MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
T. N. Nádasdi Sárközy Istvánné, született Csernelházi
Csernel Eszter Asszonynak
tiszteletére. 7 Jul. 1798.
Hát már mindég tsak vígsággal?
Mindég tsak a’ (nagy-világgal)
Zengedezzen énekem?
Ki ád a’ sok örvendésre
Ki ád a’ vers-éneklésre
Annyi erőt már nekem?

*
Mennyi volt a’ Pétsi várban,*
Utólag, más tintával jav. ebből: várba,
Mennyi itthonn ’s Kaposvárban.*
Utólag, más tintával jav. ebből: Kaposvárba
Fáradságom és bajom!
Alig jövök meg amonnan,
’S már letett lantom’ újonnan
Felparantsolja Bajom.

*
Felveszem, fel, víg lélekkel,
’S énekkel ’s örömversekkel
Megpróbálom pengetni:
De fáradt Lant, rezgő ének
Mit tesz? azt*
Utólag, más tintával jav. ebből: – Azt
Eszter’ nevének
Nem illő szenteltetni.

*
Mégis bízván*
Jav. ebből: ?bízva
jó Szívében*
Utólag, más tintával jav. ebből: Szívébe
Énekemet hevenyében,*
Utólag, más tintával jav. ebből: hevenyébe,
Mint tudom, lepengetem;
Tán ezzel is rovásomnak
’S háládó indúlatomnak
Egy pontját lefizetem. –

*
Dítséretébe azoknak
A’*
<tőled>
beléd szállt virtusoknak
Nem fogok belé talám;
Felette van a’ (Szép-Nemnek)
’S az én tsekély énekemnek,
A’ mint én tapasztalám.

*
Úgy sem illő itt dítsérni,
A’ ki hát kíván esmérni
Utasítom magadhoz;
Nem kell több, tsak egyszer lásson,
Már túl lesz a’ bámúláson,
’S többeket küld házadhoz.

*
Már most hát tsak arra mégyek,
Hogy egy Complimentet tégyek
Szép Eszter! Szép Nevednek,
Énekeljek és vígadjak
Az örömre okot adjak
Úri sok Vendégednek.

*
Ám ott*
Jav. ebből: oda
kinn hát tsak hadd essék
Az Uraknak is tsak tessék
Ázni benn a’ Szobába!*
Szobába<n>!
Kérem is az egész Asztalt,*
Jav. ebből: asztalt
Kit már a’ bor megvígasztalt
Töltsön bort poharába.

*
Az Eszter’ egésségéért,
Gyermekiért és Férjéért
Mindjárt egyet hörpentünk,
Egy derék Salve-ivással
És egy Vívát-kiáltással
Esik meg Complimentünk.

*
Illy napot rég ohajtottunk
Most tehát hogy rá jutottunk
Méltó lesz örvendeni.
Örvendjenek minden Rendek
Örvendjünk én is örvendek*
örvend<ünk>ek Ceruzával javítva.
Esztert kell köszönteni.

*
Kívánjuk éljen sokáig
Sok szép idők’ lefolytáig
Állandó egésségben
Lássa sok vídám órájit
Unokája’ unokájit
Férjével zöld vénségben.

*
Véle*
Véle<k>
együtt virágozzék
Több*
<sze>
illy Szép Lelket is hozzék
A’ Sárközy ’s Csernel Ház;*
A H h-ból jav.
Hogy e’ két Familiával
Díszeskedjen mint Napjával
Mind Bajom mind Csernelház.

*
Vívátot zengjenek néki
E’ Respublika’ Vidéki
Mi is bort vegyünk elő:
Úr, Ifjasszony, Pap és Mester
Kiáltson fel: Vivat Ester!
Éljen Eszter! éljen Ő!!!