MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Constantzinapolly
A’ mint a’ Bosporus Europát mossa
Más felöl Asia partyait tsapdossa
Itt büszke habjai ditsekedve fojnak
Kevélly fala alatt Constantzinápollynak.
Régi szépségének pompás düledéki*
gyüledéki A későbbi javítás alapján ért. sz. em.
Borzasztó árnyekot*
árnyékot
botsátanak néki
*
Fölötte a lap tetején: <Partjainn>
A roppant Templomok ugy láttzik kérkednek
Nevével a’ bennek lakó Muhamednek
a’*
A sor elé beszúrva.
Mellyekbe sok szent bögéseket halla
Az ezekbenn igen gyönyörködö Alla
Örül hogy*
<nag>
nevét a’ félhőkre hánnya
Talpig zöld sejembe fénylö Muzolmánnya.
’S Könyörűlvén hozzá esdeklö táborán
Szentebb lessz az illyet igérö Alkorán*
Arkorán Az utóbbi javítás alapján értelemszerűen em.
Oh e népre oh melly surü felhőt vona,
A szentség szinével bé mázolt*
mazolt em.
babona
Ti is itt állatok kö szálnyi Metsetek
Mellyek*
Mellyet A későbbi jav. alapján ért. sz. em.
a’ fellegek közzé rejtettetek
Hegyes tetötöknek aranyozott holdja
Fennyével*
Fénnyével
az égi holdak szamát*
számát
tóldja
A Tágas uttzákonn sok veres sejembe
Öltözött Törökök találkoznak szembe
Kevellyen ugrattyák az Arabs*
A b p-re jav., de nem egyértelmű, hogy mikor történt a javítás.
paripat*
paripát
Sziván Asiai dohánnyal tölt pipat.*
pipát
Sugarozik*
Sugározik
lovan*
lován
gazdag briliantya
Az oltsó aranyat meg vetéssel szántya.
Itt megyen egy Dáma de irigy fátyola
Minden szépségeket töllünk el pakola.
Jer Musám láthatunk majd eleget szembe
Ha bé megyünk*
megy unk em.
ama firhagos hárenbe*
halenbe Az utólagos javítás alapján em.
Ez ollyan Magazin vagy inkabb kalitka
A mellybe tsirippol a’ Szultánnak ti[t]ka*
tika Az utólagos javítás alapján em.
Olly templom sekrestye*
segrestye Az utólagos javítás alapján em.
mellyben a’ Zultánnak
Eröt egességet sok százan kivánnak
Es*
És
ha érkezése*
erkézése em.
hallatik Zelimnek
Sok szaz elö kontyú turbikol egy himnek
Mikor exerpalni akar unalmába
Bé megyen e Dáma bibliothecába
Hol sok Asiai Pergamen membrának*
A második m a sor fölé beszúrva.
Iró pennájának meg nyilni kivánnak.
De mennyünk ki músám mert majd ha a’ Császárnak
Daktilust éneklő Músájihoz zárnak.
A szem fül hereltek utánnunk zúdulnak
Jer fussunk hadjuk el kapuit stámbulnak*
Alatta: Vege

A’ mint a’ Bosforus*
Az f p-ből jav., ill. a szó vége fölött áthúzva: <horús>
Europát mossa
Más felöl Asia partyaít tsapdossa
Itt büszke habjai*
Jav. ebből: habjain.
ditsekedve fojnak
Kevélly fala alatt Constantzinápolynak.
E’ másik Romának*
<Régi szépségének> E’ másik Romának Az áth. szavak fölé írva.
pompás Düledéki*
Jav. ebből: gyüledéki.
Borzasztó árnyekot*
árnyékot
botsátanak néki
*
A következő 2 sorpárt az átdolgozás alkalmával toldotta ide Csokonai, a 49a oldal aljára került.
De jöszte be Muzsám a’ Városba velem
Téged nem rettenthet*
Az ent olvhtl. betűkből jav.
itt semmi félelem.
Mennyi Kints*
Olvhtl. betűkből jav.
óh Muzsám! melly sok gyöngy ’s patyolat,
Mennyi Nép! mellyet visz tsak eggy parantsolat!
*
Az utólagos javítás során az ősszövegben itt következő 7 sorpár helye megváltozott (ezt csillaggal jelöli), átkerült a Toldalék elé, 1 sorpár pedig ki lett húzva.
A Tágas uttzákonn sok veres sejembe
Öltözött Törökök találkoznak szembe
Kevellyen ugrattyák az Araps*
Jav. ebből: Arabs.
paripat*
paripát
Sziván Asiai dohánnyal tölt pipat.*
pipát
Tsillámló Kardjoknak*
<Sugarozik lován> Tsillámló Kardjoknak Az áth. szó fölé írva.
gazdag briliantya
Az oltsó aranyat meg vetéssel szántya.
Itt néz ki*
<megyen> néz ki Az áth. szó fölé írva.
egy Dáma de irigy fátyola
Minden szépségeket töllünk béburkola.*
< elpakola.> béburkola. Az áth. szó fölé írva.
Jer Musám láthatsz még sok száz szebbet*
<láthatunk majd eleget> Az áth. szavak fölé írva: <meg> láthatsz még sok száz szebbet
szembe
Hogyha*
Jav. ebből: Ha.
bé mégy*
<unk>
ama firhangos*
Jav. ebből: firhagos.
harenbe*
Jav. ebből: halenbe.
Ez ollyan Magazin vagy inkabb kalitka
A mellybe tsirippol a’ Császárnak*
<Szultánnak> Császárnak Az áth. szó fölé írva.
titka*
Jav. ebből: tika.
Olly templom sekrestye*
Jav. ebből: segkrestye.
mellyben a’ Zultánnak
Eröt egességet sok Hívek*
<sok százan> Fölé: <sereggel> e mellé: sok Hívek
kivánnak
Es*
És
ha érkezése*
erkézése em.
hallatik Szelimnek*
Jav. ebből: Zelimnek.
Sok szaz*
száz
elö kontyú turbikol egy himnek*
A következő négy sort a Toldalékok kialakítása során törölte a költő az ősszövegből:
<Mikor exerpalni akar unalmába
Bé megyen e Dáma bibliothecába
Hol sok Asiai Pergamen membrának
Iró pennájanak meg nyilni kivánnak.>
De*
<mennyünk>
ki siess*
A sor fölött beszúrva.
Músám*
Jav. ebből: músám.
mert majd*
<ha>
a’ Császárnak
Daktilust éneklő Músájihoz zárnak.
A szem fül hereltek*
heréltek
utannad*
Jav. ebből: utánnunk.
zúdulnak
Jer más Oldalára a’ fénylő*
<fussunk hadjuk el kapuit> más Oldalára a’ fénylő Az áth. szavak fölé írva.
stámbulnak.*
Az ősszöveg eredetileg ezzel a sorral zárult. E sorok mellé utólag a lap jobb szélére 21-es szám került, ami az átdolgozott vers itt található sorpárjainak számát jelöli. Az eredetileg 44 soros első kidolgozásból 3 sorpárt (9–10., 37–40. sorok) kihúzott, a 6. sor után pedig betoldott (a kézirat 49a lapjának aljára) négy sort.
A kéziraton a lap alján még ez a bejegyzés található: Lásd a’ többit a’ Toldalékokba. pag. 8, 9, et 10. sub ╪
*
A következő 6 sorpár az utólagos javítás során áthelyezve ide, az ősszöveg 7–14. sorainak felel meg, 1 sorpár törlésével.
A roppant Templomok nézd miként*
<ugy láttzik> nézd miként Az áth. szavak fölé írva.
kérkednek
Nevével a’ bennek lakó Muhamednek*
A következő két sor az átalakítás során az ősszövegből ki lett húzva:
<a’ Mellyekbe sok szent bögéseket halla
Az ezekbenn igen gyönyörködő Alla>
Ki*
Utólagos betoldás.
Örül hogy nevét a’ félhőkre hánnya
*
<Talpig>
Zöld sejem*
sejem<be>
turbányba*
A sor fölött beszúrva.
fénylö Muzolmánnya.
’s Könyörűlvén hozzá esdeklö táborán
Szentebb lessz az illyet igérö Alkorán*
Jav. ebből: Arkorán.
*
A következő 3 sorpár az utólagos javítás során áthelyezve, illetve sorrendjük megváltozott (az ősszöveg 15–20. sorainak felel meg).
Ti is itt állatok kö szálnyi Metsetek
Mellyek*
Jav ebből: Mellyet.
a’ fellegek közzé rejtettetek
Hegyes tetötöknek aranyozott holdja
Fennyével*
Fénnyével
az égi holdak szamát*
számát
tóldja*
E sor után + jel áll, jelezvén, hogy ide kerül át az eredetileg 15–16. sor.
*
A következő sorpár, az ősszöveg 15–16. sorának felel meg, előtte + jel áll, jelezvén a sorrendcserét.
Oh e Népre*
A N n-ből jav.
oh melly surü felhőt vona,
A szentség szinével bé mazolt*
mázolt
babona*
Ezután ╪ jel áll, jelezvén, hogy e sorok után következik a Toldalék.
*
A 94b lapon (Toldalékok 8. lap) e sorok előtt ╪ jel áll.
Denevér babona! Bagoly vakbuzgóság!
Meddig lesz körmöd*
<kezedben> körmöd
köztt a’ Mindenhatóság.
Míg űlsz a’ Királyok koronájánn, Kintsénn,
A’ Vitézek’ Kardjánn ’s a’ Népek bilintsénn.
Míg az emberi Nem hajdan a’ Természet
Eggyügyű Keblébenn nyugva heverészett
Nem emelted*
A d ?k-ból jav.
még fel kiáltásod szavát
Hogy ker[e]sd*
kersd em.
a’*
Jav. ebből: az.
vak*
A sor fölött beszúrva.
Éjj*
Éjj<fél>
fiainak Javát.
Boldog vólt a’ Világ! s’ e’ hiú*
<ez a’> e’ hiú Az áth. szó fölé írva.
név:*
<hogy>
Szentség,
Nem volt a’ legszörnyűbb gonoszokra mentség.
*
<De miólta>
Állott*
A sor fölött beszúrva, az Á á-ból jav.
A’ Természet örök Épitményje*
Természet<nek legszentebb Törvénnye> örök Épitményje Az áth. rész fölé írva.
Élt*
Sor fölötti betoldás.
Az emberiség legszentebb*
emberiség<nek állott Épitményje> legszentebb Az áth. rész fölé írva.
Törvényje.
De miolta ennek sok romlást szenvedett
Oldalába raktad, bal Madár! fészkedet:
Azólta számodra rakja,*
Jav. ebből: rakjá<k>
a’ lenyomott
Értelem*
<bírtokánn,>
azt a’ sok felséges Templomot.
Azolta adja ki a’ kenyért Házából,
Kikapván éhel hólt kitsinnye szájából
A’ szent Névre vágyó balgatag*
<Anya> balgatag Az áth. szó fölé írva.
Anya is:
Hogy tudjon mit rágni*
<enni a’> rágni Az áth. szó fölé írva.
Dervised*
Az ed utólag beszúrva.
foga is.*
<Fo>foga is Utána a következő sor le van húzva:
<Elkőlti [A sor elé betoldva]> <Utolsó fillérét pénzét sok babonás,>
*
<Hogy>
Sok bolond ki adja utolsó fillérét
Le teszi a’ Mennynek árendáját*
Az e d-ből javítva.
’s bérét
Hogy mikor az óltárt*
<számodra Templomot> az óltárt Az áth. szó fölé írva.
építik számodra
Ketske szőrt*
<legalább>
vihessen ő is Oltárodra.
Nappali altodban*
Jav. ebből: álmodba.
látsz*
<men> ezer
ezer Álmokat,
’S Éjjel a’ Népek köztt húholod azokat.
Jöjj ki a’ Nappali fényre hadd láthassunk,
’S Mennyei Képedet látván, imádhassunk.
Te az vak homályba rakod a’ Templomot,
És onnan ígéred a’ Paraditsomot.
’S*
<ha>
tsak bé tolongjanak hozzád a’ Moschéba,
Az észt és a’ Virtust hagyod tsak kardéba.
Hát már hogy valaki bőjtölget*
A get utólag beszúrva a sor alá.
Péntekenn*
Az enn utólag beszúrva a sor alá, utána: <naponn>
Hogy éhenn ’s mezit láb jár a’ Szent Helyekenn,
Ollyan nagy érdem*
<’S eggy két Liturgia> Ollyan nagy érdem Az áth. szó fölé írva, az Ollyan olvhtl. szóból jav.
é eggy két Liturgia
Hogy az ember azzal lehet Isten fia?
’S hogy*
<Hát hogy> ’S hogy Az áth. szavak fölé írva.
Paraditsomba és Mennybe reszt*
részt
vegyen
Szükség*
Szükség A sor elé beszúrva <Illő>.
hogy Skeleton és Szarándok legyen.
*
<Szükség>
Különbbenn nem lehet idvezült Törökké
Ámbár emberséges ember vólt örökké.
*
<Igy tsinál>
Eggy*
Az E e-ből jav.
Paraditsomot magának igy tetet
Minden Nemzet ’s abból ki zár más*
mást Értelemszerűen em.
Nemzetet.
*
<Áldott Emberi>
Természet! emeld fel*
<emeld fel> Fölé: <?’s lásd> emeld fel Az áth. szavak fölé írva.
örök*
<között [Olvashatatlan szóból jav.]> Fölé: <köztök> fölé: <köztök> örök Az áth. szavak fölé írva.
Törvényedet*
<Örök Szódat> Fölé: <szem-fényed > beszédedet Az áth. szavak fölé írva.
’S mindenek hallgatni*
Jav. ebből: ?hallgatja
fogják beszédedet.*
Az utóbbi két sor utolsó szavai (beszédedetTörvényedet) fel vannak cserélve, amit a fölöttük lévő szám jelez.
A’*
Jav. ebből: És.
kézzel*
<Az Éjnek Madara> A’ kézzel Az áth. szavak fölé írva.
fogható setétség eltünik,
Az Éjnek Madara húholni megszünik.
Eggy jóltévő Világ*
Az á olvhtl. betűből jav.
a’ Mennyből kiderül,
’S a’ sok ki gondolt Menny mind*
Az i olvhtl. betűből jav.
homályba merűl.
Ah, ti máris*
<talán> máris Az áth. szó fölé írva.
abból fakadtt Indúlatok
Nyelvemre*
A N olvhtl. betűből jav.
harsogobb hangokat ontsatok.
Emelkedj fel Lelkem! – előre képzelem
Mint kiált felszóval eggyet az Értelem
’S*
A sor elé utólag betoldva.
Azonnal a’ […]*
<setét kárpitok> A szavak le vannak húzva, de helyettük nincs más írva.
*
<ködök>
ropognak,
A’*
Jav. ebből: A<z avúlt>.
szívről az avúlt Kérgek lepattognak.
*
Ez és a következő sorpár a kéziraton fordított sorrendben áll, a sorrendcserére a sorpárok előtti szám utal.
Tárházát*
<Oh akkor> Tárházát Az áth. szó fölé írva.
az Áldott emberiség nyitja,
Édes fiainak sebeit gyógyítja.
A’*
<?Terme>
Szeretet Lelke a’ Főldet bé teli
’S *
<Az>
Ember*
Ember<t>
az*
A sor fölött beszúrva.
embert*
Jav. ebből: ember <társa>.
ismét megöleli.*
A következő sor le van húzva:
<Kedves lakhelyekké válnak a’ barlangok,>
*
A következő két sor a kéziraton eredetileg fordított sorrendben áll, az utólagos cserére a sorok előtti számok utalnak.
Eloszolnak a’ szent ’s a’ panaszos hangok.
Boldogító érttzé válnak a’ harangok,
*
<’S>
Azzal sok száz*
<Ezer> <s> Azzal sok száz Az áth. szavak fölé írva.
embertársonn *
<azzal>
segítenek
A’ minn*
Jav. ebből: ?A’ mit
most eggy tzifra Tornyot építenek.
*
A következő sor első és második fele meg van cserélve, erre számozás utal. A kéziraton eredetileg:
Jövel óh boldog Kor! Siess késő Század,
*
<Jövel>
Siess késő Század, Jövel óh*
<Jövel Siess> Jövel óh Az áth. szavak fölé írva.
boldog Kor!
Én ugyan lelketlen Por leszek már akkor
De*
<vígann>
jöttödre vígann zengem énekemet,
Vajha te tsak eggyszer említnél*
<meg>említnél
engemet.*
A sorban szórendcsere történt, erre számozás utal. A kéziraton: Vajha te említnél tsak eggyszer engemet.
*
Az előző fél sor le van húzva: <Bár e’ Bagoly Világ>
Úgy e’ Bagoly Világ ám*
A sor fölött beszúrva.
rémitne*
rémit<het>ne
tőle,
Nemes útálással halnék ki belőle.*
Mellette: 34., a Toldalék sorpárjainak számára utal.