MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
XI.

VÍG ÉLET A’ PARNASSZUSON.
A’ TISZTA nyájasság hol örűl
Jobban, mint a’ Parnasszus körűl,
Hol az ártatlan múlatságnak
Közepette a’ búk nem rágnak?
Zőld Ligetek! ti bennetek öröm lenni,
A’ Laurusok’ és Myrtusok’ árnyékában pihenni.

Itt a’ Múzsák maguk vezetnek,
Nektárjaikból részeltetnek;
Apolló maga énekelget;
Az Ekhó rá visszafelelget.
Ott hallik a’ víg muzsika, ott zengedez,
Hol a’ szagos bokrok között Agannipe tsergedez.

A’ Hegyek itt mindég zőldellők,
Újítják kellemetes szellők;
A’ legszebb tavasz mindég lakja,
Mezeit virágokkal rakja.
Itt egymással, víg hangzással tántzolgatnak
Az örömök, ’s öszvekaptsoltt karral vígan múlatnak.

Lármás Városok! távozzatok,
Hol laknak a’ gondok ’s bánatok;
Nagy udvarok! tsak maradjatok:
Én e’ kies helyen múlatok.
Bóldog Máró! élted már óh! tsak te éled,
A’ Múzsáknak, Poétáknak ölében szíved éled.