Bécsi Magyar Múzsa

1787
 1. füzet, 1787.01.01.
füzet letöltése
Tudósítás. p.8.
Szerkesztői üzenet az előfizetőknek.
 2. füzet, 1787.01.06.
füzet letöltése
Bizonyos jutalom alatt - való Feltétel p.7-8.
Felhívás egy latin nyelvű nyelvészeti munka készítésére, ami szótárszerűen tartalmazza a latin kifejezések magyar, német, szlovák, stb. jelentéseit.
[Mivel a mi M. Músánknak egyedül az a' tzélja...] p.9-15.
Megfogalmazza a Magyar Múzsa céljait: a tudományokat és a művészeteket magyar nyelven is megszólaltatni. Felsorolja három nagy csoportban azokat, akikre ebben az ügyben számítani lehet: I. "Tudományok' és könyvek' visgálásának Fő Tanátsi széke", II. "A' Magyar Országi Tudomanybéli állapatnak Igazgatói", III. "A Tudományoknak kerületei és azoknak Igazgatói" - ezen belül tételes, névszerinti felsorolással.
 3. füzet, 1787.01.06.
füzet letöltése
[Minnekutánna a' Magyar Músáknak fő Őrző-angyalait...] p.17-23.
A magyar tudományról szólva a tudománynak 4 fő ágát különbözteti meg: (1.) teológia, (2.) törvénykezéssel kapcsolatos és (3.) orvosi tudományok, (4.) filozófia és más világi tudományok. Eszerint részletesen felsorolja a magyarországi tudományos intézményeket és az ott tevékenykedő legfőbb tudósokat.
Luk. XXXIII. v. 34. . Atyám botsádsmeg nékik; mert nem tudják mit [tselekesznek. 4. Mós. 22. és 23. Rész. p.24.
Egy bibliai példázat segítségével válaszol a szerkesztő egy Magyar Múzsát érintő vitás kérdésre.
 4. füzet, 1787.01.13.
füzet letöltése
T. Nés. N. Horvát Adám. Urtól p.29-30.
A Magyar Musát köszöntő vers, mely egyben a magyar nyelv és irodalom szeretetére is ösztönöz.
Tudositas./ Sz.S. p.30-31.
Szerkesztői üzenet egy Bécsről szóló könyv fordításáról, megjelenéséről.
 5. füzet, 1787.01.17.
füzet letöltése
A' Magyar Kurirhoz p.33.
Rövid vers, amiben megszólítja a Musa a Magyar Kurirt.
A Magyar Músának p.33-37.
Történelmi tabló versben, a szerző bőséges jegyzeteivel.
A' F. Ts. és K. formáló Mesterségeknek Akadémiájában, a' két eszténdönként előfordúló kegyelmesen rendelt nagy Jutalmaknak,... p.37-38.
Egy akadémiai pályázat eredményének ismertetése, a nyertesek részletes felsorolása művészeti- és iparáganként.
 6. füzet, 1787.01.20.
füzet letöltése
Károlina' Kísaszszonynak magáról és magában való Megjegyzései. p.41-46.
Vers az élet és a női szépség mulandóságáról, és azokról az erényekről, amelyek tartalmassá és nemessé teszik az életet.
Tudósítás./ Sz.S. p.46-48.
Bod Péter Magyar Athenasának új bővített kiadásának előmunkálatai.
 7. füzet, 1787.01.24.
füzet letöltése
Tsak nem közönséges hibájok ez a' Mese-íróknak,... p.49.
Bevezetés az ezt követő meséhez, ebben a szerző a mese hatásairól ír.
Mese / [Péczeli József] p.49-53.
Mese a bagoly és a héja házasságáról, az elhamarkodott, megfontolatlanul megkötött házasságról.
Más mese / [Péczeli József] p.53-54.
Állatmese egy beteg szarvasról és éhező fiairól.
Más mese / [Péczeli József] p.55-56.
Állatmese egy más tollával ékeskedő madárról. A vershez jegyzet is tartozik, amiben a magyar irodalom és nyelv fontosságát bizonyítja a szerző.
 8. füzet, 1787.01.27.
füzet letöltése
T. T. Pétzeli Jósef Urnak Meséje. p.60.
Tanmese versben egy erdőben megpihenő emberről és az isteni elrendelésről.
Hir - adás / Szerentsi Nagy István p.60-64.
A szerző megjelenő új könyvéhez keres előfizetőket, ennek módját ismerteti. Megindokolja a könyv megjelenésének fontosságát, célját és megköszöni a másik készülő új kötethez, a Magyar Athenashoz küldött bővítéseket.
Az Előre fizetést vagy Subcriptiot bé-szedő Urak tehát ezek lésznek:.../ Sz.S. p.64.
Szerkesztőségi üzenet arról, hogy hol és kinél lehet előfizetni Szerentsi Nagy István könyvére.
 9. füzet, 1787.01.31.
füzet letöltése
Maras Vásárhely 14. Jan. 1787. Doktor Zágoni Ur halálának emlékezetére. p.69-70.
Vers Doktor Zágoni halálára, melyben megemlíti az elhunyt sok nagyszerű tulajdonságát.
Tudománybéli Ujságok./ Sz.S. p.70-72.
Követendő francia példa a tudományok és művészetek támogatásáról, egy teológiai tanulmány ismertetése, a pápa intézkedéseiről.
10. füzet, 1787.02.03.
füzet letöltése
Fillis' háláadása. p.73-76.
Egy fiatal nő gondolatai az élet lelki és testi megnyilvánulásairól, és az isteni segítségről.
Edgy szegény Gyermeknek éneke. p.76-77.
Vers a szegénységről, a lelkierőről és az Istenbe vetett bizalomról.
A' Gyermekség. p.77.
A gyermeki lét egyszerűségéről és ártatlanságáról szóló vers.
A' Virtushoz. p.77-78.
A belső, nemes tulajdonságok fontosságáról.
A' Matska az Egér és a' Fija. p.78-79.
Mi a hasznosabb a fiatal számára: képmutató igéretek vagy a megfontolt jó szó?
Tudomány béli Újságok./ Sz.S. p.79-80.
A porosz uralkodók zeneszeretete. A moldvai fejedelem halála, teológiai gondolatok az utolsó kenetről, számadás a felsőoktatásban tanulókról.
22. füzet, 1787.03.17.
füzet letöltése
Edgy Fársángi Barátságos Alkú. p.169-176.
Egy szerelem története versben elbeszélve.
24. füzet, 1787.03.24.
füzet letöltése
T. Horváth Ádám Ur Túdósitása. p.185-189.
Pálóczi Horváth Ádám értesíti az olvasókat új művének megjelenéséről. Megfogalmazza a mű célját, viszonyát a történelemhez és az anyanyelvhez. Leírja az előfizetési, megrendelési lehetőségekez is.
Jósef Nap./ Irta a' S. Pataki R. Kollégyomban Ar. Jó. p.191-192.
József nap alkalmából köszönti és dicséri a vers az uralkodót.
25. füzet, 1787.03.28.
füzet letöltése
Mese. / P. J. p.193-192.
Az élet a nyomorúságok között is fontos.
Más Mese / P. J. p.194-195.
Tanmese a szorgalmas méhről és a herékről, valamint a törvénykezés útvesztőiről.
Más Mese. / P. J. p.195-197.
Állatmese az álnokságról és rosszakaratról.
A' Nagy Fridrik Prussiai Király halálára 1787-dikban irt Versek / a szerző nem tudatik p.197-198.
Nagy Frigyes emberi és uralkodói erényeit leíró gyászvers.
Mese / P. J. p.199-200.
Tanmese a juhászról, a fiáról, a szamárról és az emberekről.
29. füzet, 1787.04.11.
füzet letöltése
Született anya nyelvem' Vérseinek eshető sérelmit' távoztatni kívánó védelmem,... p.1-8.
A magyar versről, a verstani és nyelvtani kérdéseket is érintve, kitekintve a görög, latin és középkori költészetre is.
30. füzet, 1787.04.14.
füzet letöltése
Folytattatik. p.1-8.
A versformákról, a verselési lehetőségekről, kitekintve a korábbi görög, latin költészetre is..
31. füzet, 1787.04.18.
füzet letöltése
Végeztetik. p.1-2.
A versformákról, a verselési lehetőségekről, kitekintve a korábbi görög, latin költészetre is.
Anapesztus - Mértékekre. p.3.
A versformákról, a verselési lehetőségekről szóló értekezés verses példái. Témája szerint egy csecsemő tragikus haláláról szóló vers.
Az Alké' mértekét-is meg-próbáitam 1782-dik Est. Böjt más havának 19 nap. Jósef napja' alkalmatos ságával. p.3-4.
A versformákról, a verselési lehetőségekről szóló értekezés verses példái. Témája szerint II. Józsefet éltető vers.
Trokhéus lábakrais indítottam Verseket. p.4-5.
A versformákról, a verselési lehetőségekről szóló értekezés verses példái. A verset megelőzi egy, a trocheusról szóló rövid gondolatmenet. Témája szerint egy új nap kezdetét felidéző vers.
Ezen Verseknek formáját már a' végezetes Versírók is követik... p.6-7.
A versformákról, a verselési lehetőségekről szóló értekezés verses példái. Több néhány soros fordítás Catullus, Plinius, Shakespeare, Horatius műveiből. Végül következik egy magyar költemény Gyöngyösiről.
Jelentés. p.7-8.
Szerkesztői üzenet, a kéziratokról és a kiadványokról.
32. füzet, 1787.04.21.
füzet letöltése
Baráttságos Levél a' Poétákhoz. p.1-8.
A költészet erejéről és szépségéről szóló vers, sok nagy költőt is megemlítve a kezdetektől saját koráig.
Debretzenböl Edgy nagy édemü Tudós Hazafinak D. F. I. Urnak jegyzése. p.8.
Egy ritka pénzérme leírása, a rajta levő betűk és képek ismertetése.
33. füzet, 1787.04.25.
füzet letöltése
Folytattatik./ W. I. p.1-2.
A megtalált érme történetét mondja el, közben a Rákóczi-szabadságharcról is szól.
Mese Irta T. M. p.3-7.
Állatmese a ravaszkodásról és az igazságos bíráskodásról.
Edgy felebaráttyát szerető Erdélyi Urnák jegyzése p.8.
Engedélyezik az unitárius teológiai írások megjelenését.
34. füzet, 1787.04.28.
füzet letöltése
A' Bajtay Orátziójáról. p.1-4.
Bajtay Antal nyomtatásban is megjelenő beszédéről szól az írás, egyben méltatja a szerzőt és felveti a hazai tudományos életet érintő és egyéb közjót szolgáló művek és alkotók problémáit.
[Kassán nyomtattatott a' Landerer betűivel Húsvét előtt, illyen homlokú Könyvetske] p.4-5.
Baróti Szabó Dávid könyvéről (Ki nyertes az Hangmértéklésben? Az Erdélyiek nyelvek járása szerént írta és Magyar Vers Szerzőkkel kőzlőtte Szabó Dávid Kassai Királyi Fő- Oskoláknak edgyik Professora) és más előkészületben levű műveiről tudósító írás.
[Dehretzenben. Ama nagy hírű és tudományú Debretzeni Réf. Nagy Oskola' Professora...] p.5-6.
Sinai Miklós új könyvéről és egyben a magyar könyvkiadás és tudományos élet helyzetéről.
Nagy Váradon. p.6-7.
Iskolai kinevezések és más események a hazai tudományos életben.
A' Gellert' Tántzos Medvéje. Fordította Látzai Jósef. p.7-8.
A különleges tudást hogyan fogadja az egyszerű többség .
Szól a' Músa. p.8.
Szerkesztői üzenet, amiben új írások beküldését kéri a lap.
35. füzet, 1787.05.02.
füzet letöltése
[A' Római Ekkíésia'látható nagy fején halálos sebet ejteni kívánó...] p.1-3.
A pápai hatalomról és a katolikus teológiáról szóló, kérdésekben megfogalmazott erőteljes bírálat.
Tsere-Levél.Irta T. M. p.3-6.
Vers a szerelmes erejéről, hatalmáról.
39. füzet, 1787.05.16.
füzet letöltése
A' Kenyér Históriájának hátrá-maradt része: p.1-3.
A gabonaőrlés és a kenyér készítésének története, röviden.
T. Póótsi András' Músái./ Póótsi András p.3-5.
A II. Frigyes halálára írt sírvers latinul és magyar fordításban.
Az Esztendő öszi Szakaszának a' Magyar Klíma alatt,.../ Póótsi András p.5-6.
Az évszakokról szóló vers, játékosan, szójátékokkal.
Baudius Poeta' ezen szavainak.../ Póótsi András p.6-7.
Az eredeti vers két sorának felidézése után a hosszabb fordítás következik. A vers az ember és környezete viszonyát elemzi.
Rosai Antal Urnak azon Könyvére... p.7-8.
Név és cím szerinti felsorolás, hogy az új könyvre hol lehet előfizetni.
41. füzet, 1787.05.23.
füzet letöltése
A' Tetünei Enkómiuma; mellyet írt edgy Irgalmas Atya. p.1-6.
Humorral teli vers a tetűről, a hűségről, egyenlőségről és más emberi tulajdonságokról.
A' Benedek Szerzetéhez tartozó Szent-Mártoni nem régiben eltörlött Apát-Urságnak rövid és igaz Históriája. p.6-8.
A címben foglalt apátság részletes története, az apátok nevével és a történelmi körülményekkel is kiegészítve.
42. füzet, 1787.05.26.
füzet letöltése
A' Szent-Mártoni Apátúrság Históriájának Bérekesztése. p.1-3.
Az apátság története, a magyar történelmi körülmények említésével is kiegészítve.
N. Szeben, l2. Máj. 1787. Bartalis Antal Edgyházi Pap Jegyzése. p.3-7.
A cikk Káldi György Bibliafordításáról fogalmaz meg példákkal is alátámasztott erős kritikát, de elismerően szól a protestáns Bibliafordítókról.
A' Titt. Horvát Ádám Ur' négy sorú Versekben írt Hunniásáról.../ A. S. p.7-8.
Pálóczi Horváth Ádám művének méltatása, versben, a nagy elődök felsorolásával.
43. füzet, 1787.05.30.
füzet letöltése
Edgy Magyar Músának a' Magyar Apolló betegeskedésére írott szomorú Versei. T. M. p.1-3.
Egy Gyöngyösi nevű (Gyöngyösi János?) beteg költő, sorsán kesereg a vers szerzője.
Debretzenben. D. W. I. Ur. p.6-8.
A magyar történelem, kultúra jelentős női egyéniségeinek felsorolása.
44. füzet, 1787.06.02.
füzet letöltése
A' félbe szakafztott munkának hátra maradott része p.1-6.
Felsorol több női szerzőt, alkotót, jeles személyt, és munkásságukról is szól röviden.
Tudósitás. p.8.
Pálóczi Horváth Ádám Hunniás című kötének előfizetéséről.
45. füzet, 1787.06.06.
füzet letöltése
Szóról szóra, Kommáról Kommára nyomtatott. p.6-7.
A vers üdvözli és méltatja kinevezése alkalmából Bánffy György, erdélyi kormányzót.
Könyv-Kótyavetye. p.8.
Egy könyvvásárlási lehetőségről tudósít az írás.
46. füzet, 1787.06.09.
füzet letöltése
Edgy drága Személlynek tiszteletében így jádzodoztattá pennáját. T. M. p.1-8.
Mitológiai párhuzamokkal és képekkel mutatja be a költő a szeretett nő, szépségét és egyéb jó tulajdonságait.
47. füzet, 1787.06.13.
füzet letöltése
B. Füred, I. Máj. 1787. p. 369-376.
Verstani gondolatok, a vers keletkezésétőt a magyar nyelvű versekig. A szerző utal korábbi számokban (XXIX. XXX. XXXI.) megjelent, hasonló tartalmú írásokra. Henriás az az Negyedik Henrik francz királynak életének némelly része, melly francz versekből ugyan annyi számú 's lábú versekbe foglaltatott Pétzeli Jó'sef által.
48. füzet, 1787.06.16.
füzet letöltése
Az el-kezdett munkának Folytatása. p.1-8.
Verstani gondolatok kifejtése, példákkal, versrészletekkel.
49. füzet, 1787.06.20.
füzet letöltése
Az újj Gazdája így felel Aranyos Tiglintze panaszaira./ N.F. p.11.
Hangzásában játékos, a magánhangzókat érdekesen használó vers.
A Balatonfüredi Savanyó víz mellől/ T.T.P.J. p.12.
Conrad Deisler hírtelen halálára írott költemény.
Az el-kezdett munkának Folytatása. p. 385-391.
Az előző számokban indított verstani értekezés folytatása. Verstani gondolatok, a vers és a zene kapcsolata, különös tekintettel a dal és a verbunkos műfajára.
50. füzet, 1787.06.23.
füzet letöltése
Az el-kezdett munkának Folytatása. p.1-8.
A verstani dolgozat folytatása, sok példával.
52. füzet, 1787.06.30.
füzet letöltése
Az el-kezdett munkának Vége./ Horváth Ad. p.1-4.
A verstani dolgozat egy például szolgáló versrészlete.
A' S. Pataki Músaknak szokott Exámenjekré így hívja a' Jól-tévőket Báy Patay András. p.7-8.
A sárospataki oktatásról ír a vers, a magvető és a tanár munkáját állítva párhuzamba.
Christián Kleist német verseibül fordítás. Edgy boros tsillagot visgálónak gondolkodási. p.8.
Tréfás vers a csillagászról, aki két napot lát és érzi a föld mozgását is.
53. füzet, 1787.07.04.
füzet letöltése
Bétsi Magyar Násó helyes Verseket ír. p.1.
A Bécsi magyar Názó előtt tiszteleg a vers.
Matolts. V. F. M. P. Músai A' Magyar Henriásról. p.2.
Pétzely Henriás fordítását csodálja a vers.
Edgy keserves Anyának edgyétlen edgy fiának véletlen halálán esett Szomorúságáról./ V.F. p.3-5.
Egy szörnyű tragédiát beszél el a vers, amiben a jégen játszó gyermek halálát látjuk.
Mómus' tiszteletére. p.5-6.
A a görög mitológia kötekedő, szőrszálhasogató figurájához (a hagyomány úgy tartja: tőle származnak az első epigrammák) írott epigramma.
Edgy Vénus' nyilától sebhedett ifjúnak gyászos panaszi. p.6-8.
Vénusz és Cupidó hatalmáról és erejéről szól a költő.
A' Magyar Kurírhoz írja D. G. Szolga-Bíró. p.8.
Egy magyar szolgabíró anyagilag is támogatja a Magyar Kurirt és ezt versbe is szedi.
54. füzet, 1787.07.07.
füzet letöltése
Memnon, vagy az emberi Böltsesség. p.1-8.
A tökéletességre törekvés hiúságáról és lehetetlenségéről szóló történet.
55. füzet, 1787.07.11.
füzet letöltése
Ürményi Úr ő Excellentziájának Bihar Vármegyi Fő-Ispányságra lett Instellátziójára írattak vala 1783 ben Debretzenben. p.1-2.
A vers köszönti az új főispánt, Ürményi Józsefet, méltatja erényeit és tőle reméli a vármegye felvirágzását.
A' Magyar Közönséghez, edgy Magyar. p.3-4.
A versben a magyarság és a magyar nyelv iránti szeretet fogalmazódik meg.
1786. p.4-6.
A magyarok közötti ellentétekről és a nyelvújításról is szóló vers.
Minekutánna ezen idegen szavairól a' Publikumot meg-követte volna; így szóll a' Poéta: p.6-7.
Az előző versre válasz, udvariasságra inti a hevesen vitázókat.
A' boldogságnak három grádussai, mellyeket írt S. Patakon Sz. Jóbi László Nemes tanúló ifjú. p.7-8.
A vers bemutatja, hogy milyen sok öröm várja a sárospataki fiatalokat.
56. füzet, 1787.07.14.
füzet letöltése
R. Komáromból 29. Jun. 1787. P. J. p.1-6.
Péczeli József új fordításkötetét mutatja be, versidézetekkel és megjelöli, hol és hogyan rendelhető meg a kötet.
A' Magyar Músához, Szathmár. M. I. p.6-7.
A Magyar Múzsa 34. számában megjelent írásra felel a vestani értekezés.
Fából készült musika, vagy sip, p.7.
Egy fából készült hangszer, de ennek nyomán az élet és a halál a vers témája.
Tudósítás p.8-10.
Egy tudományos, gyűjteményes kötet tervét ismerteti az írás.
57. füzet, 1787.07.18.
füzet letöltése
Újj Magyar Könyvről való jegyzés. A. V. p.1-3.
Hieronymus József pásztori levelének méltatása, kiemeli annak szigorú erkölcsi normáit és a Bibliához ragaszkodó teológiai elveit.
Tudósítás. p.3-7.
Egy készülő magyar-német-deák szótár kapcsán vet fel a szerző nyelvészeti és technikai kérdéseket.
58. füzet, 1787.07.21.
füzet letöltése
Horváth Ádám leg-rövidebb, vagy nyár kezdetkori Ejtszakájából Estvéli Kilentz Ora. p.1-8.
A vers témája az éjszakai égbolt, főként a Hold. Csillagászati kérdések és a költő fantáziája keverednek a versben.
59. füzet, 1787.07.25.
füzet letöltése
Második hahota. Lakodalmi nevettseg. Költ hajdani gyermek észszel, kedves Testvér Hugom tiszteletire. p.5-8.
A vers egy álom alapján fest különös jeleneteket. Majd megfejtve az álmot köszönti kedves ismerősét.
60. füzet, 1787.07.28.
füzet letöltése
Edgy Magyarrá lett Bárónak, ezt írá edgy jó Barátja, Füreden 8. Julii 1787. Horváth. p.1-4.
A vers báró Hompes Balaton-átúszásának állít emléket és egyben elgondolkodik a magyarság fogalmán, örömmel gondol az angol nemesre, aki szívesen vallja magát magyarnak.
Edgy embernek beszéde az Isten' széke elött. p.4-8.
A vers bűnvallással indul és Isten kegyelmében reménykedik, dicsőíti az Istent.
Tudománybéli Tudósítás. p.8.
A legújabb új Testamentum kiadásról ad hírt.
63. füzet, 1787.08.08.
füzet letöltése
A' Kupidó' Zászlója alatt. p.1-3.
Vers a szerelemről és a szeretett leányról.
Síró Heraklitus áriája, az első kőlt Innocntzus napján 1786. Júliusnak 28-dikán./ Póóts András p.3-5.
A nagyravágyó feleség miatt megkeseredett férj panaszai, aki Jézus szenvedéseivel állítja párhuzamba a maga sorsát.
Harmadik ária. Ugyan-arról./ Póóts András p.7-8.
Vers a hűtlen, családját, gyermekét elhagyó feleségről.
64. füzet, 1787.08.11.
füzet letöltése
Ugyan abból III-dik Alagya. A'Páros életröl. p.4-5.
A beteljesült szerelem és a páros élet szépségéről.
A' Szerentséhez. p.6-8.
Vers a szerencse erejéről szól, történeti és mitológiai példákkal, a végkövetkeztetésként levont tanulság azonban az, hogy legfontosabb az Istenbe vetett bizalom.
Tudósítás. p.8.
A szerző értesíti az olvasókat megjelenő könyvéről és kéri az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek.
65. füzet, 1787.08.15.
füzet letöltése
Szigeth Máramaros. B. H. Péter. p.1-8.
Az Istenbe vetett hit erjéről szól a vers, széles ívben felvázolva a földi és a halál utáni életet.
66. füzet, 1787.08.18.
füzet letöltése
A' már elkezdett munkának Folytatása./ H.P. p.1-2.
Az Istenbe vetett hit és a tiszta földi élet boldogsága.
Ugyan azon H. P. p.2-8.
Istenről, az emberi vétkekről, az igaz hitről.
67. füzet, 1787.08.22.
füzet letöltése
A' már elkezdett munkának Folytatása. p.1-3.
A lélek halhatatlanságáról és a hit erejéről.
A'Peströl 's Budáról 4-dik Augusti útnak indúlt M. Gróf Gyulay 's Eszterházy Nemes Magyar Regementjeit illy Versekkel kiséré-ki. F. J. p.3-5.
A harcoló katonák hősiességéről ír, mitológiai és csillagászati utalásokkal, sőt, csillagászati lábjegyzeteket, magyarázatokat fűzve a vershez.
68. füzet, 1787.08.25.
füzet letöltése
Keresztyén levél./ P.A. p.1-3.
A költő feleségét tissztességes viselkedésre inti.
Ének a' Saphó vers' mértékére. p.1-3.
Az Istenbe vetett hitről szól a vers.
Szigethről. H, P. p.3-6.
A napszakok és az évszakok változásit szemléli a költő és ebben a mozgásban felfedezi az Isteni teremtés nagyságát.
Ugyan azon H. P. p.6-8.
Az Istenbe vetett bizalom erejéről.
69. füzet, 1787.09.01.
füzet letöltése
Szigethröl H. P. p.1-3.
A rossz és a jó poétáról.
Ugyan azon H. P. p.1-5.
A vers szóljon a hitről, kegyességről, hírdeti a költő és ártalmasnak mond néhány más témát.
Ugyan azon H. P. p.5-8.
Az élet terheit, nehézségeit is szívesen viszi a hívő lélek, bízva az Istenben - vallja a költő.
Hír-adás p.8.
Az új Péczeli-fordítás megjelenéséről tudósít.
70. füzet, 1787.09.05.
füzet letöltése
Hadd lássák leg-alább vétkes Unokáink Mire tzéloztanak mostani munkáink. Bartfai. p.1-5.
A magyar nyelv fontosságáról, az irodalmi és a tudományos életben is. A fordítások jelentőségéről.
I. Közönséges Regulák p.5-8.
Gatterer műve alapján a fordításról, sok irodalmi, nyelvi szempont felvetése, példákkal.
71. füzet, 1787.09.08.
füzet letöltése
Az elkezdett munkának Folytatása. p.1.
A fordításról, se hozzá ne tegyen a fordító, se el ne vegyen az eredeti műből.
II. Különös Regulák. p.1-8.
A fordításról, nyelvészeti és esztétikai szempontokat is mérlegelve, a különböző nyelvek jellegzetességeit is felvillantva.
72. füzet, 1787.09.12.
füzet letöltése
Az elkezdett munkának Folytatása. p.1-3.
A fordításról, vestani szempontból is.
Szigethröl H. P. p.3-7.
Az Istenbe vetett hit és szeretet kifejezése versben. Örömteli hitvallás.
Ének. p.7-8.
Az igazi szeretről, ami nem a haszon vagy az önzés vezet.
Más. p.8.
Vers a szerencse forgandóságáról és az Istenbe vetett bizalomról.
73. füzet, 1787.09.15.
füzet letöltése
Szigethröl H. P. p.1-2.
Vers életről, halálról, és a lélek halhatatlanságáról.
Ugyan azon. H. P. p.2-4.
Vers a mértékletességről és ennek ellentétéről, az isteni törvényről, a jó útról.
Ének a XLII dik Sóltár' Nót. p.4-8.
Istenhez forduló, hitvalló vers.
74. füzet, 1787.09.19.
füzet letöltése
Jó Kívánság. H. P. p.1-3.
A költő imádságaiban magának, embertársainak, és a nemzetnek kér valóban értékes ajándékokat.
Némelly A. Belgiumbéli nevezetesebb Városoknak rövid Le-írásu. p.3-7.
Belgiumi városok fekvésének, épületeinek, lakosságának számbeli és más nézőpontokat is érvényesítő leírása.
Tudósítás./ Kazinczy Ferentz; a Kassai Tudománybéli Megyében 'fekvö Nationális Oskolák' Királyi Igazgatója. p.7-8.
Kazinczy tudósítása a hobgárdi plébános munkájáról és kitüntetéséről. Vályi András kinevezése.
76-77. füzet, 1787.09.29.
füzet letöltése
Nagy-Megyer d. 13. Sept./ A.I. p.4-5.
A vers tréfás hangnemben a Magyar Kurirt szólítja meg.
Satyrák. Elsö p.9-10.
Danaé mitológiai története röviden.
Satyrák. Második. p.10-11.
A szűz Dianna mitológiai története.
Satyrák. Harmadik. p.11-12.
A lámiákról, (női felsőtesttel rendelkező, gyilkos lények) és ezzel párhuzamot vonva, egyes asszonyokról.
Epitaphium. p.14.
Hermann Lajos sírverse.
Levél A' józan okosság hasznairól. Irta SZ. K. M. E. L-nak. 1780./ NB. Itt az első és utolsó rendbéli vérseken kívül a' többit edgy 80 esztendös örög Aszszony írta. p.14-16.
A szerző megszólítja barátját és megosztja vele az életről, a virtusról és a józanságról vallott gondolatait.
78. füzet, 1787.10.03.
füzet letöltése
Ritka-fogú füsü, vagy: A' Bolha meg-sententziáztatásának le-írása. p.1-6.
Humoros, gunyoros vers a bolháról, de valójában az emberi tulajdonságokról.
Tele Pap 'Sák./ V.F. p.6-8.
Egy pap vallomása az életről, az igazi nyugalom forrásáról.
Rövid Vers a' roszsz Keresztyénröl./ H. P. p.8.
Az igazi és a csak névszerinti hívőkről.
79. füzet, 1787.10.06.
füzet letöltése
Horátzius' Első Ódája. p.7-8.
Sokféle mesterségről és a költészetről.
80. füzet, 1787.10.10.
füzet letöltése
A' jó Pataki Tanúlók' igaz boldogsága ebben áll: p.1.
A pataki diákság tehetségéről, érdemeiről szól a vers.
A' Nemes Tudományokat 's Különösen a' Poésist tanúlókhoz./ L. J. p.2-4.
Az aranykor felidézése után a költő saját koráról szól, nyomatékosítva, hogy ma már a sok munka termi meg a maga gyümölcsét a tudományokban és a költészetben is.
Irta edgy Lakodalmi alkalmatosságra Budai Esaias Debretzenben 25-dik Augustusban 1787. p.4-8.
A házasságról, a szeretetről, a társak fontosságáról.
Boszszús - Álom. p.8.
Egy rossz álom megfogalmazása a vers, felvetődik, hogy a szeretett kedves viszont szereti-e a költőt.
Edgy Magyar Músátska a' Pindus Völgyébe... p.8.
Egy beteg, himlős költő felépüléséről szól a vers.
81. füzet, 1787.10.13.
füzet letöltése
Edgy Szamos-parti fetske keserves nyögése./ V. F. p.1-3.
A gazda szomorúan verseli meg, hogy a kiöntő Szamos elviszi a termést.
Edgy esmeretlen Versszerzötöl. p.3-7.
A ragadozó madarak példáján beszél az emberi dolgokról.
Levél, edgynehány szükséges dolgokról, írta Sz.K.M. M. M. I-nak 1782. p.7-8.
Az élet szép és szükséges dolgait számszerűen foglalja össze a vers.
Tudománybéli Tudósitás. p.8.
Új könyv megjelenéséről tudósít a cikk, s röviden, tartalomjegyzékszerűen ismereteti is a művet.
82. füzet, 1787.10.17.
füzet letöltése
Doctor Neo Ispotállya. p.3.
Rövid epigramma a megbetegedett és meghalt orvosról.
A' régen kö közé szorult és oda fuladt Tordai kemény-Sepröröl. p.4.
Epigramma a kincskereső kéményseprő tragédiájáról.
Hamar vagy későn hínni. p.4.
Epigramma a jóslásokról, jövendölésekről, mit mikor érdemes elhinni.
Dído és Lucretzia. p.4.
Két női sorsról röviden.
Jelentések. p.5-8.
Trenk Fridrik megjelenő könyvének ismertetése, rövid részletekkel a könyvből.
Tsak-nem hihetetlen dolognak látszhatik... p.8.
Ráth Mátyás Német, Magyar, Deák Szótárának meghiúsulni látszó terve, mivel nincs elegendő előfizető.
Minthogy a' Jung kevessebb árkusokra le-fért... p.8.
A Young kötet ára kevesebb lesz, tudósít a szerkesztő.
83. füzet, 1787.10.20.
füzet letöltése
M. R. Sz. I. Groff Széki Teleky Damokós Úrfinak Füredrül 8-dik Októberben 1787. Horváth Adám m. pr, p.1-7.
Az ifjú Teleky gróf betegségének leírása. Családjának aggódása és saját lelki felülemelkedése a testi fájdalmakon.
A' két Vergiliusról p.7.
Kétsoros epigramma Vergiliusról.
A' Trombitáról. p.7.
Epigramma a trombita bántóan éles hangjáról, sok humorral.
Venus és Owenes. p.8.
Epigramma az üres és csalárd szépségről.
Pandora Pixise. p.8.
Humoros vers a tubákról.
Ne tudja a' bal kéz, mit tsinál a jóbb. p.8.
Epigramma két sorban az ellentétekről.
Jö az aratás. p.8.
Epigramma csípős humorral a házasfelek hűtlenségéről.
84. füzet, 1787.10.24.
füzet letöltése
Jobb a' ki esméri magát alávalónak - Péld. 12. Tirtaeus Laurushoz. p.1-8.
A vers arra tanít, hogy mindenki a saját tehetsége szerint végezzen feladatokat, akinek nincs elég tehetsége valamihez, ne fogjon hozzá.
85. füzet, 1787.10.27.
füzet letöltése
Tirtaeus folytattya elkezdett beszédét. p.1-8.
A tehetségtelen ne ítélkezzen más felett, de tanuljon és ne akarjon feljebb törni, mint azt a képességei engedik - véli a költő, helyenként maró gúnnyal fogalmazva.
86. füzet, 1787.10.31.
füzet letöltése
Tirtaeus folytattya elkezdett beszédét. p.1-8.
Figyelmeztet a költő, hogy a még fiatal magyar költészettől nem lehet elvárni azt, amit egy kialakult, régi, nagy hagyományokkal rendelkező nyelvtől, kultúrától.
87. füzet, 1787.11.03.
füzet letöltése
Tirtaeus folytattya elkezdett beszédét. p.1-3.
Türelemre és bölcs hallgatásra int a költő, s figyelmeztet, hogy a túlzó kritika vitát válthat ki.
N.B./ Sepsi Szent Györgyi Andrád Sámuel p.3-6.
Türelemre és bölcs hallgatásra int a költő, most már prózában. Nem szabad a gyengébb műveket azonnal erősen bírálni, támogatni kell a magyar irodalmat, hogy a sok irodalommal foglalkozó író, költő közül a legjobbak választódhassanak ki.
Gróf Károly Antal ő Excellentziájáról./ Kassán Szabó Dávid p.6-8.
Gróf Károly Antalt ünnepli és dicséri a vers.
Tele jó 'Seb. p.8.
Az igazi gazdagságról szóló epigramma.
88. füzet, 1787.11.07.
füzet letöltése
Xdik Alagya. Levél Galatéához. p.3-8.
Semmilyen gazdagság nem ér fel a szerelemmel - fogalmazza meg a vers.
XII-dik Alagya. Ugyan azon sóhajtozás. p.3-5.
A szerelmes költő visszavárja kedvesét, mert nélküle nem tud élni.
XIII-dik Alagya. A' Galatéa halála. p.6-8.
A költő siratja meghalt szerelmét.
89. füzet, 1787.11.10.
füzet letöltése
Relánd Adorjánból XI-dik Alagyának folytatása. p.1-3.
Visszavárja szerelmét a költő, mert nélküle minden szomorú.
90. füzet, 1787.11.14.
füzet letöltése
Relánd Adorjánból. XIII-dik Alagyának folytatása. p.1.
A költő szerelme halála miatti fájdalmát írja meg.
Pesth. 1787 8-dik Octobris./ F.I. p.1-4.
Cornides Dániel haláláról való híradás és megemlékezés, munkásságának ismertetése, méltatása.
Hát ragadod gyilkos Halál Kornidest-is?/ F. I. p.5-6.
Cornides Dániel halálára írt méltató vers.
Vatsora utánni foglalatosság p.6.
A jó és rossz házasságról szóló, rövid vers.
El repült edgy hiv madarász tsapongo madarkája. p.6.
Epigramma egy csapongó madárkáról.
Nevetni és Sirni azon egy dolgon. p.7.
Két soros epigrammában fogalmazza meg a vers a kétféle nézőpontból való látásmód különbözőségét.
A. M. hoz. p.7.
Szerelmes epigramma.
Az igaz szeretet nem fogyhat-el. p.7.
Epigramma az igaz szeretetről.
Kong az üres fazék. p.7.
Humoros epigramma a fecsegésről, kérkedésről.
Tudosítás. p.8.
Ó és Uj Testamentomra Mutató Táblákra új előfizetők jelentkeznének, de már csak keveseknek lesz erre lehetősége.
91. füzet, 1787.11.17.
füzet letöltése
A Szilágybann. 6-dik Octoberben 1787. p.1-4.
A költő méltatja a Magyar Múzsa jelentőségét.
Tudositás Füredrül 5-dik Novemberben 1787. p.4-8.
Pálóczi Horváth Ádám Hunniásának megjelenéséről és hírt ad a szerző új, készülő művéről is, mindkettőből részleteket is közöl az írás.
92. füzet, 1787.11.21.
füzet letöltése
A' Bétsi Magyar Musahoz. Füredrül 3-dik Novemberben. 1787. p.1-7.
A fordításról ír a szerző, különös tekintettel a maga Aeneis-fordítására.
A most igért egynéhány Vers tehát igy vagyon. p.2-5.
A szerző Aeneis-fordításából egy részlet.
Toldalékul légyen e' szomorú Ének. Nohai T. G. Anyós Pál lassú Márssa' Nótájára. p.7-8.
A költő szomorúságában a természethez fordul, nem tud vigasztalódni.
93. füzet, 1787.11.24.
füzet letöltése
A' Magyar Músának bövitésére az én Musám ezzel Kedveskedik: D. W. p.1-4.
Az írás részletesen beszámol a magyar tudósok külföldi sikereiről.
Ciceróhoz p.5.
Maró gúnnyal megírt vers a rossz költőkről.
Edgy Vadászhoz. p.5.
Arra int a vers, hogy minden dologra megfelelően készüljön fel mindenki.
Edgy gyermekhez, ki a' Gyöngyösi vén kalpagját fel-tette. p.6.
Mindenki a maga dolgával ékeskedjen, int a vers.
Egy leg-szebb és leg-drágább posztóból készült Magyar Mentéröl. p.6-7.
Minden mesterséget tanulni, gyakorolni kell, a versírásban is ez tesz mesterré, írja a költő.
A' Szajkóhoz. p.7.
Mindenki a maga tollával ékeskedjék, szól a vers.
Hiradás. p.8.
Katona István művét ajánlja az olvasóknak az írás.
94. füzet, 1787.11.28.
füzet letöltése
Edgy Mese a vad kanról és lóról. p.1-7.
A mese az aranykorba visz látszólag, de a csaló emberi észt és nyereségvágyat ítéli el.
Edgynéhány izbe olvasott Póóts András Ur Versein let illetödésböl. 1787. die 20. Sept. E. G. p.7-8.
A költőtárs megérti a házassága botrányaitól szenvedő embert.
95. füzet, 1787.12.01.
füzet letöltése
A' madarak között tartatott Király-választásnak - le-irása. p.1-5.
A szabadságról, az isteni és az emberi utakról, végül a mese következik, melyből kiderül, a fizikai erőnél többet jelent az ész.
A' Sáros - Pataki néha- napon tett öröm képenek óhajtása. p.5-7.
A költő szép emlékeit sorolja Sárospatakról és kesereg mostani magányán, szinte száműzetésnek érezve azt.
Epigramma. Ádám szóll Enók és Illyéshez. p.7.
Nem a születési előjogok, hanem a cselekedetek mutatják meg, ki milyen ember.
Gyümölts-fa. p.7.
Kétértelmű epigramma.
Hó és Nap. p.8.
Találóskérdés versben leírva.
Jótétemény. p.8.
A jó cselekedet a legfontosabb, fogalmazza meg az epigramma.
Böség. p.8.
Találóskérdés.
Bétsbe a' Kappan. p.8.
Találóskérdés.
Hegedü. p.8.
Találóskérdés.
96. füzet, 1787.12.05.
füzet letöltése
Az Esthajnalhoz. p.1.
A költő éjjel magában búsulva gondol a szerelemre és a halálra.
A Virtus Panaszsza. Miskoltzról. N. F. p.2-7.
A vers keserűen fogalmazza meg, hogy a világ a látszatra többet ad, mint a lényegre. A fényes gazdagság, a csillogás többet jelent számára, mint az igazi jó tulajdonságok.
Másképpen. p.7.
Szerelmesvers - szójátékkal.
Erre tett Válasz: p.7-8.
A szerelmesek cívódása.
Tudossitás. p.8.
A szerkesztő felhívja az olvasók figyelmét, hogy a Magyar Kurir sok előfizető még nem fizette ki.
97. füzet, 1787.12.08.
füzet letöltése
Edgy Búss penna Játéka. Miskoltz 3-dik Juny. p.1-3.
A költő búsulva gondol a szerelmére, aki elhagyta.
Rég, hogy edgy bizonyos hir-adással adoss a' mi Músánk az ö E. Olvasoinak. p.3-6.
A szerkesztő Göböl Gáspár könyvét ajánlja az olvasóknak, a munkából részleteket is közölve.
Edgy hazafinak jelentése / Cházár András p.6-8.
A szerző a magyar nyelv jelentőségéről szól és arról, hogy a magyar törvényekhez nem lehet hozzájutni magyarul. Ezt erősen nehezményezi és kilátásba helyezi, hogy ő maga hozzá lát az új törvények fordításához
98. füzet, 1787.12.12.
füzet letöltése
A' szerelmes Pásztor. Várad 26 Oct. 1787. p.5-8.
A szerelemtől szenvedő fiatal verse.
Tudositások. p.6-7.
Egy elhagyott feleség keresteti a férjét, hogy törvényesen is elváljanak.
Bétsbén a' Vetemény úttzában... p.7.
Vetőmag árusításról szól a híradás.
Szól a Kurir. p.8.
A lapok előfizetéséről, postázásáról szóló szerkesztői sorok.
99. füzet, 1787.12.15.
füzet letöltése
Ditsösség a magasságos Mennyekben s.a' t. Luc. 2: 14. R. Komáromból. Első Adventen. P. J. p.1-6.
Alkalmi vers a szentháromságról, de leginkább a közelgő karácsonyra készülő gondolatokkal.
Emlékeztetö rövid Versek a' Magyar Kurirhoz./ N. Etedi Márton p.7-8.
A szövegkörnyezetből kiderül, hogy a szerző barátja, akihez a vers íródott, a Magyar Kurir szerkesztője, Szacsvay Sándor. A vers az együtt töltött szép időket eleveníti fel.
Tudositás. p.8.
Az előző számban is közölt felhívás: az elhagyott feleség keresi férjét, hogy törvényesen elválhassanak.
100. füzet, 1787.12.19.
füzet letöltése
Buda Várának a' töröktől viszsza-vételének Századik esztendeje. Írattatott Peften 1786-dikban 10-kén Septembernek. p.1-6.
A vers köszönti az új főispánt, Ürményi Józsefet, méltatja erényeit és tőle reméli a vármegye felvirágzását.
Véres Ütközet Le-irása, a' Musához. p.6-7.
A háború borzalmainak leírása.
A' Szeretet és jó Erkölts./ A.S. p.7-8.
A szeretet és az erkölcs fontosságát leíró vers.
Posonyból./ Trenk p.8.
Trenck elismerő véleménye könyvének magyar fordításáról.
101. füzet, 1787.12.22.
füzet letöltése
Ének. Nota: Solt. XXVI./ H. P. p.1-4.
Az Istenben bízó, hívő költő csodálja az isteni erőt, munkát, és bevallja a maga gyengeségeit.
Sáros Patak 8-a Decembr 1787. Az Öszröl (íratott Octobernek 2-dik napján.) p.4-5.
A költő az idő múlásáról, gyorsaságáról elmélkedik.
A' Pénzes erszény Barátjairol. p.6-7.
A haszonlesőkről és az igazi barátokról.
Az Ártatlan és a' Gonosz Lelki-esméret. p.7-8.
A bűntelen és a bűnös lélek hogyan reagál a világra, erről ír a vers.
Nihil est ab omni párte beatum. Horát. p.8.
A földön nincs tökéletes boldogság, teljesség, helye van a bánatnak és a rossznak is az emberi életben.
102. füzet, 1787.12.29.
füzet letöltése
Örvendetes versek / Budai Josef p.1-3.
Alkalmi vers Szabó András püspökké választására.
A' Győri P. T. Sz. Nagy István Ur Lakadalmára iratott H. A. Ur-által. p.3-4.
Házasságkötésre írt vers, mitológiai párhuzamokkal, amiket lábjegytekben részletesen magyaráz a szerző.
Ovidiusnak edgynéhány Gnómái Magyar versekbe foglalva ugyan azon Nemes ifjú Szepessy Sigmond által. p.6-7.
A latin szöveg a magyar fordítással váltakozik a versben két soronként.
A' Bétsi Magyar Kurírhoz irja Sz. I. p.8.
A Magyar Kurir dicsérete és humorral teli leírása egy pénzadománynak.
Minthogy a' Farsang nem meszsze vagyon... p.8.
Szerkesztői üzenet a következő számról, amiben a házasságról lesz szó.
1788
 1. füzet, 1788.01.02.
füzet letöltése
Újj esztendői ajándék : a gazdagoknak, a közép-sorsuaknak s szegényeknek / P.J. p.1-8.
A gazdagságról és a szegénységről, a hívő szegények majd a mennyországban jobb sorsot érdemelnek.
 2. füzet, 1788.01.05.
füzet letöltése
Füredről. 25-a Decembris A Magyar Músához / H.A. p.11-12.
Vers Krisztus születéséről, isteni és emberi természetéről.
Szabadság, szeretet / N.F. p.12-14.
Az embernek alapvető tulajdonsága a szabadság, amitől nem lehet megfosztani.
Sok helyről tudósíttatunk, melly nagy kedvességet s ditséretet talált mindenek előtt a Magyar Yung. p.14-16.
Pápáról írják -- Posonyból írják -- Orczi Lőrincz levele a fordítóhoz
Szól a Kurir. p.16.
Felhívás régi és leendő előfizetőknek.
 3. füzet, 1788.01.09.
füzet letöltése
Háláadás és jó kívánság az 1788 Ujj-Esztendöre edgy Erdélyi tsekély vers irotól, de Hazájához s Királyához hivtöl / G.T.D. p.17-20.
Eddig csak szerelmeiről, saját gondjairól írt a költő, de most már Isten jóságáról akar írni, hálát adni, amiért még a török nem támadta meg hazáját.
Tudósitás. p.24.
A Mojzes Könyvét versbe szedő írót tájékoztatják, hogy művét ki fogják adni és küldje a többi részét is a könyvnek.
 4. füzet, 1788.01.12.
füzet letöltése
Tudósitás a Magyar Vers-irókhoz. p.32.
Poots András két könyvet szándékozik kiadni, az egyik verseket fog tartalmazni, így felhívják az olvasókat, hogy küldjenek be verseket, Miskolcra.
 6. füzet, 1788.01.23.
füzet letöltése
A mái Magyarakról, a Musához. p.43-47.
Az idegenség átvétele nem használ a hazának, az idegen módiknak ne hódoljunk be.
A Magyar Kurir Irójához. p.47-48.
Verses levél Szatsvay Sándorhoz.
 9. füzet, 1788.02.09.
füzet letöltése
Mársal barátkozó Vénus : az az Hadi-Készületben tartott Menyegző / Gyöngyössi János p.73-78.
Gulátsi Gábor és Szemere Theresia menyegzőjére írott vers.
Edgy Szives Jóakaró T. Pétzeli Urhoz / K. M. P. P. p.78-80.
Vers Pétzelihez, aki a magyar nyelv kiművelésén fáradozik.
Tudositás. p.80.
Tudósítás arról, hogy Heortokrates Exemplárjait meg lehet rendelni a Magyar Kurirnál.
10. füzet, 1788.02.13.
füzet letöltése
B. Füredről 7 Januar. 1788. / H.A. p. 81-85.
Castis omnia casta. - Fársáng. - A' Tanulatlan szerelmes. - Aria
A' múlt Esztendöben a' LXXIX-dik Musában kijött, Miskóltzi Bús-penna vigasztalására. p.85-88.
Szerelme után kesergő barátját Penelopé hűségének történetével vigasztalja.
11. füzet, 1788.02.20.
füzet letöltése
Ovidius. Et niger a viridi Turtur amatur ave. p.94-95.
Ovidius-fordítás, az egymástól különbözőek szerelméről és az állhatatos szerelemről.
A Hénriás Forditojához / G. Gvadányi Josef p.96.
Levél Péczeli Józsefhez, a Henriás dicsérete, a mű tökéletes magyarsága
NB. Ezen Leveletskének Irójánál-is p.96.
A M. Kurir szerkesztőjének megjegyzése az előző cikkhez.
12. füzet, 1788.02.27.
füzet letöltése
Halotti Pompa p.97.
Báró Vay Dániel feleségének, gróf Korda Katalinnak halotti pompája.
[Edgy józan értelmű Náturalistának' ..] / N.F. p.99-104.
Miskolci keltezésű vers a naturalistákról, a vallás és a tudomány összevetéséről. Mottója: Sunt homines, qui rationem bono consilio a Diis immortalibus datam, in fraudem, malitiamque convertunt. Cic. III. de Nat. Deor.
13. füzet, 1788.03.05.
füzet letöltése
A VII-dik Musában félbe-szakasztott Bibliabéli Versek. p.105-112.
Bibliai történetek rövid leírása versbe szedve.
14. füzet, 1788.
füzet letöltése
A Bibliabéli Verseknek folytatása. p.113-118.
Bibliai történetek rövid leírása versbe szedve.
Jó Tanáts-adás Gellertböl. p.118-119.
Egy házasulandó férfi és egy bölcs öreg beszélgetése.
Edgy Zojlus K-hoz. p.119.
Vers egy csúfolódóhoz.
Edgy bizonyos Kérdés. p.119.
Vers az asszony és a férfi viselkedéséről.
16. füzet, 1788.03:22.
füzet letöltése
Edgy valakinek siralmas panaszi p.129-133.
A költő csüggedt, búskomor, akinek álmában is csak a szenvedés jut, megváltást csak a halál hozhat.
A mostani háborus idökre / egy T. T. Ur irá p.133-134.
Isten segítségéért fohászkodik háború idején.
Török Márs. p.135.
Buzdítás a törökök elleni háborúra.
Tudósitás p.135-136.
Füskuti Landerer Mihály új könyvei. -- Tudósítás Ungi Pál haláláról, aki a Pozsonyi Hírmondó szerkesztője volt.
17. füzet, 1788.04.05.
füzet letöltése
Posony 2-dik Mártzii / Sz. S. p.137-143.
Válasz egy korábbi számban megjelent "Naturalistákról" szóló versre. A tehetség és a szerzett tudás együtt járásának fontossága, az értelem keresése. Nagy ötletek, találmányok sokszor véletlen folytán születnek, ha az ember odafigyel a körülötte lévő világra, fogékony lesz a történésekre. A választás szabadsága.
Rév-Komárom. p.144.
Feljegyzés a téli hónapok időjárásáról.
18. füzet, 1788.04.09.
füzet letöltése
Sz. Udvarhelyről. p.145-150.
Erdélyben a Magyar Parnaszszus Virágjai címmel talált versek.
Az el-múlt napokba ezen Versek akadnának a kezembe ... p.150-151.
Búcsúvers, " mellyeket a Polgard Prédikátor Ketskeméti Sigmond Urnak, a Toskánai Nagy Hertzeg Regementjebéli Kapitánynak Bessenyei Sándoor Urnak Polgáriból, a Táborhor indúlván" mondott.
20. füzet, 1788.
füzet letöltése
A régiek Aranykertyének folytatása p.161-168.
Töltés nem akarja a megyébe engedni a Habot. A víz és a föld veszekedése mintha létező személyek lennének. A Habot a törökkel teszi hasonlatossá, a határokat védeni kell nemes ifjúkkal, akárcsak a hazát, mert ha nem teszünk így, a török ugyanúgy ellep minket, mint a víz.
21. füzet, 1788.
füzet letöltése
A régiek Aranykertyének folytatása. p.169-171.
a Csalló-közt elöntötte a víz, az áradást meg lehetett volna akadályozni, ahogyan a török veszélyt is.
Hir-adás p. 171-175.
Keresztény erkölcsi tudományos könyv megjelenik magyarul, ezért a nyomtatás előtt előfizetők jelentkezését várják, akik megvennék a fordított könyveket. Található egy lista is azokról, akik majd a különböző városokban a pénzt beszedik.
Hir-adás. p.175-176.
Tudósítás Papp Susánnáról és férjéről.
Tudósitás : Posonyból 18. Apr. / T. D. p.176.
Ungi Pál 2. és 3. Trenk fordítása is a nyomdában van már, hamarosan megjelenik magyar nyelven.
22. füzet, 1788.05.07.
füzet letöltése
Füred 27-a April. 1788. / Horváth. p.177-179.
Újvár átadására szólítja fel a Vezír a Fogács Ádámot, aki válaszlevelében ezt visszautasítja.
Jelentések / Sz. N. I. p.179-180.
A Magyar Konkrodantziáról, arról, hogy az előfizetők hol kapják kézhez.
A Magyar Nyelv Ditséretire : M. Vásárhelyen 1783-ban. p.180-184.
Gyöngyösi magyar nyelve kiváló, ha többen megismernék, csak ezen a nyelven akarnának szólni. Ő az igazi poéta.
23. füzet, 1788.
füzet letöltése
A XXII-dik Musában félben-szakadt versek p.185-192.
Nem becsültük eddig eléggé hazánkat, magyar nyelvünket, mindenféle idegen hatást beengedtünk, de ezen változtatnunk kell.
24. füzet, 1788.05:17.
füzet letöltése
Rövid Hadi-Tanáts / [Etédi Márton] p.193-200.
Jupiter és más istenek tanácskozása Olymphia templomában, amelyet egy halandó kihallgat és lejegyez. Mars felsorolja magyarok hadi sikereit.
25. füzet, 1788.
füzet letöltése
A Rövid Hadi Tanátsnak folytatása / Etédi Márton p.201-205.
Az istenek Olymphus templomában történt tanácskozásának folytatása.
Egy Udvari Tisztnek Fatuma, és hirtelen halála. p.205-208.
Egy tisztnek és jobbágyának története; a tiszt sírfelirata.
Egy Tisztnek a Táborhoz való készületi. p.208.
A táborba jó étellel, ruhával készülő tiszt.
Más Tisztnek készületi. p.208.
A táborba jó kardokkal, pisztolyokkal, harci eszközökel készülő tiszt.
26. füzet, 1788.05:31.
füzet letöltése
Phaedrus I. Könyv. 2. Mese. / A. S. p.214-216.
A békák nem szerették a jámbor és a jó királyt, kértek helyette másikat, aki aztán megfogta és megette őket.
27. füzet, 1788.06:07.
füzet letöltése
Martosson 3-dik Junii. 1788. / Edes Gergely. Not. 245. p. 217-219.
A békák idegesítő kuruttyolásáról.
Epigrammák. p.219-222.
I. Hogy dolgodat meg-ne bánd, A' nyomorultat meg-Szánd -- II. Hogy nyugodalmat erezzél. Mennyei kintset Szerezzél -- III. Az Ifja ró'fa az avult ró'sához -- IV. Haszna a' jó barátságnak Nagyobb mint edgy Királyságnak -- V. Gyász-titulus -- VI. A'ki újságot ir Vivát et iste Vir -- Egy tréfás Epigr. eme' mondásról: Mente dolmány Magyarnak Pundra minden tzudarnak -- Epigr. Eme mondásról: Óh szép gondolatok' szekerén repeső tüzes elmék! Minthogy igen kisek tollaitokra lesek
Phaedrus I. Könyv. 5. Mese. / A. S. p.223.
A hatalmassal nem jó barátkozni.
Tudósítás p.224.
Lesz Keresztyén Erköltsi Tudományára előfizető nevének közlése a fordítóval.
30. füzet, 1788.06:28.
füzet letöltése
Phaedrus I. Könyv. 11. Mese. / A. S. p.241-242.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 12. Mese. / A. S. p.242-243.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 13. Mese. / A. S. p.243-244.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 14. Mese. / A. S. p.244-245.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 15. Mese. / A. S. p.246-247.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 17. Mese. / A. S. p.247-248.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 19. Mese. / A. S. p.248.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
31. füzet, 1788.07:05.
füzet letöltése
Phaedrus I. Könyv. 20. Mese. / A. S. p.249.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 21. Mese. / A. S. p.249.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 22. Mese. / A. S. p.250.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 23. Mese. / A. S. p.251.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 24. Mese. / A. S. p.251.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 25. Mese. / A. S. p.252.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 26. Mese. / A. S. p.253.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 27. Mese. / A. S. p.254.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 28. Mese. / A. S. p.255.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
Phaedrus I. Könyv. 30. Mese. / A. S. p.256.
Phaedrus könyvéből Aesopus állatmeséinek fordítása.
32. füzet, 1788.09.13.
füzet letöltése
Emlékezetnek oszlopa / G.G.K.P. p.268-272.
Megemlékezés Teleki István grófról.
1789
 1. füzet, 1789.01.03.
füzet letöltése
A Virtus ábrázotja / T.H.P. p.7-10.
Vers a boldogság kulcsáról, a virtusról.
 3. füzet, 1789.02.04.
füzet letöltése
Szántód 17-dik Januárii 1789 : Egy Magyar Múzsa szól a Magyar Kurirnak / Horváth Ádám p.51-58.
Csillagászati értekezés a Magyar Kurir egy korábbi cikke kapcsán.
 7. füzet, 1789.01.06.
füzet letöltése
Füred 6-dik Januárius 1789. p.91-94.
Koncz József doktor gyógyításainak leírása.
Emlékeztető oszlop / Czirjék Mihály p.94-95.
Fábris hadvezért halálára írott vers.
Tudósitás / Vitéz Imre p.95-98.
Vitéz Imre tudósít arról, hogy magyarra fordította és megjelentette Dusch János német szerző Orestesről művének magyarra fordítása. Az előfizetést beszedők listáját is mellékeli.
 8. füzet, 1789.03.28.
füzet letöltése
Tudománybéli Tudósittások. p.99-100.
Tudósítás Pozsonyban, Pesten, Komáromban, Kassán, Bécsben megjelent könyvről, térképekről.
Kolosvár 7-dik Mártz / T. Gyöngyösi János p.101-106.
Midőn a' Splényi gyalog Magyar Sergének első Batalionnya, az ideji tsatázás véget az ellenséges hátár-fzélek-felé indulna , egy ezen Serégbéli Zászló tartótól , Tordai Nemes Bogátsi Sigmond Urtól két igen Szép ifjú ASzSzony Testvérjei következendő, énekkel boltsuzának-el
11. füzet, 1789.
füzet letöltése
Hála-adó versek p.123-128.
Torotzkai Zsigmondnak írt vers bibliai utalásokkal.