MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

Autográf

[1811–1814]

[A mázsaházban]

[A települések közötti út távolsága]

[A Wieland-fordításról]

[Arany- és vasbányászat]

[Bethlen Gáborné és Pázmány Péter]

[Budán 1795. Júniusnak 10-dik napjáig…]

[Domokos Lajos levele]

[Én Kazinczy Ferencz Vice-Notariusnak ajánltatom]

[Erdélyi Mappa]

[Eszköze lenni az isteni Kéznek...]

[Feljegyzések I.]

[Feljegyzések II.]

[Feljegyzések III.]

[Homeri Opera]

[In memoriam 5ti Julii 1800]

[Jósika János]

[Június’ 17d. 1792. Budán Audientzián Ferencz Királyunknál]

[Jurátusoknak…]

[Kalmár György]

[Kazinczy Ferencz Abaujvármegyeinek tartathatik…]

[Kazinczy Ferencz’ saját kezével irtt Autobiographiája 1785ig]

[Kazinczy levele Vincent Barcóhoz]

[Kazinczy vicenotáriusságáról; Kazinczy András I.; Kazinczy Péter I., II.]

[Lencse I.]

[Lencse II.]

[Mineralógiai diploma]

[Napló. 1828–1831. Pesti Útam. 1828.]

[Olasz Péter Gramm. Præc. …]

[Páter Fast]

[Pázmány Péter levele]

[Ratschky, Alxinger, Haschka]

[Rövid jegyzések]

[Sas]

[Superintendens Kis Jánost láttam…]

[Tájszavak jelentése]

[Tekintetes Sáróy Szabó Sámuel Úrnak…]

[Települések, szállásadók]

[Verseghy nyelvészeti feljegyzései]

[Világ’ Nagyjai és kicsínyei: Taródi István]

A’ Károlyfejérvári Nagy Templom

A’ Királynál. Budán, 1792. Június 17d. és 23dban

Anekdotonok

Angelo Soliman [I.]

Angelo Soliman, meghalt 1796. Nov. 21d.

Antonio Fiorella, Corsicai fi

Aszalai János’ (megholt Gréczi fogságában 1796. Octob. 12d.) keze-írása

Audentziám II Ferencz Római Császárnál, Budán, Júniusban 17 és 23.

Aug. 1801. Ér-Semjénben, B. Wesselényi Farkastól

Az Országlás Foglyai 1795ben

B. Andrásy Antal Rozsnyai Püspök és a’ két Swieten

Baranyi Gábor [I.]

Baranyi Gábor [II.]

Báró Orczy Lőrincz

Báró Vay Miklós és Ramsdon

Bécsbe 1812. Vay Abrahámmal

Bécsi út, 1815.

Branyicska

Branyicska, Hunyad Vgyében Aug. 11d. 1816.

Budai Papirosaim

Cseresznyés András

Csokonainak és Herdernek eggy gondolatja

Dán nyelv’ hangzása

Döbrentei Gábor és Kazinczy Ferenc – Dessewffy Józsefnek (Kolozsvár, 1816. június 28. és 1816. július 2.)

Dugonics a’ Kreutzertheaterben

Első Rákóczy György Fejedelem nagy Biblia-olvasó.

Erdély

Extractusok Diáriumomból

Feldolgozni valók

Feljegyzések - Angelo Soliman. született 1721. megholt 1796. Nov. 21d.

Filangierinek System der Gesetzgebungja(1798 vagy 1799) Bécsben megtiltatik

Generális Gróf Fekete János

Gróf Eszterházy Ferencz, a’ Cancellarius’ fija. 1789.

Gróf Eszterházy Károly Egri Püspöknél

Gróf Majláth József 1792ben

Gróf Majláth József Excellentziánál visitám 1790.

Gróf Széchényy Ferencz

Heltai Gáspár Magyar Bibliája, Kolozsvártt 1551. in 4o.

Holval

Horváth János Veszprémi Kanonok tituláris Püspök és Helytartói Tanácsos

Ignatius von Born

II. József

Károly fejérvár. 1816. Aug 19 és 20d.

Kazincy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1786. december 15.)

Kazinczy Ferenc – a Debreceni Református Kollégium tanácsának (Széphalom, 1806. július 28.)

Kazinczy Ferenc – A Kassai Tanulmányi Kerület Főigazgatóságának (Hejce, 1788. november 22.)

Kazinczy Ferenc – A Királyi Magyar Helytartótanácsnak (Kassa, 1786. április 13.)

Kazinczy Ferenc – A Királyi Magyar Helytartótanácsnak (Kassa, 1787. július 12.)

Kazinczy Ferenc – A Királyi Magyar Helytartótanácsnak (Kassa, 1788. július 30.)

Kazinczy Ferenc – A Szomolnoki Császári és Királyi Bánya-Főfelügyelőségnek (Kassa, 1788. január 17.)

Kazinczy Ferenc – A Szomolnoki Császári és Királyi Bánya-Főfelügyelőségnek (Kassa, 1788. január 26.)

Kazinczy Ferenc – A Szomolnoki Császári és Királyi Bánya-Főfelügyelőségnek (Kassa, 1788. március 7.)

Kazinczy Ferenc – A Szomolnoki Császári és Királyi Bánya-Főfelügyelőségnek (Kassa, 1788. október 12.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Alsóregmec, 1789. augusztus 2.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Alsóregmec, 1789. július 27.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Kassa, 1787. augusztus 29.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Kassa, 1787. január 4.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Kassa, 1788. április 18.)

Kazinczy Ferenc – Abaúj és Torna vármegye magisztrátusának (Kassa, 1788. június 5.)

Kazinczy Ferenc – August Ludwig Schlözernek (Széphalom, 1809. február 25.)

Kazinczy Ferenc – az Adorján család ismeretlen tagjának (Széphalom, 1816. február 6.)

Kazinczy Ferenc – Bacsinszky Andrásnak (Kassa, 1788. május 8.)

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1787. július 18.)

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1787. szeptember 31.[!])

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1788. augusztus 31.)

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1788. február 10.)

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1788. szeptember 25.)

Kazinczy Ferenc – Bártfa város magisztrátusának (Kassa, 1788. szeptember 9.)

Kazinczy Ferenc – Benne István Jakabnak ([Kassa], 1789. szeptember 2.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (1810. április 5.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (1810. jan. 9-19.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Érsemjén, 1810. szeptember 24.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Pest, 1829. április 14.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Sátoraljaújhely, 1809. május 25.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1808. december 23.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1808. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1808. október 31.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1809. december 12.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1809. február 14.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1809. október 21.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. augusztus 26.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. december 16.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. február 24.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. január 1-3.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. január 19.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. január 22.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. július 12.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. július 21.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. július 31.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. június 13.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. június 4.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. május 6.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. március 16.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. november 3.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1810. október 13.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. április 4.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. február 24.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. január 10.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. június 27.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. május 22–23.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. május 3.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. március 8.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. április 15.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. április 2.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. április 8.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. február 27.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. július 2.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. október 2.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1813. február 3.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1813. január 18.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1813. július 4.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1813. október 31.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1814. február 6.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1814. január 10.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1814. július 11-13.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1814. június 2.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1814. november 11.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1815. december 18.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1815. december 29.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1815. február 9.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1815. január 10.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1815. november 8.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. február 12.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. március 13.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. március 23.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. október 12.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. október 18.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1821. január 18.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1821. január 23.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1829. július 3.)

Kazinczy Ferenc – Berzsenyi Dánielnek (Széphalom1810. május 4.)

Kazinczy Ferenc – Boros Sándornak (Alsóregmec, 1788. április 7.)

Kazinczy Ferenc – Boros Sándornak (Kassa, 1787. március 20.)

Kazinczy Ferenc – Boros Sándornak (Kassa, 1787. március 20.)

Kazinczy Ferenc – Boros Sándornak (Kassa, 1787. november 22.)

Kazinczy Ferenc – Boros Sándornak (Kassa, 1788. október 8.)

Kazinczy Ferenc – Borsod vármegye magisztrátusának (Alsóregmec, 1788. március 15.)

Kazinczy Ferenc – Borsod vármegye magisztrátusának (Alsóregmec, 1790. november 3.)

Kazinczy Ferenc – Budai Ézsaiásnak (Érsemjén, 1802. szeptember 28.)

Kazinczy Ferenc – Cserey Miklósnak (h. n., 1831. január 21.)

Kazinczy Ferenc – Cserey Miklósnak (Sátoraljaújhely, 1831. január 30.)

Kazinczy Ferenc – Cserneczky Józsefnek (Pest, 1831. április 18.)

Kazinczy Ferenc – Dessewffy Józsefnek (h. n., 1816. február [?])

Kazinczy Ferenc – Dessewffy Józsefnek (Széphalom, 1819. szeptember 23.)

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak (Széphalom, 1817. november 1.)

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak (Széphalom, 1824. július 14.)

Kazinczy Ferenc – Drescher Friedrichnek (Sátoraljaújhely, 1830. augusztus 24.)

Kazinczy Ferenc – Egy katolikus plébánosnak (?) (Kassa, 1786. december 6.)

Kazinczy Ferenc – Eszterházy Józsefnek (Széphalom, 1811. február 4.)

Kazinczy Ferenc – Eszterházy Károlynak (Eger, 1787. július 27.)

Kazinczy Ferenc – Eszterházy Károlynak (Eger, 1789. február 22.)

Kazinczy Ferenc – Fáy Andrásnak (Széphalom [?], 1819. január 25–29.)

Kazinczy Ferenc – Fáy Bertalan Jánosnak (Göncruszka, 1789. március 11.)

Kazinczy Ferenc – Fáy Bertalan Jánosnak (Kassa, 1789. március 17.)

Kazinczy Ferenc – Fáy Györgynek (h. n., 1831. április 22.)

Kazinczy Ferenc – Fekete Károlynak (h. n., 1824. március 2.)

Kazinczy Ferenc – Felsőbüki Nagy Pálnak (Széphalom, 1811. február 5.)

Kazinczy Ferenc – Gedeon Mártonnak ([Kassa], 1789. szeptember 1.)

Kazinczy Ferenc – Halasy Mátyásnak (Kassa, 1786. november 9.)

Kazinczy Ferenc – Heves vármegye magisztrátusának (Kassa, 1787. május 10.)

Kazinczy Ferenc – Heves vármegye magisztrátusának (Kassa, 1787. szeptember 1.)

Kazinczy Ferenc – Heves vármegye magisztrátusának (Kassa, 1789. december 17.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Alsóregmec, 1787. augusztus 14.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1786. november 27.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1787. január 5.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1787. május 13.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1788. december 28.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1789. január 2.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Kassa, 1789. július 8.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Lőcse, 1789. május 28.)

Kazinczy Ferenc – Horváth Stansith Imrének (Majorka, 1788. november 14.)

Kazinczy Ferenc – id. báró Wesselényi Miklósnak (Széphalom, 1809. április 13.)

Kazinczy Ferenc – ifj. Wesselényi Miklósnak [?] ([Sátoraljaújhely], 1823. május 16.)

Kazinczy Ferenc – Ismeretlen ügyvédnek (Sátoraljaújhely, 1827. február 10.)

Kazinczy Ferenc – Ismeretlennek (h. n., 1806 előtt [?])

Kazinczy Ferenc – Ismeretlennek (Pest, 1829. május 4.)

Kazinczy Ferenc – Ismeretlennek (Széphalom, 1830. június 18.)

Kazinczy Ferenc – Johann Jakob Rottnak (Széphalom, 1806. augusztus 29.)

Kazinczy Ferenc – Johann Nepomuk von Nimetznek, Ignaz Klausnak, Samuel Kehlernek, Johann Scholznak, Jakob Solkovinak, Gottfried Magnusnak, Samuel (ab Hortis) Augustininek, Johann Gozalgonak, Andreas Fabriciusnak (Kassa, 1788. szeptember 10.)

Kazinczy Ferenc – József nádornak (Széphalom, 1811. február 6.)

Kazinczy Ferenc – Kandó Gábornak (Sárospatak, 1821. július 26.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Alsóregmec, 1791. január 12.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1786. december 1.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1786. december 12.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1786. december 7.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1786. november 13.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1787. április 25.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1787. december 15.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1787. március 23.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1787. november 2.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1788. július 12.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1788. szeptember 18.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Kassa, 1790. május 16.)

Kazinczy Ferenc – Kassa város magisztrátusának (Tokaj-hegyalja[?], 1790. október 22.)

Kazinczy Ferenc – Kaszner Andrásnak (Alsóregmec, 1789. december 24.)

Kazinczy Ferenc – Kazinczy Péternek (Széphalom, 1809. október 16.)

Kazinczy Ferenc – Kis Jánosnak és Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1811. november 22.)

Kazinczy Ferenc – Kis Jánosnak és Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1817. május 10.)

Kazinczy Ferenc – Kis Jánosnak és Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1818. június 1.)

Kazinczy Ferenc – Kiskunfélegyháza mezőváros magisztrátusának (Kassa, 1788. október 8.)

Kazinczy Ferenc – Kornis Istvánnak (Széphalom, 1824. december 20.)

Kazinczy Ferenc – Kornis Istvánnak (Széphalom, 1825. február 19.)

Kazinczy Ferenc – Kornis Mihálynak (Széphalom, 1816. szeptember 17.)

Kazinczy Ferenc – Kornis Mihálynak (Széphalom, 1817. június 10.)

Kazinczy Ferenc – Kornis Mihálynak (Széphalom, 1820. szeptember 29.)

Kazinczy Ferenc – Kossuth Andrásnak ([Sátoraljaújhely], 1830. december 15.)

Kazinczy Ferenc – Kövy Sándornak (h. n., 1826. május 21.)

Kazinczy Ferenc – Lészay Dánielnek (Széphalom, 1817. január 17.)

Kazinczy Ferenc – Lonovics Józsefnek (Széphalom, 1830. június 18.)

Kazinczy Ferenc – Lőcse város magisztrátusának (Kassa, 1789. szeptember 1.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (1824. január 21.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (1828. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak ([1822. május eleje])

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Eperjes, 1822. március 6.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Sátoraljaújhely, 1825. április 13.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Sátoraljaújhely, 1827. január 12.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. január 13.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. február 27.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. július 22.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. június 2.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. május 1.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. április 8.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. január 3.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. június 30.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. március 11.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. november 27.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. november 2–4.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. szeptember 17.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1821. január 26.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1821. június 11.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1821. május 7.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1822. szeptember 6.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1823. november 11.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1826. november 8.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Sátoraljaújhely, 1821. március 13.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Sátoraljaújhely, 1825. április 14.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. december 4.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. december 5.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. július 21.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. november 27.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1817. október 16.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. április 13.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. január 15.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1818. május 31.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1819. június 13.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. augusztus 22.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. január 10.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. július 27.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1820. június 23.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1821. augusztus 20.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1822. április 16.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1822. december 8.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1823. december 25.)

Kazinczy Ferenc – Mailáth Jánosnak (Széphalom, 1823. november 3.)

Kazinczy Ferenc – Majláth Jánosnak (Széphalom, 1820. május 23.)

Kazinczy Ferenc – Makay Mihálynak ([Kassa], [1789. szeptember 2. és 9. között])

Kazinczy Ferenc – Makay Mihálynak (Kassa, 1789. szeptember 29.)

Kazinczy Ferenc – Molnár Györgynek (Széphalom, 1817. július 4.)

Kazinczy Ferenc – Moriz von Sahlhausennek (Bécs, 1791. május 26.)

Kazinczy Ferenc – Moriz von Sahlhausennek (Sahlhausen Móricnak) (Alsóregmec, 1792. november 25.)

Kazinczy Ferenc – Moriz von Sahlhausennek (Sahlhausen Móricnak) (Alsóregmec, 1792. november 29.)

Kazinczy Ferenc – Nagy Józsefnek (Széphalom, 1810. április 18.)

Kazinczy Ferenc – Okruczkynak (Kassa, 1794. augusztus 16.)

Kazinczy Ferenc – Orczy Lőrincnek (Kassa, 1786. november 17.)

Kazinczy Ferenc – Orczy Lőrincnek (Kassa, 1786. október 16.)

Kazinczy Ferenc – Patay (Baáji) Józsefnek (Kassa, 1788. június 17.)

Kazinczy Ferenc – Péchy Zsigmondnak (Alsóregmec, 1788. március 20.)

Kazinczy Ferenc – Prónay Sándornak (Széphalom, 1812. április 8.)

Kazinczy Ferenc – Raffinszky Ferenc Xavérnak (Kassa, 1788. június 28.)

Kazinczy Ferenc – Reviczky Tamásnak (Széphalom, 1812. július 1.)

Kazinczy Ferenc – Reviczky Tamásnak (Széphalom, 1812. március 8.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (1808. november 6.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (1809. február 2.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (1810. április 11.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1807. december 19.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1807. július 25.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1807. május 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1807. október 17.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1807. szeptember 20.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. december 13.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. december 8.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. július 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. június 12.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. június 23.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. május 31.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. május 4.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. május 6.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. március 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. november 23.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. november 4.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. október 27.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. szeptember 5.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1808. szeptember 7.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. április 10.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. április 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. augusztus 10.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. augusztus 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. augusztus 7.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. december 13–26.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. december 5.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. december 8.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. február 10.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. február 18.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. február 24.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. január 12.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. január 30.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. július 24.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. július 5.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. május 8.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. március 27.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. november 11.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. november 12.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. november 29.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. november 6.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. október 16.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. október 29.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1809. szeptember 13.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. augusztus 28.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. február 11.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. június 15.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. június 7.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. május 17.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. május 30.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. május 31.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. május 7.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. március 22.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. március 28.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. november 7.)

Kazinczy Ferenc – Rumy Károly Györgynek (Széphalom, 1810. október 11.)

Kazinczy Ferenc – Samuel (ab Hortis) Augustininek (Alsóregmec, 1789. december 27.)

Kazinczy Ferenc – Samuel (ab Hortis) Augustininek (Kassa, 1787. október 7.)

Kazinczy Ferenc – Sárközy Istvánnak és Berzsenyi Dánielnek (Széphalom, 1812. január 30.)

Kazinczy Ferenc – Sárvári Pálnak (Érsemjén, 1806. január 24.)

Kazinczy Ferenc – Sipos Pálnak (Széphalom, 1809. november 22.)

Kazinczy Ferenc – Stettner Györgynek (h. n., 1827. május 26. után)

Kazinczy Ferenc – Szalay Sámuelnek (Alsóregmec, 1787. augusztus 15.)

Kazinczy Ferenc – Szalay Sámuelnek (Kassa, 1788. június 11.)

Kazinczy Ferenc – Szalay Sámuelnek (Kassa, 1788. június 11.)

Kazinczy Ferenc – Szalay Sámuelnek (Kassa, 1788. november 19.)

Kazinczy Ferenc – Szalay Sámuelnek (Stósz, 1788. november 9.)

Kazinczy Ferenc – Szapáry Jánosnak (Széphalom, 1811. február 6. [?])

Kazinczy Ferenc – Szathmári (Paksi) Istvánnak (Alsóregmec, 1788. március 24.)

Kazinczy Ferenc – Szemere Lászlóné Vattay Krisztinának (Pest, 1828. március 26.)

Kazinczy Ferenc – Szemere Miklósnak (h. n., 1830. február 16.)

Kazinczy Ferenc – Szemere Miklósnak (h. n., 1831. január 26.)

Kazinczy Ferenc – Szemere Pálnak (Pest, 1828. április 17.)

Kazinczy Ferenc – Szentmiklóssy Alajosnak [?] (Pest, 1829. április 26.)

Kazinczy Ferenc – Szepes vármegye magisztrátusának (Kassa, 1787. április 25.)

Kazinczy Ferenc – Szepes vármegye magisztrátusának (Kassa, 1788. szeptember 26.)

Kazinczy Ferenc – Szepes vármegye magisztrátusának (Kassa, 1790. január 4.)

Kazinczy Ferenc – Szepes vármegye magisztrátusának (Kassa, 1790. január 8.)

Kazinczy Ferenc – Szirmay Istvánnak (Kassa, 1786. november 17.)

Kazinczy Ferenc – Szirmay Lászlónak (Kassa, 1787. december 13.)

Kazinczy Ferenc – Szirmay Lászlónak (Kassa, 1787. szeptember 10.)

Kazinczy Ferenc – Szirmay Lászlónak (Kassa, 1788. október 17.)

Kazinczy Ferenc – Szirmay Péterné Poturnyai Ilonának (Széphalom, 1809. június 14.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak ([Kassa], 1789. szeptember 2.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak ([Kassa], 1789. szeptember 2.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Alsóregmec, 1790. augusztus 15.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Alsóregmec, 1791. december 7.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Jászó, 1787. október 5.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. április 5.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. augusztus 16.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. február 20.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. július 19.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. július 19.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. július 22.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. július 6.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. június 19.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. június 29.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. június vége – július eleje?)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. május 20.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. szeptember 20.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. szeptember 20.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1787. szeptember 21.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. január 18.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1788. május 7.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1789. december 7.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1789. március 23.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1789. szeptember 12.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1790. január 2.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1790. március 15.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1790. március 15.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1790. március 30.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1791. február 13.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Kassa, 1791. március 13.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Miskolc, 1788. május 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Miskolc, 1788. március 10.)

Kazinczy Ferenc – Török Lajosnak (Rozsnyó, 1788. július 18.)

Kazinczy Ferenc – Trattner János Tamásnak (Széphalom, 1814. augusztus 17.)

Kazinczy Ferenc – Ung vármegye magisztrátusának (Alsóregmec, 1790. november 7.)

Kazinczy Ferenc – Vay Istvánnak (Kassa, 1787. január 5.)

Kazinczy Ferenc – Vörösmarty Mihálynak (Széphalom, 1831. augusztus 19.)

Kazinczy Ferenc – Zemplén vármegye magisztrátusának (Kassa, 1788. július 12.)

Kazinczy Ferenc – Zemplén vármegye magisztrátusának (Kassa, 1788. május 13.)

Kazinczy Ferencné és D’Ellevaux Jánosné nevében Kazinczy Ferenc – Kállay Péternek (Széphalom, 1823. szeptember 9.)

Kérdések, mellyre feleletek kérettetnek

Lónyai Menyhért

Lónyai Menyhért, Auratus Eques.

Makbeth

Minna von Barnhelm

Nemes büszkeség

Niczky József Kemecsén, Szabolcs Vármegyében

Orczy Miskolczon 1784. 21. Martii.

Patak

Pázmány Péter így írta nevét.

Prof. Szabó Dávidhoz, Kassán, Oct. 16d. 1786.

Psalterium Hungaricum MS. de anno 1508.

Regmecz 13a Januar. 1802.

Rothasztó forró-betegségem

Schwartner Márton

Superintendens Szilágyi és a’ Nyelvrontók

Története a’ Wieland’ Diogenese’ magyar fordításának

Ujhely Július 20d. 1825.

Vajda Hunyad. Aug. 13. 1816.

VI. Piust a’ Francziák Rómából 179 Generalis Calvin által kísértették-el

Zemplény Vármegyei V. Notariusságom