mÿnek

[MargL. 169/12]
tyztelendev embernek ev job keze · kezde nagÿ hertelenseggel nagy faydalmal gevtretnÿ · es mÿnek elevtte az dunan altal juttek volna · az faÿdalm annera neuekevdeek · hog mynd vallaÿg sem
[MargL. 171/3]
ezen keppen kevnÿergene · meg halgata evtet az vr isten zent margÿt azzonnak erdemeert · Mert mÿnek elevtte az vechernyek el vegeztetnenek tevkelletevsseggel meg vigazeek · jstennek jo teteleet ·
[MargL. 72/2]
bochanatot kerek ez sorortvl · hog ha valamÿben en evtet meg bantottam · meg bochassa en nekem · mÿnek elevtte en meg gÿonÿam es comunykalÿam · Esmeeg ez zentseges zvznek zaÿabol soha
[MargL. 122/1]
chodalatos zentseges eletev zentnek · mÿkeppen evnekÿ eleteben meg vagyon irvan · de maga [mÿ]nek elevtte ez jambor ez eztergamÿ fÿlep ersek el vegezte volna · zent margyt azzonnaak
[MargL. 33/25]
orromat ayakammal evzve · Az ev anyanak meg vgmond vala kyralne Azzonnak · ez zent zvz · Azt akarom hog mÿnek elevttev engemet adnatok hazassagra · hogÿ annak elevttev az en testemet el metellÿetek
[MargL. 34/13]
vetÿ kyrel byzonsagot tezen olimpiadis zent margit azzonnak daÿkaÿa · es mestere · hog mÿnek vtanna ez zent zvzet · hozak jde bodog azzonnak clastromaba ez zÿgetben · Az vtan keet eztendevuel ·
[MargL. 66/11]
Az vtan el megÿen vala az secrestÿeben · es evnen maga vezen vala magan disciplinat · Mÿnek vtanna kedeg ez zent zvz juue ez bodog azzon clastromaban · gyakorta keri vala az ev tarsat
[MargL. 70/3]
vala cristusnak zent testet · es vgÿ vezÿ vala ev hozza nagÿ edesseges aÿtatossagal · Mÿnek vtanna kedeg zent margÿt azzon vezÿ vala cristusnak zent testet · vezÿ vala egÿ felevl az

Előfordulások száma: 8


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.