MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Első Darab maradványai
Tháis.
*
<Lelkesenn>
Mért adja el szerelmit*
Az s a lapszélen S -ből jav.
Táis
Pénzen*
Pénzen<n> A javítás a lapszélen jelölve.
ifjúságába’?*
Az I a lapszélen i-ből, az s ʃ-ből jav.
Azért, hogy majd vehessen*
Az első s a lapszélen ʃ-ből jav.
ő-is
Pénzen*
Pénzen<n>
anyós*
Az a a lapszélen A-ból jav.
*
A kötőjel törölve.
korába’.


Herkules
Ámort görbűlt vállal*
A v utólag a lapszélen V-ből jav.
tartván.
(J. Secundus után..) *
után<n> Utólag jav.
Ki vállán*
vállán<n> Utólag jav.
az Eget könnyen*
könnyen<n> Utólag jav.
forgathatta,
Hanyatlik a’ pitziny Ámornak alatta.


[Örömversek Budai É’saiás Úrhoz]
[…]
Peng e’ kis Hely Múzainak
Édesenn rezgő lantja,*
Az l a lapszélen utólag L-ből jav.
Minden Húrja*
A h a lapszélen utólag H-ből jav.
BUDAINAK*
A szó kétszer aláhúzva.
Kedves Nevét pattantja;*
Kettőspontból jav.

Zeng az Öröm,*
Az ö a lapszélen utólag Ö-ből jav.
zeng a’ Vívát,
Míg az Öröm, míg a’ Vívát
A’ szíveknek*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
érzésibe*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
szakadnak,
‘S eggy édes sóhajtásonn*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
elszúnnyadnak.
’s a’ t.


Az Otahajta,
vagyis
Némelly Oskoláink Hazánkbann a’ Nagy-világtól bészigetelve, (isolírozva.)
(Töredék eggy Levélből.)
Így gondolkodott magábann
Az eggyűgyű Otahajta,
Ki ollykor eggyet sóhajta
Sorsánn puszta Kősziklábann.

Ő látván hogy szűz Fényébenn
A’ Nap az ő Partjánn jön fel,
Az ő Partjánn enyészik el
A’ Tengernek kék Vizébe:

Azt gondolta tsekély Ésszel,
Hogy eggy-két vad Kőszirt között
E’ kis Szigetbe kőltözött
A’ Világ mind az Öt Résszel.

Hogy annak minden Forgása,
Baja tsak abbann végződik,
Ha a’ Szigethez verődik
A’ szomszéd Tenger’ Habzása.

A’ melly minthogy messze terjedtt;
Gondolta, hogy van Valami*
A V v-ből jav.
Még arra, de nem tudja mi?
’S annak Tudására gerjedtt....

De megúnván bőltselkedni
Tévelygő Gondolatival;
Elindúltt Vadtársaival
A’ Pusztákra Gyökért szedni. –

’S hát ím víg Kiáltásokra
Rendűl meg a’ Sziget’ Tályja;
’S eggy Európai Gálya
Száll pompásonn a’ Partokra,

Mellynek Várából végtére
Nyájas Nézéssel kilépe
A’ boldogabb Világ’ Népe
E’ sovány Sziget’ Szélére.

A’ több gyáva Barbarusok
Elfutottak Félelemmel:
De Ez nézi meredtt Szemmel,
Millyen nyájas Geniusok,

A’ kik véle fogtak Kezet
Kiknek Szívek olly jó, olly Szent?
Rólok ’s Hazájokról mindent
Sóhajtozva elkérdezett.

E’ jószívű Idegenek,
Ammi tsak szép valójába’,
És tsínos Európába’
Mindent előbeszélltenek. –

Az Indus’ Szemét Könny telte;
’S mihelyt e’ boldog Megyébe’
Hívták, – ugrott Örömébe,
’S Barátit rendre ölelte. – ’S a’ t.


Bútsú a’ Magyar Múzáktól*
A lap bal sarkában fölül más színű tintával: „19. ad Fasc. 16.
MÚZÁK! a’ kik eddig ollyan jók valátok,
Hogy körűltem nyájas színnel mosojgátok,
Jó szívű, de kitsinyt használó Barátok,
Ketsegtető Múzák: már ISTEN HOZZÁTOK!

Ti ugyan adtatok sok ollyan Napokat,
Mellyekenn tőltöttem víg múlatságokat;
De ha meg gondolom ama’ sok Bajokat,
Néktek köszönhetem egyedűl azokat.

Vagy ti már nem vagytok ma ollyan kedvesek,
Vagy az én Énekim néktek nem ízesek:
Elég hogy nem vesznek fel is a’ Pénzesek*
<,>
Azért bizony már én más dolgot keresek.

Szeret, – azt meg vallom – szeret szívem’ kényje,
De nem vágyok lenni az Ország’ szegényje...
Mit ér az embernek ha van is reményje,
’S azonba üressel tele az erszényje?

Tusculanum ’s Tibur szűlik a’ Lelkeket,
’S ha Cæsar ’s Mecoenas dajkálják ezeket;
Külömben nem lehet várni olly Remeket,
Melly közel érhesse Virgilt ’s több illyeket.

*
Ez a versszak új oldalon kezdődik, de nincs beljebb kezdve, ahogy következne, hanem épp fordítva, s innen ennek megfelelően folytatódik a vers.
Ki megy ám a’ főből minden Cadentia,
Ha üres erszénnyel ír az ember fia,
’S ha még azt sem kérdik, hogy van é gázsija,
Tsak szorúljon öszve a’ jó bagária.

Mit ér örökös hírt nyerni Íliással,
’S falunként élödni*
<kóldulni> élödni Az áth. szó fölé írva.
tudós kóldúlással?
Ha nem kérkedhetni semmi Mecoenással;
Jóéjtszakát Múzák Phoebussal ’s Pallással!

Igaz, hogy nagy betse lehet eggy Babérnak,
Melly örök életet szerzett vólt Homérnak:
De tsak ugyan úgy jó lenni ám Voltérnak,
Ha néznek Ferneyi Úrnak ’s Gavallérnak.

Vagy pedig ha sok Úr, módja lévén benne,
A’ Múzáknak szíves áldozatot tenne,
Mellyből a’ Poéta eggy kevés részt venne:
De nálunk ez a’ szám még nem sokra menne.

Más népek közt feles példákat találok,
Hogy mind a’ Királyok, Pápák, ’s Cardinálok,
Mind a’ pénzes Urak annyit adtak nálok;
A’ mennyit nálunk sem visznek*
Az n t-ből jav.
el a’ Bálok.

De minthogy ez nálunk ausländisch Portéka,
Hogy a’ Poétának légyen ajándéka:
Sok szegény Legénynek megtsökken szándéka,
’S köz fényű gyertyáját elrejti a’ véka.

Magamis ez után ti véletek tartok,
Kik élni*
<is>
és nem tsak verselni akartok,
Verbőtzyhez megyek: Ti tán meg nem martok,
Kik a’ Törvény léből moslékot habartok.

Te pedig, Poésis! az egek’ munkája,
Apollónak mézes szájú Leánykája,
Te a’ Szegénységnek Anyja és Dajkája,*
Jav. ebből: ?Dajkádja
Élj vígann! Elszakaszt Verbőtzi’ pennája.

Minden írásimat (mellyek meg maradtak,
’S szűk erszényem miatt köz fényt nem láthattak,
Mecoenásokra is eddig nem akadtak,
A’ kik talám nálunk mind sírba rakattak.*
A zárójel záró része nincs a kéziraton, az olvasó szövegben értelemszerűen pótoltuk.

Bízom az érdemes késő Maradékra,
Melly több szívességgel néz a’ jó szándékra;
Vagy pedig*
Sor fölötti betoldás.
nem hajtván semmi tartalékra,
Pípára rakgatom és vajas Fazékra.


A’ szökevény *
Az s a lapszélen ʃ-ből jav.
Ámor.
(Tasszóból.)*
Az s a lapszélen ʃ-ből jav.
ÉN VÉNUSZ a’ nagy égből,*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
Hol mint örök királyné*
A k a lapszélen utólag K-ból jav.
’S fő*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
istenasszony*
Az i a lapszélen utólag I-ből, az s ʃ-ből jav.
űlök, –
A’ barna főldre*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
szálván*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav., a második l a lapszélen törölve.
Az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiúmat*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.
Ámort keresni*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
jöttem.
Ő tegnap estve*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
nyájas
Ölembe játszadozván*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
(Akár akartva történt,
Akár tsupán*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hibából,)
Eggy szép*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
arany nyilatskát*
Az n a lapszélen utólag N-ből, az s ʃ-ből jav.
Bal oldalamba ejte:
’S osztán,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hogy el kerűlje
A’ bűntetést,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
sebessen*
Az első és a második s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Távol repűlt előlem.

Azólta nem tudom már
Hol van szegény,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’s hová ment?

Én néki anyja*
Az a a lapszélen utólag A-ból jav.
lévén
’S eránta gyenge szívű,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Meg szántam,*
Utólag egy vonallal jav. ebből: Megszántam, az s a lapszélen ʃ-ből jav.
és azonnal
Haragom megínt el oszlott:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S hogy fel találjam őtet
Semmit se*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hagytam abba. –
Tűvé tevém az égnek*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
Minden Zugát; be jártam
A’ Márs’ golyóbisával*
A g a lapszélen utólag G-ből jav., az ʃ nincs jav.
A’ több tüzes golyobist,*
A g a lapszélen utólag G-ből jav., az ʃ nincs jav.
Mind a’ mi tengelyén áll
Mind a’ mi jár körűlte.

De nints az égbe*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
olly zúg,
A’ mellybe bujdokolna!

Azért jövök közétek
Tehát, szelíd*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
halandok!*
A h a lapszélen utólag H-ből jav.
(Kiknél tudom szokott*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő
Gyakorta múlatozni,)
Hogy tőletek ki tudjam
Ha nints e nálatok lenn
Az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.

De őt nem is reménylem,
Hogy köztetek találjam,
Óh kellemes leánykák!*
Az l a lapszélen utólag L-ből jav.
Mert bár gyakorta játszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Ortzáitok körűl is
Hajfürtötök körűl is
Édesdeden*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
repesvén;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
És bár gyakorta zörget
Kapujánn kegyelmeteknek,
És szívetekbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kér istenért*
Az i a lapszélen utólag I-ből jav.
magának:
Még sints*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
azért tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy is
Közűletek, ki néki
Szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
akarna adni*
adni<?n>
Hoszín,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
de kő melyében,*
Jav. ebből: ?Melylbenn
Ahol tsupán*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
vadonság*
A v a lapszélen utólag V-ből jav., az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Lakik makats haraggal.*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.

Hanem hiszem,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’s reménylem,
Hogy fel találom őtet
A’*
<szí>
nyájas emberek*
Az e a lapszélen utólag E-ből jav.
közt;
A’ kik közűl tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Neheztel őt tulajdon
Szívébe bé fogadni.

Néktek fogok tehát én,
Kedves sereg!*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
beszéllni:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Vezessetek*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
reája,
Hol az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.,

Ki köztetek reája
Fog engemet vezetni:
Kívánom az jutalmúl*
Jav. ebből: Jutalmát, a j a lapszélen utólag J-ből jav.
Nyerjen magának eggy pár
Hév tsókot*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Ajjakimról.*
Az a a lapszélen utólag A-ből jav.
Meg lész*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ez édesítve*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
És fűszerezve;0*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hogy már
Ne kelljen édesebbenn.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
– –
De a’ ki őtet ismét*
Az ʃ nincs utólag javítva.
Lappangtató helyéről
Önként ölembe hozza:
Az más egyéb jutalmat*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Várjon magának érte,
Mellynél nagyobb jutalmat*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Ő néki már nem adhat
Az én hatalmam;*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.
ámbár
Alá botsátanám*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
is
Mind az hatalmas Ámor’
Országit*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
öszveséggel.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.

A’ Stikszre*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
esküszöm*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
meg,
Hogy minden ízig e’ nagy
Igéretem’ be tőltöm:
Vezessetek*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
reája,
Hol az én szökött*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiatskám?*
Az f és az s a lapszélen utólag F-ből és ʃ-ből jav.

De senki*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
felel rá? – –
Mind hallgat! – Éhj, tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
eggy sem*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Szemlélte vólna őtet?

Mert*
A szó eleje jav. ebből: De.
tán bizony megújra
Titokba ’s esmeretlen’*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jár ő közöttetek most:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Mert tán bizony megújra
Le rakta tarka szárnyát:*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Nem hord parányi vállán*
vállán<n>
Puzdrát, nyilat,*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
vagy ívet,*
Az í a lapszélen utólag Í-ből jav.
’S több büszke*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
győzedelmi
Készűletet*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
magával.

De mondok én tinéktek
Sok olly jelet,*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
hogy arról
Könnyenn reá akadtok.

Ámor, – ki minden ésszel*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Munkálja, hogy titokba
Előttetek lehessen,*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Ámbár ravasz-fejére*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S élet korára nézve
Idős Öreg: de mégis
Ollyan parányi, hogy*
<lám mind>
lám
Tekíntetére,*
<nézve>
’s apró
Kis termetére nézve
Látszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szopós*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
gyereknek.*
A g a lapszélen utólag G-ből jav.
’S ő mint gyerek, sokáig*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Veszteg*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
maradni nem tud,
Eggy helybe meg nem állhat
Tséltsap*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ledérkedése.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Játéka mind gyerekség,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
De tellyes ám veszéllyel.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Könnyenn meg is haragszik,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Könnyenn meg is juhádzik.
Kaján Tekíntetében*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Eggyszerre*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
látj’ az ember
Mind a’ pataknyi könnyet,*
A k a lapszélen utólag K-ból jav.
Mind a’ vidor mosolygást.*
Az m és az s a lapszélen utólag M-ből és ʃ-ből jav.

Haja göndör és arany szín;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S mint a’ szerentse’*
Az első s a lapszélen utólag S-ből, a második ʃ-ből jav.
képén,*
képén<n>
Hosszú*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
, tömött előlről,
Kopasz*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
meg a’ nyakánál. –
Ortzája színe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
tsillog*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jobbann az égi tűznél. –
Pajzánka homlokából*
A h a lapszélen utólag H-ból jav.
Látszik*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szilaj*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ledérség.*
Az l és az s a lapszélen utólag L-ből és ʃ-ből jav.
Szemét gyakorta hányja
Villogva, öszsze-vissza;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Eggy tsalfa*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
kis vigyorgás
Új lángot ád azoknak.
Egyenes tekíntgetéssel*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Nem szokta*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hányni őket,
Tsak lopva és keresztűl*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Pillantva néz alólok. –
Selyp nyelve,*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
mintha tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
most*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Vált vólna el tsetsemtől,*
Az első t és az s a lapszélen utólag T-ből és ʃ-ből jav.
Édes kotyogva szólong.*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Minden szavát*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
hibáson,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tsonkán, rebegve ejti.
*
A sor utólag beszúrva.
Szózatja tiszta*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
vékony:
Mondása*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
rakva szíves*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kedvvel, ketsegtetéssel.*
Csak a második s van javítva utólag a lapszélen ʃ-ből, az első ʃ változatlan maradt.
Parányi szája*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
mindég
Mosolyog:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
de e’ mosolygás*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Alatt leselkedés*
Az első s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
van,
Tsábíttatás, ravaszság;*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Mint a’ szagos*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
virágok’*
A v a lapszélen utólag V-ből jav.
Ágyába álnok áspis.*
Az á a lapszélen utólag Á-ből jav.

Elsőbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő egészen*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Jámbor’ ’s alázatosnak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tetszvén*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
tekíntetéről,
Mint eggy szegény*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szarándok*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Első*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szavába*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
szállást*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Kér istenért*
Az i a lapszélen utólag I-ből jav.
magának.
De majd ha bé fogadják,
Lassan*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
kevély, kevélyebb,
’S végtére tséltsapabb*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
lesz:*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Tsupánn tsak*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ő akarja
A’ szívnek*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
is tulajdon
Kúltsát*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
örökre bírni:
’S azonn vagyon, hogy abból
A’ régi nép*
Az n a lapszélen utólag N-ből jav.
ki futván,
Újat vigyen beléje;
A’*
Jav. ebből: Az
hathatós okosság*
Az o a lapszélen utólag O-ből jav.
Rabbá legyen, ’s az elme
Törvényjeit fogadja. –
Így lészen ő tirannus*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
Leg jóltevőbb urán*
Az u a lapszélen utólag U-ből jav.
is:
Űzőbe vészi,*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
és még
Halálra gyötri mind azt,
Ki néki mind ezekbe
Ellent mer állni eggyszer!*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.

Most mind tekíntetét*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
már,
Mind Tetteit,*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
’s Szokásit.*
Az s a lapszélen utólag S-ből jav.
Előttetek le írván,
Sok jelt*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
adék tinéktek:
Kérlek tehát, barátim!
(Ha itt közöttetek van)
Vezessetek*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
fiamra.*
Az f a lapszélen utólag F-ből jav.

De hát ti nem feleltek? –
Bizony talám*
A szavak sorrendje utólag föl lett cserélve, eredetileg: Talám bizony, a sorrendcserét számozás jelöli.
örökre
El rejtenétek őtet?
Rejtekbe tartanátok,
Ah ostobák!*
Az os a lapszélen utólag jav. ebből: .
ti Ámort?*
A kérdőjel felkiáltójelből jav.
Hiszen*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
ki fogja*
<mindjárt>
Ámor
Magát mutatni sok*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
száz*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
Nyílván való jelekkel*
A j a lapszélen utólag J-ből jav.
Első*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
beszédetekbe*
Az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
’S nézésetekbe*
Az n olvhtl. betűből jav., az s a lapszélen utólag ʃ-ből jav.
mindjárt.
Én fel merem fogadni
Néktek, hogy ő miatta
Úgy jártok, a’ miként jár
Ki a’ kegyetlen Áspist*
A szó eleje jav. ebből: Áʃ, a második ʃ javítatlan maradt.
Saját ölébe rejti,
Hogy végre jajgatással*
Az első s utólag a lapszélen ʃ-ből jav.
’S vérével adja azt ki.

De már mivelhogy itten*
itten<n>
Fiamra nem találok:
Míg még az égbe*
Az é a lapszélen utólag É-ből jav.
térnék,
Fel járok*
Jav. ebből: Feljárok, az igekötőt utólag áthúzta Csokonai, majd még egyszer leírta a lapszélen.
e’ világonn*
A v a lapszélen utólag V-ből jav.
Több főldi tartományt*
A t a lapszélen utólag T-ből jav.
is.


[tartalomjegyzék]