testet

[MargL. 104/5]
zent margÿt azzonnak teste tÿzenkeet napiglan · Mÿkoron be bochattak volna ez zent zvznek testet az seerben · kezde ez zent zvznek testebevl <ev> nagÿ edesseges illat ky junÿ · Tahat kezdenek
[MargL. 99/7]
es mÿkoron volna jmmar veternÿenek jdeÿe fel veueek ez zent zvznek ev zentseges testet es el hozak es le teuek az kar alat yol lehet altalÿaban nem neuezÿ meg az legenda helÿet ·
[MargL. 82/21]
mÿnden okossagnekevl · Mÿnd ezeket halvan ez zent zvz · sÿr vala nagy bevsegel · es az ev testet evztevuerehtÿ vala bevhtevkel · es fel evltevzek ciliciomban · olyha sÿratvan
[MargL. 224/13]
Ez soror ersebetnek hallasara monta zent margÿt az ev anyanak · hog jnkab akarÿa hog az ev testet foltonkynt el metelyek hognem hazassagra menne ·:-- Hamyc kettevd sorornak es vala neue soror ersebet
[MargL. 21/17]
nÿolc eztendeÿg mykeppen mÿnd az tellÿes conuent bÿzonsagot tevt rola soha az ev testet meg fereztette akar melÿ nehez korsagok vtan es · kÿket gÿakorta zenued vala · Ezeknek okaert
[MargL. 69/17]
vala jmadsagÿra mÿnd <mj> mÿseÿg · <.> es az mÿsen vezÿ vala cristusnac zent testet nagÿ aÿtatossagal · vezÿ vala kedeg zent margÿt azzon cristusnak zent testet · tÿzen
[MargL. 68/23]
az vr istent · nagy zerelmel · Esmeg ez zentseges zvz · mÿkoron akarya vala venny cristusnak zent testet  · Annak elevtte egÿ nappal elkezdÿ vala zent margyt azzon vechernÿetevl fogua · es vala
[MargL. 104/21]
es egÿeb sororoktvl · hog ha valamÿnemev kenettel meg kenteek zent margÿt azzonnak testet  · Auagÿ ha az ev testehez tevttek valamÿ jo illatot · Ezenkeppen mondvan nekÿk · Parancholonk
[MargL. 94/22]
mÿhal · es meg halgata · ez zentseges zvznek artatlan gÿonasat · Es veue cristusnak zent testet  · az ev zvuenek buzgo zerelmebevl · ennek vtanna kere · zent kenetnek olaÿat frater
[MargL. 70/16]
vgmond vala zent margÿt azzon · Azert tartom hogÿ jobban lathassam cristusnak zent testet  · Aznak vtanna ez zent zvz marad vala mynd tellÿes nap estÿg aÿtatos sÿralban
[MargL. 183/12]
okossaga el jdegenÿvle azert hyvak az bodog belÿ plebanost es ada nekÿ cristusnak zent testet  · es meg kenete · Tahat az ev anÿa es nemely egyeb zemelÿek fogadast tevnek · hog ha istennek
[MargL. 70/1]
vala ev magat az fevldre · es nagy sÿralmakkal zevpegesekkel varÿa vala cristusnak zent testet  · es vgÿ vezÿ vala ev hozza nagÿ edesseges aÿtatossagal · Mÿnek vtanna kedeg zent
[MargL. 103/3]
erevsehtete vasakal · es vas karikakal · Ennek vtanna belee tevek zent margÿt azzonnak ev zent testet  · Ezenkeppen veue eztergamÿ ersek · vacÿ pispek · obudaÿ prepost · fraterevknek sororoknak
[MargL. 10/10]
jmadkozo helen az carban · Nemÿkoron kedeg al vala az ablacnal kÿrel nezÿk cristusnak zent testet  · nagÿ aÿtatossagal · es nagÿ sÿralmakal · Az elsev mÿset meg halgatÿa vala
[MargL. 103/25]
az nagy oltarnak elevtte · az ev zent testenek · es be nem fevdek fevldel · zent margÿt azzonnak testet  · sem valamÿvel egÿebel · hanem chak az ev zem fedelecheevel · Ezenkeppen alla be fevdetlen zent
[MargL. 69/19]
zent testet nagÿ aÿtatossagal · vezÿ vala kedeg zent margÿt azzon cristusnak zent testet  · tÿzen evtzer eztendeÿg · de mÿkoron az sororok zent margÿt azzonual evzve vezÿk
[MargL. 70/5]
aÿtatossagal · Mÿnek vtanna kedeg zent margÿt azzon vezÿ vala cristusnak zent testet  · vezÿ vala egÿ felevl az kezkenevt · es targÿa vala mÿnd addeg mÿgnem az egÿeb
[MargL. 69/23]
eztendeÿg · de mÿkoron az sororok zent margÿt azzonual evzve vezÿk vala cristusnak zent testet  · Zent margÿt azzon el terÿeztÿ vala ev magat az fevldre · es nagy sÿralmakkal

Előfordulások száma: 18


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.