MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Magyar írók levelezése
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Feltöltési napló

2016. december 30.

Megnyíltak a következő kiadások kritikai szövegei:
 • Kazinczy Ferenc levelezése XXIV. (303 levél)
 • Csokonai Vitéz Mihály levelezése (238 levél)
Megnyíltak a csak elektronikusan hozzáférhető következő levelezésegységek:
 • a Kazinczy–Ráday-levelezés kritikai szövegei (89 levél)
 • a Ráday-család levelezésének kritikai szövegei (449 levél)

2017. június 1.

Megnyíltak a következő kiadás kritikai szövegei:
 • Kazinczy Ferenc levelezése XXV. (238 levél)

2017. június 30.

Elérhetővé váltak a Ráday kéziratos szövegforrások fotómásolatai (a Kazinczy-Ráday levelezés kivételével).

2017. december 1.

Megnyíltak a Kazinczy–Majláth János-levelezés kritikai szövegei és fordításuk (100 levél)

2017. december 30.

Megnyíltak a teljes Berzsenyi-levelezés kritikai szövegei (392 levél)

2018. január 31.

Megnyíltak a következő levelezésegységek kritikai szövegei (és német nyelvű esetén fordításuk)
 • Kazinczy és Rumy Károly György levelezése 1810-ig (71 levél)
 • A Kazinczy-verseket tartalmazó levelek (42 levél)
 • Kiadatlan levelek a Kazinczy-levelezésből (14 levél)

Elérhetővé vált a levelek térképes vizualizációja, valamint a levelek térképről való kereshetősége levélírók és/vagy keltezési helyek szerint.

2018. október 1.

Megnyíltak a következő levelezésegységek kritikai szövegei (az idegen nyelvűek fordítással):
 • Ungvárnémeti Tóth László Kazinczynak és Majláth Jánosnak írott levelei (28 levél)
 • Dayka Gábor levelei (6 darab)
 • A Magyar Hírmondó szerkesztőinek (Görög Demeter, Kerekes Sámuel) levelei (10 levél)

2018. december 1.

 • Megnyíltak a Kazinczy–Kölcsey-levelezés kritikai szövegei (101 levél).
 • Megnyíltak a Kovásznai Sándor és Zilahi Sámuel–Ráday Gedeon-levelezés kritikai szövegei (Kovásznai Gyöngyösi-kiadása tárgyában) (19 levél)

2018. december 15.

 • Megnyílt a portál angol nyelvű változata.
 • Lehetővé vált a szövegek nyelve (latin, német) szerinti böngészés.

2020. augusztus 1.

 • Elérhetővé váltak Szentjóbi Szabó László magyar leveleinek kritikai szövegei (12).