cheh

[MargL. 27/24]
ev <z> kevzelevket · Mÿkoron az cheh kÿral latta volna zent margyt azzont · Legottan az cheh kyral meg fogattathek zent margit azzonnak zepsegeben · mert vala jgen zep zvz testel · jol lehet
[MargL. 27/8]
az zent zvznek ellene hadat jndehta · Mert mykoron bela kÿral · es ev fÿa istuan kÿral · es cheh kyral sok haborusagoknak vtanna · Erdelnek hatariban · holot vala az tataroknak nagÿ haborgatasa ·
[MargL. 28/4]
lehet chondras hituan evltevzettel · de zeeb vala hittel es aitatossagal · Annera ragattatek el ez cheh kyral zent margit azzonak zepsegeben · hogÿ ev magat es orzagat · es mynden ev tehetseget orzagaual
[MargL. 34/17]
clastromaba ez zÿgetben · Az vtan keet eztendevuel · akara az ev atÿa az zent zvzet adnÿa az cheh kyralnak es ez jdevtevl fogua · mynd addeg myg ez zent zvz levn tÿzen nÿolc eztendevs
[MargL. 32/13]
Latvan bela kyral ev leÿanÿanak alhatatossagat el mene ev tevle · Egÿ jdevben mÿkoron cheh kÿral kevldet volna nagy tÿztes kevuetevket magerÿ kÿralhoz · bela kyralhoz · hog ev
[MargL. 27/23]
akarak zent margÿt azzont meg latnÿ mÿkeppen ev <z> kevzelevket · Mÿkoron az cheh kÿral latta volna zent margyt azzont · Legottan az cheh kyral meg fogattathek zent margit azzonnak
[MargL. 27/13]
nagÿ haborgatasa · meg bekeltenek volna · Es bekessegnek jegere es baratsagnak jegere · cheh kÿral meg aÿandokoza bela kÿralt · mykeppen zokas tennÿ ÿo baratoknak · Bela
[MargL. 29/6]
az jdevben jgen felelmes vala · es az sok jgeretevkkel meg gÿevzetven · Monda bela kÿral · az cheh kÿralnak · Ha az en leyanyom margÿt engevdent ez hazassagra · es papanak aldomassa meg
[MargL. 28/13]
zent margyt <a.> azzon vala tÿzennÿolc eztendevs · Mÿkoron bela kÿral mondanaÿa az cheh kÿralnak · hog ez lehetetlen volna · hog ev zent margyt azzont ev nekÿ felesegevl adnaÿa ·
[MargL. 27/16]
mykeppen zokas tennÿ ÿo baratoknak · Bela kÿral kedeg kÿralne azzonnal evzve · vevek az cheh kÿralt es az dunanak zÿgetÿn el hozak · mynd az zÿgetÿg · <hog> hol ez meg mondot bodog
[MargL. 28/19]
vr istennek zenteltetevl · es jmmar predicator zerzetnek professyot tevt · be eskevt · Monda az cheh kÿral · ennek elevtte es · mely felesegem volt · az predicator zerzetbelÿ soror apacha volt ·

Előfordulások száma: 11


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.