MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Magyar írók levelezése
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Impresszum

© MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
© Debreceni Egyetemi Kiadó
DOI: 10.5484/Magyar_irók_levelezése
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.

Együttműködő partnerek:
 • Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
 • EditioPrinceps Kiadó
 • MTA BTK Irodalomtudományi Intézete

Szerkesztő
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Orbán László

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra

Adaptált kritikai kiadás kötetek:

Csokonai Vitéz Mihály levelezése, Bp. 1999.
 • sajtó alá rendező: Debreczeni Attila
 • a kritikai szöveg készítője: Tóth Barna
Kazinczy Ferenc levelezése XXIV., Debrecen, 2013.
 • sajtó alá rendező: Orbán László
 • a kritikai szöveg készítője: Béres Norbert
Kazinczy Ferenc levelezése XXV. (Hivatali levelezés), Debrecen, 2013.
 • sajtó alá rendező: Soós István
 • a kritikai szöveg készítője: Béres Norbert
Berzsenyi Dániel levelezése, Budapest, 2014.
 • sajtó alá rendező: Fórizs Gergely
 • a kritikai szöveg készítője: Tóth Barna
Ungvárnémeti Tóth László művei, Bp. 2008., Levelek (567–610.)
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Merényi Annamária
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert
Dayka Gábor összes művei, Bp. 2009., Levelek (393–402.)
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Balogh Piroska (latin), Bódi Katalin (magyar), Szép Beáta (német)
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert
Kölcsey Ferenc összes művei. Levelezés I–II., Bp. 2005., 2007. (a Kazinczy–Kölcsey-levelezés)
 • a kritikai kiadást sajtó alá rendezte: Szabó G. Zoltán
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert
Csak elektronikus kiadásban hozzáférhető szövegek:

A Kazinczy–Ráday-levelezés kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és szövegkritikai jegyzetei: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Veisz Bettina
A Ráday-család levelezésének kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és szövegkritikai jegyzetei: Berecz Ágnes
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Veisz Bettina
A Kazinczy–Majláth János-levelezés kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és fordítása: Deák Eszter
 • jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
A Kazinczy–Rumy Károly György-levelezés kritikai szövegei (1810-ig)
 • a szövegforrások átirata és fordítása: Doncsecz Etelka
  (Szép Beáta előmunkálatai felhasználásával)
 • jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
A Kazinczy-verseket tartalmazó levelek kritikai szövegei
 • a német nyelvű szövegforrások átirata és fordítása: Doncsecz Etelka
 • a magyar nyelvű források átirata és jegyzetek: Orbán László
  (Debreczeni Attila kiadásának felhasználásával)
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
Kiadatlan levelek a Kazinczy-levelezésből
 • kritikai szövegek és jegyzetek: Orbán László
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Tóth Barna
A Magyar Hírmondó szerkesztőinek (Görög Demeter, Kerekes Sámuel) levelei
 • a kritikai szövegeket készítette: Antal Alexandra
 • a kritikai szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert
Kovásznai Sándor és Zilahi Sámuel levelezése Ráday Gedeonnal Kovásznai Gyöngyösi-kiadása tárgyában
 • a szövegforrások átirata és szövegkritikai jegyzetei: Demeter Zsuzsa
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert
Szentjóbi Szabó László magyar leveleinek kritikai szövegei
 • a szövegforrások átirata és szövegkritikai jegyzetei: Debreczeni Attila
 • a szövegek TEI–XML adaptációja: Béres Norbert