halalat

[MargL. 122/9]
eletenek byzonsag vetele vegtelen el marada az jdevben · haluan papa eztergamÿ fylep erseknek halalat es ez dolognak vegtelen voltat · es mÿkoron jmmaran ez felÿvl meg mondot gergelÿ papa
[MargL. 98/10]
zvz kÿ mult vala ez velagbol · ez sorort neged napi hÿdeg lelte vala · Mÿkoron ez zent zvznek halalat hallotta volna ez beteg soror · az egÿeb sororoktvl · meg keserevdek ev zvueben hog ev nem
[MargL. 93/9]
az ev testenek annÿe nagÿ erevtelensegere · Vgÿ hogÿ evnen magaban teerven eerze az ev halalat kevzel lennÿ · Az ev mesterenek olimpiadis azzonnak · es egÿeb veen sororoknak meg monda az
[MargL. 93/12]
lennÿ · Az ev mesterenek olimpiadis azzonnak · es egÿeb veen sororoknak meg monda az ev halalat  · az ev testenek meg fesleseet kevzellennÿ · kÿ azonkeppen levn · Mert mÿkoron egÿ
[MargL. 230/11]
es eztergamy fylep ersek meg hallotta volna ez zent zvznek magerÿ kÿralnak leÿanÿanak halalat  · El jvve azert ez ersek bodog azzon clastromaba nÿvlak zÿgeteben · nagÿ tÿztes
[MargL. 81/14]
felette ez zent zvz feltÿ vala az ev egÿ mehbe fekevt atÿafÿanak · istvan kyralnak <kyr> halalat  · kÿnek halalara jgekevznek vala · es jgen kemenÿen <vlte> evldezÿk vala · Mÿnd ezeknek
[MargL. 13/15]
az tellyes napot nagÿ aytatos sÿralmas jmadsagban · sÿratuan iesusnak artatlan zent halalat  · Mÿkoron kedeg nagÿ penteken az pap fel emelÿ az kereztfat es azt mongÿa · ecce lignum ·

Előfordulások száma: 7


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.