MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
De eadem.
[Libertas optima rerum]
1. Szép Szabadtság oh sohol sints
E Vilagon olly betses kints
Melly te nállad nagyobb volna
Vagy tégedet ki potolna
Te könnyited terheinket
Ha bu rágja sziveinket
Bisztattz minket

2. Az olly madár igen ritka
Mellynek kedves a’ kalitka
Bár arannyal van bé fedve
Még sem telik benne kedve
Bár meg né kellyen szűkűlni
Még is mindeg fog keszülni
Kirepülni

3. Mit ér mit ér a’ rabságbann
Kinlodni sok gazdasagbann*
gazdaságbann
Mit ér minden ha köteled
Békós lábadonn viseled
Ha a’ kinos szolga bot vér
Ugy a’ pompa a nemes vér
’S a’ rang mit ér

4. Minden vágy a’ szabadtságra
Kevés a’ pénzre ’s Országra
Több vágy szabadonn pihenni
Mint pénz közt gazdag rab lenni
Kivált egy bölts elme mindég
Egy Poëtai tuzesség*
tüzesség
Tsak ettöl ég.