MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Hadrol.
*
A sor fölött: +.
1. Ki űté zászloját a’ had mérges*
<veres> mérges Az áth. szó fölé írva.
Attya
Az irtozás szőrnyű szelén lobogtattya
Őszve tsapja vértől párádzo fegyverét
Késziti kontzolni gyilkos vad emberét
Pattantja Bellona rettentő ostorát
Keresztűl nyargalja őldőklő táborát.
Rettegés félelem futnak szekerébe
Dűhősség szikrázik mindenik szemébe
5. Ezek előtt nyargal az egyenetlenség
E’ miatt támadott még minden ellenség
A’ forgo szelekkel tsatáznak hajai
Zőld tajtékot turnak kékűlt ajakai
Edgy bádjaszto szélben*
A b olvhtl. betűből jav.
a’ halál kiséri
Éh torkát edgy gazdag vatsorához méri
Ijesztő ortzával tekint a’ másikra
Sárga karjain űl az alutt vér ikra
Nagy sereggel mennek véle a’ halálok
Nem edgy féle ’s más más fegyver vagyon nálok.*
nál<l>ok
10. Ekkor a’ trombiták bus harsogására
A’ vitéz Chártusok*
vitéz Chártusok <kegyetlen szivek> Félrehallásról lehet szó, a kiegészítő szövegforrásban pártusok alak szerepel.
űlnek paripára
Rettentő lármával zőrgéssel rohannak
Hol a’ vér mezei már ki szabva vannak
A’ merre tsak dűhős Ármádája szaladt
Reng a’ meg réműlt főld dűbőgések alatt
Az Ágyuk meg terhelt méhe nagyot dőrdűl
’s A’ Halál belőle edgy bomban ki gőrdűl
Utánna az aprobb halálok repűlnek
Mellyeket a’ puska golyobisok szűlnek
A’ halálos fűst a’ levegőt nyargalja
’s Fel mászván a’ magos felhők hasát nyalja
Minden rendet fel jár e’ szőrnyű setéttség
Ijesztő kődében a’ félelem ’s kétség
A’ ki rántott kardok tsillámlo ligete
A’ néző szemekre*
Sor fölötti betoldás.
fényes homállyt vete.
A’ halálnak sok száz tzifra mészarossa*
mészárossa
Áldozatjáinak nyakait tsapdossa
s Örűl mikor látja hogy ember társának
Vér tsepjei dűhős kardjára omlának
20. Hizik az előtte fetrengő jajjátol
Tiszteletet kiván gyilkos szablyályátol
Meg ne itéljetek emberek ha kérdem
Ez e’ a’ valodi virtus és az érdem?
Mellyért nagy hire lett sok gyilkos hohérnak
Pennáján az őtet ditsérő Homérnak.
Hát már a’ gyilkosság Szent vétek ’s Isteni
Ditső Virtus? annyi embert őldőkleni!
Hát az ártatlannak őszve vagdalása
*
A sorpárok számozását itt elrontotta a másoló egy sorral lejjebb kezdődik a 25. sorpár, ezért értelemszerűen em.
A’ szelid városok ’s faluk fel dulása
25. Ollyanok e’ mellyek által lehettenek
Sok száz gaz emberek Herók ’s fél Istenek*
E sor alatt a következő megjegyzés áll: Caetera Vide pag: 82., a vers 82. lapon olvasható folytatására utal.
*
A befejezés a 82. lapon olvasható, itt azonban nincs semmilyen visszautalás, hogy milyen versről van szó, ill. hol található az eleje.
Ha valaki meg ől egy embert magába
Fűggesztik a’ Hámán szellős ablakába
De a’ kik ezt sok száz ezerrel tselekszik
A’ világ azoknak nevével ditsekszik:
Azt kerékre teszi ’s a’ neve pirata,
Ennek őrők márvány*
márvágy em.
oszlopot irata.
*
A sorpárok számozását elrontotta a másoló, ezt később javította, s egy sorpárral lejjebb jelölte a 30.-at, ezért itt ezt a számot értelemszerűen elhagytuk.
Bár hazánk is melynek minden kronikaja
Még eddig tsak illyen hentesek táblája
30. Adna már ezeknél ditsőbb Matériát
Hadd kezdhetnénk edgy szebb tárgyu Historiát.