fő Vezér Gróf Hadik András Úrnak, a' természet rendes folyása szerént ugyan már éppen nem véletlen, de reánk nézve még most is idején lett ki múlásáról[...]
Gradiskából azt irják p. 354.
Hadi tudósítás.
Az Erdélyi Tudósításokból olvassuk p. 354.
Az Erdélyi Tudósításokból olvassuk, hogy a' Szebeni fő Nemesség igen meg kérte H. Hohenloét, hogy tőle lejendő el válása előtt, festetné le a' maga képét: meg tselekedte a' Hertzeg a' fő Nemesség kérését[...]
A Magyar Koronáról p. 354-356.
A korona kinézetét mutatják be.
Kassa p. 357-358.
Kassa. T. Fáy Consiliarius Úrnak N. Abaújvármegyének közelébb tartott Gyűlésében el mondott meg szollitó Beszéde
Loudon p. 358-360.
Küldjük Fő Hadi Vezér Báró Loudon Gedeon Képét. Egy fejű Sas viszi azt a' levegő égben: mivel a' két fejűt, melly a' Római Tsászár Tzimere[...]
H. Hohenlohe p. 360.
H. Hohenlohe egynehány napoktól fogva itt vagyon Bétsben.
Tegnap vólt p. 360.
Tegnap vólt a' Király, H. Kaunitznál, és vele sokáig beszélgetett.
Már vólt szerentsénk p. 360.
Már vólt szerentsénk, némelly itt lakozó Magyar Méltóságokat, Magyar Köntösben, kalpagossan, szemlélni. - Sok felé keresik most itt a' Magyar Nyelv Tanítót.
20. füzet, 1790.03.19.
füzet letöltése
2. szakasz, 20. füzet
1790.03.19.
Austriai Belgyiom p. 361-371.
Ezen folyó Mártzius Hónapnak 2-dikán illy Irásokat botsátottak az Austriai Belgiomnak igazságosan való közönséges Kormányozói, F. Maria Kristina Hertzegné, 's Hitvese F. Albert Hertzeg, az oda való Rendekhez[...]
Tegnap előtt p. 371.
Tegnap előtt némelly Irásait égettette meg a' meg boldogúlt Fejedelemnek (mint beszéllik) II. Leopold Király[...]
Az emlitett napon p. 372.
Az emlitett napon, drága szép Magyar öltözetben jelent meg Magyar Ország Birája Gróf Zichy Károlyné ő Excell. ja született Khevenhüller Grófné, a' Magyarokat betsűlő 'S szerető H. Kaunitz ebédjén.
A' Posonyi Dámák p. 372.
A' Posonyi Dámák meg kérték a' napokban Vitze Cancellarius Gróf Teleki Sámuelné ő Excell. ját, született Bethlen Grófnét, hogy a' maga jeles Magyar öltözeteiből engedne eggyet mustráúl, mellynek formájára készíttethetnének ők is magoknak[...]
Ezen Hónapnak 16-dikán p. 372-373.
Ezen Hónapnak 16-dikán, dél előtt, adták bé a' Fejedelemnek, az Alsó-Austriai Rendek azon Representátziót, mellyet a' legközelebb tartott közöns. Tartományi Gyűlésekben készítettek.[...]
Nemzetünknek 's a' Katonai Rendnek is p. 373.
Katonák raboltak ki két polgárt.
T. Fehér György p. 373-375.
T. Fehér György, Posonyi Nevendék Pap Úr, ezen itt következő Versekkel; - mint maga, és az egész T. Nevendék Papság háládatosságának áldozatjával, kivánta, T. Pétzeli Jósef Úr' buzgó Hazafiságát, az egész Haza előtt Jósef Napjára meg tisztelni[...]
Lengyel Ország p. 375.
A' Király, Febr. 26-dikán, egy szép Beszédet mondott az Ország Gyűlésében[...]
Az el múlt Hónapban p. 375-376.
Az el múlt Hónapban egy szép Magyarsággal készűlt Tudósítás jött ki Szebenben, Erdélyországban, a' mellyben egy Társaság: Erdélyi Magyar Hírvivő nevezet alatt kivánja munkáját az elő-fizető Uraknak Postán meg küldeni[...] - Míg a' Had fog tartani: addig kiváltképpen a' hadi Történetek meg irásában lessz foglalatos a' Társaság: de a' Had el múlttával is fogja hasznos 's ditséretes tzélú munkáját folytatni[...]
A' 346-dik Levélen p. 376.
Helyreigazítás.
21. füzet, 1790.03.23.
füzet letöltése
2. szakasz, 21. füzet
1790.03.23.
Eggy igaz Hazafinak p. 377-379.
Eggy igaz Hazafinak Hazafi Társaihoz való Intései[...]
M. N** Prépost Úrnak p. 379-382.
M. N** Prépost Úrnak, N. Baranya Vármegye Gyűlésében, M. B. Splényi vólt Komisszárius Úrhoz intézett Beszéde[...]
Nagyvárad p. 382.
[...]"Ma itt Ns Bihar Vármegyének Közöns. Gyűlése van; holnap pedig, a' Koronának szerentséssen lett Haza érkezéséért, Tedeum fog tartatni nagy pompával a' Püspök Templomában[...]
Szabolts Vármegyéből p. 382.
Szabolts Vármegyéből tudósíttatunk, hogy a' Ns Vármegyének Febr. 8-dikán tartatott Gyűlésében, a' 6 Hajdú Városok, a' Vármegyéhez lett kaptsoltatástól, fel óldoztattak, és mind Polgári, mind Törvényes Dolgaiknak folytatására nézve, a' régi lábra vissza állíttattak.[...]
Lengyel Ország p. 382-385.
A' Prussziai Udvar, magára nézve, nem rossz fel tételek alatt kivánt vólna szövettséget kötni a' Lengyelekkel.[...]
Folytatás LOUDON-ról p. 385-390.
A korábban elkezdett -Laudon-ról szóló- írásukat folytatják.
Háládatos Jelentés p. 390-392.
A mecénások fontosságáról, akik elősegítik a magyar nyelv és a tudományok fejlődését.
Pesten, Professzor Verthesz Úr p. 392.
Pesten, Professzor Verthesz Úr, egy Nemzeti vitéz Magyar, szomorúval elegyes víg Játékot szándékozik ki adni, illyen nevezet alatt: Korvinus Mátyás.[...]
22. füzet, 1790.03.26.
füzet letöltése
2. szakasz, 22. füzet
1790.03.26.
Béts p. 393-394.
Néhai II. Jósef Tsászár eggy Irást küldött H. Kaunitzhoz, negyed nappal halála előtt, és kivánta az erántt a' Hertzeg értelmét meg tudni, mellyet ekként jelentett ki Irásban a' Hertzeg[...]
Néhai nagy, és kedves emlékezetű p. 394-395.
Néhai nagy, és kedves emlékezetű Gróf Hadik András Fő Vezér halálára, Denis hires Versszerző által készitett Versek[...]
A' Belgrádi Levelek szerént p. 395-396.
Hadi tudósítás.
Kassa p. 396-399.
Kassa. Ezen bútsúzó Beszédet Ts. Kir. Tanátsos és V. Ispány Fái Fay Ágoston Úr mondotta az öszve gyűltt Ns Abaúj és Torna Vármegyékhez, Böjtmáshav. első napján 1790.
Pest p. 399-400.
A' Pesti és Bétsi Magyar Jóakaróimhoz Intézett Háláadásom című vers Gróf Cziráky Antaltól.
N. Gombáról így ír eggy érdemes Barátunk p. 400-408.
N. Gombáról így ír eggy érdemes Barátunk: "Ns Somogy Vármegyének, Febr 25. 26. és 27-dik napjain, Kaposban tartatott közöns. Gyűlésében magam is jelen vóltam, holott ezeket láttam és hallottam[...]
Német Birodalom p. 408.
A' jövő Júliusban fog Tsászár Választás lenni Frankofurtban. Erre, kötelessége szerént, hivogattatta is már a' Birodalom' Fő Kantzelláriussa, a' Moguntziai Választó Hertzeg, 3 arra a' végre ki választott Követek által, a' több Választó Hertzegeket.
Eggy Hazáját 's a' Tudományokat szerető p. 408.
Eggy Hazáját 's a' Tudományokat szerető Mélt. Báró Úr, ezen szép ajánlást teszi általunk Tudós Hazánkfijaihoz, hogy, ha közzűlök valaki Brutus nevezetű szomorú Játékát Voltérnak, (fel tévén, hogy még nints fordítva) - - -Frantziából, Magyarra le fordítja: tehát az emlitett Mélt. Báró Úr, kész leszen költséget adni, a' fordított Munkának ki nyomtattatására; még pedig úgy, hogy a' Nyomtatványok mind a' Fordítóéi legyenek. - A' melly érdemes Hazafi el tökélli magát a' forditásra, méltóztassék nékünk szándékát meg írni, hogy többen ne találjanak benne dolgozni.
23. füzet, 1790.03.30.
füzet letöltése
2. szakasz, 23. füzet
1790.03.30.
Béts p. 409.
Az el múlt Vasárnap, szokott Fejedelmi pompával jelent meg az Udvari Templomban az újj Uralkodó. Ezen hónapnak 21-dikén le tették a' hitet a' király hűségére H. Stahrenber az első Fő Hofmester; Gr. Rosenberg, a' Fő Kamarás Úr; Gr. Kaunitz, a' Fő Hofmarsall[...]
Győr p. 410-415.
[...]minémű pompával fogadtatott el Nagy Méltóságú Ország Birája Zichy Károly Úr, Ns Győr Vármegye jövendőbéli rendes Fő Ispányának, 's miképpen ültettetett bé újra törvényessen, és ugyan azért a' Vallásnak is minden különbsége nélkül a' Ns Vármegye Széke[...]
Kassa p. 415-419.
Kassa. Nem egy tekintetben tselekeszünk, úgy hisszük, a' Hazának kedves dolgot, ha előtte esméretes hív Fiának, Kazintzi Ferentz Úrnak, ugyan tsak az ő dolgában hozzánk útasított betses Levelét, kevés hijján vele közöllyük: "Imé eggy új jele az én igyekezeteimnek. - Annyival készebb vagyok meg vallani, hogy a' Széphalmy Vintze állortzája alatt én lappangottam, mivel Leveleiteknek 274-dik oldalán el árúlva látom magamat. - Örömmel olvasom mindég litterátori Tudósításaitokat[...]
Oláh Ország p. 419-421.
Hadi tudósítás.
Bosznia p. 421-422.
Hadi tudósítás.
Az Allion hegyéről p. 422.
Hadi tudósítás.
Frantzia Ország p. 422-423.
Az el múlt hónapnak 19-dikén, illy végezés lett a' Nemzet Gyűlésében, az el töröltetett Szerzeteseknek fizetések eránt.[...]
Lengyel Ország p. 424.
Látván a' Prussziai Király, hogy a' szövettség fundamentomáúl közlött fel tételeinek értésére nem tsak nagyon meg hökkentek a' Lengyelek; hanem azokra tellyességgel nem is állanak: új fel tételek eránt tett igéretet.[...]Úgy van a' hire, hogy az új fel tételek reá állottak a' Lengyelek, és 15-diken ki is hirdettetett Varsóban, a' Prussz. Udvar és Lengyel Ország között kötött szövettség.
Török Birodalom p. 424.
Konstantzinápolyban olly nagy a' drágaság, a' millyenre egy Századtól fogva nem emlékeznek. Valahány Tudósitások jőnek onnan, a' hadi készületek eránt, mind arra mutatnak, hogy van is a' Portának a' had folytatáshoz kedve, nints is.
Az ide zártt Rajzolatban p. 424.
Az ide zártt Rajzolatban kivántuk azon jeles öltözetet szemléltetni, a' millyenben el fogadták az Ország szélén, Wolfsthalnál, némelly Magyar Fő Asszonyságok, a' Bétsből Haza jövő Koronát. - A' Vár, melly szemléltetik a' Rajzolaton, Poson Vára; alatta foly a' Duna.
24. füzet, 1790.04.02.
füzet letöltése
2. szakasz, 24. füzet
1790.04.02.
II. Leopold p. 425.
II. Leopold ezt az arany mondást választotta Symbolumáúl magának: Opes Regum, Corda Subditorum. Az Uralkodóknak Kintse, az alattok valóknak Szive.
Magyar Ország Gyűlése p. 425.
Magyar Ország Gyűlése Júniusnak hatodikára határoztatott, mellyről a' Jelentést éppen most teszi az új Király, a' Nemes Vármegyékhez. A' Gyűlés Budán fog tartatni, 's abban mindeneknek előtte Nádor Ispány választatni.
A' Nádor Ispányi Zászló-Allyát p. 425.
A' Nádor Ispányi Zászló-Allyát, Ns Heves Vármegye' Zászló-Allya váltotta fel a' Korona Őrzésében, az el múlt hónapnak 21-dikén[...]
A' Nemes Hajdú Városoknak p. 425.
A' Nemes Hajdú Városoknak érdemes Küldöttjei, úgymint Fő Kapitány Jablontzai Petes János, és Fő Nótárius Oláh Mihály Urak itt vóltak, és vigasztalással tértek vissza.
Az el múlt hónapnak p. 426.
Az el múlt hónapnak 22-dikén Gyűlést tartottak Prágában, a' Király engedelmével, Tseh Országnak nagy számmal öszve sereglett Rendjei[...]Ugyan azt tselekedték itt Bétsben az Alsó-Austriai Rendek[...]
Belgrádból azt írták p. 426.
Hadi készületekről.
Gallitziának p. 426-427.
Gallitziának Brody nevezetű Városában, egy gazdag Zsidó hólt meg az el múlt hónap' elein, a' ki, hogy néhai II. Jósef Tsászár erántt, a' Zsidósággal közlött nagy jó téteményért, tartozott háládatosságát, szembetűnőképpen meg bizonyíthassa, 4000 Aranyokat testált a' meg boldogúlt Fejedelemnek[...]
Az itt következendő Levelet p. 427-431.
Az itt következendő Levelet egy Nemzeti Nyelvünk mellett buzgó, de magát meg nem nevezett Hazafi botsátotta közelébb hozzánk. - Mi, a' mint vettük, úgy közöllyük[...]
Már darab időtől fogva irogatják p. 431-433.
Már darab időtől fogva irogatják sok felől, hogy a' Római Birodalom Fő Kormányozósága, néhai II. Jósef Tsászár után, annak Örökösére II. Leopoldra fogna szállani[...]
Regenspurgban most is p. 433-434.
Regenspurgban most is foly az ott rend szerént tartatni szokott Birodalom Gyűlése[...]
A' Prussziai Király eggy Intő Levelet p. 434-435.
A' Prussziai Király eggy Intő Levelet botsátott az el múlt hónapnak 9-dikén utollyára a' Lüttichi Hertzeg Püspökhez[...]
Lüttichben p. 435.
Lüttichben, az el múlt hónapnak 15-dikén, újra támadás akart lenni, mellyet mindazáltal a' most ott kormányozó Prusszus General Schliessen Úr tsak hamar le tsillapított.
A' Saxóniai Seregek p. 435-436.
Hadi tudósítás.
Svéd Ország p. 437-438.
Hadi tudósítás.
Hollandia p. 438.
Hadi tudósítás.
Anglia p. 438-439.
Földrengésről adnak hírt.
A' minap emlékezetet tettünk p. 439.
A' minap emlékezetet tettünk vólt Hadusfalvai Spilenberg Pál Úrnak illy tzim alatt kiadott munkájáról: Szabad Elmélkedések[...]
Jó igyekezeteiről már eddig is esmeretes Hazánk Fija p. 439-440.
Jó igyekezeteiről már eddig is esmeretes Hazánk Fija Andrád Sámuel Úr, illy homlok irás alatt botsátott közelébb világ eleibe eggy Nevének meg felelő munkát: Elmés és múlattságos rövid Anekdoták, mellyeket, iminnen amonnan válogatva, egybe gyűjtött és Magyar Nyelven ki adott[...]
Mélt. Gróf Eszterházi János Ur' p. 440.
Mélt. Gróf Eszterházi János Ur' fő Muzsikussa Vraniszky Úr, a' Magyar Nemzet' mostani örömét egy nagy Szimfoniába foglalta, mellyet illy tzím alatt ád ki nyomtatásban: A' Magyar Szent Korona, az Ország' Tzimerei és Jelei Rajzolásával fel ékesítve. - A' kik kivánják meg szerezni[...]
Mivel itt a' Hódolás Innepe p. 440.
Mivel itt a' Hódolás Innepe a' jövő Keddre fog éppen esni; az előtte való napokon pedig Húsvét Innepe napjai lesznek: bizonytalan, ha szolgálhatunk e' akkor Irásunkkal, vagy nem.
25. füzet, 1790.04.09.
füzet letöltése
2. szakasz, 25. füzet
1790.04.09.
Béts p. 441-450.
II. Lipótot szociális érzékenységét dícsérik, valamint a húsvéti ceremóniát mutatják be.
Itt most félbe szakasztjuk p. 450-451.
Itt most félbe szakasztjuk a' Hódolás' meg készülésének elő adását. Kivántuk mind azáltal még ez úttal is mellesleg emliteni azon bölts Rendeléseket, mellyek lettek a' Hódolás Innepe napján meg történhető zürzavaroknak és szerentsétlenségeknek el távoztatására.[...]
A' Hódolás Innepe napjára p. 451.
A' Hódolás Innepe napjára verettetett külömb külömbféle nagyságú arany és ezüst Pénzeken eggy ódalról a' Tseh Oroszlán fel emelkedve szemléltetik, melly az első jobb lábában a' kettös Magyar Keresztet fenn tartja; a' balban pedig alá felé Austriának Tzimerét.[...]
A' Fő Hertzegi Süveg p. 452.
A' Fő Hertzegi Süveg 7-diken vitetett vissza nagy Pompával előbbeni tartó hellyére, Klosterneuburgba.
Néhai Hadikunknak p. 452.
Néhai Hadikunknak meg hidegedett Tetemei, az el múlt Martz. 17-dikén érkeztek le Bétsből Futakra, a' holott 19-diken egéssz katonai pompával el is temettettek.[...]
Fő Vezér Gróf Hadik András p. 452.
Fő Vezér Gróf Hadik András Úr halálával, Fő Ispány nélkül maradott vólt Báts Vármegye.[...]
Ezt irták az el múlt hónapnak 20-dikán p. 452-453.
Ezt irták az el múlt hónapnak 20-dikán az Allion hegyéről[...]
Montenegróból p. 453-454.
Hadi hírek.
Olasz Ország p. 454-455.
Hadi készületről, zavargásokról adnak hírt.
Austriai Belgyiom p. 455.
Vandernoot, Berlinből és Londonból eszeltetvén, úgy meg szédítette, a' Papok által főképpen, a' Brüsszeli népet, hogy az, Mártz. 15. 16. 's 17-dikén, rontott, pusztított, ölt[...]
Frantzia Ország p. 455-456.
Mártz. 11-dikén meg jelent egy Klastromát oda hagyott Apátza a' Nemzet Gyűlésében, és igen szívre ható Beszédet mondott a' Nemzet Képeihez.[...]
Ide zártunk egy Magyar Éneket p. 456.
Ide zártunk egy Magyar Éneket, mellyet illyen módra, a' mint küldjük, egy Kolosváron lakozó Tudós Hazafi készített Klavikordiomhoz.
26. füzet, 1790.04.13.
füzet letöltése
2. szakasz, 26. füzet
1790.04.13.
Folytatás az Alsó Austria Hódolása' meg készüléséről. p. 457-470.
Az ünnepi készülődésről, ünnepről, eskütételről írnak, valamint közlik az elhangzott beszédeket.
Minekelőtte véget vetnénk p. 470-471.
Minekelőtte véget vetnénk a' Hódolás Innepe meg készüléséről 's végbe meneteléről való Irásunknak; tsak azt akartuk még emliteni, minémű nagy kivánsággal kivánta egész Béts Városa, a' Sz. István Templomába való pompás menetelét szemlélni a' Királynak.[...]
A' Királyné, úgy igyekezik p. 471-472.
A' Királyné, úgy igyekezik Béts felé való útját intézni, hogy Májusnak 4-dikére ide érkezhessen, és 5-diken, úgymint a' Király születése napján, a' közönséges örömöt maga jelenlétével is öregbíthesse[...]
Gróf Erdődy p. 472.
Gróf Erdődy, ama' Nevéről neveztetett Vitéz Húszár Regementnek Vagyonossa, Horváth Országi Bánságra emeltetett. Tegnap vala személlyessen szerentsénk, ezen derék Hazafinak tiszteletéhez.
Mái napon p. 472.
Hadi hírek.
27. füzet, 1790.04.16.
füzet letöltése
2. szakasz, 27. füzet
1790.04.16.
A' napokban, ezen használatos p. 473.
A' napokban, ezen használatos és valóba igen szükséges tzélú kegyes akaratját adatta értésekre a' Király, az ide való Fő Oskola minden Tanitóinak, hogy ki ki közzűlök dolgozná ki maga itélete szerént, 's adná bé irásban, az Iffjúságnak leg alkalmatossabban 's leg foganatossabban lehető oktatásának módját[...]
Hogy az előbbeni Igazgatás által p. 473-474.
Az adófizetés módjáról.
Az el múlt Vasárnap p. 474.
Az el múlt Vasárnap, ki jövén a' közönséges Isteni Tiszteletről Ő Felsége, magához botsátotta 12 órakor a' Frantzia Követet[...]ugyan azon alkalmatossággal bé mutatták a' szokás szerént magok Igazság-Leveleiket.
Gróf Saur p. 474.
Gróf Saur, a' Magyar Országi Kantzelláriánál eddig folytatott Tanátsosi Hivatalát, Nagyváradi Prépostsággal váltotta fel. Helyébe jő M. Püspök Okolitsáni Úr.
Az el múlt Hétfőn p. 475.
Az el múlt Hétfőn nyittattak meg itt újra a' Játék néző helyek, mellyek a' szomorú alkalmatosság miá, egész két Hónapig zárva tartattak vólt.
Ns Nógrád Vármegye Zászló-Allya p. 475-480.
Nógrád vármegye seregének névsorát tartalmazza, a formaruhákról is írnak.
Bátorkodunk ez alkalmatossággal p. 480.
Kérik az olvasókat, ha tudják, küldjék el a többi vármegye seregének a névsorát is.
Irásunkból már is esmeretes p. 480-483.
Irásunkból már is esmeretes Tsászár Húszár Reg. beli Alhadnagy Fazekas Mihály Urat, a' Magyar Lovasság' Ditsősségére készűlt Rajzolat, ezen következendő szép Versek' irására gerjesztette[...]
Az itt következendő sorok p. 483-485.
Az itt következendő sorok[...]Fazekas Mihály Úrnak, a' Hadi Történ. első Szakaszában, a' 689-dik lapon kezdődő Verseire, eggy Oskolakorbeli Baráttya ezt írja, a' Kis Kúnságból, Szabadszállásáról[...]
Az Etelka Szerzője p. 485-487.
Az Etelka Szerzője Pesti Professzor T. Dugonits András Úr, Arany Peretzek nevezet alatt dolgozott most újra más Munkát, mellyet a' jövő Júniusra ki is fog botsátani. A' Munkának Elő-Beszédét kivántuk kóstolóúl előre is közleni.[...]
Folytatás Konstantzinápolyról p. 487-488.
Konstantinápoly bemutatása.
28. füzet, 1790.04.20.
füzet letöltése
2. szakasz, 28. füzet
1790.04.20.
Ő Felsége boldog Országlásáért p. 489-490.
Ő Felsége boldog Országlásáért, az el múlt Vasárnap tartatott itt, a' Szent István Templomában, közönséges Áhitatosság. - Ezen szent alkalmatosságra készűlt az itt következendő rövid, de fontos Imádság[...]A' meg hólt Tsászárnak most készítik a' Castrum Dolorissát, a' Szent István Templomában.
Orsova tsak ugyan p. 490-491.
Hadi hír.
A' Belgák engedetlensége p. 492.
A' Belgák engedetlensége szükségessé teszi az ellenek való erőszakos ki kelést, mellynek annál szerentséssebb ki menetelét lehet reményleni[...]
Pétsről, Apr. 10-dikén p. 492-499.
Vármegyék gyűlésein történtekről írnak, felsorolják, ki milyen tisztséget visel, valamint a magyar nyelv használatáról értekeznek.
Nem halgathatjuk el p. 499-500.
Nem halgathatjuk el ez úttal az Alsó Austriai Rendeknek, Alattok valóikhoz bőv mértékben bizonyított példás kegyességeket[...]
Frantzia Ország p. 500-502.
Egy 41 esztendős Hajadon, azt jövendölgeti most itt, hogy a' jövő Májusban bizonyos Jel fogna tettzeni az Égen, melly az első Századokban virágzott Kereszténység arany idejének vissza térését fogja jelenteni.[...]
Folytatás Konstantzinápolyról p. 502-504.
Folytatják a Konstantinápolyról szóló beszámolót.
Svéd Országnak p. 504.
Svéd Országnak nem vólt ebben az egész Században olly derék hajós Serege, mint a' mostani.[...]
29. füzet, 1790.04.23.
füzet letöltése
2. szakasz, 29. füzet
1790.04.23.
Maga Ob. Gr. Auersperg p. 505-507.
Hadi tudósítás, Ob. Gr. Auersperg beszámolója alapján.
Újj Orsovának el foglalásából p. 507-508.
Újj Orsovának el foglalásából, nem tsak Laudon Vezérünknek készűlt orvossága; hanem sok érdemes Vitézeinknek is könnyítő, élesztő 's erősítő szerek[...]
Itt a' napokban új Tél váltotta fel a' tavaszi Nyarat p. 508.
Hadi tudósítások, az időjárás viszontagságai miatt romlanak a seregek körülményei.
A' Magyar és Erdély Országi p. 509-510.
A' Magyar és Erdély Országi Papi, Tudományi, és Fundátziókat illető Dolgok, a' F. Kantzellária, nem pedig különös Udvari Kommissziók elébe valók fognak ezentúl lenni. A' két Fő Törvény Székei Magyar Országnak, úgymint a' Hetes (Septemviralis) és Kir. táblák, már egésszen vissza állíttattak előbbeni állapotjokba.[...]
Ns Nógrád Vármegye p. 510.
Ns Nógrád Vármegye Zászló-Allyát, a' Ns Székesfejérvármegyéé Váltotta fel ezen hónapnak 16-dikán, Koronánk' őrizetében.[...]
A' Magyar és Erdély Országi Udvari Kantzellária p. 510-512.
A' Magyar és Erdély Országi Udvari Kantzellária el küldözte már a' jövő Juniusnak 6-dikán, a' Budán tartandó Ország Gyűlésére hivogató Leveleket az Ország Rendjeihez. Az ide iktatott, egy Bétsben tartozkodó M. Gróf Úrhoz vagyon intézve[...]
Egy, Szegeden lakozó jó szivű Hazafi p. 513-515.
Egy, Szegeden lakozó jó szivű Hazafi így ír, hozzánk közelébb botsátott betses Levelében: "A' múlt Szombaton, úgymint Áprilisnek 10-dikén, érkezett le Bétsből Gróf Pálfy Léopold ő Eksztzellentziája, a' mi ohajtott Fő Ispány Urunk[...]
Szombathelyről im e' következendőket írta p. 515-519.
Szombathelyről im e' következendőket írta hozzánk ezen hónapnak 15-dikén eggy érdemes Barátunk: "T. N. Vasvármegyének, az előbbi helyre való vissza állíttatás végett tartandó Gyűlésének ideje[...]
Horváth Ország p. 519-520.
Az új Bánja Horváth, Dalmata, és Tót Országoknak, Kir. Kamarás és F. M. L. Gróf Erdődy János Úr ő Excellentziája, belső titkos Tanátsosnak is választatott egyszersmind a' Királytól[...]
Az Allion hegye tájján p. 520.
Az Allion hegye tájján, olly nagy Földindúlás vólt[...]
Látván a' Bödöni Basa p. 520.
Látván a' Bödöni Basa, romlását tárgyazó derekas készűleteinket, Konstantzinápolyba küldötte még az el múlt hónapban két embereit[...]
T. Horváth Ignátz Úr p. 520.
T. Horváth Ignátz Úr, ezt a' , minden Magyarnak szükséges munkát botsátotta közelébb Bétsben világ eleibe: Ch. Aug. Beck etc. Jus publicum Hungariae. Cum Notis Auctoris, Observ. Jos. Benzúr. - A' Könyv találtatik Bétsben, és Hazánk' minden nevezetes Városaiban. - Árra 1 forint.
30. füzet, 1790.04.27.
füzet letöltése
2. szakasz, 30. füzet
1790.04.27.
A' Királynét p. 521-522.
A' Királynét már most Május közepére várják.[...]
Minémű boldog elő menetellel p. 522-523.
Minémű boldog elő menetellel gyarapítják Béts külső Városaiban némelly érdemes Polgárok, a' köz és magános Jót tárgyazó hasznos munkásságot[...]Mártziusban pedig 2362 dolgozni akaró személlyeket foglalatoskodtatta[...]A' Bétsi Udvari Újság 10 Polgárokat nevez meg, a' kik mintegy 754 személlyeknek adhatnának még 's kivánnának is adni dolgot. - Mikor lehet hasonlót írnunk kedves Hazánkfijairól![...]
Fel fog 'e az Ausztriai Birodalomnak p. 523-525.
Fel fog 'e az Ausztriai Birodalomnak éjszaki Egén is tettzeni azon Mars vérengező Jele, melly a' napkeletin már 3-dik esztendőre láttatja magát?[...]
Szervia p. 525-528.
Nandorfejérvárának Kormányozója, Gr. Vallis, következendő Tudósitást botsátott, ezen hónapnak 17-dikén, a' Fő Hadi Tanátshoz[...]
Austriai Belgyiom p. 528-530.
Nem soká tarta a' Belgák Franklinja, és Vashingtonja; Vandernoot, és Vandermers baráttsága.[...]
Lüttich p. 530-532.
A' Püspök felelt, a' Prussziai Királynak fenyegetődző Levelére, még pedig a' Moguntziai Erseknek, a' Prusszai Királynál való maga közbe vetésére 10 nappal későbben, mint ki vólt szabva, az egyenes felelet adásra való idő a' Királytól, következésképpen Mártz 27-dikén.[...]
Lengyel Ország p. 532-534.
Az újjabb Varsói Levelek szerént, 8 Tzikkelyei vagynak a' Lengyel Ország, 's Prusszia között Mártz. 27-dikén készűlt Frigy alkunak[...]
Pesti Nevendék Pap, T. Rádlinger Úrnak p. 534-540.
Pesti Nevendék Pap, T. Rádlinger Úrnak, a' Magyar Lovasság' Oszlopára készitett szép Deák Verseit vólt már szerentsénk más izben közleni: ugyan akkor igéretet tettünk vólt, hogy az emlitett Úrnak, Fő Vezér Laudont magasztaló kellemetes Verseivel is Irásunkat ékesíteni el nem múlatjuk[...]
Szülött Nyelvünkön is zengedeztették p. 540-542.
Szülött Nyelvünkön is zengedeztették némelly érdemes Hazánkfijai a' nagy Laudon érdemeit[...]
A' Magyar Museumból p.542.
A' Magyar Museumból, mellyről tavalyi Irásunkban érdemlett emlékezetet tettünk, 4 Kötet jött már ki. Mind a' négyet lehet kapni húsz húsz kr. ért, Kassán és Pesten, Trattner Úrnál.[...]
Fűskúti Landerer Mihály Úrnak p.542-543.
Fűskúti Landerer Mihály Úrnak Posonyi, Pesti, és Kassai Könyves Boltjaiban találhatni, többekkel eggyütt ezen meg nevezendő Magyar Könyveket is[...]
CODEX CRIMINALIS HETRURIAE p.543-544.
CODEX CRIMINALIS HETRURIAE SERENISSIMI ARCHIDUCIS PETRI LEOPOLDI, NUNC REGIS APOSTOLICI HUNGARIAE etc. TRADUCTUS A IOSEPHO VOLTIGGI.[...]
31. füzet, 1790.04.30.
füzet letöltése
2. szakasz, 31. füzet
1790.04.30.
A' Törökökkel, Kallefatnál p.545-548.
A' Törökökkel, Kallefatnál történtt diadalmas tsatájokról Vitézeinknek, jelentettünk már az előtt annyit, a' mennyit hallomásból érthettünk: most közöllyük Fő Vezér H. Coburgnak erről való Tudósitását, mellyet Ápr. 18-dikán útasított Bukarestből a' Fő Hadi Tanátshoz.[...]
Nem tsak a' Bánátban p.548-549.
Nem tsak a' Bánátban és Erdély Országban éreztek ezen hónapnak 6-dika estvéjén Földindúlást[...]
Frantzia Ország p.549-553.
Nevezetes vólt a' Nemzet Gyűlésének Ápril. 13-dikán tartatott Űlése.[...]az Apostoli és Római Cathlica Vallás, a' Nemzeti Vallás, és egyedűl való, mellynek közönséges gyakorlása törvényekkel erőssíttetett Frantzia Országban.[...]
A' Konstantzinápolyi nép p.553-554.
A' Konstantzinápolyi nép nyúgodtabb szívvel láttatik már lenni, (a' Febr. 22-kén költ Tudósitások szerént) a' miólta tudtára adták az új kötéseket, mellyeket tett a' Porta Svéd, Prusszus és Lengyel Országokkal 's talám többet épít[...]
Ragusából azt irták p.555-556.
Ragusából azt irták ezen hónapnak 8-dikán, hogy Boszniában egy hatalmas sereget szándékozik a' Porta ellenünk ki állitani[...]
Bender Várától p.556.
Bender Várától való meg válása olly nehezen esett a' Portának, hogy a' Basán kivűl, még 16 oda való fő Tiszteket áldozott fel, igen szoros, és ugyan azért igazságtalan igazságának, 's a' nép dühös indúlatinak, mellynek gyönyörüségére vólt, azon boldogtalanoknak fejeiket szemlélni a' Szerálj kapuja felett.[...]
Ausztriai Belgyiom p.556-557.
A' Brüsszeli Nép egy Jelentvényt adott bé, Ápril. 6-dikán, a' Városi Tanátsnak, mellyben kivánja, hogy ezentúl sem Papi, sem Világi Ember az adó fizetéstől mentt ne legyen. - Áprilisnek 14-dike éjtszakáján el vitték a' szegény Vandermerset az Antverpiai Várba.[...]
Lüttich p.557.
A' Berlinből Ápr. 12-dikén vissza tértt eggyik Polgármesterét, Chestret Urat, úgy fogadta a' Város, mint Messiássát.[...]
Prusszia p.557-558.
Egy vólt Lakájja a' Nagy Fridriknek, olly lábbelieket talált fel, mellyekben minden fegyverestől, 's tábori készűletestől útnak indúlhat egy Katona, akár folyó vizen, akár tengeren.[...]
Folytatás Konstantzinápolyról. p.558-560.
Korábban megkezdett sorozatukat folytatják Konstantzinápoly történetéről.
Küldjük Nandorfejérvára' p.560.
Küldjük Nandorfejérvára' Zimon felől lett Ostromlásának ábrázolását.
32. füzet, 1790.05.04.
füzet letöltése
2. szakasz, 32. füzet
1790.05.04.
A' leg jobb Fejedelmek p.561-562.
A' leg jobb Fejedelmek sem találhatják mindenkor kedveket átallyában az Alattvalóknak. - II. Leopold vissza állitotta a' régi Adózás formáját[...]
A' mit a' Német Birodalomnak p.562-567.
A' mit a' Német Birodalomnak minden Tsászári Városai is meg tselekedtek: el múlhatatlan kötelességének tartotta Béts Városa is tellyesíteni; t. i. meg boldogúlt Fejedelmének II. Jósef Tsászárnak emlékezetére az el múlt hónapnak 28. 29. és 30-dik napjain halotti pompát tartani.[...]
Orsova mellől p.567.
Orsova mellől azt a' szomorú hírt irják, hogy Gladovában Ápr. 20-dikán, délelőtti 9 órakor a' puskaporos Torony meg gyúladt, 's belőle 1500 mázsa puskapor szörnyű durranással fel vetődött[...]
Nagy örömünk p.568-573.
Nagy örömünk, hogy kedves Hazánk méltó Leányai' Magyarosodásának rész szerént szemmel látott Tanúi, rész szerént, más jó Hazafiaknak velünk közlött Tudósításaiknál fogva, Hírdetői lehetünk.[...]
Nemes Poson Vármegyének p.573-574.
Nemes Poson Vármegyének Szék újjító Gyűlése tartatott az el múlt Áprilisnek 27-dikén, mellyben minémű érdesmes Hazafiakkal ültettetett légyen bé a' Vármegye Táblája, ezen itt következendő Laistromból meg tetszik[...]
Győr, Ápr. 26-dikán p.574.
Győr, Ápr. 26-dikán. "Éppen ma indúl ki innen, M. Gróf Eszterházi János Úr vezérlése alatt, ezen Ns Vármegyének 22 Nemesekből álló Zászló-Allya[...]29-diken fogja fel váltani a' Ns Székesfejérvármegyéét, Koronánk őrizésében.[...]
Nagy Mélt. Gróf Károlyi p.574-575.
Nagy Mélt. Gróf Károlyi Antal Úr ő Excellentziájának, Ns Szathmár Vármegye Fő Ispánnyának, 's a' t. az említett Vármegyében, érdemeihez 's méltóságához illendőképpen lett fogadtatásáról[...]
Egy Tudós jó Hazánkfia p.575.
Egy Tudós jó Hazánkfia, arra serkenti általunk Bukarest körűl fekvő Vezéreinket, hogy kérnének engedelmet az oda való Metropolitától, azon Könyv-Tárnak meg szemlelésére, melly a' St Constantinus öreg Templománál vagyon.[...]Talám Magyar dolgokra is akadhatnának.
A' melly érdemes Hazafiak p.575.
A' melly érdemes Hazafiak, a' Mindenes Gyűjteménynek két első Negyedjeit meg kivánják szerezni: eggyütt a' kettőt 36 garasért hellyben meg vehetik; ugyan annyiért a' távolabb Lakozóknak is le fognak Pestre a' Vásár alkalmatosságával küldődni.
A' Pesti Universitásban p.575.
A' Pesti Universitásban, Diplomatikát tanító Svártner Márton Úr, illy homlok irású Könyvét fogja jövő Pesti Vásárra világ eleibe botsátani[...]
Egy Mélt. Báró Úrnak p.576.
Egy Mélt. Báró Úrnak, általunk Mártz. 26-kán jelentett hazafiúi kivánsága szerént, Magyar Köntösbe fogja öltöztetni Vóltér' Brútussát, Pápán lakozó Ingenieur Kováts Ferentz Úr, eggy, Hazáján valóba segíthető, de segíteni is akaró buzgó Hazánkfia.[...]reménységeket nyújtó boldog tzélnak elő mozdítására, hogy a' jövő Gyűlése alkalmatosságával a' Magyar Hazának, Magyar Játék néző Hely nyittattathassék[...]
Az ide zártt Híradását p.576.
Az ide zártt Híradását Ns Fűskuti Landerer Mihály Úrnak, tartozott ajánlással közöllyük az érdemes Közönséggel.
33. füzet, 1790.05.07.
füzet letöltése
2. szakasz, 33. füzet
1790.05.07.
Nagy Károly p.577-585.
Nagy Károly, Sz. György Havának 20-dikán. "Ezen hónapnak 8-dika vala azon bokros örömöknek régen kivánt napja, mellyen Ns Szathmár Vármegye, előbbeni kedves Fő Ispánnyát, Nagy Mélt. Gróf Károlyi Antal Urat, óhajtott Kormányozására szerentséssen vissza térni szemlélte[...]
A' Hazafiságról p.585.
A' Hazafiságról való gondolatokat ez úttal nem közölhettük: de igéretünk a' mivel halad, azzal el nem múl.
Egy Magyar Hazafi' Érzékenységei, T. Ns Abaújvármegye' Öröm-Ünnepén p.586-590.
Egy Magyar Hazafi' Érzékenységei, T. Ns Abaújvármegye' Öröm-Ünnepén[...]
Kassáról p.590-591.
Kassáról, Ápr. 26-dikán hozzánk botsátott betses Levelében, így ír eggy érdemes Barátunk: "E napokban jött ki itt egy Dissertatio statistica de Forma legali Regiminis Hungaricl[...]B. Orczy László Úr ő Excell.ja, ezen Ns Abaújvárm. Fő Ispánnya, 16-dikon érkezett meg[...]Nem hallatott itt az egész Gyűlésen, az egész Nemességtől, Magyar szónál egyéb.[...]Oh vajha fel nyilna már valahára Nemzetünk' tehetősb részének szeme! 's vetné meg most, mikor lehet, jobb sorsának talpkövét, 's örökös bóldogságának kezdetét![...]
Tudja azt a' mi bölts és jó Fejedelmünk p.591-592.
Tudja azt a' mi bölts és jó Fejedelmünk II. Leopold, 's tellyes bizodalommal vagyon erántta, hogy a' mikor ő, Kormányozása alatt lévő Polgár Társainak sziveiket választotta főbb kintséűl: őnként kivánják ezek is azon áldozatokat tenni Nékie, mellyeket az erőszak, 's az egymás után való áskálódtatások az alatt valóknak soha nem eszközölhet, bár talám láttassék is ollykor ollykor eszközleni.[...]
A' Tseh, Morva és Hálits Országi Seregeink p.592.
A' Tseh, Morva és Hálits Országi Seregeink, még, a' mint értjük, sátor alá nem szállottak: de ezt minden szempillantásban tehetik, 's fogják is tenni, ha el nem múlik belénk kötni, minden igaz ok nélkül, a' Prussziai Király.
Laudon Fő Vezér p.592.
Laudon Fő Vezér, meg fog, a'közönséges beszéd szerént, Májusnak 12-dikéig indúlni.
A' Tábori Pósta p.592.
A' Tábori Pósta-Hivatal már útban vagyon.
A' Lüttichi H. Püspöknek p.592.
A' Lüttichi H. Püspöknek pártját fogják, mint illik, a' Német Országi Fejedelmek[...]
Úgy irják p.592.
Úgy irják, hogy a' Flandriaiak oda hagyták a' Brabantziaiakat, a' Vandermersel lett bánásokért.
34. füzet, 1790.05.11.
füzet letöltése
2. szakasz, 34. füzet
1790.05.11.
Imhol az Irás p.593-594.
Imhol az Irás, mellyel II. Leopold véget vettetett azon Laistromoknak az Udvarba való bé küldözgetésének, mellyeket a' Tisztviselőknek magok viselésekről szoktak vólt azoknak főbb tiszti Társaik fél esztendőnként készítgetni[...]
Atyai módon bán Leopold p.594.
Atyai módon bán Leopold az Alattvalókkal: Atyai módon is fogja hasznát venni[...]
A' napokban magához hívat p.594-597.
A' napokban magához hívat a' Király egy Magyat Tsizmadiát, 's mondja néki, hogy készíttsen számára sarkantyús Magyar Tsizmákat.[...]A' mi most meg történt a' Ruhán: meg történhetik az szintén úgy a' Nyelven is[...]hogy rajta valaha a' Tudományok virágozhassanak, 's a' Köz-Dolgok folytattathassanak.[...]
Ezen folyó Hónapnak p.597-600.
Ezen folyó Hónapnak 6. 7. és 8-dik napjain tartott az ide való Universitás igen szép halotti pompát, II. Jósef Tsászár erántt való háládatosságának meg bizonyitására.[...]
Ma ment Ferentz Fő Hertzeg p.600.
Ma ment Ferentz Fő Hertzeg, két 4 lovas hintóval, a' Királyné eleibe.[...]
Hogy Orsováról p.600.
Hogy Orsováról a' meg igért bővebb Jelentést mind ez ideig ki nem adta a' Fő Hadi Tanáts, annak azt az okát mondják[...]
A' Morva Országi Sereg' Kormányozóját p.600-601.
A' Morva Országi Sereg' Kormányozóját, Hadi Tármester Marki Botta d' Adorno Urat Feldmarsallságra; Generál Pentzenstein Urat F. M. Lieutenántságra emelte a' Király.
Morvában p. 601.
Morvában, és Slésiának az Austriai Birodalomhoz tartozó Részében is azon akaratját tette a' Király nyilván valóvá, az Adózás formájára nézve, Ápr. 19-edikén, Morva és Német nyelven, nyomtatásban ki adott Rendeléseiben, mint a' mellyet Alsó és Felső Austriában közönségessé tett.[...]
Budáról írja eggy érdemes Barátunk p. 601-603.
Felsorolják a korona őrzésében résztvevőket.
Budáról írja eggy érdemes Barátunk: "Ns Fejérvármegye Zászlóallyát, Ns Győr, Moson és Komárom Vármegyéknek Zászlóallyaik váltották fel, Májusnak elsőjén, a' Korona őrzésben.[...]
Ns Pest Vármegye p. 603.
Ns Pest Vármegye ezen folyó hónapnak elein közönséges Gyűlést tartott. Ebben a' bé állandó Ország Gyűlésére három érdemes Urakat választott ki maga kebeléből[...]Bártsak annak az esküvéssel erősítendő Fogadásnak eggy Tzikkelye, a' Magyar Nyelv' ügyének vittatása, 's annak a' Tudományok és Törvények Nyelvévé lejendő fel vételének sürgetése lenne![...]
H. Grasszalkovits p. 604.
H. Grasszalkovits ezen hónapnak 3-dikán indúlt le Bétsből Budára, hogy Magyar Ország Fő Lovászmesterei kötelességéhez képest, az Ország Gyűlésére öszve sereglendő Rendeknek lakó helyeikről Budán és Pesten eleve jó rendeléseket tehessen, 's egyszersmind a' szükségnek és drágaságnak el távoztathatását tárgyazó eszközöket műbe vehesse[...]
Valóban nagyon meg kivántatik p. 604-605.
Valóban nagyon meg kivántatik emlitett szorgalmatoskodása a' Hertzegnek: mert[...]De nem tsak a' tsirkének 's libának van szüki Pest körűl; hanem még a' leg szükségesebb élelem eszközeinek is[...]
Hadi Tármester B. Devins Úr p. 605.
Hadi Tármester B. Devins Úr ezen hónapnak 26-dikán ment el Agrámból a' Kormányozása alatt lévő Sereghez[...]
Az el múlt hónapnak p. 605-606.
Az el múlt hónapnak közepe táján kitsinben múlt el, hogy Novi Vára újjolag Török kézre nem birt.[...]
Bajos is mái Világban hinni p. 606-607.
Bajos is mái Világban hinni[...]A' Prussz. Király II. Vilhelm, azt igéri néhai II. Jósefnek, hogy véle békességessen fog élni, 's azonban Frigy alkura lép a' Kereszténység' meg esküdt ellenségével[...]
Ezt mi nem irhatjuk. p. 607.
Ezt mi nem irhatjuk. Azt igen, hogy Gróf Collorédo Jósef hadi Vezér tegnap ki indúlt Bétsből[...]
Úgy beszéllik p. 607.
Úgy beszéllik ugyan itt a' Fő Uraságok[...]Stipsits Úr, hogy 10 napok múlva ismét vissza fogna jőni Laudon Fő Vezér Bétsbe[...]
Az Oláh Országi Tudósítások p. 607-608.
Az Oláh Országi Tudósítások szerént, az Ólt vizén túl lévő Népünk Ápr. 20-dikán téli szállásáról ki indúlt, 's egy része Foksán felé vette útját, hogy ott magát némelly szakasszával az Oroszoknak egybe kaptsolja, 's Brajla ellen nyomúljon[...]
A' Konstantzinápolyból p. 608.
A' Konstantzinápolyból, Mártziusnak elsőjén költ Tudósitások szerént, mind inkább inkább zúg a' Nép, 's még a' Sereg is.[...]
A' Kereskedésben p. 608.
A' Kereskedésben is olly kárt tett a' Hadakozás, hogy az ez előtt millióval bírtt Kereskedő Házak most magok is tsak alig tengődhetnek.
E' mi időnkben p. 608.
E' mi időnkben is támadt egy Sámson. Ez eggy 5 esztendős és 9 hónapos Gyermek; eggy újjával 30 fontot fel kap a' földről[...]Erről másszor többet.
Decsy S. Úr' p. 608.
Decsy S. Úr' betses Osmanografiajának 3-dik Része ki került már a' Prés alól; le küldését tsupán a' hozzája tartozó Mappának készitése hátráltatja.
35. füzet, 1790.05.14.
füzet letöltése
2. szakasz, 35. füzet
1790.05.14.
Tegnap estve p. 609-610.
Tegnap estve, 9 óra tájban érkeztek el négyen, az öregebb Fő Hertzegek közzűl, Florentziából.[...]
Tegnap előtt p. 610-612.
Tegnap előtt adta ki a' Fő Hadi Tanáts azon fel tételekről való Jelentését, a' mellyek alatt készűlt meg Ujj Orsova erántt az Alku, a' Miéink 's a' Törökök között.[...]
Magyar Ország p. 613-616.
M. B. Orczy László Úr' ő Excellentziájának, T. N. Abaújvármegye Fő Ispánnyának, az öszve gyűlt N. Rendekhez mondott Beszéde; Kassán, Ápr. 19-dikén, 1790.[...]
Tót Ország p. 616-619.
A cikk a kinevezett tisztségviselők névsorát is tartalmazza.
Ezeket irja Eszékről, egy magát meg nem nevezett Úr: "Verőtze és Szerem Vármegyék' Tábláinak új Tisztekkel lett bé ültettetése annál nagyobb figyelmetességet érdemel, hogy az, a' Vallás' külömbségére való tekintet nélkül készűlt meg[...]
Anspach p. 619-620.
Anspach. Már az el múlt hónapban hirlelték, most pedig szintén bizonyosnak irják, hogy Anspachi és Bayreuthi Hertzegségeit által fogná a' Markgráf engedni a' Prussziai Udvarnak[...]
A' szegény Lüttichi H. Püspökről p. 620-621.
A' szegény Lüttichi H. Püspökről is azt beszéllik, de a' mellyet kéttség kivűl tsak reá fogtak, hogy méltóságos Hivataláról le akar mondani.[...]
Prusszia, és Lengyel Ország p. 621.
Tsak addig 's addig, hogy egésszen meg tudá venni a' Lengyeleknek sziveket lelkeket a' Prussziai Udvar. Meg van már a' Kereskedést tárgyazó Kötés is a' két Országok között[...]
A' közelebb múlt alkalmatossággal p. 622-624.
A' közelebb múlt alkalmatossággal emlitett kis Sámsonnak első meg tekintése is, mindjárt valamelly különösre mutat[...]a' mennyivel édesebb Annya vólt néki, a' természet testének alkotásában: annál szükebb kézzel 's mostohább módra forgolódott, lelkének formálásában;[...]mennyire külömböző tulajdonságú Valóság a' Lélek, a' Testtől[...]
A' Halottak' Beszélgetéseiknek p. 624.
A' Halottak' Beszélgetéseiknek elmés Szerzője Neuviedben, igen szép Beszédet tartatott közelébb Szent Istvánnal, bátor szivű Nemzetünkhöz, mellyben azt kötteti szivekre a' Magyaroknak, néhai ditső Királyunkkal, hogy eggyesek legyenek egymással; eggyesek Német Attyokfijaikkal is. - Most többet nem közölhettünk az emlitett Beszédből.
36. füzet, 1790.05.18.
füzet letöltése
2. szakasz, 36. füzet
1790.05.18.
Ezen hónapnak 16-dikán p. 625.
Ezen hónapnak 16-dikán, dél előtt érkezett Laxenburgba a' Királyné, a' hová ki ment vólt eleibe a' Király. Minekutánna ebédeltek 's az étel után ki múlatták vólna ezen kies helyen[...]
Hálits Országra nézve p. 626.
Hálits Országra nézve is ki jött a' napokban, Lengyel és Német nyelven, az a' Végezése Ő Felségének, mellynek ereje szerént[...] a' Fejedelmi Adónak fizetése már első Májustól fogva vissza állott a' régi lábra[...]
Ő Felsége vissza küldötte p. 626.
Ő Felsége vissza küldötte Styriába is a' Hertzegi Süveget, mellyet még M. Therésia el akart vólt onnan 1765-dikben hozatni; Jósef Tsászár pedig osztán valósággal is el hozatott 1785-dikben.[...]
Folytatása Mélt. Báró Orczy p. 626-630.
Folytatása Mélt. Báró Orczy László Úr Beszédének.[...]
A' Halottak Beszélgetéseik' p. 630-636.
A' Halottak Beszélgetéseik' Szerzőjének gondolatai[...]
Ezen hónapnak p. 636.
Ezen hónapnak 10-dikén váltotta fel a' Ns Komárom, Győr és Moson Vármegyék Zászlóallyaikat, Ns Poson Vármegye Zászlóallya, M. Gróf Amade Ferentz Úr kormányozása alatt, a' Korona őrzésében[...]
Ezt írja közelébb p. 636-637.
Ezt írja közelébb a' Balaton mellől eggy érdemes Barátunk: "Ezen folyó hónapnak 18-dikán, fog meg szállani Keszthelyen a' Gréfen Húszár Reg.jének két Osztállya, M. Gróf Festetits György Úrnak vezérlése alatt[...]
Frantzia Ország p. 637-639.
Tsak akad a' jó igyekezetnek mindenütt gátolója. - Midőn a' Frantzia Nemzet Gyűlése szintén óhajtott végre hajtotta már a' maga nagy munkáját, az egéssz Ország' javára 's állandó díszére és virágzására: akkor támadnak annak kebeléből olly ellenségi a' Közjónak, a' kik a' Gyűlésnek egymástól való el oszlását akarják[...]
Prusszus és Lengyel Ország p. 639.
Nem készűlt még meg a' Kereskedést tárgyazó Kötés a' két Ország között, mint egy magános Levél után, jelentettük vólt előbbeni Irásunkban.[...]
Pünkösd Hav. 4-dik napján p. 640.
Pünkösd Hav. 4-dik napján temettetett el Kún-Sz. Miklóson[...]Virág Mihály Úr[...]
Itt nyugossza ki magát p. 640.
Göböl Gáspár búcsúzó szavai Virág Mihálynak.
Itt nyugossza ki magát a' Szelíd, a' Buzgó, a' Bölts Szőnyi Virág Mihály-nak nagy Lelke mellől ki fáradt romlandó Része.[...]
37. füzet, 1790.05.21.
füzet letöltése
2. szakasz, 37. füzet
1790.05.21.
Béts p. 641.
Tegnapelőtt délután ki vóltak az Aukertbe a' Király, és a' Királyné, Ferentz 's a' több nagyobb Fő Hertzegekkel és Hertzegnékkel; Gen. Manfredini; Gróf Eszterházy Jósef, 's más Fő Személyekkel eggyütt, sétálni.[...]
Szegedről ezeket írja eggy igen érdemes Hazafi p. 641-646.
Felsorolják az új tisztségviselőket.
Szegedről ezeket írja eggy igen érdemes Hazafi: Áprilisnek 20-dik napján tartatott itt a' N. Tsongrád Vármegyének közönséges Gyűlése[...]
Sopronból, ezen hónapnak 13-dikán p. 646-649.
Felsorolják a vármegye zászlóaljába tartozókat.
Sopronból, ezen hónapnak 13-dikán hozzánk útasított betses Levelében, így ír egy szíves Jóakarója a' Hazának, 's Társaságunknak: Ns Sopron Vármegye ismét Köz. Gyűlést tartott[...]az Ország Gyűlésén, a' Magyar NYelvnek, minden polgári 's törvényes dolgoknak folytatására való fel vételét sürgessék egész tehettségekkel[...]
Kassán, Áp. 19 napján p. 649-650.
Felsorolják a tisztségviselőket.
Kassán, Áp. 19 napján tartatott N. Abaújv. Székújjítása.[...]
Budáról, ím' e' következendőket közlötte p. 650-653.
Felsorolják a zászlóaljak tagjait.
Budáról, ím' e' következendőket közlötte velünk egy kedves Barátunk: "Itten mindenfelé az Ország Gyűlésére való nagy készűletekben mennek el.[...]Szívemnek nagy örömével írhatom, hogy Hazánk' Naggyai közzűl igen sokan hajlanak immár a' Magyar Nyelv' bé hozására[...]A' Ns Győr, Kormárom és Mosony Vármegyék' Zászlóallyát követte a' Korona Őrzésében, Ns Posony Vármegye[...]
Török Birodalom p. 653-654.
Ugy irják Konstantzinápolyból, Mártz. 15-dikén, hogy a' II. Jósef haláláról vett hír is nagy indító ok vólt arra a' Szultánnak, hogy néhai Gazzi Hassan' békességet javalló esdeklései előtt füleit bé dugja, 's Frigyeseinek mézes mázos hitegetéseik által, reá haggya magát vetetni, harmadik húzombéli hadnak kezdésére[...]
Lesz e' már a' Prusszus Háborúból valami p. 654-655.
Lesz e' már a' Prusszus Háborúból valami, - mellyre a' több készűleteken kívűl, olly temérdek apró, de ugyan azért könnyen hajtható, és a' mint mondják, még a' mi Fűrjeinknél is rettenetesebb pusztitásokat okozó Bombákat tsináltatott II. Vilhelm?[...]
Mire megy ki p. 655.
Mire megy ki, amaz, Europa' képzelődéseit olly soká jádzottatott Cagliostro-nak dolga Romában; és ama' hirtelenebbűl le esett Vandermers-nek, Belgyiomban?
Van e' abban valami p. 655.
Van e' abban valami kis valóság, a' mit mostanában olly igen rebesgetnek minden felé, hogy t. i. Ferentz Fő Hertzeg eggy Angliai Hertzeg Asszonynak eggyességében szándékozna azt az örömöknek eléségét fel találni, a' mit el felejthetetlen Erzsébetében el vesztett?
Hozzá kezdetett e' H. Coburg p. 655.
Hozzá kezdetett e' H. Coburg, ezen hónapnak 16-dikán, Bodon' Ostromához[...]
A' Lüttichiek p. 655.
A' Lüttichiek, ezek a' Vakok után indúlt Világtalanok, szembe szálltak e' már valósággal, a' tsendesítésekre küldött Monasteriumi, és Palatinátusi Seregekkel?
Fel élednek e' p. 655.
Fel élednek e' minden bizonnyal a' Jésuiták, Brüsszelben[...]
Nem üti e' ki p. 655.
Nem üti e' ki magát Hollandiában rövid időn, egéssz erőben, a' pártütésnek tüze?
Meddig kell még küszködni p. 655-656.
Meddig kell még küszködni a' Frantzia Nemzet Gyűlése' nagyobb 's jól gondolkodó részének, az úgy neveztetett Aristocratákkal[...]
Ide zártunk egy Rajzolatot p. 656.
Ide zártunk egy Rajzolatot, melly azt adja elő mint vala néhai II. Jósef Teste ki téve, az Udvari Kápolnában, Febr. 22-dikén 1790-dik esztendőben.[...]
38. füzet, 1790.05.25.
füzet letöltése
2. szakasz, 38. füzet
1790.05.25.
Pünkösd első napjára p. 657-658.
Pünkösd első napjára kivánta az ide való Fő Dámákat magához a' Királyné, hogy őket fejenként meg láthatná. [...]
A' Staabsdragonyosoknak p. 659.
A' Staabsdragonyosoknak fel állíttatásokról tett jelentésünk után tsak hamar, ellenkező jelentést vettünk ' tettünk vólt is következésképpen annak idejében; de most írhatjuk, hogy nem tsak fel állottak már; hanem el is marsiroztak[...]
Szerentsénk vólt a' napokban p. 659-660.
Szerentsénk vólt a' napokban, egy, Nyitra Vármegyéből érkezett érdemes Hazafival eggyütt lenni[...]mennyire meg tisztelte légyen az emlitett N. Vármegye H. Kaunitznak, ennek a' Magyar Nemzet' igaz Betsűlőjének, 's Pártfogójának, Hazánkhoz nagy erőben bizonyított hajlandóságit[...]Nyitra Vármegye is meg győzettetett ezen nagy Igazság felől: Tsak a' Nemzeti Nyelvnek virágzásával kezdődhetik' s kezdődik is valósággal minden Nemzet nevet igazán meg érdemlő Nemzetnek virágzása[...]
Ns Győr Vármegye is meg tselekedte p. 661.
Ns Győr Vármegye is meg tselekedte, a' mit méltán lehetett várni[...] ki választván TT. V. Ispány Zsibrik, és Táblabiró Pázmándy Jósef Urakat, kik a' jövő Ország Gyűlésén[...]haldoklott Magyar NYelvünknek 's az által Nemzetünknek is újj életre való hozattatását sürgessék[...]
A' mit hírdettünk N. Nyitra és Győr Vármegyékről p. 661.
A' mit hírdettünk N. Nyitra és Győr Vármegyékről: ugyan azt hírdethetjük méltó ditsekedéssel N. Bihar, Szabólts és Tsongrád Vármegyékről is.[...]Nemzet' életét ismét a' Nyelv' élete erőssíti; és mivelhogy látnak, nem akarnak többé, látván vakoskodni, 's a' szerentsétlen Medeának ezen panaszkodó szavait magokévá tenni: Video meliora, proboque; deteriora sequor. Tudom én mi a' jó; de még se követem, /Sőt bár javallyam is: a' rosszért meg vetem.
Hálákat adhattz p. 661-663.
Hálákat adhattz a' Magyarok' Istenének kedves Hazánk! - mivel jó jelek ezek. - Midőn illy bokrossan számlálhattyuk, Nyelved újjúlásán szíves igyekezettel törekedő Megyéidet[...]
Ns Sz. K. Szeged p. 663-664.
Ns Sz. K. Szeged Városának Székújjítása[...]
Nemes Tsanád Vármegyének p. 665.
Nemes Tsanád Vármegyének székújjító Gyűlése, Májusn. 3-dikán tartatott Makón[...]
Vitéz Húszárjainknak p. 665-668.
Vitéz Húszárjainknak, és ezeknél fogva egész Nemzetünknek ditsősségére, ide iktattuk, a' Bayreuthi Újságból, egy Landshuti Levélnek nagy részét, mellyből nyilván ki tettzik, mennyire betsűlik az Idegenek is vitézségeért a' Magyar Lovasságot[...]
A' Szemináriomok' dolga p. 668-669.
A' Szemináriomok' dolga, eggy olly nagy lelkű Hazafira vagyon bízva, a' kiről minden jót reménylhet e' részben a' Haza: 's Várhatja nyugodt szívvel, hogy nem fog meg fosztani ezen meg betsűlhetetlen veteményes Kerteitől a' R. Kath. Anyaszentegyháznak[...]
Horváth Országból azt írják p. 669.
Horváth Országból azt írják[...]nagy veszteséggel vissza veretett vólna az ellenség: újra feles számmal indúlt ezen hónap' elein határaink felé[...]
Szitziliának Caltagirone p. 669-670.
Szitziliának Caltagirone nevű helységében történt Mártz. 15-dikén, hogy midőn éppen prédikállott vólna a' Pap, bé ment a' Templomba eggy Iffjú, töltött puskával; a' puskát hírtelen a' Papnak tzélozza, 's agyon lövi.[...]
Venétziából írják p. 670.
Venétziából írják, hogy ott közelébb egy tereh hordozó ember dühösségbe esett, 's két úttzán végig szaladt egy késsel; négy személlyeket meg ölt, és 20-nál többet meg sebesített[...]
A' Lüttichi Pártosoknak p. 670-671.
A' Lüttichi Pártosoknak roppant Serege, mind öszve, tsupán 1700 katona nevet érdemlő emberekből áll[...]Brüsszelben tsak szóllni is bajos másképpen; mint kivánják, hogy' szóllyon az ember. - Ennél, van nagyobb szabadság is!
Az Angliai és Spanyol Tengeri erő p. 671-672.
Az Angliai és Spanyol Tengeri erő, megént meg akar mérkőzni egymással.[...]
A' Prussziai Király p. 672.
A' Prussziai Király, nem használhatná a' szerént olly mértékben az Anglussal való Frigyet, mint kivánná. - Annál jobb, az eggyesűlt Austriai és Orosz Udvaroknak![...]
A' Portugalliai Koronának Örököse p. 672.
A' Portugalliai Koronának Örököse, a' Brasiliai Hertzeg, Ápril. 7-dikén lakta el, Charlotta Spanyol H. Asszonnyal, a' Lakodalmát.
Az Európának nagy Mappája p. 672.
Az Európának nagy Mappája, ki szabadúl már, sok vasalásunk után, ezen a' héten a' Mettző' keze alól[...]
39. füzet, 1790.05.28.
füzet letöltése
2. szakasz, 39. füzet
1790.05.28.
A' múlt Kedden p. 673.
A' múlt Kedden, úgymint Májusnak 25-dikén, leg elősször jelent meg a' Királyné, nagyobb Fő Hertzegjeivel eggyütt, az Udvari Játék néző helyben[...]A' jádzott Darabnak neve: A' Vadászok. (Die Jäger). Jól készült munka.
Gróf Erdődy ő Excell.ja p. 673-674.
Gróf Erdődy ő Excell.ja, ezen hónapnak 11-dikén vezettetett 's kísértetett bé, nagy számú Nemesség, és 600 Zászlóallybéliek által, ágyúk' dörgései között, Zágráb Városába.[...]
Gróf Szapárynak p. 674.
Gróf Szapárynak, Fiume Városa által lett nagy meg tiszteltetését, következendő Levelünkben fogjuk közleni.
Magyar Ország p. 674-679.
Felsorolják a vármegye zászlóaljának tagjait.
Szalavármegyéből, Kezthelyről következendő Tudósítást vólt szerentsénk közelébb venni: "Ezen hónapban igen szép, örvendetes és valóban emlékezetre méltó dolgok történtek Mezővárosunkban. 14 dikre bé sereglett ide N. Vármegyénknek Zászlóallya, hogy magát fegyverben 's lovaglásban eggyütt gyakorolhassa[...]
A' Horvát Országi Sereg' p. 679-681.
A' Horvát Országi Sereg' Kormányozója, Haditármester B. Devins Úr, következendő Tudósítást botsátott, a' Vojnitsnál lévő Táborból, Máj. 22-dikén, a' Bétsi Fő Hadi Tanátshoz[...]
H. Coburg-nak Jelentése szerént p. 681.
H. Coburg-nak Jelentése szerént, az Orsova körűl híven fáradozott Pattantyúsok közzűl 3 Tűzmivesek, 6 Mozsarasok, és 4 Ágyúsok kaptak ezüst pénzt[...]
Az egész Bánáti Sereg p. 681-682.
Az egész Bánáti Sereg meg indúlt ezen hónapnak elein, Gr. Clerfe Haditármester Úrnak vezérlése alatt, a' Timok vize felé.[...]
Az emlitett Táborból p. 682-684.
Az emlitett Táborból, ezen hónapnak 11-dikén útasította Vallisch Vasas Reg. béli Kapitány Gr. H* ide Bétsbe, egy Generális Úrhoz Levelét, mellyet, fontos vólttára nézve, méltónak itéltünk, hogy ide iktassunk[...]
Hálits Országból írják p. 684.
Hadi tudósítás.
Hálits Országból írják, hogy az ott öszve gyűlt Seregek, eddig vólt szállásaikat el hagyván, a' határ szélekhez közelebb Táborba szállottak.
Olly vakmerőséget követtek el p. 684-685.
Olly vakmerőséget követtek el kevéssel ez előtt némelly maga gondolatlan Lengyel Katonák, hogy a' határ szélen lévő Sast le ütötték, 's földünkre bé rontván, sok szekér szénánkat el vitték.[...]
Az Oroszoknak, a' Svédeken p.685-686.
Az Oroszoknak, a' Svédeken egynehány izben vett diadalmaikról, következendő hiteles Tudósítások érkeztek Bétsbe[...]
A' Stockholmi Levelek p. 686.
A' Stockholmi Levelek[...]Svédek is sokan sebesedtek meg. - Magát a' Királyt is találta egy golyóbis: de tsak kegyelmessen.
Török Birodalom p. 686-688.
A' Konstantzinápolyból Ápr. 8-dikán költ Tudósítások szerént, Mártz. 24-dikén történt Hassan Basa Nagy Vezérnek halála[...]
Angliát azzal készteti p. 688.
Angliát azzal készteti Spanyol Ország a' maga ellen való ki kelésre: hogy ellenzi annak, az Északi Amerikának azon Napnyúgoti részén való igen hasznos kereskedést, mellyet az Anglusok magok találtak fel[...]
Angliába két pár eleven idős Darvak 's Gödények p. 688.
Angliába két pár eleven idős Darvak 's Gödények kivántatnak Hazánkból. Az árrok, 's Bétsbe lejendő fel szállítások erántt, illy tzim alatt lehet a' Jelentést, de minél előbb, tenni: a Mr. Mr. de Görög. - Auf der Freyung Nro 61. a Vienne.[...]
40. füzet, 1790.06.01.
füzet letöltése
2. szakasz, 40. füzet
1790.06.01.
Májusnak 28-dikán p. 689.
Májusnak 28-dikán, délelőtti 11 órakor érkezett vissza Laudon Fő Vezér, Morva Országból[...]
A' F. Királyné p. 689.
A' F. Királyné, N. Mélt. Gr. Károlyi Antalné ő Excell. ját választotta ki Magyar Köntöseinek Elkészíttetőjéűl, és Testére való Felalkalmaztatójáúl.[...]
Májusnak 3-dikán, Morva Országnak p. 689-690.
Májusnak 3-dikán, Morva Országnak az Olmutzi Kerületében fekvő Römerstadt nevezetű Városa, a' Templomon, Papi Udvaron, Oskolán és az alsó külső Városon kivűl, két óra alatt lángok' prédájává lett.[...]
Májusnak 11-dikén p. 690.
Májusnak 11-dikén vitte el nagy pompával maga Leveleit a' Szász Nemzet, az Ország Leveles-Házából, a' Szebeni Tanáts Házba.[...]
Az Oláh Országi Tudósítások szerént p. 690.
Hadi tudósítás.
Az Oláh Országi Tudósítások szerént, Gen. Kray, a' Mayersheim Brigádaját is által vette[...]
Hogy a' Haza, kebeléből származott p. 690-691.
Hogy a' Haza, kebeléből származott Bajnok Magzatait[...]a' Magyar Litteraturának Gyarapítóit[...]mi magunk élő példái és háládatos Tanúi vagyunk[...]
Tapasztaltatta közelébb ama' nagy Vitéz p. 691-693.
Tapasztaltatta közelébb ama' nagy Vitéz - César-nak kétszeres Mássa - Generál Fábry, egy Tudós jó Hazafival, T. Bertits Ferentz, Pétsi Püspökség' Megyejebéli Pap Úrral: hogy egy Magyar Vezér, Scipiókat és Metzénásokat eggyesít maga Személlyében.[...]
A' Generál Úr' Nagylelkűségét p. 693-694.
A' Generál Úr' Nagylelkűségét következendő Irással hálálta T. Bertits Fer. Úr[...]
Ezen hónapnak 17-dikén p. 695-700.
Ezen hónapnak 17-dikén útasította hozzánk, felső Olasz Országnak Pávia nevű Városában tanúló Erdélyi nevendék Pap, T. Cseresnyés András Úr, betses Levelét[...]"Ezen folyó hónapnak 11-dik napján érkezék el Páduából, a' Hadi és más nevezetes Történeteknek már régtől fogva ott hevertt Első Szakassza, a' gyönyörű Képekkel eggyütt. Ezeket mind a' papiros, mind a' szinlés igen külömböztette a' többektől.) Hire esvén a' Kollégyiomban ezen szerentsés Történetnek, öszve futottak minden Társaim a' Szobámba. Kedves Hazámfiai, ki mondhatatlan örömmel; az Idegenek pedig nagy bámúlással szemlélték[...]Eggy a' Kollégyiom Előljárói közzűl, így szóllot a' többek' hallottára: A' Magyarokat, az illyen Mesterségben, tudatlanoknak tartják más Nemzetek; de ebből ki tettzik, melly helytelenűl itélnek felőlök.[...]
A' Ns Poson és Nyitra Vármegyék' Zászlóallyát p. 700.
A' Ns Poson és Nyitra Vármegyék' Zászlóallyát, Ns Abaúj, Borsod és Zemplén Vármegyék' Zászlóallya váltotta fel a' Korona őrzésében, Máj. 21-dikén.[...]
Hogy Fiume Városa p. 700-701.
Hogy Fiume Városa, kedves Kormányozója' Gr. Szapáry tisztelt érdemeinek emlékezetét állandóúl fenn maraszthassa[...]Irást kőre mettzette, 's a' követ a' Város Kapuja alá minden el gondolható pompával, a' falba bé szerkeztette.[...]
Az Angliai Parlamentom p. 701.
Az Angliai Parlamentom 1 millió font Sterlinget ajánlott már előre is a' Királynak, a' százazon 's vizen meg kivántató hadi készületeknek meg tételére.
Nem tsak Spanyol Ország p. 701.
Nem tsak Spanyol Ország készíti az Anglus ellen a' már darab időtől fogva munkában lévő hajós Sereget; hanem Frigyesse: Frantzia Ország is.
Aveniótól p. 701.
Aveniótól, alig ha tsak ugyan el nem esik a' Pápa.
A' Papság akart vólt p. 701.
A' Papság akart vólt Fejedelmi Széket emeltetni magának Belgyiomban[...]
Az emlitett Építőkben p. 701.
Az emlitett Építőkben még most is sokat bíznak a' Lüttichi Papi hatalom' rontói.[...]
Kérettetnek az érdemes előfizető Urak p. 702.
Kérettetnek az érdemes előfizető Urak, hogy a' következendő fél esztendőre esendő 5 for. elő pénzt[...]fel küldeni ne terheltessenek[...]
Ha pedig találtatnának valakik p. 702.
Ha pedig találtatnának valakik, a' kik nem fogják kivánni, hogy Munkánkot számokra jártassuk: méltóztassanak[...]egy két sor Irással is szándékjokat értésünkre adni, hogy Neveiket előre ki ne nyomtattassuk[...]
Már az Ország Gyűlése p. 702.
Már az Ország Gyűlése bé fog állani Budán a' jövő héten. Ennek Végzéseit tudni, minden Hazafinak kötelessége[...]ezen kivánságokat egéssz erőben fogjuk tellyesíteni[...]
A' Koronázás' ditső pompája p. 702.
A' Koronázás' ditső pompája szemlélésére pedig le is fog eggyikünk menni, hogy az azt ábrázolandó Rajzolatok annál nagyobb tökéletességgel készűlhessenek meg, mellyekkel annak idejében az érdemes előfizető Uraknak ingyen fogunk kedveskedni.
A' napokban, Elinger János Könyvnyomtatónak p. 702-703.
A' napokban, Elinger János Könyvnyomtatónak betűivel egy Magyar Játék jött ki Kassán, ezen tzim alatt: Igaz házi, egy kegyes jó Atya. Múlattságos Játék. Öt Fel Vonásban. - Szerzette Simai Kristóf[...]
Véber Simon Péter Úr' betűivel p. 703-704.
Véber Simon Péter Úr' betűivel, következendő tzim alatt botsátotta közelébb eggy érdemes Hazafi, hasznossan gyönyörködtető Munkáját Világ eleibe[...]
A' 657-dik Levélen p. 704.
A' 657-dik Levélen, a' Kamarás Urak helyett, kell olvasni: Fő Udvari Kamarás.
Az első rangú Magyar Dámák p. 704.
Az első rangú Magyar Dámák közzűl való Haditármester Pálfy Jánosné ő Excell.ja is.
Mária Therésia idejében p. 704.
Mária Therésia idejében bé jártak az első rangú Dámák az Udvarba, a' mikor tettzett: most - mint fog lenni; az, a' Királynétől függ.
A' 3-dik rangú Magyar Dámák p. 704.
A' 3-dik rangú Magyar Dámák közzűl rövid időn a' 2-dik rangúak közzé fognak sokan lépni.
Az özvegy H. Battyániné p. 704.
Az özvegy H. Battyániné született Battyáni Gróf Asszony, Fő Udvari Mesternéje a' Királynénak (nem Gondviselőnéje). Fizetése 6000 Forint[...]a' Királynéval kotsikáz; a' Játék néző helybe jár; 's azt üres óráiban múlattattya.
41. füzet, 1790.06.03.
füzet letöltése
2. szakasz, 41. füzet
1790.06.03.
A' Soproni Tanúlók közzűl, egy kis Társaság p. 705-708.
A' Soproni Tanúlók közzűl, egy kis Társaság állott öszve olly nemes szándékból, hogy magát nemzeti Nyelvében, eggyesített erővel annál előmenetelesebben gyakorolhassa[...]
Pestről, a' következendőket közlötte p. 709-712.
Felsorolják a 'Korona őrző Sereg' tagjait.
Pestről, a' következendőket közlötte velünk egy nagy érdemű Hazafi: "Ns Abaújvár és Borsod Vármegyéknek, Hazai Szent Kintsünk' Őrizetére ki küldött Zászlóallyai, ezen hónapnak 19-dikén érkezének bé Pestre[...]
Az Úr Napi Bútsú járáson p. 712.
Az Úr Napi Bútsú járáson jelen vólt a' Király, Ferentz és Alexander Fő Hertzegekkel eggyütt[...]
Ezen hón. 2-dikán egy Generál Leánya p. 712.
Ezen hón. 2-dikán egy Generál Leánya esküdt itt bé a' Salésiai nevet viselő Apátzák közzé[...]
Ezen tárgyról, valamint a Bútsú pompájáról is p. 712.
Ezen tárgyról, valamint a Bútsú pompájáról is sokkal bővebben szándékoztunk írni: de a' Betűszedőnknek hírtelen lett változása miatt nem készíttethettünk többet fél árkusnál.
H. Coburg félbe szakasztatta p. 712.
H. Coburg félbe szakasztatta Máj. 17-dikén a' Bodon ostromát tárgyazó minden készűleteinket[...]
B. Herbert a' vólt Konstantzinápolyi Követünk p. 712.
B. Herbert a' vólt Konstantzinápolyi Követünk[...]úgy van el botsátva, hogy, ha kivántatik, végezhessen részünkről, a' Törökökkel való Békesség eránt.
Nagyon hiszik itt p. 712.
Nagyon hiszik itt, hogy a' Prusszussal is fenn fogna az óhajtott Békesség maradni[...]
42. füzet, 1790.06.08.
füzet letöltése
2. szakasz, 42. füzet
1790.06.08.
Egy kellemetes Magyar Nimfát p. 713.
Egy kellemetes Magyar Nimfát vólt szerentsénk az el múlt Vasárnap Gr. Teleki Mária Kisasszonyban[...]szemlélni.[...]Párját tiszteltük[...]Vartensleben Úr' Kisasszonyában. - Ezeknek mind kettőjöknek úgy illik a' díszes Magyar Öltözet, hogy valóban sokat el vesztenének természeti szépségekből: ha némelly Magyar Dámák' példájokat akarnák követni, kik már bé is töltek Nemzeti Ruhájokkal; 's azt Idegennel fel tserélték. Hírtelen Változás!
A' F. Magyar Kantzellariánál Titoknoki Tisztségre p. 713.
A' F. Magyar Kantzellariánál Titoknoki Tisztségre méltóztatott közelébb maga jeles érdemeire nézve Mél. Gróf Kohári Ferentz Úr, ez, a' Magyar Litteraturának nagy Kedvellője[...]
Az emlitett Iffjú Gróf Úrral p. 714.
Az emlitett Iffjú Gróf Úrral eggyenlő Titoknoki rangra lépett Báró Podmanitzky Úr is.
Ezen hónapnak 10-dikén p. 714.
Ezen hónapnak 10-dikén fogják az Ország Gyűlésére minden felől fel gyűlekezett Rendek a' Jöjj el Szent Lélek Úr Istent el énekelni.
Méltó bizonnyára p. 714.
Méltó bizonnyára, hogy minden, valaki Hazafinak nevezi magát, eggyesíttse buzgó Könyörgését a' Rendekével. Mert valmi nagy szükség van ott a' Tudománynak, Böltsességnek 's az áldott Eggyességnek Lelkére[...]
Bártsak az ellenkezésnek lelke p. 714-715.
Bártsak az ellenkezésnek lelke bé ne férkezhetne ebbe a' Gyűlekezetbe: melly valóban meg is lehet, ha igazán akarja ki ki érteni, miben áll a' Közjó, 's azt helyes Lelke esmérete szerént elő mozdítani törekedik; nem úgy, mint a' Frantzia Gyűlésben, a' hol egy rész, melly tovább is határ nélkűl kivánna a' Királyi Hatalom' árnyékában uralkodni, úgy tör a' jól gondolkodó' s a' Nép szabadságán dolgozó nagyobb részre, mint halálos ellenségére[...]
Egy magát Barátunknak nevezett p. 715-720.
Egy magát Barátunknak nevezett, de nevét Levele alá fel nem tett Hazafi ezeket írta hozzánk közelébb, a' Füredi Savanyú-Víz mellől: "Egy külső Országban lakozó Barátomnak Levelét vévén, kivántam annak némelly Tördelékjeit veletek 's általatok a' Hazával is közleni: hadd lássák a' Hazafiak, hogy a' kibe egyszer igaz Magyar Vér szorúlt; annak szive még az idegen Ég alatt is magyarúl érez.[...]
Ns Beregh Vármegyének p. 720.
Ns Beregh Vármegyének, Ápr. 27-dikén tartatott székújjító Gyűlésében választatott Tisztjei ezek[...]
N. Somogy Vármegye' Táblája p. 720-721.
N. Somogy Vármegye' Táblája, az el múlt hón. 4-dikén tartatott székújjító Gyűlésén, következendő Úri Személlyekkel ültettetett bé[...]
Oláh Ország p. 721-724.
Hrg. Coburgnak Tudósítása szerént, Máj. 13-dikán dél tájban meg indúlt Gen. Kray Úr, Udánál fekvő Táborából, Turnul Vára felé visgálódóba.[...]
Maseykból az el múlt Hónapnak p. 724-725.
Maseykból az el múlt Hónapnak 23-dikán indúlt ki viadalra az eggyesűlt Sereg[...]
A' múlt Esztendő elein, 30 Aranyokat áldozott p. 726-727.
A' múlt Esztendő elein, 30 Aranyokat áldozott vólt fel egy jó Hazafi, a' Lélektől való Tudománynak (Psychologia) Magyar Nyelven való ki dolgozására, és ez a' közelébb le folyt Hónapra vala meg határozva. Küldötték is fel egynehány Tudós Hazafiak szép Munkáikat a' ki szabott időre. Egyedül némelly szóllás formáinak meg határozása hátráltatja még a' nyertes Tudós Úrnak ki hirdetését.[...]
Küldjük a' Magyar Papot Magyar Köntösben p. 727-728.
Küldjük a' Magyar Papot Magyar Köntösben. - Ennek Rajzolatját F. és R. Urak' pennájok készítette Győrben.[...]
A' múlt Postán p. 728.
A' múlt Postán költ Irásunknak némelly Darabjaiban a' vagyon: hogyy a' Bútsú járáson Ferentz Fő Hertzeggel Ferdinánd Fő Hg. ment. - A' Ferdinánd helyett kell olvasni: Sándor Leopold.
H. Kaunitz azon pompán p. 728.
H. Kaunitz azon pompán rend szerént nem szokott jelen lenni; Laudon sem vólt öregsége miatt.
A' melly Darabokban, az utólsó óldalon p. 728.
A' melly Darabokban, az utólsó óldalon Silésiai vagyon; kell olvasni: Salésiai[...]
43. füzet, 1790.06.11.
füzet letöltése
2. szakasz, 43. füzet
1790.06.11.
A' múlt Vasárnap p. 729.
A' múlt Vasárnap Isteni Tisztelet után, magához való menetelt engedett a' Király, a' Birtokaiban lévő Illyriai Nemzet nevében udvarlani akaró O Hitű Karlovitzi Érseknek Putnik Móses[...]
Tsak magok betsűllyék p. 729-730.
Tsak magok betsűllyék érdemek szerént ez vagy ama' Hitnek Sorsosi tulajdon Papjaikat: közönségessen fognak azok tiszteltetni.[...]
Nevezetes vólt p. 730.
Nevezetes vólt a' Clazomenebéli tanúló Iffjak előtt az Anaxágoras Filosofus halálának napja[...]
Fenn fog József Tsászár halála' p. 730.
Fenn fog József Tsászár halála' emlékezete is maradni a' nagyobb Magyar Tanúlók előtt[...]nem kellett az Oskolai port nyelni nékiek.
Ugyan is a' K. Helytartó Tanátsnak p. 730-731.
Ugyan is a' K. Helytartó Tanátsnak, Máj. 7-dikén ki adott Rendelése szerént, meg kellett esni Májusban, az Universitás és Akadémiákbéli Tanúlók' Visgáltatásának[...]a' Pesti Universitásban Magyarúl és Deákúl fognak a' Seborvosi Letzkék tartatni.
A' TT. Nevendék Papoknak p. 731.
A' TT. Nevendék Papoknak is meg vólt az el múlt hónapban, mind Pozsonban, mind Pesten a' Visgáltatások; 's ahoz képest el is oszlottak már a' Szemináriombéli futásokat végezett Iffjak, magok Megyéikbe.[...]
De meg érdemlik a' következendők is p. 731-732.
De meg érdemlik a' következendők is, hogy, mind igaz szivű Magyarságokra, mind jó erköltseikre, mind a' Tudományokban tett szép elő menetelekre nézve, név szerént említtessenek[...]Ohajtjuk szivünkből, hogy éppen olly haszonnal munkálódhassanak 's építhessenek ezen jó lelkű tudós Hazafiak az Úrnak Szőlejében, a' millyennel épűltek magok, az Anyaszentegyház' veteményes Kertében.
Jún. 2-dika éjtszakáján p. 733.
Jún. 2-dika éjtszakáján el lopták a' Várbéli Plébánia Templomából a' leg drágább Oltári készületeket, mellyeket egynéhány ezerekre betsűlnek.
Negyediken váltotta fel p. 733.
Negyediken váltotta fel N. Bihar Vármegye' Zászlóallya a' N. Szabólts Vármegyéét, Koronánk Örzésében[...]
Május. 31-dikétől fogva p. 733.
Május. 31-dikétől fogva, - Buda és Pest körűl táboroz már a' Gréven Huszárjainak 2 Osztálya[...]
F. M. L. Gr. Vartensleben p. 733-734.
F. M. L. Gr. Vartensleben, és Oberst. Liptay Urak, ezek a' két derék Vezérek, kénteleníttettek betegségek miatt a' Sereget oda hagyni[...]
Oláh Ország p. 734-735.
A' Radováni Táborból költ Tudósítás szerént, az el múlt hónapnak közepe tájján által rándúltak a' Törökök Lomnál a' Dunán[...]
Austriai Belgyiom p. 735-741.
[...]az essen a' Belgyiomi roppant Seregen, a' mi esett az el múlt hón. 23. 24. 's 25-dik napjain. A' 23-dik napi Történetet így adják elő a' Luxenburgi Levelek[...]
Orosz és Svéd Ország p. 741-744.
Úgy láttzik, hogy ezen két Országoknak mindeggyikével hasonló Frigyet kötött a' Szerentse[...]
Frantzia Ország p. 744.
A' Had indítás, Békesség és Szövettség Kötés eránt, azt végezte, hosszas hánykódásai után, Máj. 22-dikén, a' Nemzet Gyűlése, hogy azoknak eggyikét se tehesse ezentúl a' Király magától.
Lüttich p. 744.
Hogy meg hallották Máj. 23-dikán, Lüttich Városában, Bilsen Városának (melly Lüttichtől csak 5 mértföld) az ellenkező Seregnek egy része által lett el foglaltatását: leg ottan fel lármáztatták a' pártütés Szerzői az egész Népet[...]
Ismét közlünk egynéhány p. 744.
Ismét közlünk egynéhány meg visgálandó szókat a' Magyar Psychologiából[...]
44. füzet, 1790.06.15.
füzet letöltése
2. szakasz, 44. füzet
1790.06.15.
Ezen Hónapnak 8-dikán p. 745.
Ezen Hónapnak 8-dikán, múlattságos vadászatjok vólt a' nagyobb Fő Hertzegeknek[...]
A' napokban egy hijjok esett p. 745-747.
A' napokban egy hijjok esett véletlen az apróbb Fő Hertzegeknek. El tűnt t. i. közzűlök eggy 5 esztendős igen eleven F. H. hirtelenséggel; úgy, hogy a' Nevelők észre nem vették.[...]Egyszer a' Királynak, a' mint az Asztalnál dolgozott, meg tsipi valami a' lábát[...]Akkor az Asztal alá tekint a' Király, 's látja, hogy ott kutzorog a' nem találtatott Fő Hertzeg[...]
Az Ország Gyűlésére p. 748.
Az Ország Gyűlésére, Budara küldött Követeik, a' Ns Vármegyéknek, Kir. Városoknak, és Káptalanoknak, ezen hónapnak 4-dikén öszve gyűltek tanátskozni, az Ország Házába.[...]
Eggy érdemes Hazafinak Vátzról p. 748-749.
Eggy érdemes Hazafinak Vátzról adott Tudósítása szerént, Parancsolatot vett az el múlt hónap vége felé, Pesten, a' TT. PP. Piáristák Provinciálissa, hogy a' Vátzon néha napján virágzott, de II. József Tsászár által Kaszárnyává (vagy Kaszármává) változtatott Theresianum Collegiumot, hívatalokat jól értő Mesteremberek által visgáltassa meg 's minél elébb tegyen jelentést felőle, mennyi költség kivántatik, annak tökélletes helyre állítására, hogy még a' jövő Nov. első napjáig el készíttethessen, a' bele szállítandó Nemes Iffjúság számára.[...]
Ezen hónapnak 8-dikán p. 749.
Ezen hónapnak 8-dikán a' Ns Szalad és Tolna Vármegyékbéli Őrállók vették, a' Ns Szabólts és Bihar Vármegyei Zászlóallyak után, Hazánk' drága Kintsét a' Magyar Sz. Koronát óltalmok alá.[...]
MM. GG. Battyáni Antal, és Erdődy Antal Urak p. 749.
MM. GG. Battyáni Antal, és Erdődy Antal Urak, Titoknoki rangra méltóztattak a' K. Helytartó Tanátsnál.
A' Tót Országi, Szeremi és Bánáti Levelek p. 749-750.
A' Tót Országi, Szeremi és Bánáti Levelek szerént, még tsak hire sints a' Hadnak, a' Szávától fogva, egésszen le felé a' Timok vizéig.[...]
Ó Gradiskából írják p. 750.
Ó Gradiskából írják, hogy a' Banyalukai Várnak, a' Verbas vize felől való óldala 30 ölnyi hosszaságra bé dűlt.[...]
A' Konstantzinápolyból p. 750.
A' Konstantzinápolyból, érkezett Rendelések szerént, Sarándlia Basa, Banyalukából, Biháts felé vette 1500-ad magával útját, hogy az ott lévő őrizet annál erőssebb legyen.[...]
A' Horváth Országi Szélekről p. 750-751.
A' Horváth Országi Szélekről költ Levelek szerént, az Ostrosatzi Kap. Ibrahim Begh Bessirevits vólt az, a' ki Máj. 17-dikén Bistritza és Lyubina ellen jött vólt[...]
Oláh Ország p. 751-752.
Az újjabb Tudósítások szerént, következendő Osztályokból 's Batalionokból áll a' Gen. Máj. Kray Úr kormányozása alatt lévő Nép[...]
A' Venétzia birtokában lévő p. 752-753.
A' Venétzia birtokában lévő Dalmátziának Spalátro nevű Városából írják[...]
Török Birodalom p. 753-754.
Konstantzinápolyból az el múlt Áprilisben útasított Levelek után írhatjuk, hogy olly kemény és hosszas tél vólt az ezen esztendőbéli, a' millyenre a' mostan élő Nyom nem emlékezik.[...]
Frantzia Ország p. 754-756.
A' Nemzet Gyűlésének, Máj. 22-dikén Törvénnyé tett Végzése, következendő 10 Tzikkelyeket foglal magában[...]
A' Prussziai Királynak p. 757.
A' Prussziai Királynak, Slésia Seregéhez Berlinből lejendő meg indúlása, ezen hónapnak 12-dikére vólt meg határozva.
Lüttich. p. 757-758.
Lüttich. Minekelőtte a' Lüttichiek ellen rendelt Seregeknek egy része Máj. 26-dikán vissza tért vólna Bilsenből Maseykba[...]
Brüsszelben, Máj. 28-dika p. 758-759.
Brüsszelben, Máj. 28-dika éjtszakáján, valamint 29-diken is, azon személlyeknek fogdosásában mentek el, a' kikre vólt a' gyanú, hogy ők 30-dikon, úgymint egy 100 esztendőnként elől fordúló nagy Innep' 's Bútsújárás napján, a' más Világra szándékozták küldeni a' Belgyiomi névvel Köz. Társaságnak új Kormányozóit[...]
A' Kormányozó Szék p. 759.
A' Kormányozó Szék úgy mutatja - de tsak mutatja kéttség kivűl, hogy meg nem ijjedt, Seregeiken vett győzedelmeink' hallására. - Minden el gondolható inditó okokkal igyekezik, a' szabad akaratú Vitézek számát nevelni[...]
Az éppen tsak most érkezett p. 759-760.
Az éppen tsak most érkezett Budai Tudósítások szerént, a' 4 Kerűleteknek fellyebb emlitett Űléseiben tsinálódott ki az az Esküvés' Formája, mellyet mindennek le kell tenni, a' kinek az Ország Gyűlésén voksa vagyon.[...]Ebben ki választattak némellyek, a' kik a' Gyűlés' Határozásait naponként Magyar Nyelven Irásba fel tegyék, a' következő Gyűlésen közönségessen el olvassák, 's ki nyomtattassák. - Deákra is által fognak azok fordíttatni. A' Fordítást maga a' Gyűlés fogja meg visgálni 's jóvá hagyni. - Ki nem örűlne, a' kinek ereiben Magyar Vér tsergedez!
45. füzet, 1790.06.18.
füzet letöltése
2. szakasz, 45. füzet
1790.06.18.
A' múlt Héten La Pastorella Nobile p. 761.
A' múlt Héten La Pastorella Nobile (Nemes Pásztor Leány) név alatt jádzottak az Olasz Éneklők egy szép Darabot[...]
Még maga a' Király p. 761.
Még maga a' Király, egyszer sem vólt ez ideig, Bétsbe lett érkezésétől fogva, a' Teátromban. Nem is tsuda: mert temérdek a' foglalatossága.[...]
Az Oláh Országi Tudósítások p. 761.
Az Oláh Országi Tudósítások szerént, parantsolatja érkezett H. Coburg-nak, egy Kurir által, hogy késedelem nélkül lásson hozzá Fekete-Gyergyó Ostromához.[...]
Az új Nagyvezér p. 761-762.
Az új Nagyvezér, Rutsuk-lu-Seid-Hassan-Basa[...]
Gyászvásárból (Jassy) p. 762.
Gyászvásárból (Jassy) ezeket írták Máj. 26-dikán: 1.) hogy Orosz Gen. Dibikov, 16 izben lett tüzes tsatái után, egésszen öszve rontotta Kubánban (Ásiában) a' Török Sereget.[...]
Két ezer öt százra megy p. 762.
Két ezer öt százra megy a' II. Leopold szolgálatjába lépett Würzburgi Katonáknak számok[...]
A' Lüttichi Levelek szerént p. 762-763.
A' Lüttichi Levelek szerént, kész ott minden, valaki tsak fegyvert foghat, Hazája mellett ki kelni[...]
Anglia tüzessen készíti magát p. 763.
Anglia tüzessen készíti magát a' vizen való Hadakozáshoz; Hollandiát is emlékeztette már frigyesi kötelességének tellyesítésére[...]
Eggy idegen Földön lakozó p. 764-771.
Eggy idegen Földön lakozó, de Nemzetéhez bezzeg ott sem idegen Hazánk' Leányának közelébb hozzánk botsátani méltóztatott igen betses Levelét kivántuk az itt következő sorokban kedves Hazánk' Fijaival és Leányaival olvastatni[...]
Buda. Jun. 14-dikén. p. 772.
Szent Koronánk mellett, Jún. 9-dikétől fogva, Ns Szala Vármegye' Zászlóallya áll Őrizeten. Ennek a' Ruhája tsupán abban külömböz a' Ns Komárom Vármegyéétől, hogy a' Mentéje rókatorokra vagyon.[...]
Az Ország' Attyainak 10-diken tartott p. 772-775.
Az Ország' Attyainak 10-diken tartott Közöns. Üléseket meg előzték, a' mint már közelébbi Irásunkban is jelentettük, némelly különös Ülések.[...]
A' Magyar Psychologiában p. 776.
A' Magyar Psychologiában elő fordúló új szóknak Folytatása[...]
Az ide zártt Mappa p. 776.
Az ide zártt Mappa, Oláh Országnak a' Bánáttól fogva, Nikopolisig nyúló részét ábrázollya[...]Berkeny nevű Magyar Iffjúnak munkája[...]100 tallért igértünk esztendőnként taníttatására[...]
46. füzet, 1790.06.22.
füzet letöltése
2. szakasz, 46. füzet
1790.06.22.
Béts p. 777-782.
Laudon Fő Vezér, 18-dikon dél után indúlt viszont a' Morva Országban fekvő Sereghez; kit más nap estve, Colloredo F. Mrsl is követett.[...]
Austriai Belgyiom p. 782-786.
Az újjabb Tudósítások szerént, a' Maas vizén is által mentek már Seregeink[...]
Prusszia p. 786-788.
Ezen hónapnak 8 dikán, az Eben Testőrző Huszár Reg. jének egy Szakassza, bé adta, katonai muzsika szó alatt, a' maga Dobjait, a' Berlini fegyveres Házba[...]
Frantzia Ország p. 788-795.
A' Király maga is meg nyúgodott a' Májusnak 22-dikén hozott Végzésén a' Nemzet Gyűlésének, és azt saját voksával is meg erősítette.[...]
CARMEN p. 795-799.
CARMEN AD INCLYTAM NATIONEM HUNGARICAM IN LEOPOLDI II. REGIS SUI FUTURA CORONATIONE[...]
A' Magyar Psychologiából p. 799-800.
A' Magyar Psychologiából, még ezen szókat közöllyük, a' jobbítás, vagy meg határozás végett[...]
Ki került már a' prés alól p. 800.
Ki került már a' prés alól, Pesti és Bétsi Könyv áros Sahel Urnak meg betsűlhetetlen gondoskodása által, a' Szükségben segítő Könyv[...]
47. füzet, 1790.06.25.
füzet letöltése
2. szakasz, 47. füzet
1790.06.25.
Béts p. 801-802.
A' Fekete Gyergyónál törtééntt dologról, következendő Tudósítást adott ki a' Hadi Tanáts, Jun. 23-dikán[...]
Eggy igaz Betsűlője p. 802-806.
Eggy igaz Betsűlője a' Hazafiúi valóságos érdemnek, az itt következő szép Versekkel tisztelte meg, a' Mindenes Gyűjteménynek Hazájokért buzgóan fáradozó Szerzőit; mellyeket mi annál nagyobb örömmel közlünk, mivel magunk is, minden látni akaró Hazafiakkal eggyütt, úgy értünk[...]
Két érdemes Hazafiak p. 806-809.
A korona őrzésében résztvevők névsorát is tartalmazza.
Két érdemes Hazafiak, következendő Tudósításaikat botsátották közelébb hozzánk Pest Városából: "Szokásba vettétek, Irástoknak betses Leveeiben, azoknak neveiket fel jegyezni, kik a' Korona' őrző Seregeknek Zászlóik alatt Budán meg jelennek[...]
Egy szerentsétlen p. 810-811.
Vadászbalesetről.
Egy szerentsétlen, de valóban sokakat vigyázásra tanítható Történetet kivántam közleni az Urakkal, 's általok a' Hazával[...]
A' tartós szárazságnak p. 811-812.
A' tartós szárazságnak a' léve a' gyümöltse, hogy a' tavaszi vetésünk mind oda van; se szénánk, se abrakunk nintsen.[...]
A' Magyar Koronáról p. 812-816.
Hazánk' ezen drága Kintsét szinről szinre szemlélnem, még soha sem lehetett: vólt mindazáltal nem régiben szerentsém, eggy értelmes, 's akkori szemes Visgálójától a' Koronának, midőn ki vala az, mindenek' szemlélésére téve Buda Várában[...]
Az Ország Gyűlése' Tanátskozásaiból p. 816.
Az Ország Gyűlése' Tanátskozásaiból és Végzéseiből, semmi sem jöhetett még nyomtatásban ez ideig kezünkhöz: ez az oka, hogy tsak Tördelék formálag közölhetjük azokat.[...]
48. füzet, 1790.06.29.
füzet letöltése
2. szakasz, 48. füzet
1790.06.29.
Béts p. 817.
Az öreg Hertzeg De Ligne következendő értelmű Levelet kapott közelébb az Orosz Tsászárnétól II. Katalintól[...]
Azon Esküvésnek Formája p. 820-821.
Azon Esküvésnek Formája, melly most az Ország Gyűlése' nagy érdemű Tagjainak elejekbe vagyon szabva, nagyobb részént tsak az, a' melly vólt ez előtt.[...]
Jún. 24-dikén botsátotta hozzánk Sopronból p. 821-822.
Jún. 24-dikén botsátotta hozzánk Sopronból betses Levelét eggy érdemes Hazafi, mellyben, a' többek között, ezt írja: "Olly látással vala ma szerentséje szemeit legeltetni Sopron Városának[...]Ma mutatta bé t. i. magát, Budára lejendő meg indúlása előtt, a' Ns Zászlóally[...]
Ezen hónapnak 12-dikén küldötte el p. 822-824.
Hadi tudósítás, és az elesettek, megsebesültek, fogságba esettek listája.
Ezen hónapnak 12-dikén küldötte el, Frusinestienél fekvő Táborából H. Coburg, azon szerentsétlet Vitézeinek Laistromát, kik, Jun. 2-dikától fogva 8-dikig, el estek, meg-sebesedtek, vagy fogságra jutottak, Fekete-Gyergyónál.[...]
Golestie és Gavanestie mellől p. 824-827.
Hadi tudósítások.
Golestie és Gavanestie mellől, 3 rendbéli Leveleit útasította hozzánk, az el múlt hónapnak végén, 's ezen folyónak az elején, egy Hazafíúi buzgósággal el tölt Tiszt Úr.[...]
Austriai Belgyiomból ezeket írja p. 827-829.
Austriai Belgyiomból ezeket írja eggy érdemes Magyar Úr: "H. D'Urselt el fogták a' Vandernoot' követői, 's az Antverpiai Várba zárták.[...]
Mivel Lisboa tele van dologtalan Papokkal p. 829-830.
Mivel Lisboa tele van dologtalan Papokkal, kik a' magok tiszteletre méltó állapotjokkal ellenkező életet élnek igen gyakran, és ez által a' Vallásnak tsufolására alkalmatosságot szolgáltatnak;[...]
Most érkezett a' hire p. 832.
Most érkezett a' hire, hogy a' Svéd hajós Sereget, melly a' Király' parantsolatjából, rá akart ijjeszteni a' Cronstadt-nál fekvő Orosz hajós Seregre; szerentsés fordúlásokkal Wiburg-nál eggy öbölbe szoritották az Oroszok; a' honnan ki szabadúlni majd annyi vólna, mint tsudát tenni. - Nem igen jó kedvét írják a' Svéd Királynak.
Nemes Somogy Vármegye' Zászlóallya p. 833.
Nemes Somogy Vármegye' Zászlóallya, Jún. 25-dikén állott ki, Gróf Schmidegg Úr' Kormányozása alatt, a' Korona' Őrizetére.
A' Prussziai Sereg 5 Részekre van fel osztva p. 833.
A' Prussziai Sereg 5 Részekre van fel osztva. Eggy ezek közzűl, Napnyúgoti Prussziában táborozik, Gen. Usedom-nak kormányozása alatt; más, Napkeleti Prussziában, mellynek Vezére Gen. Lieut. Gr. Henkel; a' több három pedig Slésiában.[...]
A' Lüttichiek ellen ki rendelt Seregekről p. 833-834.
A' Lüttichiek ellen ki rendelt Seregekről mind tsak azt írják, hogy tsendességben vagynak, és naponként nevekednek.[...]
A' Marokkói Tsászár' halála módját p. 834-837.
A' Marokkói Tsászár' halála módját, olly külömbözőképpen adogatták elő az Irók mostanában, hogy tellyességgel nem lehetett a' szavokon el igazodni. Mind az emlitett Tsászár haláláról, mind pedig az Újnak tetteiről, hiteles Tudósitások érkeztek Afrikából[...]
A' Petersburgi Tudositások szerént p. 837.
A' Petersburgi Tudositások szerént, Jún. 3-dikán, és 4-dikén, két ütközetekben diadalmaskodott az Orosz hajós Sereg, a' Svédeken[...]
Az Anglus és Spanyol között fenn forgó pert p. 837.
Az Anglus és Spanyol között fenn forgó pert, baráttságos meg eggyezés fogja e' már fel váltani; vagy pedig had: még most sem írhatjuk bizonyossan.[...]
Kotzebue-nek Menschenhass und Reue p. 838.
Kotzebue-nek Menschenhass und Reue - Ember Gyűlölés és Bánat nevezetű Játékáról tettünk vólt eggy izben Irásunkban emlékezetet. Hogy ezen nevezetes, és Német Országnak minden fő Teátromiban különös kedvességet érdemlett Darabnak kedves Hazánk is birtokába juthatna minél elébb[...]
Nevekedik tehát ime' p. 838-839.
Nevekedik tehát ime' most is eggyel, a' Magyar Játék Daraboknak száma, mellyeknek valójában vagyenk is már olly bőviben, hogy e' részben semmi nem hátráltathatja a' Magyar Játék néző helynek fel állítását[...]
Küldünk két Magyar Ének Nótákat p. 840.
Küldünk két Magyar Ének Nótákat, mellyeknek Szerzője a' Posoni TT. Nevedék Papság. Mivel az Énekek hosszatskák: nem nyomtattathattuk jó móddal a' Nótákhoz.[...]
Kérettetnek azon kedves Hazánkfijai p. 840.
Kérettetnek azon kedves Hazánkfijai, kik Irásunkat továbbra is kivánják magoknak jártatni; de még ez ideig semmi jelentést nem tettek: hogy magokat akar a' Postánál, akar nálunk minél elébb jelenteni méltóztassanak.[...]
Vége a' II-dik SZAKASZ-nak p. 840.
Vége a' II-dik SZAKASZ-nak. Költ Bétsben, Júniusnak huszonkilentzedik napján. 1790 Esztendőben.
Függelék, 1790.06.08.
füzet letöltése
2. szakasz, 50. füzet
1790.06.08.
Tudosítás a' nemes magyar hazához
Ezen Hónapnak le folytával esztendeje lessz éppen, hogy a Hadi és más nevezetes Történetek nevet viselő Irásunkat meg indítottuk[...]Nemzetünknek a' Magyar ólvasáshoz való édesgetését; benne a' Hazafiúi érzéseknek átallyában lehető fel ébresztését; és ez által a' Magyar Haza' diszét 's javát erányzó szíves törekedésünk vetette fel velünk a' pennát[...]
3. szakasz, 1790.
 1. füzet, 1790.07.06.
füzet letöltése
3. szakasz, 1. füzet
1790.07.06.
Jó Magyar Hazafiakhoz és Leányokhoz p. 3-6.
Jó Magyar Hazafiakhoz és Leányokhoz, igaz Magyar indúlattal intézett Munkánknak harmadik Szakasszát, kezdjük, egy olly tárgyra való Jelentésen, mellről sokan, talám ez ideig semmit sem hallottak[...]Ezen Tárgy, a' Vittenbergai Magyar Könyves-Ház. Az arra való 's mindjárt itt következő Tudósítás, Rozgonyi József Úrtól[...]
A' Prinyi Familiáról p. 6.
Prínyi Imre Nador Ispány, Prínyi Péternek az Attya 1519 hólt meg, Terebesen temettetett el. Prínyi Péter, a' Mohátsi veszedelemben jelen vólt[...]
Ezeket 's több illyeneket p. 7-8.
Ezeket 's több illyeneket hajdani Pat. Professzor Basilius Fabritzius Szikszainak tudós halotti Orátzioiból mutogat Rotarides[...]
Székesfejérvárról írják p. 8.
Székesfejérvárról írják, hogy ott, Jún. 15-dikén, egy Harangot találtak a' külső Városban, melly 3 mázsát, és 42 fontot nyom. Az óldalán Feszűlet van, 's illyen irás olvastatik[...]Kéttség kivűl 1380-dik esztendőben, Nagy Lajos Magyar Király idejében öntetett. Szép hangja vagyon; formája is szép.
Örömmel értettük nagy helyekről p. 9.
Hadi tudósítás
Örömmel értettük nagy helyekről, hogy Austriának és Prussziának borongós Egei,[...]most minden órán ki fognak tisztúlni[...]
Talám a' Porta sem fogja p. 9.
Hadi tudósítás
Talám a' Porta sem fogja már sokáig húzni halasztani a' Békéllést[...]
A' Triesti Tudósitások szerént p. 9.
Hadi tudósítás
A' Triesti Tudósitások szerént, az oda való ki kötő helyben múlatott hajós Seregek az Oroszoknak[...]a' Görög Ország és Ásia köztt fekvő Tengerre indúlt[...]
Oláh Ország p. 9-13.
Hadi tudósítás
Ezen itt következő Tudósítás, a' Fekete-Gyergyót ostromlott Seregtől érkezett közelébb hozzánk[...]
Hadi Tármester Gr. Clerfé p. 13.
Hadi tudósítás
Hadi Tármester Gr. Clerfé Jún. 26-dikán útasított Kalafátból Bétsbe egy Stafétát, mellyben jelenti, hogy Mavrojeni, Bodonnál alkalmas néppel a' Dunán által jött[...]
Bosznia p. 13-14.
Hadi tudósítás
A' Horváth Országi Levelekből olvassuk, hogy Hadi Tármester B. Devins Úr, Jun. 22-dike éjtszakáján Tzettin Várát hirtelenséggel meg szállotta[...]
Prusszia p. 14-15.
Hadi tudósítás
Azt írták Berlinből Jun. 26-dikán, hogy még akkor sem szűntek meg Slésiába takarodni a' Regementek.[...]
Hollandia és Anglia p. 15.
Hadi tudósítás
Jún. 16-dikán indúlt ki a' Hollandusoknak második rangú Tengeri Vezérek Kingsbergen, 12 első nagyságú hadakozó hajókkal és Fregátokkal[...]
Frantzia Ország p. 15-16.
Jun. 19-dikén azt végezte a' Nemzet Gyűlése, hogy a' közönséges Dolgok' folytatása alkalmatosságával, egy Tisztviselője is a' Státusnak, Hertzegi, Grófi 's más illyes Titulusokkal, 1000 Livra bűntetés alatt, élni ne merészellyen[...]
Austriai Belgyiom p. 16.
Az el múlt hónapnak 10-dikén, Dinant, Viviers és Andenne körűl (a' Namuri Grófságban) 150 embert vesztettek a' Pártosok.[...]
 2. füzet, 1790.07.09.
füzet letöltése
3. szakasz, 2. füzet
1790.07.09.
Ő Felsége p. 17.
Ő Felsége, 6 hónapokkal kivánta még meg tóldani, azon Közönséges Engedelemnek (Generálpardon) Júliusnak első napjáig határozott idejét[...]Ezen Királyi Ajánlás szerént, akar Katonának való vitetés félelméből; akar más okoból vette legyen magát valaki idegen Földre: tsak térjen vissza előbbeni helyére a' jövő Detzemb. utolsó napjáig[...]
A' Fels. Királyné p. 17.
A' Fels. Királyné, egy gyémántos, és saját Képével ékeskedő drága Gyürüvelajándékozta meg Gr. Károlyiné ő Excellentziáját
Egy, szolgálatban lévő Nagy Generális p. 17-18.
Hadi tudósítás.
Egy, szolgálatban lévő Nagy Generális Úrnak Leveléből, ezeket közölhetjük: "A' Prussziai Király, Slésiába lett bé érkezése után el járta Glatz Tartománnyának a' széleit[...]
Ezen hónapnak 6-dikán p. 18.
Hadi tudósítás.
Ezen hónapnak 6-dikán, éjjeli 11 óra tájban érkezett Bukarestből Hertzeg Hessen-Homburg *), a' Mavrojeni meg veretéséről való bővebb Tudósítással[...]
Különös meg illetődéssel p. 18-19.
Hadi tudósítás.
Különös meg illetődéssel értettük, hogy Gen. Bubenhofen-t(ki eggy igen derék Vitéz vólt) Tzettin **)Várának meg szállása alkalmatosságával, hasba lőtte az ellenség.[...]
Gróf Vilhorszky p. 19.
Hadi tudósítás.
Gróf Vilhorszky, a' ki tavaly, mint Toskána Huszár Obristlieut. annyi jeleit adta vólt vitézségének [...] Generálságra hivattatott vissza a' maga Hazájába, Lengyel Országba; olly fenyegetéssel, hogy ha meg veténdi a' hívatalt: örökségét el fogja veszteni[...]
Buda Júl. 3-dikán. p. 19-20.
Már Jún. 18-dikától fogva nem vólt Közönséges Ország Gyűlése: azólta mind tsak az Ő Felsége eleibe bé mutatándó Pontoknak öszve-szedésében foglalatoskodtak a' Rendek.[...]
Hont Vármegyéből p. 20-21.
Hont Vármegyéből, így ír egy buzgó Hazafi: "A' már nagy részént aluvó félben vólt Hazafiúi tüz, fel gerjedt minden részeiben a' Magyar Hazának. Ezen tüznek éledése, újj életet kezdett adni Ország szerte a' Magyar Nyelvnek is[...]
"Senki sem fogja talám ellenzeni p. 21-23.
"Senki sem fogja talám ellenzeni, ha azt állítom, hogy Trentsén, Turótz, Liptó, Szepes, Sáros és több felső Vármegyéknek gyökeres Fő Nemeseinél, a' Magyar Nyelv vólt hajdan a' házi Nyelv[...]
Ns Somogy Vármegyének p. 23-27.
Névlistát is tartalmaz azokról, akik a korona őrzésében részt vesznek.
Ns Somogy Vármegyének, Fő Kintsünk Őrizetére fel állított szép Serege, fegyverben lejendő maga gyakorlása végett Kaposvárra sereglett[...]Minekelőtte hozzá fogott vólna a' gyakorláshoz, eggy ékes és fontos Beszédet tartott hozzája első Kapitánnya T. Jankovits János Úr, mellynek ez a' summája[...]
A' Ns Báts Vármegyei Zászlóallynak p. 27.
A' Ns Báts Vármegyei Zászlóallynak, Júl. 3-dikán vólt szerentséje ki állani, a' Sz. Korona Őrizetére[...]
Szeged, Jun. 28-dikán p. 27-29.
Szeged, Jun. 28-dikán. "Nállunk a' gyúladások igen nagy pusztitásokat tesznek*). Ma egy hete virradóra egy ház 's egy kortsma égett el.[...]
Ns Sáros Vármegyének Zászlóallya p. 29.
Névlistát is tartalmaz azokról, akik a korona őrzésében részt vesznek.
Ns Sáros Vármegyének Zászlóallya, Jun. 21-dikén indúlt meg, őrállói hivatalának tellyesitésére Eperjesről Buda felé[...]
Erdély Ország p. 30-31.
Kolosvár, Jun. 23-dikán. "Itten képzelhetetlen, és felette való szárazság uralkodik[...]Még a' 14 esztendős Székely Iffjatskákat is viszik be Katonáknak Oláh Országba[...]Nagyok Erdélyben külsőképpen is az Ország Gyűléséhez való készűletek[...]Vármegyének Formaruhája, egésszen kék[...]Gr. Nemes, a' Gládovai puskapor' fel gyúladásakor nem vólt ott[...]
Frantzia Ország p. 31.
Nem tsak a' közönséges dolgok folytatása alkalmatosságával, nem fognak ezentúl élni a' Frantziák Hertzegi, Grófi 's más illyen Titulusokkal: hanem soha sem[...]
Lengyel Ország p. 31-32.
A' most folyó Gyűlése ezen Országnak, már tsak a' jövő Jan. 25-dikéig fog tartani[...]
A' Magyar Museum érdemes Kiadóinak Tudósitások. p. 32.
A' Magyar Museum érdemes Kiadóinak Tudósitások. 1) Ezen Gyűjteménynek tárgya a' Magyar Nyelvnek ki-mivelése, gyarapittása; és a' Tudományoknak Hazánkban való terjesztése.[...]
 3. füzet, 1790.07.13.
füzet letöltése
3. szakasz, 3. füzet
1790.07.13.
A' Hg Coburg-tól küldött Hírmondó p. 33-35.
Hadi tudósítás.
A' Hg Coburg-tól küldött Hírmondó[...]a' Callafati Történetről.[...]
Ezen hónapnak 6-dikán p. 36.
Hadi tudósítás.
Ezen hónapnak 6-dikán, azt a' Rendelést adta ki az Udvar[...]mind innen amoda, egy formán lehet az Árpát 's Zabot szállítani[...]
Putnik Móses Úr ő Excell.ja p. 36-37.
Putnik Móses Úr ő Excell.ja[...]ezen hón. 9-dikén, reggeli 3 órakor múlt ki életének 62-dik esztendejében[...]
Magyar Ország p. 37-38.
Debretzen Városából írja eggy érdemes Hazafi: "Kivánván T. Bihar Vármegyének őrálló Serege[...]az Ország fő Kintsének őrzéséből lett vissza jövetelével, felénk vette útját[...]
Horváth Ország p. 39-41.
Hadi tudósítás.
A' Tzettini Táborból ezt írták, Júniusnak 28-dikán: "A' meg szállás kezdetétől fogva, naponként nagyobb erőben ágyúzzuk a' Várat[...]
Frantzia Ország p. 41-47.
A' Vallás Szolgait tárgyazó Végezése a' Nemzet Gyűlésének sok tekintetben nevezetesebb, hogy sem mint el halgathattuk vólna azt. Így következnek eleitől fogva, annak Tzikkelyei[...]
Jún. 7-dikén arra vetemedett a' Király p. 47-48.
Hadi tudósítások.
Jún. 7-dikén arra vetemedett a' Király, hogy a' Testőrzőknek egy Szakasszát[...]Muszka Országba a' szárazra ki szállította[...]
Ama hires Tengeri Városa p. 48.
Ama hires Tengeri Városa Svéd Országnak Carlscrona meg gyúladt[...]
Úgy értettük p. 48.
Úgy értettük, hogy Spanyol Országnak nagy böltsességű, 's közelébb Békességet javallott Mentorát, Florida Blanca Minister Urat, egy Gonosztevő meg ölte vólna, maga Szobájában.
A' Nápolyi Királyné p. 48.
A' Nápolyi Királyné egy Hertzeget szűlt, ki Leopoldnak neveztetett, melly név nagy újság a' Spanyol Familiában.
 4. füzet, 1790.07.16.
füzet letöltése
3. szakasz, 4. füzet
1790.07.16.
A' Királyné p. 49-50.
A' Királyné, majd minden másod nap meg jelen az Udvari Játék néző helyben; midőn t. i. Német nyelven készűlt Darabokat játtzanak[...]
A' mitől még mostanában p. 50.
A' mitől még mostanában félni sem tudtunk, avagy tsak örömest nem akartunk[...]Oda van ama bölts, bátor, fáradhatatlan 's szerentsés LAUDON-unk[...]
Az el múlt Vasárnap jelentette p. 50-51.
Az el múlt Vasárnap jelentette meg a' Nápolyi Követ, Marchese Gallo, az ide valóUdvarnak, hogy Királynéja, Jul. 2-dikán, reggeli 8 óra után, egy Hertzeget szűlt szerentséssen[...]meg kereszteltetett a' Kir. Palotában[...]
Magyar Ország p. 51-52.
Minekutánna fel tették vólna, az a' végett minden Kerületekből ki választott érdemes Urak, a' Királynak bé mutatándó Inaugurale Diplomának Formáját[...]
Oláh Ország p. 52-54.
Hadi tudósítás.
A' Tihai Táborból következendő Tudósítás érkezett: "Miólta Fekete Gyergyónál szerentséje vólt az ellenségnek[...]
A' Brastinestiei Táborból írják p. 54-55.
Hadi tudósítás.
A' Brastinestiei Táborból írják, hogy "mihelyt hirekkel esett a' Timok mentében álló Törököknek[...]
Egy magános Levélből p. 55.
Hadi tudósítás.
Egy magános Levélből, melly Júniusnak 28-dikán költ Bukarestből, azt olvassuk, hogy "a' Fekete Gyergyó Ostromának félbe szakasztásától fogva, tsendesség van[...]
Egy Svadronos Kapitány Gróf Úrnak p. 55-57.
Hadi tudósítás.
Egy Svadronos Kapitány Gróf Úrnak, Klesnitzből Jul. 5-dikén útasított Leveléből ezeket közölhetjük[...]
Austriai Belgyiom p. 57.
Hadi tudósítás.
Éppen most érkezék, eggy érdemes Magyar Tiszt Úrnak Tudósítása Luxemburg Tartománnyából[...]
Már el kezdtek p. 57.
Már el kezdtek az el múlt hónapnak végén, és ennek elein, a' Választó Hertzegeknek Követeik, a' Moenus vize mellett lévő Frankfurtba öszve seregelni, Tsászárt választani.
Jun. 28-dikán p. 57-58.
Hadi tudósítás.
Jun. 28-dikán, reggeli 3 és 5 órakor kerekedtek fel 3 tsapatokban, a' Lüttichiek ellen rendelt Seregek[...]
A' Vallás Szolgait tárgyazó p. 58-59.
A' Vallás Szolgait tárgyazó előbbi Rendeléseihez következendő Tzikkelyeket ragasztott Jun. 19-dikén a' Nemzet Gyűlése[...]
Míg Frantzia Ország p. 59.
Míg Frantzia Ország, némelly Nagyok szabad akarat szerént való Uralkodásának vas jármát hordozta[...]most, minekutánna le rázta nyakáról az igát Frantzia Ország, nem tsak az Avignoniak; hanem a' Lüttichiek is kivánnak vele eggyesűlni[...]
A' Frantzia Nemzetnek nagy Innepéről p. 60.
A' Frantzia Nemzetnek nagy Innepéről, mellyet ezen hónapnak 15-dikén tartott, a' maga újjonnan lett születésének, és a' régen óhajtott szabadság meg nyerésének örök emlékezetére[...]
Spanyol Ország p. 60-61.
Az Angliai Követ, Fitzherbert Alleyne Úr, Jun. 18-dikán mutatta bé magát a' Királynál[...]
Anglia p. 61-62.
A' Londoni Tudósitások szerént[...]Az a' hire, hogy nem elégedett vólna meg Anglia, a' Spanyol Udvar Feleletével[...]
Jun. 17-dikén p. 62-63.
Jun. 17-dikén, délutáni 2 órakor támadott Carlscronában a' tüz, némelly Leányoknak gondatlanságok miatt, a' kik mosni való vizet forraltak eggy Obersternek a' házában[...]
A' Svéd Király p. 63.
A' Svéd Király, állandó Szövettséget készűl kötni a' Lengyelekkel.
Az utóbbi Határozás szerént p. 63.
Az utóbbi Határozás szerént, nem fog már elébb vége lenni ezen folyó Ország Gyűlésének; hanem tsak a' jövő 1791 dik eszt. Jul. 12-dikén[...]
Gr. Stackelberget p. 63.
Gr. Stackelberget, Bulgakov Ur váltotta fel, az Orosz Tsászárné részéről, a' Lengyeleknél való Követtségben.[...]
Olasz Ország p. 64.
Jun. 21-dikén, egy titkos Tanátsot tartott Ő Sz. a' Pápa, mellyben Jelentést tett a' Kardinálisoknak, II. Jósef Tsászárnak és Királynak haláláról; és hogy az a' végett közelébb meg határozandó napon Lélek-Misét fog a' bé vett szokás szerént tartani[...]
Kérettetnek minden érdemes Hazánkfijai p. 64.
Kérettetnek minden érdemes Hazánkfijai, hogy a' kinél néh. Nadorispány Gr. Vesselényi Ferentz', 's Felesége Szétsi Mária Gr. Asszonynak Képek; úgy ama' borostján koszorúra méltó Magyar Poéta, néhai Gömör Vármegyei Vitz'ispány Gyöngyösi Istváné is, Mársal társalkodó Murányi Vénus név alatt ki adott Verseinek első Lőtsei nyomtatvánnyával eggyütt, meg vólnának, akár hozzánk illy tzim alatt: a Mr Mr de Görög, auf der Freyung Nro 61. fel küldeni[...]
Eggy érdemes Hazánkfijának kérésére p. 64.
Eggy érdemes Hazánkfijának kérésére, kivántuk közönségessen ki hírdetni, hogy az óhajtott Magyar Grammatikának Magyar Nyelven kell készűlni. - Jelentjük egyszersmind, hogy ha sokan lennének, a' kik annak dolgozásában örömest akarnának foglalatoskodni; de a' következő 1791-dik esztendőnek kezdeténél tovább szeretnék tetetni a' Terminust: ne terheltessenek tudtunkra adni szándékjokat: Mi, ahoz képest fogjuk a' dolgot intézni. Ha némelly fundamentomos Tzikkelyekre nézve, szükségesnek találándják a' Hazától való Tanáts Kérdése: méltóztassanak hozzánk írni, 's e' részben is elég fog tetetődni kivánságoknak.
 5. füzet, 1790.07.20.
füzet letöltése
3. szakasz, 5. füzet
1790.07.20.
Tekintetes Státusok, és Rendek! p. 65-74.
Tekintetes Státusok, és Rendek![...]Ezen Beszédet mondotta (mint kiki magától is alkalmasint észre vehette) a' Kir. Táblánál Király Képét viselő, és az Ország' Gyűlését formáló második Táblánál Előlúlő M. Űrményi Jósef Úr[...] - Ezen Beszédnek figyelmetes el olvasása után, mondja már valaki - hogy nem lehet nagy Dolgokról szépen, nyomossan, és sikeressen írni magyarúl!
Tzettin Vára' Ostromának kezdetéről p. 74-80.
Hadi tudósítás.
Tzettin Vára' Ostromának kezdetéről 's folyamattyáról, következendő Tudósítást adott ki Jul. 18-dikán a' Hadi Tanáts[...]
Némelly magános Levelek szerént p. 81.
Némelly magános Levelek szerént, F. M. L. Vallisch Úr' helyébe Gen. Peharnik Urat kivánta maga mellé Haditármester B. Devins Úr.[...]
A' múlt Vasárnap váltotta p. 81.
A' múlt Vasárnap váltotta fel a' Gyászt ama' deli termetű Sándor Leopold Fő Hertzeg, saját Huszár Regementjének Obersteri Formaruhájával, melly jeles öltözetben díszeskedve, délután ugyan a' Prater erdejében; estve pedig az Udvari Teátromban, mindeneknek szemeiket magára vonta.[...]
Nem elég vala tehát p. 82-83.
Nem elég vala tehát, hogy ezen 1790-dik eszt. ben Hadikunktól fosztatnánk meg. - Ki sem törűlgetheténk jól szemeinket a' könyvektől, mellyeket eggyik Nagy Hérosunknak halálán húllattunk: a' mikor már a' másikat - Láudonunkat kell síratnunk[...]
A' Morva Országi Rendek p. 83.
A' Morva Országi Rendek, ezen hón. 5-dikén kezdték hozzá, a' Morvai és Slésiai Kormányozónak, Gróf Ugarte-nek, Előlűlése alatt, az Ő Felsége által kegyelmessen meg engedtetett Köz. Gyűlés tartásához.[...]
A' Tseh Országi Rendek p. 83.
A' Tseh Országi Rendeknek is meg engedte a' Király, hogy Ország Gyűlést tarthassanak[...]
Egy valóságos Atyai Rendelését p. 83-84.
Egy valóságos Atyai Rendelését hirdettette ki közelébb a' Király, Hálits Országban, hogy t i. "a' melly Alattvaló 100 újj élő fákat plántálánd, eggy emlékeztető pénzt; a' ki pedig 200-at mutathat maga majorságában, bár régi élő fák legyenek is azok, 1 pár aranyat fog kapni esztendőnként, szorgalmatosságának jutalmáúl.[...]
Austriai Belgyiom p. 84-86.
Hadi tudósítás.
Az el múlt Postán, tsak futólag emlékezhettünk, eggy érdemes Magyar Tiszt Úrnak, Luxenburgból küldött Tudósitásáról; szerentsénk van most azt maga valóságában közleni, ím' e' következendőkben[...]
Török Birodalom p. 86-87.
Hadi tudósítás.
Konstantzinápolyból ezeket írták Májusnak 8-dikán[...]
Lüttich p. 87.
Mannheimból újra 400 emberrel szaporodott a' Lüttichiek ellen rendeltt Seregnek száma[...]
Orosz és Svéd Ország p. 87-88.
Nints nagyobb külömbözés az órák járási, és a' Filosofusoknak állításaik között, mint ezen két Birodalmaknak mostani Tudósitásaik között. - Ha azokból akarunk itélni: úgy mindenik Fél győzedelmeskedik a' másikon ugyan azon időben.[...]
Budáról azt a' Tudositást vettük p. 88.
Budáról azt a' Tudositást vettük, hogy a' 12-diken tartatott Ország Gyülésében, ki választattak az első és második Táblánál űlő Urak közzűl 40-en, az Inaugurale Diplomának el készítésére.[...]
Lascy Fő Vezér p. 88.
Hadi tudósítás.
Lascy Fő Vezér, tegnap ment el Bétsből, a' Morva Országi Táborba.
 6. füzet, 1790.07.23.
füzet letöltése
3. szakasz, 6. füzet
1790.07.23.
A' Korona' Örökösse után p. 89.
A' Korona' Örökösse után való 4 Fő Hertzegek, úgymint Ferdinand, Károly, Leopold és Jósef, ki jövén a' Teátromból[...]
A' F. Magyar Kantzellária' p. 89.
A' F. Magyar Kantzellária' tegnapi Űlésében, ismét meg jelent Leopold Fő Hertzeg Magyar Köntösben.[...]
Az Iffjú Laudon p. 89-90.
Az Iffjú Laudon Oberster Úr Bétsbe jött, hogy személlyessen köszönje meg Ő Felségének, az új Tisztséget[...]
Lascy Fő Vezér p. 90.
Lascy Fő Vezér, még azon napon, a' mellyre írtuk vólt el menetelét, itt vólt Cónferentzián; hanem minden órán indúló félben vagyon.
Fájdalmassan értettük p. 90.
Hadi tudósítás.
Fájdalmassan értettük, hogy ama nagy Vitézt, Erdődy Reg. béli Májor Szarvasy Urat el fogták vólna a' Timok vizénél a' Törökök[...]
Az el múlt Áprilisben p. 90-91.
Az el múlt Áprilisben 2225; Májusban 2216; Júniusban pedig 2253 Személlyeknek adtak munkát néhány magános Polgárok, az ide való külső Városokban[...]
Egy Levélből p. 91.
Hadi tudósítás.
Egy Levélből, melly a' Fekete Gyergyótól nem messze fekvő Táborunkból költ, ezeket olvassuk: "A' Barkó Reg. jéből, 3 Tiszt Urak a' Dunába hóltak[...]
A' meg hólt Karlovitzi Érsek' p. 91.
A' meg hólt Karlovitzi Érsek' vólt Titoknokja, Novakovits István Úr, Udvari Ágensé lett[...]
Budán Köz. Ország Gyűlés p. 92.
Budán Köz. Ország Gyűlés tartatott 17-diken.
Oláh Ország p. 92-96.
Hadi tudósítás.
A' Kallafáti Verekedésről, még sem adta ki, a' meg igért 3-dik Tudositását a' Fő Hadi Tanáts; míg tehát azzal kedveskedhetnénk, kivántunk addig is azon nevezetes Történetről, hozzánk érkezett magános Levelekből némelly Tördelékeket Irásunkba bé iktatni[...]
Az Orosz Tsászárné p. 96-97.
Az Orosz Tsászárné, következendő nevezetes Választ adott, a' Lengyel Országi Korona' nagy Hadi Vezére Feleségének Branicka Grófnénak azon jót kivánt Levelére, mellyet írt vólt a' meg nevezett Grófné, az el múlt Máj. 2-dikán, a' Tsászárné születése' napjára[...]
Orosz Minister Gr. Ostermann p. 97-100.
Orosz Minister Gr. Ostermann, egy kerűlő Irást küldött az el múlt Mártz. 12-dikén a' külső Udvaroknál lévő Ministerekhez[...]
Spanyol Ország p. 100-101.
Ezen Országot kitsinben múlt el, hogy meg nem foszta Jun. 18-dikán egy Bóldogtalan, Fő Miniszterétől Gr. Florida Blancától: és éppen ez a' Történet szolgáltatott alkalmatosságot a' Minister' valóságos meg ölettetéséről való hírre, mellyet mi a' minapában közlöttünk vólt. - A' dolog így történt:[...]
Anglia p. 102.
Anglia a' hadi készűletekhez, hogy már Jun. 18-dikán 1 millió 's 184000 font Sterlingre ment az azokra tett költség.[...]
A' Portához küldött Lengyel Követnek p. 102-104.
A' Portához küldött Lengyel Követnek Gr. Potocki-nak Perába, az el múlt Mártz. 31-dikén lett bé menetele, következendő nevezetes pompával ment véghez:[...]
Ma dél előtt érkezett p. 104.
Hadi tudósítás.
Ma dél előtt érkezett a' Kurir, Tzettin Vára' meg veteléről való örvendetes hírrel.
A' védelmezett Magyar Nyelv' p. 104.
A' védelmezett Magyar Nyelv', vagy is a' Deákság mennyire szükséges vóltáról való kettős Beszéllgetés név alatt ki jött Munkát meg lehet Pesten, a' Stábel Úr Bóltjában kapni, 17 kr. on.
A' Mindenes Gyűjteménynek p. 104.
A' Mindenes Gyűjteménynek esztendő által ki jött négy Negyedjeiből, találtatnak még néhány Nyomtatványok, T. Pétzeli József Úrnál, Komáromban. - Egy Negyednek az árra 53 kr.
Már az Európa' nagy Mappáit p. 104.
Már az Európa' nagy Mappáit jobbára majd mindenfelé le küldöztük: a' jövő Postán, T. Baróti Szabó Dávid Kassai K. Professzor Úr' Képével fogunk kedveskedni.
 7. füzet, 1790.07.30.
füzet letöltése
3. szakasz, 7. füzet
1790.07.30.
Júliusnak 19-dikén Ország' Gyűlése tartatott p. 105-106.
Júliusnak 19-dikén Ország' Gyűlése tartatott.[...]Nagy örömmel értjük, hogy a' Dolgoknak Anya-Nyelvünkön lejendő folytatásában köz akarattal meg eggyeztek minden Rendek.[...]
Ama' buzgó Hazafi p. 106-108.
Ama' buzgó Hazafi T. Pétzeli József Úr, következendő háláadó Köszönetet nyújtott, az Anyai Nyelvet Szeretőknek nevekben, és így a' miénkben is, az Ország' Gyűléséhez[...]
Melly Magyar Világ legyen Budán p. 109.
Melly Magyar Világ legyen Budán: nyilvánvaló bizonysága ennek az, hogy még a' Német játtzó hely is magyarosodik már. Az Operákban Magyar Nyelven kezdik énekelni a' Dallokat.[...]
Jul. 19-dikén, a' Sáros Vármegyei Zászlóally p. 109.
Jul. 19-dikén, a' Sáros Vármegyei Zászlóally váltotta fel, B. Palotsai Horváth Úr' kormányozása alatt, Sopron Vármegye' őrálló Seregét. Az emlitett Vezér Úrnak vitézi Öltözete olly pompás, hogy olly kettőnek az árrán, könnyen fel lehetne egy Tudós Társaságot állítani. - Tsupán a' Tsákója negyvenkét ezer Forintra betsűltetik[...]
Az Inaug. Diplomának ki dolgozása p. 109.
Az Inaug. Diplomának ki dolgozása végett ki választott Tagjai az Ország Gyűlése' 2 Tábláinak, Pest Vármegye' Házában tartják Űléseiket[...]
Az el múlt Pénteken p. 109-110.
Az el múlt Pénteken tartatott, az Augustiniánusok' Templomában, néhai nagy emlékezetű Laudon Fő Vezérért, mint a' Therésia' Rendjének Nagykeresztes Vitézéért, a' Lélek-Mise[...]
A' Praterben, Sz. Anna napjára p. 110.
A' Praterben, Sz. Anna napjára adott estvéli tüzi játékot meg nézte tegnap a' Királyné is, két Főhertzegnékkel[...]
A' Calafáti Győzedelemről p. 110-112.
Hadi tudósítás.
A' Calafáti Győzedelemről szólló harmadik Jelentést, Jul. 24-dikén adta ki a' Fő Hadi Tanáts[...]
Tzettin Várát Jul. 20-dikán p. 112-113.
Hadi tudósítás.
Tzettin Várát Jul. 20-dikán vette meg, erő hatalommal Haditármester B. Devins.[...]
A' Kusméri Táborból p. 113-116.
Hadi tudósítás.
A' Kusméri Táborból, következendő Tudositást botsátott hozzánk Jul. 9-dikén egy levelező Barátunk[...]
Midőn már éppen bé iktattuk p. 116-119.
Hadi tudósítás.
Midőn már éppen bé iktattuk az el olvasott Tudositást Irásunkba: akkor érkezett az itt következő, Orsováról[...]
Gent Városában p. 119.
Gent Városában, ama' hires és Tudós öreg Pap Urat Marcier-t, több Pap Társai meg ölették a' Templomban. Erről másszor bővebben.
Luxenburg Tartománnyából írja p. 119-120.
Hadi tudósítás.
Luxenburg Tartománnyából írja eggy érdemes Magyar Tiszt Úr[...]
A' Svédekről az a' hír p. 120.
Hadi tudósítás.
A' Svédekről az a' hír, hogy 6 első nagyságú hajóikat el vették az Oroszok[...]
A' Gréven Huszár Regementjének p. 120.
A' Gréven Huszár Regementjének vólt Vagyonossa, B. Gréven Úr, életének 95-dik esztendejében meg hólt[...]
Küldjük T. Baróti Szabó Dávid Úr p. 120.
Küldjük T. Baróti Szabó Dávid Úr' meg igértt Képét. Ennek nagysága, az emlitett Úr' Költeményes Munkáinak 1789-béli ki adásához vagyon alkalmaztatva.
Béts p. 121-122.
Azt végezte vólt 1787-dikben, Mártz. első napján, az akkor uralkodott Felség, hogy az ollyan Bírtokosok, a' kik idegen Földön szedik az örökös Tartományokban lévő Jószágaiknak jövedelmét: kettős adót tartozzanak fizetni[...]A' mostani Uralkodó, ezen hón. 12-dikén hozott Végzése által félbe szakasztatta, az el múlt hónapnak első napjától kezdve, az emlitett kettős Adónak fizetését[...]
Buda p. 122.
Jul. 24-dikén, a' Vasvármegyei Nemes Zászlóally váltotta fel Ns Sárosvármegye' Őrállóit Koronánk Őrizetében.
Temesvárról azt írják p. 122.
Temesvárról azt írják, hogy ott az Illyriai Nemzetnek Gyűlése fogna tartatni.
Oláh Ország p. 122-123.
Hadi tudósítás.
Turnnál, Jul. 2-dikán öszve gubalyodtak vólt Huszárjaink és Dragonyosaink a' Törökökkel.[...]
Marcier igen kedves Embere vólt p. 123.
Marcier igen kedves Embere vólt hajdan I. Ferentz Tsászárnak[...]
A' Belgyiomi Tudósitások p. 123-124.
Hadi tudósítás.
A' Belgyiomi Tudósitások mind tele vagynak Vitéz Huszárjainknak jeles tetteikkel[...]
Az Igazság' ki szolgáltatása p. 124-126.
Az Igazság' ki szolgáltatása dolgában, Jul. 5-dikén hozott Végezése a' Nemzet Gyűlésének, következendő Tzikkelyekből áll[...]
Ama hires Nantesi Rendelésében p. 126.
Ama hires Nantesi Rendelésében, szabad Vallás gyakorlást engedett, 1598-ban, IV. Henrik Király, a' Frantzia Reformátusságnak. Ezen engedelmet vissza vonta XIV Lajos 1682-ben[...]
A' Fr. Ország' újj Elintézésének p. 126-130.
A' Fr. Ország' újj Elintézésének meg erőssítésére 's örök emlékezetére Jul. 14-kén szenteltt Innep napnak nevezetessebb környűlállásait közölhettyük immár, igéretünk szerént[...]
Orosz és Svéd Ország p. 130-132.
Hadi tudósítás.
Az Oroszok és Svédek között közelébb történt tengeri ütközetről, tsak igen rövideden emlékezik a' Bétsi Udvari Újság is. Azt mondja, némelly Pétersburgi magános Levelek után[...]
Minekutánna közelébbi szerentsétlensége p. 132.
Minekutánna közelébbi szerentsétlensége után egészen helyre állott vólna Gr. Florida Blanca, meg jelent Jun. 24 dikén az Udvarban.[...]
Juliusnak első napjain p. 132.
Juliusnak első napjain, egy Kurirt vártak Angliából Madritban, még pedig olly reménységgel, hogy éppen nem háborúság' Hírmondója fogna az lenni.
Dánia p. 132-133.
A' Korona' Örökösse, a' Schlesvigi és Holsteini Hertzegségek' Kir. Helytartójának Hassziai Károly Hertzegnek öregebbik Leányát Hassziai Maria Sofia Friderikát jegyezte el magának Feleségűl.[...]
Prusszia p. 133.
Melly szomorú következései lehetnek a' vallás és a' kegyesség körűl való hibás vélekedéseknek, 's helytelen képzelődéseknek, nyilvánvaló példáját adta annak közelébb is egy tehetős Posztótsináló' Felesége Berlinben[...]
Hollandia p. 133-134.
A' Bétsi Udvarnál lévő Követére a' Közönséges Társaságnak, B. Haesten-re, azt bizták vólt a' Rendek, még az el múlt hónapban, hogy II. Leopoldnák adná ezeket értésére[...]
Véber Simon Péter Úr jelenti p. 134-135.
Véber Simon Péter Úr jelenti, hogy a' Maizonnét Ó Testamentomi Historiajára, mellyet T. Pétzeli József Úr öt Kötetekben fog közre botsátani, annyi előre Jelentők találtattak, hogy már egyszer a' Munka Sajtó alá vétetett[...]
T. Hrabovszky György Úr p. 135-136.
T. Hrabovszky György Úr, a' Palotai Év. Gy. Predikátora, magyarra forditotta ama' tudós Evang. Püspöknek 's Ratisbonai Predikátornak Schaeffer Úrnak, illy homlokirású hasznos munkáját: Katheketische Erklärung der Sonn - und Festtags - Evangelien (A' Vasárnapi és Innepi Evangyéliomoknak eggyűgyű magyarázatja), és azt holmi Jegyzésekkel és Imádságokkal meg is bővítette.[...]
 8. füzet, 1790.08.03.
füzet letöltése
3. szakasz, 8. füzet
1790.08.03.
Egy Volis nevezetű Belga p. 137.
Egy Volis nevezetű Belga, engedelmet nyert Ő Felségétől, egy szabad Seregnek fel állítására[...]
Magyar Ország p. 137-140.
Buda. A' Jul. 20-dikán tartatott eggyesűlt Gyűlésben fel tett, 's K. helytartó Tanátsbéli Titoknok Fodor Úr által Ő Felségéhez küldött Irásnak ide megy ki az értelme[...]
Jun. 17-dikén költ Visszairásában p. 140.
Jun. 17-dikén költ Visszairásában, méltóztatott Ő Felsége Gr. Bethlen Sándor Urat, a' régi mód szerént való Ország' Fő Bíztosának, Gr. Teleki Ádám Urat pedig Ország' Igazgató Tanátsosnak nevezni.[...]
Az Ország' Gyűlésének Kolosváratt p. 141.
Az Ország' Gyűlésének Kolosváratt lejendő tartása annál bizonyosabb[...]
Török Horvát Ország p. 141-144.
Hadi tudósítás.
Tzettin Vára' meg vételének környűlállásait, nem tette még közönségesekké a' Fő Hadi Tanáts: azokat, a' mellyeket itt közlünk, egy szemmel látott Tanúnak előadásából vettük[...]
Bosznia p. 144-145.
Ártalmas babonaságoknak új példáját adták nem régiben a' Törökök, a' Banyalukai Vár' ki dűlt falának fel épitése' alkalmatosságával. Azon bolond vélekedésből t. i. hogy majd úgy győzhetetlen fogna az ő Várok lenni: két jobbágy Gyermeket elevenen a' fal közzé rakattak[...]
Hollandia p. 145-147.
A' Rendeknek hozzája tett Jelentésére, következendőképpen válaszoltatott II-dik Leopold, a' maga Hágai Tiszttartója, B. Buol által[...]
Az Eggyességről való Tanátskozások p. 147-148.
Az Eggyességről való Tanátskozások, (mellyekről úgy vólt előbb a' hír, hogy Braszlóban fognának tartani) igen derekassan folynak Jun. 27-dikétől fogva Reichenbachban[...]
A' mi Tartománnyaink p. 149-150.
A' mi Tartománnyaink, és a' Prusszuséi között való Eggyesűlésnek, a' mostani környűlállások szerént, lett félbe szakadása, következendő nevettséges történetre szolgáltatott nem régiben alkalmatosságot[...]
Lengyel Ország p. 150-152.
Varsótól 4 óránnyira, igen különös próbáját adta egy Német Lovas Testőrző az el múlt Jun. vége felé vitézi bátorságának, 's magát hirtelen fel találni tudott okosságának[...]
A' Svéd Király sokat használt p. 152.
A' Svéd Király sokat használt a' Portának; mert ha ő nem lett vólna, eddig kéttség kívűl Konstantzinápolyt is meg látogatták vólna az eggyesűltt Seregek[...]
Jul. 3-dikán kezdődött p. 152.
Hadi tudósítás.
Jul. 3-dikán kezdődött az Orosz és Svéd nagy hajós Seregek köztt való tsata[...]
A' Nassaui Hertzeg p. 152.
Hadi tudósítás.
A' Nassaui Hertzeg többet vett el 65 külömbkülömbféle nagyságú hajóknál.
A' Királynak könnyű szerű hajós Seregéből p. 152.
Hadi tudósítás.
A' Királynak könnyű szerű hajós Seregéből, maga a' Király egy halász tsónakon szaladhatott el[...]
 9. füzet, 1790.08.06.
füzet letöltése
3. szakasz, 9. füzet
1790.08.06.
Augustusnak 15-dikén p. 153.
Augustusnak 15-dikén, vagy a' végén fog kezdődni, a' Korona' Örökösse Ferentz, és a' Toskánai Nagyhertzegség' jövendőbéli Fejedelme Ferdinánd Főhertzegek' Lakodalmokat meg előző Pompa.[...]
Ennek a' hónapnak vége felé p. 153.
Ennek a' hónapnak vége felé, ide várják a' Nápolyi Királyt 's Királynét, két Leányaikkal a' Menyasszonyokkal eggyütt[...]
A' Tyroli Rendek p. 153.
A' Tyroli Rendek, Jul. 27-dikén esküdtek meg Inspruch-ban, a' Király' hűségére[...]
A' Prussziai Udvarral p. 154.
A' Prussziai Udvarral való további Eggyességünket, és a' Portával való Békességnek hamar időn lehető vissza hozását tárgyazott Reichenbachi Tanátskozásoknak, immár szerentsés végek vagyon.[...]
Erre mutat eggy Oláh Országi Tudósítás p. 154-156.
Hadi tudósítás.
Erre mutat eggy Oláh Országi Tudósítás is, melly hozzánk minden név' alólirás nélkűl érkezett közelébb, a' Zlobodzeai Táborból.[...]
Buda p. 156-158.
Felsorolják azok neveit, akik részt vettek az Inaugurale Diplomának elkészítésében.
Jul. 21-dikétől fogva nem tartatott Ország' Gyűlése mind addig, míg az Ő Felségéhez küldött Kurir Úr vissza nem érkezett a' Felelettel[...]
Genevából költ p. 158-159.
Genevából költ, de Magyartól Magyarokhoz útasított Versek[...]
A' Jul. 13-dikán költ p. 159-163.
Hadi tudósítás.
A' Jul. 13-dikán költ Petersburgi Udvari Újságból, következendő Tudositást iktathatunk ide, a' Svédek' közelébbi tengeri szerentsétlenségekről[...]
A' Svéd nagy hajós Seregnek p. 163.
Hadi tudósítás.
A' Svéd nagy hajós Seregnek romlását a' Stokholmi Levelek sem tagadják[...]
A' Király' könnyű hajós Seregének p. 163-164.
Hadi tudósítás.
A' Király' könnyű hajós Seregének veszteségéről, így emlékeznek a' Stokholmi Levelek[...]
Az Igazság' kiszolgáltatását tárgyazó Végzés' p. 164-165.
Az Igazság' kiszolgáltatását tárgyazó Végzés' Tzikkelyeinek folytatása.[...]
Nevezetes a' Penzióknak p. 166-167.
Nevezetes a' Penzióknak (jutalmazó fizetéseknek) jövendőbéli osztások eránt Jul. 7-dikén hozott Végzése is a' Nemzet' Gyűlésének[...]
Ketskeméth Városa' érdemes Orvos Doktora p. 167-168.
Előfizetői lista.
Ketskeméth Városa' érdemes Orvos Doktora, Zai Sámuel Úr, ki dolgozta anyai nyelvünkön a' Természet' Historiajának, ezen szép és hasznos Tudománynak első Darabját, 's szándékozik is világ eleibe botsátani, ha elégedendő Előfizetői találkoznak. 51 kr.ra határozta az elő pénzt, mellyet az itt következő Urak, készek lesznek reménysége szerént bé szedni[...]
T. Fejér György Úr p. 168.
T. Fejér György Úr, illy tzimű Munkátskát forditott 's' botsátott közelébb világ eleibe: A' Kisdedek' vallásbéli Oktatása, a' Kath. Szüléknek és Tanitóknak köz. hasznokra. Találtatik Landerer Mihály Úr' műhelyeiben 24 kr. ért.
A' 137-dik Levélen lévő Jegyzésben p. 168.
A' 137-dik Levélen lévő Jegyzésben, az 5 helyett 6-ot kell olvasni;[...]
10. füzet, 1790.08.10.
füzet letöltése
3. szakasz, 10. füzet
1790.08.10.
A' Nápolyi Király 's Királyné p. 169.
A' Nápolyi Király 's Királyné, és a' két Kir. Kisasszonyok ezen folyó hónapnak 20-dikán fognak ki indúlni Nápoly Városából Béts felé.[...]
Jul. 26-dikán hozott p. 169-170.
Jul. 26-dikán hozott, 's Aug. 3-dikán közönségessé tett Végezése által, meg engedte Ő Felsége, hogy ezentúl, a' rendes Harmintzadnak meg fizetése[...]
Nagyon halnak itt a' Himlőben p. 170.
Nagyon halnak itt a' Himlőben az apró Gyermekek.[...]
Buda p. 170.
August. elsőjén reggel, érkezett vissza Bétsből az Ő Felsége' Feleletével, Ts Fodor Titoknok Úr. Ez erántt, 3-dikon, eggyesűlt Gyűlés tartatott[...]
Aug. elsőjén, Ns Szepes és Veszprém p. 171.
Aug. elsőjén, Ns Szepes és Veszprém Vármegyék' Zászlóallyaik váltották fel Sz. Koronánk' Örizésében, a' Ns Vasvármegye' Őrálló Seregét.[...]
Minekutánna a' két Magyar Hazának p. 171-172.
Minekutánna a' két Magyar Hazának külömbkülömbféle részeiről[...]nagy örömmel értettük közelébb Békésvármegyéből, hogy ott néhány helységek' határin olly bővséggel termett a' széna[...]
Az el múlt hónapnak 17-dikén p. 172.
Hadi tudósítás.
Az el múlt hónapnak 17-dikén érkezett el Bukarestbe B. Herbert[...]
B. Podmanitzky Úr p. 172.
Hadi tudósítás.
B. Podmanitzky Úr, a' Király Huszár Reg. jénél ditséretessen viselt Májori Hívatalából ki lépett.[...]
A' Tihai Táborból p. 172-173.
Hadi tudósítás.
A' Tihai Táborból költt Tudositások szerént[...]
Morva Ország p. 173-175.
Hadi tudósítás.
Feldmarsall Gróf Collorédo, következendő Jelentést tett a' Morva Országi Seregnél közönségessé[...]
Frantzia Ország p. 175-178.
A' mit Jul. 14-dikén el nem követhetett, az essős idő miá Páris Városa, repeső örömének ki nyilatkoztatására[...]A' Nemzet' Gyűlése, ezen közönséges Vigasságok között is hozzá látott az előtte lévő nagy Munkához[...]
Genevából p. 178-181.
Genevából így ír hozzánk eggy érdemes Hazánkfija[...]
Anglia p. 181-184.
Nem tsak Párisban lakták el a' Nemzet' első és utólsó Innepének örömét, hanem még Londonban is[...]
Hollandia p. 184.
Hadi tudósítás.
A' Bétsi Udvar' Hágai Tiszttartója B. Buol panaszt tett[...]
Austr. Belgyiom p. 184.
Gentben, Jul. 22-dikén nagy lárma vólt.[...]
T. Fejér György Úr p. 184.
T. Fejér György Úr jó indúlatú Hazánkfia, fel küldötte immár hozzánk, az általa kidolgozott Mutató Tábláját Munkánk' II. Szakasszának[...]
Az Ország Gyűlése' p. 184.
Az Ország Gyűlése' meg lett Dolgainak tulajdon maga a' Gyűlés által készíttetett Kiadására nézve, el kezdettük immár Igéretünket tellyesíteni[...]
11. füzet, 1790.08.13.
füzet letöltése
3. szakasz, 11. füzet
1790.08.13.
A' Nápolyi Királyi Házon p. 185.
A' Nápolyi Királyi Házon kivűl, Antal Clemens, Saxoniai Hertzeget is várják ide[...]
Hadik Huszár Regementbéli p. 185.
Hadi tudósítás.
Hadik Huszár Regementbéli Főhadnagy Gróf Hardek Fridrik Úr, a' minapában a' Prusszussal lett meg eggyezésnek hirét[...]
Az újjabb Luxenburgi Tudositások p. 185-186.
Hadi tudósítás.
Az újjabb Luxenburgi Tudositások szerént, Jul. 19-dikén 700 Pártosokat vertek vissza a' Maas vizén[...]
A' Török Szélekről jövő p. 186-187.
Hadi tudósítás.
A' Török Szélekről jövő Tudósitások, mind meg annyi előre való Hírmondói az áldott Békességnek.[...]
A' Tzettin Vára' p. 187-195.
Hadi tudósítás.
A' Tzettin Vára' meg vételéről, 's az azt, Jul. 11-dikétől fogva meg előzött dolgokról, következendő Tudósítást adott ki Aug. 11-dikén a' Fő Hadi Tanáts[...]
A' Tzettin Vára felől p. 195-196.
Hadi tudósítás.
A' Tzettin Vára felől, ezeket olvassuk, egy magános Levélből[...]
Magyar Ország p. 197.
Szabóltsvármegyéből azt írják, hogy azon a' részen igen sok tolvajságok estek mostanában[...]
Anglia p. 197-198.
Következendő új tsalásnak módja történt nem igen sok idővel ez előtt Londonban[...]
Orosz és Svéd Ország p. 198-199.
Hadi tudósítás.
Az Oroszok és Svédek között, Jul. 9-dikén 's 10 dikén történt Verekedésről más hangon beszéll egy Reválból költ Levél, mint a' Svéd Tudósítások[...]
Egy későbbi Stokholmi Tudósitás p. 199-200.
Hadi tudósítás.
Egy későbbi Stokholmi Tudósitás szerént, nem elégedett meg a' Svéd könnyű hajós Sereg, Jul. 10-dikén vett győzedelmével[...]
A' Kassai Distriktusnak p. 200.
A' Kassai Distriktusnak Provinc. Commisszáriusa T. Farkas Antal Úr, egy hasznos és gyönyörködtető foglalatú Könyvet forditott 's botsátott világ eleibe[...]
12. füzet, 1790.08.17.
füzet letöltése
3. szakasz, 12. füzet
1790.08.17.
Béts p. 201.
Tegnap, az Udvar' különös Kivánságára, a' Garabontzás Deákot (Bettelstudent) jádzották az Udvari Játéknézőhelyben. Dugva vólt az egész Teátrom.[...]
Buda, Aug. 11-dikén. p. 201-202.
Buda, Aug. 11-dikén. Az elegyes Deputátzió, kész már az Inaugurale Diplomával[...]
Aug. 12-dikéről is p. 202.
Aug. 12-dikéről is vettünk egy rövid - de nem vártt Tudósítátt[...]
Oláh Ország, Kusmir p. 202-205.
Oláh Ország, Kusmir nevezetű helységéből következendő Tudósítás érkezett hozzánk[...]
Luxemburg Tartománnyából p. 205-206.
Luxemburg Tartománnyából így írt hozzánk, Jul. 27-dikén egy Magyar Tiszt Úr[...]
A' fenn emlitett érdemes Úrnak p. 206-207.
A' fenn emlitett érdemes Úrnak, Aug. 5-dikén útasított Leveléből pedig ezt olvassuk[...]
Fájdalmas szívvel értettük p. 207.
Fájdalmas szívvel értettük, Gróf Kollonits Májor Úr' beteges állapotját.
Limburg Tartománnyából írják p. 207-208.
Limburg Tartománnyából írják, hogy meg értvén Aug. 2-dikán, a' Herve 's Batice között feküdt Pártosok' Kormányozója Schipléken Úr, a' Miéinknek, Sprimont mellé egy hegyre lett érkezéseket[...]
Ezen hónapnak elein p. 209.
Ezen hónapnak elein, tsupán tsak a' Hannoverai Udvar' Követe hijjával vóltak már, a' Tsászár' Választásra, Frankfurtban öszve sereglett Választó Követek[...]
A' Lüttichi Pártosok ellen p. 209-210.
A' Lüttichi Pártosok ellen rendeltt Seregeknek Fő Kormányozója, H. Ysenburg, Fábius-ként akart, a' Birodalom' Kamarai Törvényszékének, valamint a' Kerűletbéli Kormányozó Széknek kivánsága szerént is diadalmaskodni[...]
A' Dessaui Hertzeg p. 210-211.
A' Dessaui Hertzeg - eggy, a' leg meg világosodtabb Fejedelmei közzűl Német Országnak, olly Zsinagógát építtetett (mint írják) tulajdon költségén, a' Verlitzi Zsidó Gyűlekezet' számára[...]
Orosz és Svéd Ország p. 211-215.
Hadi tudósítás.
A' Svéd Udvar is adatott már ki egy bőv Tudósitást, a' maga nagy, és könnyű szerű hajós Seregének, Jun. 7-dikén a' Vyburgnál lévő Tenger' öblibe lett rekesztetésétől fogva[...]
A' Korona' Kintsére vigyázó p. 215.
A' Korona' Kintsére vigyázó Kommissziónak számadása szerént, az 1788-dik esztendőnek első Sept. étől fogva, ezen folyó esztendőnek utólsó Juniussáig, 63,756,405 Lengyel Forintokra ment a' Jövedelem[...]
A' Porta, nagy kivánságát p. 215.
A' Porta, nagy kivánságát jelentette, a' Lengyelekkel való új Frigykötésre[...]
Hogy a' Görög Valláson lévő p. 215-216.
Hogy a' Görög Valláson lévő, és ugyan azért az Oroszokhoz mindenkor különössen szított Tagokat annál szorosabban eggyesíthesse a' Lengyel Testtel az Ország' Gyűlése; azt végezte, a' Király' javallására, hogy az eggyesűlt Görög Ekklésiának Kiovi Érsekje ezentúl mindenkori Tagja legyen az Ország Tanáttsának[...]
A' Lengyel Ország' Gyűlésének p. 216.
A' Lengyel Ország' Gyűlésének Közhaszonra intézett szorgalmatoskodásai közzűl méltán emlitést érdemel az is, hogy [...] leg nagyobb tapasztalású Kalmárjaival eggyütt közre tanátskoznának, a' belső Kereskedésnek minél jobb lábra lehető állításáról.
Fr. Ország. Jul. 14-dike p. 216.
Fr. Ország. Jul. 14-dike, nem egész Fr. Országban lehete örömöknek napja. Néhány helyeken, veszekedések, lármák, sőt emberölések is béllyegezték meg azt.[...]Nyughatatlanságát, a' nagy munkával készűltt új Konstitutziónak el bomolhatásától való éppen nem helytelen félelem okozta.
Győri Könyváros Streibig Úrnál p. 216.
Győri Könyváros Streibig Úrnál, más több Magyar Könyveken kívűl, ime' következendők találtatnak[...]
A' 183. Lev 8 fontos p. 216.
A' 183. Lev 8 fontos helyett, kell olv. 18 fontos.
13. füzet, 1790.08.20.
füzet letöltése
3. szakasz, 13. füzet
1790.08.20.
Béts p. 217.
Tegnap, estvéli 7 órakor megjelent az Udvari Játéknézőhelyben, a' tsak akkor érkezett Máriá Therésia Főhertzegné[...]A' Nemesek' Helye (Parterre Noble) rakva vólt a' fényes öltözetű Magyar Követekkel. Vóltak néhány, Nemzeti Ruhákban kellemetessen díszeskedett Magyar Dámák is.
A' Fő Hadi Tanáts p. 217-219.
Hadi tudósítás.
A' Fő Hadi Tanáts következendő Tudósítást adott ki, Aug. 18 dikán: "Haditármester Gróf Clerfé-nek hirűl vitték, Karaulnál fekvő Táborába a' Kémek, hogy az Ellenség két helyeken[...]
Budáról ezeket írják p. 219.
Budáról ezeket írják: "Jul. 29 dikén, mind az Ország' Birájához, mind pedig a' Király' Képéhez, Leveleket küldött Cancell. Gr. Pálfy[...]
Aug. 8-dikától fogva p. 220-222.
Aug. 8-dikától fogva, 12-dikig, a' Kerűleteknek vóltak Űléseik[...]
Egy Nyitravármegye-béli p. 223-226.
Egy Nyitravármegye-béli nagyérdemű Hazafinak, minden magok' 's Hazájokat szerető Magyar Feleihez intézett fontos Beszéde: "Ideje, kedves Hazámfiai, hogy mélly álmotokból felébredjetek már valahára; 's Anyai Nyelveteket illendőbb betsben kezdjétek tartani.[...]
Horváth Ország p. 227.
Hadi tudósítás.
Májor Viese Úrnak a' Tzettini Táborba Jul. 31 dikén lett visszaérkezésével[...]
II. Leopold Király p. 227-228.
II. Leopold Király, Parantsolatot adott a' Toskánai Főhertzegségbéli Érsekeknek és Püspököknek, hogy botsátanának a' magok' Megyéjekbéli Gyűlekezetekhez úgy neveztetett Pásztori Leveleket[...]
A' Nápolyi Udvar p. 228.
A' Nápolyi Udvar készűlt már Jul. 27-dikén (mint írják) a' Béts felé vejendő igen örvendetes útjához.[...]
A' Hohenlohe-Schillingsfürsti Hertzegi Ház' p. 228.
Kinevezésről.
A' Hohenlohe-Schillingsfürsti Hertzegi Ház' Örökösse' kedves Feleségének, született Revitzky Bárónénak[...]
A' Lüttichiek ellen megindúlt Seregek p. 228-230.
Hadi tudósítás.
A' Lüttichiek ellen megindúlt Seregek elfoglalták Aug. 3-dikán a' Bree-i hegyeket.[...]
Orosz Birodalom p. 230.
Hadi tudósítás.
Azt írják Pétersburgból, hogy a' Fekete Tengeren derekas Tsata vólt Jul. 19-dikén, az Orosz és Török hajós Seregek között.[...]
A' Király, Aug. 10 dikéről p. 230.
A' Király, Aug. 10 dikéről, Okt. 10-dikére halasztotta az újjonnan választott Parlamentumnak egybegyűlését.[...]
Azt olvassuk az Angliai Levelekből p. 231.
Hadi tudósítások.
Azt olvassuk az Angliai Levelekből, hogy mihelyt megment oda Stokholmból a' hire, a' Svéd hajós Sereg' megverettetésének: legottan rendkivűlvaló Státustanáts tartatott[...]
Török Birodalom p. 231-232.
Hadi tudósítások.
A' Konstantzinápolyból Jun. 22-dikén költ Levelek szerént, nagy örömére vólt a' Portának[...]az Archipelaguson Máj. 16-dikán vett győzedelméről való hír.[...]
14. füzet, 1790.08.24.
füzet letöltése
3. szakasz, 14. füzet
1790.08.24.
Minekutánna Hazánk' 52 Követjei p. 233-241.
Minekutánna Hazánk' 52 Követjei Aug. 18-dik és 19-dik napjaira (eggyet kettőt kivévén) mind felérkeztek[...]
Tegnap, úgymint Aug. 23-dikán tette le p. 241.
Tegnap, úgymint Aug. 23-dikán tette le az Udvar, valamint a' Fő Nemesség is a' II. József' halálára felvett, 's hat egész hónapokig viseltt Gyászruhát[...]
Magyar Ország p. 241-243.
Székesfejérvári Professzor, és a' Kassai Társaságnak eggyik érdemes Tagja Virág Benedek Úr, következendő Ódát írt a' Magyar Lovasságról[...]
Szervia p. 243.
Hadi tudósítás.
Aug. 18-dikán költ Belgrádi Tudósitás szerént[...]
Az Ellenség, Jul. 28-dikán p. 244.
Hadi tudósítás.
Az Ellenség, Jul. 28-dikán Gr. Clerfé által lett diadalmas visszaverettetése után, újra szándékozott (mint írják) Aug. elsőjén magát Kisoláhországban megfészkelni[...]
Egy Dobos' példás vitézségének p. 245.
Hadi tudósítás.
Egy Dobos' példás vitézségének méltó megjutalmaztatása.[...]
Austriai Belgyiom p. 245-247.
Hadi tudósítás.
A' Limburgiak úgy fogadták Olnénál győzedelmeskedett 100 's egynéhány Vitézeinket, mint Szabadítójaikat.[...]
Ezen hónapnak 11-dikére határoztatott p. 247.
Ezen hónapnak 11-dikére határoztatott Frankfurt Városában, hogy a' Választó Követek hozzá kezdjenek eleikbe adott nagy Munkájokhoz[...]
Az emlitett Választó Követek p. 247.
Az emlitett Választó Követek, minden kártékony (úgynevezett Hazard) Játékokat, 's nagy summa pénzekbe való fogadásokat eltiltottak Frankfurtban[...]
A' Lüttichiek, és a' Birodalombéli Seregek p. 247-248.
Hadi tudósítás
A' Lüttichiek, és a' Birodalombéli Seregek között, véres viadalra került a' dolog[...]
A' Spanyol Minister p. 248.
A' Spanyol Minister Gr. Florida Blanca, és az Angliai Udvarnak a' Spanyolnál lévő Követe Fitzherbert Úr, annyira vitték a' magok Udvaraik' dolgát, hogy alig lehet többé kételkedni az azok között mostanában tartott szép Békességnek felbomlásától.[...]
Reményljük, hogy Európa' Mappáját p. 248.
Reményljük, hogy Európa' Mappáját már minden érd. Előfizető Uraink és Asszonyaink kezekhez vették[...]
15. füzet, 1790.08.27.
füzet letöltése
3. szakasz, 15. füzet
1790.08.27.
Tegnapelőtt, Lessing-nek p. 249.
Tegnapelőtt, Lessing-nek Emilia Galotti nevet viselő nevezetes szomorú Darabját jádzották az Udvari Teátromban[...]
Tegnap, Migazzi Cardinalis p. 249.
Tegnap, Migazzi Cardinalis ő Eminentziája, kinyerte a' Királynétól azt a' kegyelmet, hogy [...]gazdag ozsonnával megvendégelhette. - Ez után, az Axur Re D'Ormus nevű, igen szép Olasz Operában jelent meg az Udvar.
Ferentz Főhertzeg p. 249.
Ferentz Főhertzeg, újra rosszúl érzi magát. - Ő Felségét a' Királyt[...] Septembernek második napjára, Grétzbe; 5-dik, vagy 6-dikra pedig Laxenburgba várják.
Szeben, Aug. 18. p. 249-250.
Hadi tudósítás.
Szeben, Aug. 18. "Midőn éppen azt gondoltuk vólna, hogy Coburg Hertzeg meg fog ütközni a' Nagyvezérrel[...]
Azt írta eggy Austriai Fogoly Tiszt p. 250.
Hadi tudósítás.
Azt írta eggy Austriai Fogoly Tiszt, Máj. 20-dikán útasított Levelében, a' Konstantzinápolyi Rabházból, hogy a' részünkről ott lévő Raboknak modnélkűl nyomorúlt állapotjok vagyon.[...]
A' Pártosok' Berlini Ágenseik p. 250-253.
Hadi tudósítás.
A' Pártosok' Berlini Ágenseik, következendő Tudósítást botsátottak Jul. 31-dikén, a' kormányozó Tanátshoz Brüsszelbe:[...]
Ezen Tudósítás nyomtatásban is kijött p. 253-254.
Hadi tudósítás.
Ezen Tudósítás nyomtatásban is kijött, 's annál fogva igen sok kezek között meg kezdett fordúlni.[...]
Azt irják Limburgból p. 254.
Hadi tudósítás.
Azt irják Limburgból, hogy két Magyar Huszár' pipája hagyatta el 2072 pártos Katonákkal Aug. 13-dikán ezen Tartományt.[...]
Német Birodalom p. 254-255.
Hadi tudósítás.
A' Lüttichiek azt mondják, hogy nékiek nem vólt Aug. 9-dikén 4 hóltnál 's 12 sebesseknél több veszteségek[...]
Anglia p. 255-257.
Hadi tudósítás.
A' Londoni Publikumnak, és az oda való közönséges Leveleknek, a' Jul. 24-dikén váltott Jelentések felől való Itélettételeik, nagyon külömböznek egymástól.[...]
Spanyol Ország p. 257-258.
Ditsősségére szolgál ezen folyó Századnak, hogy ebben olly számossan találtatnak, kik felemelték szavokat a' szegény Afrikai Szeretsenekkel való kereskedés ellen[...]
Némelly Pétersburgi magános Levelek p. 259.
Hadi tudósítás.
Némelly Pétersburgi magános Levelek szerént, következendő sorait botsátotta a' Tsászárné, a' Nasszaui Hertzeghez[...]
H. Potemkin p. 259.
Hadi tudósítás.
H. Potemkin, bizonyos számú Baskirokat, Kozákokat 's a' t. küldött Móldovába[...]
Svéd Ország p. 259-260.
Hadi tudósítás.
Nem tsak Stokholmban énekeltetett el a' Svenkfundi Győzedelemért, Jul. 22-dikén, (melly a' Királyné' neve napja vólt) a' Téged Isten ditsérünk[...]
Lengyel Ország p. 260.
Hadi tudósítás.
A' Bétsi és Berlini Udvarok köztt lett megeggyezésnek hallására, legottan Kurirt küldött a' külső dolgokra ügyelő Tanáts a' Konstantzinápolyi Lengyel Követhez[...]
Török Birodalom p. 260-263.
Hadi tudósítás.
Egy Tudósításból, melly Jun. 22-dikén költ Konstantzinápolyból[...]
Frantzia Ország p. 264.
Tiz hónapoktól fogva tartott szoros visgálása után, kitapogatta immár az arra rendeltt Tanáts, kik vóltak azon égrekiáltó szörnyűségeknek fő okai, mellyek az elmúlt esztendő Oktoberének 5-dik és 6-dik napjait örökre megbéllyegezték; amidőn a' Király élete is nagy veszedelemben forgott; a' Királynéé pedig tsak egy hajszálnyiban menekedett meg.[...]
16. füzet, 1790.08.31.
füzet letöltése
3. szakasz, 16. füzet
1790.08.31.
A' múlt Vasárnap p. 265.
A' múlt Vasárnap, úgymint Aug. 29-dikén, nagy Bált adott a' Spanyol Követ[...]
A' Király, Ferentz Főhertzegnek p. 265.
A' Király, Ferentz Főhertzegnek adott engedelmet, hogy távóllétében, Ő Felsége helyett alájok írhassa magát az Aktáknak[...]
Aug. 22-dikén, Vasárnap p. 265-266.
Aug. 22-dikén, Vasárnap reggeli 5-öd-fél órakor érkezett a' Fiume felé útazó Király II. Leopold, Leopold Főhertzeggel eggyütt Grétz Városába.[...]
Erzsébet Főhertzegné p. 266.
Erzsébet Főhertzegné is Fiume felé vette útját Innspruchból[...]
Szeged, Aug. 20-dikán p. 267-269.
Szeged, Aug. 20-dikán. "A' Törököknek és Kurutzoknak pusztitásaiktől lett megszabadúlása után Országunknak, mindjárt azon gondolkodott Nemes Városunk' ditséretes emlékezetű akkori Tanáttsa, miképpen készíthessen a' Város' Fijai közzűl mind magának a' Városnak, mind pedig a' Hazának hasznos és épűletes Férjfiakat. Tudta, hogy óhajtott tzélját nem másképpen, hanem a' Tudományoknak virágoztatása által érheti el.[...]Ha a' Felséges Helytartó Tanáts által helyben fog Városunk' nemes szándéka hagyattatni: legottan eggy olly Könyvtárnak felállítására fogja osztán gondoskodását fordítani, mellyben, a' Tanitókra nézve szükséges Könyveken kivűl, ollyanok is legyenek, a' mellyeknek olvasásával szabadon megfuttathassák Tanúlóink elméjeket[...]
Péts, Aug. 21-dikén. p. 269.
Péts, Aug. 21-dikén. "Melly nagy lett légyen itt a' szárazság[...]
Azt írták Zimonból p. 269-270.
Hadi tudósítás.
Azt írták Zimonból, August. 21-dikén, hogy azon hirek, mellyek szerént a' Skutarii Basa, Valjevonál[...]
Oláh Ország p. 270-272.
Hadi tudósítás.
A' Kusmiri Táborból így írt hozzánk egy levelez Barátunk[...]
Austriai Belgyiom p. 273-275.
Hadi tudósítás.
Egy Luxenburgból költ Magyar Levélből[...]
Coffin nevezetű hajós Kapitány p. 275-276.
Coffin nevezetű hajós Kapitány[...]Egy részeg hajós Legény leesik a' hajó' tetejéről a' Tengerbe. Ezt látván a' megnevezett Kapitány, utánna ugrik[...]
Nagyon különös módra p. 276.
Nagyon különös módra kivánt nemrégiben Vhittleseában eggy Undervood János nevezetű Anglus eltemettetni.[...]
A' Nápolyi Tudósitások szerént p. 276-277.
A' Nápolyi Tudósitások szerént, ezen hónapnak 6-dikán érkezett oda H. Ruspoli, a' Bétsi Udvarnak rendkivűlvaló, és a' már tudva lévő Házasságokat eszközlő Követje.[...]
Cagliostro-ról azt irják p. 277-278.
Cagliostro-ról azt irják, Aug. 11-dikén Romából, hogy a' Tömlötzbe, mellyben vagyon, 5 ajtón kell menni[...]
Lengyel Ország p. 278-279.
A' jövendőbéli Igazgatás' Formájának kitsinálasára rendeltt Kommisszió, következendő Határozásait terjesztette az Ország' Gyűlése eleibe[...]
Orosz Birodalom p. 280.
Hadi tudósítás.
A' Pétersburgi Udvari Újságban kiadott hosszas leirása szerént is, a' Jul. 3-dikán történt Tengeri Viadalnak, nem vólt az Oroszoknak több veszteségek 117 hólttaknál[...]
Az Ország' Gyűlése' Historiájából p. 280.
Az Ország' Gyűlése' Historiájából, küldjük a' G fél-árkust[...]
17. füzet, 1790.09.03.
füzet letöltése
3. szakasz, 17. füzet
1790.09.03.
Aug. 29-dikén érkezett p. 281-283.
Aug. 29-dikén érkezett ide Fiuméból egy Staféta azzal a' hirrel, hogy már látták vólt onnan 26-kon a' Nápolyi Király' hajóit[...]
A' Királyné, August. 31-dikén p. 283.
A' Királyné, August. 31-dikén az öreg Lichtenstein Ferentz Hertzegnél ozsonnázott Hüttendorf-ban (Schönbrunnon túl)[...]
Buda. p. 283-285.
A' Bétsbe jártt 52 Követeknek nagy részént vissza lett érkezésekkel, Aug. 28-dikán eggyesűlt köz. Gyűlés tartatott[...]
Kassa mellől p. 285-292.
A tudósításban egy felhívást is közölnek, ha valaki színésznek akar jelentkezni, hol teheti ezt meg. A színház történetéről, majd hasznáról, illetve a magyar színház lehetőségeiről írnak.
Kassa mellől következendő örvendetes Tudósítás érkezett hozzánk: "Hazánknak egy nagy tekintetű Fija jól érezvén, melly igen fogja segíteni Anyai Nyelvünknek elterjedését 's gyarapodását az, hogy ha Iróinknak játszó szinre készített Darabjaik nem tsak olvastatnak, hanem közönségessen el is játszódtatnak, nevezetes jutalmat rendelt annak a' Játszó-Seregnek, a' melly Kazinczy Ferentz Úrnak Hamlet-jét, illendően elkészűlvén, Budán el fogja játszani.[...]
Szervia p. 292.
Azt irták Belgrádból[...]Négy hetek alatt Török Kommisszáriusok fogtak oda érkezni.[...]
Oláh Ország p. 292-293.
Hadi tudósítás.
August. 19-dikén útasította Levelét hozzánk a' Kusmiri Táborból egy Barátunk[...]
Német Birodalom p. 293-295.
A' jövendőbéli Német Tsászár' választatását tárgyazó előljáró Tanátskozásokat, minden különös pompa nélkűl tartották a' Frankfurtba egybegyűlt Választó Követek[...]
Svéd Ország p. 295-296.
Hadi tudósítás.
A' Stokholmból August. 10-dikén költ Tudósitások szerént, kiszállott a' Király 2-dikon a' szárazra[...]
Austriai Belgyiom p. 296.
Teljesen cenzúrázott rész, csak a cím maradt.
[...]
Az ide zártt Rajzolatban p. 296.
Az ide zártt Rajzolatban, szemléltetjük Nandorfejérvárának a' Szerviai részről lett Ostromoltatását, 's néhai Loudon Fő Vezérnek azon szerentsétlenségét, midőn eggy ágyú vonó ló megrugta vólt.[...]
18. füzet, 1790.09.07.
füzet letöltése
3. szakasz, 18. füzet
1790.09.07.
A' múlt Vasárnap p. 297.
A' múlt Vasárnap (Sept. 5-dikén) egy kis Bált adott benn a' Városban Gr. Schönfeld a' Saxoniai Követ[...]
Már tsak a' jövő Szombatra p. 297.
Már tsak a' jövő Szombatra, úgymint Sept. 11-dikére várják a' nagy Utazókat Laxenburgba[...]Úgy értjük, hogy a' Nápolyi Király, kiváltképpenvaló kedvellője lévén a' vadászatnak[...]
Tegnap egész nap várták itt p. 298.
Tegnap egész nap várták itt, a' Diplomával fel indított Követeiket Hazánk' Rendjeinek.[...]
A' Bétsi és Berlini Udvar' részéről p. 298-300.
A' Bétsi és Berlini Udvar' részéről Reichenbachban Juliusnak 27 dikén lett költsönös Jelentéseknek Párjait, következendő foglalatúaknak írják Hollandiából[...]
A' Gróf Herzberg által alólirt Jelentésnek p. 300-302.
A' Gróf Herzberg által alólirt Jelentésnek ez az értelme[...]
A' Belgák' dolgait p. 303.
A' Belgák' dolgait, 's a' két Tengeri Hatalmasságoknak jótállásokat tárgyazó Jelentések[...]
Az újjabban hozzánk érkezett p. 303.
Az újjabban hozzánk érkezett Budai Tudósítások szerént, egy summás Kivonását készíttetett az Ország' Gyűlése az elegyes Deputatio által fel tett Diploma' sorjának[...]
A' melly Németből Deákra forditott p. 303-304.
A' melly Németből Deákra forditott, 's az Ország Gyűlésében August. 28-dikán felolvastatott Irásáról emlékeztünk Ő Felségének előbbeni Levelünkben, így következik az, maga valóságában[...]
A' Magyar Katonaság' állapotját p. 304-305.
A' Magyar Katonaság' állapotját tárgyazó szándékát Ő Felségének, következendő foglalatú Irásban közlötte az Ország Gyűlése' Követeivel, Aug. 22-dikén, Canc. Gr. Pálfy ő Exc. ja[...]
Aug. 31-dikén váltotta Ns. Gömör p. 305.
Aug. 31-dikén váltotta Ns. Gömör Vármegye' őrálló Seregét, a' Ns. Baranya Vármegyei Zászlóally, Koronánk' Őrizetében.
Temesváratt p. 305-307.
August. 26-dikán kezdődött az Illyriai Nemzetnek Gyűlése.[...]
Horváth Ország p. 307-308.
Hadi tudósítás.
August. 22-dikén, reggel ködös időben megindúlt az Ellenségnek 6000 emberből álló Serege[...]
Oláh Ország p. 308-309.
Hadi tudósítás.
Azt irják Bukarestből, hogy ott Aug. 22-dikén (valamint a' Clerfe' Seregénél 19-diken) hirdettetett ki a' Fegyvernyugvás.[...]
Nápoly Ország p. 309-312.
A' Nápolyi két Hertzegasszonyoknak eljegyeztetése 's megesketése, következendő vigságos pompákkal készűlt meg:[...]
Tsak ezen szempillantásban érkezett p. 312.
Tsak ezen szempillantásban érkezett Budáról egy kedves Levelünk, mellyből ezeket közölhetjük: "A' Királynak kivánságához alkalmaztatott Diplóma[...]
A' 281-dik Levélen p. 312.
A' 281-dik Levélen, a' 3 esztendős helyett kell olvasni 13 esztendős.
19. füzet, 1790.09.10.
füzet letöltése
3. szakasz, 19. füzet
1790.09.10.
Buda p. 313.
Azon három Ülések közzűl, mellyekben a' Királynak felküldött Diploma végre hajtatott, rendkívűl hosszasak vóltak a' két utólsók.[...]
Az elmúlt alkalmatossággal elmaradott p. 313.
Az elmúlt alkalmatossággal elmaradott Tzikkelyei a' Diplomának ezek[...]
Ezen Tzikkelyeket közlött Barátunk' p. 314.
Hadi tudósítás.
Ezen Tzikkelyeket közlött Barátunk' Leveléből, következendő Tudósitásokat is olvasunk: "Belgrád' falai rontatnak[...]
Egy érdemes Úr így ír Budáról p. 314-316.
Egy érdemes Úr így ír Budáról, ezen hónapnak 6-dikán útasított Levelében: "Minekutánna Cancellarius ő Excell. hoz botsátott Irása Ő Felségének fel olvastatott vólna az Aug. 28-dikán tartatott eggyesült Űlésben[...]
Temesvárról ezeket írták p. 316-318.
Temesvárról ezeket írták August. 28-dikán: "26-dikon reggel, egybe gyűlt a' több főbb Papság[...]
Szervia p. 318.
Hadi tudósítás.
Minekelőtt félbe szakadt vólna az ellenségeskedés, megindúlt Aug. 7-dikén Májor Rakitsevits[...]
Oláhországban, Barkó Huszár p. 318-319.
Hadi tudósítás.
Oláhországban, Barkó Huszár Regementbéli Farkas Főhadnagy vala utólsó áldozatja a' Törökökkel folytatott Háborúnak.[...]
A' Bétsi és Prussziai Udvarok p. 319-323.
A' Bétsi és Prussziai Udvarok között Reichenbachban tartatott Tanátskozásoknak folyamatját 's kimenetelét következendőképpen adja elő, még pedig hiteles Tudósítások után, mint állítja, a' Cliviai Újság[...]
Austriai Belgyiom p. 323-327.
Egy, Luxenburgból érkezett Magyar Levélből ezeket olvassuk[...]
Svéd Ország p. 327-328.
Hadi tudósítás.
Tsak ugyan meg készüle az Oroszok és Svédek között a' Békesség Aug. 14-dikén, a' Kymene vizénél[...]
A' Svédek, Kereskedés erántt p. 328.
A' Svédek, Kereskedés erántt alkudoznak a' Lengyelekkel.
Küldjük, Munkánk' második Szakasszának p. 328.
Küldjük, Munkánk' második Szakasszának Homlok Irását, Mutató Táblájának egy részével eggyütt.
20. füzet, 1790.09.14.
füzet letöltése
3. szakasz, 20. füzet
1790.09.14.
A' múlt héten, Németújhelybe p. 329-330.
A' múlt héten, Németújhelybe ment vólt eggyikünk, hogy szemmel látótt Tanúja lehetne az ott tanúló Kadétok' szép tökélletességeiknek[...]
A' Felséges Utazók' p. 330.
A' Felséges Utazók' el maradásokat, a' Ferentz Főhertzeg' Hitvesének hirtelen lett változása okozta.[...]
Kolosvárról hozzánk botsátott p. 331-332.
Kolosvárról hozzánk botsátott Levelében, így ír eggy érdemes Ur: "Az itt tartandó Ország Gyűlésére[...]
Némelly Oláhországi Levelek p. 332.
Hadi tudósítás.
Némelly Oláhországi Levelek azt bizonyítják, hogy ámbár ki hirdettetett is a' Fegyvernyugvás[...]
Assess' mellől így ír p. 332-335.
Hadi tudósítás.
Assess' mellől így ír egy nagy érdemű Magyar Tiszt Úr[...]
Minémű gondolatokkal legyenek p. 336-339.
Minémű gondolatokkal legyenek a' Limburgiak, meg lehet itélni a' mindjárt itt következő intő Levelekből, mellyet August. 22-dikén botsátottak a' Brabantziaiakhoz[...]
Nem fogott a' Brabantziaiakon semmit p. 339-340.
Nem fogott a' Brabantziaiakon semmit is a' Limburgiak' intések; melly meg tettzik a' Néphez intézett következendő tsábító Irásokból[...]
A' Fő Kormányszéknek emlitett Rendelése p. 340.
A' Fő Kormányszéknek emlitett Rendelése 19 Tzikkelyekből áll, mellyeknek ide megy ki rövideden az értelmek[...]
Orosz Birodalom p. 341.
Hadi tudósítás.
A' Tsászárné tulajdon Kézirását botsátotta Rigába a' Kormányozóhoz, mellyben annak a' Svédekkel kötött Békességet adja tudtára. Ez az:[...]
Svéd Ország p. 341-342.
Hadi tudósítás.
Minekutánna hirűl vitték vólna Stokholm Városába néhány Staféták, a' Békességről való Tanátskozásoknak Vaerelae mellett[...]
Az el múlt hónapnak közepe p. 342-343.
Társkereső hirdetés.
Az el múlt hónapnak közepe tájján következendő különös hiradás vólt fel raggatva Párisnak sok úttzain, 's osztogattatott mindenfelé[...]"Egy szép termetű 's ábrázatú 26 esztendős Iffjú[...] eggy iffjú 's szép Szüzet óhajt magának[...]
Már darab időtől fogva p. 343-344.
Már darab időtől fogva, az Igazság' ki szolgáltatása' rendjének, 's a' Status' jövedelmeit és kötségeit tárgyazó dolgoknak el intézésén kivűl, a' Katonaság' szer felett való rendeletlenségeinek meg orvoslásában foglalatoskodott igen sokat a' Nemzet' Gyűlése.[...]
Egy nemes igyekezetű Hazafi p. 344.
Egy nemes igyekezetű Hazafi arra szánta idejét, 's szép tehettségét, hogy a' Magyar nyelv gyarapitásának 's a' Tudományoknak azon lehető virágoztatásának ő is egy eszköze lehessen. Ezen hasznos tzéljának el érésére, úgy itélte, hogy jobbat 's szükségessebbet nem tselekedhet, mint ha egy Magyar Geográfia, Föld le irása' készítéséhez fog.[...]
21. füzet, 1790.09.17.
füzet letöltése
3. szakasz, 21. füzet
1790.09.17.
Sept. nek 14-dikén éjfél előtt p. 345.
Sept. nek 14-dikén éjfél előtt érkezett meg ide a' Nápolyi Király[...]
Sept. 15-dikén, ki lovaglott p. 345-346.
Sept. 15-dikén, ki lovaglott a' Nápolyi Király[...]Estvére az Udvari Teatromba várták ő Felsegeket[...] - Az első felvonás után, mindjárt ki mentek Ő Felségek a' Teátromból: mellyet több Uraságok is tselekedtek; mivel olly rossz vólt az Olasz Opera (La Caffettiera bizzarra: A' bohókás Kávésné nevezetű), hogy a' Szerzője, Udvari Poéta Da Ponte, bizonyossan nem fog borostyán koszorút erdemleni érette[...]
Mai napon, délután fog p. 346.
Mai napon, délután fog a' külső Városból maga szállására bé jőni a' Nápolyi Követ Markeze Gallo.[...]
Tegnap dél előtt vóltak p. 346.
Tegnap dél előtt vóltak, Országunk Gyűlése' nagy érdemű Követei Audentzián, Ő Felségénél.
A' napokban érkezett Bukarestből p. 346.
Hadi tudósítás.
A' napokban érkezett Bukarestből egy Kurir, (a' mint értjük) azzal a' hirrel, hogy az Oroszok, Móldva, és Oláhországokat nem akarják vissza engedni a' Portának[...]Erre nézve félbe szakadtak a' Békességről kezdett tanátskozások.
A' hadi adó félbe fog p. 347.
A' hadi adó félbe fog ezen hónapnak múlttával a' Felség' kegyelmes Rendeléséből szakadni[...]
A' Bétsi Udvari Ujságban olvassuk p. 347.
Hadi tudósítás.
A' Bétsi Udvari Ujságban olvassuk, hogy Belgrádban, Chotzimban, és minden más el nyertt határerősségekben[...]
A' Gallitziai Kormányszék p. 347.
A' Gallitziai Kormányszék által kiadott felszámlálás szerént, az el múlt esztendőbéli születteknek száma 122,448;a' hólttaké: 116 405-re; a' házasság által egybe keltteké pedig 29,370 párra ment az egész Tartományban.[...]
Magyar Ország p. 347-348.
Az útazásnak könnyebb, és a' közönséges levelezésnek hamarább vóltáért, következendő rendelést méltóztatott Ő Felsége tenni, a' Kassa és Eger között lévő posta út eránt[...]
"August. 31-dikén reggel p. 348-349.
Hadi tudósítás.
"August. 31-dikén reggel által jöttek Monaunál 2500 Pártosok a' Maas vizén[...]
Herve Városából p. 349-350.
Hadi tudósítás.
Herve Városából ezt írták Sept. elsőjén[...]
Eggy Antverpi Tudositás p. 350.
Eggy Antverpi Tudositás szerént, a' Királyhoz szító rész már Belgyiomban a' hatalmassabb rész Mindenütt kiáltozzák: Éllyen Leopold![...]
Azon lármás Űlései között p. 350-351.
Azon lármás Űlései között a' Nemzet' Gyűlésének (ezek, a' Párisi Újság' szavai), mellyekben el hibáztatták az egymásra agyarkodó felekkel az indúlatok, a' tanátskozásoknak egyedűl való tzélját[...]
Mirabónak emlitett Beszéde p. 351-352.
Mirabónak emlitett Beszéde így kezdődik[...]Folytatása következik.
22. füzet, 1790.09.21.
füzet letöltése
3. szakasz, 22. füzet
1790.09.21.
Septembernek 16-dikán dél előtt p. 353-368.
Septembernek 16-dikán dél előtt, a' Prater erdejében vadászott a' Nápolyi Király.[...]Gr. Kinszky Filep, már magában régtől fogva forralt méreggel Gr. Lasci Fő Hadi Vezérnek néki megyen, 's azt mindenek' hallottára gaz embernek 's hundtzfutnak kiáltja.[...]
Septembernek 23 dikán p. 368.
Septembernek 23 dikán Frankfurtba indúl a' Király[...]
Hazánk' nagy érdemű Követei p. 368.
Hazánk' nagy érdemű Követei tegnap, délutánni 5 órától fogva, majd egész 10 óráig űltek eggyütt[...]
Az 547-dik levélen p. 368.
Az 547-dik levélen, az első sorban ezen hónapnak helyett kell olvasni: a' jövő hónapnak.
Küldjük a' Mutató Tábla' p. 368.
Küldjük a' Mutató Tábla' folytatását.
23. füzet, 1790.09.24.
füzet letöltése
3. szakasz, 23. füzet
1790.09.24.
Béts p. 369-372.
A' múlt Hétfőn (Sept. 20-dikán) Gróf Lasci fő hadi Vezér' jószágában Dornbachban vóltak a' Nápolyi Király 's Királyné ebéden.[...]
Austriai Belgyiom p. 372.
A' Pártosok' Generaljának Koehler-nek a' Brüsszeli Kormányszékhez botsátott Tudósitása szerént[...]
Német Birodalom p. 373-376.
A' midőn egy felől nyomos reménység vagyon, a' Lüttichi zenebonának minden további véromlás nélkűl lejendő le tsendesedése felől: ugyan akkor új lármák kezdődtek két felé is a' Birodalomban.[...]
Nagy - Britannia p. 376-377.
Hadi tudósítás.
A' sok Kuriroknak érkezéseket követett tanakodásaik után a' Ministereknek, 4 postahajók indíttattak egyszerre levelekkel a nagy hajós Seregnek Kormányozójához[...]
A' Király, Aug. 27-dikére p. 377-379.
A' Király, Aug. 27-dikére, a' mikorra még koránt sem várták Finnlandiából, a' maga Hágái múlató Kastéllyába meg érkezett.[...]
Az Oroszok és Svédek között p. 379.
Az Oroszok és Svédek között lett Békességkötésnek 7 Tzikkelyei, következendőképpen adatnak elől[...]
Lengyel Ország p. 379-381.
Most a' Nemzet' Gyűlése, főképpen a' jövendőbéli Constitutio eránt bé adott itéletének az arra rendelt Commissziónak, meg hányasában 's vetésében foglalatoskodik[...]
Török Birodalom p. 381-384.
Hadi tudósítások.
A' Prussziai Követtől, Knobelsdorf Urtól, már az előtt régtől fogva vártt Kurir[...]
Frantzia Ország p. 384.
Necker Úr eggy Irást adott bé Sept. 3-dikán a' Nemzet' Gyűlésének, mellyben a' többek között következendő kifejezésekkel él[...]
24. füzet, 1790.09.28.
füzet letöltése
3. szakasz, 24. füzet
1790.09.28.
Minekutánna Károly és Leopold Főhertzegek p. 385-386.
Minekutánna Károly és Leopold Főhertzegek, a' Királlyal és Királynéval 23-dikon reggel[...]meg indúltak Frankfurt felé[...]
Az öreg H. Eszterházy p. 386.
Az öreg H. Eszterházy ma reggel múlt ki e' világból.
Beregh Vármegyéből p. 386-387.
Beregh Vármegyéből, Alsó-Veretzkéről ezeket írja eggy érdemes Hazafi: "Nállunk igen sovány vólt az aratás.[...]
Erdélyből irják p. 387-388.
Erdélyből irják, hogy Sz. György havának 16 dikán, arra kérte vólt Ő Felségét az oda való Kormányszék[...]
Austriai Belgyiom p. 388-392.
Hadi tudósítás.
Eszterházy Magyar Lovas Regementbéli érdemes Fő-Strázsamester Stephaics Úr, következendő jeles viseltt dolgait közlötte velünk a' Szurini Táborból[...]
A' nem régiben támadott p. 392-393.
Hadi tudósítás.
A' nem régiben támadott Florentziai zenebonának el fogott indítói közzűl 3-an örökös kemény tömlötzre[...]
Ő Szentége a' Pápa p. 393-395.
Ő Szentége a' Pápa, egy Brevet botsátott a' Frantzia Királyhoz, mellyben azt adja eleibe, hogy ha meg fog állaniazon végzése a' Nemzet' Gyűlésének, mellynek ereje szerént magok a' Gyűlekezetek választhatnak Püspököket: úgy többé meg nem állhat a' Fr. Ekklesiának, a' Catholicaval való eggyessége.[...]
Madritban, Aug 16-dikán p. 395-396.
Madritban, Aug 16-dikán estvéli 11 órakor tüz támadott a' Plaza-Major nevezetű fő piatzon[...]
18-dikon délután, a' mikor még p. 396.
18-dikon délután, a' mikor még tűzözön borította vólt Madrit-nak egy részét, végeztetett ki azon Peret nevezetű gonosztévő, ki a' fő Miniszternek Florida Blancanak gyilkosa akart lenni.[...]
Nagy-Britannia p. 397.
Hadi tudósítás.
Az Oroszok és Svédek között kötött Békességnek hire, Sept. 7-dikén ment meg Londonba.[...]
Svéd Ország p. 397-398.
Hadi tudósítás.
Azt irják Stokholmból, hogy már a' Seregek takarodnak vissza lassanként Finnlandiából[...]
Orosz Birodalom p. 398-399.
Hadi tudósítás.
A' Bétsi Udvarnál lévő Orosz Követ, Hertzeg Gallitzin, következendő Tudósítást vett ezen hónapnak 24-dikén Benderből[...]
Frantzia Ország p. 399-400.
Az újj el intézés szerént, 19 millió Livrába fog ezentúl kerülni esztendőnként az Igazság' ki szolgáltatása[...]
A' Lascy Fő Vezér, és Gróf Kinszky p. 400.
A' Lascy Fő Vezér, és Gróf Kinszky között történt dologról tett jelentésünk, mások' mondásán; nem pedig a' magunk' hallására épűlt vólt: azért is méltóztassanak a' mi ebbéli tudósításunkat ollybá tartani az érdemes Olvasók, mintha nem is olvasták vólna.
A' közelébbi A a árkusnak p. 400.
A' közelébbi A a árkusnak némelly nyomtatvánnyaiban a' 353-dik Lev. a' tsak magát helyett majd tsak magát[...]
25. füzet, 1790.10.01.
füzet letöltése
3. szakasz, 25. füzet
1790.10.01.
Ő Felsége, különös kegyelmességét p. 401.
Ő Felsége, különös kegyelmességét tapasztaltatja az ollyan szegény Alattvalókkal, a' kik, a' Had' idején tett szállítások által, vontató marháikat el vesztették[...]
Életének 76-dik esztendejében p. 401.
Életének 76-dik esztendejében ki múlt Hertzeg Eszterházy Miklós Úrnak teste Vasvárrá vitetett[...]
A' Berlini Udvarnál lévő p. 401.
Kinevezések.
A' Berlini Udvarnál lévő tellyes hatalmú Minisztere Udvarunknak h. Reuss, Obersterségből Generálisságra emeltetett. Magyar Országban Katonai Fő Kormányozóvá H. Coburg[...]
Triestbe azzal a hirrel érkezett p. 401-402.
Hadi tudósítás.
Triestbe azzal a hirrel érkezett egy hajó az Archipelagusról, hogy ott az Oroszok egy, buzával rakott; 's egy 26 ágyús hadi hajójokat a' Törököknek el égették[...]
A' F. Helytartó Tanáts p. 402.
A' F. Helytartó Tanáts, Aug. 21-dikén hozott Végzése által tudtokra adta minden Vármegyéknek, 's Oskolák' Kormányszékeiknek, hogy a' míg már az újjonnan ki dolgozandó, 's Ő Felségétől helyben hagyandó Systema közönségessé nem fog tétetni: az eddig való tanítás módjának meg változtatása nélkűl, kezdődjenek a' Letzkék Nov. elsőjén minden Oskolákban[...]
A' Pesti Universitás' Konyvtárjának p. 402.
Kinevezések.
A' Pesti Universitás' Konyvtárjának eddig való fő Gondviselőjét, tudós munkái által Hazánkon kivűl is nevezetessé lett Főtisz. Pray György Urat, Nagyváradi Kánonokságra; a' Budai Gymnasium' eddig való Igazgatóját, Főtisz. Szerdahelyi Urat pedig Vátzi Kánonokságra emelte Ő Felsége.
Sept. 14-dikén, a' Dalmata p. 403.
Sept. 14-dikén, a' Dalmata, Horváth, és Tóth Országi Ns Őrállók váltották vólt fel Koronánk' Őrizetében[...]
Temesvár p. 403.
Temesvár. Sept. elsőjén tartotta második Űlését az Illyriai Nemzet' Gyűlése[...]
Szervia p. 403-404.
Hadi tudósítás.
A' Belgrádi Tudósitások szerént, erőssen rajta vannak a' miéink Aug. 30-dikától fogva, az újjonnan tett erősítéseknek el bontásán[...]
Austriai Belgyiom p. 404-407.
Hadi tudósítás.
A' pártütésnek szerzői 's fenn tartói azt kezdették vólt a' boldogtalan népnek további meg szédíthetése végett hireszteni, hogy Austriai Seregek tellyességel nem marsiroznak Belgyiom felé.[...]
Német Birodalom p. 407-410.
Hadi tudósítás.
Minekutánna meg határoztatott vólna, hogy Sept. 30 dika legyen a' Római Király' és jövendőbéli Tsászár' választásának napja[...]
Svéd Ország p. 410-413.
Hadi tudósítás.
A' Svédek és Oroszok között lett Békesség-Szegődésnek valóságos párja ki jött már Stokholmban, Svéd és Frantzia nyelven a' kir. nyomtató műhelyben; mellynek értelmét szükségesnek itéltük mi is ím' e' következendőkben közleni[...]
Lengyel Ország p. 413-416.
A' Nemzet' Gyűlése figyelemmel van az Európai tsudálatos Történetekre, 's folytatja az Ország' jövendőbéli Konstitutziójának az arra rendeltt Kommisszió által ki tsinált 's eleibe terjesztett sorját tárgyazó Tanátskozásait.[...]
Spanyol Ország ajándékkal forgolódik p. 416.
Spanyol Ország ajándékkal forgolódik a' durva Marokkói Tsászár körűl, hogy Ceutát meg menthesse annak dühösségétől.[...]
Az Osmanografiának tudós Szerzője p. 416.
Az Osmanografiának tudós Szerzője, most Pannóniai Féniksz, vagy Hamvából fel támadott Magyar Nyelv nevet viselő Munkáját botsátotta világ eleibe; mellyről mi többet nem mondunk, hanem hogy olly foglalatú 's olly szabadsággal irott Könyv nem jelent még meg Nemzeti Nyelvünkön.
26. füzet, 1790.10.05.
füzet letöltése
3. szakasz, 26. füzet
1790.10.05.
Lintzen lett keresztűl mentekben p. 417.
Lintzen lett keresztűl mentekben szorgalmatossan meg nézegették mind az ide való, mind a' Nápolyi Felségek, a' meg nevezett Városban lévő gyapju matéria Fabrikát[...]
A' Bétsben lévő Ts. 's Kir. lakó helynek p. 417.
A' Bétsben lévő Ts. 's Kir. lakó helynek fekvését azért kivántuk az érd. Olvasókkal a' Boritékba zártt Rajzolatban közleni[...]könnyebben képzelhessék azok is, a' kik Bétsben nem vóltak.
Az előbbeni Darabban p. 417.
Az előbbeni Darabban, Béts alatt Vasvárra helyett kell olvasni: Kismartonba.
Békességre és Hadra mutató Történetek p. 417-419.
Sept. 16-dikán hirdették vólt ki Bukurestnél feküdt Táborunkban azon valóságos fegyvernyugvást[...]A' Lengyeleknél lévő Prusszus Ministernek[...]
Német Birodalom p. 419-421.
Sept. 22-dikére érkezett a' Moguntziai Választó Hertzeg Frankfurtba[...]
Olasz Ország p. 421-424.
Ő Apostoli Felsége ki adatta a' Toskánai Negyhertzegség' minden Püspökjeinek[...]A' Pápa, Sept. 23-dikán tartatta néhai II. Jósef' halotti pompáját[...]
Svéd Ország p. 424-426.
Stokholmba lett vissza érkezésével meg hirdettette a' Király minden Templomokban, hogy azon Kormányszék' hatalmának, mellyet a' Táborba lett menetelekor állított vólt fel, immár vége vagyon[...]
Dánia p. 426-427.
A' maga Feleségét haza vitt Korona' Örökösse valamerre útazott, mindenütt különös indúlattal fogadtatott.[...]
Lengyel Ország p. 427-428.
Az Ország' Gyűlésének, Sept. 9-dikén tartatott Űlésében meg állíttatott[...]
Frantzia Ország p. 428-429.
Az új Konstitutziónak alkotvánnya[...]
A' most mindenfelé uralkodó p. 429-432.
A' most mindenfelé uralkodó nyughatatlanságoknak indítója, a' szabadságnak 's egyenlőségnek kiáltozása. A' szabadság, Talismánna, Nép szédítővé lett, és sokan el haggyák magokat az efféle kiabálás által bolondíttatni[...]
27. füzet, 1790.10.08.
füzet letöltése
3. szakasz, 27. füzet
1790.10.08.
Béts p. 433-434.
A' Frankfurt felé útazott Felségeknek elől indúlt része, Sept. 26-dikán dél tájban érkezett Kumpfmühlhez, melly Regensburg Városa vidékén esik.[...]
Magyar Ország p. 434-436.
Buda, Okt. 2-dikán Ország' Gyűlése tartatott, minekutánna már egész Sept. 5-dikétől fogva nem vólt vólna.[...]
Austriai Belgyiom p. 436-438.
Meg tapasztalá Sept. 22-dikén Vandernoot, hogy könnyebb a' győzedelmet, valamint akarmit is, meg igérni, mint tellyesíteni.[...]
Német Birodalom p. 438.
A' Frankfurti Tanáts, és Polgárság Sept. 27-dikén tette le a' Tsászár-Választás előtt szokásban lévő, és a' Birodalom' Törvénnyei által kiszabott, baráttság és óltalom' eszközlést tárgyazó esküvést a' V. Hertzegek' Kollégiomának[...]
Orosz Birodalom p. 439-442.
Következendő értelmű Nyílt Levelet adatott ki a' Tsászárné, a' Svédekkel lett meg békellés eránt[...]
Török Birodalom p. 442-443.
Hadi tudósítás.
Jul. 26-dikán érkezett Konstantzinápolyba (az onnan Aug. 8-kán útasított Tudósítások szerént) egy Tiszt a' Kapután Basa' hajós Seregétől[...]
Nagy-Britannia p. 443-444.
A' Királynak kissebbik Öttse, a' Cumberlandi Hertzeg, hosszasan tartott betegsége után, Sept. 18-dikán reggel múlt ki e' világból, életének 45-dik esztendejében.[...]
Svéd Ország p. 444-446.
A' Király ellen magokat fel emeltt tudva lévő 5 fő Tiszteknek dolgában, következendő elő adást tétetett az Udvar közönségessé[...]
Frantzia Ország p. 446-448.
A' Nancy Városánál el húllott Polgár Katonák' tzerentsétlen sorsokon lett meg illetődéseknek ki nyilatkoztatására, 8 napi gyászt vettek fel Sept. 15-dikén a' Párisi Polgár Katonák[...]
A' Török szélekről p. 448.
A' Török szélekről mindenünnen azt irják, hogy éppen olly fel kezdenek látni a' Törökök, mintha ők lettek vólna a' győzedelmesek.
28. füzet, 1790.10.12.
füzet letöltése
3. szakasz, 28. füzet
1790.10.12.
Magyar Ország p. 449-453.
Buda. Az Okt. 2-dikán tartatott Ország Gyűlésében, számot adott maga Követtségéről a' Bétsből vissza érkezett Deputátzió[...]Folytatása következik.
A' Török széleken p. 453-455.
A' Török széleken mindenütt meg hirdettetett már, a' mint irják, a' 9 hónapi Fegyvernyugvás.[...]
Német Birodalom p. 455-460.
Sept. 30-dika vala a' Német Tsászár' választatásának napja Frankfurtban.[...]
Lengyel Ország p. 460-464.
A' Nemzet Gyűlésének Sept. 17-dikén tartott Űlésében, egy hathatós Beszédet tartott a' Király a' Rendekhez[...]
Romában, Sept. 21-ikén p. 464.
Romában, Sept. 21-ikén tartattak II. József Tsászárért az Exequiák a' Pápa' Kápolnájában[...]Úgy reményljük, hogy mi is kedvességet fogunk találni, az ide zártt gyászalkotvánnyával II. Józsefnek.
29. füzet, 1790.10.15.
füzet letöltése
3. szakasz, 29. füzet
1790.10.15.
Magyar Ország p. 465-469.
Buda. Az Ország' Gyűlésére egybe sereglett Rendeknek hathatós Jelentése, melly Októbernek 5-dikén küldetett el Ő Felségéhez Frankfurtba, így következik[...]Folytatása következik.
A' Bosznyákok Sept. 16-dikán p. 469.
A' Bosznyákok Sept. 16-dikán, 's 20-dikán is izgágálkodtak[...]
Folytatása a' Sept. 21-dikei p. 469-472.
Folytatása a' Sept. 21-dikei Kir. Visszairásnak.[...]
A' mi Seregeinknél p. 472-474.
A' mi Seregeinknél, úgy nem külömben a' Törökökéinél is már mindenütt ki hirdetett Fegyvernyugváskötés 6 Tzikkelyeket foglal magában[...]
Német Birodalom p. 474-479.
Az újjabb Tudósítások szerént, 9-diken ment végbe a' Tsászári Koronázás, és 16-dikra van téve Ő Felségeknek Frankfurtból való vissza indúlások.[...]
A' Lüttichiek p. 479.
A' Lüttichiek kezdik azólta széllyel ereszteni Kompániáikat[...]
A' Belgyiomi Pártosoknak p. 479.
A' Belgyiomi Pártosoknak bal szárnyából 800 tollat tépetett ki Gen. Cortis[...]
A' Spanyol Udvar p. 479-480.
A' Spanyol Udvar, sok ajándéki által sem szelidítheté meg a' vad Marokkói Tsászárt[...]
30. füzet, 1790.10.19.
füzet letöltése
3. szakasz, 30. füzet
1790.10.19.
Ő Ts. 's Kir. Felségeknek p. 481.
Ő Ts. 's Kir. Felségeknek illendő tisztelettel lehető fogadások végett, erőssen gyakorollyák itt magokat a' Polgárok a' puskaforgatásban[...]
Mai napon, 12 óra előtt p. 481.
Mai napon, 12 óra előtt érkezett ide bé az Ő Felsége' Tsászárrá lett választása, 's koronáztatása' örvendetes hirével, Frankfurtból jött Gr. Saurau[...]
Magyar Ország p. 481-485.
A' Diplomával eggyütt bé mutatott Tzikkelyekre nézve, következendőképpen nyilatkoztatta ki magát Ő Felsége[...]
Folytatása a' Frankfurtba p. 485-492.
Folytatása a' Frankfurtba küldetett Jelentésnek[...]
A' Török szélekről való Tudósítások p. 492-493.
A' Travniki Basa, Bosnia' Kormányozója, meg látogatta Haditármester B. Devins Urat[...]
Orosz Birodalom p. 493-496.
Az el múlt Sept. 19-dike vala Pétersburgban, a' Svédekkel lett meg békellésnek öröm innepe napja.[...]
Német Birodalom p. 496.
Az Ő Ts. 's Kir. Felsége' Frankfurtba lett pompás bé menetelét követett napon, Deputatioját küldötte Ő Felségéhez a' Városi Tanáts[...]
31. füzet, 1790.10.22.
füzet letöltése
3. szakasz, 31. füzet
1790.10.22.
Ts. 's Kir. Kamarás p. 497.
Ts. 's Kir. Kamarás, R. Sz. Bir. Báró Knebel auf Katzenellenbogen (nem Gróf Saurau) hozta meg 19-dikén az Ő Felsége' Tsászárrá lett koronáztatásának hirét.[...]
Tegnap előtt, az az, 20-dikon p. 497.
Tegnap előtt, az az, 20-dikon énekeltetett itt el, különös F. parantsolatból, Ő Felségének a' Ts. Székbe lett emeltetéséért a' Téged Isten ditsérünk! a' Sz. István' Templomában.[...]
Az elmitett napon reggel p. 498.
Az elmitett napon reggel érkezett egy Kurir azzal a' hirrel, hogy a' Nápolyi Királynak Frankfurtban történtt változása miatt, nem Tseh Országon keresztül fogott lenni, mint ki vólt tsinálva, a' vissza jövetel.[...]
Magyar Ország p. 498.
Buda. Ezen hónapnak 16-dikán újra Ország Gyűlése tartatott[...]
A' Konstantzinápolyi Rabházból p. 498-501.
A' Konstantzinápolyi Rabházból következendő értelmű Levelét útasította egy fogoly Tisztünk, Sept. 25-dikén Magyar Országra[...]
Ezeknek értésére, repeső örömmel p. 501.
Ezeknek értésére, repeső örömmel telt el a' Gyűlés; és a' Fejedelemnek illy nagy kegyelméért Tedeumot tartatott a' Temesvári öreg Templomban.
Ezen hónapnak 25-dikén fog p. 501.
Ezen hónapnak 25-dikén fog az Aradi, 28-dikon pedig a' Temesvári Várban kótyavetyére botsáttatni[...]
Német Birodalom p. 501-511.
A' Ts. 's Kir. Nemes Iffjaknak eggyike Gróf Mitrovszky, a' 9-diken végbe mentt Ts. Koronázás' pompája környűlállásait hitelessen elő adó következendő értelmű betses Levelét útasította hozzánk közelébb Frankfurtból[...]
Orosz Birodalom p. 511-512.
A' Tsászárné által Sept. 19-dikén meg jutalmaztattak közzűl, kívántuk még avagy tsak e' következendőket emliteni[...]
A' Helvetusok p. 512.
A' Helvetusok, főképpen a' Bernai Cantonbéliek fordítást szándékoznak tenni mostani állapotjokon.[...]
JELENTÉS p. 512.
A' Kathedrai Gyűjtemény már nagyobb részént ki nyomtattatott, és az Első Darab már sokaknak kezeknél is van[...]
32. füzet, 1790.10.26.
füzet letöltése
3. szakasz, 32. füzet
1790.10.26.
Béts p. 513-516.
Apróbb, vegyes hírek.
Ő Ts. Felségeknek, valamint Ferentz, Ferdinánd, és Leopold Főhertzegeknek is szerentsés vissza érkezések lett[...]
Austriai Belgyiom p. 516-520.
A' Belgyiomban híven vitézkedő Wurmser Huszár Osztálytól, következendő tudósítás érkezett a' tulajdonos Generális Úrhoz, Wurmser ő Excel. hoz, a' Sept. 22-dikei emlékezetes tsatákról[...]
Orosz Birodalom p. 520-526.
A Pétersburgi Udvari Újságból származó hírek.
A' közelébb érkezett Pétersburgi Udvari Újság, bőven le irja a' Svédekkel lett Békesség innepe' pompaját[...]
Német Birodalom p. 526.
Ezen hónapnak 12-dikén lett Frankfurtban, a' Cöllni Választó Hertzeg' Testőrzői' Kapitánnyának, B. Andlau-nak, a' Német, vagy Marianus Vitézek' rendjébe való pompás bé vétettetése.[...]
Frantzia Ország p. 527-528.
[...]Az Aureliánumi Hertzegre, és Gr. Mirabóra nézve azt végezte Okt. 3-dikán a' Gyűlés, hogy őket nem lehet, az ellenek tett vádakra, törvénybe idézni[...]
Buda p. 528.
Ezen hónap' 16-dikának estvéjén, a' Sz. Gellert' hegyére, és a' Vár bástyáira ki szegzett ágyúkból lett 300 lövések, és a' Duna hosszában[...]adták hirűl a' Környéknek, Ő Felségének Tsászárrá lett választatását 's meg koronáztatását[...]
Nagyon rebesgetik p. 528.
Nagyon rebesgetik, hogy hármas Frigy készűl az Oroszok, Dánusok, és Svédek között[...]
33. füzet, 1790.10.29.
füzet letöltése
3. szakasz, 33. füzet
1790.10.29.
Béts p. 529-530.
Bécsből származó vegyes hírek, kinevezésekről, bálról.
Ő Ts. 's Kir. Felsége, két Magyar Gavallérokat méltóztatott, a' maga meg koronáztatása' napján Frankfurtban, Ts. Kamarás Urasággal meg tisztelni; úgymint: H. Eszterházy Antal, és Gróf Pálfy Miklós Urakat.[...]
Buda, Oktob. 23. p. 530-532.
Buda, Oktob. 23. Ezen hónapnak 20-dikán délután érkezett vissza Gróf Károlyi József Úr Frankfurtból, a' Ts. 's Kir. Felség' Válasszával. 21-diken közönséges eggyesűlt Gyűlés tartatott[...]
Szikszó, Oktob. 2-dikán p. 532.
Szikszó, Oktob. 2-dikán. "A' sok Német Katona mindenfelőlről jő, és minden Vármegyébe jut. - Borunk ollyan lessz, a' millyen tsak ez előtt 60 esztendőkkel lehetett[...]
Losontz. "Ezen hónapnak 7-dike' p. 533.
Losontz. "Ezen hónapnak 7-dike' éjtszakáján 12 órakor, meg gyúladt itt azon Magazinom, mellyett a' Ns (Nógrád) Vármegye építtetett vólt a' vasas Katonáknak[...]
Egy, Bétsből Magyar Országra p. 533.
Egy, Bétsből Magyar Országra le útazott érdemes Hazafi, így ír, Pomázról[...]
Ns Nógrád Vármegye' Zászlóallya p. 533-534.
Ns Nógrád Vármegye' Zászlóallya, Gróf Forgáts Antal Úrnak vezérlése alatt, Romhányból Vátzra megy[...]
Iglón, ezen hónapnak 3-dikán p. 534-542.
Két hasonló történet.
Iglón, ezen hónapnak 3-dikán történt dolognak irják: "Egy jó származású Polgár Iffjú belé szeret egy tisztességes Polgár Leányba.[...]
Portugallia p. 542-543.
A' Királyné, Sept. 20-dikán egy Törtvényt adott ki, mellynél fogva meg kellett min-[...]a' magános Törvénytételeknek szünni[...]
A' Marokkói Tsászár p. 543.
A' Marokkói Tsászár nagy haddal ostromollya Ceuta Várát.[...]
A' Frantzia Újjításokról p. 543.
A' Frantzia Újjításokról szóló Irásokat még sem szabad bé vinni ezen Országba: hanem Mirabónak azon Beszédét[...]
Nagy-Britannia p. 543.
Nagy-Britannia el múlhatatlanúl kardott fog rántani, az újjabb tudósitások szerént, a' Spanyolok ellen[...]
A' Birodalom' két Vicariussai p. 544.
A' Birodalom' két Vicariussai által, néh. II. Jósef Tsászár' halála után[...]
Berlinből azt irják p. 544.
Berlinből azt irják, hogy alig ha állandó lessz azon örömök, mellyet vettek vólt, a' Békességnek közelébb lett fel nem lett bomlásából.
Dánia p. 544.
Úgy van a' hire, hogy közelébb Dániába küldött Kövere Drake Úr által, arra akarja a' Londoni Udvar venni a' Dániait, hogy az Oroszokkal valami módon öszve ne fogjon[...]
A' mi Udvarunk, és a' Porta p. 544.
A' mi Udvarunk, és a' Porta között a' Békességről tartandó tanátskozások' helyéűl[...]
34. füzet, 1790.11.02.
füzet letöltése
3. szakasz, 34. füzet
1790.11.02.
A' múlt Vasárnap p. 545-551.
Vegyes bécsi hírek: bálról, ülésekről, koronázásról.
A' múlt Vasárnap semmi se leve az appartementos Bálból: mert Ő Felsége a' Tsászárne Rheumatismust is kapott[...]
Úgy szándékoztunk p. 551.
Úgy szándékoztunk, hogy a' Bertalan' Templomának, 's annak szóban forgó részeinek ábrázolásával, úgy nem külömben a' Römer Palotajáéval is[...]de a' Mettző készen nem lehetett akkorra munkájával[...]A' jövő Postán fogjuk tellyesíteni[...]
Pest, Okt. 28-dikán p. 551.
Pest, Okt. 28-dikán. "Ma indították el Budáról Hazánk' drága Kintsét a' Szent Koronát.[...]
Kolosvár. "9000 öl fát p. 552.
Kolosvár. "9000 öl fát szállítottak már ide bé a' Kormányszék' számára.[...]
A' Spanyolokkal kezdendő p. 552.
A' Spanyolokkal kezdendő Anglus hadhoz a' Hollandusok is nagyon készűlnek.[...]
Az előbbeni Darabban p. 552.
Az előbbeni Darabban hiba esett, Gróf Pálfy Leopold Úrra nézve.[...]
35. füzet, 1790.11.05.
füzet letöltése
3. szakasz, 35. füzet
1790.11.05.
Béts p. 553-558.
Vegyes hírek Bécsből.
A' Fels. Tsászárné, mind tsak gyengélkedő egésséggel vagyon[...]
Német Birodalom p. 558-562.
Az 561. oldal hiányzik.
A' mit a' Birodalomnak minden Városai meg tselekedtek: nem múlatta el tellyesíteni Lüttich Városa is. Mert a' Tsászár' szerentséssen lett meg koronáztatásának háladással való emlegetésére, Innepet szentelt[...]
Orosz Birodalom p. 562.
Eggy érdemes, és már a' Chemiában tett külöm bkülömbféle más próbáiról is nevezetes Tagja a' Pétersburgi szabad Ekonómiai Társaságnak, Lovitz Úr, következendő meg betsűlhetetlen hasznú próbát tett[...]
Nagy-Britannia p. 563.
Azt is jövendölik már az Angliai közönséges Levelek, hogy azon esetre, ha hadat kezd Nagybritannia Spanyol Országgal[...]
Svéd Ország p. 563-565.
A' millyen ellenekre vólt sok Svédeknek az Orosz Birodalommal kezdett had; szintén olly örömöt szerzett a' meg készűltt békesség mindenütt az egéssz Országban[...]
Lengyel Ország p. 565-566.
Az Ország' Gyűlésének sok Űléseiben hányták vetették azt a' kérdést, ha vallyon a' mostani Gyűlés fenn maradjon e' még továbbra is[...]
Török Birodalom p. 566-567.
Sept. 27-dikén költ Knnstantzinápolyi Levelek bizonyítják, hogy a' Diván felette nagy titokban kívánta tartani a' Bétsi Udvarral kötött fegyvernyugvást[...]
Szemléltetjük igéretünk szerént p. 567-568.
Szemléltetjük igéretünk szerént eze n ide zártt Rajzolatban, a' Szent Bertalan' Templomának, és a' Römer' Palotájának fekvését. Az elsőbe n elől fordúló számoknak meg fejtését, a' jövő Postán fogjuk közleni;most annak helyette, két különös történeteket iktatunk ide, mellyeknek eggyike a' Sz. Bertalan Templomában, a' másik pedig a' Römernél esett,[...]
Egy Carolinus nem 50 p. 568.
Egy Carolinus nem 50 krajtzárt[...]
36. füzet, 1790.11.09.
füzet letöltése
3. szakasz, 36. füzet
1790.11.09.
A' Sz. Bertalan' Templomában p. 569-570.
A' Sz. Bertalan' Templomában elől fordúló számoknak meg fejtése így következik[...]
Béts p. 570-575.
Vegyes hírek.
Ezen hónapnak 5-dikén, tartatott az Augustiniánusok' Templomában, az ollyan Vitézeknek lelkeikért való Mise, kik a' Status szolgálatjában végezték életeiket.[...]
Magyar Ország p. 575-577.
Vegyes hírek.
Pozsony. "Az Ország Gyűlésének ide takarodott Rendjei, eggyesűlt Űlést tartottak a' Várban[...]
Pest és Buda. p. 577-579.
Vegyes hírek.
A' millyen indúlattal fogadták vólt Pest és Buda Városai, Belgrádból jöttekor ama nagy emlékezetű Laudont: szint' ollyan tiszteletet tulajdonítottanak Chotzim' megvevőjének, 's a' Foksáni és Martinestjei ditső győzedelmek' eggyik fő eszközlőjének, H. Coburgnak[...]
Debretzen, Okt. 31-dikén p. 579-580.
Debretzen, Okt. 31-dikén. "El érkezvén hozzank is a' Fels. Király' Tsászárrá lett koronáztatásáért tartandó Te Deum laudamus felől való rendelés[...]
Nyitra p. 580.
Nyitra. "A' Magyar és Erdély Országi Piaristai Rendnek Nyitrába öszve sereglett Előljárói[...]
A' Székesfejérvári új Püspök p. 580.
A' Székesfejérvári új Püspök, Millasin Miklós Úr, Okt. 9-dikén estve érkezett a' maga lakó Városához[...]
Az el múlt hónapnak p. 581.
Az el múlt hónapnak 30-dikán, egy parantsolatot adott ki a' Tsászárné, mellyben minden 500 személytől 4-et kíván a' Törökkel folytatandó hadban való fegyverviselésre.
Potemkin nagy Ember p. 581.
Potemkin nagy Ember: de maga is tudja ő azt, hogy Nagy; 's másokkal is akarja tapasztaltatni szembetünőképpen a' maga nagyságát[...]
Lengyel Ország p. 581-583.
Eggy emlékezetre méltó irás nyomtattatott ki közelébb Varsóban, mellyet az oda való Polgárságnak, mind tudománnyáról, mind virtusairól nevezetes, és magánál a' Királynál is különös betsűletben vólt Előljárója Dekert Ur botsátott a' maga nem régiben történtt halála előtt kevéssel[...]
Frantzia Ország p. 583-584.
A' Nemzet Gyűlése, a' földtől kész pénzűl fizetendő adót állította fel az Országban, mellynek mennyiségét a' Törvénytétel fogja minden esztendőben meg határozni.[...]
Róma. p. 584.
Róma. O Szentsége a' Pápa, azt igérte az Avignon - (Avenio) iaknak, Okt. 8-kán hozzájok botsátott Atyai Irásában[...]
Prusszia. p. 584.
Prusszia. A' Király meg parantsolta az egésségre vígyázó Kollégyiomnak, hogy szorgalmatos gondot tartson a' bor árúlókra ne hogy azok a' borokat meg vesztegessék; vagy elegyíttsék olly szerekkel, mellyek ártalmasok lehetnének[...]
H. Coburg, Bétsbe p. 584.
H. Coburg, Bétsbe lett érkezése után más nap, a' játék néző helybe ment, az Una Cosa rara (A' ritka dolog, vagy a' szépség, és virtus) nevezetű Opera' meg nézésére 's hallására[...]
37. füzet, 1790.11.12.
füzet letöltése
3. szakasz, 37. füzet
1790.11.12.
Béts. p. 585-588.
Vegyes hírek Bécsből.
Nem Schlosshofba mentek egyenessen a' Nápolyi Felségek, mint vólt a' hire[...]Ama' díszes Tagját a' Ns Magyar Testőrző Seregnek, Bárótzi Sándor Urat, kinek Nemzeti Nyelvünk' virágoztatása körűl szerzett valóságoshazafiúi érdemeit, szóllyák: a' Magyar Kassandra; az Erköltsi Mesék 's Levelek; közelébb pedig a' Védelmezett Magyar Nyelv, minden igaz Hazafiak' örömére, Kapitányságból, Fő-Strázsamesteri rangra méltóztatott a' Ts. 's Kir. Felség emelni.[...]Esmeretesek már nagy részént kedves Hazánkban, úgy itéljük, azon két motskos Irások, mellyek Bábel és Ninive nevezet alatt jöttek itt világ eleibe. A' Ninive ellen, melly kíméletlenűl, de fundamentom nélkűl kél ki nemes Nemzetünk ellen, most jő ki Hazánkban, a' mint értettük, az Antininive.[...]
Tegnapelőtt 12 órakor p. 588-590.
Tegnapelőtt 12 órakor indúlt le eggyik Társaunk Pozsonba; honnan is ezeket írja: "Délutánni 4 órakor Fischamentbe érkezvén, ott találtuk a' Nápolyi Királyt[...]
Nem tsak Pest és Buda p. 590-591.
Nem tsak Pest és Buda ditsőitették meg magokat, a' mi második Laudonunknak H. Coburgnak illendő el fogadása által; hanem M. Therésia' Városa is (Szabadka)[...]
Eggy útazó Hazafinak p. 591-593.
Eggy útazó Hazafinak, Győrből hozzánk botsátott tudósítása: "Mindszenthavának 30-dikán, nap alkonyodása előtt értem Győrbe.[...]el vezettettem magamat Müller könyvkötőhöz, hogy láthassam amaz olvasó könyvtárházatskát, mellyről tudósítást tett egy Hazafi, e' folyó eszt. Jan. 15-dikén költ Leveleiteknek 67. 's 68. lapjain: találtam benne vagy másfél százra valót a' haza nyelven költ könyvekből; de mind a' régibbeknek, mind az újjabbaknak nagy hijjával vagyon, és nagyon meg ütköztem, hogy Bessenyeinek némelly darabjait nem láthattam[...]véletlenűl Bárótzi' Kasszandrajára találtam vetni szemeimet: hát ez a' magyar kints egésszen bé vólt szőve pókhálóval. - No! gondolám magamban, bizonnyal tsak kivánságát akarta jelenteni az a' Hazafi, a' ki fenn emlitett Leveletekben olly kapósoknak irta Győrött a' Magyar Könyveket.[...]
Rosnyóról, következendő p. 593-594.
Rosnyóról, következendő nevettséges történetet közlött velűnk egy Barátunk: Egy Gergői Embertől kérdezni a' Gróf Keglevits[...]
A' Reichenbachi eggyezés p. 594-598.
A' Reichenbachi eggyezés, sok és külömböző itéletekre szolgáltatott, 's szolgáltat alkalmatosságot. Másképpen okoskodnak abból Berlinben, másképpen Bétsben. Bizonyságai ennek, az itt alább következő irások[...]
Prusszia p. 598-599.
A' Király' parantsolatjából, közönségessé tétetett a' Berlini Újságokban, hogy az úgy neveztetett föld ferdő, már gyakor próbák után valóságos jó eszköznek találtatott az ollyan személlyeknek fel elevenítésére, a' kiket meg tsapott a' menykő' szele, és hólttaknak gondolna az ember.[...]
Maroko. p. 599-600.
Salmon Spanyol fő Consul Úr, a' ki által küldötte vólt el a' Madriti Udvar, a' Marokói Sultánnak rendeltt engesztelő drága ajándékokat, bé érkezett vólt már a' Tangeri kikötő helybe[...]
Frantzia Ország p. 600.
Sokan kárhoztatták az Okt. 20-dikai, 's még az az előtt való napi Űlésben is a' Minisztereket[...]
Austriai Belgyiom p. 600.
Okt. 20-dikán, estvéli 5 órakor 1000 gyalog 's 500 lovas Pártosok támadták meg Vieth nevű helyen állott 350 embereinket; de nagy veszteséggel vissza verettek.[...]
38. füzet, 1790.11.16.
füzet letöltése
3. szakasz, 38. füzet
1790.11.16.
Béts p. 601-602.
Az ide való Orosz Követhez, H. Gallitzinhez, következendő hiradással érkezett egy Kurir, néhány hónapokkal ez előtt Benderből[...]
Az Ország Gyűlésének p. 602-604.
Az Ország Gyűlésének Pozsonban tartott első Közöns. Űléséről[...]
Buda. B. Splényi p. 604.
Buda. B. Splényi, ide van F. M. L. tenantúl rendelve.[...]
Austriai Belgyiom p. 604-610.
A' Nagybritanniai, Prussziai és Hollandiai 3 eggyesűlt Hatalmasságok úgy végeztek a' Bétsi Udvarral eggyezőleg, hogy Hágában tartassanak az Austriai Belgyiom' ügyét tárgyazó tanátskozások.[...]
Romából Okt. 15-dikén p. 610-611.
Romából Okt. 15-dikén költ tudósítás szerént, magára vállalta az Avignoni Papság és Nemesség, hogy tsendessebb gondolatokra fogják bírni a' nyughatatlankodó Népet.[...]
Bononiában (Bologna) p. 611-613.
Bononiában (Bologna) már régólta van fogva egy Ridolfi nevezetű hires tolvaj[...]
Lengyel Ország p. 613-614.
Okt. 18-dikai Űlésében, azt végezte a' Nemzet Gyűlése[...]
Az északi Amerikai szabad Státus p. 614-615.
Az északi Amerikai szabad Státus, melly Franklin' eszének, és Vashington' fegyverének köszönheti a' maga lételét, kezd hova tovább virágozóbb állapotban lenni.[...]
Poson, Nov 13-dikán. p. 615-616.
Poson, Nov 13-dikán. Tegnapi napon, melly a' Nádorispány választásának meg határazott napja vala, fel gyűlekeztek az Ország Rendjei[...]
39. füzet, 1790.11.19.
füzet letöltése
3. szakasz, 39. füzet
1790.11.19.
Magyar Ország p. 617-631.
Későbben jött kezünkhöz, mint óhajtottak vólt, Posonból botsátott Tudósitása Társunknak; tehát tsak most közölhetjük azt: hisszük azonban, hogy most is kivánságok fog benne telni kedves Olvasóinknak; és hogy a' Koronázás' le-írása vételére való kevés várakozásokat enyhíteni fogja, az azt meg előzött dolgok' környűlállásos és hiteles elő adásának olvashatása. - A' Tudósításnak hellyel hellyel tördelék formálag[...]Folytatása következik.
Béts p. 632.
Ő Felségét hólnapra várják Bétsbe.[...]Éppen most értjük, hogy Ő Felséges személlyessen jelent vólna meg tegnap az Ország Gyűlésében[...]
40. füzet, 1790.11.23.
füzet letöltése
3. szakasz, 40. füzet
1790.11.23.
Folytatása az előbbeninek. p. 633-645.
A' Nádor-Ispány után, Király' Képe Űrményi ő Excell.ja tartott egy igen szép, 's esmeretes ékesen szóllásától méltán várhatott beszédet[...]Végződése következik.
A' Ts. 's Kir. Felség p. 645-647.
A' Ts. 's Kir. Felség Nov. 20-dikán dellyesti 12 és 1 óra között érkezett ide szerentséssen vissza Posonból.[...]
A' millyen készülettel p. 647.
A' millyen készülettel 's pompával mentek vólt le Nov. 6-dikán Posonba a' Ns Testőrzők: szintén ollyannal érkeztek vissza[...]
Nádorispány ő K. Hertzegségét p. 647-648.
Nádorispány ő K. Hertzegségét ide várják a' héten nehány napra[...]
Nagybritannia, és Spanyol Ország p. 648.
Nagybritannia, és Spanyol Ország' borongos ege újra ki tisztúlt eddig[...]
A' pártos Belgákhoz p. 648.
A' pártos Belgákhoz egy szép ajánlást küldött Ő Felsége Frankfurtból; de azt, mint értjük, bé nem vették[...]
Küldjük Szent Koronánk' p. 648.
Küldjük Szent Koronánk' valóságos Képét.[...]
41. füzet, 1790.11.26.
füzet letöltése
3. szakasz, 41. füzet
1790.11.26.
Végződése a' Koronázás p. 649-662.
Végződése a' Koronázás 's az azt tulajdonképpen meg előzött és követett környűlállások' le irásának[...]Még fog valami ide tartozó következni.[...]
Nov. 17 's 19-dikén p. 662.
Nov. 17 's 19-dikén, Szisztovba indúltak Bétsből Keith, és B. Haeften Urak[...]
Kiliát el vették p. 662.
Kiliát el vették az Oroszok, a' Törököktől.
Minthogy a' helyes elő-adások p. 663-664.
Minthogy a' helyes elő-adások mellé ragasztott Rajzolatok, tsak nem olly állapotba helyheztetik a' figyelmetes Olvasót, mintha túlajdon szemeivel látta vólna a' le irtt dolgokat; és ez kimondhatatlan meg elégedést szerző gyöngyörűsége minden tudni 's tökélletessebbedni óhajtó léleknek: kivántuk a' koronázáskori tzeremoniáknak némelly részére nézve minél előbb részeltetni az emlitett gyönyörűségben kedves Olvasóinkat, ezen ide zártt Rajzolatnak küldése által, mellyen az Ő Felsége meg koronáztatása', 's az azt bé fejezett ebédlése' helyeinek képei szemléltetnek.[...]
42. füzet, 1790.11.30.
füzet letöltése
3. szakasz, 42. füzet
1790.11.30.
Azon palota, mellyben ebédelt p. 665-675.
Azon palota, mellyben ebédelt Ő Felsége, a' maga meg koronáztatása tzeremoniáinak végződésével, 's mellynek képét meg küldöttük már az előbbeni postával, fekszik a' Várbéli Kastélynak déli részén, Köptsén, 's a' Fertő tava felé[...]
A' Koronázást követett nap p. 675-678.
A' Koronázást követett nap, úgymint Nov. 16-dika, nyúgovó napjok vólt a' Rendeknek.[...]
Béts. p. 678-679.
Vegyes hírek Bécsből: kinevezések, hadi tudósítások.
Ma, úgymint Szent András' napján, 11-en lettek arany-gyapjas Vitézekké, kik között 2 Magyar, és 3 Indigena Gavallérok vagynak. Tudniillik: H. Eszterházy Antal, Gróf Károlyi Antal[...]
JELENTÉS p. 679-680.
Közelget ezen nevezetes 1790-dik esztendő' le folytának, 's azzal eggyütt, a' mi jóra erányzott munkánk' 3-dik Szakassza bé fejezésének is határa[...]
43. füzet, 1790.12.03.
füzet letöltése
3. szakasz, 43. füzet
1790.12.03.
Magyar Ország p. 681-691.
A' meg koronázott Királyi Felségnek bé nyújtandó ajándék' meg határozása után, azt végezte Nov. 17-diki Űlésben a' 2-dik Tábla, hogy le kellene a' Királynét, maga F. Személlye' meg koronáztatása végett hivni a' tavaszra Budára.[...]
Spanyol Ország 's Nagybritannia. p. 691-695.
Mivel a' két Udvar között fenn forgott pernek akarmelly óldalra lejendő el dűlését, méltán úgy nézte a' Spanyol Statusnak Fő Ministere, Gr. Florida Blanca[...]
Béts. p. 695-696.
Vegyes hírek Bécsből.
Az el múlt Kedden vala az arany gyapjas Rendnek esztendőnként elől fordúlni szokott Innepe.[...]A' Magyar őltözetre, 's az Ország' fel mérése által okozott kőltségekre nézve[...]
44. füzet, 1790.12.07.
füzet letöltése
3. szakasz, 44. füzet
1790.12.07.
Magyar Ország p. 697-698.
Nádor Ispány ő Kir. Hertzegsége, ezen hónapnak elsőjén tért vissza Bétsből, holott tapsolással 's vivat kialtással fogadtatott vólt a' játék néző helyben, Pozsonba.[...]
Erdély Ország p. 698-699.
Egy Kolosvári tudósítás szerént, melly kőlt az el múlt hónapnak 16-dikán, folytatta már akkor ottan Gyűléseit a' Korm. Szék. Az Ország' Gyűlése is Kolosvárrá vagyon téve[...]Egéssz éjjel tartott a' bál a' Gróf Rédei házában; többnyire Magyar, és Lengyel tántzot jártak.
Austriai Belgyiom, vagy Német Alföld. p. 699-704.
Későtskén jött kezünkbe, egy Gesuesből útasított Levél; kívántuk mindazáltal belőle im e' következendőket közleni: "Okt. 20-dikán ütöttek vólt reánk utollyára a' Belgák[...]
A' Ts. 's Kir. Felségnek p. 704-705.
A' Ts. 's Kir. Felségnek nevezetes két Rendelései tétettek ezen hónapnak 3-dikán Florentziában közönségessé[...]
A' Sardiniai Udvar p. 705.
A' Sardiniai Udvar, következendő kivánságait terjesztette a' Római Sz. Szék eleibe[...]
Franklin, kiváltképpen p. 705-710.
Franklin, kiváltképpen helyet érdemel az Emberiség' Historiajában. Ezen nagy Emberről úgy írt közelébb egy nevezetes Német Tudós (Fischer), hogy előadását nem olvashattuk meg indúlás nélkűl; 's kivántuk annak nagyobb részét érdemes Olvasóinkkal is közleni[...]
Béts p. 710-711.
Hosszassan tartott gyengélkedése után, meg jelent tegnap Tsászárné ő Felsége a' játék néző helyben[...]a' Leopold Tosk. Dragonyossai között Oberstlieut. ságot viselt Bartsai ő Nagysága - ez a', nem tsak Marsnak; hanem a' Magyar Pallásnak is nevezetes Vitéze.
TUDÓSÍTÁS p. 711-712.
Jelentjük a' Magyar Grammátikán dolgozó érdemes Tudósoknak, hogy kivánságok szerént még a' jövő 1791-dik esztendő Májusának elejéig tökélletesebbíthetik Munkájokat[...]Egy tudós Hazafi, ki az emlitett Magyar Grammatikánnak készítésében fáradozik, következendő kivánságát közli általunk[...]
Küldjük Austr. Belgyiom' p. 712.
Küldjük Austr. Belgyiom' vagy Németalföldnek Mappáját, mellyet azon érdemes Hazafi, Berkeny János Ur irt 's mettzett, kit tsekélly tehettségünkhez képest az ide való rajzoló 's mettző Akademiában taníttatunk.[...]
45. füzet, 1790.12.10.
füzet letöltése
3. szakasz, 45. füzet
1790.12.10.
Béts. p. 713.
Vegyes hírek Bécsből.
Tegnap reggel Posonba indúltak Károly Főhertzeg, és Kristina Főhertzegasszony[...]
Pozson, Dec. 5-dikén p. 714-717.
Pozson, Dec. 5-dikén. "Az el múlt napokban, kérdésbe jött az új Systema szerént végre hajtott, 's még el nem végzett, úgy nem külömben a' felsőbb Törvényszékekre vitt Criminalis (vétket tárgyazó), és Polgári perek' dolga.[...]
Pozsonból vissza jött p. 717.
Pozsonból vissza jött már Bétsbe a' F. Kantzellariának nagyobb része[...]
Következendő Tudósítás p. 717-719.
Következendő Tudósítás érkezett hozzánk közelébb Várad-Olasziből (Bihar-Vármegyéből), mellyet szükségesnek itéltünk közleni;úgymint a' mostani Ország-Gyűlése' Historiajának egy nevezetes tördelékjét[...]
Beregh Vármegyéből p. 719.
Beregh Vármegyéből, Alsó-Veretzkéről irja eggy érdemes Hazafi: "Ezen a' tájon igen meg gyengűlt a' hosszú szárazság után a' szarvas marha[...]
Lengyel Országban p. 719.
Lengyel Országban 3 foriut 30 kr. a' gabonának köbli[...]
Orosz és Svéd Ország. p. 719-720.
Azt irták Pétersburgból Nov. elsőjén, hogy a' Finlandiában vólt Seregeknek nagy része[...]Stokholmból Nov. 16-dikán kőlt magános tudósítás szerént, következendő tárgyai vagynak a' Svéd és Orosz Udvar köztt folyó értekezéseknek.[...]
Frantzia Ország. p. 720-724.
Ámbár nem állíttatott vólt is meg az a' végezés a' Nemzet Gyűlésében, hogy kérni kell a' Királyt[...]
Egy Madriti Tudósításnak p. 724-725.
Egy Madriti Tudósításnak, melly kőlt Nov. 8 dikán, ez az értelme: Fraser Ur, ki a' Nagybritanniai Felségnek, Lord Auckland' el menetele után[...]
Nov. elsőjén p. 725.
Nov. elsőjén, következendő értelmű jelentést útasítottak Oránból Madritba: hogy tudniillik már addig 60-szori meg indúlását számlálták a' földnek[...]
A' Marokói Szultán p. 725.
A' Marokói Szultán ellenben egész tüzzel rajta van Ceuta Vára' ostromlásán[...]
Velentze p. 725-726.
Azt végzte Nov. 21-dikei Űlésében a' Tanáts[...]
Török Birodalom p. 726-727.
Minekutánna tökélletes tudósitást vett vólna a' Szultán, a' Szept. 8-dikai tengeri háborúról[...]
Tudományi Jelentés p. 727-728.
Nem régiben jöttek a' következendő Magyar Könyvek világ eleibe: A' mostan folyó Török Háborúra tzélozó Gondolatok[...]
Egy nagy lelkű Hazánkfia p. 728.
Egy nagy lelkű Hazánkfia, Gr. S., Nemzetéhez viseltető buzgó hajlandóságának meg bizonyítására, következendő homlok-irású árkust botsáttatott Pozsonban világ eleibe: A' Magyar Ország Gyűlési Végezéseknek eggyik Darabja, úgyminnt ama' nevezetes két Brosúrák Bábel és Ninive ellen tett hiteles Tanúság.[...]
A' jövő postával p. 728.
A' jövő postával, újra el kezdjük az Ország-Gyűlése Historiája' folytatását.
A' hozzánk minél előbb p. 728.
A' hozzánk minél előbb botsátandó jelentéseknek tzimjéhez, méltóztassanak hozzá adni az érd. Előfizető Urak: Pro Hadi Történetek.
46. füzet, 1790.12.14.
füzet letöltése
3. szakasz, 46. füzet
1790.12.14.
Béts p. 729-732.
Vegyes hírek Bécsből.
Meg vala 10-diken az a' nagy készűletű vadászat Wolkesdorfnál[...]A' szép Bétsi Leányt (Die schöne Wienerinn) jádzották; melly tréfás, de mind öszve sem igen derék darab[...]
Magyar Ország p. 733-735.
Pozson, Dec. 10-dikén. Tegnapi napon mutattatott bé a' Gyűlésnek, azon 50 ezer aranyok eránt tett intézés; mellyeket Ő Felségének ajánlottak Hazánk' Rendjei[...]
A' Triesti Tudósitások p. 735.
A' Triesti Tudósitások szerént, Orosz Oberstlieut. Lambro Cazzioni hajós seregetskéjéből egy H. Potemkin nevezetű hajó Scio szigete körűl egy Török hajót fogott el[...]
Nagy-Britannia p. 736-740.
Nov. 25-dikére gyűlekeztek öszve a' Parlamentomnak újjonnan választott Tagjai[...]
Frantzia Ország p. 740-742.
Már a' negyedik gyűlölséges Minister, Guignard de St Priest Ur is le tette hivatalát. Helyébe Pastoret Urat választotta a' Király[...]
Tudományi Jelentés p. 742-743.
A' jövő hónapban lessz két esztendeje, hogy egy jó szívű Hazafi 30 aranyakat tett vólt fel érdempénzűl azon Magyar Tudósnak, ki a' Psychologiát, ezt a' Filosofiának mindeneknek előtte leg szükségesebb 's egy leg szebb részét, a' mai nevekedéséhez képest, jó systemában fogná szülött nyelvünkön kidolgozni.[...]
Igéretet tettünk vólt p. 743-744.
Igéretet tettünk vólt felőle, hogy a' Koronázás pompája tzeremoniáját rajzolatokban is fogjuk érdemes Olvasóinkal szemléltetni. Ezt tellyesíteni el sem múlatjuk: de hogy mi, készek nem lehettünk akkorra munkánkal, mint Bétsben Löschenkobl és Artária Urak, ennek oka az, hogy mi, nem a' rajzolattól akartuk a' tzeremoniát; hanem a' rajzolatot a' tzeremoniától fel függeszteni. - A' meg nevezett két Urak, még a' Koronázás előtt készen lettek[...]
Éppen most értjük p. 744.
Éppen most értjük, hogy az Oroszok Ismailt elvették.[...]
Major H. Eszterházi Antal p. 744.
Major H. Eszterházi Antal, ugyan tsak halállal köté bé Belgrádnál vett sebjét.
Közelébbi Irásunkban p. 744.
Közelébbi Irásunkban két kis hiba esett a' siettség miatt[...]
Egy árkus megy p. 744.
Egy árkus megy, az Ország Gyűlése Historiájából, mostani Darabunkal.
47. füzet, 1790.12.17.
füzet letöltése
3. szakasz, 47. füzet
1790.12.17.
Béts. p. 745-747.
Vegyes hírek Bécsből.
Tegnap eggy újj darabot játtzottak a' Teátromban[...]Ő Felsége, azon 17 Tzikkelyeknek, Országunk Történnyei közzé való bé vétettetések[...]Tegnap előtt vitták el innen eggy hadi tár szekéren H. Eszterházi Antal hideg tetemeit Kismartonba[...]Következendő Fő Asszonyságok lettek közelébb Ts. 's Kir. Udvari Dámákká[...]
Abaújvármegyéből p. 747-748.
Abaújvármegyéből ezeket irja eggy érdemes Hazafi: "A' hegy-allyán keresztűl esvén útam Nov. közepe táján, sok szegény Alföldiekkel találkoztam, kik a' szénának nem léte miatt[...]
Fejérvár, Nov. 30-dikán p. 749.
Fejérvár, Nov. 30-dikán. "Bóldogtalan ki múlású Ember Társainknak számát nevelé nem régiben eggy ide való Tanátsbéli Úrnak, H. I. nak gyászos esete is[...]
Austriai Belgyiom p. 749-754.
A' Bruxellai Újság, meg változtatta Tzimerével eggyütt, beszédje hangját is.[...]
Orosz Birodalom p. 754-755.
Miben állott légyen valósággal, az Oroszoknak közelébbi diadalmok: hiteles elő-adását talállyák annak érdemes Olvasóink az itt következendő Tudósitásban[...]
Itt következik eggy Irás p. 755-760.
Itt következik eggy Irás, mellyet olly esmeretes Követ osztogatott ki Varsóban, a' külső Országi dolgokra figyelő Deputátzión kivűl[...]t. i. Marki Lucchesini. Ezen Irást azért kivántak közleni, mivel benne sok van, a' mit szükséges tudni mindennek, ki magát utasitani kivánja abban a' szép és hasznos Tudományban - a' Statistikában[...]
A' Nádor-Ispány p. 760.
A' Nádor-Ispány, vissza ment vólt Dec. 14-kén Bétsből Pozsonba[...]
Küldjük a' Mária Therésia p. 760.
Küldjük a' Mária Therésia nevü Fregátnak képét.[...]
48. füzet, 1790.12.21.
füzet letöltése
3. szakasz, 48. füzet
1790.12.21.
A' Nápolyi Király p. 761.
A' Nápolyi Király Dec. 18-dikán, a' Praterben vadászott[...]
Dec. 19-dikén p. 761.
Dec. 19-dikén, a' Mária Therésia Rendje' Innepe tartatott az Udvarban.[...]
A' múlt Pénteken p. 761-762.
A' múlt Pénteken, úgymint Dec. 17-dikén, igen nevezetes tzeremónia vólt az itt meg telepedett egyesűlt Orosz Gyűlekezet részéről való Sz. Borbála Templomában[...]
A' Bruxellai leg újjabb p. 762.
A' Bruxellai leg újjabb Tudósitások szerént, Lovanium (Löven) ezen hónapnak 2-dikán[...]vetettek vissza Seregeink által[...]
Az ide való Orosz Követ p. 762-763.
Az ide való Orosz Követ, H. Gallitzin, következendő új győzedelmi hirt vett Benderből.[...]
Magyar Ország p. 763-769.
A' vallás dolgában ki adott határozása ő Felségének, így következik[...]
Az egész Hazát érdeklő p. 769-776.
Az egész Hazát érdeklő szomorú Történet.[...]Tsak vólt Nunkovits György, 's nints többé[...]
Tegnap, Ő Ts. 's Kir. Felsége p. 776.
Tegnap, Ő Ts. 's Kir. Felsége ágyban fekvő beteggé lett. Rajta is azon himlő' neme vagyon, melly vólt Ferentz Főhertzegen.
Leopold Nádorispányunk p. 776.
Leopold Nádorispányunk Dec. 27-dikéig itt fog múlatni[...]
Ezen hónapnak elsőjén p. 776.
Ezen hónapnak elsőjén iktatott bé Metropolitai, 's Karlovitzi Érseki méltóságába[...]
A' jövő postán p. 776.
A' jövő postán, két árkust fogunk küldeni.
49. füzet, 1790.12.24.
füzet letöltése
3. szakasz, 49. füzet
1790.12.24.
Béts p. 777-782.
Vegyes hírek Bécsből: bálról, kitüntetésekről, vallásról.
Mivel a' bé-állandó Karátsonyi Szent Innepekre nézve, nem lehetett vólt már tegnap és tegnap előtt az Udvari Teátromban is, a' szokott mód szerént jádzani: tehát annak helyébe, egy nagy musikális Akademiát tartott[...]
Nagyvárad, Dec. 13. p. 782-783.
"Ma tartatott, a' Septemvirális Tábla Vitze-Prézesse, 's Bihar Vármegyének ideig való Igazgatójáúl rendeltt Gróf Brunszvik[...]
A' Vallás' dolgát tárgyazó p. 783-791.
A' Vallás' dolgát tárgyazó Kir. Határozásnak elmaradott része.[...]
Temesvári Bánátbéli Kormányozó p. 791-792.
Temesvári Bánátbéli Kormányozó, Gróf Soro; Lovas Kapirány B. Kulmer[...]Urak is azon Gavallérok közzűl valók, kiknek fogadott Hazafiságra lejendő méltóztatásokat határozta meg az Ország Gyűlése[...]
Erdély Ország. p. 792.
Kolosvárról Dec. 12-dikén hozzánk útasított betses Levelében, ezeket írja eggy érdemes Hazafi[...]Ezen óhajtott igéretnél fogva, lessz tehát szerentsénk, az Erdély Országi Gyűlésnek történeteit is hitelessen közleni a' Hazával.
Még az el múlt Aug. p. 792-798.
Még az el múlt Aug. Hónapnak 7-dikén botsátotta vólt hozzánk betses Levelét Tseh Országnak Grulich nevű Helységéből eggy érdemes Tisztje a' Gr. Eszterházy Magyar Lovas Regementjének[...]
TUDÓSÍTÁS. p. 798-800.
Az érdemes Közönségnek alázatossan jelentem, hogy az Ó Testamentom' Ekklésia' Historiájának első kötetje a' József napi Pesti Vásárra le küldettetik[...]Jelentem azt is, hogy a' Mindenes Gyűjteményt sokaknak sürgetésekre folytatni fogom, de tsak Darabonként[...]
Dec. 10-dikére várták p. 800.
Vegyes hírek.
Dec. 10-dikére várták Gróf Mercy-Argenteaut Bruxellába[...]A' Marokói Tsászár[...]A' Frantzia Nemzet' Gyűlése[...]Ő Szentsége a' Pápa[...]
50. füzet, 1790.12.28.
füzet letöltése
3. szakasz, 50. füzet
1790.12.28.
Béts. p. 801-803.
Vegyes hírek Bécsből.
Ő Felsége már jobban érzi magát.[...]A' külső Országi halak' nemeivel való kereskedést[...]
Magyar Ország p. 803-810.
Örvend, hogy Királyt, még pedig jó Királyt koronázhatott magának[...]Részt vesz Magyar Ország' örömében, hiv Barátja, 's Fele-mássa Erdély Ország is. - Illy közönséges örvendezésekről, szóllanak az itt következő négy rendbéli Levelek[...]Nagyvárad, Dec. 14-dikén[...]Unghvár[...]Székesfejérvár, Dec. 12-dikén[...]Kolosvár, Dec. 13-dikán[...]
Móldvának Nyamtz nevü p. 811.
Móldvának Nyamtz nevü helységéből ezeket irja az Erdődy Magyar Lovas Regementjéből eggy érdemes Úr[...]
H. Potemkin' p. 811.
H. Potemkin' parantsolatjából, Tedeumot tartottak a' Móldvai Püspökök[...]
Úgy beszéllik p. 811.
Úgy beszéllik, hogy a' szerentsétlen Mavrojeni vezérlése alatt vólt katonák[...]
Svéd és Török Ország. p. 811-816.
Heidenstamm, Konstantzinápolyi Svéd Minister, 's mellette lévő Segédje Brentáno Urak, következendő emlékeztető irást nyújtottak bé a' Portának, az elmúlt Sept. 27-kén[...]
Lüttich. p. 816.
A' midőn nagy reménység kezdett felőle lenni, hogy az ide való zenebonának tsak vége lessz már valahára: ugyan akkor egyszerre másképpen fordúlt a' dolog.[...]
Dec. 4-dikén vette p. 816.
Dec. 4-dikén vette az Angliai Udvar, a' Spanyol Udvar által lett meg erőssíttetését azon eggyezésnek, mellyre léptek a' két Udvarok'[...]
A' Belgyiomban el szökdösött p. 816.
A' Belgyiomban el szökdösött katonák, minden büntetéstől való félelem nélkűl, vissza térhetnek[...]
51. füzet, 1790.12.17.
füzet letöltése
3. szakasz, 51. füzet
1790.12.17.
Mihelyt hozzá fogott p. 817-818.
Mihelyt hozzá fogott Ő Felsége a' maga bóldog Országlásához, mindjárt a' vólt egy fő gondja, mi módon könnyíthessen a' Szegénységen[...]
A' jövő Januáriusnak p. 818.
A' jövő Januáriusnak 2-dikán fog kezdődni a' Tseh Országi közönséges Ispotálynak létele[...]
Gróf Kinszky Filep p. 818-819.
Gróf Kinszky Fülep, - - - - meg háborodott elméjében: mellyre nézve méltóztatott ő Felsége, ezen szerentsétlen Gróf személlyére való gondviselést[...]
Kassa Városa p. 819-820.
Kassa Városa (így ír egy nagy érdemű Hazafi) olly örvendezéssel 's pompával tartotta a' Koronázás Innepét[...]
Szeged, Dec. 24-dikén. p. 820.
A' napokban két tsalárdkodó Bitangokat fogtak el nálunk. Eggyik Hadnagynak, a' másik pedig Zászlótartónak adta ki magát[...]
Nagyszombatba p. 820.
Nagyszombatba, szabad bé menetelt engedett vólt néhai II. Jósef Tsászár a' Zsidóknak[...]
F.M.L.B. Splényi p. 820.
F.M.L.B. Splényi Úr, Szabóltsvármegyei Főispánnyá tétetett.
Austriai Németalföld. p. 820-825.
Későn jöhetett kezünkbe, egy jókor meg indított Brabantziai Levél. Nevezetes foglalatjáért mindazáltal, most is méltónak itéltük azt a' közlésre[...]
Német Birodalom. p. 825.
Lüttich. A' Birodalmi Seregeknek Visetbe olly időben lett bé meneteleket[...]
Frantzia Ország. p. 826-828.
A' Király, nem erőssítette meg magától azon határozását a' Nemzet Gyűlésének, mellynek értelme szerént, a' Papi Rendnek is le kellene közönségessen tenni a' polgári hitet[...]
Lengyel és Török Ország. p. 828-829.
Dec. 6-dikán érkezett egy Kurir Konstantzinápolyból Varsóba azon pontokkal, mellyek alatt, óltalom- és kereskedés-kötésre lépett[...]
Mivel már a' Mária Therésia p. 829-831.
Mivel már a' Mária Therésia nevű Fregát' képét vették érdemes Olvasóink: kivántuk az a' mellé szántt jegyzéseknek avagy tsak némelly részét is munkánk' harmadik Szakasszának ezen végső darabjában közleni[...]
Ama sok viszontagságokon p. 831-832.
Ama sok viszontagságokon keresztűl hatólt, sokat próbált 's nagyokat tett Hazánkfiának Gróf Benyovszki Móritznak emlékezetét méltónak itélték az Anglusok, a' közöttök lejendő fenn maradásra.[...]Eggy előttünk esmeretes szép tehettségű Hazánkfia azon vagyon, hogy Nemzetünk is olvashassa maga Nyelvén Gróf Benyovszky életét.[...]
Ő Felségének p. 832.
Ő Felségének helyre állott már az egéssége; de a' szobából ugyan tsak nem lehet még ki menni[...]
A' drágaság, 's főképp' p. 832.
A' drágaság, 's főképp' a' gyertyának nagy el szükülése, arra vitte a' Bétsi Népet, hogy néhány szegletekre fel raggatott tzédulákban, Jan. 2-dikára határozott lármával fenyegetődzött.
Egy két érdemes előfizető p. 832.
Egy két érdemes előfizető Urak panaszkodnak, hogy még Európa' Mappáját nem vették. Bennünk a' hiba valósággal nintsen: mert mi, régen le küldözgettük mindenfelé. Hol kereshessék: nem múlatjuk el meg jelenteni[...]
Az Innepek miá p. 832.
Az Innepek miá, nem küldhettünk az Ország-Gyűlése' Historiájából.[...]
Vége a' III. Szakasznak. p. 832.
Vége a' III. Szakasznak. Költ Bétsben, Decembernek 31-dik napján 1790.
4. szakasz, 1791.
 1. füzet, 1791.01.04.
füzet letöltése
4. szakasz, 1. füzet
1791.01.04.
Kezdjük ezen szerentséssen bé állott p.3-4.
Kezdjük ezen szerentséssen bé állott 1791dik esztendöbéli irásunkat azon nevezetes dolgoknak summás elő adásán, mellyek az elmúlt 1790dik esztendőnek le folytával, történtek kedves Hazánkban[...]Eggy tudós Magyar Társaságnak fel állításáról is gondolkoztak, 's gondolkoznak még most is némellyek közzülök.[...]
Béts. p.5-6.
Vegyes hírek Bécsből.
Az ó esztendőből is részt kivánt magának a' Farsang[...]Nem lett a' Nép' fenyegetődzéséből semmi is Jan. 2 dikán[...]Hogy az Austriai Németalföldön szerentséssen vissza állott tsendesség[...]
Erdély Ország p.6-8.
Kolosvár. Az Ország Gyűlését, melly az elmúlt Dec. 17-dikére határoztatott, némelly különös Gyűlések előzték meg 13-dikon[...]
A' Bukaresti Tudósítások szerént p.8-9.
A' Bukaresti Tudósítások szerént, B. Haeften Dec. 14-dikén; Ns Keith 16 dikon; B. Herbert pedig 18-dikon indúltak onnan Szisztovba.[...]
Temesvár Dec. 19-dikán. p.9.
Temesvár Dec. 19-dikán. Az Illyriai Nemzet Gyűlésének vége van[...]
A' Berlinbe menendő p.9.
A' Berlinbe menendő Török Követ számára ki rendelték már az ide való Posta Hivatalon a' lovakat[...]
Lüttich. Értésére esvén p.9-11.
Lüttich. Értésére esvén a' H. Püspöknek, hogy felőle azt a' hirt támasztották légyen a' nép ámitói, mint ha ő vissza szopta vólna azon igéretét[...]
A' Saxoniai Választó Hertzeg p.11.
A' Saxoniai Választó Hertzeg, eggy új Huszár Regementet állít fel[...]
Spanyol Ország p.11-13.
Az Afrikai partokon tartós földindúlások miá úgy oda lett Orán Vára[...]
Török Birodalom. p.13-15.
Oktob. 22-dikén költ Konstantzinápolyi Levelek bizonyítják, hogy a' Porta nagyon ki mutatja, melly nehezen essék nékie az Oroszokkal kötött békessége a' Svéd Királynak.[...]
Tudosítás p.15-16.
Itt következnek azon érdemes Uraknak neveik, kikhez kivánja a' Gróf Benyovszky' élete Forditója, a' munkára elő-pénzül fel adandó két forintokat két hónapoknak el forgások alatt, és így a'jövő Mártziusig le tétetni[...]
 2. füzet, 1791.01.07.
füzet letöltése
4. szakasz, 2. füzet
1791.01.07.
Magyar Ország. p.17.
Talám újra el fognak Jan. közepe táján kezdödni Pozsonban az űlések[...]
Európa' nagyobb Státusairól közönségessen. p.17-18.
Teszik: Az Austriai Birodalomban, a' Lakosok' számát 20 millióra; jövedelmét 60 millió tallérra; hadi erejét 300 000 emberre. Dániában, a' Lakosok' számát 2 millióra[...]
Béts. p.18-19.
Vegyes hírek Bécsből.
Jan. 4-dikén, a' Béts alatt fekvő Práter nevezetű erdőbe lovaglott ki a' Nápolyi Király[...]Itt egy tzifra Társaság állott fel: de a' melly nem kért előre szabadságot a' fel állásra, tudniillik: egy tzifra Tolvaj-Társaság[...]
Erdély Ország. p.20-21.
Kolosvár, Dec. 26-dikán. "Kezdődött maga valóságában az Ország Gyűlése 21-diken[...]
Gallitziai nevezetes Történet. p.21-22.
A' Török széleken fekvő Német Regementeknek eggyikében, szolgált bizonyos Gallitziai öreg parasztnak eggyetlen egy fia.[...]
A' Calefáti nevezetes verekedésnek p.22-23.
A' Calefáti nevezetes verekedésnek historiájából, következendő két emlékezetes tördelékek kerültek mostanában hozzánk, igen jó kéztől[...]
A' mesterségek' gyarapodásán p.23-24.
A' mesterségek' gyarapodásán munkálódó Hamburgi Társaság, 4 kérdéseket tett fel jutalom alatt, a' jövő Husvétra készítendő meg fejtés végett. A' két első kérdés ez: 1) Mik, Hamburgra nézve, az alatsonabb Rendek' el szegényedésének kútfejei?[...]
TUDÓSITAS. p.24.
Sokaknak kivánságára jelentjük, hogy Hadi és más nevezetes Történetek nevet viselő Munkánk' 3 elsőbb Szakasszaival még most is szolgálhatunk[...]
Újra azon friss állapotban p.24.
Újra azon friss állapotban vagyon Ő Felsége, mellyben vólt meg himlőzése előtt.[...]
 3. füzet, 1791.01.11.
füzet letöltése
4. szakasz, 3. füzet
1791.01.11.
Ő Felsége' idejének p.25.
Ő Felsége' idejének nagy részét az audentzia adások veszik el.
A' Nápolyi Király p.25.
A' Nápolyi Király vig, 's ritka nap múlik el, hogy kedves foglalatosságát a' vadászatot, egész gyöngyörüseggel elő ne venné.
Minket meg kértek p.25-26.
Minket meg kértek néhány helyekről a' Hazából, hogy járnánk végére, ha szándékozik e' a' Nápolyi Király valósággal, Ns Magyar Testőrző Sereget fel-állítani a' maga Országában[...]
Jan. 5-dikén p.27.
Jan. 5-dikén, másodszor adott Bált H. Collorédo, mellyben is meg jelent az Udvar[...]
Az el múltt esztendőben p.27-28.
Az el múltt esztendőben 2896-tal ment fellyebb a' hólttaknak száma, mint az 1789 bélieké.[...]
Oláh Országi magános Levelek p.28.
Oláh Országi magános Levelek szerént, ostrom árkoknak nyitásához kezdettek az Oroszok Ismail Vára előtt Dec. 3 dikán.[...]
A' Pétersburgi szabad oekonómiai p.28.
A' Pétersburgi szabad oekonómiai (gazdaságra ügyelő) Társaság, eggy itt lakozó világi Pap, Arnolt Urnak, a' gazdaságról való tudomány' hajdani közönséges Tanítójának itélte azon 25 aranyokból álló jutalmat[...]
Nemes Veszprém Vármegye p.29.
Nemes Veszprém Vármegye Köz-Gyűlést tartott az el múlt hónapnak 15-dikén[...]
Esztergom Vármegyében p.29.
Esztergom Vármegyében van egy Csenke nevezetű puszta, melly a' Primási jószághoz tartozik.[...]
Győr, Jan. 4-dikén. p.29-30.
Győr, Jan. 4-dikén. "Mái napon, idején reggel halálozott meg az ide való Ns Káptalan' Nagy Prépostja Ns Bogyai Ignátz Úr[...]
Ns Fejér Vármegyének p.30.
Ns Fejér Vármegyének Bitske nevezetű Mező-Városából, néhány szép Verseket küldött hozzánk egy jó szivű érdemes Hazafi[...]
Kezdi-Vásárhely, Dec. 22-dikén. p.31.
Kezdi-Vásárhely, Dec. 22-dikén. A' Székelységnek egy része haza jött Oláhországból szabadsággal.[...]
Tseh Ország. 1785-dik p.31.
Tseh Ország. 1785-dik esztendőtől fogva, 1788-dikig, 126,962 személlyekkel szaporodott a' fabrikákban[...]
Spanyol Ország. p.31-32.
Vegyes hírek Spanyolországból.
A' Spanyol Korona' Örökösse Don Antonio úgy le esett a' lóról, hogy már az utólsó kenetet is fel adták[...]Minden kikötő helyekbe parantsolat ment[...]Egész bizodalom vagyon már, a' Marokkói Szultánnal való öszve békelhetés eránt.[...]
A' miólta meg vitte egy Kurir p.32.
A' miólta meg vitte egy Kurir Romába a' Papi Rend eránt hozott végzéseit a' Frantzia Nemzet Gyűlésének, gyakor tanátskozásokat tartott ő Szentsége[...]
Cagliostrónak enyhült valamennyire p.32.
Cagliostrónak enyhült valamennyire az Angyal Várában (Engelsburg) való fogsága[...]
Frantzia Ország. p.33-35.
Az el múlt Dec. 18-dikán, következendő történetet jelentett bé az öregbik Riquetti (Mirabeau) Úr a' Nemzet Gyűlésének[...]Ama' nevezetes Frantzia Tudós Russzó (Rousseau) János Jakab' örök emlékezetére, eggy oszlopot emeltetett a' Nemzet GYűlése[...]
Lengyel Ország. p.35-36.
Haditármester Gróf Potocki, két oszlopot emeltetett a' maga Tulzin nevű jószágában; eggyiket a' Királynak, 's az Ország Gyűlése' Marsalljának Gróf Malachovszkinak[...]
A' Német Újságok között p.36-38.
A' Német Újságok között, leg múlattságossabb mostan a' Neuwiedi, melly vagy halottakat beszélgettet; vagy az élőket és hólttakat levelezteti egymással. Kivánván mi ezentúl, érdemes Olvasóinknak nyájas, de azonban ártatlan és hasznos múlattatásokra is mindent el követni: feltettük, hogy az emlitett Neuwidi Újságból mindenkor fogjuk közölni, a' mit erányosnak itélünk, tzélunk' el érése végett a' közlésre.[...]
A' mennyivel igazabbak p.38.
A' mennyivel igazabbak ezek közönségessen, 's különössen kedves Hazánkra nézve, sok tekintetekben: annyival nagyobb ditséretet és segedelmet érdemel Nagyváti János Úr érd. Hazánkfia, ki a' természeti tudományokban tett szép előmenetelét leg elsőben is következendő tzimü munka' dolgozására használta: A' szorgalmatos mezei Gazda, a' Magyar Országban gyakoroltatni szokott gazdaságnak rendjén keresztül.[...]
A' Hunniásnak esmeretes p.38-39.
A' Hunniásnak esmeretes Szerzője, Nádorispány ő Kir. Hertzegségének ajánlott következendő tzimű betses munkáját botsátotta közelébb világ eleibe: Leg rövidebb nyári éjtszaka, mellyben le íratik eggy ollyan tsillag vizsgálónak beszélgetése; a' ki a' múlt 1787-dik esztendőben nyár kezdetkor, az égi testeket tsudálkozva nézegeti, azoknak forgásaikat le irja, és az esmeretessebb tsillagzatok neveit a' régi pogányok költeményjeikböl, a' nagyjából magyarázza. Írta és most közre botsátja Horvát Ádám.[...]
Tiszt. P. Szekér Joákim p.39-40.
Tiszt. P. Szekér Joákim, Szent Ferentz Szerzetebéli Pap, hajdan a' Filosofiának, és Theologiának Tanítója, Nemzetünknek Historiáját dolgozta ki anyai nyelvünkön, két könyvekben[...]
Béts. p.40.
Vegyes hírek Bécsből.
Ő Felsége lejjebb szállíttatta a' Kenyér árát[...]
A' Frantzia Király p.40.
A' Frantzia Király, így szóllott a' többek között Dec. 28-dikán estve, a' Nemz. Gy. Elölülöjéhez[...]
Kérettetnek a' Bétsi elö-fizető p.40.
Kérettetnek a' Bétsi elö-fizető Uraságok, hogy a' jelenlévő fertályra való két for. elő-pénzt méltóztassanak kezünkhöz szolgáltatni.
 4. füzet, 1791.01.14.
füzet letöltése
4. szakasz, 4. füzet
1791.01.14.
Béts. p.41-44.
Vegyes hírek Bécsből.
Ő Felsége' parantsolatjából, minden vasárnaponként meg kell ezentúl jelenni az Universitásnak, a' maga nevéről neveztetett Szentegyházban, prédikátzión, és szent Misén.[...]Más móddal ment végbe Jan. 12-dikén, egy 9 esztendös, és most itt múlató Gróf Úrfinak Szétseny Ferentznek, az édes Attya' szállásán lett megvisgáltatása[...]Igen pompás vólt a' Bál, mellyet M. Gallo adott tegnap előtt[...]Löschenkohl nevezetű ide való Képmives, 11 tzimerezö ábrázolásait készítette az Austr. Német Alföldi pártütésnek[...]
Móldva Országnak p.44-45.
Móldva Országnak, Galatz nevü Városából ezeket irták Dec. 28-dikán: Isatsinak meg vétele után Ismail felé nyomúlt[...]
Ismail Várának p.45.
Ismail Várának Dec. 22-dikén lett meg vételéről, e' jött ki előre, a' Bétsi Udvari Újságban[...]
A' Soproni Magyar Kis Társaságnak p.46-47.
A' Soproni Magyar Kis Társaságnak eggyik szép reménységü Tagja, Kis János Úr, ezeket írta: NUNKOVITS GYÖRGYNEK ditső Árnyékához, Decembernek 26-dikán.[...]
Várad-Olaszi, Dec. 29 dikén. p.47.
Várad-Olaszi, Dec. 29 dikén. "Örömmel olvastam az Urak' betses Levelekből, hogy Megyénk' Tagjainak sziveiket a' költsönös szeretetnek tüze átallyában egybe olvasztotta. Adná a' Békességnek Istene, hogy ez minden ki fogás nélkűl úgy vólna: de fájdalommal kelletik irnom[...]
Kiskún-Szabadszállás, Jan. 4-dikén. p.48.
Kiskún-Szabadszállás, Jan. 4-dikén. "Olly engedelmes telünk van, hogy széltibe szánthat a' Földmives[...]
Tömösvárról azt irják p.48.
Tömösvárról azt irják, hogy a' Berlinbe menő, és a' Ts. 's Kir. Tartományokon keresztül való útazhatásra engedelmet nyertt Török Követ De. 29-dikén oda érkezett[...]
Szeremböl irják p.48.
Szeremböl irják, hogy parantsolatok mentek vólna Regementjeinkhez[...]
Erdély Ország. p.48-51.
Míg az igéretben lévö magános Levelünk el érkezne Kolosvárról, kivántunk az Erdélyi közönséges Levelekből ide iktatni némelly tördelékeket, Kir. Bíztos B. Rall Úrnak az Ország Gyülésében lett meg jelenése módjáról[...]
Frantzia Ország. p.51-52.
Azon végzését a' Nemzet Gyűlésének, mellyben még Nov. 27-dikén el rendeltetett vólt[...]
Spanyol Ország. p.52-53.
Vegyes hírek.
A' Korona' Örökösse, olly rosszúl lett újra Dec. 12-dikén[...]Tsak gonosz Ember a Marokkói Tsászár[...]
A' Neuvidi Ujságból. p.53-56.
Öszve gyűltek 1791. eszt. első napján a' Lelkek Eliseumban, 's a' szokás szerént bóldog újjesztendőt kivángattak egymásnak[...]
 5. füzet, 1791.01.18.
füzet letöltése
4. szakasz, 5. füzet
1791.01.18.
Béts. p.57-60.
Sok vegyes hír Bécsből.
Jan. 15-dikén, a' Ts. Könyvtárt látogatta meg a' Nápolyi Király[...]Triestből irják, hogy Lorenzo Vilhelm Orosz hajós Kapitány[...]A' Leopoldstadt nevü külsö Városban lakó Misericordiánusok' Klastromána 2220 betegek vetettek bé[...]
A' Tudományoknak virágoztatására p.60-61.
A' Tudományoknak virágoztatására ügyelő Kir. Társaság Göttingában, Honorárius (névvel való) Előlülőjének a' Brunsvicumi és Lüneburgumi Hertzeg Ferdinándnak hatalmával, 's Társainak meg eggyezésekből maga Tagjává méltóztatta, a' Pesti Universitásban Fisikát 's Mechanikát tanító Prof. T. Horváth Bapt. János Urat[...]
Buda. A' Berlinbe útazó p.61.
Buda. A' Berlinbe útazó Török Követ 7-ken reggel érkezett Budára[...]
Olasz Ország. p.61-62.
Vegyes hírek.
A' Római Tudósitások szerént, igen nagy buzgósággal tartatott a' Jubileum[...]A' Nápolyi Udvarnál nagy Gála vólt Karátson Innepén[...]A' Modenai Hertzeg Hitvesse[...]
Frantzia Ország. p.62-65.
Azt olvassuk egy Párisi Levélből, melly költ Jan. 2-dikán, hogy a' Párisból hozzája küldött Kurirt 10 napok után botsátotta vissza Pápa[...]
Anglia. p.65.
Dec. 28-dikára virradóra olly rettentő égiháború lett Londonban[...]
Hollandia. p.65-66.
Gyászos napja vala Amsterdám Városának az el múlt esztendőnek utolsó napja. Olly rendkivülvaló sürüségü köd ereszkedett[...]
Török Birodalom. p.66.
A' Török hajós Sereg, melly a' múlt nyarat mind úntalan[...]
Lengyel Ország. p.67-69.
A' Nemzet Gyűlésének Dec. 16-dikán tartatott Űlésében[...]
Véletlen házas társra való kapás. p.69-72.
Eggy Anglus nemes Iffjú, látogatására indúlt néhány esztendőkkel[...]
 6. füzet, 1791.01.21.
füzet letöltése
4. szakasz, 6. füzet
1791.01.21.
Béts. p.73.
Vegyes hírek.
A' múlt Szeredán (19 diken) H. Collorédo Báljában múlatta magát a' Nápolyi Király[...]
Magyar Ország p.74-77.
Ns Sz. Kir. Szeged Városa, úgy szentelte Jan. 2-dikán, jó Királyunk' meg koronáztatása Innepét, hogy azzal is újra meg bizonyította magát eggy igaz Magyar Városnak lenni.[...]
Az Ország Gyűlése eleibe p.77-80.
Az Ország Gyűlése eleibe adott Feltételei Ő Felségének, II. Leopold Királyunknak, így következnek[...]A' többi következik.
Meg igértt Beszédét p.80-85.
Meg igértt Beszédét Fő Kormányozó ő Kegy.nek, mellyet Dec. 21-dikén tartott a' Rendekhez, ime közöllyük. - Az azt követőt mondotta Rendek Előlülője, Kemény Farkas ő Kegy.[...]
Kolosvár, Január. 9-dikén. p.85.
Kolosvár, Január. 9-dikén. "Éppen most veszem azt a' tudósitást Oláh Országból, hogy által menvén közelébb a' Dunán, Ibrailánál az Oroszok[...]
Bukarestböl érkezett p.85-88.
Bukarestböl érkezett közelébb hozzánk egy betses Levél, a' melly Ismail Vára vivásának 's meg vételének környülállásairól[...]
Frantzia Ország. p.88.
Az új Polgári alkotványnak minden részei, meg vagynak már nagyobb részént munkálva[...]
Brüsszelbe, Jan. 4-dikén p.88.
Brüsszelbe, Jan. 4-dikén érkezett Gr. Mercy Argenteau, kit Németalföldi tellyes hatalmu Ministerré rendelt, eggy ideig Ő Felsége.[...]
A' Lüttichiek p.88.
A' Lüttichiek Követeket küldöttek Bétsbe.
 7. füzet, 1791.01.25.
füzet letöltése
4. szakasz, 7. füzet
1791.01.25.
Ha öröm, a' valóságos hazafiúi érdem' p.89-95.
Ha öröm, a' valóságos hazafiúi érdem' meg jutalmaztatását szemlélni[...]méltó öröme vólt itt bizonyára egy kis Magyar Gyülekezetnek Jan. 22 dike estvéjén, úgymint a' mellyen részese 's tanúja lehete ama' nyertes tudós Hazánkfia Gr Szétsényi ő Exc. Titoknokja' Bárány Péter Úrnak 30 arany érdem-pénzzel lett meg tiszteltetésének. Kerekes Úr' szállására sereglett öszve, délutánni 5 órára az emlitett kis Gyülekezet[...]
Az el múlt Vasárnapi Redutban p.95.
Az el múlt Vasárnapi Redutban jelen vólt maga is Ő Felsége, a' Nápolyi Királlyal 's Királynéval, a' Főhertzegeknek 's Hertzegnéknek egy részével[...]
Erdély Ország. p.96-98.
Az Ország Gyűlése eleibe adott Kir. Feltételeknek folytatása.[...]
Frantzia Ország. p.98-99.
Az új polgári alkotvány' el rontására törekedő szándékokról futamodott hirek[...]Folytatása következik.
A' Neuvidi Újságból. p.100-102.
Egy Frantzia könyvtári egér, De Thou (Thuanus) Augustus Ferentz Könyvtárnokhoz a' Halottak Országába.[...]
Thuanus Augustus Ferentz p.102-103.
Thuanus Augustus Ferentz, ama' hires Historikusnak Presidens Thuanus Augustus Jakabnak vólt a' Fia. Talentomira nézve, Fő Kir. Könyvtárnokká tétetett[...]
TUDOSITAS p.103-104.
Két dolgot kivánok az érdemes közönséggel közölni. Az első ez, hogy egy Londoni tudós Társaság, melly most az Ó Testamentomi Görög forditásnak leg tisztábban 's leg tökéletessebben lehető kinyomtattatásában fáradozik, valakitől azt értette, hogy Komáromban is találtatnék a' 70 Forditásnak egy régi kéz irovánnya, 's ezért is kérte Jénai Professor T. Paulus Urat, hogy ennek valami módon járjon végére[...]kérem azért az érdemes Hazafiakat, hogy ha valakinél illyen régi 70 forditás régi kézirásban vólna, ne terheltessen felőle tudósítani. A másik dolog, mellyet az érdemes Közönséggel kivánok közölni, az, hogy az el múlt esztendőben egy tudós Hazafi Levelet írt vólt a' Messiás' Irójának Klopstok Urnak, mellyben igéri, hogy betses munkáit Magyar nyelven kívánja ki botsátani. Klopstok Úr a' Levelet vette; de a' többi Levelei között úgy el tévedt, hogy reá nem akadhat, 's következésképpen az Irónak nevét nem tudván, reá nem válaszolhat. Általam azért azon tudós Hazafinak tudtára adja, hogy mind Levelét, mind abban tett igéretét igen kedvesen vette.[...]Pétzeli József
A' múlt Szombaton p.104.
A' múlt Szombaton (Jan. 22 dikén) tartatott Pozsonban, az újjonnan el kezdett Űléseknek elsője; mellyben fel olvastattak a' Kir. Revolutziók[...]
 8. füzet, 1791.01.28.
füzet letöltése
4. szakasz, 8. füzet
1791.01.28.
A' múlt Szeredán, ismét Bált adott p.105.
A' múlt Szeredán, ismét Bált adott, szokása szerént H. Collorédó, mellyből az úttal sem maradt el az udvar.[...]Gr. Valdsteinné, kinek e' vala az utolsó Bálja[...]
Tegnapra vólt határozva p.105-106.
Tegnapra vólt határozva, mint már jelentettük vólt, a' Kinszky könnyű Lovassainak, Ő Felségek előtt való magok ki mutatása.[...]
Az el múlt Szombaton p.106-107.
Az el múlt Szombaton, (22-diken) vád-disznót kergetni, 's agyon szurdálni vólt a' Nápolyi Király a' Práterben.[...]
Magyar Ország p.107-108.
Pozson. A' Jan. 22. és 24-dikén tartatott Űlésekben, mind tsak a' Kir. Válaszok olvastattak fel[...]a' Magyar Nyelvnek gyarapodása, 's pallérozódása végett, a' Gymnasiumokban, Akademiákban, és Universitásban, különös Tanitója fog a' Magyar Nyelvnek, és Stylusnak tétetni[...]
Hátúl vagyon valami p.108-109.
Hátúl vagyon valami, a' Jan. 24-dikei Ülésről. Hogy Hazánkban is meg tudják tsalni az idegent, jelensége annak az itt következő történet[...]
Erdély Ország p.109-111.
A' Rendek Elölülöje Gr. Kemény Farkas ő Kegy. gének, az Ország Gyűlésében, Dec. 22-dikén tartott Beszédére, következendőképpen válaszolt a' Rendek nevében, Itélőmester M. Csernátoni Ferentz Úr[...]
Német Birodalom p.111-114.
Hadi tudósítás.
Lüttich Városából így irt egy Vitéz Hazánkfia Jan. 12-dikén, délutánni 4 órakor: "Három hete, a' miólta oda hagytuk Bruxella táját[...]
Első vólt, a' polgári hit le tétel p.114-116.
Folytatása az előbbeninek. Első vólt, a' polgári hit le tétel a' Gyűlés' Elölülöje által meg szóllíttatott Papok között az Ageni Püspök[...]
Mostanában eggy Ostervald nevezetű p.116-118.
Mostanában eggy Ostervald nevezetű gazdag Fösvény halálozott meg Párisban[...]Párja vólt ennek az az Yorkshirei Anglus Nemes Ember, kinek emlékezetét szertelen fösvénység marasztotta fel a' Historiákban.[...]
Burdóban (Burdeaux) p.118.
Burdóban (Burdeaux) egy Bodnárnak (Kádár) a' Felesége, hat hónapi terhe után le betegedett[...]
Olasz Ország p.118.
A' Frantzia Király' kissebbik Öttse, az úgy neveztetett Artésiai (Artois) Gróf, ki a' revolutio kezdetével oda hagyván Frantzia Országot, a' Sardiniai Királynál, mint Ipánál tartózkodott vólt[...]
Spanyol Ország p.118-119.
A' maga Nagy Kamarássát, Marki de Valdedarsanát, küldi a' Király Bétsbe[...]
Svéd Ország p.119.
Jan. 4-dikén költ Stokholmi Levelekből értjük, hogy a' tengeri erönek újjonnan való helyre hozásához, Magazinumoknak fel állitásához, 's más efféle készületeknek tételéhez úgy hozzá láttat a' Király[...]
Lengyel Ország p.119-120.
Jan. 8-dikán tartott ülésében, még állította sok tüzes vetekedések után az Ország Gyűlése, hogy halál a' fején, a' kire reá bizonyosodik, hogy ezen Ország Gyűlésének kezdetétöl fogva valamelly idegen Hatalmasságtól fizetése fogott járni.[...]
Orosz Birodalom p.120.
Ismail Várának meg vételét, következendő értelmű Frantzia Levelében adta értésére G. Suvarov H. Potemkinnek[...]
Jan. 24-dikén p.120.
Jan. 24-dikén következendő Kir. Válaszok olvastattak fel az Ország Gyülésében[...]
TUDÓSITÁS p.120.
A' Nap' Szüze (Sonnenjungfrau) nevezetű Játék Darabot Magyarra fogja forditani Györben T. Révai Miklós Ur[...]
 9. füzet, 1791.02.01.
füzet letöltése
4. szakasz, 9. füzet
1791.02.01.
Béts p.121.
Vegyes hírek Bécsből.
A' múlt Szombaton estvére, fel rándúlt ide Pozsonból Nádor-Ispány ő Kir. Főhertzegsége[...]
Magyar Ország p.122-123.
Vegyes hírek Magyarországból: országgyűlésről, földrengésről, tűzesetről, szegénységről.
Pozson. Jan. 25-dikén öszve gyűltek a' négy Kerületek a' Vármegye Házához[...]
Podhering nevezetű helységből p.123-125.
Podhering nevezetű helységből, Jan. 17-dikén hozzánk útasított betses Levelében, eggy olly történetet méltóztatott velünk közleni a' Munkátsi Dominiumnak igen érdemes Fiskálissa, melly böven mutatja, mennyire mehet egy gonosz Asszonynak istentelensége[...]
Dömsöd Jan. 20-dikán. p.125.
Itt még mind eddig igen engedelmes szép idők járnak, és a' bodza fák virágozni kezdenek.[...]
Debretzeni Lakos, Ns Veres Mihály Úr p.126.
Debretzeni Lakos, Ns Veres Mihály Úr, elméjének következendő szüleménnyét kivánta általunk közleni a' Hazával:[...]
Ezen hozzánk útasított irást p.126-128.
Ezen hozzánk útasított irást, kivántuk szóról szóra munkánkba iktatni: Nem rég' egy Paulinus Szerzetes a' Pétsi Megyéből, könyörgő könyvetskét méltatott az Ország Gyűlésére, mellyben 20 okokkal vitattya Szerzetének vissza-állíttatását[...]
Nyamtz (Moldva Országban) Jan. 4-dikén. p.128.
Az a' hire, hogy az Orosz Sereg 50 ezerrel szaporodott vólna.[...]
A' Lüttichi Hg Püspöknek p.128-129.
A' Lüttichi Hg Püspöknek tellyes hatalmú Ministere, Vasseige Kánonok Úr, eggy Irást tétetett Jan. 18-dikán közönségessé[...]
A' jónak és szépnek gyarapodását p.129-130.
A' jónak és szépnek gyarapodását eszközlő Berlini Zsidó-Társaság, ezen hónapnak 9-dikén szentelte, Itzig Dániel Isák fő Igazgatójának elölülése alatt tartatott rendkivülvaló ülésében ama nevezetes Zsidó Filosofus' néhai Mendelsohn Móses' emlékezetének innepét[...]
Frantzia Ország. p.130-133.
Jan. 7-dike előtt való Kedden, Meg szerzett Szabadság, vagy le rontott Despotismus (La Liberté conquise, ou le Despotisme renversé) nevű Darabot jádzottak a' Párisi Frantzia Teátromban[...]A' Papi Rendek tárgyazó előbbi Törvény sterént, tsak az ollyan Papot lehet Püspökké választani, a' ki 15 esztendőkig viselt Káplánságot[...]
Olasz Ország. p.133-135.
Hogy ma is találtatnak Párisok és Helenák, kik a' házassági szoros eggyességnek fel bontatásával 's bontásával sem irtóznak, a' magok fel gerjedt indúlataiknak áldozni: bizonyítja közelébb egy tehetős Lengyel Tisztnek, 's egy Római szép Kalmárnénak példája[...]
Anglia. p.135.
Az 1789-dik eszt. 15-dik Dec.től fogva, 1790-diknek 14-dik Dec.eig, 18,980 Gyermekek kereszteltettek meg London Városában.[...]
TUDÓSITÁS. p.135.
Kolosváratt, a' mostani Gyűlés' alkalmatosságával ezek a' kis munkák jöttek világ eleibe: Elé Vigyázz, avagy Mire kellene most Erdélynek vigyázni, hogy ne tsak sérelmeit orvosollya, hanem magát azok ellen jövendöre is bátorságba tégye.[...]I. Leopold Tsászár Diplomája[...]Meg szóllító beszéd, mellyet Mélt. Gróf Bánffy György Úr ő Excellentziája[...]
Posonban, Véber Könyvnyomtató p.135.
Posonban, Véber Könyvnyomtató Urnál jött ki nem régiben, 's ugyan ott találtatik 40 kr.ért, illy homlokirású munka: II. Leopold Magy. Király, Eleuterinek, egy Magyar Profétának látása szerént; Forditotta mulattságból Pozsonyi üres órájiban SZ. SZ. A.
A' következendö tzimü Könyv p.135-136.
A' következendö tzimü Könyv nagyon kapós Bétsben: Klagen der Unterthanen der O*** M. an die Reprefentanten des Volkes wegen Aufhebung des neuen Steuersistems und Wiedereinfürung des alten. Quantum vertice ad oras aethereas, tantum radice ad tartara tendit. Virgil. Ezen munkának szerzője felette ki kél hátúl a' Tóldalékban, a' Magyar Nemesség ellen.
Nem tsak Frantzia Országban p.136.
Nem tsak Frantzia Országban, hanem egész Europában nagy kedvességet nyert mastan egy Stzithiai Filosofusnak az útazása, melly Frantzia nyelven jött ki következendő tzim alatt: Voyage, ou jeune Anacharsis en Grece, dans le milieu du 4-em Siecle avant l' ere vulgaire.[...]
Azon Tisztviselőt p.136.
Azon Tisztviselőt, ki a' Németalföldi Kantzelláriának Kasszáját meg lopta vólt[...]
A' Prussziai Király p.136.
A' Prussziai Király, derekassan téteti a' hadi készületeket Prusszia Tartománnyában[...]
Azon két érdemes Hazafiak p.136.
Azon két érdemes Hazafiak, kik a' Nyertesen kivül ki dolgozták a' Lélekről való Tudományt, méltóztassanak név nélkül hozzánk irni, hová kivánják Pesten, avagy más fő Városban Munkájokat le tétetni.[...]
10. füzet, 1791.02.04.
füzet letöltése
4. szakasz, 10. füzet
1791.02.04.
Béts. p.137-139.
Vegyes hírek Bécsből.
Ezen hónapnak elsőjén, pompás ebédet adott a' Nápolyi Király a' mi Udvarunknak[...]Az Artésiai Gróf (Comte d' Artois) a' Frantzia Király' kissebbik Testvérje, Bétsnek vette utját Velentze Városából[...]Az iffjá Hertzeg Deligne Oberster, ki 2 Batal. vadász Katonákat vezérlett vólt[...]
Magyar Ország. p.139-141.
Tudva vagyon, hogy az el múlt Esztendő' Septemberének 5-dik napján küldötte fel Budáról az Ország Gyűlése másod izben, az Ő Felsége által, meg koronáztatása előtt alól-irandó, 13 Tzikkelyekből állott Hit-Levelet (Diploma)[...]Folytatása következik.
A' Neuvidi Újságból. p.141-146.
Orosz Generál Goltz Henrikhez, a' Halottak Országába. Német Országban, Jan. 25 dikén.[...]
Frantzia Ország. p.146-147.
A patriotizmus példáiról.
Hollandia. p.147.
A bábák hasznosságáról szóló tudósítás.
Gröningen (Groninga) Tartománnyának Hogefand nevezetű helységében, egy Mayer nevü hires Bába halálozott meg mostanság[...]
Küldjük azon nagy vadászatnak p.147-152.
Küldjük azon nagy vadászatnak meg igértt ábrázolását, melly a' Nápolyi Király' kedvéért lett Wolkesdorfnál[...]
A' Lüttichi Patriotákban p.152.
A' Lüttichi Patriotákban, következendő tzimű nyomtatott Irás gerjesztette fel újjolag a' már egésszen le tsillapodni kezdett tüzet: "Dohm Úrnak Achenből Jan. 18-dikán, Feldm. B. Benderhez botsátott Irása."[...]
11. füzet, 1791.02.08.
füzet letöltése
4. szakasz, 11. füzet
1791.02.08.
Béts. p.153.
Vegyes hírek Bécsből.
A' múlt Vasárnap, ebéd előtt próbát tett már a' Nápolyi Király a' szánkázásban[...]Gróf Eszterházy Ferentz, Tsötörtökön fog Magyar Ország' részéről le indúlni innen, a' Békességről való tanátskozásra[...]
Pozson, Febr. 3-dikán p.154.
Pozson, Febr. 3-dikán. Ezen folyó hónapnak elsőjére lett készen, a' tudva lévő Ország-Gyűlési Elegyes Deputátzió[...]
Pozson, Febr. 4-dikén. p.154-155.
Pozson, Febr. 4-dikén. A' Nápolyi Király, Ferentz Főhertzeg Hitvesestöl, 's Ferdinánd Föh. néhány más Fő Méltóságokkal eggyütt, ide érkezének tegnap a' Nádorispányhoz ebédre[...]
Nógrád Vármegyéből irják p.155-156.
Nógrád Vármegyéből irják, hogy a' szénának öle 100; a' szalmáé pedig 30 forint.[...]
Debretzen, Jan. 22-dikén. p.156.
Debretzen, Jan. 22-dikén. "Olly sáros téli vásárunk vala, a' mellyhez hasonlóra senki sem elmékezik[...]
Temesvár, Jan. 18-dikán. p.157-158.
Temesvár, Jan. 18-dikán. "Tegnap érkezett ide, egy rendkivülvaló Török Kurir Konstantzinápolyból.[...]
Különös dolog, a' mit p.158.
Különös dolog, a' mit Austriai Dalmátziából irtak Jan. 22 dikén, hogy tudniillik kevéssel az előtt egy Haber-Basa küldetett vólna Konstantzinápolyból[...]
Foksán, Jan. 11-dikén. p.158-159.
Foksán, Jan. 11-dikén. "A' hozzánk érkezett tudósitások szerént, Galátznál van már az Ismailon diadalmaskodott Orosz Seregbéli[...]
Német Birodalom. p.159-163.
Emlitettük vólt közelébbi Levelünkben, hogy F. M. L. Kheul közönségessé tétette Lüttichben, azon feleletét Bender Fő Vezérnek[...]Folytatása következik.
Anglia. p.163-164.
Az Asszonyi Nemnek feslett életet élő része felesebb számmal vagyon Londonban, ötven ezernél[...]
Lengyel Ország. p.164-165.
Jan. 10 dikei Ülésében, a' külső dolgokkal bánó Deputátziót botsátotta maga eleibe az Ország Gyűlése[...]
Török Birodalom. p.165-166.
Egy Konstantzinápolyi Levélből, melly költ Nov. 22-dikén, azt olvassuk, hogy a' Porta kevés napok alatt feles tudósitásokat vett a' Nagyvezértől[...]
Bátor, és érzékeny szív' példája. p.166.
Történt az el múlt Jan. 16-dikán Lüttichben, hogy egy 4 lovas kotsi belé fordúlt a' Mosa (Maas) vizébe, melly nagyon meg áradt vólt.[...]
Angliában különös Társaság vagyon p.167.
Angliában különös Társaság vagyon, Ember-Baráti Társaság nevezet alatt, melly a' halál' révén járó szerentsétleneknek újj életre való hozattatásokat eszközli; 's ekképpen a' pénzt életté tudja változtatni.[...]
Az előbbeni Darab 139 lapjának p.167-168.
Az előbbeni Darab 139 lapjának 6 dik sorából ki kell maradni ezen szóknak: másod izben[...]
Pest Vármegye p.168.
Pest Vármegye, közönséges Gyűlések' tartásához fogott, ezen hónapnak 3-dikán.[...]
12. füzet, 1791.02.11.
füzet letöltése
4. szakasz, 12. füzet
1791.02.11.
Béts. p.169-170.
A' múlt Szeredán, nem szánkázott ki más az Udvarból, az egy Nápolyi Királyon kivül, Schönbrunnba ebédre[...]
"Meg fosztattatván p.170-171.
"Meg fosztattatván a' Ns Hajdú-Városok, T Szabolts Vármegyéhez lett kaptsoltatásokkal[...]
Tólna Vármegyéböl p.171.
Tólna Vármegyéböl, Jan. 5-dikén költ Levelében ezeket írja egy Barátunk: "Az idén még nem tudjuk, mi a' tél.[...]
Pozsonból, következendő p.171-173.
Pozsonból, következendő nevettséges történetet ir eggy Barátunk: P** L** Administrátor Urnak a' kuktája, öszve találkozik a' napokban eggy esmerös katonával a' Ferdinánd Reg.jéből[...]
Gallitzia. p.173-174.
Ő Felsége, tudtokra adatta a' Lembergi Kormányszék által, ezen Tartomány' Rendjeinek, hogy a' Gallitziai, (vagy a' közönségessen úgy nevezett Lengyel) Testörzö Seregnek további fenn állását nem akarja[...]
Hollandia. p.174-175.
Felső Geldriának egy részét az Austriai Ház, más részét Prusszia, harmadik részét pedig Hollandia birja.[...]
Német Birodalom. p.175-176.
Vézője a' Senfft Úr' Levelének.[...]
A' Velentzei Köz. Társaság p.176.
A' Velentzei Köz. Társaság, két rendkivülvaló Követei által szándékozott vólt, mint jelentettük már eggy izben a' mi Fels. II. Leopoldunknak Tsászárrá lett választatásán 's koronáztatásán való örvendezését nyilvánvalóvá tenni.[...]
A' Turini (Sardiniai) Udvar p.176.
A' Turini (Sardiniai) Udvar, és Genuai Köz Társaság között már régóltától fogva tartott egyenetlenségeknek[...]
Madritból ezeket irták p.176.
Madritból ezeket irták Jan. 11-dikén: A' Király, másod izben tartatott már 40 Doktorokból álló Orvosi Tanátsot, a' Korona Örökösse eránt.[...]
A' Marokkói Szultán p.177.
A' Marokkói Szultán, újra félbe szakasztotta Ceuta Vára ostromát, 's egéssz erejét forditotta a' Testvérje ellen[...]
Anglia p.177-178.
A' Portsmouthi kikötö helyben Hektor nevezetü öreg hajótól való hajós Legény[...]
Tudományi Dolgok. p.178-184.
A' Hannoverai Vál. Hertzeg, 's egyszersmind Angliai Király, III. György, minden esztendőben szokott érdem-pénzeket ki tétetni Gottingában, az oda való hires Universitás négy Fakultássa által fel tejendő tárgyaknak meg fejtésére. Az érdem pénzek Jun. 4 dikén, az az a' Király' születése napján szoktak ki osztani.[...]
A' melly Foksáni Tudósítást p.184.
A' melly Foksáni Tudósítást közelébbi Levelünkből lehetett olvasni, eggy érdemes Oberster Úr méltóztatott velünk közleni[...]
Küldjük a' meg igért p.184.
Küldjük a' meg igért két Magyar Tántznótákat[...]
13. füzet, 1791.02.15.
füzet letöltése
4. szakasz, 13. füzet
1791.02.15.
Béts. p.185-189.
Vegyes hírek Bécsből: bálokról, az orosz császárné levele Deligne-hez, rövid hírek a világból.
Magyar Ország. p.189-194.
Vegyes hírek: országgyűlési tudósítások; a magyar nyelv szükségességéről
Német Birodalom. p.194-196.
Bender Fővezérhez útasított Levelét Dohm Úrnak, sokan tartották vólt költött Irásnak eleintén[...]A' Neuvidi Újságnak 4-dik Darabjában, következendő jegyzések vagynak fel téve az emlitett Levélre[...]
Spanyol Ország. p.196-197.
Minthogy eggy időtől fogva, nagyon meg kezdett vólt fogyatkozni az Ország' Kintstárja: tehát az arra vigyázó Minister, az adónak nevelése által kivánt azon segíteni[...]Talám tsak meg készül már a' Marokkói Tsászárral a' békesség[...]
Frantzia Ország. p.197-198.
Mennyire ment légyen Párisban a' nyomtatás szabadsága, meg tettzik ez a' többek között abból is, hogy az egész Városban közönségessen árúlják ezen tzimü Könyvet: Les crimes des Rois de France, depuis Clovis, jusqu'a Louis XVI, par Mr de la Vicomterie. (Frantzia Ország' Királlyainak vétkei, Clodoveustól fogva, XVI. Lajosig. De la Vicomterie Úr által.)[...]
Török Birodalom. p.198-200.
Azt tartják, az el múlt esztendő' Nov. nek 22 dikén költ Konstantzinápolyi Levelek, hogy soha talám nagyobb aggódásban nem vólt a' Diván, mint ez úttal[...]
14. füzet, 1791.02.18.
füzet letöltése
4. szakasz, 14. füzet
1791.02.18.
Béts. p.201-205.
Vegyes tudósítások: bálokról, hadi hírekről.
Gr. Battyáni Aloys. Úrnak p.205-210.
Gr. Battyáni Aloys. Úrnak magyasztalt fontos Beszéde, ki jött mind deákul, mind magyarra fordítva nyomtatásban.[...]
Pozson. p.210-211.
Pozson. "Febr. 9-dikén érkezett le az Ő Felsége' felelete, ezen két kivánságokra az Ország Rendjeinek[...]
Péts, Febr. 6-dikán. p.211.
Péts, Febr. 6-dikán. "Nagy fájdalommal olvassuk az Urak' Leveleikből, hogy kedves Hazánknak némelly részeiben, olly nyomorúságra jutottak légyen Magyar Atyánkfiai közzül sokan, hogy holmi gyökerekböl, 's gyékény-tövekből készített eleséggel kénteleníttessenek magokat az éhen-halástól meg menteni.[...]
Nagyvárad, Jan. 31-dikén. p.211.
Nagyvárad, Jan. 31-dikén. "A' tél ma mutatja itt magát leg elősször. - Bizonyos napokon, közönséges Bálok tartatnak nálunk.[...]
Austriai Belgyiom. p.212.
Hogy ezen Tartománynak Lakosai, még ez ideig sem alkalmaztatják úgy magokat átallyában kegyes Fejedelmekhez, mint a' tartozott háládatosság hozná magával[...]
Német Birodalom. p.212-213.
Lüttich Városában és Tartománnyában, minden az előbbeni állapotra tér vissza, mellyben vólt t. i. a' pártütés előtt.[...]
A' Neuvidi Újságból p.213-214.
A' Neuvidi Újságból, némelly ide tartozó Különösségeket kivánunk közleni[...]
Anglia. p.214.
A' múlt Jan. 20-dikán érkezett egy vártt Kurir Pétersburgból Londonba.[...]
Spanyol Ország. p.214.
A' Korona' Örökösének életéhez, újra reménység kezdett lenni[...]sok Marokkóiak érkeztek légyen Madritba[...]
Török Birodalom. p.214-215.
Dec. 8-dikán, hirével vólt már a' Portának, (mint az akkor költ Konstantzinápolyi Levelek bizonyítják), hogy az Oroszok ostromlani kezdették légyen Ismail Várát[...]
Frantzia Ország. p.215-216.
Oda hagyván egy Frantzia Kaputzinus a' Klastromot, következendő Testamentomot tett előbb[...]
Ujj és igen különös szándék. p.216.
Eggy Anglus azt irja a' Neuvidi Újság' Szerzőjéhez, hogy mivel a' Dámák nagyobb részént mind Férjfiakat vesznek már ma fel, a' magok külsö, 's belsö szolgálatjokra: ö is arra határozta magát, hogy ezentúl szép Leány hajfüsülöt 's belsö Szolgálót tartson[...]
Jelentés p.216.
Ezen folyó Esztendönek első napjától fogva a' máiig, 14 darab, rész szerént egész, rész szerént fél árkusokat küldöttünk immár le, az Ország-Gyűlése' Historiájából.[...]
15. füzet, 1791.02.22.
füzet letöltése
4. szakasz, 15. füzet
1791.02.22.
Béts. p.217-218.
Vegyes tudósítások: hadi hírek, vadászatról, bálról.
Magyar Ország. p.218-219.
Pozson, Febr. 17-dikén. "Királyi Hertzeg Sándor Leopold kegyelmes Nádor-Ispányunknak Kantzelláriája egésszen fel állíttatott már.[...]
Német Birodalom. p.219-222.
Közelébbi Levelünkben emlékezet vólt, a' Lüttichi 16 Kamaráknak Jan. 30 dikán tartatott Gyűlésekről.[...]
Török Birodalom. p.222-223.
A' múlt Decemberben költ Konstantzinápolyi tudósítások szerént, a' hadi dolgokban való Reis-Effendi[...]
Olasz Ország. p.224.
Egy Velentzei magános Levélből, melly költ Febr. 2-dikán, azt olvassuk, hogy a' Febr. elsőjén tartatott Tanátsgyűlésében a' Közöns. Társaságnak, azon kivánsága forgott fenn a' Portának, melly szerént 3 öreg fegyveres hajókat szándékozott nyerni[...]
Lengyel Ország. p.225-226.
A' múlt Jan. 28-dikán, eggy emlékeztető Irást adott bé a' Varsói Anglus Követ Hailes Ur, a' külső országi dolgokra ügyelő Lengyel Deputátziónak[...]
Frantzia Ország. p.226-227.
Febr. 4-dikén, meg jelent a' Király a' Nemzet Gyűlésében, 's olly kinyilatkoztatást tett maga felől[...]
Hollandia. p.227.
A' szörnyü szélvészek, 's tengeri háborúk ólly erőben ostromlották vólt ezen Tartománynak partjait már[...]
Tolvaj Történetek. p.228-230.
Felső-Styriában történtt dolognak irják: Egy Papnak, a' mint lovaglott vólna az ország-útján Austria felé, el állyák néhány Tolvajok az útját[...]
JELENTÉS. p.230-231.
Mivelhogy az Ország kivánságához alkalmaztatott akaratja Ő Felségének az, hogy ezentúl a' Magyar nyelv és Stylus taittassék az Oskolákban: erre nézve szükség lessz a' Magyar Grammatikán kivül egy Magyar Stilust tanító jó Könyvre is. Ennek hasznos ki dolgozására, eszközökül szolgálhatnak a' régibb 's újjabb irók Munkáik közzül im e' következendők[...]
Nádor-Ispány ő Kir. Főhertzegsége p.232.
Nádor-Ispány ő Kir. Főhertzegsége, következendő Személlyeket projektált (tett fel) a' Fő Rendek és Státusok közzűl[...]Folytatása következik.
16. füzet, 1791.02.25.
füzet letöltése
4. szakasz, 16. füzet
1791.02.25.
Béts. p.233-235.
Meg esék nagy vigassággal a' tegnapelőtti, az az Febr. 23-dikai Redutban, az a' nevezetes Quadrille-Tántz, mellyre már olly igen készültek darab időtől fogva[...]
Folytatása azon Személlyek' p.235-237.
Folytatása azon Személlyek' Laistromának, kiket Nádor-Ispány ő Kir. Főhertzegsége az Ország-Gyűlési Deputátziókra projektált[...]
Móldvának Nyamtz nevezetű p.237-239.
Móldvának Nyamtz nevezetű helységéből, Febr. 2-dikán útasította hozzánk betses Levelét egy Barátunk[...]
Hogy Bulgáriának (Bolgár Ország) p.239.
Hogy Bulgáriának (Bolgár Ország) Rustsuk nevezetű Városa rendeltetett légyen a' Foglyok' fel-tserélése helyévé[...]
Austriai Belgyiom. p.239-242.
A' Ts. 's Kir. tellyes hatalmú Minister Gróf Mercy, foglalatos a' pártütés által fel bomlott rendnek vissza állításában[...]
Frantzia Ország. p.242-243.
A' Királyhoz, Attya után vérséggel köttetett Hertzegnék Romába szándékoztak vólt[...]Febr. 4-dikén, az Ayafiak' öszve-házasodásokat fel szabadító engedelem-adásokról (Dispensatio) vólt szó a' Nemzet Gyűlésében[...]
Spanyol Ország. p.243.
Jan. 20-dikán olly rettentő szélvész vólt Madritban[...]Jan. 13 dikán érkezett a' Marokkói Követ, számos kisérőkkel[...]
Anglia. p.244-245.
A' Tamesis (Themse) folyó vizéből olly bövséggel nyomúlt ki a' víz[...]Asszonyi Curiositás' (tapogatódzás') szomorú gyümöltsei[...]
A' múlt Febr. 3-dikán p.245-246.
A' múlt Febr. 3-dikán tartotta a' Tudományok' Kir. Akademiája Berlinben, a' maga fundáltatásának Innepét[...]
Igéretet tettünk vólt p.246-247.
Igéretet tettünk vólt, hogy a' Deák és Görög Klassikusoknak külömbkülömbféle ki adásaikat közleni fogjuk lassanként érdemes Olvasóinkkal. - Ciceron kezdjük igéretünknek tellyesitését[...]
Béts. Febr. 24-dikén p.247-248.
Vegyes hírek Bécsből.
Béts. Febr. 24-dikén dél tájban ki lovaglott a' Nápolyi Király, szarvas-bőr magyar nadrágban[...]
17. füzet, 1791.03.01.
füzet letöltése
4. szakasz, 17. füzet
1791.03.01.
Béts. p.249-254.
Vadászatról, bálokról.
A' múlt Szombaton, úgymint Febr. 26-dikán vad disznók' kergetésével, 's agyonszurdosásával múlatta magát, szokása szerént a' Nápolyi Király a' Práterben[...]
Magyar Ország. p.254-255.
Pozson, Febr. 26-dikán. "Ma érkeztek le Bétsből, az Ő Felsége által helyben-hagyatott Tzikkelyek[...]Bált adott Kantzel. Gr. Pálfy[...]Nagymélt. Gróf Pálfy János Úrnak 24-diken 9 és 10 óra között történt[...]
Austriai Belgyiom. p.255-256.
Nem a' leg jobb lábon állanak Belgyiomban a' Rendek. A' Nép nem akarja őket illy formában[...]
Német Birodalom. p.256-257.
A' Lüttichi Hg Püspök, Febr. 13-dikán érkezett vissza[...]A' Berlini Újságnak Febr. 14-dikén költ Darabja, le írja a' Török Követnek Berlinig lett érkezése előtt való nevezetesebb fogadtatásait[...]
Frantzia Ország. p.257-260.
Tudós társaságokról, a nemzetgyűlésről.
Néhány esztendőkkel ez előtt némelly Természet visgálók 's Tudósok indittattak vólt el két Fregáton[...]
Lengyel Ország. p.260-261.
Febr. 9 dikén írják Varsóból, hogy a' Berlini Udvarnál lévő Hollandus Követ Rehde Úr oda érkezett[...]
Török Birodalom. p.261-262.
Jan. 4-dikén köt Konstantzinápolyi Levélből ezeket olvassuk: A' Nagyvezértől újra egy Kurir érkezett ide[...]
Tudományi Dolgok. p.262-264.
A magyar nyelv szükségességéről.
Aitatos Oskolák' Szerzetebéli Pap', 's a' Soproni Gyimnázium' Igazgatója T. Pállya István Úrnak következendő tzimü Beszédje adatott Bétsben világ eleibe: Oratio a Stephano[...]
18. füzet, 1791.03.04.
füzet letöltése
4. szakasz, 18. füzet
1791.03.04.
Béts. p.265-267.
Vegyes hírek: bálról, a Gallitziai Gárdáról.
Magyar Ország. p.267-268.
Néhai Gróf Pálfy János Úrnak halálát az okozta, a' mint értettük, hogy Febr. 20-dikán estve sok sódort, hideg pástétomot, és 13 fánkot evett[...]
Erdélyből, Febr. elsőjén p.268-269.
Erdélyből, Febr. elsőjén utasitotta hozzánk az itt következő irást egy magát meg nem nevezett Úr, melly nékünk tsak most érkezett kezünkhez[...]
Austriai Belgyiom. p.269.
Történt Bruxellában Febr. 16-dikán, hogy a' Király-piattzán elő vette egy Pap, a' Strázsák tisztelet-tételének alkalmatosságával a' pixissét, mellyen a' Vandernnot' képe vólt. A' pixist izre porrá törte a' Nép[...]
Német Birodalom. p.269-271.
A' Berlini Udvarhoz el érkezett Török Követ első látogatásokra vólt Febr. 19-dikén[...]
Frantzia Ország. p.271-273.
Alsátziában (melly a' mai fel osztása szerént Fr. Országnak felső és alsó Rajnai Osztályok nevezett alatt jő) olly nyughatatlanságba hozták a' Népet az újj Polgári alkotvány' ellenségei, hogy Biztosokat kellett oda küldeni a' Királynak, a' Nemzet Gyűlése kérésére.[...]
Lengyel Ország. p.273-274.
Grof Rzevusky, fel fogott belső szolgájának eggy Joli nevezetű Frantziát, a' ki valamelly vétkéért el hajtatott volt Hazájából.[...]
Török Birodalom. p.274-275.
Következendő foglalatú tudósítások költek Konstantzinápolyból, Jan. 2-dikán: Minekutánna vissza küldötte vólna a' Diván a' hadi Kantzelláriust a' Nagyvezérhez[...]
Egy Fr. Papnak példás tselekedete. p.276.
A' Ligeris (Loire) folyó vizének meg áradásával 18 személlyek szorúltak vólt eggy halomra, 's onnan kiáltoztak a' segedelemért[...]
Egy nagy Tolvajságnak ki-tudódása. p.276-277.
Ama hires Madame Barrynak, Néhai 15dik Lajos Fr. Király Bálvánnyának, 2 milliót érő gyrmántjait, 's más egyéb drágaságait lopták vólt el nem régiben[...]
Nevettséges Történet. p.277.
Egy Frantza Tudós, valamelly Német Vároban mulatván nem régiben, el ment estve a' játék néző helybe[...]