MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

Kazinczy Ferenc – Szemere Miklósnak
h. n., 1830. január 9.
Édes Uram Öcsém,

Uram Öcsém bírja a’ Göthe’ utolsó kiadását. Iphigeniáját ’s Faustját szeretném az én kiadásomban összehasonlítani ezen legújabbal, ’s kérem kedves Uram Öcsémet, hogy a’ két darabot nekem kevés napokra áltküldeni méltóztassék. – Az én kedves Toldym írja Berlinből, Göthénél is fél órát tölte ’s igen kegyesen fogadtatott. Bár azt is írta volna hogy mi vala beszédek tárgya.
Maradok becses barátságába ajánlva
Kedves Uram Öcsémnek

Januárius 9d. 1830.
alázatos szolgája
Kazinczy Ferencz

Ha Uram Öcsém a’ két könyvet pecsét alatt Fő Notárius T. Dókus Urnál letéteti, bizonyosan veszem.

[Címzés a külső oldalon:]
Tekintetes
Szemere Miklós
Urnak
Lasztóczon