NEVEIK AZ ELŐRE-FIZETŐ
URAK’ ÉS ASSZONYSÁGOKNAK.

Adámovits Mihály Úr, Tettes Bács Vármegye elő Fiscálissa.
Aranka György Úr, az Erdélyi Kir. Táblának Bírája.
Árkosi Zsigmond Úr, Erdélyben mind a két Széken hites Szószólló.
Árvai Jakab Úr, a’ Budai Nemzeti Oskola’ Taníttója.
Ajtai András Úr, Szegények’ Szószóllója.

Bába Imre Úr, Királyi Só-Beszedő.
Balkó György Úr, T. P. Piáristák’ Priorja.
Bálovits Zsigmond Úr, több Uradalmak’ Fiscálissa.
B. Bánffy Farkas Úr, Erdélyben Kir. Kintstartó.
B. Bánffy László Úr, T. Kraszna Vgye’ Fő-Ispánnya.
Gr. Bánffy György Gubernatorné, ő Excell.
Bárány Péter Úr.
Bárótzy Sándor Úr, Kir. Test-Őrzők’ Fő-Strása-Mestere.
Bartsai Ábraham Ur, Oberster, a’ M. Királyi Test-Őrzőknél.
Bartsai László Úr, Cancellista.
Bedő Ferentz Úr, T. Fejér-Vgye’ Tábla-Bírája.
Béldi István Úr, Cancellista.
Bendik András Úr, T. Zólyom Vgye’ II-dik Fiscalissa.
Benitzky Tamás Úr, T. Zólyom Vgye’ Tábla-Bírája.
Benitzky László Úr, Fő Szolga-Bíró.
Benkő Sámuel Úr, T. Borsod Vgye’ Physicussa.
Benyák Bernárd Úr, a’ Fejérvári Oskolák’ Igazgatója.
Benyus György Úr, Magyar és Német Szőlgyéni Plébános.
Bera Mihály Úr, Kalotsai Érsek ő Exclja’ Plenipotentiáriussa.
Beregszászi Jósef Úr, Erd. Korm. Szék. Cancellistája.
Bésán Gábor Úr, T. Baranya, Somogy és Temes Vgyék’ Tábla-Bírája.
Bésán János Úr, T. Baranya Vgye’ Fő-Bírája.
Berzenekey Pál.
Besztertze-Bányai Olvasó Társaság.
Gr. Bethlen Gergely Úr, az Erdélyi Fő Korm. Szék’ Titoknokja.
Gr. Bethlen Rosália, Gróf Csáky Jánosné ő-Nagys.
Gr. Bethlen Lászlóné, ő Nagys.
Özvegy Gr. Bethlen Miklósné ő Exc.
Bezeg István Úr, T. Zólyom Vgye Tábla-Bírája.
Bielek László Úr, a’ Szigeti Gymnasiumban Taníttó.
Bihary János Úr, Erd. Korm. Szék. Expedit. Adjunct.
Bisztray József Úr, az Erdélyi Fő Korm. Szék’ Titoknokja.
Blosz József Úr, dtto dtto hites Írója.
Boda Jósef Úr, Fő Sz. Bíró T. Baranya Vgyében.
Bodó István Úr, a’ Simontornyai Uraság’ Fiscálissa.
Boér Imre Úr, Ex-Jesuita.
Bogner Mátyás Úr, a’ Miskóltzi Gymnasiumnak Igazgatója.
Bolla Márton Úr, Történetek’ Taníttója.
B. Bornemisza József Úr.
Boros Dániel Úr, a’ Kassai Kir. Akadémiában Magyar Nyelv-Taníttó.
Bosnyák József Úr, K. Kamara’ Fiscálissa.
Bosnyák Benedek Úr, Szamárdi Plébános.
Botth István Úr, Fiskális Prókátor.
Bőthy Imre Úr, Udvari Titoknok.
Bötskey Pál Úr.
Brassói Posta-Tiszt Urak.
Bruszik József Úr, Erdélyi Concipista.
Budaházy Elek Úr, T. Szepes Vgye Tábla-Bírája.
Buday István Úr, Cancellista
Büky József Úr, T. Bács Vgye Physicussa és Tábla Bírája.

Csáky Máté Úr, a’ Veszprémi Seminar. Alumnussa.
Császár Jósef Úr, Kir. Camerális Fiscalis.
Csefalvai Ferentz Úr, T. Tolna Vgye Tábla Bírája.
Cseh László Úr. dtto Fő Szolga-Bírája.
Csensz István Úr, T. Baranya Vgye Cancellistája.
Cserey Farkas Úr, az Erdélyi Fő Korm. Szék. Titoknok.
Cserey József Úr, Kir. Taníttó.
Cserei Miklós Úr, az Erdélyi Fő Korm. Széknél Cancellista.
Csernátony Ferentz Úr, Itélő-Mester.
Cserey Sándor Úr.
Csupor Mihály Úr, Káplán.
Czerva Dániel Úr, Al-Kasszatartó.

Dániel István Úr, (Szent-Németi.)
Darvas János Úr, T. Abaúj Vgye Fő Szolga-Bírája.
Darvas János Úr, T. Torna Vgye Szolga-Bírája.
Gr. Desseöffy Jósef Úr.
Deszeritzki Ország István Úr, T. Baranya Vgye Tábla Bírája.
Dobay Dániel Úr, T. Abaúj Vgye Tábla Bírája.
Domokos Ferentz Úr, Inspect.
Dőry Ignátz Úr, a’ Pétsi Kerűletben Bíztos.
Dubovitzky András Úr, Kasznár.
Dubravitzky György Úr, T. Zólyom Vgye Fő Szolga Birája.
Dudásy Antal Úr.

Elek Mihály Úr, a’ Szigeti Ref. Gymnasium Seniora.
Eles Sándor Piár. Profes.
Erős Pál Úr, Szepesi Kánonok.
Gr. Eszterházy János Úr, ő Exc. az Erdélyi Fő Korm. Széknél Tanátsos.
Fábris Jósef Úr, Esztergom Vgye Fő Szolga-Bírája.
Farkas Gergely Úr, Székes-Fejérvári vóltt Taníttó.
Fazekas Mihály Úr, Hadnagy.
Fekete Ferentz Úr.
Fekete Máté Úr, T. Baranya Vgye’ Esküttye.
Fekete Mihály Úr, Nemzeti Oskolák’ Taníttója.
Felkiss Antal Úr, T. Esztergom Vgye Fiscalissa.
Ferentzy Antal Úr.
Gr. Festetits Mária Kis-Asszony.
Fejér György Úr, Káplán.
Fikker Károly Úr, az Erdélyi Korm. Széknél Cancellista.
Fodor Jósef Úr, a’ Kir. Helytartó Tanátsnál Titoknok.
Forster Antal Úr, a’ Földvári Uradalom’ Fiscalissa.
Frankovits Antal Úr, T. Bács Vgye Tábla Bírája.
Fülöp János Úr, Kassai Senator.

Gál György Úr, T. Báts Vgye’ Bíztossa.
Gaszner András Úr, T. Baranya Vgye Al Tábla-Írója.
Gáti István Úr, a’ Szigethi Ref. Eccl. és Oskolának Taníttója.
Réti Gazda Mihály Úr, T. Máramaros Vgye Fő Szolga Bírája.
Gajzler János Úr, T. Esztergom Vgye Tábla-Bírája.
P. Gegő Adolf Úr, Mathesis Taníttó.
Gombos Antal Úr, T. Báts Vgye Tábla-Bírája.
Gombos Ferentz Úr, T. Báts Vgye’ Al Tábla-Írója.
Götz Ferentz Úr, Kir. Tanátsos T. Szathmár Vármegyében.
Görög Demeter Úr, a’ Magyar Hír-mondónak ki-adója.
 Grabarits Lázár Úr, a’ Péts-Váradi Uradalom Praefectussa és T. Tólna Vgye Tábla-Bírája.
Graffenberger Ádám Úr, az Esztergomi Érseki Vár Plébánossa.
Gr. Gvadányi Jósef Úr, Lovas Generalis.

Gr. Haller János Úr.
Gr. Haller László Úr.
Gr. Haller Zsigmond Úr, Actuar. Kir. Tábla Fia.
 Hegedüs Ferentz Úr, a’ Pétsi Püspökség’ Praefectussa, T. Baranya és Somogy Vgyének Tábla-Bírája.
Hellbling Ferentz Úr.
Hell Ferentz Úr, Csákvári Plébános.
Henter Lajos Úrfi.
Hersing János Úr, T. Baranya Vgye’ Fő Szolga-Bírája.
Hertzeg Hohenlohe Károlyné, született Báró Revitzky Judith Asszony.
Horváth Miklós Úr, Küküllő Vgye’ Fő Notáriussa.
Horváth Imre Úr, Esztergom Vgye’ Iső Notáriussa.
Horváth Ágoston Úr, Gubern. Cancellista Erd.
Horváth Péter Úr.
Horváth János Úr, a’ Pesti Nemzeti Oskola’ Taníttója.
Horvathovits István Úr, a’ Fő Kórm. Széknél Szegények’ Szószóllója Erdélyb.
Hrabovszky György Úr, Palotai Evang. Prédikátor.
Hudoba János Úr, T. Zólyom Vgye’ Bíztossa.
B. Húszár Jozsef Úr.

Vajai Ibrányi János Úr.
Irínyi Imre Úr, T. Szathmár Vgye’ Szolga-Bírája.

Jakab István Úr, Cancellista.
Jankovits Mátyás Úr, Ns Pétsi Káptalan Notáriussa és Fiskálissa.
Jantsó István Úr, Fisc. Archivum’ Regestratora.
Jeszenszky László Úr, T. Zólyom Vgye Tábla-Bírája.
Jeszenszky Antal Úr, T. Baranya Vgye Tábla-Bírája.
Jeszenszky Emanuel Úr, T. Baranya Vgye Tábl. Bír. és Exactora.
Józsa Mihály Úr, Sz. Fejérvári Tanúló.
Jugenitz Úr.

Kallós Dániel Úr, Prókátor.
Kapuvári János Úr, T. Baranya Vgye Szolga-Bírája.
Kapuvári Sámuel Úr, T. Tolna Vgye Esküttye.
Kardos András Úr, T. Baranya Vgye Szolga-Bírája.
Kazinczy Ferentz Úr, T. Abaúj, Sáros, és Zemplén Vgyék Tábla-Bírája.
Kazinczy Jósef Úrfi.
Kázmér Elek Piár. Profes.
Kajdatsy Antal Úr, Kir. Tanátsos és T. Baranya Vgye Iső V. Ispánnya.
Kajdatsy István Úr, Kir. Posta-Mester.
Keczer András Úr.
Gr. Kemény Farkas Úr, ő Excell. Erdély Ország’ Rendeinek Elől-ülője.
B. Kemény Sámuel Úr, T. Torda Vgye’ Fő-Ispánnya.
Gr. Kendesiné Asszony ő Nagys.
Keszthelyi László Úr, a’ Szigeti Gymnasium’ Directora.
Kereszthelyi György Úr, Pétsi Kánonok és D. Főldvári Esperst.
Király Jósef Úr, Motsi Plébános és V. Esperest.
Kiss Károly Úr, T. Gömör Vgye’ Tábla Bírája.
Kisfaludi Jósef Úr, T. Baranya Vgye Iső Fiscalissa.
Knobloch Jósef Úr, Posta-Mester.
Gr. Koháry Ferentz Úr, Kir. Tanátsos.
Koits Demeter Úr.
Koller Tamás Ur.
Gr. Kollonits László Ur.
Kolosvári János Ur, Tiszttartó.
Komáromy György Ur, T. Abaúj Vgye’ Tábla-Bírája.
Kondé Jósef Ur, T. Esztergom Vgye’ Tábla-Bírája.
Lévai Koós István Ur, T. Gömör Vgye Tábla-Bírája.
Korom Mihály Ur, Erdődi Plébános és T. Szathmár Vgye Tábla-Bírája.
Kováts Jósef Úr, T. Báts Vgye Iső Vice-Ispánnya.
Kováts Mihály Ur, a’ Szigethi Ref. Gymnasiumban Tanúló.
Kováts Antal Úr, Doctor.
Krusper Antal Ur, Kir. Tanátsos.
Költsey István Ur, T. Szathmár Vgye Fő Szolga-Bírája.
Köpetzi Benjámin Ur, Erdélyben mind két Szék’ Prókátora.

László István Ur.
László Ur, Hadnagy.
Latinovits Jósef Ur, T. Bács Vgye Tábla-Bír.
Latinovtis Miklós Ur, T. Báts Vgye Tábla.Bír.
Gr. Lázár István Ur.
Gr. Lázár János Ur, Kir. Kamarás.
Lengyel Domokos Ur, Piár. Profes.
Lippay Ferentz Ur, T. Esztergom Vgye Számvevője.
Liptay Károly Ur, T. Zólyom Vgye Tábla-Bírája.
Luby Károly Ur, Kir. Tanátsos, és T. Szathmár Vgye’ V. Ispánnya.
Luby László Ur, T. Esztergom Vgye Esküttye.

Madarász József Ur. T. Baranya Vgye Fő Szolga-Bírája.
Márfy Leopold Ur, T. Báts Vgye’ Fő Not.
Márkos Mihály Ur, Gubern. Regestrator, Erdélyben.
Mártonfy József Ur, az Erdélyi Fő Korm. Szék’ Tanátsossa.
Ifj. Márjássy Pál Ur, T. Gömör Vgye Tábla-Bír.
Matskásy György Ur, Kapitány
Mátyásfy István Ur, Cancellista.
Mátyus Ur, Doctor.
Mayer Ignátz Ur, T. Baranya Vgye’ Szám vevője.
Mészáros Ferentz Ur, Piar. Prof.
Mészáros Pál Ur, Fő Szolga-Bíró.
Mészáros József Ur, Püspöki Káplán Sz. Fejérváratt.
Mihálovits József Ur, T. Baranya Vgye Tábla Bír.
Mihál Mihály Ur, T. Báts Vgye Chyrurgussa.
Miklós Antal Ur, T. Borsod Vgye Partic. Percept.
Miklósy Imre Ur, T. Esztergom Vgye’ Fő-Notar.
Gr. Mikó Károly Ur, Kir. Tábla Fia.
Mikó József Ur, Gubern. Regestrans Erdélyben.
Mikó Antal Ur, Gubern. Expeditor Adj. Erd.
Missits József Ur, T. Esztergom Vgye’ V. Ispánnya.
Miskóltzy György Ur, T. Borsod Vgye Exactora.
Molnár János Ur, a’ Pétsi Académiában Magyar Nyelv-Taníttó.
Molnár András Ur, Fiscalis
Murányi Ignátz Ur, Fizika Taníttó Kolosv.

Nagy István Ur, a’ Pétsi Püspökség’ Fiscalissa.
Nagy Ferentz Ur, a’ Pellérdi Uradalom’ Fiscalissa.
Nagy Antal Ur, Kulai Plébános.
Nagy Antal Ur, T. Torontál Vgye Regestratora.
Nagy Péter Ur, T. Kolos Vgye Chyrurgussa.
Nedetzky Imre Ur, Eszterg. Kir. Város Plébánossa.
Némethy János Ur, Professor.
Németszegi János Ur, T. Báts Vgye’ Fiscalissa.
Neszmér Antal Ur, T. Báts Vgye’ Fő Szolga-Bír.
Nyitray István Ur, a’ F. Kir. Helytartó Tanátsnál Titoknok.

Odry András Ur, T. Báts Vgye II-dik V. Ispánnya.
Orbány Mihály Ur, Bajsani Plébános.
B. Orczy József Ur, T. Zemplény Vgye’ Fő-Ispánnya.
 B. Orczy László Ur, ő Excell. Belső Titkos Tanátsos, a’ F. Udv. Kamaránál V. Praeses, és T. Abaúj Vgye’ Fő-Ispánnya.
Orosz Mihály Ur, Gubernalis Expeditor Erd.
Osváth Lajos Ur, T. Szabolts Vgye’ V. Notar.
Otrolutzky Lajos Ur, T. Zólyom Vgye’ Tábla-Bír.

Paffán Ignátz Ur, Pétsi Kánonok és a’ Nevendék Papok’ Kormányozója.
Pákozdy László Ur, T. Baranya Vgye II-dik Fiscalissa.
Palótsay József Ur, Kir. Tanátsos, és a’ Pétsi Kerűletben Felsőbb Bíztos.
Palugyay Elek Ur, T. Zólyom Vgye Tábla-Bír.
Pap Ferentz Ur, Gr. Szétsényi Ferentz Excell. Praefectussa.
Pauer Ádám Ur, Esztergomi Bíró.
Pausz József Ur, Uj-Palánkai Fő Notár.
Peák János Ur, T. Báts Vgye’ Chyrurg.
Péchy Ur, Fő Strázsa Mester.
Péterffy Antal Ur, Kapitány.
Petrovszky Sigmond Ur, T. Baranya Vgye’ II-dik V. Ispánnya.
Petrovszki János Ur, T. Baranya Vgye’ Tábla Bír.
Pethő Jakab Ur, a’ Budai Nemzeti Oskolák’ Kir. Igazgatója.
Pethő Imre Ur, T. Baranya Vgye Fő-Notar.
Pinkovits Simon Ur, T. Báts Vgye’ Generalis Percept.
Pisch György Ur, a’ Budai Nemzeti Oskolák’ Al-Igazgatója.
Polyák József Ur, T. Báts Vgye’ Szolga-Bír.
Potskay Zsigmond Ur, T. Báts Vgye’ Szolga-Bír.
Potyondi Ráfáel Ur, Méltós. Ürményi József’ Urnál Praefectus.
Prónay Pál Ur, Fő Kassza-tartó zólyom Vgyében.
Puchner Leopold Ur, T. Zólyom Vgye. Tábla Bírája.
Pünkösti Ádám Ur, Gr. Kendefiné’ Praefect.

Radovits Károly Ur, T. Baranya Vgye’ Commiss.
Radvánszky János Ur, Kir. Tanátsos és Aranyos Rendek Vitéze.
Radvánszky György, Ur, T. Zólyom Vgye’ II-dik V. Ispánya.
Rajner István Ur, a’ Pétsi Nevendék Papok’ Gyóntatója.
Rehák János Ur, a’ D. Főldvári Uradalom’ Praefect.
Reigler Ferentz Ur, T. Esztergom Vgye’ Generalis Percept.
Roháts János Ur, Piar. Professor.
Rogosz Mihály Ur, D. Főldvári Káplán.
Romhány Ferentz Ur, T. Báts Vgye’ Esküttye.
Rózsás Ferentz Ur, T. Baranya Vgye Commiss.
Rudits Máté Ur, T. Báts Vgye’ Tábla-Bír.

Salamon János Ur, T. Esztergom Vgye’ Tábla Bír.
Gr. Sándor Antal Ur.
Sándor András Ur.
Sárközy István Ur, T. Somogy Vgye’ Gen. Percept.
Schmidt József Ur, II-dik Tábla-Író T. Zólyom Vármegyében.
Schurmann János Ur, T. Zólyom Vgye’ Iső Fiscalissa.
Schurmann Ignátz Ur, T. Zólyom Vgye’ Tábla-Bír.
Schwartzbauer Elek Ur, Sz. Fejérvári Taníttó.
Sembery János Ur, T. Zólyom és Nógrád Vgye’ Tábla-Bír.
Megyertsi Sissay János Ur, Kir. Tanátsos.
Somogyi Gábor Úr, Losontzi Fő-Bíró.
B. Splényi Gábor Ur, Excell. F. M. L. és T. Szabólts Vgye’ Fő-Ispánnya.
Jáprai Spissits János Ur, T. Szala Vgye’ V. Ispánnya.
Strázsay Pál Ur, Cameralis Tiszttartó.
Sturmann Márton Ur, T. Gömör Vgye’ Tábla-Bír.
Szabadhegyi Pál Ur, T. Esztergom Vgye’ Fő Szolga-Bírája.
Szalay József Ur, Esztergomi Kánonok.
Szaniszlay János Ur, Esztergomi Szám-tartó.
Szathmáry Király Miklós Ur, Kir. Tanátsos és T. Gömör Vgye’ V. Ispánnya.
Gr. Szétsényi Ferentz Ur, ő Exc. Belső Titkos Tanátsos.
Székely Dávid Ur, Provinc. Cancellarius Erdélyben.
Szent Imrey Gábor Ur, T. Abaúj Vgye’ Fő Szolga-Bírája.
Szeremley Szent-Pétery Judith Asszony.
Szilva Mihály Ur, Esztergomi Tanátsos és Kapitány.
Szluha Antal Ur, T. Fejér Vgye’ Tábla. Bír.
Szokoly Jakab Ur, T. Baranya Vgye’ Fő Szolga-Bírája.
Szörtsey Imre Ur.
Sztupitzky Mojzses Ur, T. Esztergom Vgye’ Szolga-Bírája.

Tárkövi Tahy Antal Ur, T. Tolna Vgye’ Gen. Percept.
Tanyi Zsigmond Ur, T. Baranya és Somogy Vgye’ Tábla-Bír.
Taund János Ur, T. Baranya Vgye több Uradalmak’ Fiscalissa.
Gr. Teleky Susánna Asszony, Ő Excell.
Gr. Teleky László Ur, az Erdélyi Fő Korm. Széknél Titoknok.
Gr. Teleky László Ur, Kir. Tábl. Assess.
Teleky Domonkos Ur, az Erdélyi Korm. Szék. Titoknok.
Teleky Mihály Ur, Actuar. Kir. Tábla fia.
Dálnoki Teleky Mihály Ur, Prókátor.
Tobiás Antal Ur, Prókátor.
 Tokody György Ur, T. Bihar Vgye’ Tábla-Bír. és a’ N. Váradi Kerűletben az Oskolák’ Al-Igazgatója.
Gr. Tóldalagi István Ur.
Tolnay József Ur, a’ Pesti Nemzeti Oskolák’ Taníttója.
Tomtsányi András Ur, a’ T. Báts Vgye’ Tábla-Bír.
Toronyi István Ur, Átsi Plébános.
Tratnyaky Miklós Ur, Ujpalánkai Fiscalis.
Túry Mihály Ur, Fő Strázsa-mester.
Túry István Ur, Gubern. Prothocollista Erdélyb.

Uray József Ur, T. Szathmár Vgye’ Fő Szolga-Bír.
Urbány Dániel Ur, Fő Tábla-Író Zólyom Vgyében.
Urbány János Ur, T. Zólyom Vgye’ Szolga-Bír.
Ürményi Mihály Ur, Zombori Kir. Cameralis Administrátor.

Varga László Ur, T. Esztergom Vgye’ Esküttye.
Vargay Mihály Úr, T. Báts Vgye II-dik Fiscal.
Vajnits Salamon Úr, T. Báts Vgye’ Tábla-Bír.
Vajnits Fábján Ur, T. Báts Vgye’ Fő Szolga-Bír.
Vajnits Antal Ur, T. Báts Vgye’ Szolga-Bír.
Vajnits János Ur, T. Báts Vgye’ Esküttye.
Vedel Mihály Ur, Gr. Eszterházy Urfiak’ Taníttója.
Vég Péter Ur, T. Fejér Vgye, Fő Notar.
B. Vécsey Miklós Ur, a’ Kassai K. Kamarának, és T. Szatmár Vgyének Administratora.
Vízi Ferentz Ur, Erdélyi Fejérvári Kánonok.
Volk Imre Ur.

Zabolay Sámuel Ur, mint két Szék Prókátora Erdélyben.
Zákó Demeter Ur, T. Báts Vgye’ Tábla-Bír.
Zanathy Mihály Ur, T. Szathmár Vgye’ Tábla-Bír.
Zatterer János Ur.
Zerdahelyi Imre Ur, Kir. Tanátsos és Provinc. Comissarius:
Zsóldos Sámuel Ur, T. Gömör Vgye’ Tábla-Bír.
Zsóltzay Sámuel Ur, Ref. Predikátor Erdélyben.

Hogy-ha ezen betses neveknek lajstromában valamelly hiba történt vólna, jövendőben helyre fog hozatódni. Nem külömben, ha némelly érd. előre-fizető Uraknak neveik történetből innét ki-maradtak vólna, azok-is ki fognak annak idejében nyomtatódni; hogy jövendőben-is tudattassék, kik vóltanak leg-inkább a’ Magyar Litteraturának e’ részben-is elő-mozdíttóji.
Copyright © 2011-2019 MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
Copyright © 2011-2019 Debreceni Egyetemi Kiadó