kezeuel

[MargL. 56/15]
margit azzon <ve> fel veue az zeket es mind azokat kykre evltette vala · es vyve az vyzhez es evnen kezeuel mynd meg mosa · Ezenkeppen zolgala ez betegnek zent margit azzon nagÿ sokzer · Ez vala harom
[MargL. 146/18]
es feyetevl meg valuaan · ev testenek semmÿnemev tagÿaual nem elhet vala · hanem ev keet kezeuel nagÿ erevkevdessel az pagymentomon vonza vala ev magat · vgy hog mendenek kevnyerelnek
[MargL. 174/20]
zemelekkel · kÿk kevuetÿk vala zent margÿt azzont · es zent margÿt azzon az ev zvzeÿ kezeuel  · az betegnek kevzvenÿes feleet meg tapaztala az ev kegessege zerent monduan · Mÿ vronk
[MargL. 50/10]
vala ev vele bannÿ · de zent margit azzon el mene es ez zegen beteget meg ferezte evnen kezeuel  · es meg mosa feyet · es meg nyre feyet · ezenkeppen nagy zeretettel zolgala neky · Esmeeg vala egÿ
[MargL. 55/16]
volna mynd ketten · Tahat zent margit azzon fel emele az agybol az zegen regy veen beteget evnen kezeuel  · es teue egÿ samel zekre <egy> <kerek> <veremre> Es tahat az nagy dohossagert · es veer hasnak ·

Előfordulások száma: 5


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.