MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Libertas Optima rerum.
*
A sor előtt + jel áll.
Szép Szabadság. oh sohol sints
E világon olly betses kints
Melly te nálad nagyobb volna,
Vagy tégedet kipotolna
Te kőnnyited terheinket
Ha bu rágja sziveinket
Biztattz minket.

Az olly madár igen ritka
Mellynek kedves a’ kalitka
Bár arannyal van be fedve
Még sem telik benne kedve
Bár meg ne keljen*
kejlen em.
szűkűlni
Még is mindég fog készűlni
Ki repűlni.

Mit ér? mit ér. a’ rabságban
Kinlodni sok gazdagságban?
Mit ér? minden; ha kőteled
Békos lábodon viseled?
Hâ a’ kinos szolga bot vér,
Ugy a’ pompa ’s a’ nemes vér,
’s A’ rang mit ér?

Minden vágy a’ Szabadságra,
Kevés a’ pénzre, ’s Országra
Tőbb vágy szabadon pihenni
Mint pénz kőzt gazdag rab lenni
Kivált edgy bőlts elme mindég
’s Edgy Poëtai tűzesség
Tsak ettől ég.