MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Víg élet a’ Parnasszuson]
A’ ki nem vólt soha Poéta
Méltán meg únhatja éltét a’
A’ ki Márót, Násot nem látta
Légyen Frantziskanus barát a:
Itt az Élet
Iriggyé lett
A’ ki bánja
A’ Músáknak,*
<P>
Poetáknak
Vagyok én tanitványja.

*
A következő négy szakasz a 7b–9a lapon olvasható.
I.
A’ tiszta nyájasság hol örül
Jobban mint a’ Parnassus körül
Hol az ártatlan mulatságnak
Közepette a’ búk nem rágnak
Zöld ligetek
Ti bennetek
Öröm lenni
A’ Laurusok
És myrtusok
Árnyékába pihenni.

2.
Itt a’ Músák magok vezetnek
Nectárjajikból részeltetnek.
Apolló maga énekelget
Az Echó rá vissza felelget
Ott hallik a’
Vig Múzsika
Ott zengedez
Hol a’ szagos
Bokrok között
Agannipe tsergedez.

3.
A’ hegyek itt mindég*
<és völgyek> itt mindég Az áth. szavak fölé írva.
zöldellők,
Újjitják kellemetes szellők
A’ leg szebb tavasz mindég*
Olvhtl. szóból jav.
lakja
Mezeit virágokkal rakja. – –
Itt eggymással
Vig hangzással
Tántzolgatnak
Az örömök
’S Öszve kaptsoltt
Karral vigan mulatnak.

4.
Lármás városok távozzatok
Hol laknak a’ gondok ’s bánatok
Nagy Udvarok tsak maradjatok
Én e’ kies helyen múlatok
Boldog Máró!
Élted már óh
Tsak te éled,
A’ Múzsáknak
Poétáknak
Ölében szived éled.