Beköszöntő
A régi magyarországi hírlapokat és folyóiratokat feltáró és hozzáférhetővé tévő projekt egyik célja az elérhetővé váló periodikák kutatásának megkönnyítése. Ez kétféleképpen valósul meg: a hírlapok és azok melléklapjai esetében repertórium dolgozza fel a megjelent közleményeket, a folyóiratok esetében kritikai igényű szövegkiadás is készül (illetve több esetben már készült is). A jelen oldalon az ezekre épülő böngészés válik lehetővé az eredeti nyomtatványok digitalizált változataiban. A hírlapok közül a Hadi és más nevezetes történetek repertóriumi feldolgozása teljesen megtörtént, itt az egyes rekordokból generált tartalom böngészhető, lapszámokra, és a számokon belüli közleményekre bontva. Az egyes közleményt kiválasztva megjelenik az adott szöveg digitalizált változata, de választható a teljes lapszám letöltése is, illetve a vonatkozó repertóriumi rekord is közvetlenül elérhető. Ugyanígy találhatóak meg a hírlapok melléklapjai, a Múzsák is, valamint a Magyar Hírmondó, ameddig a feldolgozása elkészült (ez folyamatosan frissül). A folyóiratok esetében rendelkezésre áll nyomtatott kritikai kiadás, s hamarosan megnyílik a Magyar Museum és az Orpheus elektronikus kiadásának honlapja, így ezek esetében repertóriumi feldolgozás nem készült). Itt az egyes lapszámok tartalomjegyzéke található meg, valamint letölthető az eredeti nyomtatvány digitalizált változata, lapszámonként.
Támogató