MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Czigány.
*
Az egész vers utólag áthúzva.
Mikor Prometheus a’ meg készittetett*
<sárbol>
Sarból*
Sárból
ki gyurta az emberi nemzetet
Egy estve a’ vidám mulato*
mű láto Másolási hiba, ért. sz. em.
Istenek
Vatsorára az ö hazához*
házához
mentenek
Mikor már keresztet tettek sok kantsora
Muhejébe*
Műhejébe
mentek ök konkoktziora*
A k tz-ből jav.
’s Ottann nézegetven a’ kész embereket
Tsudálták Isteni formájú képeket.
Hát egyszer eszébe a’ jut egy Istennek
Hogy egy tréfás mássát kék tsinalni ennek
Rá hadja az egész kompania ’s végre
Köröm hegyig*
A g k-ból jav.
isznak nagyobb erösségre
Mindenik el kezdi a’ vizess sárt gyúrni
Az el készűlt masszát egy halmazba turni
Elösször is Vulkán*
A V v-ből jav.
a’ képit meg mássza
Mindenütt ott marad szurtos kulimassza*
kulimássza
Mellyet hogy meg köpött*
tött Másolási hiba vagy félrehallás, így értelmetlen a mondat, ért. sz. em. (vö. CsÖM. I. 439. 17.). A Szatmárnémeti-gyűjteményben szintén köpött alak szerepel.
Vénus utállással
Két szem fejérlett ki tsalfa vigyorgással
Kezét Merkurius frissebbre drotozta
’s Enyves Tolvaj*
A T t-ből jav.
irral öszve firnatzoszta
Apollo*
<segite>
be hinté hegedű gyantával
’s Ejtzakákat gyözö kanaforiával.
*
<’s>
Mikor*
<igy>
el készűltek benne a’ tetemek
A patkánn állott már ez a’ ditsö remek
Prométheus Lélek felöl gondolkozott
Egy nagy tsomo lélek fótot elö hozott.
De ki igen vastag*
vastak Ért. sz. em.
ki meg igen lenge
Ki igen durva volt ki meg igen gyenge
De mind tzikkejenként még is öszve szette
’S ekképp a’ setétbe összve ötögette
Végre meg bellelte a’ majom lelkével
Egy végböl hasitott*
hasit<ta>tott
vekony velezzével
Azért olly találos azért tud követni
Azért nem tud soká egy hejbe ülhetni
Azért lett kenyere világon jártába
A fódozni valo serpenyö ’s eszkába
Azért henyélkedik tellyes életeben
A szurtos gratiák tzondor kebelebenn
Azért van hogy néki leg édesb nyúgalom
A hajnalig pengo*
pengő
hegedú*
hegedű
’s tzimbalom*
A következő sor lehúzva: <A’ lopásra van leg jobb gusztusa ize>
Azért tudta vinni a’ lopást annyira
Azért ragad minden enyves ujjaira*
Jav. ebből: ujjára
Azért tud masoknak*
másoknak
jövendőt mostani
Allapottyok*
Állapottyok <szerent>
felöl szerentsét mondani
Ezért kedves munka a’ tapasztás nála*
nál<l>a
Mert néki is első*
Sor fölötti betoldás.
lételt e tsinála
Eppen*
Éppen
ott sétál eggy én ha illy mazurnak
Nem látnám*
Jav. ebből: látnád
itélnem egy szárnyas Merkúrnak*
Jav. ebből: Mercúrnak
Meg szollitom, megálly! nem felel ra, hahó
Nem addig van ám a’ fekete Faraho
Most már el sillyetek utánna futtatok
Rolla hát többet*
<én> többet Az áth. szó fölé írva.
nem historizálhatok.