Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


21/1 haytasÿert  · Az terdeenek kalachÿ

et super genua reclinationes poplides ipsius tumidi et indurati erant, sicut magistra sua, nobilis matrona et aliae sorores secretius in vita et post eius transitum diligenter perspexerunt et multa assertione firmantes dixerunt. Balneare vel pedes suos supra tibias lavare hoc <sibi> prae nimia pudicitia omnino erat alienum. Unde decem et VII1 annis, ut totus conventus sororum testatur, numquam corpus suum, etiam de infirmitatibus gravioribus, quas saepe patiebatur, convalescens balneavit. Propter hoc et his similia cunctis erat gratiosa et ab omnibus, qui eam videbant, omni reverentia digna iudicabatur.

LV 9. [2] c.
21/2 meg dagattanak es meg keme
21/3 nÿeltenek vala  · Mykeppen az
21/4 ev mestere nemes evzvegy az
21/5 zon olimpiadis  · es egÿeb sororok
21/6 tÿtkon elteben  · holta vtan es  ·
21/7 nagy zeretettel meg neztek  ·
21/8 es nagÿ erevs byzonehtassal meg
21/9 mondottak  · Meg feredny kedeg
21/10 vagy az ev labaÿt meg mosny
21/11 bokaÿnak fevlevtte  · Az ev zemer
21/12 messegenek tyzta zvzesegenek
21/13 myatta  · ez evneky myndenestevl
21/14 jdegen vala  · Tÿzen nÿolc ezten
21/15 deÿg mykeppen mÿnd az tellÿes
21/16 conuent bÿzonsagot tevt rola
21/17 soha az ev testet meg fereztette
21/18 akar melÿ nehez korsagok vtan es  ·
21/19 kÿket gÿakorta zenued vala  ·
21/20 Ezeknek okaert es ezekhez ha
21/21 son<k>lokert  · Ez zentseges zvz
21/22 myndeneknek vala jgen ked
21/23 ves  · es mÿndenektevl kyk evtet
21/24 latyak vala  · mÿnden tÿztessegre
21/25 meltonak jtÿltetÿk vala
 

1: kalachÿ: utolsó betűként a másoló először a-t írt, majd arra pirossal ráírta a helyes betűt – 16: bÿzonsagot, 19: kÿket, gÿakorta, 22: jgen, 23: mÿndenektevl: a mellékjelek pirossal kitéve – 23: kyk: a szó után tollnyom – 24: mÿnden, 25: jtÿltetÿk: a mellékjelek pirossal kitéve

 

7: zeretettel: etimologizáló fordítás (vö. diligo 3 ’kedvel, szeret’); de: diligenter ’gondosan, vigyázva’– 11–13: zemermessegenek ... zvzesegenek myatta: a pudicitia szó jelentéséből kiinduló szópárosítás – 17: soha … meg fereztette: latin mintájú tagadás – 24–25: latyak vala … jtÿltetÿk vala: a segédigék összhangzása a fordításban esetleg a tanulságot kiemelő forrásbeli rímes tagokra (is) reagál.

1 A kompilátor előtt levő forrás tartalmazhatta a ‘tizennyolc’ számnevet (is), vö. J. V. IV: achtzehen jar (HORVÁTH C. 1908a: 14; 1908b: 27; LOVAS 1941: 75); Bors. XVII annis vel XVIII. A LV-ban többször áll vagylagos időjelölés, aminek egyik tagja a magyarban olykor elmarad, vö. pl. Margit életkorát a 28/11. sorban és forrását (LV 16. c), ill. a 30/2 sort és forrását. A forrásban is állhatott vagylagos jelölés.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.