napi

[MargL. 19/7]
az sororokhoz az myvelev hazban es meg mongÿa vala nekÿk az zenteknek eletevket auagy az napi euangelyomot · es jntÿ vala evket · hog evk es azonkeppen elnenek · Egy jdevben mykoron zent margyt
[MargL. 176/11]
Esmeeg nemelÿ mÿklos neveu embert · mykoron eztendeÿg gevtretevt volna negyed napi hydeg lelessel · vgÿ hog mynden teste meg dagadozot vala · es oruosoknak jtyletÿ zerent
[MargL. 98/9]
zent prisca azzon napÿaÿg · mely napon ez zent zvz kÿ mult vala ez velagbol · ez sorort neged napi hÿdeg lelte vala · Mÿkoron ez zent zvznek halalat hallotta volna ez beteg soror · az egÿeb
[MargL. 225/6]
meg ada az beteg sorornak jnÿa · mely beteget lelt vala harom holnapyk hydeg · nemykoron neged napi  · nemykoron harmad napÿ · es semmyvel megnem gyogvlhata · hanem chak ez mosadeek bor<o>hral ·

Előfordulások száma: 4


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.