Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


24/1 nak sem kezet sem ruhayanak zev

[et] nec manus, nec vestes suae in aliquo combustae fuerunt.”

 
24/2 ret sem egete meg  · Ezeknek felette
24/3 ez zent zvz az refectoriumban es  ·

*tenebat suam septimanam ad serviendum ... in refectorio, **... ipsa Margaretha scopabat ... refectorium; ***... dixit, quod in septimana sua serviebat sororibus in conventu cum magna reverentia, et cum sorores iam fere comedissent, et habuissent omnia, quae debebant habere ad comedendum et bibendum, ipsa intrabat ecclesiam vel capitulum ad orandum, et antequam sorores surgerent de mensa, revertebatur ad eas.

*S. Elena,
Inqu. 11. t. (207)
**S. Iolent,
Inqu. 3. t. (175)
24/4 hetet tart vala  · meg sevprÿ vala
24/5 az refectoriamot aztalhoz zolgal ***S. Frosia,
Inqu. 15. t. (227)
24/6 vala myndeneknek nagy zerel
24/7 mel alazatossagal sem ezyk vala
24/8 addeg mÿg az egyeb sororok fel
24/9 nem kelnec vala az aztaltvl mÿ
24/10 koron kedeg nem vala myt zolgalnÿ
24/11 az sororoknak ebed koron  · tahat el
24/12 megyen vala az capitulum hazba
24/13 es jmadkozyk vala mÿg az soro
24/14 rok fel kelnek vala az aztaltvl  · Zent
24/15 margit azzon kedeg ezyk vala ma    
24/16 sod aztalnal az zolgalokkal mykep    
24/17 pen zolgalo lean  · <Me> Nemykoron    
24/18 ez zent zvz az sororoknak kezeknek    
24/19 mosadegyoknak vizet moslekyat    
24/20 ky horgya vala  · Oh zeretev atyamfy    
24/21 ay byzonyaban chuda hog az my ke    
24/22 men zvuenk kette nem reped ez zent    
24/23 zvznek ev alazatossaga haluan  · mÿ    
24/24 koron my meg gondollyvk  · hog mÿ    
24/25 semmyk vagyonk ev hozza kepest  ·    
 

5: refectoriamot: az a u-ból alakítva – 17: <Me>: pirossal áthúzva – 23: alazatossaga: későbbi kéz a szó végére t-t írt

 

19: mosadegyoknak vizet moslekyat: tőismétléssel kombinált szópárosítás (szóvariálás) szabad fogalmazású részben.

24/14–17: Forrás nélkül (Zent margit … zolgalo lean) (HORVÁTH C. 1908b: 59). LOVAS (1916: 293) és MEZEY (1955: 60) véleményével szemben, miszerint a kolostorban megőrzött szájhagyomány interpolációja, inkább az előbb mondottakból leszűrt következtetésnek tarthatjuk, amely Margit alázatosságának ábrázolását mélyíti. (A betoldásokban a nagyító szándék többször észrevehető.)
24/17–20: Összekötő szöveg, illetve bevezetés az ezután következő történethez (Chenge arcul önti mosdóvízzel: 25/3–17).
24/20–25/3: A bevezető és a történet közé tanulság gyanánt ékelt erősen affektiv hangú felkiáltás. A közbeékelődésből ítélve valószínűen későbbi betoldás; személyes hangneme női írót sejtet.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.