MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Kazinczy Ferenc összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

Kazinczy Ferenc – Döbrentei Gábornak
h. n., 1818. június 15.
Kedves barátom,

Imhol mennek Erdélyi Leveleim. Által hághatatlan törvényed legyen, hogy azt kezeidből legszeretettebb barátodnak is ki ne add. Hogy szobádban az érdemeseknek felolvassd, azt nem csak nem tiltom, de rá kérlek is.
Jegyzéseidet külön papírosra tedd. De a’ Munka lapjai nem lévén felrakva, csak így tedd:
XIV. Levél. pag. 1. vagy 2. etc.
Essél által minél elébb a’ Critikán ’s küldd vissza Krasznára. Jól be pakkolva a’ viaszos vászonban, hogy a’ Munka meg ne ázzon.
El ne felejtsd megtudakozni a’ Grófnétól mit monda a’ Branyicskai szép kis alvó, midőn szemeit megnyitotta ’s hírtelen bezárta, s úgy fogadta el a’ Grófné csókjait. Ezer áldás az Andrásfalviakra!
Jún. 15d. 1818.