MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Lurida sub dulci melle venena latent
*
A 9. sortól kezdődik a Csokonai-féle kidolgozás, előtte a lap szélén: Dictat., fölötte ceruzás + jel.
5. Vélnéd hogy a’ nyalkán piroslo Sodoma
A’ leg jobb gyűmőltsők szép Paraditsoma
Pedig ha Scárlátja szádba ketté válik
Várt győnyőrűséged mind hamuvá válik
Gyakran a’ mennyei illatu epernek
Apro levelei kőzt kigyok hevernek
Qui legitis flores, et humi nascentia fraga,
Frigidus o pueri fugite hinc latet angvis in herba.
Virgil.

Ne hidj a’ hozzája tsalogato partnak
Ne véld hogy sikamlo hantjai meg tartnak.
Parcite oves nimium procedere non bene ripae
Credito: ipse aries etiam nunc vellera siccat.
Virgil.

*
A sorszámozás pontatlan.
10. A’ Sziv igen szoros hellyre vagyon zárva
Az ábrázat sokra fordithato lárva.
Sőt még a’ beszéd is olly edgy tsalhato jel,
Hogy minden szándékot palástolhattz ezzel.
Sőt a’ mosolygo*
Minden bizonnyal másolási hiba, a jelző után hiányzik a jelzett szó, a Zöld Codexben mosolygó száj szerepel.
’s a’ vigyorgo szemek,
Edgy ártalmas lelket fedező tetemek.
Sőt mit mondok vagynak olly álnok Judások
A’ kiknek halálra árul tsokolások.
15. „Oh Jupiter ha már a’ hamis arannak
„Illy tiszta jelei ’s bizonysági vannak
„Ugyan hát a’ hamis rosz szivű embernek
„Testén illyen jegyek miért nem hevernek”
Euripides in Medea: O Jupiter etcet.
Kűlőmben ki millyen portékákat árul
*
A sor előtt ismét ceruzás + jel.
Azoknak jutalma mind magára hárul.
Seneca. Tragoedus in Medea: Redit in auctore[m] scelus.