Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


16/1 zolt volna  · Az zoot hallÿak vala  · et vocem audiebam, sed verba non intelligebam.”  
16/2 de nem erthetÿk vala mÿ az zoo vol
16/3 na  · Olÿ jgen nagÿ edessegel es nagÿ

*videbamus eam sic orantem et flentem, et vidi, quod aliquando tot lacrimas fundebat, quod velum suum, cum quo sugabat illas, ita balneabatur, ut postea premebat illud, et aqua exibat ex illo.¹

 

* S. Elisabeth
Inqu. 31. t. (264.)

16/4 sÿralmakkal jmadkozyk vala  · ez
16/5 zent zvz  · hogÿ mÿkoron ev jmad
16/6 kozÿk vala olÿ jgen nagÿ syrast
16/7 tezen vala  · hog az ev veloma  ·
16/8 auagÿ kezkenevye  · kÿvel az ev kevn
16/9 veet sÿralmat el tevrlÿ vala  · an
16/10 nera vizesevl vala meg  · hog annak
16/11 vtanna ez zent zvz  · az velomot
16/12 auagÿ kezkenevt meg facharÿa
16/13 vala  · es az sÿralmnak vize kÿ
16/14 ju vala belevle az velombol  · Melÿ
16/15 nagÿ sÿralmaknak ok[.] okaert

**... dixit, quod ... ista sancta Margaretha ... ita habebat caput rigidatum propter sparsionem multarum lacrimarum, et ipsa portabat in capite multos pannos2 revolutos ...

 

 

 

 

** S. Catharina,
Inqu. 28. t. (254.)
{252}

16/16 ez zent zvznek ev feÿe meg hÿde
16/17 gevlt vala  · es visel vala az ev fe
16/18 yen mÿndenkoron sok ruhat  ·
16/19 Ezen aytatossagra tanehgya vala

 

 

**{Domina3 Catharina cantrix, filia domini Andreae de Vardino} ... Item dixit: „Ego pluries quaesivi ab ipsa domina sancta Margaretha et rogabam ipsam dicendo: »Domina mea, instruas me, quomodo debeo orare Deum et servire sibi«”,

16/20 az egÿeb sororokat es  · jelesevl
16/21 egÿ sorort ky vala Cantrix soror
16/22 katerina varadi andras vrnak
16/23 leanÿa  · keri vala gÿakorta ez soror
16/24 ez zent zvzet hog evtet tanehtanaÿa
16/25 mykeppen kellene istent jmadny zol
16/26 galnÿ kernÿ
 

22: katerina varadi: későbbi kéz a margón – egymás alá írva – megismételte

 

6–7: veloma ∙ auagÿ kezkenevye: a szópárosítás – ugyanúgy a továbbiak is – stilisztikai szerepű

¹ Margit imádkozás közbeni sírásának leírása a magyar legendában sokkal affektívabb hatású, mint a vallomásban, a fordítás nagyfokú explicitása révén. (Kérdés, hogy ez pusztán fordítói vagy inkább kompilátori beavatkozás.)

 

2 HORVÁTH CYRILL (1906: 412) javítása a jegyzőkönyv romlott per annos adatából, összhangban a magyar legenda szövegével.

 

19–21: forrás nélkül, tartalmi átvezetést szolgáló szerkesztői szöveg.

 

3 Soror Catharina cantrix-ként említik: Stephana, a 12. tanú (Inqu. 211). Apja teljes neve csak vallomása fejlécében szerepel.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.