MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[A’ Reggel]
[A vers eleje hiányzik, l. a társszövegforrást.]

*
A vers eleje (1–52. sor) hiányzik, a kitépett lapon volt.
[…]
De a’ tsendességet kevesen esmérik,
Kik a’ gyorsan futo időt bőltsen mérik
Birván oráival e’ rővid életnek
A’ mellyeket tőbbé vissza nem vehetnek.
Mig lehet mindnyájan vig szivvel éljetek
Sebes szaladással siet életetek
Kerekén*
<, ’s>
a’ gyorsan repűlő napoknak
A tőllűnk rohano esztendők forognak
Le fonnyák a’ midőn*
<a’>
Párkák rokkájokat
Magok és vissza nem fejtik fonályokat
De mig az emberek őnként a’ halálnak
Rohannak ’s tudatlan azzal szembe szálnak
A’ Párkák bizonyos rendel kővetkeznek
A szabott időn tul edgynek sem kedveznek
Nem lehet a’ meg irt napot halasztani
Bé kell a’ népeknek a sirba szállani.
Mást a szép ditsősség széltire hirdessen
A’ hir sok országok határin*
hátarin em., a rin olvhtl. betűkből jav.
pengessen
E’ mellyen a’ felső ég boltozattyáig
A’ számtalan napok ditső hazájáig
Más a’ győződelem arany szekerében
Laurusos koronát visellyen fejében.
Engemet a’ kevély*
Az l n-ből jav.
világ felejtsen*
A j t-ből jav.
el
Főldem bátorságos hajlékba rejtsen el
Alatsony de biztos helyen meg maradnak
Apro támasszai gyásszal hányt házadnak
A’ nagy lelkű virtus méllyen rohan alá
A’ bűszke szél mennél fentebb magasztalá.