ment

[MargL. 199/3]
tevn zent margÿt azzonnak zentseges eletÿrevl · vala az jdevben negven eztendevs · es ment vala bezprimet zerzetben heet eztendevs koraban · es mykoron el jut vala bezprimevl zent margyt
[MargL. 205/18]
tevn zent margyt azzonrol · vala az jdevben harmÿc neeg eztendevs · Mykoron kedeg be ment vala ez zent zerzetben vala az jdevben heet eztendevs Ez soror evrsebet tevn nagÿ byzonsagot
[MargL. 166/5]
zolnÿ hanem chak magÿarvl · de maga az jdevtevl fogva hog pokol bely evrdeg az leanban ment vala · evt egez holnapÿg zola ez lean nemetevl · totvl · es egÿeb sok kevlemb kevlemb
[MargL. 216/16]
tevn zent margyt azzonrol · vala az jdevben huzon het eztendevs · Mÿkoron kedeg az zent zerzetre ment vala · vala az jdevben heet eztendevs · Ez soror lucia zent margÿt azzonnak halala vtan · nemely
[MargL. 204/18]
zent margÿt azzonrol · vala az jdevben negven nÿolc eztendevs · mykoron kedeg az zerzetben ment vala · vala az jdevben tyzen evt eztendevs · Ez soror evrsebet vala tarsa zent margÿt azzonnak ·
[MargL. 132/13]
venne melleÿe es az ev zoknayat auagÿ kevntevseet el hoznaÿa · Mykoron ez soror agnes el ment volna az ev tarsaual · jme ez soror agnes az ev tarsat el vezte az setetsegben · es evmaga be eseek
[MargL. 165/6]
azzonrol ·: · Vala nemelÿ jegbelÿ evrsebet nevev lean · kÿnek mÿkoron az ev vra · el ment volna mezze valo vtra · ez lean kezde kezerehtetnÿ az ev jegesenek zerelmeuel · es kezde ez lean

Előfordulások száma: 7


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.