jelesevl

[MargL. 9/12]
meg targÿa vala · Ha mÿkoron ez zent zvz az zokot jmadsagÿt be nem tellesehthetÿ vala · jelesevl az ev zvleÿnek jelen voltokert · tahat igen bankodÿk vala · mÿnt ha vala[m]ÿ nagÿ
[MargL. 99/21]
ev edesseges anÿoktvl zentseges peldaÿoknak fenes tevkeretevl · es menden vigassagoktvl · jelesevl azoknak kÿk ev kezzevlek keues jdevuel ez zent zvznek halala elevt · evnekÿ es ev raÿta
[MargL. 16/20]
az ev feyen mÿndenkoron sok ruhat · Ezen aytatossagra tanehgya vala az egÿeb sororokat es · jelesevl egÿ sorort ky vala Cantrix soror katerina varadi andras vrnak leanÿa · keri vala gÿakorta ez
[MargL. 29/2]
gondoluan az bekessegnek jauat jozagat · es haborusagoknak vezedelmenek le ehnÿteseet · Jelesevl kedeg az tatarok ellen valo segedsegert · Melÿ tataroknak vÿonnan valo meg terese az jdevben
[MargL. 73/14]
sorort hog evtet az karban rekezteneÿe conpletanak vtanna · Mykoron zokas az kart be tennÿe · jelesevl kedeg mynd zent estÿn · Mykoron ezek gÿakorta lettenek volna · jme egy jdevben · mynd zent
[MargL. 90/6]
vala hog kÿk erre kevnÿen engednek · hogÿ azokkal el menne · valamelÿ zerzetben · jelesevl kedeg zent bernald zerzeteben · Auagy az zeztrak kevzÿben · hogÿ ot evnalok auagÿ ev velek
[MargL. 58/1]
adna alamisnat zegenÿeknek · ez orzagnak kevlemb kevlemb rezeben · mÿkoron menne visitalny · jelesevl kedeg zemermes · titkon valo zegenyeknek es kÿk zegenlnek kvldulnÿ · Nemÿkoron kedyg az
[MargL. 33/18]
nem tezek az en professyomnak ellene · Egÿ jdevben esmeeg vg mond vala ez zent zvz az Sororoknak jelesevl olimpiadisnak monduan · Annera banthatnak engemet az en zvleym az hazassagal · hog el metevm en
[MargL. 47/9]
orzagnak dichevsseges byrodalmat es oltalmazast zolgaltatuan · az <po> puztehtoknak [.]le ellene · jelesevl poganoknak ellene · de maga azert ez zent kyral gÿakorta · alamisna adasokba · kÿralÿ
[MargL. 9/3]
az ev agyanak elevtte tellyesety vala meg · Ebednek vtanna kezÿ dolgot tezen vala · jelesevl zent eghazhoz valo dolgot mÿuet · es zenteknek erekleekhez valo ekessegeket · de maga az ev
[MargL. 213/25]
Tÿzen hatodiknak vala neue agnes · Ez agnes vala ez clastrombeli soro<.> roknak zolgaloyok · es jelesevl zent margÿt azzonnak · Ez zolgalo agnes mykoron byzonsagot tevn zent margit azzonrol · nem tuda meg

Előfordulások száma: 11


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.