MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
2) [Barátomnak]
Illyen dorgálást barátom
Tőled már sokszor hallék,
Hogy magam úgy el botsátom
Holott vídor fi valék.*
A következő egy áthúzott sor:
<’S ?másszor ... ?úgy ?járok>
Most henye vagyok és gyáva
Pedig másszor mint egy páva*
pávé Tollhiba, em.
Vóltam a’ fel őltözött
Víg Gavallérok között.

Azt is hányod a’ szememre
Hogy most bús komor vagyok
És ifjú legény létemre
Magammal is fel hagyok.
Én ki másszor a’ Lyánkákat
És egész Compániákat
Vígságra élesztettem:
Úgy van! Rózsim szerettem.

Most pedig már keservébe*
keservébe <tsak ?késb> Az áth. szavak fölé írva.
Ortzám halaványodik
Öltözöm tsak neglizsébe
Szívem is bosszankodik*
Bizonytalan olvasat.
Nem kell neki sem Compania
Sem Lyány sem semmi grátzia
Ne tsudáld, mert ah meg holt
A’ ki kedvem tárgya volt.*
??????????A 6. (mai számozás szerint 11b.) lapon [Az én tzímerem] c. vers alatt található egy fogalmazvány, amely tartalma szerint ehhez a vershez tartozik:
<Még 24 eszten>
Bár <még> épen nem vagyok is
Huszon 4 esztendős is.
Igazán mondod barátom
Hogy kedvem nints semmibe
’S Boldogságomat [<Vigasságomat> fölé: Boldogságomat] nem látom
<?Itt ...> fölé: <Az élet>
Az életnek kedvébe
Igaz, örömöt nem lelek
Gerlitzeként nyögdétselek.


Illyen dorgálást barátom
Tőled már sokszor hallék.*
Vesszőből jav.
Hogy magam miért*
<úgy el> miért Az áth. szavak fölé írva.
botsátom
Úgy el; bár vídor*
<Holott vidor fi> Úgy el; bátor vidor Az áth. szavak fölé írva.
valék.
Mért*
M<ost henye> ért Az áth. rész fölé írva.
vagyok most ollyan*
<és> most ollyan Az áth. szó fölé írva.
gyáva
A’ ki*
<Pedig> A’ ki Az áth. szó fölé írva.
másszor mint egy páva*
pávé Tollhiba, em.
Vóltam a’ fel őltözött
Víg Gavallérok között,

Azt is hányod a’ szememre
Hogy most bús komor vagyok
És hogy*
Az és fölé beszúrva.
ifjú*
<legény>
lételemre*
Jav. ebből: létemre
Mindennel*
Jav. ebből: Magammal <is>
fel hagyok.
Én ki másszor a’ Nimfákat*
<Lyánkákat> Nimfákat Az áth. szó fölé írva.
’S a’ telyes*
<És egész> ’S a’ telyes Az áth. szavak fölé írva.
Compániákat
Kedveltetni jól tudnám*
<Vígságra élesztettem:> Kedveltetni[Olvashatatlan szóból javítva.] jól tudnám Az áth. szavak fölé írva.
Úgy van! Rózsim éle ám!*
<szerettem.> éle ám! Az áth. szó alá írva.

Most pedig már bús*
A sor fölé beszúrva.
kedvébe*
Jav. ebből: keservébe
Két*
A sor elé írva.
Ortzám halványodik*
hal<a>ványodik
Öltözöm tsak neglizsébe
*
A sor előtt +) jel áll, de nem tudjuk pontosan, milyen változtatást jelöl. Egy lehetséges utalást találhatunk a 11. (mai számozás szerint 11b) lap tetején, ahol a következő olvasható:
2/3) +
Itt hagynám én ezt a’ várost,
Eszerint a 2. (Barátomnak) és 3. (Rózsim’ Sírja felett) vers közé szánta volna a Szerelmes bútsúvételt, ennek azonban csupán az első sora szerepel ott.
Szívem tsak*
Jav. ebből: is
szomorkodik*
Jav. ebből: bosszankodik
Nem kedvellek*
Jav. ebből: kell neki
társaságot*
<sem Compánia> társaságot Az áth. szó fölé írva.
Sem Leányt*
<Lyány> Leányt Az áth. szó fölé írva.
sem múlatságot,*
<semmi grátzia> múlatságot, Az áth. szavak fölé írva.
Ugy van,*
<Ne tsudáld> Ugy van Az áth. szavak fölé írva.
mert Rózsim*
<ah> fölé: Rózsim
meg holt
A’ ki kedvem tárgya volt.*
A 6. (mai számozás szerint 11b.) lapon [Az én tzímerem] c. vers alatt található, tartalmilag ideillő fogalmazvány utólag, más tintával át lett húzva:
<<Még 24 eszten>
Bár <még> épen nem vagyok is
Huszon 4 esztendős is.
Igazán mondod barátom
Hogy kedvem nints semmibe
’S Boldogságomat [<Vigasságomat> fölé: Boldogságomat] nem látom
<?Itt ...> fölé: <Az élet>
Az életnek kedvébe
Igaz, örömöt nem lelek
Gerlitzeként nyögdétselek.>