benne

[MargL. 212/4]
sem akara zent margÿt azzon · hog ev mesternek felelme alol kÿkelne · nem azert hog ev benne az gonozb erkevlchevket meg feddeneÿe · de hog az tevkelletevs alazatossagot el ne vezteneÿe ·
[MargL. 52/8]
de azert ev rola le nem vetÿ vala · hanem azonkeppen viselÿ vala es azzonkeppen eÿel es benne hal vala · Mykoron az betegevk hust <e.> eznek vala · zent margit azzon el megen vala az portara · es
[MargL. 165/14]
evrdeg az leannak eleÿben juve · az ev jegesenek zemelÿeben · es meg zalla ez leant es kezde ev benne lakoznÿ · legottan ez evrdenhgevs lean futameek az ev agÿara · anÿara · es egymehben fekevt
[MargL. 82/4]
meg puztehgÿak · Annera hog az vr istennec · kÿk zolgalnak vala · az ev helÿek clastromok · benne lako<.>zo nekevl marad vala · zegenÿeket es artatlanokat annera nÿomorehtnak vala meg ·
[MargL. 67/11]
azzon · soror sabinaual mene egÿ hazban be · melÿ haz olÿ jgen setet vala · hog semmÿt ev benne nem lathatnak vala · de maga mÿkoron zent margÿt azzon le vetette volna az ev ruhaÿat ·
[MargL. 95/18]
marianak ev clastroban · Ez zent zvznek ev ladaÿaban valo kencheÿ ezek valanak · Ev benne valanak keet ciliciomok · egÿk meg zakadozot vala jmmar az gÿakorta valo vÿselesnek
[MargL. 95/22]
jmmar az gÿakorta valo vÿselesnek mÿatta · Az masyk cilicium kedyg vÿ vala · es vala ev benne vasbol chÿnalt ev kÿvel <ev> <evde> evedevzÿk vala az ciliciumnak alola nagÿ
[MargL. 84/15]
az sororok · olÿha ev raÿta kevnÿerevlven · vgÿ mondnak vala ev nekÿ · Mÿ tenekevd benne  · mÿt gondolz te vele · Mÿre hogÿ mÿnden <tevrne> tevrtenetert · te tenen magadat
[MargL. 85/2]
es ev jgen kemenÿen gevtretÿk · Es tÿ azt mongÿatok ennekevm · Mÿ tenekevd benne  · Nemdee nem ev zvltee kerezt vÿznek mÿatta vÿonnan engemet tÿ veletevk evzve · Nemdee az
[MargL. 178/15]
vala lazlo kyralnak vÿat · es meg zorehgyak vala hogha erzeneÿe · de semmyt nem erez vala benne  · Tahat latvan hog ez kyral kevzelehtene halalra · kezdenek kevnyergenÿ ez felyvl meg mondot
[MargL. 114/19]
meg gyogyvlasnak ÿo tetelyt atta · kÿk kezzvl sokakat el hagÿvan · keveset meg mondog benne  · Vala egÿ zvz kÿ vala tamadvan nemes nemzetbevl · Ev nekÿ vala neue petronÿlla · es vala

Előfordulások száma: 11


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.