MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Reggel.
Egy nehány tsillagok már pislogva égnek
Hajlott boltozattyánn a’ tsillagos égnek
Halavány tüzei[t]*
tüzei Másolási hiba, em.
kik bujdosnak széllyel
Össze szorittya a’ meg gyozetet*
győzetett
éjjel
Üzi már ujj fénnye piritván az eget
A hajnal tsillag a’*
az em.
tündöklö sereget
A göntzöl szekere fagyos tsillagzattya
Meg fordúlt rudgyával a’ fényt tologattya
Tenger szin lovain jövén ég szinére
Mosojog a’ Titan Oeta*
Az Oe oe-ból utólag, más tintával jav.
tetejére
Ma*
M[ár] Másolási hiba, a kritikai kiadás a latin eredeti alapján ért. sz. javította (ld. CsÖM. I. 616. 11.)
a’ tsipke bokrok hogy meg hintettenek,
A nap sugárival, mind veressellenek
Meg halaványodván arany szinü fénnye
El tűnik a’ Phoebus vissza terö Nénnye
Fel serken a’ kemény munka*
midőn Értelemzavaró másolási hiba, a kritikai kiadás a közel egykorú másolatok alapján e szó helyére a munka szót illesztette (ld. CsÖM. I. 616-17. 15.), ez alapján em.
a’ gondokat
Elő szedvén mind ki nyitty a*
nyittya
a’ hazakat*
házakat
A pásztor botsátván legelöre nyáját
Elő szedi zuzzal deredzett táskáját
A’ borjú a’ szabad tér mezönn játzodoz
Téjjel barmok tölgye ujjolag dagadoz.*
A do utólag, a sor fölött beszúrva.
A puha gyep füven az anyai téjjel
Jollakott gödöje futkarozik széjjel
Fújván egy ág hegyénn a’ kis fülemüle
Az ujj napnak szárnyát vigan ereszti le
’s Köszönvén hangosann a’ szép fénynek örűl
Énekel a’ véknyann siro fészke*
A kritikai kiadás a latin eredeti alapján a fészkek alakra javította (ld. CsÖM. I. 617–618. l. 26.)
körűl
Körülte a’ nappalt bizonyito sereg
Nyelve öszve kevert öröm nótát pereg;
A hajós*
bajos Másolási hiba, így értelmetlen a mondat, em. (ld. CsÖM. I. 618. l. 29.).
életét vetvén vak kéttség[r]e*
kéttsége Másolási hiba, értelmetlen a mondat, em. (ld. CsÖM. I. 618. l. 29.).
Hajóját bizza a’ szélre*
Az r olvhtl. betűből jav.
’s a’ méllységre
Viszi a’ félelem szinétől kékellő
Tenger*
Tengert Másolási hiba, értelmetlen a mondat, em. (ld. CsÖM. I. 618. 31–32.)
fel bosszantván vásznait böv szellö
A’*
Az em.
halász fugvén*
fügvén
a’ redves kö szálakonn
Igazit a’ meg tsalt halászo horgokonn
Ugy nezi*
nézi
meg görbült kézzel nyereségét
Melly le húzta rezgö vesszejének végét
Igy vagynak a’ kik az ártatlan életnek
Tsendes békessége alatt legelhetnek
A kik birván kevés magok vagyonjokat
A mezön épitik remény*
A ny olvhtl. szóból jav.
oszlopokat
Reszketö félelem nyughatatlan remény
A’ városbann leg több ’s leg sürübb vetemény
A’ pénz az uraknak kevélly palotája
Makrantzos ajtaját álmatlan strásájja.*
Olvhtl. szóból jav.
E Boldogságának vég határt nem vetvén
Az aranyra ujjabb aranyt gyüjtögetvén
Több kintset kintséhez kiván. A mellyel lett
Szegény a’ halmozott arany hegyek mellett
A hodnál ingóbb név kedvének szellöje
Lett amannak*
a[r]annak Másolási hiba,értelmetlen a mondat, a többi szövegváltozat alapján em.
magos poltzra emelöje
Az árúbol veti a lármás, tanátsot
A haragbol ’s perböl keres vén harátsót
De a’ tsendességet kevesenn esmérik
Kik a’ gyorsann futó idöt böltsen mérik
Birván óráival e rövid életnek
A mellyeket többe vissza nem vehetnek
Minnyájann mig lehet víg szivvel éjjetek
Sebess szaladással siet életetek.*
Itt a lap aljához érkezett a másoló, a következő bejegyzés olvasható: ulterius sequitur ad. pag.
*
A következő három sor a 76b lapon található, a lap tetején.
A kerekenn gyorsann repülö napoknak
A töllünk rohano esztendök forognak
A*
Jav. ebből: Az.
midön le fonnyák Párkak rokkájokat


[A vers folytatása hiányzik, l. a társszövegforrást.]