MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Constántzinapolly
*
Az első sor előtt, a lap szélén + jel áll.
1. A’ mint a’ Bosphorus Europát mossa
’s Másfelől Asia partjait tsapdossa
Itt bűszke habjai ditsekedve folynak
Kevélly fala alatt Konstántzinapolynak
’s Régi szépségének pompás dűledéki
Borzasztó árnyékot botsátanak néki
A’ roppant Templomok ugy láttzik kérkednek
Nevével a’ bennek lako Muhamednek
5. ’s A’ mellyekbe sok Szent bőgéseket halla
Az ezekben nagyon győnyőrkődő Alla,
’s Őrűl hogy nagy nevét a’ felhőkre hányja
’s Talpig zőld selyembe fénylő Muzulmányja
’s Kőnyőrűlvén hozzá esdeklő taborán*
táborán
Szentebb lesz az illyet igérő Alkorán
Oh ’e népre oh melly sűrű felhőt vona!
A’ Szentség szinével bé mázolt babona!
Ti is itt*
Sor fölötti betoldás.
állatok kőszálnyi Metsetek
Mellyet a’ fellegek kőzzé rejtettetek
10. Hegyes tetőtőknek aranyozott holdja
Fényével az égi holdak számát toldja
A’ tágos uttzákon sok veres selyembe
Őltőzőtt Tőrőkők találkoznak szembe
Kevélyen ugrattyák az Arabs paripát
Sziván Ásiai dohánnyal tőlt pipát
Sugározik lován gazdag briliántja
Az oltso aranyat meg vetéssel szántja.