MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Másolat

[Azt a savanyú munkát…]

[Fogságom egész ideje alatt…]

[Ha életet szerezne...]

[Kazinczy jegyzete Fessler könyvéhez]

[Két ezer háromszáz nyolczvan hét napig…]

[Szulyovszky Menyhért ma beszéllé…]

[– – – szeretni hiven...]

Baranyi Gábor [III.]

Fogságom’ Naplója

Iphigenia-Psicharion

Kazinczy Ferenc - Budai Andráshoz (Munkács, 1801. június 17.)

Kazinczy Ferenc - Bujanovics Károlyhoz (Érsemjén, 1801. július 19.)

Kazinczy Ferenc - ismeretlennek (Velem, 1815)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Honorátához (Buda, 1795. június 5.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (?, 1795. augusztus 29.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Alsóregmec, 1798 január 10.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. február 25.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. július 2.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. július 29.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. július 3.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. június 5.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannához (Buda, 1795. március 11.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannának (Olaszliszka, 1794. december 16.)

Kazinczy Ferenc - Kazinczy Józsefné Bossányi Zsuzsannának (Sátoraljaújhely, 1794. december 15.)

Kazinczy Ferenc - Péchy Sándorné Kazinczy Zsuzsannához (Kerepes, 1794. december 19.)

Kazinczy Ferenc – A Tudományos Gyűjtemény kiadóinak (Széphalom, 1817. július 2.)

Kazinczy Ferenc – Andreas Fabriciusnak (Kassa, 1789. július 9.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (1821. február)

Kazinczy Ferenc – Bodzay Sámuelnek (Széphalom, 1821. november 19.)

Kazinczy Ferenc – Bodzay Sámuelnek (Széphalom, 1821. november 27.)

Kazinczy Ferenc – Csáky Emánuelnak (h. n., 1807. március 18.)

Kazinczy Ferenc – Dókus Sámuelnek (Széphalom,1815. február 2.)

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak (Érsemjén, 1805. február 23.)

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak (Széphalom, 1817. november 1.)

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak (Széphalom, 1824. július 14.)

Kazinczy Ferenc – Erős Pálnak (Kassa, 1787. április 27.)

Kazinczy Ferenc – Fejér Györgynek (Széphalom, 1811. február 27.)

Kazinczy Ferenc – Friedrich Gottlieb Klopstocknak (Alsóregmec, 1789. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Gastberg Jánosnak (Széphalom, 1821. november 19.)

Kazinczy Ferenc – Genersich Jánosnak (Széphalom, 1813. november 11.)

Kazinczy Ferenc – Gladovszky Ferencnek (Kassa, 1787. augusztus 22.)

Kazinczy Ferenc – Görgey Antalnak (h. n., 1818)

Kazinczy Ferenc – Gyarmathy Sámuelnek (Széphalom, 1815. január 20.)

Kazinczy Ferenc – Ismeretlennek (Alsóregmec, 1801. október 20. [?])

Kazinczy Ferenc – Ismeretlennek (h. n., 1804. június 11.)

Kazinczy Ferenc – Karafa Györgynek (Kassa, 1786. november 13.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1787. szeptember 3.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1788. január 30.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1790. április 29.)

Kazinczy Ferenc – Prónay Sándornak (Széphalom, 1812. április 8.)

Kazinczy Ferenc – Radó Sándornak (Széphalom, 1814. január 7.)

Kazinczy Ferenc – Raffinszky Ferenc Xavérnak (Kassa, 1788. június 9.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. július 6–7.)

Kazinczy Ferenc – Szedlmayer Györgynek (Tállya, 1788. március 15.)

Kazinczy Ferenc – Szerdahelyi Lászlónak (Alsóregmec, 1791. január 12.)

Kazinczy Ferenc – Takács Józsefnek (Széphalom, 1815. július 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Alsóregmec, 1789. december 24.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Alsóregmec, 1789. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Eger, 1788. augusztus 7.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Hatvan, 1788. augusztus 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. április 25.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. július 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. október 18.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. december 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. december 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. július 12.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. november 25.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. szeptember 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. szeptember 5.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1789. május 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1789. március 16.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Miskolc, 1788. március 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Miskolc, 1788. március 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Miskolc, 1789. március 4.)

Kazinczy Ferenc – Vay Istvánnak (Kassa, 1787. január 5.)

Kazinczy Ferenc – Virág Benedeknek (Széphalom, 1807. [február vége])

Kazinczy Ferenc – Virág Benedeknek (Széphalom, 1807. [március–április?])

Kazinczy Ferencz’ Naplója

Ráday Pálnak, a’ Rákóczy Secretáriusának fija, és ekkor eggyetlen a’ familiában.

Töredék toldalékok a’ mondottakhoz

Ürményi

Verseghy 1795. Budán, Juliusban