MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A semminél több valami
[…]mint mondják ki jött Patzkó Préssén eggy Istória
[…]em jó benne úgymond Latzkó. A sok Teketoria
Ha semminél több valami Csak probatio Calami. Mind az a’ mi.

2. Mért nem forgott hasznosabba A mi volna szükséges
Nintsen az egész Darabba Eggy vers is idvességes
Sok vágott nyelvű Mátyás itt A ki olvassa Mátyásit Tsak tsak ásít

3. Mind szerelmes és szurdaló – Sok Ón-fejűt-meg sérte
Eggy két ittze borra való. Kár az – kegyestől értte
Jobb volna addig aludna. Vagy verset írni ne tudna. Ne hazudna

4. Igy gunyolák sok Zoilok. Erdemidet a porba. Fel volt húzva tompa nyilok
Nyelvek végén eggy sorba. Mellyeket az esztelenek. Az okosoknak ellenek Hegyeztenek

5. Én pedig a szebb lelkekkel Te melletted ki keltem. És nagy nevednek ezekkel
zöld borostyánt szenteltem. Magam utánnad azomba. A Parnasszusi templomba*
tplomb.[=templomba]
Mentem nyomba.

6. Verseidről azt itélem s Mások is úgy itélnek
Hogy azokba eggyütt vélem Eggy nagy lelket szemlélnek
Maga a Tsók méltó*
Az utóbbi két szó nagyon rosszul olvasható.
volna. Hogy minden Szűz rád hajolna
Meg tsókolna