MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Impresszum

© MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
© Debreceni Egyetemi Kiadó
DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_muvei
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.

Szerkesztő
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Bodrogi Ferenc Máté
Orbán László

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra

A kritikai kiadás köteteinek adaptációja:

Pályám emlékezete, Debrecen, 2009.
 • sajtó alá rendező: Orbán László
 • a kritikai szöveg készítője: Veisz Bettina
Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig, Debrecen, 2009.
 • sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté, Borbély Szilárd
 • a kritikai szöveg készítője: Bodrogi Ferenc Máté
Külföldi játszószín, Debrecen, 2009.
 • sajtó alá rendező: Czibula Katalin, Demeter Júlia
 • a kritikai szöveg készítője: Veisz Bettina
Fogságom naplója, Debrecen, 2011.
 • sajtó alá rendező: Szilágyi Márton
 • a kritikai szöveg készítője: Lapis-Lovas Anett
Szép Literatúra, Debrecen, 2012.
 • sajtó alá rendező: Bodrogi Ferenc Máté
 • a kritikai szöveg készítője: Bodrogi Ferenc Máté
Erdélyi Levelek, Debrecen, 2013.
 • sajtó alá rendező: Szabó Ágnes
 • a kritikai szöveg készítője: Lapis József
Levelezés XXIV., Debrecen, 2013.
 • sajtó alá rendező: Orbán László
 • a kritikai szöveg készítője: Béres Norbert
Levelezés XXV. (Hivatali levelezés), Debrecen, 2013.
 • sajtó alá rendező: Soós István
 • a kritikai szöveg készítője: Béres Norbert
A levelezés elektronikus kiadása:

A Kazinczy–Ráday-levelezés kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és szövegkritikai jegyzetei: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Veisz Bettina
A Kazinczy–Berzsenyi-levelezés kritikai szövegei
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Fórizs Gergely
 • a levelekben található Kazinczy-verseket sajtó alá rendezte: Debreczeni Attila
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációját készítette: Tóth Barna
A Kazinczy–Majláth János-levelezés kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és fordítása: Deák Eszter
 • jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
A Kazinczy–Rumy Károly György-levelezés kritikai szövegei (1810-ig)
 • a szövegforrások átirata és fordítása: Doncsecz Etelka
  (Szép Beáta előmunkálatai felhasználásával)
 • jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
A Kazinczy-verseket tartalmazó levelek kritikai szövegei
 • a német nyelvű szövegforrások átirata és fordítása: Doncsecz Etelka
 • a magyar nyelvű források átirata és jegyzetek: Orbán László
  (Debreczeni Attila kiadásának felhasználásával)
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
Kiadatlan levelek a Kazinczy-levelezésből
 • kritikai szövegek és jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
Ungvárnémeti Tóth László Kazinczyhoz írott leveleinek kritikai szövegei
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Merényi Annamária
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációját készítette: Béres Norbert
A Kazinczy–Kölcsey-levelezés kritikai szövegei
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert