MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Csokonai Vitéz Mihály – Bakassy Jánosnak
Komárom, 1802. február 15.


Komárom 15. Febr. 1802.

Jóakaró Barátom! Nem lévén elegendő Praenumeránsom, – mert a ki a penzt le nem teszi, az nem numeralt prae, a Typographus pedig a csupa irást nem tartja pénznek – dugába dűlt a Farsangi Poema; hanem a helyett nyomtatják a Kleist Munkáját és pesti vásárra le is viszem magammal. – Ha valamely leveleim volnának az urnál, vagy más jó emberemnél név szerint Olvasztó uramnál vagy Götzy uramnál a volt szállásomon, vagy Institoris urnál, ne sajnálja az Úr a Patay úrhoz béadni, de sietve, mert a nála lévő komáromi kereskedő nem soká késik – Retsky Barátomat csókolom, s kérem, hogy ha vásárig leindúl Pestről, tehát arra az esetre a két székemet Götziékhez, a Kún István asztalát a Kecskeméti házhoz leszállítni. – Szathmáry Mihály, Barkasy András, Konti Sámuel és Vitkovits Mihály urakat, szíves barátsággal köszöntöm: és valamelyikőjök által a Gróf Széchenyi Ferencz ő Excellentiájának a secretariussának a nevéről magamat bizonyossá tétetni ohajtanám. – Hosszason nem írhatok: az alkalmatosság siet; és még 5 levelet vagy levelkét kell öszveütnöm. A Dieu! Csokonai sk.
Ha valamelyik levelem postán talált jönni Patay Uram letészi érte a Taxát.

[Címzés:]

Az urnak N. Barkassy János Úrnak, a Tekintetes Királyi Tabla Esküttjének, baratságosan – Pesten Herthut háznál, a T. Horváth Ferencz úr Quártélyán.