MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Tavasz]
*
<Mint villog>
A’*
Jav. ebből: a’
gyémántforma tseppekkel*
Az e olvhtl. betűből jav.
Mint villog a’ tsíkos rét!
Melly kedves tündöklésekkel
Lanyháznak le*
<Essődzése[A szó vége jav.]> <Esődzenek> Lanyháznak le Az áth. szavak fölé írva.
szerte szét

E’ tseppek*
Az első p olvhtl. betűből jav., tseppek<…>
a’ virágoknak
Tarka ligetjeiről
És a’ virító*
Jav. ebből: virágzó
bokroknak
Koronája’ széliről!

Minden fű e’ bő harmattal
Ujonnan fel-éledett,
*
<És er>
’S Gőzől erőssebb illattal:
Az egész Ég szaggá lett.

Örömmel*
Az Ö E-ből jav.
felemelíti
A’ gyep ittas fejeit,
’S úgy tetszik hogy Ditsőíti
Az Égnek jótéteit.

____
Zöldeljetek*
Zöldeljetek Tollhiba
most, óh kedves
*
<Mez>
Térmezők és ligetek!
Árnyékos erdők, és nedves
Rétek, most zöldeljetek!

Légyetek a’ nép’*
<javának> Halványabb tintával lehúzva, és utána írva újra: javának
javának
Meg*
A sor elé betoldva.
Vídító*
<hajlékai;> Halványabb tintával lehúzva, és utána írva: tárgyai;
tárgyai;
’S lelkem’ ártatlan voltának
Menedék-kárpitjai,

Ha látván*
<futván> látván Az áth. szó fölé írva.
a’ gonoszoknak
’S*
<kevélyeknek>
Büszkéknek tsoportjait
Elhagyom*
A h olvhtl. betűből jav.
a’ városoknak
’S palotáknak falait.*
Jav. ebből: falát

Zefir*
<sz>
többször is hadd fújjon
Rám e’ virágok felől,
Mellyre*
Az M más betűnek indult, de javítva.
szívem megvidúljon,
Megtsendesedjék belől.

És a’ Világ’*
Világ’<?n>
kegyes Atyját
(Ki a’ Nap sugárokon
Hinti*
Az első betű jav.
rátok jó’karatját*
A k a-ból jav.
*
<’S>
’S az essőn, harmatokon)

Szépségtekbe tisztelhessem,
’S szent borzadás lepvén el
Dítséretét*
<besz>
hirdethessem
A’ felelő egekkel.

És ha az ő*
<?végre ásván tetszését>
szent szavára
Éltemnek határt*
<véget> határt Az áth. szó fölé írva.
vetek,
Végnyugalmam*
<Legyen házam> Végnyugalmam Az áth. szó fölé írva.
utóljára
Hadd*
A sor elé, fölé betoldva.
Legyen*
<tsak>
ti bennetek!