addeg

[MargL. 163/16]
<n> gonoz hyrbevl zemerembevl jrgalmason meg zabadehgÿa · tahat az gyermekevt mÿg elne mynd addeg adnaÿak ez azzonyonk maria clastromanak evrekke valo zolgalagÿara · Mÿkoron ez
[MargL. 37/20]
faydalma vala · Ha kedeg valamelÿ az sororok kevzzevl meg hal vala · tahat ez zent zvz mynd addeg el nem megyen vala az meg holt sorornak testetevl mÿgnem el temettetÿk vala · Hanem ot az hol
[MargL. 74/2]
elevtte · le esek zent margÿt azzon · es lattatÿk vala mÿkeppen holt · es mÿnd addeg ezenkeppen levn · mÿg ez felÿvl meg mondot soror ez secrestÿeres meg olvasa
[MargL. 199/10]
eztendevs · Ez soror jolent vala az ky zent margyt azzont latta vala le esven mynd zent estyn fekenny addeg myg ev egy egez soltart mondot vala · es mynden <sp> psalmosnak vegen <tegen> tezen vala venyat ·
[MargL. 34/18]
eztendevuel · akara az ev atÿa az zent zvzet adnÿa az cheh kyralnak es ez jdevtevl fogua · mynd addeg myg ez zent zvz levn tÿzen nÿolc eztendevs mÿndenkoron bantateek az ev atyatvl ez meg
[MargL. 24/8]
vala az refectoriamot aztalhoz zolgal vala myndeneknek nagy zerelmel alazatossagal sem ezyk vala addeg mÿg az egyeb sororok fel nem kelnec vala az aztaltvl mÿkoron kedeg nem vala myt zolgalnÿ
[MargL. 70/7]
vala cristusnak zent testet · vezÿ vala egÿ felevl az kezkenevt · es targÿa vala mÿnd addeg mÿgnem az egÿeb sororok meg comunÿcalnak vala · es ezt tezÿ vala nagÿ

Előfordulások száma: 7


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.