MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Tzigányrúl.
*
Az első sor előtt, a lap szélén + jel áll.
1. Mikor Prometheus a’ meg készittetett
Sárbol ki gyurta az emberi Nemzetet*
Az N n-ből jav.
Edgy estve a’ vidám mulato Istenek
Vatsorára az ő házához mentenek
Mikor már kereszt et tettek sok kantsora
Műhelyébe mentek ők konkoktziora
Ottan nézegetvén a’ kész embereket
Tsudálták Isteni formáju képeket
5. ’s Hát edgyszer eszébe a’ jut edgy Istennek
Hogy edgy tréfás mássát kén tsinálni ennek
Rá hadgyja az egész Compánia ’s végre
Kőrőm hegyig isznak nagyobb erősségre
Mindenik el kezdi a’ vizes sárt gyurni
Az el készűlt massát edgy halmazba turni
Előszőr is Vulcán a’ képét meg mássza
Mindenűtt ott maradt szurtos kulimássza
Mellyet hogy meg kőpőtt Vénus utálással
Két szem fehérlett tsalfa vigyorgással
10. Kezét Mercurius frissebre drotozta
’s Enyves tolvaj irral őssze firnátzozta
Apollo bé hinté hegedű gyantával
’s Éjszakákat győző kanaforiával
’s Mikor el készűltek benne a’ tetemek
’s A’ padkán állott már ez a’ ditső Remek
Prometheus Lélek felől gondolkozott
Edgy nagy tsomo Lélek fotot elő hozott
De ki igen vastag ki meg igen lenge
Ki igen durva volt ki meg igen gyenge
15. De mind tzikkelyenként még is őssze szedte
’s Ekkép a’ setétbe őssze őtőgette
Végre meg béllelte a’ Majom Lelkével
’s Edgy végből hasitott vékony velezzével
Azért olly találos azért tud kővetni
Azért nem tud soká*
Az o olvhtl. betűből jav.
edgy helybe űlhetni
Azért lett kenyere világon jártába
A’ fodozni valo serpenyő ’s eszkába
Azért henyélkedik tellyes életében
A’ tzondor Grátiák tzudar kebelében
20. Azért van hogy néki leg édesb nyugalom
A’ hajnalig pengő hegedű ’s tzimbalom
Azért tudta vinni a’ lopást annyira
Azért ragad minden enyves ujjaira
Azért tud másoknak jővendőt mostani
Állapotjok felől szerentsét mondani
Ezért kedves munka*
munka Ért. sz. em.
’a tapasztás nála
Mert neki is első lételt e tsinála
Éppen itt sétál edgy én ha e Mazurnak
Nem Látnám itélnem edgy szárnyas Mercurnak
Meg szollitom. meg álj! nem felel rá. ha ho!
Nem addig van ám a’ Fekete Faraho.